මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/12Cat reaction00:01:23
22019/11/122019 ඉල් පොහොය සජීව විකාශය(ප​.ව​.) - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:35:06
32019/11/122019 ඉල් පොහොය සජීව විකාශය(පෙ.ව​.​) - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:53:23
42019/11/09466. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-11-02 Kalugamuwa ( Kandy)01:57:06
52019/11/09465. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-31 Mahiyanganaya)02:50:47
62019/11/09464. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-27 Marawila)01:57:39
72019/11/09අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය සහ දුතියලෝක ධම්ම සූත්‍රය .01:13:06
82019/11/08කින්ති සූත්‍රය සහ සංඝ බේද සූත්‍රය දහම අල පිතයක් කර ළඟාකරගත් ආනන්තරිය පාප කර්මය01:14:45
92019/11/07සත්තට්ටාන කුසල සූත්‍රය සහ පටි සං බිඳාමග්ගක් ප්‍රකරණය චතු අරිය සත්ය01:14:15
102019/11/06බුදු හාමුදුරුවෝ උපන්නේ ජම්බුධ්දීපයේ00:21:33
112019/11/06කායගථා සති සූත්‍රය, පුද්ගල සූත්‍රය ඔබ භාවනා යෝගියෙක් ද එසේ නම් අරිය ධ්‍යාන හරහා මග පල ලබන ක්‍රමය01:19:08
122019/11/05ආනාපාන සති සමාධිය අවසන් කොටස මහා සතර සති පට්ටාණය සහ ඡ චක්ක සූත්‍රය01:28:59
132019/11/03සබ්බ ආසව සංවර පරියාය01:23:40
142019/11/032019 වප් පොහොය (ප.ව​ ) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය02:12:41
152019/11/032019 වප් පොහොය (පෙ.ව​ ) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය02:48:39
162019/11/02අවුරුදු 1800කට පසු විවුර්තවූ ආනාපාන සති සමාධි බුද්ධ භාවනාව පියවරෙන් පියවර (පබ්බ)01:11:44
172019/11/02අව්රුදු 1800 කට පසු විවුර්තඋණු සේවිතබ්බා අසේවිතැබ්බා සූත්‍රයෙන් දැක්ක ආනාපාන සති සමාධි බාවනාව.01:27:21
182019/10/3012. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-24 am)02:35:39
192019/10/3011. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-23 pm)02:33:23
202019/10/3010. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-23 am)02:46:22
212019/10/2909. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-22 pm)02:26:50
222019/10/2908. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-22 am)02:43:16
232019/10/2907. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-21 pm)02:37:57
242019/10/2906. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-21 am)02:43:29
252019/10/2905. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-20 pm)02:36:45
262019/10/2904. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-20 am)02:49:02
272019/10/2903. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-19 pm)02:29:46
282019/10/2902. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-19 am)02:45:53
292019/10/2901. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-18 pm)02:06:18
302019/10/29ත්‍රිපිටකයට අනුව ආනාපාන සති සමාධිය වඩන ආකාරය01:06:54
312019/10/29463. පරම සත්‍යය - ''සතර කමටහන්'' (2019-10-26 Malabe )01:54:10
322019/10/24Meevanapalane & waharaka00:04:21
332019/10/22සදස්ස කුළ පුත්‍රයා යනු ..//පෙළ දහම නොදැන ත්‍රිපිටකය පරිවර්තනයට ගියොත් ආනන්තරිය පාප කර්මයක් වේ ..//00:18:02
342019/10/22ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ගයනි රණසිංහ මහත්මියගේ බුද්ධ භාවනා සමාලෝචනය00:45:23
352019/10/20462. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-11 Bana Kiyannagama Gama (Kuliyapitiya) )01:55:18
362019/10/20461. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-08 Maharagama )01:40:07
372019/10/19පරිවර්ථන කරපු ත්‍රිපිටකයට එදා තිබුණු විරෝදය00:17:00
382019/10/17ධ්‍යාන වඩා ඉන්පසු නිවන් දකින්න නම් තවත් කල යුතු දෙයක් ඇත00:20:44
392019/10/16460. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-14 Bandaragama)01:40:01
402019/10/15නිවන් දකින්නටම උපකාර වන්නාවූ පරම පවිත්‍ර සිරි සද්ධර්මය02:39:31
412019/10/15සාප කර අපුන්ය අභිසංකාරය වැඩීම සහ අනින්ජ අභිසංකාරකර අනාර්ය අරූපී ධ්‍යාන ලබා අසන්ඤ තල වල අනාථ වීම .00:16:29
422019/10/14සෝතාපන්න වෙන්න නම් මෙය අසා දැකිය යුතුයි...00:11:30
432019/10/132019 වප් පොහොය සජීව විකාශය(ප​.ව​.) - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:12:19
442019/10/132019 වප් පොහොය සජීව විකාශය(පෙ.ව​.) - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:48:55
452019/10/12විකෘති බුද්ධ ආගමික විශය නිර්දේශය පාපයකට හසු නොවන ආකාරයට ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය00:07:36
462019/10/12459. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-09 Pannipitiya)02:46:59
472019/10/12සිරි පතුල් ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය00:10:26
482019/10/11නිවන් දකින්නටම උපකාර වන්නාවූ පරම පවිත්‍ර සිරි සද්ධර්මය02:04:41
492019/10/11ඉස්මුර්තිය කියන්නෙ මොකද්ද ?00:01:54
502019/10/11පිං ජීවත්ව ඉන්න අයටත් අනුමෝදන් කල හැකිද ...දිට්ටි හය හඳුනා ගමු00:06:24
512019/10/11සති සං බෝජ්ජංග වැඩෙන ආකාරය //භාවනා පහා තබ්බා යුත්තේ00:10:01
522019/10/09458. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-05 Kurunugala )01:58:11
532019/10/09457. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-01 Ja Ela )01:45:12
542019/10/09456. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-29 Maha Nuwara )02:10:22
552019/10/08*** සත්නද 20 *** [ කාර හා සංකාර ]00:03:35
562019/10/06*** San Dittico 195 [ අනුෂා රත්නායක - ජර්මනියේ සිට ]00:07:18
572019/10/06මනන්ච පටිච්ච රූපේ ච ධම්මේ ..දකින සියල්ලටම අනිච්ච මෙනෙහි නොකළ යුතු බව ..කම්මාවරණ සහ වංචක ධම්ම ...00:11:23
582019/10/05*** සත්නද 19 *** [ වර්ථමාන මොහොත ]00:03:15
592019/10/05පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය හා සුතමය ඥානය අතර වෙනස00:02:25
602019/10/05455. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-28 Pore ( Malabe )01:45:52
612019/10/03San Dittico 194 විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරි විශ්ව වතියගේ මෙල්බන් නුවර සිට00:06:04
622019/10/03පද පරම තත්වයෙන් නිදහස් වීමට කල යුතු දේ //ඉන්දියාවේ සහ ලංකාවේ දඹදිව අතර වෙනස පෙන්වන්න .//00:10:29
632019/10/02සිත සහ මනස අතර වෙනස .../චතුරා රක්ඛා භාවිතා කරණ ආකාරය00:12:21
642019/10/02ඔබගේ සරිරයේ ඇති කිරණ ශක්තිය දරන්න බැරි කොටස් ඇත ..00:12:45
652019/10/02කැප කොට පිං අනුමෝදන් කර සසර ණයෙන් මිදී නිදහස් වන ආකාරය00:13:26
662019/10/02හෙළයන්ගේ බොදු ඉතිහාසය සහ ඉන්දියානු බුද්ධාගම00:21:35
672019/09/2912. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-09-21 am)02:43:02
682019/09/2911. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-09-20 pm)02:23:22
692019/09/2910. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-09-20 am)02:40:21
702019/09/2909. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-09-19 pm)02:32:29
712019/09/2808. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-19 am)02:40:26
722019/09/2807. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-18 pm)02:40:27
732019/09/2806. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-18 am)02:45:25
742019/09/2802. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-16 am)02:39:43
752019/09/2801. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-15 pm)01:51:19
762019/09/2805. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-17 pm)02:36:25
772019/09/2804. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-17 am)02:39:31
782019/09/2803. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-16 pm)02:36:48
792019/09/28දීර්ග සංසාරයේ ගති පුරුදු නැවත පැමිණිය විට එය ඇසුරු කල යුතුද ??00:02:05
802019/09/26ත්‍රිපිටකයේ ඉතිහාසය00:14:52
812019/09/26නිකාය බේදය ඇති වූ ආකාරය ..මිහිඳු හාමුදුරුවන්ගේ ඉතිහාසය00:13:54
822019/09/24454. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-22 Kalalgoda )01:59:37
832019/09/24බෙනයක නයෙක්, බෙනයේ කනයෙක් කර දහම වසා ගත් ආකාරය00:09:25
842019/09/22අනිච්ච දුක්ඛ විපරිනාම ධම්ම මෙනෙහි නිච්ච් සුක අත්ත අවසන් කරන විදිහ අල වීමෙන් මග වැහී ගියා00:13:38
852019/09/22*** San Dittico 19300:03:53
862019/09/22*** San Dittico 192 රත්නසිරි සුරවීර - මාතර (විශ්‍රාමික විදුහල්පති )00:03:29
872019/09/21බුදු සරණයි යන්නෙහි අර්ථය00:02:57
882019/09/19සතර කමටහන් වඩන කෙනාගේ සිත පිරිසිදු වී සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික දම්ම පූර්ණ වෙන ආකාරය00:18:46
892019/09/19*** San Dittico 191. ( H.M.සෝමරත්න -කුරුනෑගල )00:04:12
902019/09/19ක්‍රියා පද නාම පද කර ඇති හැටි දකින්න //කිඹුල් වත් පුර ඉතිහාසය ..00:09:11
912019/09/19දස දහසක් සක්වළ පවතින්න දහම, බුදු දහම බව" NASA" නාසා සොයාගෙන ඇත00:12:12
922019/09/18453. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-08 Sooriyawewa )02:08:05
932019/09/18452. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-08 Tissamaharamaya )02:11:28
942019/09/18කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා - 2019.09.07 හම්බන්තොට00:36:47
952019/09/18451. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-07 Mathara )01:52:12
962019/09/17පුද්ගල සුත්‍රය ධ්‍යාන වඩපු අය අතරමං වෙනතැන්00:13:24
972019/09/17ඔබ ධ්‍යාන වඩන කෙනෙක්ද එසේනම් ඔබ මෙ දේශනා වෙණ දේ පසු කර ගියාද බලන්න එවිට මග පල ලැබේ00:15:56
982019/09/17*** සත්නද 18 *** [ කසින ]00:04:43
992019/09/17ජන්බුද්දීප හෙළ ඉතිහාස ව්‍යාපාරික පිරිස පිළිබඳ මහතෙරුණ් වහන්සේගෙන් දැනුවත් කිරීමක්❗00:04:53
1002019/09/17භාවනා කරලා බලා පොරොත්තු වෙන්නේ ධ්‍යාන නම් මග වැහෙන ආකාරය00:05:16
1012019/09/17මහා රාහුලෝ වාද සූත්‍රයේ හරය ආනාපාන සති සමාදිය00:09:45
1022019/09/16*** San Dittico 190 . *** රංජනී සෙනෙවිරත්න .( නියෝජ්‍යය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් -අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා )00:08:28
1032019/09/16*** San Dittico 189 .00:05:32
1042019/09/16නිවණ වහන වැඩ පිළිවෙල පන්සලෙන්ම00:25:29
1052019/09/15*** සත්නද 17 *** [ මගඵල විනිශ්චය ]00:01:12
1062019/09/14*** සත්නද 16 *** [ ද්වාතානුස්සතිය ]00:05:10
1072019/09/13පෙර භවයක් නැති සිතක් "නො ඉඳුල් සිතක් " හටගන්නවාද?00:02:48
1082019/09/13*** සත්නද 15 *** [ ත්‍රිවිධ ශාසනය ]00:06:05
1092019/09/132019 බිණර​ පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය(ප.ව.) - ගැටලු විමසීම​02:13:41
1102019/09/13*** සත්නද 14 [ මහා කුමන්ත්‍රණය 02 ] [ සංඝමිත්‍ර බිහිවීම ]00:04:48
1112019/09/13*** සත්නද 13 *** [ මහා කුමන්ත්‍රණය 01 ] [ බුද්ධ ගෝෂ බිහිවීම ]00:07:00
1122019/09/13*** San Dittico 188 ( ප්‍රේමාවතී මහත්මිය - මොනරාගල ගලබැද්ද සිට )00:03:29
1132019/09/13San Dittico 187 (චන්ද්‍රකාන්ති මහත්මිය - හෝමාගම ප්‍රදේශයේ ගුරුවරියක් )00:06:04
1142019/09/132019 බිණර​ පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය(පෙ.ව​.) ~ ආරභති සුත්තං ~02:43:28
1152019/09/12*** San Dittico 186 ( විශ්‍රාමික ගුරුවරියක් )00:05:48
1162019/09/12පටිසංකා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අරහත් පලයටම යා හැකි ආකාරය00:08:35
1172019/09/12පංච අභින්ඤා ලාභී අරහතුන් වහන්සේලා අද නැද්ද00:06:54
1182019/09/12මහා පරිනිබ්බාණ සුත්‍රයේ ඇති චත්තාරි මානි ටානානි දස්සනී යානං සං වේ ජ නී යානං00:17:50
1192019/09/11*** සත්නද 12 *** [ බුද්ධ ගෝෂ ]00:02:50
1202019/09/11*** San Dittico 185 ( 74 වියැති කාන්තාවක් )00:05:00
1212019/09/10*** සත්නද 11 *** [ හෙළ අටුවා ]00:01:38
1222019/09/10*** San Dittico 184 ( විශ්‍රාමික ගුරුවරියක් )(වයස 72 යි )00:08:00
1232019/09/10ඉන්දියාවේ වෛතුලයවාදී ත්‍රිපිටකයේ ඉතිහාසය00:24:36
1242019/09/10මාගදී බස නොදැනීමෙන් පරිවර්තනයේදී ත්‍රිලක්ඛනය වැහුනා වැහුවා ...නිවණත් වැහුනා00:13:16
1252019/09/10පජානාති තමන් තුල ඇති වන යහපත් වෙනස දැනගත යුතුයි00:20:08
1262019/09/09*** සත්නද 10 *** [ මම ]00:03:01
1272019/09/09*** San Dittico 183 (අනුලා ජයසිංහ - මහරගම) ( විශ්‍රාමික බැංකු නිලධාරිනියක් )00:13:37
1282019/09/09ඒකායන මග්ගෝ නිවණට ඇති එකම මග, ආණ පාන සති සමාදිය බව00:07:16
1292019/09/09අනාර්ය භාවනා කරන්න උපදෙස් දුන්න ගුරුවරයාට එම පාපයෙන් ගැලවිය හැකි ක්‍රමය00:02:54
1302019/09/09සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධම්ම පූර්ණ වෙන ආකාරය .කායේ කාය අනුපස්සනාව කරන ආකාරය00:03:36
1312019/09/09පිංකමක් කර අන්‍ය ආගමිකයන්ට ඒ පින පවරනකොට ඒ අය ඒ අය ගන්න දන්නවාද00:04:51
1322019/09/09පාප කිරීමට අනුබල දීම ,,කර්ම පථය හැදෙන ආකාරය00:09:55
1332019/09/09පිං කමක් කර එය උපාදනය කරගත්තම ඉපදිය හැකි තැන්00:03:18
1342019/09/09මෝහය හඳුණා ගමු .සේවනය කළ යුතු නොකළ යුතු තැන් ,දේ00:08:35
1352019/09/09පුණය පාප පහියති කරගන්නේ කෙසේද00:01:52
1362019/09/09ණය සාගරයෙන් නිදහස් විය හැකි ක්‍රමය00:01:21
1372019/09/09පිණක් කර එය තම ඤාතීන්ට පූජා කර නිවණ ප්‍රර්ථනා කල හැකිද00:01:14
1382019/09/09කුසල ධම්ම, අකුසල ධම්ම පුණ්‍ය පාප පහිනස්ස කළ හැකි ආකාරය00:05:46
1392019/09/09යථා භුත ඤාණය ලැබිය හැකි ක්‍රමය00:03:37
1402019/09/09සිල්වත් හාමුදුරුවරුන්ගේ සිල්වත්කම විශ්වවිද්‍යාලයේදී ගැලවීම00:03:53
1412019/09/09සුනාත , ධාරේත, චරාත, ධම්මේ .00:03:47
1422019/09/09කුසල ධම්ම. අකුසල ධම්ම00:10:17
1432019/09/09ප්‍රත්‍ය සංවරය.. පිණ්ඩපාත.. දාණය ..00:14:08
1442019/09/08*** සත්නද 09 *** [ කුසල මුලය හා අකුසල මුලය ]00:01:01
1452019/09/08*** San Dittico 182 (කවීෂා කස්තුරිආරච්චි -කඩවත සිට පැමිණි )00:03:28
1462019/09/0812. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-23 am)02:46:14
1472019/09/0811. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-22 pm)02:42:56
1482019/09/08රුවන්වැලි මහා සෑයට යන අය සිරිපතුල් පාගනවා නොදැන .. සිරි පතුල් අට පිලිබඳ විස්තරය00:13:57
1492019/09/0810. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-22 am)02:33:38
1502019/09/0809. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-21 pm)02:34:53
1512019/09/07*** ( ධ්‍යාන ප්‍රෝඩාව - 02 ) මෝහනය00:05:12
1522019/09/0708. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-21 am)02:41:42
1532019/09/0707. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-20 pm)02:29:37
1542019/09/0706. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-20 am)02:39:08
1552019/09/0705. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-19 pm)02:26:18
1562019/09/0704. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-19 am)02:41:55
1572019/09/0703. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-18 pm)02:41:38
1582019/09/0702. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-18 am)02:48:54
1592019/09/0701. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-17 pm)02:06:25
1602019/09/05*** සත්නද 08 *** [ මහණෙනි , දැහැන් කරව් නම් වූ පෘතග්ජන පරිවර්ථනය ]00:03:23
1612019/09/04Akkhana Suththa - අක්ඛණ අසමයෝ00:27:05
1622019/09/04450. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-01 Pannipitiya)02:51:29
1632019/09/04449. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-31 Kadawatha)01:58:14
1642019/09/04448. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-29 Kaduwela ''Kotalawala'')01:56:53
1652019/09/04447. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-27 Malabe)01:56:54
1662019/09/03*** San Dittico 181 ( අරහතුන් වහන්සේගෙන් ගිහි කාලයේ සිට බන අහන අයෙක් )00:13:05
1672019/09/03446. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-25 Pasyala)01:43:08
1682019/09/03445. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-24 Gampaha)01:42:34
1692019/09/02*** San Dittico 180 ( ධම්ම කල්‍යාණි මෙහෙණින් වහන්සේ )00:07:05
1702019/09/02*** සත්නද 07 *** [ කඩඉම් පොත් ]00:01:09
1712019/09/02*** සත්නද 06 *** [ ධාතු වන්දනාව ]00:03:40
1722019/09/02asoka rajathumaa00:06:25
1732019/09/01*** සත්නද 05 *** [ පැවැත්ම හා නැවැත්ම ]00:01:25
1742019/09/01*** සත්නද 04 *** [ මාගධී බස ]00:00:42
1752019/09/01*** සත්නද 03 *** [ එංගලන්තයට ගෙනගිය ත්‍රිපිටකය ]00:02:09
1762019/09/01*** සත්නද 02 *** [ අමනුෂ්‍යය බලවේග ]00:02:07
1772019/09/01*** San Dittico 179 ( ගාල්ලේ සිට පැමිණි ගුරුවරියක් )00:07:37
1782019/09/01අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය00:34:55
1792019/08/31" ණය වීම " අප වටහාගත යුත්තේ ඇයි ?00:04:13
1802019/08/31San Dittico 178 (පාසලේ ළමයින්ටත් ගොයින්කා භාවනා කමටහන් දුන්නා )00:06:34
1812019/08/31sangha bedaya - සංඝ බේදය.00:17:34
1822019/08/30*** San Dittico 177.00:01:35
1832019/08/29Parama Sathya Kaduwela01:12:39
1842019/08/28San Dittico - 17600:07:37
1852019/08/28එදා සමන මහරජු ඉදිකල මහියංගන සෑරදුන් අභියසට අද මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහතෙරුණ්00:06:20
1862019/08/28භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2019-08-12)02:14:05
1872019/08/272019 නිකිණි පෝය (ප.ව.)02:16:11
1882019/08/272019 නිකිණි පෝය (පෙ.ව.) - සුගතවිනය සූත්‍රය02:47:55
1892019/08/26පුද්ගල සුත්‍රය ධ්‍යාන ලාබීන්ටම දේශනා කරණ ලද්දකි00:15:54
1902019/08/26අරිය ධ්‍යාන හතර ලැබුවත් අපායෙන් නිදහස් නැත00:06:12
1912019/08/26බුද්ධ ඝෝෂ හාමුදුරුවන්ගේ වෛතුල්‍ය වාදී සේවය00:16:16
1922019/08/26දුටු ගැමුණු රජ තුමාගේ, ත්‍රිපිටකයේ,,විබජ්ජවාදීන්ගේ ,වහරක හාමුදුරුවන්ගේ ,ඉතිහාසය ...00:32:53
1932019/08/24Sugatha winaya -සුගත විණය සුත්තං00:17:14
1942019/08/23*** බුද්ධ ඥාන .00:52:04
1952019/08/22sathara sathipattana - මහා සතර සති පට්ටාණය.00:46:29
1962019/08/2112. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-12 am)02:41:41
1972019/08/2111. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-11 pm)02:32:27
1982019/08/2110. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-11 am)02:40:30
1992019/08/2109. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-10 pm)02:45:11
2002019/08/2108. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-10 am)02:40:02
2012019/08/2107. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-09 pm)02:42:41
2022019/08/19එදා සමන මහරජු ඉදිකල මහියංගන සෑරදුන් අභියසට අද මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහතෙරුණ් වහන්සේ වැඩමකිරීම.00:06:20
2032019/08/1806. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-09 am)02:46:01
2042019/08/1805. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-08 pm)02:42:14
2052019/08/1804. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-08 am)02:42:46
2062019/08/1803. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-07 pm)02:44:26
2072019/08/1802. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-07 am)02:42:10
2082019/08/1801. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-06 pm)02:08:35
2092019/08/142019 නිකිණි පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය(ප​.ව​.) - ගැටළු විමසීම​02:15:45
2102019/08/142019 නිකිණි පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය(පෙ.ව​.) - සුගතවිනයසුත්තං02:47:40
2112019/08/12*** සෝවාන් මාර්ගය ***00:01:36
2122019/08/12සමාලෝචනය - මීරිගම (2019-07-26)01:53:51
2132019/08/11විපරිණාමයට පත්වීම00:04:56
2142019/08/09සතර කමටහන් වෙනුවට සතර දැහැන් වඩා නිවන සොයන්නෝ00:04:16
2152019/08/0712. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම ( 2019-07-26 am)02:48:06
2162019/08/0711. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-25 pm)02:36:16
2172019/08/0710. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-25 am)02:34:29
2182019/08/0709. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-24 pm)02:24:06
2192019/08/0708. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-24 am)02:42:54
2202019/08/0707. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-23 pm)02:39:31
2212019/08/0706. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-23 am)02:44:00
2222019/08/0705. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-22 pm)02:38:22
2232019/08/07ද්වේශයක් ආ විට මෛත්‍රී කළයුත්තේ කාටද ..?මොකටද.?00:19:09
2242019/08/0704. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-22 am)02:42:32
2252019/08/0603. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-21 pm)02:46:41
2262019/08/0602. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-21 am)02:42:04
2272019/08/0601. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-20 pm)02:04:40
2282019/08/06444. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-04 Pannipitiya)02:45:49
2292019/08/06443. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-03 Bandaragama)01:54:51
2302019/08/06442. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-07-28 Panadura)01:45:09
2312019/08/06441. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-07-27 Malambe)01:54:35
2322019/08/05මහතෙරුණ් වහන්සේ රඹකැන්ඔය, හෙන්නැනිගල, මාදුරුඔය විශේෂ බලකා පුහුණු පාසලට වැඩමකිරීම 200:10:07
2332019/08/05මහතෙරුණ් වහන්සේ රඹකැන්ඔය, හෙන්නැනිගල, මාදුරුඔය විශේෂ බලකා පුහුණු පාසලට වැඩමකිරීම 100:11:01
2342019/08/05භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2019-07-11)02:45:36
2352019/08/05දුතිය ලෝක ධම්ම සූත්‍රය මුළු බුදු දහමම එක සූත්‍රයක00:24:21
2362019/08/04මෙතරම් පැහැදිලිව සාක්ෂි තිබියදී අප සිරි මහා මුනිඳු ඉන්දියාවට පැටෙවුවේ කවුද ..00:21:23
2372019/08/02මහතෙරුණ් වහන්සේ රඹකැන්ඔය, හෙන්නැනිගල, මාදුරුඔය විශේෂ බලකා පුහුණු පාසලට වැඩමකිරීම00:21:07
2382019/08/02මහතෙරුණ් වහන්සේ ගුරුලුපොතට වැඩමකිරීම00:10:35
2392019/08/01මහතෙරුණ් වහන්සේ ගුරුලුපොතට වැඩමකිරීම00:10:35
2402019/07/29බිත්තර එළකිරි වැනි දෑ ආහාරයට ගැනීමෙන් පාපයක් සුදුවේද...?00:02:50
2412019/07/29සක්මන් භාවනාවේදී සක්මන් කිරීමේ අරමුණ කුමක්ද ....?00:05:49
2422019/07/252019 ඇසල පෝය (පෙ.ව.)02:42:28
2432019/07/252019 ඇසල පෝය (ප.ව.)02:15:03
2442019/07/24440. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-07-14 Lunuwila)01:43:29
2452019/07/2412. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-11 am)02:42:45
2462019/07/2311. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-10 pm)02:39:45
2472019/07/2310. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-10 am)02:41:09
2482019/07/2309. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-09 pm)02:45:32
2492019/07/2308. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-09 am)02:37:16
2502019/07/2307. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-08 pm)02:38:31
2512019/07/2306. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-08 am)02:42:49
2522019/07/2305. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-07 pm)02:41:28
2532019/07/2304. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-07 am)02:43:13
2542019/07/2303. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-06 pm)02:46:15
2552019/07/2302. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-06 am)02:43:23
2562019/07/2301. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-05 pm)02:14:40
2572019/07/21චචක්ක සුත්‍රය අසනකෙනාත් දේශනා කරනකෙනාත් අරහත් පල ලැබූ බව00:39:36
2582019/07/21Meewanapalane siri dhammalankara himi. Isinbassagala dhamma deshanaya01:25:45
2592019/07/19ආයුෂ හා මරණය00:07:59
2602019/07/19අපේ ත්‍රිපිටක උරුමය00:03:32
2612019/07/17මහා මායා දේවියගේ සිදුවුනු ලිංග විපර්යාසයෙහි ඇත්ත කථාව - මහතෙරුණ් වහන්සේ පෙන්වා දෙයි00:04:00
2622019/07/162019 ඇසළ පොහොය සජීව විකාශය(ප​.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:14:49
2632019/07/162019 ඇසළ පොහොය සජීව විකාශය(පෙ.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:42:33
2642019/07/05සිරිපාදය adam's peak උනේ මෙහෙමයි00:05:32
2652019/07/04439. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-06-30 pannipitiya)02:51:26
2662019/07/04438. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-06-29 Bandaragama)01:49:02
2672019/07/03බුදුන් ඉපදීම, බුදුවීම , පිරිනිවන සිදුවූ ස්ථානවල වැදගත් කම00:11:49
2682019/07/03අරහතුන්වහන්සේලා වර්ග කිරීම00:02:55
2692019/07/03බුදුන් දුෂ්කරක්‍රියා කල ප්‍රදේශය00:03:22
2702019/07/03දහම් ගැටලු 700:05:31
2712019/07/03දහම් ගැටලු 1000:02:45
2722019/07/03දහම් ගැටලු 600:07:03
2732019/07/03දහම් ගැටලු 200:06:13
2742019/07/03දහම් ගැටලු 900:03:30
2752019/07/03දහම් ගැටලු 400:04:39
2762019/07/03දහම් ගැටලු 800:02:24
2772019/07/03දහම් ගැටලු 100:05:06
2782019/07/03දහම් ගැටලු 500:03:24
2792019/07/03මාගධි සබ්ද නීති ප්‍රකරණය ලිවීම00:04:59
2802019/07/03දහම් ගැටලු 300:02:26
2812019/07/03හෙළ ඉතිහාසය00:06:00
2822019/07/03බුදුන්ගේ අවසන් වස්කාලය00:03:24
2832019/07/03භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2019-06-14)02:08:38
2842019/07/02437. පරම සත්‍යය - දිගන (මහනුවර) (2019-06-23 AM Mahanuwara )02:00:25
2852019/07/02436. පරම සත්‍යය - (2019-06-23 PM බිබිල කොටගම ආරණ්‍යය සේනාසනය)01:29:46
2862019/06/24435. පරම සත්‍යය - කොට්ටාව (2019-06-22 Kottawa)01:54:57
2872019/06/232019 පොසොන් පෝය (පෙ.ව.)02:57:08
2882019/06/2312. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-14 am)02:46:18
2892019/06/2311. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-13 pm)02:44:57
2902019/06/2310. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-13 am)02:39:27
2912019/06/2309. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-12 pm)02:44:09
2922019/06/2308. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-12 am)02:33:51
2932019/06/2307. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-11 pm)02:43:49
2942019/06/2306. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-11 am)02:45:57
2952019/06/2305. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-10 pm)02:39:26
2962019/06/2304. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-10 am)02:51:10
2972019/06/2303. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-09 pm)02:44:34
2982019/06/2302. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-09 am)02:48:13
2992019/06/2301. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-08 pm)01:49:26
3002019/06/21ත්‍රිපිටකය විකුර්ති කිරිම 0200:10:10
3012019/06/21ත්‍රිපිටකය විකුර්ති කිරිම 0100:10:04
3022019/06/21ධර්ම විකුර්ති කිරිම00:08:58
3032019/06/21දුටුගැමුණු රජුට වැරදුන තැන00:02:38
3042019/06/21ධර්ම ගැටලු 100:05:55
3052019/06/21ධම්මේසු ධම්ම අනුපස්සනා00:17:45
3062019/06/21මහතෙරුණ් වහන්සේ සැලව සහ දෙවනගලට වැඩමකිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:15:33
3072019/06/162019 පොසොන් පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය​(ප​.ව​.)02:11:12
3082019/06/162019 පොසොන් පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය​(පෙ.ව​.)02:49:48
3092019/06/15434. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-06-05 Kiridiwella )02:01:59
3102019/06/15433. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-06-02 Negombo)01:41:21
3112019/06/15432. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-06-01 Bandaragama)01:57:19
3122019/06/07ඔබ භාවනා කරන්නෙක්ද?? එසේනම් භාවනා කරන හැටි,,, ලැබෙන පලය දැනගෙන කිරීමයි කල යුත්තේ ..00:38:35
3132019/06/06රටට සෙත් පතා මෙම පිරිසිඳු සත්‍යය ක්‍රියා බලය සියලුදෙනා පතුරවමු❗(මහඅරහතුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් පරිදි)00:04:49
3142019/06/06නිවන් දැකීමට සුදුසු පුද්ගලයෙක් වීමට මේ ක්‍රමවේදය භාවිතා කරන්න ..00:34:00
3152019/06/03431. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-05-25 Maha Nuwara)01:56:55
3162019/06/03430. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-05-26 Panadura)01:48:53
3172019/06/02එදා බුදුන් දවස විශාලා මහනුවර අද හාස්කම් වලින් පිරි කැබිලිත්ත යි - Kebiliththa00:05:53
3182019/06/01නිබ්බාණ මාර්ගයේ යන සියලුම දෙනා මේ වටිනා අතීතය දැනගන්න..00:22:32
3192019/06/01429. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-05-19 Rajagiriya)01:33:36
3202019/05/29බුදු දහම කාටවත් නැසිය නොහැකි බව නාසා ආයතයන ඔප්පු කර අවසන්00:12:01
3212019/05/28හෙළ බොදු ඉතාසයෙන් බිඳක්00:29:19
3222019/05/27දැන හෝ නොදැන ධර්මය විකුර්ති කරපු තැන්00:24:17
3232019/05/27සමාලෝචනය බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-15)02:09:06
3242019/05/272019 වෙසක් පොහොය (ප.ව. ​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:39:32
3252019/05/272019 වෙසක් පොහොය (පෙ.ව. ​) - "සම්මා දිට්ඨි සූත්‍ර දේශණාව"02:44:32
3262019/05/2612. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-15 am)02:44:41
3272019/05/2611. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-14 pm)02:46:53
3282019/05/2510. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-14 am)02:41:08
3292019/05/2509. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-13 pm)02:35:16
3302019/05/2508. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-13 am)02:43:47
3312019/05/2507. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-12 pm)02:44:36
3322019/05/2506. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-12 am)02:40:30
3332019/05/2505. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-11 pm)02:43:34
3342019/05/2504. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-11 am)02:39:32
3352019/05/2503. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-10 pm)02:47:58
3362019/05/2502. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-10 am)02:44:16
3372019/05/2501. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-09 pm)01:54:25
3382019/05/24428. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-05-16 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය බත්තරමුල්ල)01:16:17
3392019/05/23නිවන් සාක්සාත් කරගන්න වෙන කර්මයක් ඇත්තේම නැ00:13:55
3402019/05/20පිටසක්වල ජීවීන් ඇත්තටම ඉන්නවා ද❓00:02:01
3412019/05/18ඤාතීන්ට පිං දිය යුතුයි, කැප කොට පිං පමුණුවා මුදවා නිදහස් කල හැකියි00:29:51
3422019/05/18වෙසක් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​.)​ - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:39:31
3432019/05/18වෙසක් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.)​ - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:45:57
3442019/05/17සම්මා දිට්ඨි සූත්‍ර දේශණාව01:31:32
3452019/05/14දුතියලෝක ධම්ම සූත්‍රය00:18:59
3462019/05/12ත්‍රිපිටක ඉතිහාසය00:12:36
3472019/05/11කින්ති සූත්‍රය00:29:00
3482019/05/08සබ්බ ධම්ම මූල පරියාය සූත්‍රය00:28:24
3492019/05/08සත්ත උට්ටාන කුසල සූත්‍රය00:51:00
3502019/05/052019 බක් පොහොය (පෙ.ව. ​) - "සම්මා දිට්ඨි සූත්‍ර දේශණාව"03:04:11
3512019/05/052019 බක් පොහොය ​(ප.ව ​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය.​01:49:19
3522019/05/04බක් පොහොය සජීවී විකාශය​(ප​.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:16:15
3532019/05/03ඔබත් මේ අභිසංකාර කර සසරේ යන්න කැමතිද ..පිං ,,පවු, ,ධ්‍යාන..00:26:22
3542019/05/03427. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-04-21 Kottawa )02:00:40
3552019/05/02ගිරිමානන්දී සුත්‍රය00:50:29
3562019/05/02426. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-04-16 Narammala )01:34:01
3572019/04/26බුදු දහම තාවකාලික සුවයන් සඳහා නොවේ00:05:43
3582019/04/24සං පිලිබඳ විග්‍රහයක්00:04:58
3592019/04/24ධර්මානු කූලව ගෙදර ප්‍රශ්න විසඳන ආකාරය00:02:53
3602019/04/20නායක හාමුදුරුවෝ ලද අත්දැකීම් දේශනා කර උන්වහන්සේ ලබපු අත්දැකීම් පෙන්වාදෙයි ...00:05:20
3612019/04/19බක් පොහොය සජීවී විකාශය​(ප​.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:13:20
3622019/04/19බක් පොහොය සජීවී විකාශය​(ප​.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:30:28
3632019/04/19බක් පොහොය සජීවී විකාශය​(සිල් සමාදන් වීම​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:45:42
3642019/04/18ධාතු මනසිකාරය,, නවසිවතික සරීරය00:13:55
3652019/04/18කායේ කාය අණු පස්සි වී හරති00:15:52
3662019/04/1712. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-09 am)02:45:54
3672019/04/1611. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-08 pm)02:45:34
3682019/04/1610. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-08 am)02:44:50
3692019/04/1609. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-07 pm)02:39:17
3702019/04/1608. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-07 am)02:45:24
3712019/04/1607. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-06 pm)02:48:41
3722019/04/1606. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-06 am)02:41:48
3732019/04/1605. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-05 pm)02:39:18
3742019/04/1604. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-05 am)02:45:53
3752019/04/1603. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-04 pm)02:53:10
3762019/04/1602. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-04 am)02:50:57
3772019/04/1601. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-03 pm)02:14:02
3782019/04/14425. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-04-11 Bentota)01:13:08
3792019/04/14aanapaana sathi samaadi pabba-ආනාපාන සති සමාදී පබ්බය00:53:32
3802019/04/13*** රතිඤ්ඤා - ගිනිකෙලි හඬ .00:04:06
3812019/04/12pubbetha katha punyatha shakthiya -පුබ්බෙත කත පුණ්ඤතා ශක්තිය00:05:45
3822019/04/12pina -පුණ්‍ය පාප පහීනස්ස00:16:30
3832019/04/11San Dittico - 17500:14:43
3842019/04/10San Dittico - 17400:01:36
3852019/04/10buddha-bhawana බුදු දහමේ ධ්‍යාන වැඩිල්ලක් නැත00:29:22
3862019/04/05සංමතයේ නාම පද වූ මාගදී බසේ ක්‍රියා පද හඳුණා ගමු00:27:59
3872019/04/04භාවනා සමාලෝචනය (2019-02-15)02:37:17
3882019/04/03*** San Dittico - 17300:04:23
3892019/04/03for mediators,භාවණා යෝගීන් සඳහා00:21:09
3902019/04/02ariya dhyanaya00:21:23
3912019/04/02424. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03-31 pannipitiya)02:39:00
3922019/04/01423. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03-25 Matale)01:28:18
3932019/04/01මීවනපලානේ හිමියන් බොරු කියන්නේ ඇයි.00:00:31
3942019/04/01*** San Dittico - 17200:18:52
3952019/03/30San Dittico - 17100:14:36
3962019/03/292019 මැදින් පෝය (ප.ව.)01:56:35
3972019/03/292019 මැදින් පෝය (පෙ.ව.) - "පංච ඉට්ඨ ධම්ම සූත්‍රය"02:46:54
3982019/03/2912. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-15 am)02:38:08
3992019/03/2911. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-14 pm)02:33:42
4002019/03/2910. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-14 am)02:37:52
4012019/03/2809. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-13 pm)02:36:30
4022019/03/2808. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-13 am)02:39:38
4032019/03/2807. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-12 pm)02:34:08
4042019/03/2806. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-12 am)02:41:32
4052019/03/2805. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-11 pm)02:37:59
4062019/03/2804. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-11 am)02:36:17
4072019/03/2803. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-10 pm)02:38:59
4082019/03/2802. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-10 am)02:37:45
4092019/03/2801. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-09 pm)02:08:39
4102019/03/23*** යම් අයෙකුගේ මාර්ග ඵල ප්‍රකාශ කල හැක්කේ ලොව්තුරා බුදු වරයෙකුට පමණක්ද ?00:01:49
4112019/03/23tripitaka00:06:45
4122019/03/22ප්‍රත්‍යක්ෂ දහම සොයන සැමට01:37:01
4132019/03/22මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය තුමියගේ සිරිසද්ධම්ම සාකච්ඡාව (ගයනි රණසිංහ මහත්මිය)01:37:01
4142019/03/22422. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03-17 Bandaragama )01:51:31
4152019/03/202019 - මැදින් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:55:12
4162019/03/202019 - මැදින් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:47:13
4172019/03/202019 - මැදින් පොහොය සජීවී විකාශය(සිල් සමාදන් වීම​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:14:53
4182019/03/13Isin Bassagala01:25:45
4192019/03/11මහියංගනයේ දී ධර්ම දේශනාව01:31:05
4202019/03/11සෝතාපන්න ඵලය01:16:40
4212019/03/11videoplayback 900:44:47
4222019/03/11බුද්ධ ඥාණ00:53:51
4232019/03/11චේතෝ විමුක්තිය හා ප්‍රඥ්ඥා විමුක්තිය01:14:44
4242019/03/11චත අරිය සත්ය00:51:29
4252019/03/11කල්යාන මිත්‍ර සම්පත්තිය00:54:58
4262019/03/09Thipariwattaya තිපරිවට්ටය00:52:54
4272019/03/092019- නවම් පොහොය 'සංයොජන පුග්ගල සුත්‍රය' - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:44:36
4282019/03/082019 - නවම් පොහොය (ප​.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:18:03
4292019/03/07420. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03-03 Pannipitiya )02:40:11
4302019/03/06421. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03-04 Ranala (Hanwella )01:37:16
4312019/03/05419. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03- 02 Kelaniya )01:45:20
4322019/03/052019.03.01 (කළුතර කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා)01:27:24
4332019/03/032019.02.27 (පිලියන්දල කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා)01:16:59
4342019/02/282019.02.24 දින '' විශේෂ දර්ම දේශනාව '' - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:34:23
4352019/02/27බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද❓- වෛද්‍යවරුන්ගේ අදහස් | Budun Upanne Lankaweda ❓01:33:37
4362019/02/26418. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-02-23 Ratnapura )01:45:43
4372019/02/2507 Siduhath kumaru ipaduna lumbiniya00:23:24
4382019/02/2312. බුද්ධ භාවනා (2019-02-15 am)02:35:28
4392019/02/2311. බුද්ධ භාවනා (2019-02-14 pm)02:46:35
4402019/02/2210. බුද්ධ භාවනා (2019-02-14 am)02:42:44
4412019/02/2209. බුද්ධ භාවනා (2019-02-13 pm)02:39:25
4422019/02/2208. බුද්ධ භාවනා (2019-02-13 am)02:42:41
4432019/02/2207 . බුද්ධ භාවනා (2019-02-12 pm)02:44:24
4442019/02/2206. බුද්ධ භාවනා (2019-02-12 am)02:42:09
4452019/02/2205. බුද්ධ භාවනා (2019-02-11 pm)02:47:53
4462019/02/2204. බුද්ධ භාවනා (2019-02-11 am)02:52:38
4472019/02/2203. බුද්ධ භාවනා (2019-02-10 pm)02:50:36
4482019/02/2202. බුද්ධ භාවනා (2019-02-10 am)02:48:09
4492019/02/2201. බුද්ධ භාවනා (2019-02-09 pm)01:54:38
4502019/02/192019 - නවම් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:18:04
4512019/02/192019 - නවම් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:39:40
4522019/02/192019 - නවම් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:56:55
4532019/02/192019 - නවම් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:03:15
4542019/02/192019 - නවම් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:15:57
4552019/02/17417. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-02-16 Mahanuwara (Kundasale)01:40:30
4562019/02/16416. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-02-04 Wadduwa )01:57:15
4572019/02/11ආර්ය දැහැන් යනු මොනවාද​? එයින් අතරමං වීමක් සිදු වේද​?00:03:07
4582019/02/11ත්‍රිපිටකයේ පුග්ගල සූත්‍රයේ සඳහන් වන පරිදි ධ්‍යාන ලබා මග ඵල නොලැබෙන​​ ආකාරය කුමක්ද​?00:07:51
4592019/02/11සතර අසඥ්ඥ තල යනු මොනවාද? ඒවායේ ඇත්තේ හොඳක්ද නරකක්ද​?00:05:24
4602019/02/11සුද්දාවාස බඹ ලොවට යන්නේ කුමන පුද්ගලයන් ද​? ආර්‍ය දැහැන් වඩා සෝවාන් විය හැකිද​?00:06:31
4612019/02/06බුදුන් උපන් දේශය දැන ගැනීම සහනිවන් දැක ගැනීම00:09:43
4622019/02/05දස දහසක් සක්වළට බුදුහඬ ඇසෙන බ්‍රහ්මස්‌වරය යනු කුමක්ද​?00:01:59
4632019/02/05සසංකාරික, අසංකාරික සහ අනාගාමී ගන්ධබ්බ තලයන් අතර සංබන්ධය කුමක්ද​?00:06:45
4642019/02/05පරතෝඝෝෂික බව අබිමුකව සිටියත් එහෙත් ඔබ වහන්සේ නොපෙනුනොත් නොලැබේද​?00:01:05
4652019/02/05මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද​?00:03:00
4662019/02/05මැණික් කැපීම ලංකාවට ආවේනිකද​?00:00:24
4672019/02/05රජස් යනු කුමක්ද​?00:00:53
4682019/02/05රහතුන් සහ අරිහතුන් යන​ වචන අතර වෙනසක් තිබේද​?00:01:28
4692019/02/05හිරිවඩුන්න බෝධිය අභියස කල යුත්තේ කුමක්ද​?00:02:58
4702019/02/05දවස් 7ක් ඇතුලත කල්ප 91ක් තුල එකතුවූ කෙලෙස් ඉවත් කල හැකිද​?00:00:26
4712019/02/05ජාතක කතා බිහිවූයේ කෙසේද​?00:03:37
4722019/02/05රෑපරාග අරෑපරාග යනු කුමක්ද​?00:02:39
4732019/02/05ඇත නැත යන්න බුද්ධ දේශ​නාවක්ද​?00:03:48
4742019/02/05හේතුඵලයට සහ ණ​ය විනයට ගලපා බලන්නේ කෙසේද​?00:03:09
4752019/02/04භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2019-01-18)03:11:08
4762019/02/04415. "පුග්ගල සූත්‍රය"(2019-02-03 Pannipitiya )02:48:58
4772019/02/03414. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-01-26 Malabe )01:53:53
4782019/02/01ආර්යධ්‍යාන වැඩීම මගඵල ලැබීමට බාධාවක්ද​?00:04:05
4792019/02/01සුනාපරන්තය යනු කුමක්ද​?00:00:44
4802019/02/01පිරිත් දේසනා කිරීමෙන් වන්නේ කුමක්ද​?00:03:49
4812019/02/01බත්පත කෑමට පෙර කලයුතු යුතුකම කුමක්ද​?00:03:30
4822019/02/01ආර්යධ්‍යාන වැඩීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් වේද​?00:04:26
4832019/01/312019.01.27 "හෙළ ඉතිහාසය" විවෘත ගැටළු සාකච්ඡාව, මහතෙරුණ් වහන්සේ සමඟ.02:04:13
4842019/01/31මතු පරපුර වෙනුවෙන් නිවැරදි දහමත් නිවැරදි හෙළ බොදු ඉතිහාසයත්.00:06:12
4852019/01/3012. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-23 am)02:44:47
4862019/01/3011. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-23 pm)02:40:06
4872019/01/3010. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-23 am)02:40:41
4882019/01/3009. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-22 pm)02:48:16
4892019/01/3008. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-22 am)02:33:49
4902019/01/3007. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-21 pm)02:48:08
4912019/01/3006. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-21 am)02:38:38
4922019/01/3005. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-20 pm)02:50:37
4932019/01/3004. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-20 am)02:49:32
4942019/01/3003. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-19 pm)02:51:43
4952019/01/3002. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-19 am)02:49:59
4962019/01/3001. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-18)02:20:12
4972019/01/30San Dittico - 17000:07:08
4982019/01/30මාගධී බස හා බුදු දහම00:12:18
4992019/01/302019.01.27 දින '' විශේෂ දර්ම දේශනාව '' - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:43:26
5002019/01/27දරුවන් කාටූන් බැලීම සුදුසුද​?00:00:33
5012019/01/27මුදල් ණය ගෙවීමට නොහැකි වූ විට කලයුතු දේ කුමක්ද​?00:01:30
5022019/01/27ආනපාන​ සති භාවනාව කිරීමේදී ප්‍රායෝගිකව අපහසුතා ඇතිවේද​?00:02:52
5032019/01/27*** ආනාපාන සති සමාධිය හා අනුස්සති භාවිතයේ උච්චතම අවස්තාව.00:01:57
5042019/01/27අනුස්සති භාවිතා කිරීම හා ගායනා කිරීම00:05:19
5052019/01/27*** හෙළ බොදු ඉතිහාසය - පළමු පියවර00:31:01
5062019/01/27චරිත ඝාතනයක් වු පසු එයින් මිදෙන්නේ කෙසේද​?00:02:23
5072019/01/27දෙවියන්ට මනසක් ඇත්තේම නැද්ද​?00:01:55
5082019/01/27මහාමයා දේවිය අරිහත් නොවුයේ ඇයි?00:00:31
5092019/01/27පාප මිතුරා දැනගන්නේ කෙසේද​?00:01:22
5102019/01/27අජීවි වස්තුවකට ද්වේෂ සිතක් ඇතිකරගත යුතුද​?00:01:12
5112019/01/27ඥාතීන්ට නිවැරදිව පිං දෙන්නේ කෙසේද​?00:04:15
5122019/01/27ජේසුස් තුමා බෝසත් කෙනෙක්ද​?00:01:01
5132019/01/26සුමන සමන් දෙවියන් සහ ඇතා අතර සම්බන්ධය​ කුමක්ද​?00:04:40
5142019/01/25අසංඥ ත​ල වලට යන අය ඒ නියමිත කල්ප කාලය ගෙවිය යුතුද​?00:02:54
5152019/01/25අසංඥ තල වලින් මිදුනු පසු කුමක් වේද​?00:03:29
5162019/01/23"කපිල යසිරු"නැමැති අය ගැන මහා තෙරුන් හඬ අවධි කළසේක .00:01:22
5172019/01/22වහරක හාමුදුරුවෝ අපවත් උනාද පිරිනිවන් පෑවද ?00:01:35
5182019/01/20අරිහත් වු පසු කායික වෙනස් විමක් සිදුවේද​?00:02:14
5192019/01/20අනුසය සහ සමුදය දෙකක්ද​?00:00:50
5202019/01/20අනාගාමී ගන්ධබ්බ උත්තමයාගේ ස්වභාවය කුමක්ද​?00:01:08
5212019/01/20අනාගතයේදී අරිහතුන් වහන්සේලා බිහිවේද​?00:01:36
5222019/01/20අදුක්කම අසුඛය වේදනාවක්ද​00:00:43
5232019/01/202019 - දුරුතු පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:58:01
5242019/01/202019 - දුරුතු පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:48:53
5252019/01/17San Dittiko - 16900:19:19
5262019/01/12San Dittico-16800:07:36
5272019/01/10''තතිය චේතනා සූත්‍රය'' - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:43:06
5282019/01/09413. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-01-06 Pannipitiya )02:39:07
5292019/01/09412. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-01-03 Mahiyanganaya )02:46:51
5302019/01/05භාවනා සමාලෝචනය - සූරියවැව (2018-12-20)02:15:00
5312019/01/032018.12.30 "හෙළ ඉතිහාසය" විවෘත ගැටළු සාකච්ඡාව, මහතෙරුණ් වහන්සේ සමඟ.01:36:36
5322019/01/032018.12.30 දින '' මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය'' - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය.02:49:57
5332019/01/01භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-12-08)03:08:15
5342018/12/31411. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-12-29 Veyangoda )02:06:20
5352018/12/31ධර්මාශෝක රජු ලංකාවේද ❓❓සත්‍යය දැන ගන්න.00:06:58
5362018/12/2911. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-20 am)02:46:31
5372018/12/2910. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-19 pm)02:46:34
5382018/12/2909. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-19 am)02:53:45
5392018/12/2908. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-18 pm)02:36:38
5402018/12/2907. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-18 am)02:51:18
5412018/12/2906. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-17 pm)02:47:24
5422018/12/2905. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-17 am)02:54:50
5432018/12/2904. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-16 pm)02:50:37
5442018/12/2903. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-16 am)02:48:17
5452018/12/2902. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-15 pm)02:44:25
5462018/12/2901. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-15am)03:00:26
5472018/12/262018.12.25 දින '' ඡ ඡක්ක සුත්‍රය" සහ "දුතියලොකධම්ම සුත්‍රය"02:13:24
5482018/12/222018 උඳුවප් පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​.)02:21:42
5492018/12/222018 උඳුවප් පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​.​)00:06:26
5502018/12/222018 උඳුවප් පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​.​)02:39:35
5512018/12/2108 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 08 am02:47:18
5522018/12/2111 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 09 pm02:42:32
5532018/12/2110 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 09 am02:49:58
5542018/12/2106 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 07 am02:45:34
5552018/12/2103 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 05 pm02:42:59
5562018/12/2102 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 05 am02:44:45
5572018/12/2112 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 10 am02:49:33
5582018/12/2109 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 08 pm02:40:27
5592018/12/2107 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 07 pm02:41:57
5602018/12/2105 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 06 pm02:50:05
5612018/12/2104 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 06 am02:44:09
5622018/12/2001 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 04 pm02:04:15
5632018/12/2002 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 05 am02:44:45
5642018/12/2012 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 10 am02:49:33
5652018/12/2011 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 09 pm02:42:32
5662018/12/2001 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 04 pm02:04:15
5672018/12/2010 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 09 am02:49:58
5682018/12/2009 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 08 pm02:40:27
5692018/12/2008 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 08 am02:47:18
5702018/12/02410. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-12-02 pannipitiya)02:46:27
5712018/11/302018.11.25 "හෙළ ඉතිහාසය" විවෘත ගැටළු සාකච්ඡාව, මහතෙරුණ් වහන්සේ සමඟ.01:46:01
5722018/11/26මහාචාර්ය කරුණාරත්න මහත්මාගෙන් ඔබ සැමට විශේෂ පනිවිඩයක්01:21:25
5732018/11/24භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-11-16)02:56:42
5742018/11/22ඉල් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:41:49
5752018/11/22ඉල් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:39:48
5762018/11/22ඉල් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:00:34
5772018/11/22ඉල් පොහොය සජීවී විකාශය(සිල් සමාදන් වීම​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:12:37
5782018/11/21භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-10-19)02:48:30
5792018/11/2012. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-16 am)02:39:59
5802018/11/2011. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-15 pm)02:35:42
5812018/11/2010. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-15 am)02:44:14
5822018/11/2009. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-14 pm)02:33:46
5832018/11/2008. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-14 am)02:42:51
5842018/11/2007. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-13 pm)02:23:19
5852018/11/2006. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-13 am)02:40:08
5862018/11/2005. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-12 pm)02:46:45
5872018/11/2004. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-12 am)02:44:09
5882018/11/2003. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-11 pm)02:48:46
5892018/11/2002. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-11 am)02:50:30
5902018/11/2001. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-10 pm)02:15:14
5912018/11/19409 . පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-11-17 Nugegoda )01:16:13
5922018/11/18408 . පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-11-06 Bandaragama )01:57:24
5932018/11/17සං දේශනාව01:05:47
5942018/11/08( 02 කොටස ) බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද ? Budun Upanne Lankaweda ?02:18:49
5952018/11/06407. පරම සත්‍යය - Parama Sathya "තතිය අනාගත භය සුත්තං" (2018-11-04 Pannipitiya )02:43:12
5962018/11/0412 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 18pm02:38:21
5972018/11/0411 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 18am02:37:42
5982018/11/0410 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 17pm02:42:19
5992018/11/0409 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 17am02:39:46
6002018/11/0408 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 16pm02:42:03
6012018/11/0406 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 15pm02:43:04
6022018/11/0407 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 16am02:00:38
6032018/11/0405 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 15am02:40:52
6042018/11/0404 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 14pm02:42:10
6052018/11/0403 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 14am02:36:18
6062018/11/0402 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 13pm02:43:23
6072018/11/0401 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 13am01:54:20
6082018/11/03"නීතිමය තත්වය" -බුදුන් උපන් ලංකාව සහ සිරිසද්ධර්මය00:09:24
6092018/11/032018.11.01 මීගොඩ කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා - කෙලෙස් නසන ධම්ම සාකච්ඡා01:09:45
6102018/11/02මීවනපලානේ හිමියන්ගෙන් දහම දැකගත් අභිඤ්ඤාලාබී හිමිනමගේ සුවිශේෂී ප්‍රකාශය.01:06:33
6112018/11/02බුදුන් උපන් රට කුමක්ද? BUDUN UPAN RATA KUMAKDA ? දඹදිව පිහිටියේ කොහේද ?01:07:22
6122018/11/01උපකුලපතිතුමන්ගෙන් හෙළ වැසියන්ට විශේෂ උපදෙසක්01:25:03
6132018/11/012018.10.28 දින විශේෂ සිරි සද්ධර්ම දේශනාව - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය.02:52:51
6142018/10/26405 . පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-10-21 සෙවනගල මොරකැටිය හබරත්තාවල ධම්මපාල විවේක සේනාසනයේදී )01:48:45
6152018/10/26405 . පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-10-21 හම්බන්තොට බැරගම ගල්විල පුරාණ රජමහා විහාරයේ දී )02:16:08
6162018/10/25404 . පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-10-20 Thangalla )01:11:51
6172018/10/24වප් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:00:27
6182018/10/242018 - වප් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:15:30
6192018/10/242018 - වප් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:44:18
6202018/10/17අපේ රටේ බුදුන්ට සම්බන්ද ස්ථාන සාමාන්‍ය මහජනතාවට දැක බලා ගන්නට කටයුතු සැලසෙන්නෙ නැත්තේ ඇයි00:03:54
6212018/10/15හිටපු ඇමති තුමන්ගේ විශේෂ භාවනා සමාලෝචනය00:23:14
6222018/10/07403. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-10-07 pannipitiya)02:47:19
6232018/10/06භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-09-14)02:52:36
6242018/09/3012. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-14 am)02:40:41
6252018/09/3011. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-13 pm)02:38:02
6262018/09/3010. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-13 am)02:39:16
6272018/09/3009. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-12 pm)02:43:34
6282018/09/3008. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-12 am)02:45:18
6292018/09/3007. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-11 pm)02:41:03
6302018/09/2906. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-11 am)02:41:16
6312018/09/2905. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-10 pm)02:44:30
6322018/09/2904. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-10 am)02:45:55
6332018/09/2903. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-09 pm)02:44:59
6342018/09/2902. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-09 am)02:46:48
6352018/09/2901. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-08 pm)02:06:45
6362018/09/27402. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-09-16 pannipitiya)02:43:23
6372018/09/24බිනර​ පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​.​)02:13:53
6382018/09/24බිනර​ පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​.​)02:46:39
6392018/09/22{11 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:37:39
6402018/09/18401. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-09-17 Warakapola )01:06:49
6412018/09/08භාවනා සමාලෝචනය - බිබිල (2018-09-01)02:22:57
6422018/09/0706. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-29 pm)02:30:49
6432018/09/07pawathma saha nawathma-පැවැත්ම සහ නැවැත්ම00:10:01
6442018/09/0711. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-09-01 am)02:48:02
6452018/09/0610. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-31 pm)02:35:12
6462018/09/0609. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-31 am)02:46:22
6472018/09/0608. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-30 pm)02:22:01
6482018/09/0607. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-30 am)02:48:36
6492018/09/0605. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-29 am)02:46:39
6502018/09/0604. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-28pm)02:29:20
6512018/09/0603. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-28 am)02:45:54
6522018/09/0602. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-27 pm)02:35:17
6532018/09/0601. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-27 am)02:43:05
6542018/09/02400. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-09-02 Kadawatha)02:00:24
6552018/09/02භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-08-12)02:59:41
6562018/08/302018 නිකිණි පෝය (ප.ව.) - Nikini Poya (PM)01:54:09
6572018/08/30ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය -අරි අට මග -ari ata maga00:04:57
6582018/08/292018 නිකිණි පෝය (පෙ.ව.) - Nikini Poya (AM)02:33:19
6592018/08/29399. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-08-19 Peradeniya)02:03:42
6602018/08/2911. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-11 pm)02:50:21
6612018/08/2912 . බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-12 am)02:43:36
6622018/08/29398. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-08-18 Ambepussa)00:58:22
6632018/08/2910. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-11 am)02:44:39
6642018/08/2909. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-10 pm)02:37:01
6652018/08/2908. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-10 am)02:41:02
6662018/08/2907. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-09 pm)02:30:18
6672018/08/2906. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-09 am)02:43:46
6682018/08/2905. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-08 pm)02:47:36
6692018/08/2804. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-08 am)02:41:07
6702018/08/2803. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-07 pm)02:40:46
6712018/08/2802. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-07 am)02:49:17
6722018/08/2801. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-06 pm)02:07:55
6732018/08/25නිකිණි පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​.​)01:52:58
6742018/08/25නිකිණි පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.​ව​.​)02:09:36
6752018/08/25නිකිණි පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.​ව​.​)00:20:01
6762018/08/25නිකිණි පොහොය සජීවී විකාශය (සිල් සමාදන් වීම​)00:03:47
6772018/08/25නිකිණි පොහොය සජීවී විකාශය (සිල් සමාදන් වීම​)00:03:32
6782018/08/23397. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-08-05 pannipitiya)02:46:07
6792018/08/21kusala mula patichcha samuppadaya -කුසල මූල පටිච්ච සමුප්පාදය00:04:39
6802018/08/15396. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-08-04 Bandaragama]02:00:41
6812018/08/14*** මීරිගම බාවනා මධ්‍යස්ථානය ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් ආක්‍රමණය කිරීම (විබජ්ජ ප්‍රචණ්ඩත්වය 03)00:38:54
6822018/08/14395.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-06-30 Kottawa )01:21:15
6832018/08/13යහපත අයහපත තේරුම් ගත යුත්තේ හේතු එල දහමට සාසදා බලා විනයට ගලපා බැලිමෙන්ද?00:06:33
6842018/08/0884000 pin kama අසූහාරදාහේ පිං කම -සුව අසුව දහසක් දහම්00:01:45
6852018/08/07arya ashtangika margaya -අරිය කළ යුතු අට -අරිය අට මග-ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය00:01:33
6862018/08/04394.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-07-03 Welimada )01:53:17
6872018/08/042018 ඇසළ පොහොය (ප​.ව​​)​- Asala Poya (PM)02:21:24
6882018/08/022018 ඇසළ පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​.​)- Asala Poya (AM)02:50:29
6892018/08/01393.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-07-29 peradeniya)01:57:36
6902018/07/29392. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-07-24)01:26:46
6912018/07/27ඇසළ පොහොය සජීවී විකාශය (සිල් සමාදන් වීම​)00:15:53
6922018/07/26San Dittico-167 - (Episode-004) - (2 minutes )00:02:07
6932018/07/25San Dittico-166 - (Episode-003)00:01:41
6942018/07/25San Dittico-16500:10:34
6952018/07/24San Dittico-164 - (Episode-002)00:01:35
6962018/07/23San Dittico-163 (Episode-001)00:03:24
6972018/07/23බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-07-19)02:52:54
6982018/07/22බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-07-20)02:49:34
6992018/07/22බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-07-18)02:52:45
7002018/07/22බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-07-17)01:41:49
7012018/07/22{10 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:29:38
7022018/07/21THRIPITAKA -TRANSLATION ERROR00:35:18
7032018/07/17391. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-07-02 Bandarawela)01:58:30
7042018/07/10390. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-07-08 pannipitiya)02:34:55
7052018/07/09389. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-07-07 Bandaragama]02:06:28
7062018/07/07{09 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:30:18
7072018/07/07ඇඹිලිපිටිය හිටපු පුරපති හිමියන් වේවැල්දූවේ ඤානප්‍රභ හිමි00:03:33
7082018/07/07*උපාධිය , M.A. එකට බෞද්ධ සංස්කෘතිය කලේ. බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයේ රැකියාව කරනවා......00:04:34
7092018/07/05San Dittico-16200:05:29
7102018/07/04San Dittico-16100:03:33
7112018/07/03San Dittico-16000:01:28
7122018/07/03භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-06-15)02:52:20
7132018/06/30San Dittico-15900:05:36
7142018/06/30San Dittico-15800:02:36
7152018/06/30San Dittico-15700:02:52
7162018/06/30San Dittico-15600:02:51
7172018/06/29San Dittico-15500:05:40
7182018/06/29San Dittico-15400:06:40
7192018/06/29San Dittico-15300:05:06
7202018/06/28388.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-06-24 peradeniya)01:59:16
7212018/06/272018 පොසොන් පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​.​)02:07:46
7222018/06/27SATHARA SATHIPATTANA00:02:12
7232018/06/272018 පොසොන් පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​.​)02:45:35
7242018/06/272018 පොසොන් පොහොය සජීවී විකාශය (සිල් සමාදන් වීම​)00:12:42
7252018/06/25San Dittico-15200:02:42
7262018/06/25San Dittico-15100:04:34
7272018/06/25San Dittico-14900:03:29
7282018/06/25San Dittico-15000:04:40
7292018/06/2412. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-15am)02:41:04
7302018/06/2411. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-14pm)02:36:57
7312018/06/2410. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-14am)02:37:06
7322018/06/2409. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-13pm)02:41:23
7332018/06/2408. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-13am)02:38:33
7342018/06/2407. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-12pm)02:43:48
7352018/06/2406. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-12am)02:41:11
7362018/06/2405. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-11pm)02:42:39
7372018/06/2404. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-11am)02:43:46
7382018/06/2403. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-10 pm)02:48:10
7392018/06/2402. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-10 am)02:42:32
7402018/06/2301. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-09 pm)02:27:25
7412018/06/23විශේෂ ත්‍රිපිටක පරිවර්තන හෙළිදරව්ව00:34:54
7422018/06/22San Dittico-14800:02:01
7432018/06/22San Dittico-14700:06:58
7442018/06/22San Dittico-14600:04:29
7452018/06/22San Dittico-14500:03:31
7462018/06/22387. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-06-17 Mathale)02:05:31
7472018/06/21San Dittico-14400:03:15
7482018/06/21San Dittico-14300:05:29
7492018/06/18San Dittico-13800:05:18
7502018/06/18San Dittico-13700:05:09
7512018/06/11Meewanapalane - Maha Maya Deviya00:09:45
7522018/06/05386. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-06-03 pannipitiya)02:35:09
7532018/06/04385. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-06-05 Bandaragama]01:51:28
7542018/06/04භාවනා සමාලෝචනය - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-27)01:33:35
7552018/06/03භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-05-18)01:59:39
7562018/06/0311. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-27 am)02:42:17
7572018/06/0309. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-26 am)02:49:29
7582018/06/0307. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-25 am)02:46:59
7592018/06/0305. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-24 am)02:49:25
7602018/06/0302. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-22 pm)02:47:05
7612018/06/0310. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-26 pm)02:24:17
7622018/06/0308. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-25 pm)02:42:06
7632018/06/0206. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-24 pm)02:43:11
7642018/06/0204. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-23 pm)02:37:54
7652018/06/0203. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-23 am)02:54:03
7662018/06/0201. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-22 am)02:30:16
7672018/06/012018 අධි පොසොන් පොහොය (පෙ.ව​​​​​​​) - මීරිගම​ පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:42:19
7682018/06/01384.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-05-20 peradeniya)02:07:36
7692018/05/292018 අධි පොසොන් පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​​​​​)02:16:51
7702018/05/28San Dittico-13600:02:56
7712018/05/28San Dittico-13500:05:02
7722018/05/27San Dittico-13400:01:38
7732018/05/26San Dittico-13300:12:33
7742018/05/2612. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-18 am)02:32:33
7752018/05/2611. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-17 pm)02:34:15
7762018/05/2610. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-17 am)02:36:32
7772018/05/2609. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-16 pm)02:31:11
7782018/05/2608. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-16 am)02:37:55
7792018/05/2607. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-15 pm)02:41:20
7802018/05/2606. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-15 am)02:43:04
7812018/05/2605. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-14 pm)02:43:37
7822018/05/2604. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-14 am)02:35:56
7832018/05/2603. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-13 pm)02:41:16
7842018/05/2601. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-12 pm)02:11:05
7852018/05/2602. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-13 am)02:41:08
7862018/05/19San Dittico-13200:05:26
7872018/05/19San Dittico-13100:12:29
7882018/05/19San Dittico-13000:05:01
7892018/05/19San Dittico-12900:06:58
7902018/05/17383. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-05-06 pannipitiya)02:51:29
7912018/05/17382. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-05-05 Bandaragama]01:55:06
7922018/05/10381. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-05-01 Pilimathalawa)02:08:49
7932018/05/102018 වෙසක් පොහොය (ප​.ව​​​​​)- wesak Poya (PM)02:14:18
7942018/05/102018 වෙසක් පොහොය (පෙ.ව​​​​​) -Wesak Poya (AM)02:49:12
7952018/05/0712. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-26 pm)02:07:41
7962018/05/0711. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-26 am)02:59:49
7972018/05/0710. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-25 pm)02:18:07
7982018/05/0709. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-25 am)02:50:16
7992018/05/0708. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-24 pm)02:20:21
8002018/05/0702. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-21 pm)02:35:05
8012018/05/0707. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-24 am)02:53:37
8022018/05/0706. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-23 pm)02:19:15
8032018/05/0605. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-23 am)03:00:32
8042018/05/0604. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-22 pm)02:35:41
8052018/05/0603. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-22 am)02:54:24
8062018/05/0601. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-21 am)02:48:46
8072018/04/292018 වෙසක් පොහොය සජීවී විකාශය (සිල් සමාදන් වීම​​​)00:12:48
8082018/04/25භාවනා සමාලෝචනය (2018-04-06)02:34:35
8092018/04/1811. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-06 am)02:54:43
8102018/04/1810. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-05 pm)02:49:23
8112018/04/1809. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-05 am)02:41:08
8122018/04/1808. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-04 pm)02:37:05
8132018/04/1807. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-04 am)02:38:03
8142018/04/1806. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-03 pm)02:51:54
8152018/04/1705. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-03 am)02:40:35
8162018/04/1704. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-02 pm)02:46:13
8172018/04/1703. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-02 am)02:40:13
8182018/04/1702. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-01 pm)02:58:34
8192018/04/1701. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-01 am)02:50:00
8202018/04/14videoplayback 300:03:35
8212018/04/14videoplayback 100:03:57
8222018/04/12380. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-04-08 pannipitiya)02:53:18
8232018/04/0311. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-15 pm)02:53:08
8242018/04/0310. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-15 am)02:48:47
8252018/04/02භාවනා සමාලෝචනය (2018-03-16)02:43:10
8262018/04/0108. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-14 am)02:40:52
8272018/04/01379.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-30 Biyagama Trade Zones Junction)02:00:57
8282018/04/01{08 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:40:52
8292018/03/312018 බක් පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​​)02:16:46
8302018/03/312018 බක් පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​)02:48:55
8312018/03/31378.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-25 peradeniya)01:59:25
8322018/03/312018 බක් පොහොය සජීවී විකාශය ​- සිල් සමාදන් වීම00:14:21
8332018/03/30San Dittico-08800:18:56
8342018/03/30377. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-24 Matale)02:08:04
8352018/03/30376. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-24 kekirawa)02:17:03
8362018/03/29San Dittico-12700:05:34
8372018/03/29San Dittico-12600:06:46
8382018/03/29San Dittico-12500:10:13
8392018/03/29San Dittico-12400:15:42
8402018/03/29San Dittico-12300:05:01
8412018/03/29San Dittico-12200:10:56
8422018/03/29San Dittico-12100:04:12
8432018/03/2604. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-12 am)02:49:03
8442018/03/2612. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-16 am)02:43:03
8452018/03/2509. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-14 pm)02:44:51
8462018/03/2508. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-14 am)02:40:51
8472018/03/2507. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-13 pm)02:46:00
8482018/03/2506. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-13 am)02:33:25
8492018/03/2505. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-12 pm)02:42:52
8502018/03/2503. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-11 pm)02:56:24
8512018/03/2501. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-10 pm)02:15:24
8522018/03/2502. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-11 am)02:51:07
8532018/03/21San Dittico-12000:11:38
8542018/03/21San Dittico-11900:14:02
8552018/03/21San Dittico-11700:06:25
8562018/03/21San Dittico-11600:06:02
8572018/03/21San Dittico-11800:03:36
8582018/03/21San Dittico-11300:11:01
8592018/03/21San Dittico-11400:11:50
8602018/03/21San Dittico-11500:09:00
8612018/03/21San Dittico-11200:12:09
8622018/03/21San Dittico-11100:23:01
8632018/03/20375. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-18 Kadawatha)01:58:43
8642018/03/18374. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-17 Ragama)02:11:57
8652018/03/16භාවනා සමාලෝචනය (2018-02-25)01:32:51
8662018/03/1211. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-25 am)02:51:40
8672018/03/1202. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-20 pm)02:42:03
8682018/03/1210. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (018-02-24 pm)02:51:20
8692018/03/1109. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-24 am)02:53:11
8702018/03/1108. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-23 pm)02:48:36
8712018/03/1107. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-23 am)02:45:21
8722018/03/1106. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-22 pm)02:48:02
8732018/03/1105. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-22 am)02:48:29
8742018/03/1104. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-21 pm)02:51:28
8752018/03/1103. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-21 am)02:44:59
8762018/03/1101. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-20am)02:50:02
8772018/03/05373. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-04 pannipitiya)02:53:24
8782018/03/05372. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-03-03 Bandaragama]01:59:34
8792018/03/05San Dittico-11000:09:41
8802018/03/05San Dittico-10900:08:14
8812018/03/05San Dittico-10800:12:01
8822018/03/05San Dittico-10700:08:57
8832018/03/05San Dittico-10600:03:47
8842018/03/05San Dittico-10400:13:20
8852018/03/05San Dittico-10500:06:26
8862018/03/05San Dittico-10200:16:39
8872018/03/05San Dittico-10300:08:21
8882018/03/05San Dittico-10100:05:43
8892018/03/05San Dittico-10000:08:30
8902018/03/05San Dittico-09901:15:23
8912018/03/04371.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-02-27 කරන්දෙනිය​)01:59:40
8922018/03/012018 මැදින් පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​.)02:13:17
8932018/03/012018 මැදින් පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​​)02:46:24
8942018/02/28භාවනා සමාලෝචනය ( 2018-02-16)02:53:36
8952018/02/27San Dittico-09800:06:47
8962018/02/27San Dittico-09700:07:13
8972018/02/27San Dittico-09600:12:16
8982018/02/2512. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-16 am)02:49:49
8992018/02/2411. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-15 pm)02:38:05
9002018/02/2410. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-15 am)02:44:10
9012018/02/2409. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-14 pm)02:35:36
9022018/02/2408. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-14 am)02:42:02
9032018/02/2407. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-13pm)02:44:50
9042018/02/2406. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-13 am)02:47:32
9052018/02/2405. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-12 pm)02:43:10
9062018/02/2404. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-12 am)02:41:24
9072018/02/2403. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-11 pm)02:45:36
9082018/02/2402. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-11 am)02:49:28
9092018/02/2401. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-10 pm)01:17:39
9102018/02/19370.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-02-18 peradeniya)02:03:13
9112018/02/17සක්වල දොරටුව​ - Star Gate00:05:44
9122018/02/08{07 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:23:24
9132018/02/08සම්මාපත්තිය යනු කුමක්ද?00:06:47
9142018/02/052018-02-04 නිදහස් දින පරම සත්‍යය දේශනාව පන්නිපිටිය02:52:33
9152018/02/05369. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-02-03 Bandaragama]01:59:52
9162018/02/052018 නවම් පොහොය ​(ප​.ව​​) - මීරිගම​ පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:20:56
9172018/02/052018 නවම් පොහොය (පෙ.ව​) - මීරිගම​ පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:47:38
9182018/02/04368.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-28 සූරීය වැව බැද්දෙ වැව රජ මහා විහාරයේ දී)02:22:23
9192018/02/03367.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-27 Mathara Town)02:15:07
9202018/02/01366.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-21 peradeniya)02:03:40
9212018/01/27{06 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:19:05
9222018/01/2501. බුදුන් උපන් දේශය සොයා දැන ගත යුතු අරමුණ කුමක්ද ?00:10:50
9232018/01/2412. බුද්ධ භාවනා (2018-01-19 am)02:53:40
9242018/01/2411. බුද්ධ භාවනා (2018-01-18 pm)02:52:34
9252018/01/2410. බුද්ධ භාවනා (2018-01-18 am)02:41:15
9262018/01/2409. බුද්ධ භාවනා (2018-01-17 pm)02:42:27
9272018/01/2408. බුද්ධ භාවනා (2018-01-17 am)02:48:42
9282018/01/2407. බුද්ධ භාවනා (2018-01-16 pm)02:49:43
9292018/01/2406. බුද්ධ භාවනා (2018-01-16 am)02:44:04
9302018/01/2405. බුද්ධ භාවනා (2018-01-15 pm)02:50:25
9312018/01/2404. බුද්ධ භාවනා (2018-01-15 am)02:42:18
9322018/01/2403. බුද්ධ භාවනා (2018-01-14pm)02:52:03
9332018/01/2402. බුද්ධ භාවනා (2018-01-14 am)02:40:41
9342018/01/2401. බුද්ධ භාවනා (2018-01-13 pm)02:09:10
9352018/01/2201 බුදුන් උපන් දේශය සොයා දැන ගත යුතු අරමුණ කුමක්ද00:10:50
9362018/01/18මහා සිංහ නාදය00:08:48
9372018/01/18මාගධි භාෂාව යනු කුමක් ද?00:07:12
9382018/01/17365. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-12 Malwane)01:50:09
9392018/01/17364. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-11 Makola (Kiribathgoda) )01:39:57
9402018/01/09{05 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:31:42
9412018/01/07363. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-07 pannipitiya)02:47:44
9422018/01/07362. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-01-06 Bandaragama]01:58:58
9432018/01/072018.01.05 ' හොරණ පාසල් වල සේවයේ නියුතු විදුහල්පතිතුමන්ලාගේ සහ ගුරුවර ගුරුවරියන්ට පැවැත් වු දේශනාව01:51:36
9442018/01/032018 දුරුතු පොහොය ​(ප​.ව​.) - මීරිගම​ පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:13:28
9452018/01/032018 දුරුතු පොහොය (පෙ.ව​.) - මීරිගම​ පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:47:38
9462018/01/01361. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-12-31 Weyangoda )01:50:12
9472018/01/01360. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-12-30 peradeniya)02:09:51
9482017/12/3011. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-23am)03:05:50
9492017/12/3010. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-22pm)02:27:27
9502017/12/3009. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-22am)02:58:42
9512017/12/3008. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-21pm)02:36:14
9522017/12/3007. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-21am)03:04:05
9532017/12/3006. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-20pm)02:29:06
9542017/12/3005. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-20am)02:58:15
9552017/12/3004. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-19pm)02:41:02
9562017/12/3003. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-19am)03:08:54
9572017/12/3002. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-18pm)02:46:19
9582017/12/3001. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-18am)02:46:15
9592017/12/29{04 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:31:28
9602017/12/27359. පරම සත්‍යය - Parama Sathya"ඡ ධාතුවිභඬ්ගසුත්තං'' (2017-12-25 Biyagama )02:19:21
9612017/12/26358. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2017-12-24 Monaragala(Sirigala)]02:00:07
9622017/12/23සිත අසංඤ වීම, විසංඤ වීම යනු කුමක්ද?00:03:15
9632017/12/2211. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-13am)02:37:56
9642017/12/2210. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-12pm)02:36:48
9652017/12/2209. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-12am)02:49:23
9662017/12/2208. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-11pm)02:46:43
9672017/12/2207. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-11am)02:44:31
9682017/12/2206. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-10pm)02:45:16
9692017/12/2205. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-10am)02:45:45
9702017/12/2204. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-09pm)02:42:23
9712017/12/2203. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-09am)02:49:35
9722017/12/2202. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-08pm)02:48:46
9732017/12/2201. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-08am)02:48:53
9742017/12/16357. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-12-16 Pannipitiya)02:42:36
9752017/12/16356. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2017-12-15 Bandaragama]01:46:52
9762017/12/10355. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-12-07 Kagalla )01:18:53
9772017/12/05354. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-11-26 Mathale Clover Grange Hotel )02:08:25
9782017/12/05353. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-11-27 Parama nibbana Dharmayatanaya )01:39:34
9792017/12/042017 උඳුවප් පොහොය ​ (පෙ.ව​) -Uduwap Poya (Am)02:43:01
9802017/12/032017 උඳුවප් පොහොය ​ (ප.ව​) -Uduwap Poya (pm)02:09:31
9812017/11/29352. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-11-25 Giriulla)00:58:44
9822017/11/28{03 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:26:32
9832017/11/27351. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-11-19 peradeniya)02:07:10
9842017/11/25කියන දේ හරි වුනාට කරන දේ නිවැරදිද?00:02:14
9852017/11/23කින්ති සූත්‍රය00:32:34
9862017/11/2312. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-17am)02:40:15
9872017/11/2211. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-16pm)02:40:12
9882017/11/2210. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-16am)02:39:08
9892017/11/2209. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-15pm)02:39:43
9902017/11/2208. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-15am)02:44:24
9912017/11/2207. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-14pm)02:41:33
9922017/11/2206. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-14am)02:41:02
9932017/11/2205. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-13pm)02:40:00
9942017/11/2204. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-13am)02:42:08
9952017/11/2203. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-12pm)02:43:05
9962017/11/2202. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-12am)02:50:14
9972017/11/2201. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-11pm)02:20:37
9982017/11/22සංඝභේද සූත්‍රය00:31:14
9992017/11/102017 ඉල් පොහොය​ (ප.ව​) - IL Poya ​(PM)02:21:19
10002017/11/092017 ඉල් පොහොය​ (පෙ.ව​) - IL Poya ​(AM)02:43:31
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2844)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.