Trekmentor

Bhikkhu Meewanapalane Siri Dhammalankara

පරම අං බාන ධර්මායතනය
පරම අං බාන ධර්මායතනය

# Date* Title Duration (hh:mm:ss)
12022/05/2612. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-04-01 am)02:48:23
22022/05/26අන්ත දෙකෙන් මිදී මද්‍යස්ථ වී උපේක්ෂාවට පත්වීම වැරදි කතාවක්00:10:48
32022/05/26සේක උපේක්ඛා,නසෙක උපේක්ඛා,අරිය උපේක්ඛා|මැසි මදුරුවන් ගෙන් බේරීමට කටයුතු කිරීම |අධිවාසක ජාතිකෝ හෝති00:01:45
42022/05/26දම්මෝ සං දිට්ටිකෝ යනු| දස්සනා පහා තබ්බා, සං මා දිට්ටිය | සතර කමටහන් මුලින් වැඩිය යුතුයි |00:07:25
52022/05/26උපේක්ඛා සහ උපේක්ෂා අතරවෙනස | සංඛාර උපේක්ඛා ඥානය|00:14:25
62022/05/26ආසව හතරයි, අනුශය තුනයි, දිට්ට ආසව, දස්සනා පහාතබ්බා, කාම ආසව, බව ආසව, අවිද්‍යා ආසව,00:09:41
72022/05/25පියවර 5කින් පූර්ණ වෙන නිවන්මග| සුපටිපන්නෝ සඝ ගුණ | සමුදය නිරෝද කිරීම| අත්ති, නත්ති |පහාතබ්බා යනු00:04:41
82022/05/25විඥු සබ්බ්‍ර්හම්ම චාරි යනු00:01:42
92022/05/25ඔබ දැනුවත් විය යුත්තේ සමුදය නිරෝද කිරීමටයි|00:06:55
102022/05/25මනෝ සංචේතනා, සවිතක්ක සවිචාර දෙක එකක් මද | විතක්ක විචාර | සතරකමටහන් නිවැරදිව වැඩීමෙන්00:01:40
112022/05/25සතර කමටහන් වඩා සමුදය නිරෝද කලොත් අනුශය උපදින්නේ නැත, ආසය දවස් 7කින් ඉවත්වෙනවා, විඥාන උප්පරිවැට්ටි00:03:13
122022/05/25බෝසත් කුමාරයා ගිහිගෙය අත්හැර කන්තක අස්සයගේපිටේ නැගලා සහ චන්න ඇමති නැට්ටේ එල්ලිලාගියා කියන්නේ බොරුවක්00:12:52
132022/05/25බුදු හාමුදුරුවෝ පංචස්කන්දය භාවිතා කරන ආකාරය00:02:26
142022/05/25රාග ගති ,රාග බව, රාග මුල, රාගක්ඛය00:00:58
152022/05/25මේ හෙළබිමේ මහා අංගනය "මහියංගනයේ" ඇති විශේසත්වය00:03:01
162022/05/25විශ්වයේ බලවත්ම ස්ථානය හිරිවඩුන්නයි නාලන්දා ගෙඩිගේ නොවේ,00:02:20
172022/05/25බව පට්ලාබ සංයෝජන, උපප්පත්ති පටිලාබ සං යෝජන අනාගාමි උත්තමයන් උපදින ස්ථාන00:01:44
182022/05/24corona ගැන#meewanapalane හාමුදුරුවෝ00:02:05
192022/05/24පොහොය දිනය සහ බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවීම අතර ඇති සම්බන්ධය | Daham Atuvawa00:03:08
202022/05/24මට දැන් තේරෙනවා හුස්ම දිහා බලාගෙන සිටීම වරදි මගක් කියලා ආනාපාන ප්‍රානයාම00:04:15
212022/05/24ඔබ සියළු දෙනා සිටි දස දහසක් චක්‍රාවාට00:00:34
222022/05/24සුද්දාවාස | ආබස්සර බ්‍රහ්මතලය හරහා වෙනත් චක්‍රාවාට වලට යාම | අග්ගඥ සූත්‍රය|00:03:23
232022/05/24බුද්ද පූජාව ප්‍රනීතව සකස්කර වැස්ම ඉවත්කර හරකෙක් වතුරබොන කාලයක් තැබිය යුතුයි00:04:45
242022/05/24සංමතයට කොටුවූ ආකාරය වැරදි සිදුවීම| කමා කරගැනීම| යුතුකම් වගකීම් ඉටුකිරීම| සතර කමටහන් කිරීම00:02:11
252022/05/24චිත්තේ චිත්තානු පස්සනාව තුලින් වෙන්නේ| දෙපැත්තකින් පිරිසිදු කරගන්න ඕනි|00:04:33
262022/05/24අරමුණ හඳුනාගෙන ආනාපාන සති සමාධිය කරගන්න බැරිඋනොත්00:01:55
272022/05/24ආඥාමීති පජානාති යනු | අන්ඥෙන යනු | සද්දස්සකුලපුත්තස්ස වූ පසු බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වීම |00:14:03
282022/05/24රාග දේවේශ මෝහ මම යයි ගැනීමට මාගේ යයි සුදුසු නොවන්නෙමය.00:02:12
292022/05/24සතර කමටහන් නිවැරදිව වඩන්නා ඇතුළාන්තයත්, බාහිර ලෝකයත් පිරිසිදු කරනවා, විඥාණන් අනිදස්සනං00:02:52
302022/05/23කුබුරුවලින් ලැබෙන අස්වැන්න භාවිතයට ගැනීමේදී කලයුතු ණය විණය ඔබට සිදුවෙන යහපත00:02:17
312022/05/23යුද බටයෙක් වශයෙන් සිටින අවස්ථාවේ කල සත්‍යක් ක්‍රියාව සහ සතුරාට මෙත් වැඩීමෙන් සිදු වූ ආශ්චර්ය00:02:55
322022/05/2311. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-31 pm)02:22:56
332022/05/23දින හතකින් මගපල ලාබියෙක් වෙන්නේ | සද්දස්ස කුළ පුත්තස්ස වූ පසුයි බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවීම වියයුත්තේ |00:02:06
342022/05/23රාජකාරියේ සිටින කාලයේ රට බේරගන්න විරුද්ද කාරයා මැරීමට අණ දීම00:03:16
352022/05/23ගෙදරට ගේන මස්මංස උයාදීමේදී කම්ම ආවරණයක් සිදුවේද00:02:40
362022/05/23දිට්ටින් උජුන්කරෝති වීම| කම්ම ආවරණ, විපාක ආවරණ | දස සංයෝජන සහ සංයෝජන තුන00:03:53
372022/05/23මම නිවැරදිඋනත් අනිත්අය මට දොස් පැවරීමේදී00:01:28
382022/05/23ගුවන් විදුලි වල මේ බණ ඇහෙන්නේනැත්තේ ඇයි |පාහින්නේ නැතිව භාවිතයට ගත්තොත්00:08:21
392022/05/23මෙත්තාව වඩන ආකාරය| තරහා කාරයාටත් මෙත්තාව වඩන ආකාරය| ධර්මතාවයෙන් සිදුවෙන දේ සිදුවෙයි00:03:42
402022/05/23ප්‍රාති මොක්ක සංවර සීලය | විණයකර්ම කිරීම00:01:38
412022/05/23තුන්දොස් කිපෙන ආකාරය |මොලේ මොට්ට වී මෝඩයෙක් වෙන ආකාරය |පිළිකා ඇතිවෙන ආකාරය00:06:45
422022/05/23ඥාතින් පිං ගන්නේ නැත්නම් එය දැනගත හැකිද| පිං දීම ගැන තේරුම්ගත යුතුම පැත්ත00:08:53
432022/05/22ඔබට මහත්පල මහානිසංස 7ක් ලැබෙන බුදුන් වහන්සේ විසින් බාවිතා කිරීමට අනුදැන වදාල එකම ධම්ම දේශණාව01:25:21
442022/05/22කුසිනාරාවේ සිට කූරගලට උමගක් | මුස්ලිම්වරු කූරගලට පැමිණීමට හේතුව | Daham Atuvawa00:10:09
452022/05/22මරනානුස්සතිය යනු මරාදැමිය යුතු කරුණු තුණ | බුද්ධානුස්සතිය යනු සියලු උපාදානයන් ප්‍රහාණය කිරීම00:07:22
462022/05/22"සපරි දණ්ඩා" කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම00:01:36
472022/05/22මජ්ජ් ගතෝවා යනු | පරිහරණය කරන දේ ලබාදුන් අයට කැපකොට පින් දීම | ණය නොවෙන ආකාරයට සේවනය කලයුතුයි00:02:21
482022/05/22නිවසේ ඉන්නඅය කුණු කතා කියවනවානම් "පුද්ගලං පාහන්" | "කාලාමා" ගතයුතු සහ බැහැර කලයුතුදේ00:08:58
492022/05/22අසුබානුස්සතිය වැඩීම උදාහරණ සහිතව | පුද්ගලයෙකුට, දරුවෙකුට ඇලීම නවතන ආකාරය00:03:28
502022/05/21දැඩි ලෝබයෙන් අනුන්ගේ දේ ගන්න ආකාරය00:01:49
512022/05/21පාහන් දුවිදේනම්වදාමි යනු00:01:31
522022/05/21පුද්ගලන් පාහන් | පෙළපාලියන මිනිස්සු සමග කටයුතු කලොත්00:02:08
532022/05/21දෙපැත්තේම යහපත පිණිස බොරු කීම සහ තමන්ගේ වාසියට බොරුකීම00:06:49
542022/05/21පාහන් සහ පටිවිරෝතෝ හෝති භාවිතා කරන ආකාරය00:02:57
552022/05/21කුසලමූල පටිච්චසමුප්පාද ධම්මතාව ක්‍රියාත්මක වන සෝතාපන්න අරිය ශ්‍රාවකයා | Daham Atuvawa00:03:46
562022/05/21බුලත්සිංහල සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2022.03.22)01:40:21
572022/05/21පස්පව්වලින් අපාගත වේද?(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane හිමි#buddha#buddhism#buddhist#budu00:03:55
582022/05/2110. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-31 am)02:46:43
592022/05/21තුවක්කුවක් බැඳ ආනන්තරිය පාප කර්මය දක්වා යන ආකාරය00:01:22
602022/05/21දම්ම කියන වචනය යෙදෙන ආකාරය | පිණ යනු කම්ම00:01:30
612022/05/21බුදු හාමුදුරුවෝ පිරිණිවන් පෑමට ආසන්න කාලයේ වැඩමකල අප රටේ ස්ථාන සහ පිරිණිවන් පෑ තැන00:04:31
622022/05/21හැම වෙලේම වෙනස්වන විඥාණය | අනරිය භාවනාව අසඥවෙන ආකාරය| අටමහා කුසලය නිවන්දැකීමට පිං රැස්කිරීම00:04:24
632022/05/21සමුදය නිරෝද කරන අවස්ථාවල පැරණි දේවල් මතකයට ආවොත් | නින්දේදී එකපාරටම බය වීමේදී කලයුතු දේ00:01:33
642022/05/21බුදු හාමදුරුවෝ ලංකාපුරයේ වැඩම කල ප්‍රදේශ00:01:49
652022/05/21බෝසත් තුමා බුදු වූ පසු සත් සතියක් බෝ මුල වැඩ සිටියා කියනවා ඒක ඇත්තද00:04:35
662022/05/21බුදුන් වහන්සේ ලංකාවට තුන්වරක් වැඩියාද00:03:59
672022/05/21සතරකමටහන් වැරදියට කියාදීම|මාගදී තේරුම දැනනොගත්තත්| බුද්ධ ශක්තියක් කියලා එකක්නෑ කියන මිත්යාදෘස්ටිකයෝ00:08:01
682022/05/21කර්ම පථය සම්පූර්ණවෙන ආකාරය00:03:49
692022/05/20මනසේ බුද්ධ රූපය මනසේ මවාගෙණ අරහං අරහං කිය කියා සිටියා00:01:34
702022/05/2009. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-30 pm)01:57:39
712022/05/20බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වීමට නිර්මාංශ විය යුතුමයි | Daham Atuvawa00:01:29
722022/05/20මෙහෙණි සසුන අනුරාධපුර යුගයේදී අතුරුදන් වූවා ද | කාන්තා ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනාවක් | Daham Atuvawa00:02:21
732022/05/20පිං අනුමෝදන් කරන ආකාරය | සිව් හෙළයේ සිටි අයට පිං දීම | චිරන් රක්කන්තු කියන එකේ ඇති වැරැද්ද00:04:20
742022/05/20අස්සුතවත් අයට මේ දහම කියාදීම කලයුතු ආකාරය | කියාදෙන්න දන්නේ නැත්නම් සද්ද නැතිව තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න00:04:32
752022/05/20සංමත භාවනා සහ බුද්ධ භාවනා | "පරිමුකං සතිං උප්පට්ටසෙත්වා"00:06:54
762022/05/20අතීතයේ එකතු කරගත් කර්ම බීජ ඉවත්කළ හැකිද | අනුශය ඉපදීම නැවැත්වීම| සංමාදිට්ටික,මිච්චාදිට්ටික දෙවිවරු00:04:55
772022/05/20බුද්ධං සරණං ගච්චාමි සහ ගච්චාමි සරණං බුද්ධං | කණපිට සහ හොඳපිට | වේරමනි සහ පටිවිරතෝ අතර වෙනස00:07:25
782022/05/19සමුදයවයධම්මානු පස්සි විහරති යනු00:02:08
792022/05/1908. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-30 am)02:48:17
802022/05/19යථාභූත ඥාණය යනු | Daham Atuvawa00:02:17
812022/05/19අනුපදිශේෂ පරිනිර්වාණය යනු(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane හිමි#buddha#buddhism#buddhist00:01:45
822022/05/19ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාණයෙන් මිදී ආහාර ගැනීම කරන ආකාරය00:06:16
832022/05/19ගෝත්‍රභූඥාණං යන්නෙහි අර්ථය | මහාප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ | Damtharana00:05:45
842022/05/19අන්තර්ජාල ධර්ම ශ්‍රවනය සහ සම්මුක ධර්ම ශ්‍රවනය | සුතමය ඥානය සහ පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය |00:07:31
852022/05/19පතිරූපදේශය සහ ඉන්දියාව | පූජාවලිය පෙන්වාදුන් පරදේශ |ලෝකෙන් උතුම්රට ලංකාව බව|00:08:24
862022/05/19සිංහල බස සංස්කෘත වී ඇති ආකාරය00:00:51
872022/05/19ස්වාභාවික දේවල්වලින් තරහක් එන අවස්ථාවල කලයුතුදෙය| තේසං හේතුං තථාගතෝ ආහ | චතුරාරක්ඛා වැඩියයුතු ආකාරය|00:03:54
882022/05/19මාගදී බසේ ඇති විශේෂය දුක, දුක්ඛ, දුක්කක්ඛය, දුක්ඛං අර්ථ| චක්කු වෙනස් වෙන ආකාරය00:02:51
892022/05/19ලව්කික භව්තික නිමිති භාවනා මගපල වලට බාදාවක් | අරහත් වීමෙන් පසු ගිහිගෙදර ඉන්න බැරි හේතුව00:02:11
902022/05/18පෙර සිදුවූ වැරදි නැවත නැවත මෙනෙහි නොකරන්න00:01:24
912022/05/18ඉන්ද්‍රියානං ඒක රසට්ටේන භාවනාව | තායිලන්තයේ කරණ කසිණ භාවනා |රේරුකානේ හාමුදුරුවෝ කියාදුන් කසිණ භාවනා00:02:52
922022/05/18ආචින්න දේශනා සහ අනාචින්න දේශනා | උත්තානි කම්ම අන්ති| ප්‍රේත සහ භූත ආත්ම ඇති අයගේ බල| පිං ගතහැකි අය00:04:16
932022/05/18පිණ කුසලයක් කරගන්නා ආකාරය| බාල සමාගම |අනුස්සති භාවනාව යනු | කසිණ භාවනාව00:03:40
942022/05/18මෝහය නැති කිරීමයි බුද්ධ දේශනාවේ හරය| මගපල අනුව ගෙදර ඉන්න කාලය| දරුවෙක් හදන්නේ ණය කාරයෙක් ඉන්න නිසයි00:05:52
952022/05/18මෝහය හඳුනා ගත හැකි ආකාරය | න මෝ00:02:18
962022/05/18ධාතු භූත ගති බවට පත්වෙන ආකාරය | පටිසංවේදී වෙන ආකාරය | ගති නගති00:04:51
972022/05/1807. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-29 pm)02:23:22
982022/05/18වන්දනා මාන කිරීමට වෙහෙර විහාර සෑදීම අනුමත කලාද?(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane හිමි#buddhism#budu00:00:41
992022/05/18සිහි නුවන සහ යෝනිසෝමනසිකාරය ජපානයට හෙලූ පරමාණු බෝම්බය මගින් | Daham Atuvawa00:04:23
1002022/05/1806. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-29 am)02:48:52
1012022/05/18තරහා ආවොත් කලයුතුදෙය| සිත සංවර්දනය කරන භාවනා ක්‍රම |සිත පිරිසිදු කරන භාවනාව| විපස්සති |කමාකරගැනීම00:03:41
1022022/05/18මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සහ දෙආකාර සංමා දිට්ටිය |කරණීයමෙත්ත සූත්‍රයේ අකරණිය ධර්ම| කායේ කාය00:05:56
1032022/05/18තිපරිවට්ටය තෙරුම්ගමු00:03:44
1042022/05/18අරිය ධ්‍යාන අනරිය ධ්‍යාන අතරවෙනස| අරිය ධ්‍යාන ලැබූ පමණින් මගපල නොලැබේ සතර අපායෙන් මිදෙන්නේ නැත00:04:07
1052022/05/17බුද්ධ භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2022-03-11 pm)01:35:15
1062022/05/17රණ බිමට ගියපසු ඔබ හැසිරිය යුතු ආකාරය| පච්චුපන්නන්ච යෝ ධම්මෝ තත්‍ර තත්‍ර විපස්සති| පිං අනුමෝදනාව00:08:41
1072022/05/17බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවීමට පුළුවන් අය | තරහක් ආවොත් වෙනදේ00:04:36
1082022/05/17මළගෙවල්වල ප්‍රදර්ශනය කරන අනිච්චාවත සංඛාරා ගාථාව |ගෙවල්වල ගහන "බුදු සරණයි"00:04:16
1092022/05/17සංමා දිට්ටියට පත්වීමෙන් පසු සක්කායදිට්ටි විචික්කිච්චිතා සීලබ්බත පරාමාස ඉබේම ප්‍රහාණයවේ00:05:43
1102022/05/17නිර්මාංස පුද්ගලයාට මස් මාංස ගැනීමට සිදුවීම | ත්‍රිකෝටික පාරිසුද්ද මාංසය | පාත්‍රයේ දන් වැළදීම00:05:40
1112022/05/17ඉපදීම සහ මැරීම දුකක්| නත්ථි දානි පුනබ්බවෝ | මනෝමය කාය තුල ඇති කර්මබීජ | එකම දහම ආනපාන සතිසමාධි00:05:46
1122022/05/17දින 7කින් සිදු උණා කියන මහාමායා දේවිය මියයාම | භූත සහ ආශ්චර්ය අද්භූත කටකතා00:06:06
1132022/05/17සද්දස්සකුලපුත්තස්ස වන්නට ඔබ කල යුතුම දේ | මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ | Damtharana00:04:54
1142022/05/17කඩේ තියෙන දේවල්වලට ඇලෙන එක නවතා අත්හැරෙන්න නම්00:01:10
1152022/05/17කාය 36, ලෝක 36, හිත අඳුරුවෙන ආකාරය | මෙත්තානුස්සතියේ ඇති අරහත්පල සහ නිවණ | සබ්ද නීති ප්‍රකරණය00:03:57
1162022/05/17ඉසින්බැස්සගල පිලිබඳ හෙළිදරව්ව00:04:41
1172022/05/17සබ්බ චිත්ත සාදාරණ "රූප වේදනා සඥා"| සංකාර ක්‍රියා සිත් කරගෙන කටයුතු කරන ආකාරය00:02:23
1182022/05/17අටලෝදහම යනු "ච, පි" අර්ථ| කමටහන වැඩිය යුතු අවස්ථාව| මගපල ලැබුවටපසු අනුන්දෙන පිණෙන් වැඩක්වෙන්නේ නැත00:04:44
1192022/05/17කතන් කරණීයං නාපරන් ඉතත්තායාති පජානාති| වැඩකරණ ගමන් බන ඇසීම| ඉසිපතන මිගදායේ ඇති සිරිපතුල්00:03:16
1202022/05/17ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන, අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය |සංමා සං බුදු රජාණන් වහන්සේත් ආණ පාන කරන බව00:04:29
1212022/05/17දළඳා වහන්සේට පවත්වන පූජා | අරිය තුම්හීබව | මල්ලව රට| දළඳා වත| වංස කථා| තෙලිජ්ජ සහ වටුමස්00:06:15
1222022/05/17සිත යනු සිංහල, මනස, මණ ඉන්ද්‍රිය යනු| කල්ප 91ක් යන ආකාරය| මහාබද්ද කල්පය දීර්ග වෙන්නේ ඇයි00:05:27
1232022/05/17පිං අනුමෝදන් කරන "එත්තාවතාච අම්මේහි", "ඉදම්මේ ඥාති" "ආකාසට්ටාච භුම් මට්ටා" ගාථාවල අර්ථය |00:07:00
1242022/05/17අනිමිත්ත, අප්පණිහිත, සුන්ඥත චේතෝ විමුක්ති| දිගටම සිත පිරිසිදුකරගෙන යාම | පරිවර්තනයේ වැරැද්ද00:05:45
1252022/05/1605. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-28 pm)02:22:29
1262022/05/16අධ්‍යාත්මික වැරැද්ද තේරුම් ගැනීම| අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත සහ නිච්ච සුඛ අත්ත| කරුමය උරුමවීම00:04:34
1272022/05/16ප්‍රයෝගික ජීවිතයේදී සිදුවෙන අනතුරුවලදී කමටහන් වැඩීම| ගේ දොර ආරක්ෂා කරගැනීම සහ හේතුපල| පාර දන්නවානම්00:05:52
1282022/05/16සෝවාන්වීමට අවශ්‍ය ධර්ම කරුණු | කුසිනාරා නුවර, රජවක| දන්ත ධාතුන් වහන්සේ අනුරාධපුරයට වැඩම කල ආකාරය00:07:27
1292022/05/16බුදු හාමුදුරුවෝ අනුමත කල කිරිආහාර |ගිහිගෙයින් නික්ම යාමකලයුත්තේ කොයි අවස්ථාවේද00:04:54
1302022/05/16තුන් සූත්‍ර පරිවර්තනයේ ඇති වැරැද්ද |මහා මංගල සූත්‍රය | පුත්තදාරස්ස සංඝහෝ | කරණීය මෙත්තසූත්‍රය00:08:20
1312022/05/16දුක්කා පටිපදාවෙන් නිවණ උදාකරගැනීම| පිං දීම කලයුතු ආකාරය | යාව නිබ්බාණ | මාගදී බසේ අකුරු භාවිතය00:06:12
1322022/05/16පිණ, පව, අකුසලය, සංකාර, අභිසංකාර | අන්ත කිරීම කරන ආකාරය00:03:54
1332022/05/16දහම් පාසැල් දරුවන්ට උගැන්වූ ගුරුතුමියගේ පාපොච්චාරණය| හෙළ ඉතිහාසය| සිංහයෙක්ගේ ලේ වලින්ද අප එන්නේ00:05:17
1342022/05/16පාර පෙන්වාඇත ඒ අනුව යන්න|දහම්පාසැල් පෙළ පොත්වල ඇති වැරැද්ද|අරක්ගත් අයගෙන් වෙනස්කරන්න අමාරුවෙයි00:07:26
1352022/05/16බුද්ධ භාෂිතය අලපිතය කිරීමෙන් සංඝ බේදයට හසුවීමෙන් මිදෙන්න කලයුතුදෙය | නමස්තේ සහ න මෝ අර්ථය00:05:55
1362022/05/16අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සිදුවූ වැරදි නිසා සංඝ බේදයට හසුවේද00:03:55
1372022/05/16වාසනාවකට මේ ස්ථානයට එන්න ලැබුනා |විණය පිටකය සහ විණය අටුවාව| නිවන් නැති වූ හේතුව| ප්‍රතිමොක්ක සංවරය00:03:12
1382022/05/162012 වසරෙන් ආරම්භ වූ මහඅරහතුන් වහන්සේ හෙළිකළ දිනෙන් දින ඔබත් අත්විඳින කල්ප විනාශය | Daham Atuvawa00:04:49
1392022/05/16දුක්කා පටිපදා, සුකා පටිපදා, කිප්පා පටිපදා, දන්ඥා පටිපදා | විඥාණය යනු00:04:40
1402022/05/16"නිරාමිස" ණයවිණය කිරීමෙන් ලැබෙන සැප "ආමිස" දාණය දීමෙන් ලැබෙන සැපලෙස පෙන්වාදීම| සියුම් සරීර ඇතිඅය00:28:34
1412022/05/16ත්‍රිවිද සාසණය සහ වට්ටතුණ| අවිද්‍යා සහ කුසලමූල පටිච්චසමුප්පාදය| කුසලමූල නම් විඥාණය පඥාවේ|00:04:50
1422022/05/16මාගදී බසේ අගට බිංදුව දැන්මම අර්ථය| ධර්මය තේරුම්ගත හැකි බස| පතිරූපදේශය| ආයතන හය| වැරදි සතරකමටහන්00:12:05
1432022/05/16"තේසං වට්ටන් නත්ථි" ගල්වඩුවෝ පෙන්වාදුන් ආකාරය| සිරිමහා බෝදියේ බෝ අංකුර හිටවපු තැන්|සමුදය නිරෝදය|00:05:30
1442022/05/16දුකට හේතුව නිස්චරණ කිරීම| අභින්ඥාතන්ති| අනිච්චං| සබ්බේධම්මා අනත්තාති| චරනං00:09:38
1452022/05/16දර්ම දාණය කලයුත්තේ මේ ආකාරයට| පිරිකර බාරගතයුතු ආකාරය| ජීවත්වඉන්න දෙමව්පියන්ට ධර්මය දෙන්න| මාරයා යනු00:10:24
1462022/05/15අරහත් ධජය දාගත් අය රකින්න හදන්නේ සාසනයද | සමාජසේවා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස නම වෙනස් කලයුතුයි00:02:39
1472022/05/15අදිස්ටානය ලෝකෝත්තර නිවණ සහ අනරිය ධ්‍යාන | කල්‍යාණ මිත්‍රයා යනු| කෙලෙස් නසන තුන් ආකාරය00:04:04
1482022/05/15ධ්‍යායිහෝති යනු | ධම්මවිහාරී වීමට | ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ඇති බිම්බිසාර රජු00:03:40
1492022/05/15අනිවාරෙන්ම නිර්මාංසවී බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවියයුතුයි00:01:12
1502022/05/15විඥානයේ වංචක ධර්ම එනකොට කලයුතුදෙය| සංමා සමාධි ලැබෙන ආකාරය| සුවය උපාදානය කරගන්න එපා| මෙහෙණි සසුණ00:08:31
1512022/05/15දරුවන්ගේ කටයුතු කරණකොට අපේ ගමනට බාදාවක් කරනොගැනීමට | දරුවන් ෆෝන් වැරදිවිදිහට පාවිච්චිකිරීම00:06:21
1522022/05/15පෝය දිනයේදී බුද්ධෂක්තියට අනුගතවීම මගපල ලබන්න උප්කාරිවේද00:02:49
1532022/05/15බුදුන් වහන්සේගේ තෙමගුල යනු |හීන දැකීම සිදුවෙන ආකාරය00:02:58
1542022/05/15සඥාවේ අනිච්චබව යනු | පරිවජ්ජනා පහතබ්බා, අධිවාසක ජාතකෝ00:03:33
1552022/05/15සද්දස්සකුලපුත්තස්ස නොවී බුද්ධ ශක්තියට අනුගතඋනත් සෝතාපන්න වෙන්නේ නැත00:02:44
1562022/05/15නිකාමලාබි, අකිච්චලාබි, අකසිරලාබි ඉර්දිවිධඥාන ලැබෙන ආකාරය00:00:59
1572022/05/15මද්‍ය මණ්ඩලයෙන් පිට සෝතාපන්න වූ කෙනෙක් ඉපදීමට හැකිද00:01:14
1582022/05/15ඇස් පියාගෙන ඉන්නකොට පෙනෙන වංචක ධර්ම එන අවස්ථාවේ අනිච්චන් දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං මෙනෙහි කලයුතු ආකාරය00:03:38
1592022/05/15බුදුවරු තුන් කොටසක් ඇත- ප්‍රඥා අදික, වීරිය අදික, සද්දා අදික00:04:14
1602022/05/1504. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-28 am)02:29:39
1612022/05/15LIVE | වෙසක් පොහොය​ 2022 | ​ධම්ම සාකච්ඡාව - 2 | Siri Saddharmaya | අම්පාරේ සිරිවිමල ස්වාමීන්වහන්සේ02:00:05
1622022/05/15පින්, කුසල් නොකරන අයගේ චුති සිත ගැන(@සිරි සද්ධම්මය)#meewanapalane හිමි#buddha#buddhism#buddhist00:02:57
1632022/05/15සතර කමටහන් වැඩිය හැකි ඉරියව්ව| එතැන එතැනම වැඩිය යුතු ආකාරය| කෙලෙස් වැඩෙන්න, එන්න දෙන්නලු00:02:44
1642022/05/15අරිය ධ්‍යානය ලැබෙන ආකාරය| ආර්ය ධ්‍යානයත් පිරිහීම වේ| මනුස්ස ආත්මයේම බ්‍රහ්මසාවත්වයට පත්වීම00:02:39
1652022/05/15කූරගල ප්‍රදේශය බෞද්ධයන්ට හිමිවීම | බුදුගල සිට කූරගලට ඇති උමග| ගුහාවේ ඇති කුහරය| කූරගල මුස්ලිම් අයට00:09:51
1662022/05/15ජාතසෝතාපන්න වූ අයෙකුට බුදුවීම හෝ පසේ බුදුවීම විය නොහැක| චත්තරිමානිටානානි තුල බුද්ධශක්තිය අවසන්වීම00:06:22
1672022/05/15සද්දස්සකුලපුත්‍රයෙක් කටයුතු කරන ආකාරය| බුදුහාමුදුරුවෝ කොහේ ඉපදුනත් කමක් නෑ කීම|...00:10:13
1682022/05/15ධ්‍යානය පමණක් ඉලක්කය කරගත්තොත් සිදුවෙනදේ | වහරක හාමුදුරුවන්ට වැරදුනු තැන00:05:32
1692022/05/14LIVE | වෙසක් පොහොය​ 2022 | ​ධම්ම දේශනාව සහ ධම්ම සාකච්ඡාව | Siri Saddharmaya00:00:00
1702022/05/14ජීවමාන බුදුපියානන්ගෙන් ධර්මය ශ්‍රවණය කළා සේ දැනුණා| බුද්ධ ශක්තිය ඇති ස්ථාන | බුදුබව පතලා ලබාගත නොහැක00:06:12
1712022/05/14පැයගානක් ගාථා කියවීම| ඒ හාමුදුරුවෝ හොඳටම බුද්ධ පූජාව පැවැවුවා| ජීවත්ව සිටියදී සරිරයේ කොටස් දන්දීම00:04:53
1722022/05/14සිව්ර විලාසිතාවක් වී ඇති ආකාරය00:00:57
1732022/05/14නාම ගොත්තන් නජීරති යනු| සබ්බේ ධම්මා අනත්තාති උනේ ඇයි| කාමතණ්හා,බවතණ්හා,විබව තණ්හා|00:07:45
1742022/05/14දෙපට සිව්ර, තනිපට සිව්ර | අස්සජි හාමුදුරුවන්ට වැඳීම| සුදු කිරණ ශක්තිය සහ පෘතුවිය බ්‍රමණය වෙන ආකාරය00:06:11
1752022/05/14සඥාව සබ්බචිත්ත සාදාරනයි| බොහෝවිට පටන්ගන්නේ අවිද්‍යාවෙන් නොවේ| මෙත්තානුස්සතිය පුරුදුවීම|...00:11:01
1762022/05/14එයම සාන්තයි, එයම ප්‍රනිතයි ඇති වැරැද්ද00:02:58
1772022/05/14ෂණික කෝපයක් ආවිට කෝපය නැවැත්වීමට කලයුතු අනුලෝම ප්‍රතිලෝම00:04:21
1782022/05/14දොළොස් ආකාර වූ චතු අරිය සත්ය | නිවණට බාදාවෙන පරිවර්ථනය00:03:58
1792022/05/14ගම්වැසියන්ට දරුවන්ට දහම උගන්වන ආකාරය| දාණය පිලිගන්නකොට කියන වාක්‍ය| පාන්සකූලය ඇති වූ ආකාරය00:18:50
1802022/05/14මීරිගම ධර්මායතනයෙන් බලාගත හැකි පොත් වර්ග| බුද්ධඝෝස කථාවේ ඇති විස්තරය සහ ඉතිහාසය| නියම අටමස්ථානය00:15:10
1812022/05/14චචක්කසූත්‍රය දේශනා කරන,අසන අවස්ථාවේ මගපල ලැබෙන බව| එත්ත එත්ත විපස්සති| භවිස්සති|තත්ථ තත්ථ විපස්සති00:02:26
1822022/05/14වේදනා ලෝක හය, දෙවෙනිවේශය සමුදය උපදින ආකාරය|සබ්බ චිත්ත සාදාරණ රූප වේදනා සඥා|බුද්ධාගමේ වරද්දාගත් තැන්00:09:48
1832022/05/14නිබ්බින්දති යනු | උප්පාදියෝපි වයෝපි පඥායති | සක්කාය සමුදය, සක්කාය නිරෝදගාමි| පරිවර්තනයේ වැරැද්ද00:07:26
1842022/05/14ආනාපාන සති සමාධි වැඩීමෙන් ලැබෙන සත්තිස් බෝදිපාක්ෂික දර්ම| අටුවා කියවා සතරකමටහන් වරද්දා ගත්ත අයට00:03:46
1852022/05/14ප්‍රිය රූපන් තුල ඇති පැති, තණ්හාව නැති කලොත්00:01:13
1862022/05/14විදර්ශනා යනු වැරදි වචනයකි| උපසංපදා කිරීම| විණය යනු| සතර කමටහන් කර ලබාගත හැකි මගපල ගැඹුරුකරපු ආකාරය00:14:01
1872022/05/14පටිච්ච සං උප්පාද යනු | ආනාපාන සති සමාධි ඒක ධම්මෝ - එකම දහම00:04:04
1882022/05/13තෙමගුලම සිදු වුනේ එකම දිනයකයි | Daham Atuvawa | 201500:02:33
1892022/05/13බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් භාවනාව යනු | Daham Atuvawa01:33:52
1902022/05/13සතරකමටහන් වැඩිය යුතු අවස්තාව| රැකියාව අනුව එහි පලයදැක සතුටුවීම | මිනීමරා, මිනීමරුවා බේරා සතුටුවීම00:06:10
1912022/05/13සමුදය නිරෝදගාමි මගවඩන ආකාරය| සෝතාපන්න පලය ලැබුබව දැනෙන ආකාරය00:04:45
1922022/05/13ත්‍රිජකාය ක්‍රියාකාරිත්වය| පඥාවෙන් සහ විඥානයෙන් කටයුතු කිරීම00:06:23
1932022/05/13බුද්ධසාසණ අමාත්‍යන්සයේ රාජකාරිකරණ මට අවැඩක් වෙයිද| දහම්පාසැල් අධ්‍යාපනය වෙනස්වියයුතු ආකාරය00:10:08
1942022/05/13අසීමිතලෙස කේන්තියාම නිසා අසරණවීමට හේතුව සහ එයින් නිදහස්වීමට00:03:59
1952022/05/13බුදුදහමට අනුව හයහතර යනු| සමුදය බිහිනොවෙන්න නම්| නාමරූප පරිච්චේද ඥානය|00:02:48
1962022/05/12කෙලෙස් බර අඩුවෙනකොට , එකතුකරගත්තම ඔබට සිදුවෙනදේ | පහල දාණ සාලාවේ පිංඅනුමෝදන්කරණ අවස්ථාවේ උඩඇවිදීම00:04:14
1972022/05/12තදූබයන් පටිච්චවීම යනු00:02:50
1982022/05/12අසුබානුස්සතිය වඩන ආකාරය00:02:23
1992022/05/1203. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-27 pm)02:22:23
2002022/05/1202. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-27 am)02:49:22
2012022/05/12පරිවජ්ජනා පහා තබ්බා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය00:01:10
2022022/05/12පොල්ගහට පටිච්චවීමෙන් පසු එම පොල්ගස නොලැබුණු පසු හිතන දේ00:01:46
2032022/05/12ආයතනික රටාව ඇතිවෙන ආකාරය00:01:11
2042022/05/12හොඳ පොල්ගහක් පැළකිරීම සහ භාවනා කරන්න ඇවිත් පොල් ගහේ ගෙඩි දැක තණ්හාව ඇතිවීම00:01:36
2052022/05/12ජානතෝ පස්සතෝ සංමා සං බුද්ධස්ස00:00:39
2062022/05/12දරුවෝ වැරදි කල අවස්ථාවක ඔබ ද්වේශයෙන් කටයුතු කිරීම සහ දරුවා යහමගට ගැනීමට කලයුතුදෙය00:04:29
2072022/05/12කායේ කාය 36ක් ඇත| අනුශය උපදින ජවන් සිත් 6| පජානාති සහ නප්පජානාති00:06:16
2082022/05/12අවකාශය| සඥා හය| සංචේතනා එන ආකාරය|සිල්වත පරම ආහාරය|පාති මොක්ක සංවරය| ධම්මෝ සංදිට්ටිකෝ | ආයතන00:13:12
2092022/05/12තමන්ගේ හිත පිරිසිදු කරගත්තොත් තමන්ටත් අනුන්ටත් යහපත සිදුවේ00:04:04
2102022/05/11මේ දේශනාව අවධානයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න | Daham Atuvawa00:04:39
2112022/05/11ගරුක කම්ම සහ කම්මක්ඛය,ආසවක්ඛය රාගක්ඛය,ද්වේෂක්ඛය,මෝහක්ඛය | මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර තෙරුන් වහන්සේ00:05:06
2122022/05/11සංසාර නයගනුදෙනු සහ ඥාතීන් පින්ගන්න බැරිතැනක ඉපදිසිටීම ඔබ පිංදීම කරනහේතුව| සමනන්තර ප්‍රත්‍ය00:08:08
2132022/05/11සක්කස්සපනිත රජු සහ සක්කපඥ සූත්‍රය | දිව්‍ය ලෝකය සහ මනුස්සලෝකය00:04:20
2142022/05/11ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව කරණ හේතුව| ඉතිහාසයේ හෙළ අටුවා පිච්චීම | ඉන්දියානුවන් විසින් වසා දැමු අපේ නිවණ00:19:09
2152022/05/11ගෙදරදොරේ වැඩකරනගමන් බණ ඇසීම00:01:33
2162022/05/11ගච්චාමි සරණං යනු සහ බුදුසරණයි වැරදි පරිවර්ථනය | සාදු, සාදු, සාදු අර්ථය| සතර සංවර සීලය, වේරමණී සීලය00:05:07
2172022/05/10සත්ත බෝජ්ජංග වැඩෙන ආකාරය | බූතයා අපට වද දීමෙන් බූතයා ණයක් හදාගන්නවාද | සුමේද තාපසයා සහ සමණ රජු00:04:43
2182022/05/10වර්තමාන මොහොතේ හේතු නොකලයුතුයි එවිට දුකෙන් නිදහස් වේ00:01:25
2192022/05/10පටිසංවේදී යනු| මරනානුස්සතිය ඉබේම වැඩෙන්නේ ඇයි| තුන්ලෝකය යනු| කරපු කරුම නිසා මග වැසෙන ආකාරය00:05:46
2202022/05/10ගෙදරමනුස්සයා මේවානම් මට කන්න බෑ කිව්වොත් කලයුතුදෙය| ගෙදරදී පිංදීම, පෙරේතයෝ බූතයෝ වෙන්නේ කව්ද00:05:00
2212022/05/10සමුච්චේද ප්‍රහාණය, නිස්චරණ ප්‍රහාණය | සුවපත්වේවා කියන හේතුව00:03:43
2222022/05/10ගති ගෙනයන සසර | සතර කමටහන් වඩන හැමමොහොතේම වැඩෙන ප්‍රඥාව| නිරාමිස වීමට| ප්රුතක්ජන පුද්ගලයාගේ හැසිරීම00:08:10
2232022/05/10අජ්ජත්තික සහ බහිජ්ජ රූප තේරුම්ගමු | රාගය දෙවේශය මෝහය එකට ක්‍රියාත්මකවීම00:06:07
2242022/05/1001. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-26 pm)02:07:24
2252022/05/10සතරමහාධාතු අට්ටාරසධාතු වී උපාදානය කරගැනීම | පිං කරනකොට තමන්ගේ නම ලියා පිණ උපාදානය කරගැනීමේ ඇති ආසාව00:03:13
2262022/05/10බුද්ධශක්තියට අනුගතවීමට ඔබ සුදුසුද00:01:21
2272022/05/10නිබ්බාණවීම තමන්ම කලයුතුබව | පස්මහ බැලුම් තෙරුම්ගමු | පූජාවලිය සහ ඉන්දියාවේ යාම00:04:08
2282022/05/10චතුසු වහරේසු සහ බවිස්සති තෙරුම්ගමු | උග්ගටිතන්ඥ, විපච්ච්තන්ඥ, නෙයිය, පදරම00:05:24
2292022/05/10"සති" අර්ථය වැරදියට පරිවර්තනය කිරීම | සද්දාව සහ භක්තිය අතර වෙනස00:02:13
2302022/05/10සතරමහා භූත, සතරමහා ධාතු, සතරමහා ගති බවට පත්වෙන ආකාරය | චේතනාව පිරිසුව කලයුතු පුණ්‍ය කම්ම00:10:39
2312022/05/09අව්‍යාකත සිත | Daham Atuvawa00:08:34
2322022/05/09පරතෝගෝෂකප්‍රත්‍ය ලබන්න ඇසියයුතු ධර්මකාරනා00:01:02
2332022/05/09පරතෝගෝශකප්‍රත්‍ය | දඹදිව කියන්නේ හෙළබිමේ කොටසකට, අපේ ගෝත්‍ර,හිංදු කෝවිල් | බුද්ධශක්තියට අනුගතවීමට00:24:29
2342022/05/09විඥෙයියං යනු | ඉන්ද්‍රිය සංවරකරගැනීම00:02:31
2352022/05/09සුතං, සුස් සුතං, බහුස් සුතං | මගවඩන කෙනෙකු තමන්ටම තේරෙනවා තමන්ගේ වෙනස්වීම00:03:38
2362022/05/09අස්ටාංග සීලය පෝයට සමාදන්වීම සහ නිවණට උපකාරිවෙන පටිවිරතෝහෝති00:03:26
2372022/05/08මහනුවර සිරි දළදා මාළිගාව අභියස නාථ දේවාල භූමියේ පැවැත්වූ අධිට්ඨානමය සත්‍යක්‍රියාව | Daham Atuvawa00:18:55
2382022/05/08රාග චරිත, ද්වේශ චරිත, මෝහ චරිත(@සිරි සද්ධම්මය)#meewanapalane හිමි#buddha#buddhism#buddhist00:03:45
2392022/05/08පරම පවිත්‍ර සිරි සද්ධම්ම ශ්‍රාවකයින්ගේ අධිට්ඨානමය සත්‍යක්‍රියාව | Daham Atuvawa00:04:07
2402022/05/08පරතෝඝෝෂකප්‍රත්‍ය ලබන්නට සිටිය යුතු දුර ප්‍රමාණයක් බලපාන්නේද? | සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ00:03:11
2412022/05/08අත්තලාබ පටිලාබන් පාහන් සිදුවෙන ආකාරය | චුතූපපාදං පාහන් යනු00:03:01
2422022/05/08තමන් ඉදිරියේ රියඅනතුරක් සිදුවීමේදී එන සිතුවිලි00:02:50
2432022/05/08අනුමාණඥානයෙන් බණ කීමෙන්00:00:59
2442022/05/08සඥාවේදයිත නිරෝදය යනු | පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය ලැබීමටනම්00:03:30
2452022/05/08අනුශය ආසය හැටියට තැන්පත්වීම සිදුවෙන ආකාරය සහ දිගටම පවත්වාගෙනගියොත්00:03:04
2462022/05/07හුලං රැල්ලට හිත පවත්වාගෙන සිටින්න කීමෙන් සිදුවෙන කරුව | සතර සංවර සීලය, ආජීවක සංවර සීලය00:05:22
2472022/05/07බුද්ධශක්තිය එක රේකාවක ගමන්කිරීම සහ මනෝමයකාය එකතැනක කේන්ද්‍රගතවීම00:02:32
2482022/05/07චක්කුන්ච ණ පටිච්ච නිබ්බාණං යනු00:01:42
2492022/05/07සංසාර ණයගනුදෙනු පියවීම සහ සතරවරිගයම නිවන්දැකීම | අපි ඥාතින්ට මේ නිවෙන මග පෙන්වනවානම්00:03:52
2502022/05/07සුදුකිරණ පැතිරවීම සහ විශ්වශක්තියෙන් ලෙඩ සුවකිරීම සහ ඒතෙන සච්චවජ්ජෙන සුවත්තිහෝතු අර්ථය00:03:22
2512022/05/07සබ්බඋපදිපජහති යනු00:01:59
2522022/05/07දහම අහනකොට භුතබලවේග එනවානම් එම භූතබලවෙගයන් ඉවත්කිරීමට ඇති නිවරදිමග| රුක්ඛමූල ගතෝවා යනු00:03:04
2532022/05/0731තලයේ සියලුම දෙනාට පිං අනුමෝදන් කිරීමෙන් කුසලස්සඋපසංපදාවී, විනෙයියලෝකේ අභිඥාදෝමනස්ස සිදුවෙන ආකාරය00:02:43
2542022/05/07කාමඕග, බවඕග, දිට්ටිඔග, අවිද්‍යාඕග යනු | සතර කමටහන් වැඩුවොත් සමුදය බිහිවෙන්නේ නැත00:04:08
2552022/05/07අරහතුන් වහන්සේගේ ප්‍රභාෂ්වර සිත | Daham Atuvawa00:01:59
2562022/05/07සීල ව්‍යාපාරය | විකාලභෝජන යනු| සංමත භික්ෂුන්වහන්සේලා අභිධර්මය නොකරන හේතුව|00:11:58
2572022/05/07නාම උපාදාණය සිදුවෙන ආකාරය | පිණ උපාදාණය ධ්‍යාන උපාදානය |කෙලේශ උපාදානය00:01:57
2582022/05/07සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස නොවී කොතරම් වැන්දත් බුද්ධශක්තියට අනුගතවිය නොහැක00:02:59
2592022/05/07භූත විමාණ ප්‍රේත විමාණ පෙනෙන ත්‍රිමාන චතුර්ථමාන පෙනෙන ඇස ලැබෙන ආකාරය00:02:05
2602022/05/07ණයගණුදෙනු සහ කර්මය තවත් කෙනෙකු ලවා කෙරවෙන මාරයාගේ උගුල00:03:23
2612022/05/07අදිට්ටාන සහ ප්‍රාර්ථනා අතර වෙනස | අභිධර්මය තේරුම්ගන්න අපහසුවෙනහේතුව | ප්‍රකරනපොත්00:04:03
2622022/05/07ඉන්ද්‍රියානං ඒක රසට්ටේන භාවනා00:02:29
2632022/05/07පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය ඉන්ටනෙට් එකෙන් ලැබෙන්නේ නැත | අප්‍රමාන චේතෝ විමුක්තිය යනු| අනුසාසනා ප්‍රතිහාරය00:07:17
2642022/05/07උජුන්කායන් යනු ,අස්ස සති පස්ස සති , මුක හයෙන් සිදුවෙන උපාදානය00:01:53
2652022/05/07විතක්ක විචාර, ආමිස සුවය, මාරයාගේ උගුල් |මරනානුස්සතිය,බුද්ධානුස්සතිය |වැඩිම ණයගණුදෙනු සිදුවෙන ආත්මය00:06:37
2662022/05/06සබ්බංපහායගමනීයං නිවරදි ලෝකෝත්තර ධම්ම අර්ථය | සිරි අරිය විමුත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ | damtharana00:29:13
2672022/05/06දරුවන් නොමග යවන සති පාසල | Daham Atuvawa00:01:52
2682022/05/06සිත තුල ඇතිවෙන වේගය ඉවත්කරන ආකාරය | අනුරාගිසිතුවිලි බලෙන් උපදවා ඉන්පසු නිරෝද කලොත් හරිද00:02:28
2692022/05/06සං තේරුම්ගත්තොත් හරි00:04:36
2702022/05/06අනුපූරක අනුපුබ්බන්ගම පිළිවෙත සහ සංමත භාවනාවේ ඇති වැරැද්ද00:01:44
2712022/05/06ඉන්ද්‍රියානං ඒක රසට්ටේන භාවනා යනු00:02:10
2722022/05/06තදන්ගම ප්‍රහාණය, විෂ්කම්බනය ප්‍රහාණය, සමුච්චේදන ප්‍රහාණය00:02:04
2732022/05/06කැපකොට පිං අනුමෝදන් කිරීම යනු00:01:51
2742022/05/06අමනුස්ස බලපෑම් කරන නිවාස, පිරිත් කීමෙන් අමනුස්සයන් ඉවත්වෙනවාද00:01:06
2752022/05/05පසේ බුදුවරයෙක් බුද්ධත්වයට පත්වෙන කාලය | සෝතාවධානයේ පඥා සුතමය ඥානං00:04:15
2762022/05/05අරිය පරියේෂණය යනු | විතක්ක විචාර සවිතක්ක සවිචාර | චතුසු වහරේසු යනු00:13:15
2772022/05/05සියලු බුදුවරුන් දෙවරක් පිරිණිවන් පෑම | ප්‍රාර්ථනා කර බුදුවිය හැකිද | ධර්මය ශ්‍රවණය කළහැකි දෙවිවරු00:09:58
2782022/05/05පෘථිවිය ගෝලාකාර නෑ | මීවනපලානේ හිමියන්ගෙන් ප්‍රබල හෙළිදරව්වක් | Daham Atuvawa00:02:05
2792022/05/05ගිරිමානන්ද සූත්‍රය - Girimananda sutraya | මාගධි ත්‍රිපිටක සූත්‍ර දේශනා | Daham Atuvawa01:13:17
2802022/05/05තමන්ගේ ඥාතියෙක් අමනුස්සයෙක් වූ පසු හිර කලපසු ඒ අමනුසයා නිදහස් වෙන්නේ කෙසේද00:04:10
2812022/05/05චිත්තසංතානයතුල උපදින දේ අනුව ආදීනව දැකීමෙන් | සිතේ ක්‍රියාකාරිත්වය හඳුනාගත යුතුයි00:05:11
2822022/05/05ප්‍රශ්න අහන්න බය ඇතිවෙන්නේ ඇයි | භව බිහිවෙන ආකාරය සහ ගති තැන්පත්වීම00:05:41
2832022/05/05වැයකරන්න ඉතිරි වී ඇති කොටස වැයකිරීමේදී නැවත කර්මපතයක් බිහි වෙනවාද00:04:05
2842022/05/05බෝසත් තුමා ආනාපාන ප්‍රානයාම භාවනාව කලාද | බුද්ධත්වයට පත්වෙන්නකල භාවනාවේ ඇති වෙනස00:03:52
2852022/05/05ඔබ පිං දීපු ක්‍රමයෙන් ඥාතීන්ටවූ ලැබී නැත| ඔබ තුල ඇති කිරණ වලල්ලේ ඇති පාට | ධම්මෝහවේ රක්ඛති ධම්මචාරි00:15:05
2862022/05/04ධම්මෝහවේ රක්ඛති ධම්මචාරී | මහා ප්‍රාඥ සිරිධම්මාලංකාර මහ තෙරුන් වහන්සේ | Damtharana00:02:49
2872022/05/04මේ චක්‍රාවාටය තුළ පහළවන සෝවාන් ඵල ලාභී උතුමන්ගෙන් ඉටුවිය යුතු යුතුකම් සහ වගකීම්...00:02:21
2882022/05/04පැරණි දීඝවාපිය චේතිය පිහිටි ස්ථානය | Daham Atuvawa00:02:44
2892022/05/04මාර පරාජය00:01:15
2902022/05/04අපිට බුදුන් කොහේ ඉපදුනත් කමක්නෑ අපිට ඕන ධර්මය විතරයි| මේ ආනන්තරීය පාපකම්මය කරගන්න එපා|Daham Atuvawa00:06:05
2912022/05/04කමාකරගැනීම |සම මෙත | කැපකොට ඥාතීන්ට පිං දී මිදී නිදහස් වීම| අනිත් අයටත් දුකෙන් මිදෙන මග පෙන්වීම00:33:03
2922022/05/04"ඔබේ දුකේ නිර්මාතෘවරයා...."01:04:36
2932022/05/04සියළුම භාවනා ක්‍රම @ නිවණට උපකාරිවෙන සහ නිවණට උපකාරිනොවන00:46:26
2942022/05/03නිවන් මඟ පටිපදා හතරකට බෙදූ පිටකෝපදේශය | Daham Atuvawa00:03:45
2952022/05/03"උච්චාසයන මහාසයන..."00:01:47
2962022/05/03පරියාප්ති සාසණය හඳුනා ගත්තොත්, පරතිපත්ති සාසණය පුරා, ප්‍රතිවේද සාසණය මගපල සාක්සාත් කරගත හැක01:29:31
2972022/05/02"අණන සුඛ"00:07:54
2982022/05/02"අහොසි කම්ම"00:02:57
2992022/05/022022 මැයි 03 දින සතර ස්ථානයේදීම පවත්වන සත්‍යක්‍රියාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම | Daham Atuvawa00:03:56
3002022/05/02ඔබෙන් පිං බලපොරෝතුවෙන අයට කැපකොට පිං අනුමෝදන් කරන්න00:01:46
3012022/05/02ඥාතීන්ට පින්දිමේදී අනුගමණය කලයුතු ක්‍රමය | සතරකමටහන් කරණ ගමන් කලයුතු දේ00:02:59
3022022/05/02නත්ථි මේ සරණං අඥන් ගාථාවේ අර්ථය සහ අද බුදුසරණ, දම්සරණ, සඟසරණ කරගෙන තිබෙන්නේ00:02:14
3032022/05/02මුත්‍ර අවුසද වලින් සුව කරගත හැකි ලෙඩ රෝග | ප්‍රති මුක්ත භේසජ්ජ00:01:58
3042022/05/02ලොව්තුරා බුද්ධ, සංමා සං බුද්ධ යනු සහ බුද්ධ යනු00:01:25
3052022/05/02අත්තකිලමතානු යෝගය, කාමසුකල්ලිකානු යෝගය | මජ්ජිමාපටිපදාව යනු00:02:04
3062022/05/02පෘතුවියේ ආරම්බය , නවීන විද්‍යාව සහ මනුස්සයන්ගේ සොභාවය වෙනස්වෙන්නේ නැත | කුරුමිට්ටෝ එන හේතුව00:03:28
3072022/05/02පලවෙනි එක සතරකමහන් වැඩීම එය නොකර සහ ණය ගනුදෙනු පොත කියවීම | පහසුවෙන් බැම්මෙන් මිදී නිදහස් වීම00:02:56
3082022/05/02රජස්, දේශපාලනයයි ආගමයි එකට යාම බුදුදහම ඒඅයට ගැලපෙන්නේනැත|ආපු සියළුදෙනාම පරතොගෝෂකප්‍රත්‍ය ලබාගත්තත්00:09:03
3092022/05/02බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිණිවන්පාන මොහොතේ මහපොලව කම්පාවීම| රුවන්මැලිමහාසෑයේ සලපතුලමළුවේ ඇති සිරිපතුල්පෑගීම00:02:40
3102022/05/02සබ්බපාපස්ස අකරනං ගතාවේ අර්ථය00:01:33
3112022/05/02ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව දස දහසක් ලෝක ධාතුවට හඬ පතුරුනා යනු00:01:30
3122022/05/02තුන්තරා බෝධිය, ඕනෑම ස්ත්‍රියකට අරහත් බුද්ධත්වයට පත්වියහැක |ස්ත්‍රියකට මේ ආත්මයේම ගමන අවසන්කරගත හැක00:02:15
3132022/05/02කුස තණ අටමිටක් පූජා කල ආකාරය සහ වජ්රාසනය පූජා කරපු ආකාරය |කොඩිවින අනවින නොවදින්න නම්00:03:50
3142022/05/02ආපො, තේජෝ, වායෝ, පටවි බෙදීයන ආකාරය | බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වියහැකි ස්ථාන00:02:09
3152022/05/02බුදු හාමුදුරුවෝ සිටි කාලයේ ඉක්මනින් මගපල ලැබූ හේතුව00:01:20
3162022/05/02මහියංගන ප්‍රදේශයේ ඇති නාගදීප, නාග ගෝත්‍රික රජවරු සිටි ස්ථාන00:01:06
3172022/05/02මොක්කෙම ඇති සිරිපතුල | සිළුමිණ සෑය සාහිත්‍ය දිව්‍යලෝකය |මාර්ගයේ ඉන්නවානම් සෝතාපන්නපලය ලැබේ00:06:00
3182022/05/02වජ්රාසනය වැසීමෙන් බෞධයන්ට සීමා දැමීමෙන් වස් වදින ආකාරය00:02:20
3192022/05/01සුනාමි ගණනාවකින් මුහුදට බිලිවූ ජන්බුද්දීපයේ ගම්මාන | ජන්බුද්දීපයේ සීමා මායිම් | Daham Atuvawa00:03:01
3202022/05/01අග්‍රවූසිව්ර පාන්සකූල සිව්ර පාත්‍රය ප්‍රති මුක්ත භේසජ්ජ | බුදු හාමුදුරුවෝ ජිවමානකාලයේ ඇතිකළ චෛත්‍ය00:03:02
3212022/05/01විශ්‍රාම වැටුප ගැනීම ණය වීමක්ද | කොමිස් ගහපු පගා ගහපු අයට00:01:50
3222022/05/01සක්මන් මළුවක සක්මන් කිරීම කරන්නේ00:01:13
3232022/05/01සරිරයේ කොටස් දන් දීම | මලගිය ඇත්තෝ ගෙන්වා කතාකිරීම00:02:57
3242022/05/01මාගදී බාසාවේ ඉගෙනගතයුතුම පද00:01:20
3252022/05/01ගති පුරුදු පොදිබැඳගෙන යන අජ්ජන්තරන් සහ බහිද්දන් | ඉන්දියාවේ නැති කේස ධාතු00:02:24
3262022/05/01දහම්පාසලේ උගන්වන අටලෝදහම පරිවර්තකයා තේරුම්නොගත් අකුරු ( ච, පි )00:01:50
3272022/05/01දානයක් දෙනවනම් මේ විදියට දෙන්න | Daham Atuvawa00:03:28
3282022/05/01පරිවජ්ජනා පහාතබ්බා | විනෝදනා පහාතබ්බා | අනභාවන් ගමෙති තේරුම්ගමු00:02:25
3292022/05/01බාහිය දාරුචීරිය වැනි අය සතරකමටහන් වැනි ප්‍රායෝගික ක්‍රම භාවිතා නොකර එකපාරටම මගපල ලැබූ ආකාරය00:07:51
3302022/05/01චත්තාරි මානි ටානානි මතුකරගත් ආකාරය00:02:48
3312022/05/01අනත්තලක්ඛන සූත්‍රය| බුදුපියාණන් හිරිවඩුන්නේ සිට ඉසින්බැස්සගලට වැඩියමග |අටලෝදහම දුතියලෝකධම්ම සූත්‍රය01:18:01
3322022/04/30සමුදය සත්‍යයට පෙර දුක්ඛ සත්‍යය කතා කරන්නේ ඇයි(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane හිමි#buddha#buddhism00:03:29
3332022/04/30දෙවියන් වූ අපේ මුතුන්මිත්තන් | සියලු ලාංකිකයින් ඇසිය යුතුම දේශනාවක් | Daham Atuvawa00:08:07
3342022/04/30මේ ධර්මයට ගරහා දිට්ටධම්ම වේදනීය කර්මය රැස්කරගත් ආකාරය | ධර්මයේ හැසුරුනොත් දුකෙන් මිදෙයි00:04:15
3352022/04/30කඩ සිව්ර ඇඳීම සහ අඳින හේතුව00:03:17
3362022/04/30ඕනෑම කෙනෙකුට කළහැකි ධම්මානුධම්ම පටිපදාව සහ සත්‍යක්ක්‍රියාව00:01:19
3372022/04/30බෞද්ධ චැනල් සහ සං නිවේදනය යනු ප්‍රසිද්දිය ප්‍රචාර නැති හේතුව| "භවා භව හේතු"00:05:11
3382022/04/30ආනන්තරිය පාපකර්මය සහ ගරුක කර්මය |ගොවිපලවල කරන රසායනික පලිබෝද නාසක නිසා කරගන්නා පාපය| කෙම්කම් ක්‍රම00:05:51
3392022/04/30ඒහි භුක්ඛු අර්ථය සහ සාහිත්‍ය අතර වෙනස | ත්‍රිපිටකයේ නැති මහාබ්‍රම්මයාගේ කථාව ආපු ආකාරය00:05:05
3402022/04/30පාහියංගල ලෙනේ ඇති වැදගත්කම | පස්තුන්කෝරලය00:02:22
3412022/04/30සරියුත් මුගලන් මහා අරහතුන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කර ඇති ස්ථාන00:02:47
3422022/04/30සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉන්දියාවේ උපන්නා කියලා වැටඋඩ සිට ඉන්දියාවට හෝය්යා කියන අය, මිනිසුන් මුලාකල කාලය00:04:23
3432022/04/29සත්තට්ටාන කුසල සූත්‍රයේ ඇති හරය|ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ ඇති හෙදකම00:02:39
3442022/04/29බුද්ධජයන්ති ත්‍රිපිටක සංරක්ෂණ කරන්නගොස් කරගත් පාපකර්මය00:02:08
3452022/04/29බුදු හාමුදුරුවෝ මහියංගනයට වැඩමකර කල සිරිදෙසුම00:03:40
3462022/04/29ආනන්තරික පලසමපත්ති සමවැදී නිවන් සුව විඳීම | සිරිපතුලේ ඇති ලාංචන බලලා වැඩක් වෙන්නේ නැත00:04:23
3472022/04/29"අවබෝධයෙන් කළයුතු බුද්ධ පූජාව..."00:04:26
3482022/04/29බලිහරණයේ වනසන්ඩේ යනු | බලි | අභිඥා සහ ධ්‍යාන ආනන්තරිය පාප කර්මය | අපරාපරිය කම්ම ආනන්තරිය පාප කම්ම00:05:18
3492022/04/29ආනන්තරිය පාපකර්මය කර අපාගත වූ අය නැවත මනුස්සත්ත පටිලාබය ලැබූ පසු පෙන්වන ලක්ෂණ00:06:56
3502022/04/29මනුස්සත්ත පටිලාබෝ පරම දුල්ලබෝ වෙන ආකාරය| ලව්කික බලාපොරොත්තුවෙන් දාණය දීම00:02:51
3512022/04/29දහම දේශනා කිරීමට ඇති සුදුසුකම00:03:11
3522022/04/29දේශකයන් දහම නොදැක නොදැන කරන දේශනා නිසා දෙපැත්තක් අසරණවේ | ත්‍රිපිටකය පරිවර්තනය වූ ආකාරය00:07:39
3532022/04/28කින්ති සූත්‍ර විග්‍රරහය සහ සංඝබේද සූත්‍රය01:16:41
3542022/04/28වටරැකදී භූතයන්ගෙන් දරුණු ප්‍රහාරයක් | මේ දේ නම් කරන්න හිතන්නවත් එපා | Daham Atuvawa00:11:52
3552022/04/28ජම්බුද්දිපයේ මායිම් ඇති තැන් | මුහුදට බිලී උන ජම්බුද්දීපයේ ගම් | බුද්ධ ශකිතිය ඇති මද්යමන්ඩලය00:02:48
3562022/04/28වැලිකන්ද, දිඹුලාගල, කොට්ටියාරාම, ස්තුපපුර, තෝප්පූර්, සාක්ඛ්‍ය රාජධානිය තිබෙන සිරිපතුල් සහ නටබුන්00:05:12
3572022/04/28මියගිය ඥාතීන්ට පිං දීමේ ඇති ප්‍රතිපලය සහ ආත්මාර්ථ කාමිවෙන හේතුව| මේ වැරදි කරන හාමුදුරුවරුන් බේරගන්න00:06:06
3582022/04/28සිරි පතුල් තිබෙන ස්ථාන පිලිබඳ විස්තර කරන ගාථාව| අනුරාධපුරේට බෝදීන් වහන්සේ අරගෙන ආපු ආකාරය00:05:36
3592022/04/28සංපත්ති සහ විපත්ති යනු | සංපදන්, තේ සං පහනා, තේ සං චයෝ නිරෝදෝ, තේ සං හේතුන්00:01:58
3602022/04/28නිවන් අවබෝදකරගැනීමට ඇති තිපරිවට්ටය තෙරුම්ගමු |සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ| ටිති භංග|ධර්මය විකුර්ති කිරීම00:03:40
3612022/04/28මල් පූජාවෙන් සහ පහන් පූජාවෙන් සිදුවෙන අකටයුත්ත | සිරිපතුල අරාබියේ මදිනානුවරට ගිය ආකාරය00:07:38
3622022/04/27පදපරම පුද්ගලයාටත් ධර්මය දැක මගපල ලබන්න පුළුවන්, පදපරම තත්වයෙන්ම මියයන හේතුව|මිනිස්සු නොමග යවන චැනල්00:09:11
3632022/04/27අවකාස යනු| ස්ත්‍රියකට බුද්ධත්වයට පත්වෙන්න බැරි වීම| "ඉචිචිතන්" ගාථාව පින්දීමට භාවිතා කිරීම00:09:15
3642022/04/27වීරිය සහ විරිය අතර වෙනස සහ නෙයිය, ඔබ භක්ති වන්තයෙක්ද | දහම් තන්හාව නිසා සසරේ ගිය ආකාරය00:07:36
3652022/04/27පටිච්චසමුප්පාදසෝඋපපරික්ඛති යනු|නිබ්බිදාවීමට ආත්මාර්ථකාමී වීම උදාහරණයකින්|බෙදන දාණය ප්‍රතික්ෂේපකිරීම00:06:44
3662022/04/27බඹයක් පමණ වූ පන්චස්කන්දයෙන් නොව පංචස්කන්ද උපාදානයෙන් මිදී නිදහස් වීමටනම්00:04:54
3672022/04/27අභින්ඥෙයියං, අභිඥාතන් සහ පජානාති, නප්පජානාති යනු00:03:21
3682022/04/27"නමො තස්ස භගවතො..." නමස්කාර පාඨයෙහි නිවැරදි ධර්මාර්ථ විග්‍රහය..00:09:53
3692022/04/27සත්තට්ටාන කුසල සූත්‍ර විග්‍රහය01:22:08
3702022/04/26බුද්ධාගමේ අධිච්ච සමුප්පන්න ධර්ම විකෘති | Daham Atuvawa00:03:02
3712022/04/26ගොතම බුදුන් වහන්සේ හතරවරිගෙටම පනවන ලද ණයෙන් මිදෙන නීතිය | මහා ප්‍රාඥ සිරිධම්මාලංකාර මහ තෙරුන් වහන්සේ00:06:36
3722022/04/25කතරගම සිරි සදහම් සාකච්ඡා (2022.03.23)01:32:29
3732022/04/25මනුස්සපටිලාබය ලබා ආබාදිත වී ටික දවසකින් මියයෑම00:01:50
3742022/04/25බණ අහනකොට කෙනෙකුට සතුටු කඳුළු එනවානම්00:01:29
3752022/04/25බුද්ධ පූජාව සත්තුන්ට කන්න දුන්නට කමක්නැද්ද00:03:48
3762022/04/25කායගතා සති සූත්‍රයේ තිබෙන්නේ ධ්‍යාන බලාපොරොත්තුවෙන් සතර කමටහන්කිරීම | අට්ට කතා ලිව්වේ සිංහලබසෙන්00:03:23
3772022/04/25ප්‍රේත භූත බලපෑම් සහ කම්මාවරණ දෙක අතර වෙනස | ආරබත නෙක්කමත යුන්ජත බුද්ධ සාසනේ00:03:31
3782022/04/25ධ්‍යාන උපාදාණය කරගෙන මියගිය පසු උපදිනතැන්|විකාලබෝජනා යනු විකල කන ආහාරද|ජාත රූප රජත|උච්චාසයන මහාසයන00:08:33
3792022/04/25මරණය සිදුවෙන ආකාරය00:01:55
3802022/04/25ධ්‍යානයේ දැපුවොත් තැපුවොත් අතරමං වේ | ලෝකවිනාශයකදී සිදුවෙන දේ | සුනීත සෝපාක නිවන් දැක්කේ00:05:11
3812022/04/25බුද්ධ භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2022-02-25 pm)02:17:59
3822022/04/2512. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-11 am)02:37:52
3832022/04/25තුන් බිය දුරු කරන රතන සුත්ත දේශනය00:04:52
3842022/04/25පරතෝ ගෝෂක ප්‍රත්‍ය ලබන ආකාරය සහ සතර කමටහන් දිගටම භාවිතාකලොත්00:01:44
3852022/04/25ධ්‍යාන වඩන්නන් ඇසියයුතු කායගතා සතිය වඩන කෙනෙකු ලබන පල විග්‍රහය ආසවක්ඛයා ඥානය ලබන අවස්ථාව00:04:00
3862022/04/25සතර කමටහන් කරන කොටත් අරිය ධ්‍යාන ලැබෙනවා නමුත් ධ්‍යානයට ඇලෙන්නේ නැත |බුද්ධසක්තියට අනුගතවෙන ආකාරය00:02:49
3872022/04/25අමනාප එක්කෙනෙකුට ද්වේශ කරනවා, අමනාප එක්කෙනෙකුට ද්වේශ කරන්නේ නෑ කලයුත්තේ කුමක්ද00:02:28
3882022/04/25බණ අසනකොට ඇතිවෙන සාරීරික අපහසු තාවයෙන් නිදහස් වීමට00:00:47
3892022/04/25අව්‍යකත සිත යනු| අමනුස්සයන් මනුස්ස සරීරයට ඇතුලත්වෙන හේතුව| අමනුස්ස බිය00:01:32
3902022/04/25ගව්තම බුද්ධ ප්‍රතිමා සහ ජෛන බුද්ධ ප්‍රතිමා අතර වෙනස|බුද්ද ධර්මය සහ බුද්ධ ආගම අතර වෙනස00:04:27
3912022/04/25මගද බාසාව සහ ආදිවාසීන්ගේ බාසාව අතර වෙනස00:02:02
3922022/04/2411. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-10 pm)02:35:27
3932022/04/24මහඅරහතුන් වහන්සේ මතුකර පෙන්වාදුන් හෙළබිම සම්මුඛ චේතිය - ඉසින්බැස්සගල | Daham Atuvawa00:05:38
3942022/04/2410. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-10 am)02:37:17
3952022/04/24වේගය හඳුනා ගැනීම සහ වේගයෙන් නිදහස් වියහැකි උපක්ක්‍රමය| දෙමව්පියන්ගෙන් වෙන්වීම සහ ණයගනුදෙනු00:04:16
3962022/04/24නිබ්බාන මඟට ආධුනික ඔබට ආරම්භක ප්‍රවේශය | Daham Atuvawa00:06:31
3972022/04/24මනුස්සයෙක් මෝහනය කිරීම සහ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය අතර වෙනස | ජාත සෝතාපන්නනම් දහම තේරුම් ගන්න ආකාරය00:04:39
3982022/04/24ගන්දබ්බ යනු | ඕපපාතික යනු|මනුස්ස සහ තිරිසන් මව් කුසක් සොයාගන්න තිබෙන තරග|පිංලබාගැනීමට ඇති හැකියාව00:05:09
3992022/04/24චතුර්තත් ධ්‍යානයට සමවැදී බ්‍ර්හම්ම තලයට ගියත් මනුස්සවේසයක් අරගෙන බුදුබණඇසුවේ නැත්නම් නිවණ වැසේ00:02:51
4002022/04/24ධ්‍යානයට සම වැදීමෙන් ධ්‍යානය උපාදානය කරගැනීමෙන් මාරඔතාරයට හසුවී මගපල නොලැබීම00:08:12
4012022/04/24පුද්ගල සූත්‍රය සහ ධ්‍යාන පිලිබඳ විග්‍රහය | ධ්‍යානය උපාදාන කරගෙන අතරමං වූ ආකාරය00:15:59
4022022/04/23කාය ගතාසති සූත්‍ර විග්‍රහය00:51:13
4032022/04/23ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ ඇතිආකාරයට ඕනිමකෙනෙකුට මගපලලැබිය හැක|ගිරව්වගේ සජ්ජායනා කිරීමෙන් මගපල ලැබිය නොහැක00:03:19
4042022/04/23බුදු හාමුදුරුවෝ කර්ම ගෙවූ ආකාරය | පසේ බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මය දේශනා නොකරන හේතුව00:02:06
4052022/04/23මව්දේවිය දින හතකින් මියගියාද|අඩි විස්සක් පමණ ඉනිමගකින් බැස ධර්මය දේශනාකිරීම|අහසට ඉන්මන් බැඳිය නොහැක00:02:22
4062022/04/23සියදිවි නසාගත් අරහතුන් වහන්සේලා00:02:13
4072022/04/23සුමනසමන් දෙවියන් සිරිපතුල සිරිපා කන්දට ගෙනගිය ආකාරය | සාහිත්‍ය යේ අද්භූත දේවල්00:02:46
4082022/04/23ඉසින්බැස්සගල සන්මුක වූ චෛත්‍ය සොයාගත් ආකාරය | රුවන්මැලි මහාසෑයේ මළුවේ ඇති සිරිපතුල්00:02:15
4092022/04/23බුද්ධශක්තිය යනු | සදස්සකුලපුත්‍රයා යනු | බුද්ධශක්තිය පැතිරවීම කලයුතු ආකාරය සුදුකිරණ පැතිරවීම යනු00:04:18
4102022/04/23සුමන රජ්ජුරුවෝ දිවාගුහාව හැදුවේ බුදුපියාණන්ට වස් වසන්න | සිරිපතුළ වන්දනාව | මතු බුදුවෙන දෙවියෝ00:05:41
4112022/04/23අනාගාමි පලයේදී අතහරින දේ |දේවතා ආරාදනයේ අර්ථ| බුදුරාජාණන් වහන්සේ ගිහිකාලයේ දරුවෙක් හැදු හේතුව|විඥාණ00:03:59
4122022/04/2309. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-09 pm)02:30:21
4132022/04/23ලංකාවේ තිබෙන බුදුපිළිමවල ඇති මුද්‍රා| බුදුපිළිම හදන්න පටන්ගත් ආකාරය| මුල්මා කාලයේ වන්දනා කල දේවල්00:07:54
4142022/04/23යං ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ යනු බහුවචනයකි |බෝජ්ජංග පිරිත දේශනාකරන්නේ00:04:17
4152022/04/22අරමුණ හඳුනා ගැනීමට නොහැකිවූ අවස්ථාවක වැඩියයුතු මරනානුස්සතිය|කෙසෙල් කැන හොරෙක් කපාගෙන ගිය අවස්ථාවක00:03:05
4162022/04/22සබ්බ සංඛාර සහ අභිසංඛාර යනු | සද්ධා ඉන්ද්‍රිය සහ භක්තිය යනු | කරජ කාය, මනෝමය කාය, චිත්තජ කාය යනු00:07:52
4172022/04/2208. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-09 am)02:27:07
4182022/04/22ආහාරයේ ද්වතාවය | Daham Atuvawa00:03:09
4192022/04/22ප්‍රථම ධර්මදේශනාව දේශනා කරන්න ඉසින්බැස්සගල තෝරාගැනීමට ඇති විශේෂත්වය00:03:34
4202022/04/22දේශපාලකයාගේ දේවාල යැදීම් සහ කලුකිරණ පැතිරෙන ආකාරය| මුලින් කිරිවෙහෙර වැඳලා දෙවියන්ට පිං දෙන එකයි හරි00:04:49
4212022/04/22පුද්ගලයන් හතර වර්ගය ධර්මය අවබෝදකරගන්නා ආකාරයේ වෙනසක් තිබෙනවද | භක්තිය සහ සද්දාව අතර වෙනස00:06:21
4222022/04/22ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ අසුබ සඥාව පටිකුලක භාවනාව | අරහත් උනත් ලෙඩරෝග හැදෙන්නේ පෙරකර්ම නිසයි00:03:58
4232022/04/21තිවංක පිළිමගෙය අවට ඇති දේවාල | දේව ආගම් සංකල්ප ආපුකාලය |එදා දේවාලවල දෙවියන්ට පිං දුන්නා අද00:04:02
4242022/04/21ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ බෙහෙත තිබෙන්නේ සංසාර රෝගයට| හෙළ වෙදකම ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ලංකාවටආවා ආයුර්වේද00:03:32
4252022/04/21හේතුපල පරම්පරාව නවත්වන ආකාරය | යම් දෙයක් හොරකම් කලොත් ඒ වගේ සිය ගුණයක් ගෙවන්න වෙනබව දන්නවද00:03:15
4262022/04/2107. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-08 pm)02:42:21
4272022/04/21ගිරිමානන්ද සූත්‍ර විග්‍රහය සහ අභිසංඛාරකර සසරේ අතරමං වෙන ආකාරය ,01:12:57
4282022/04/21බුදුහාමුදුරුවන් ජිවමානකාලයේ සෝතාපන්න වූ අය උපදින ස්ථාන00:02:57
4292022/04/21අතීතයේ සිදුවුදෙයක් මතකයට ආවානම් කලයුතුදෙය | බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලයේ හදපු චෛත්‍ය පිලිබඳ විස්තර00:05:49
4302022/04/21බෝසත් තව්සා මාර්ගපල හතර ලැබු ආකාරය00:02:22
4312022/04/21මාර්ගය සහ මාර්ගපල| නිවණ පිලිබඳ දැනුමෙන් අනුමාණඥාණයෙන් දහම් දේශනාකරන අයගෙන් පරතෝගෝෂක ලබාගත නොහැක00:04:11
4322022/04/21අනුප්පාද නිරෝද කළහැකි ආකාර00:01:42
4332022/04/21සෝතාපන්න පලය ලැබූ අයෙක් උපදින්නේ බව හතයි | "බව" බවය කිරීමෙන් බව ජාති කවලම් කරගත් ආකාරය00:04:15
4342022/04/20තින්නං සංගති යනු00:01:13
4352022/04/2006. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-08 am)02:43:45
4362022/04/2005. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-07 pm)02:22:15
4372022/04/20අඳුරු යුගයක් අතළගයි | නැවතත් ගොන් කරත්ත යුගයට යන්න වේවි ද | Daham Atuvawa00:05:01
4382022/04/20ඡ චක්ක සූත්‍රයේ ක්‍රියා 36 එකවර සිදුවෙනවාද|සංඛාර විසංඛාර, විඥාන ප්‍රඥා|සෝම හාමුදුරුවෝ දේශනා නොකළ දහම00:05:59
4392022/04/20උප්පාදෝපි වයෝපි පඥායති, උප්පජ්ජති සහ උපප්පජ්ජති අතර වෙනස00:02:18
4402022/04/20සාසණය ඉදිරියට පවත්වාගෙනයාමට දේශනාකළ සූත්‍ර|සියළු බුදුවරු උපදිනතැන|ධර්මපාලතුමාට වැරදුනුබව පිළිගත්තා00:07:04
4412022/04/20අදුක්කම අසුකාය යනු උපේක්ඛා නොවේ. උපේක්ඛා යනු | වැරදි පරිවර්ථනය00:08:37
4422022/04/20විද්‍යාවිමුක්තිය, පඥාවිමුක්තිය දෙකම එකයි00:00:33
4432022/04/20තින්නං සං ගති පස්සෝ තෙරුම්ගමු00:02:48
4442022/04/20ඇස අවයක්ද, ආයතනයක්ද, ඉන්ද්‍රියක්ද | විඥාණය යනු කුමක්ද? කව්රුවත් පැහැදිලි කරන්නේ නැත00:05:52
4452022/04/19රාගයෙන් මිදුනොත්, තණ්හාවෙන් මිදුනොත් ද්වේශයෙන් සහ මෝහයෙන් මිදී නිදහස් විය හැකියි00:02:32
4462022/04/19අධිට්ඨාන නිවැරදි ධම්ම අර්ථය | Daham Atuvawa00:00:56
4472022/04/19මහා සතර සතිපට්ටාණ සූත්‍රය (කොටස 3) සහ ඡ චක්ක සූත්‍ර විග්‍රහය01:24:20
4482022/04/1904. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-07 am)02:46:05
4492022/04/19කාම විතක්ක විචාර, ව්‍යාපාද විතක්ක විචාර, විහිංසා විතක්ක විචාර යනු00:02:04
4502022/04/19සං වර වූ පසු මතුවෙන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම තෙරුම්ගමු | ආඥා, මඥ තෙරුම්ගමු00:05:25
4512022/04/19පටිසේවනා පහතබ්බා යනු | කතරගමට දේවාල ආපු ආකාරය00:04:50
4522022/04/19මුලින් තිබු සහැල්ලුව දිගටම සතරකමටහන් කරනකොට නැතිවී ගිය හේතුව| පාංසකූලය සහ පංසල00:03:17
4532022/04/19පිං කම් කර අනුමෝදන් කරන හේතුව00:02:35
4542022/04/19ආශය අනුශය යනු | දිට්ටිගතවීම යනු | පෙන්ෂන් ගිය පසු කියන්නේ වෙනත් කතාවක්00:05:47
4552022/04/1803. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-06 pm)02:18:56
4562022/04/1802. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-06 am)02:44:14
4572022/04/18සමුදය නිරෝද කිරීමත් සමග බව උදුරා දමන්න උපකාරක අංග හත බෝජ්ජංග සම්පූර්ණ වෙනවා00:03:18
4582022/04/18පිණයි කුසලයයි එකයි කියපුගමන් වරදින තැන | දිඹුලාගල සිට කුන්ඩසාලයට එන අතරමග බෝසත් උපත සිදුවූ ආකාරය00:03:44
4592022/04/18"සංදිට්ටික අකාලික" නිවණට ඇති සම්බන්දය තේරුම්නොගත් පරිවර්ථනයේ ඇති වැරැද්ද00:03:43
4602022/04/18හෙළ ඉතිහාසය ඉන්දියාවට පිටමං කලේ කව්ද|දැනුම සහ දැක්ම|රාජ්‍ය පරිපාලනය මුනිවත රකින්නේ ඇයි00:04:36
4612022/04/18බඹරගල රජමහා විහාරය බෝසත් උපත සිදු වූ බවට මෙන්න සාක්කි00:03:15
4622022/04/1701. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-03-05 pm)02:06:10
4632022/04/17සිරි සද්ධම්මයේ වැදගත්කම(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර හිමි#buddha#buddhism#budu00:06:39
4642022/04/17අරිය භාවනා - අනරිය භාවනා00:10:48
4652022/04/17මීළඟට පත්වීමට නියමිත නව රාජ්‍ය නායකයාට මහඅරහතුන් වහන්සේගේ අවවාදය | Daham Atuvawa00:06:31
4662022/04/17ලොව්තුරා බුදුවරු අසීමිතයි කාටවත් සීමාකළ නොහැක, කෙළවරක් දකින්න බැරි ලෝකවිෂය00:04:10
4672022/04/17අරහත් උනත් කම්මක්ඛය, ආයුක්ඛය, උපච්චේදක, උබයක්ඛය මරණයක් සිදුවිය හැක00:02:28
4682022/04/17ඨාන, උට්ඨාන, අදිට්ඨාන00:00:46
4692022/04/17විඥානය උපදින්නට පෙර සිදුවෙන දෙය00:00:50
4702022/04/17අවුරුද්දට සුද්ද බුද්ද කිරීම සහ බුද්ධ දේශනාවේ සුද්ද බුද්ද කිරීම යනු00:03:08
4712022/04/17සෝතාපන්න වූ පසු චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුක්ති අනාලයෝ නිරායාසයෙන් වෙන දෙයක්ද00:03:45
4722022/04/17අනුශය දිනහතක් නැවත්වුවොත් ගතිපුරුදු අවසන්වේ හුරුපුරුදු ඉතිරිවේ00:02:43
4732022/04/17සතර සතිපට්ඨානය ගැන(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane හිමි#buddha#buddhism#buddhist #budu#parama00:02:50
4742022/04/17ආහාරයේ ද්වතාවය යනු00:02:47
4752022/04/16පරන්කතං, ස්වයන්කතං, අදිච්ච සමුප්පන්න යනු00:01:51
4762022/04/16පුණ්‍ය කර්ම, ධ්‍යාන කර්ම පැවැත්ම දීර්ග කරදෙනවා, බව යනු00:04:26
4772022/04/16බුද්ධානුස්සතිය යනු ඉතිපිසෝ ගාථාව නොවේ00:00:42
4782022/04/16බුද්ධශක්තිය තිබෙන තැනට කරපු විනාශය එහි පල බූමරංගයක් සේ පැමිණෙන ආකාරය| පාලකයන්ගේ ඇස් ඇරෙත්වා00:06:32
4792022/04/16ජබ්බි සෝධනය වන ආකාර | ධම්මපසාදි 10 | Daham Atuvawa01:06:29
4802022/04/16බක් පොහොය​ 2022 | නළකලාපසුත‍්තං (II) | ​ධම්ම දේශනාව සහ ධම්ම සාකච්ඡාව | Siri Saddharmaya02:35:10
4812022/04/16පාසල් විෂය නිර්දේශයට ඇතුලත් වියයුතු මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය |අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගේ අවධානයට|Daham Atuvawa00:06:19
4822022/04/16පුරාවිද්‍යාව සහ බුදු පියානන්ට සම්බන්ද ස්ථාන සෙවීම00:10:59
4832022/04/16ආර්යස්ටාන්ගික මග වඩන්න පෙර දැනුවත් වියයුතු කරුණු00:02:06
4842022/04/16විතක්ක විචාර, සවිතක්ක සවිචාර, අවිතක්ක අවිචාර00:01:24
4852022/04/16මරණය තුන් ආකාරයකින් සිදුවිය හැක, ඥාතීන්ට පිං දෙනවානම්00:03:13
4862022/04/15සබ්බ ආසව සංවර පරියාය සූත්‍රය, ආසය අනුශය පිලිබඳ විග්‍රහය.01:21:03
4872022/04/15පුද්ගලයෙකු හෝ භික්ෂුවක ධම්මවිහාරී වන ආකාරය | මහා ප්‍රාඥ මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහ තෙරුන් වහන්සේ01:03:43
4882022/04/15එංගලන්තෙන් රැගෙන ආපු ත්‍රිපිටකය ඔනිම කෙනෙකුට ඇවිත් බලාගැනීමට අවස්ථාවක්00:05:38
4892022/04/15අරහත් බව ලැබුවානම් බුදුපියාණන් ඉදිරියටපැමින ඇසීම| මගපල ලැබූ බවට තමන්ටම බලාගැනීමට"ජබ්බිසෝදන සූත්‍රය"00:02:56
4902022/04/15මොංගල් යනු මාගදී නොවේ, මඤන් යනු මාගදී බස00:01:43
4912022/04/15සියළු බුදුවරු ධර්මය දේශනා කරන්නේ මාගදී බාසාවෙන්මයි00:00:58
4922022/04/15පදපරම පුද්ගලයාට මේ දහම ගන්න බැරි හේතුව00:00:55
4932022/04/15කෑගල්ලේ අළුලෙනේ ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්තාරූඩකල ආකාරය| එංගලන්තෙන් එම පොත් අරගෙන ආපු ආකාරය| ජාත සෝතාපන්න00:11:26
4942022/04/15විශ්වයේ ඇති කෙළවරක් නැති චක්‍රාවාට | මරණය දුකක් වෙන්නේ නැත|අකුසල කලත් මනුස්සත්ත පටිලාබය ලැබූ ආකාරය00:08:23
4952022/04/15සමුදය බිහිඋනොත් වැය කලයුතුයි එය වැලක් වගේ එකදිගට එන ආකාරය| සමුදය නිරෝද කලහැකියි කලයුතුයි00:02:05
4962022/04/15අටලෝදහමේ දුකට හේතුව සහ පරිවර්තනයේ ඇති වැරැද්ද00:04:12
4972022/04/15නවසීවතික පබ්බයේ පියවර හත00:01:32
4982022/04/15සතර කමටහන් වැඩීමෙන් පසු පිනවා පිනවා, විඳවා විඳවා ආස්වාදය කිරීම නවත්වනවා00:01:45
4992022/04/15ආස්වාදය නිසා අතාරින්න හිතෙන්නේ නැත. ආස්වාදයෙන් මිදෙන්නනම් එහි බය දකින්න ඕනි, මාර උගුල් දකින්න ඕනි00:05:01
5002022/04/15ආනාපාන සති සමාධි වැඩීමෙන් පසු සිදුවෙන දේ අනාගාමි හෝ අරහත් පලය ලැබෙන ආකාරය00:01:57
5012022/04/14නිවන් දැකීමට ගිහිගෙයින් නික්මිය යුතු නැත | Daham Atuvawa00:02:06
5022022/04/14සමුදය නිරෝදය සං දේශනාවෙන් බිඳක්00:03:24
5032022/04/14සං සාර කරගත්තොත් සසරේ | මල ගෙදර බෝර්ඩ් ගැහුවට නිවන් සුව ලැබෙන්නේ නැත00:03:09
5042022/04/14සත්තවස්සානි අරහත්, අනාගාමි පලය ලැබෙන ආකාරය|ධම්මඋදච්ච විග්ගහිතමානසන් ක්‍රමය|මාගදී බස භාවිතාකරන ආකාරය00:06:45
5052022/04/13අනුත්තරන් වා චිත්තය ලැබෙන ආකාරය |බෝජ්ජංග ධර්ම යනු |සමුදය නිරෝදය දැක්කානම් සෝතාපන්න පලය ලැබේ00:04:17
5062022/04/13ච්ත්තේ චිත්තානුපස්සනාව වැඩිය නොහැකිය00:02:16
5072022/04/13විචිකිච්චාව යනු00:02:21
5082022/04/13සං ප්‍රජණන වීම යනු | සමුදය දම්මං නිරෝද දම්මං යනු00:04:13
5092022/04/13ප්‍රාතිමොක්ඛ සංවරය හා ආජීවක පාරිශුද්ධ සංවරය යනු කුමක්ද ?(@සිරි සද්ධම්මය)#meewanapalane හිමි#buddha00:01:05
5102022/04/13මහා කුමන්ත්‍රණයක සුලමුල හෙළිවේ | සියලු හෙළයන් ඇසිය යුතුම දේශනාවක් | Daham Atuvawa00:15:31
5112022/04/13අසූවෙනි වියට පාතබන මහා ප්‍රාඥයන් වහන්සේගේ යුගමෙහෙවරෙන් බිදක්00:19:23
5122022/04/13මරණයෙන් පසු සරීරයෙන් මුලින්ම ඉවත්වෙන්නේ විඥානය00:04:27
5132022/04/13මහා සතර සතිපට්ටාන සූත්‍ර විග්‍රහය (කොටස 2)01:06:34
5142022/04/12මග්ගේ මග්ග ඥාණය | ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ගයනි ප්‍රසාදිකා රණසිංහ මහත්මිය | Daham Atuvawa01:54:40
5152022/04/12වැසි දිනයේ ස්වාමියා, බිරිඳගෙන් ඉල්ලූ රොටිය | Daham Atuvawa00:03:27
5162022/04/12යුගනද්ධ භාවනාව.... #මහා_රාහුලොවාද_සුත්ත00:15:13
5172022/04/12හම්බන්තොට සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2022.03.22)02:11:37
5182022/04/12සද්දස්සකුලපුත්තස්ස අර්ථය සහ සද්දස්සකුලපුත්තස්ස වෙන ආකාරය00:02:05
5192022/04/12අනිස්සිතෝච විහරති නච කින්චිලෝකේ උපාදියති මෙනෙහිකලයුත්තේ කුමන අවස්ථාවේද00:02:55
5202022/04/12බුදු ඇසටවත් නොපෙනෙන අචින්ත්‍ය ප්‍රශ්න00:04:58
5212022/04/12දස අකුසලයට සුරාමේරය ඇතුලත් නොවූ හේතුව| පින්දීමේදී වැඳගෙන නොදිය යුත්තේ ඇයි| විපාක පලදෙන අවස්ථාව00:03:07
5222022/04/12පරම මෛත්‍රිය පැතිරවීමේදී කාම රාග පටිග ආදී රෝගයන්ගෙන් මිදී සුකුර්දාගාම් පලයෙන් නිරෝගී වෙත්වා යනු00:00:43
5232022/04/12දුල්ලබවූ කල්‍යාණ මිත්‍රයා සහ සද්දහම | අස්මිමාණය අවසන්වන්නේ කුමන අවස්ථාවේදීද00:02:37
5242022/04/12පංච සීලය සහ පටිවිරතෝ හෝති අදිට්ටානය අතර වෙනස | බෞතික ලව්කික නිමිති භාවනා වලින් නිවණ වැහෙන ආකාරය00:05:56
5252022/04/12බුද්ධං සරණං ගච්චාමි අර්ථය | කාමාව චර, රුපාව චර | සම්මා දිට්ටික දේව සහ මිත්‍යා දිට්ටික දේව |00:04:22
5262022/04/12මහාවංසය දීපවංසය රචනා කලේ අරහතුන් වහන්සේලාද00:03:57
5272022/04/1180 වෙනි වියෙහි අසමසම අනුබුදු හෙළ යුග මෙහෙවර | Daham Atuvawa00:03:53
5282022/04/11භාවයතෝ කොටස් හතර | ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ගයනි ප්‍රසාදිකා රණසිංහ මහත්මිය | Daham Atuvawa01:54:19
5292022/04/11ද්වතාවය අනුව පාහන් කලයුතු දේවල් සහ පුද්ගලයන් | අදුක්කම අසුක යනු00:06:18
5302022/04/11ප්‍රාර්ථනාව සහ අදිට්ටානය අතර වෙනස00:01:37
5312022/04/11පංචසීල ප්‍රතිපදාව යනු | වේරමණී සීලය සහ සංවර සීලය00:03:37
5322022/04/11සීලබ්බත පරාමාස යනු | ණය නොවීම| වඳින , පුදන , යදින , පතන බුද්ධාගම00:06:06
5332022/04/10බුදුන් වහන්සේ හෙළ යක්ඛ බසින් දේශනා කළ සිරි දෙස්ම | සිරිධම්මාලංකාර මහඅරහතුන් වහන්සේ | Daham Atuvawa00:03:43
5342022/04/10කුසලමූල පටිච්ච සමුප්පාදය යනු(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane හිමි#buddhism #buddha#buddhist#budu00:02:33
5352022/04/10රාග සිතකට අසුබය වඩන්නේ කෙසේද00:02:37
5362022/04/10විතක්ක විචාර වූප සමෝ, වූප සමා අර්ථය | අත්ත භාව පටිලාබන් ද්වතාවය00:02:01
5372022/04/09විපාක අවස්ථා බ්‍රහ්ම්ම දේව භූත පෙරේත| තුන්සරණය | නමෝතස්ස ගාථාවේ අර්ථය | අසපුවේ විකුර්තිය00:08:43
5382022/04/09වේගය,වේදනාව,ආවේගය,චිත්තාවේගය,වේමත්තතාවය,විඥානශක්තිය|නාමරූප|උපේක්ඛාව යනු|ආදීනව නැවැත්වියහැකි ආකාරය00:04:11
5392022/04/09පංච ප්‍රහානයන් | ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ගයනි ප්‍රසාදිකා රණසිංහ මහත්මිය | Daham Atuvawa01:59:37
5402022/04/09දම්ම පරියාය සේවි තබ්බා අසේවී තබ්බා සූත්‍ර විග්‍රහය01:27:36
5412022/04/08ජයරත්න පතිරාච්චි මහතා මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහා අරහතුන් වහන්සේ සමග කල සාකච්ඡාව00:01:08
5422022/04/08ලංකාවෙන් පිටුවහල්කල දසවස්තුකභික්කුන් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා බුද්ධාගමක් හදාගෙන ඒ බුද්ධාගම අරගෙනආපු ආකාරය00:16:26
5432022/04/08ආරබත නික්කමත යුන්ජත බුද්ධ සාසනේ00:01:33
5442022/04/08කමා කරගැනීම| පුණ්‍යානුමෝදනාව කරන ආකාරය | පරම මෛත්‍රිය පතුරවන ආකාරය| සත්‍යක්ක්රියාව| දරුවා අකීකරුනම්00:11:43
5452022/04/08දස්සනා පහාතබ්බා කිරීමට ඔබ තේරුම් ගත යුතු "සංඛාර, සංචේතනා, සංපස්ස"00:00:37
5462022/04/08අව්‍යකත සිත් සහ සංකාර සිත් යනු00:05:23
5472022/04/08නිච්ච, සුක, අත්ත ඉවත්කළ පසු කලයුතුදේ00:02:04
5482022/04/07සංබෝද ගාමි සුගතප්ප වේදිතෝ යනු00:00:56
5492022/04/07මෝහය නැති කිරීමටනම් කලයුතු දෙය00:02:08
5502022/04/07විඥානයේ වංචක ධර්ම වලින් නිදහස් වීමට කලයුතු දෙය00:02:56
5512022/04/06කාම විතක්ක විචාර, ව්‍යාපාද විතක්ක විචාර, විහිංසා විතක්ක විචාර නිවණ වහන ආකාරය අනුශය උපදින ආකාරය00:05:31
5522022/04/06පිණ සහ කුසලය අතර වෙනස00:01:13
5532022/04/06සං චේතනා සංපස්ස සංකාර තුණම එන්නේ එකට සමුදය බිහිවී අනුශය උපදින ආකාරය00:01:02
5542022/04/06නිච්ච සුඛ අත්ත මරාදැමීමට කලයුතු දෙය සහ ආන පාන කරන ආකාරය00:03:36
5552022/04/06අනිස්සිතොච විහරති නචකිංචි ලෝකේ උපාදියති අර්ථය00:02:04
5562022/04/06සියළු හාමුදුරුවරුන්ට වැදගත්, මහණ කරන කොට කියා නොදුන් වචන වල අර්ථ00:04:08
5572022/04/06දීගන්වා අරමුණක් නැවත නැවත මතුවෙනකොට නැවත නොඑන්න කලයුතු දෙය00:00:49
5582022/04/06නාම රූප උපාදානය |විඥානය හදාගන්නා ආකාරය| මගපල ලැබූ ආර්ය ශ්‍රාවකයා තුල ක්‍රියා සිත් සහ ප්‍රඥාව00:02:48
5592022/04/06සිත පදම් කරගන්නා ආකාරය උදාහරණයකින්00:01:12
5602022/04/06අජ්ජත්තාවා, බහිද්දාවා අර්ථය, කළු කිරණ අනිත් අයටත් පතුරවන ආකාරය00:01:06
5612022/04/06"සු" වචනයේ අර්ථය අනුසය උපදින ආකාරය සහ අනුසය උපදින්නේ නැති අවස්ථාව00:01:19
5622022/04/06කාම විතක්කවිචාර සහ නෙක්ඛම්ම සවිතක්කසවිචාර| මෙත්තානුස්සතිය,අසුබානුස්සතිය,මරනානුස්සතිය,බුද්ධානුස්සතිය00:03:28
5632022/04/06කැළණිය දාගැබේ සත්‍ය ඉතිහාසය | බුදුන් වහන්සේ ජීවමාන සමයේ හෙළබිම ඉදිවූ දාගැබ් | Daham Atuvawa00:04:15
5642022/04/06මහා සතර සතිපට්ටාන සූත්‍ර විග්‍රහය (කොටස 1)01:13:43
5652022/04/05එකම පුතා යුද්ධයේදී මියගියා පුතා වෙනුවෙන් කල පිං වලින් දරුවාගේ නිවණ විවුර්ත වෙයිද| සසර අවසන් වීම00:08:44
5662022/04/05සමුදය නිරෝද කිරීම කරන්න ඕනි මගපල ලබන්න "පටි ඉච්ච් සං උප්පාද"00:02:47
5672022/04/05සිව්පිළිසිඹියාපත් ලත් අරහතුන් වහන්සේ කියන්නේ ඇයි00:06:24
5682022/04/05යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරය | වැරදි සතර කමටහන් කලාට නිවණක් ලැබෙන්නේ නැත00:05:12
5692022/04/05සෝතාපන්න පලයට පත්වෙන්න කටයුතු කරනවානම් ඔබ කලයුත්තේ කුමක්ද00:02:26
5702022/04/05ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව සහ කමාකර ගැනීම | ධම්මපසාදි 09 | Daham Atuvawa00:35:41
5712022/04/05පිණ සහ කුසලය අතර වෙනස| සක්කායදිට්ටි විචිකිච්ච්තා සීලබ්බත පරාමාස දුරුවෙන ආකාරය|ආනන්තරිය කුසලධම්ම යනු00:08:24
5722022/04/05රාගය ද්වේශය නැත්නම් මෝහය ඇතිවෙන්නේ නැත| අගාගාමි උත්තමයා තුල ඇති මෝහය00:02:16
5732022/04/05උපේක්ඛා සිත වැඩෙන ආකාරය මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය ඇසුරින්00:00:55
5742022/04/05හේතුපල දහමට ගලපා ණය විණයට අනුව වැඩ කිරීම යනු00:01:50
5752022/04/05භූරි පඥ තථාගත වෙන්නේ කෙසේද00:02:09
5762022/04/05සිත කිලිටු වූ අවස්ථාවක අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත වඩා හරියන්නේ නැත00:02:41
5772022/04/04මෝහය යනු සහ මෝහය ඇතිවෙන ආකාරය00:01:07
5782022/04/04ක්‍රියා සිත් | මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රයේ හරය00:04:42
5792022/04/04සියළු සැපසම්පත් ලබා අවසානේ නිවන්දකින්න ප්‍රාර්ථනා කිරීම| මගේ ඥාතීන් සහ වෙනත් ඥාතීන්00:03:46
5802022/04/04තුන් සිත පහදාගන්නේ නැතිව පිං දීම | දේවා, නාගා, මහිද්දිකා |සංබදන්, සංපදං, සබ්බ සංපත්ති00:07:48
5812022/04/04කම්මාවරණයක් නිරාවරණය කරගන්නා අයුරු(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane හිමි#buddhism#buddha#mirigama00:05:10
5822022/04/04හිස ඔසවා ගැනීමට නොහැකිව උපන් දරුවෝ | Daham Atuvawa00:01:37
5832022/04/04සම්මස්සණ ඥාණය සහ සතර කමටහන් |ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ගයනි ප්‍රසාදිකා රණසිංහ මහත්මිය|Daham Atuvawa01:57:30
5842022/04/0412. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-25 am)02:50:28
5852022/04/0410. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-24 am)02:43:05
5862022/04/0402. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-20 am)02:46:35
5872022/04/0404. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-21 am)02:44:25
5882022/04/0411. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-24 pm)02:33:39
5892022/04/0409. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-23 pm)02:34:23
5902022/04/0408. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-23 am)02:33:43
5912022/04/0406. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-22 am)02:39:11
5922022/04/0407. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-22 pm)02:26:48
5932022/04/0405. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-21 pm)02:25:39
5942022/04/0403. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-20 pm)02:25:59
5952022/04/0401. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-19 pm)02:05:52
5962022/04/04ඊයේ කරපු පිංකම අද ඔබට නිවන් දැකීමට පුබ්බෙතකත පුඥතා ශක්තියක් කරගන්න ආකාරය| තයෝ මේ සංඛාර00:04:58
5972022/04/04බණ අසනකොට ඇස් වලින් කඳුළු ගලනවා | හිත පදම් කරගන්න උපදෙස්00:02:47
5982022/04/04හය හතර තේරුම් අරගෙන එය ක්‍රියාත්මක කර මගපල ලබන ආකාරය00:01:07
5992022/04/04සිල් සමාදන් කරවන එක බුදු හාමුදුරුවන්ගේ දෙයක් නොවේ | පිණ මගවියදමට සල්ලී00:03:39
6002022/04/04ඔබේ ඥාතීන්ට පිං ලබාගතහැකි ආකාරයට පිං පමුණුවන්න එවිට ඔව්න් ඔබපසුපස එනඑක නවතීවි|ඔබ තුල ඇති කිරණශක්තිය00:13:35
6012022/04/04"අනනුසුඛය" නිවන් දැකීමට බොහෝ උපකාරීවෙන ණය විණය තෙරුම්ගමු00:35:57
6022022/04/03භාවනා කිරීමට පෙර බුද්ධ භාවනාව හඳුනා ගමු00:39:06
6032022/04/02පංචස්කන්ධය තුල කායේ කායක් ක්‍රියාත්මක වෙයි ද | Daham Atuvawa00:02:44
6042022/04/02සංසාර පැවැත්මට හේතුව සහ මිදී නිදහස්වීමට නම් කලයුතු දෙය | අක්ඛණ සූත්‍රය01:16:56
6052022/04/02සිත හා මනස අතර වෙනස,අනුශය උපදින ආකාරය, සිංහල බස සහ මාගදී බස කවලම් කිරීම| සුද්දෝ හදලා දීපු වචන00:06:35
6062022/04/02අරහත්පලය ලැබූපසු චිත්තජකායට සිදුවෙනදේ |පබස්වර බිදන් චිත්තං යනු | විහරන්තන් යනු| අසුබානුස්සතිය00:05:30
6072022/04/02ආගමෙන් දහමට එන ක්‍රමය| විසුද්දී මාර්ගය ගුරුකොට ගරුකොට ගැනීම| මට බණින අයට මම කරණ දෙය00:16:10
6082022/04/01සියලු අර්බුදයන්ට හේතුව පිළිබඳව රාජ්‍ය පාලකයන්ට සිදුකළ දේශනාව | Daham Atuvawa00:04:21
6092022/04/01මිහිඳු හාමුදුරුවෝ සහ සංඝමිත්තා තෙරණිය අසෝක රජු|දළඳා වහන්සේට ව්‍යංජන 32ක බුද්දපූජාව කරන්නේ ඇයි00:05:33
6102022/04/01නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තන් අර්ථය| අනේපිඬු සිටුතුමා විශාකා දේවිය ලංකාවේද| වචනය උඩින් යන්න කථා කිරීම00:05:18
6112022/04/01ඉතිහාසයෙන් බිඳක් අසෝක රජු| දන්තධාතුන්| සංඝමිත්තා තෙරණි| මිහිඳු හාමුදුරුවෝ|දළඳාමාලිගය ආශ්‍රිත ඇදහිලි00:08:31
6122022/04/01අරියමග යන අයට ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාන පහළවෙන ආකාරය | දෙව්පියන් නිවන් මගට ගැනීමට උපදෙස්00:04:46
6132022/04/01අප බුදුපියාණන් හෙළබිමේ උපන් බව ඔප්පු කිරීමට තවත් සාක්කියක්00:03:00
6142022/03/31අභිසම්භිදා වචනය පහදා දෙන්න(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane හිමි#buddhism#buddha#mirigama00:01:38
6152022/03/31සිව් පිලිසිම්බියාපත් යනු |මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා යනු00:04:09
6162022/03/31භුතාරූඩ, හඳහන් බැලීම, නැකත්බලිම අපලවලට ප්‍රති කර්ම කිරීම ඔය ඔක්කොම පරාදයි මේ දහමට00:04:54
6172022/03/31කිරිඅම්මාවරුන්ගේ දාණය , පත්තිනි, සත්පත්තිනි , හිංදු දේව ආගම් සංකල්ප, ස්කන්ද පුරාණය00:05:26
6182022/03/31බුදුවෙන්න පෙරුම්පුරණ බෝසත්තුමා සතර අපායේ ඉපදෙනවාද | නියත විවරණ ගැනීම00:04:55
6192022/03/31මහා මංගල සූත්‍රය අර්ථ සහ වරද්දාගත් පරිවර්තනය00:02:55
6202022/03/31මද, පමද, අප්පමද අර්ථ සහ වැරදි පරිවර්තනය00:06:10
6212022/03/31උද්දේස, නිද්දේස, පටිනිද්දේස යනු00:01:18
6222022/03/30සමුදය නිරෝධ කළහැකි දහසය (16) ආකාරයක් | Daham Atuvawa00:01:27
6232022/03/30මහනුවර සිරිසද්ධම්ම දේශනාව (2022.03.20)01:45:50
6242022/03/30අරහත් වූ පසු ජීවත්වන හේතුව00:02:12
6252022/03/30ඛීණාජාති වුසිතන් බ්‍ර්හම්මචරියන් කතන් කරණීයන් ඉතත්තායාති පජානාති යනු00:02:48
6262022/03/30අරියමග යන ඔබට බාදා පැමිනෙනවානම්00:01:13
6272022/03/30අභින්ඥෙයියා යනු | උප්පාදයෝපි වයෝපි පඥායපි00:02:16
6282022/03/30සතර කමටහන් කරන්නේ ඔබේ සිතේ මේ දේවල් ඉවත්කරන්නයි00:02:41
6292022/03/30අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං හරියට කියදෙනවානම් ගන්න නැත්නම් අතාරින්න00:04:14
6302022/03/30අම්මා නිතරම ඇවිලෙන්න එනවානම් ඔබ ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් නම් කුමක් කලයුතුද00:02:49
6312022/03/30කාය සංකාර , චිත්ත සංකාර00:01:52
6322022/03/29අවිජ්ජාව සහ විජ්ජාව යනු කුමක් ද? | ධම්මපසාදි 08 | Daham Atuvawa00:25:01
6332022/03/29වැරදි දැක්මෙන් මිදී නිදහස්වීම | සම්මා දිට්ඨි | පරම පූජනීය සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ00:06:41
6342022/03/29ධම්ම අනුධම්ම පරියාය අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය සහ දුතිය ලෝක ධම්ම සූත්‍රය01:17:33
6352022/03/29බුද්ධ භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2022-02-04 pm)02:09:58
6362022/03/28පාරෙ යනකොට ලස්සන ගෑනු ළමයෙක් දැක්කොත් සතර කමටහන් වඩන ආකාරය00:01:24
6372022/03/28සතර කමටහන් නොකරණ කෙනෙකු ණය විණය විතරක් කිරීමෙන් පලක්වෙන්නේ නැත00:01:20
6382022/03/28පිරිත් කියෙව්වාට කමක් නැද්ද00:03:05
6392022/03/28ඔබවහන්සේට දිර්ගායුෂ ප්‍රර්ථනා කරන්නයි උවමනාව00:01:08
6402022/03/28අණවින කොඩිවින බලපෑම් වලින් නිදහස්වීමට | අමනුස්ස බලපෑම් කරන්නේ ගතට සහ සිතට00:07:17
6412022/03/28කාලකණ්නියා, අසමත්ජාතියා යනු00:00:56
6422022/03/27අනිච්චාවත සංඛාරා ගාථාව කියන්නේ මල මිනියට නොවේ00:02:27
6432022/03/27අටමහා කුසලයේ එක කුසලයක්වත් නැත00:02:35
6442022/03/27ධම්ම විණයේ හැසිරෙන කෙනෙක් මගපල ලබන ආකාරය00:01:09
6452022/03/27හේතු, හෝති, හීති යනු00:01:22
6462022/03/27මාතෘ දිව්‍ය රාජයා බලන්න වැඩිය බුදුහාමුදුරුවෝ ඉනිමගකින් බැස්සේ ඇයි00:04:36
6472022/03/27ආනන්තරිය පාප කර්මය කර තිබුණත් එම කර්මය ගෙවා මගපල ලබන්න බාදාවක් නැත00:02:31
6482022/03/27සංමත බුදු දහම තුල සිටියත් සුමාණයක් ඇති මේ මග වඩා මගපල ලබන්න00:01:48
6492022/03/27චේතන්වක් ඇතිව මරණයක් කලොත්, එය මගපල ලැබීමට බාදාවක් නොවේ | මහා යාන ධර්මය සහ ලාමා දේශනාව00:03:22
6502022/03/27ආනන්තරික කුසල ධම්ම| දාණය සාංගික කිරීම යනු| ත්‍රිපිටකය පරිවර්ථනය කරපු අයට පාපයක් සිදුවෙනවාද00:11:38
6512022/03/27ධර්මය අධර්මය කර තිබෙනවානම් එයින් මිදී නිදහස් වියහැකි ආකාරය00:01:40
6522022/03/27ණය ගණුදෙනු පොත අනුමත කරන්නේ සතර කමටහන් කරන අයටයි00:06:14
6532022/03/27සුද්දො විසින් ගෙන ගිය ත්‍රිපිටක පුස්කොළ පිටපත් සුදු මහත්මයෙක් අතින් නැවත හෙළ බිමට.00:09:03
6542022/03/27සම්මා සම්බුද්ධ යනු(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane හිමි#buddhism#buddha#mirigama#budu00:03:09
6552022/03/27ජංගා විහරණය - බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් ශාරීරික ව්‍යායාම | සිරිධම්මාලංකාර මහඅරහතුන් වහන්සේ | Daham Atuvawa00:01:16
6562022/03/27මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා යනු(@සිරි සද්ධම්මය )#buddha#buddhism#meewanapalane හිමි00:02:54
6572022/03/27කින්ති සූත්‍රය | සංඝබේද සූත්‍රය | ධර්මය අධර්මය කර සංඝබේදය කරගන්නා ආකාරය01:15:21
6582022/03/27සතර කමටහන් නොකරන කෙනෙකු ණය ගනුදෙනු පොත කියවීමෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැත00:01:29
6592022/03/27අතීතයේ කල වැරදි වලින් නිදහස් විය හැකි ක්‍රමය | එංගලන්තයට නඩු පැවරුවාලු | ත්‍රිපිටකය අප ගෙනැවිත් ඇත00:04:38
6602022/03/27සතර කමටහන් වඩනකොට අතීතය සහ ආනාගතය අමතකවෙන ආකාරය00:01:00
6612022/03/27බුද්ධ පූජාවෙන් පසු එම ආහාර කෑම සහ වෙනත් කෙනෙකුට කෑමට දීමෙන් සිදුවෙන ආර්ය උපවාදය මගපල ලැබීමට බාදාවකි00:02:45
6622022/03/27අරහත් උනත් දිගටම ආනපාන සතිසමාධිය නිරයාසයෙන්ම වඩන ආකාරය00:02:27
6632022/03/27බුද්ධ භාෂිතයට අකුරු අලුතෙන් එකතුකර දහම විපරීත වූ ආකාරය | ඔබතුල ගති හදාගන්නා ආකාරය | මතකය සංකල්පනා00:07:16
6642022/03/2612. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-04 am)02:44:24
6652022/03/26සිරි සද්ධම්ම දේශනා (06)00:56:50
6662022/03/26රාගය අයින් කරන්නේ කෙසේ ද | Daham Atuvawa | 201300:05:53
6672022/03/26කෙලෙස් සහ කළු ධම්ම | ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ගයනි ප්‍රසාදිකා රණසිංහ මහත්මිය | Daham Atuvawa01:51:25
6682022/03/26තල 31ක ගති 31ක් බව දන්නවාද | කුසලය අනුමෝදන් කරවන්නේ දේශකයාගේ නොදන්නාකමට| පදපරම යනු00:06:52
6692022/03/26නිවන් දකින්න දේශනා කල සූත්‍ර ලව්කික අර්ථ දමා සසර පවත්වාගෙන යන්න පරිවර්ථනය කරගත් ආකාරය00:08:29
6702022/03/26සතර සංවර සීලය හේතුපලයට සහ ණය විණයට අනුව දකිමු00:02:04
6712022/03/25දුතිය ලොක ධම්ම සුත්තං01:12:16
6722022/03/25දස සීලයේ ගැඹුරු අර්ථය | Daham Atuvawa00:01:32
6732022/03/25අනනුසුකය තෙරුම්ගමු | රුපවාහිනීවලින් ඔබේ මනස දූෂණය කරන ආකාරය00:06:26
6742022/03/25සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පූර්ණ කරගැනීමට ඒකායන මග | මගපල ලබාගෙන යනකොට ඉවත්වෙන පංචනීවරණ00:02:05
6752022/03/24රූප වේදනා සඥා සංකාර සමුදය වෙන ආකාරය| ධාතු ගති බවට පත්වෙන ආකාරය00:02:16
6762022/03/24සද්දස්සකුලපුත්‍රයෙක් බුද්ධශක්තියට අනුගතවීමට ඇති ක්‍රම| මෙත්තානුස්සති වඩන හේතුව| මාරසංකලපය සොබාදහම00:06:41
6772022/03/24සංමත භාවනා රබර් බෝලයක්වගේ යටකරගෙන සිටින ආකාරය / චක්කුධාතු හැදෙන ආකාරය .00:05:39
6782022/03/2411. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-03 pm)02:34:38
6792022/03/24පෙර සසරේ ගති | සත්‍යක්ක්‍රියාව| අමනුස්ස කරදරවලට හේතුව| පරම මෛත්‍රිය| සද්දස්සකුලපුත්‍රයා| අරමුණු00:12:49
6802022/03/2410. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-03 am)02:43:32
6812022/03/24මේ සියළු විග්‍රහයන් ඔබතුල ධර්මතාවයෙන් සිද්දවෙන්නේ සතර කමටහන් කර අනුශය නිරෝද කිරීමෙන් පමණයි00:02:27
6822022/03/24සත්තට්ටාන කුසල සූත්‍රයේ හරය | අඥතාවී ඉන්ද්‍රිය මතු වෙන ආකාරය00:23:38
6832022/03/23සත්තට්ටාන කුසල සූත්‍රය00:57:13
6842022/03/23ආනන්ද හිමියන් සිදුහත් කුමරුගේ සහෝදරයෙකි | Daham Atuvawa00:01:28
6852022/03/2309. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-02 pm)02:26:06
6862022/03/2308. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-02 am)02:40:52
6872022/03/22පිරිණිවන් පැවට පසු සියළු බුදුවරුන්ගේ මනෝමය කාය එකයි00:01:40
6882022/03/22"සමණ අරණ විහරණ බුද්ධ භාවනා" අර්ථය00:01:26
6892022/03/22සිතත් මනසත් කිලිටුවී මණායතනං ඇතිවෙන ආකාරය00:00:29
6902022/03/22සිත කියන්නේ සිංහල වචනයක්, චිත්ත කියන්නේ මාගදී වචනයක් මාගදී බසේ ඇති දේ විස්තර කිරීම00:02:07
6912022/03/22මණ, චිත්ත කිලිටුවෙන ආකාරය - මණ ඉන්ද්‍රිය / ඥාණය / විඥාණය00:03:13
6922022/03/22සමාජ සේවයට වැඩිය එක මනුස්සයෙකුගේ දහම් ඇස ඇරිමට උදව්කිරීමයි කලයුත්තේ00:07:20
6932022/03/22අකාලයේ මියගිය දරුවට කැපකොට පින් දෙන ආකාරය00:02:29
6942022/03/22මහණ නොවීම මගපල ලබා ගන්නවානම් තමයි හොඳ ඉන්පසු මහණ වියහැක / පෙර බුදුවරුන්ගෙන් ඇසු බණ මතුවෙන ආකාරය00:03:34
6952022/03/22ආසවක්ඛයෝ නිබ්බාණං, කම්මක්ඛයෝ නිබ්බාණං සිදුවෙන ආකාරය00:01:01
6962022/03/2207. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-01 pm)02:26:31
6972022/03/22ප්‍රත්‍ය සංවරය ණය නොවී පරිහරණය කරන ආකාරය00:01:41
6982022/03/22ගමේ පංසලේ හාමුදුරුවන්ට අනුකම්පාකර මග පෙන්වන්න - ඛයෝ නිබ්බාණ අර්ථය00:05:37
6992022/03/22නිවණ අදිස්ටාන නොකළ යුතුයි - කුසලේ පතිට්ටාය විය යුතුයි00:01:16
7002022/03/22තිපරිවට්ටය - නිවණ ලැබීමට නම් අනුගමණය කලයුතු පටිපදාව00:05:52
7012022/03/22බෞද්ධ ආචාර්ය මහාචාර්ය උනත් ඒ අයට සිදුවී ඇති දෙය00:02:58
7022022/03/22සතර කමටහන් වැඩෙන්නේ නැති හේතුව00:01:37
7032022/03/22චක්කුන්ච පටිච්ච රූපෙච "ච" අර්ථය -තින්නන් සං ගති පස්සෝ00:01:31
7042022/03/22ආර්‍ය ධ්‍යාන වඩනවා කියමින් මස්මාංස කල්දේරම් පිටින් උයා කන්න දෙනවානම් එතැන පරම මෛත්‍රිය වැඩෙන්නේ නැත00:03:31
7052022/03/22වලාකුලක්, බුද්ධ රූපයක්, අහසේ පාවෙනවා වගේ දැක්කාද - විඥාණය අහාර හොයාගන්නා ආකාරය00:04:18
7062022/03/22ධ්‍යාන සුවය අරහතුන්වහන්සේ විඳින්නේ කෙසේද - මගපල බලාපොරොත්තුවෙන්න හොඳ නැත00:07:11
7072022/03/2206. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-02-01 am)02:37:32
7082022/03/21කාය ගතා සති සූත්‍රය සහ පුද්ගල සූත්‍රය01:14:19
7092022/03/21සිරි සද්ධම්ම දේශනා (05)01:00:06
7102022/03/21පංචස්කන්ධය සහ පංචඋපාදානස්කන්ධය | ධම්මපසාදි 07 | Daham Atuvawa00:23:15
7112022/03/21කංචුක පූජාව කියලා එකක් නැ එය බුද්ධාගමේ ව්‍යාපාරයක් / ජීවිතය පූජා කරනවා කියලා බොරු කීම00:06:42
7122022/03/21ඉන්ද්‍රිය භාවනාව / කළු කිරණ ශක්තියට වැඩිය සුදු කිරණ ශක්තිය වැඩිනම් / සාදාරන ලාබයක් ලබාගැනීම00:07:56
7132022/03/2105. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-31 pm)02:30:03
7142022/03/21පුණ්‍ය අභිසංකාරයක් කරගත්තානම් එයින් මිදෙන ආකාරය / කුසලයක් කරගන්නා ආකාරය00:02:09
7152022/03/21ගෙදර බුද්ධ පූජාව තියලා දෙවියන්ට සහ භූත ප්‍රේතයන්ට පිංදීම / පරිස්කාර / වහරක හාමුදුරුවෝ කරගත් වරද00:06:54
7162022/03/21ද්වේශය / මෛත්‍රිය වැඩීමට පෙර කලයුතු දෙය / පරම මෛත්‍රිය00:04:20
7172022/03/21ලෝකයේ පැරණිම වෙදකම හෙළ වෙදකම එය ඉන්දියාවට ගොස් ආයුර්වේද ලෙස නැවත ලංකාවට ආවා / විහේසා00:07:57
7182022/03/21නමෝ තස්ස ගාථාවේ අර්ථය / මෝහය / අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත / අනුස්සති / සං මා00:06:47
7192022/03/21කායේ කාය , ච්ත්තජ කාය / සරීරන් සිවති කාය00:01:25
7202022/03/21පුණ්‍ය පාප පහිනස්ස සහ අභිනිවේස අනුශය / චරිත ලක්ෂණ අනුව කමටහන් දුන්නේ කව්ද සියළුදෙනා සමාණයි/පාලි උගතා00:09:11
7212022/03/21මෝහය, අවිද්‍යාව, ඇත්ත ඇති සැටියෙන් නොදකිම, මමත්වය, පපංච දර්ම00:04:17
7222022/03/21ආමිස පූජාව සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාව ප්‍රතිපත්ති නම් පූජාවක් නොවේ, ජීවිතය පූජා කරන්න ඕනිද00:03:50
7232022/03/21ආකර්ෂණ නීතිය ,law of attraction, උඩුසිත සහ යටිසිත00:02:22
7242022/03/21කුළ දරුවෙක් "සසුන්ගත" කලොත් හතර වරිගයම නිවන්දකිනවා ද00:01:47
7252022/03/21පටිවිරතෝ හෝති තෙරුම්ගමු00:03:03
7262022/03/2004. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-31 am)02:36:04
7272022/03/19ශාක්‍ය කෝලිය යුද්ධයේදී බුදුන් වහන්සේ යමාමහ පෙළහර පෑ ආකාරය | අරහතුන් වහන්සේගේ දේශනාව | Daham Atuvawa00:03:12
7282022/03/19​නළකලාපසුත‍්තං - ධම්ම දේශනාව සහ ධම්ම සාකච්ඡාව - 19/03/202202:17:06
7292022/03/19උදයන්ගම අත්තන්ගම ආස්සාද ආදීනව නිස්සරණය = "විපරිනාමය" / අස්සාදන්ච ආදිනන්ච නිස්සරණන්ච "තිලක්ඛනය"00:03:22
7302022/03/19"අරංඤ ගතෝවා, රුක්ඛ මූල ගතෝවා" සමතය "මරනානුස්සතිය" විපස්සනාව00:01:34
7312022/03/19දාණයක් දුන් පසු ඒ දාණයට ගිය වියදම ගැන කියව කියවා ඉන්නවානම්00:01:21
7322022/03/19ගිරිමානන්ද සූත්‍රය සහ අභිසංකාර තෙරුම්ගමු01:17:17
7332022/03/18සිරි සද්ධම්ම දේශනා (04)00:59:38
7342022/03/18පරුසා වාචා, පිසුණා වාචා, සම්පප්‍රලාපා යනු(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane හිමි/#buddhism#buddha00:02:22
7352022/03/18"අසුභානුස්සතිය" වඩන ආකාරය සරලව00:03:34
7362022/03/18​පරවීමංසන සුත්තං(III) - ධම්ම දේශනාව සහ ධම්ම සාකච්ඡාව - 18/03/202202:26:25
7372022/03/18සූත්‍රය කියෙව්වට හරියන්නේ නැත සූත්‍රයේ කරන්න කියා ඇති දේ කරන්න00:03:01
7382022/03/18අවිද්‍යාව සහ තන්හාවේ වෙනස00:02:40
7392022/03/18මරණ මොහොතේ මැරෙන කෙනා වෙනුවෙන් කලයුතු සුදුසු ක්‍රියාවක් තිබේද00:02:51
7402022/03/18පිළිකුල් නොව පටිකුලක භාවනාව වඩන ආකාරය/ ධාතුමනසිකාරය00:01:48
7412022/03/18පිං කම් කියා කර තිබෙන්නේ ගොං කම් වියහැක00:00:52
7422022/03/18පුබ්බේතකත පුඤතාව මගපල ලැබීමට කොතරම් උපකාරී වෙනවාද00:02:20
7432022/03/18සද්ධාව-පදපරම-බුද්ධානුස්සතිය-පිරිත්වල බලයක් තිබෙනවාද-ධාතු වන්දනාව-බුද්ධ ශක්තිය-කූරගල සිදුවූ විපරිතය00:21:33
7442022/03/17මරනානුස්සතිය වඩා බුද්ධානුස්සතිය වැඩෙන ආකාරය / ධර්මයේ ගුණ තෙරුම්ගමු00:04:30
7452022/03/17අරහතුන්වහන්සේගේ ලක්ෂණ හයක් / බය ඇතිවෙන ආකාරය / කොරෝනා වයිරස් එකෙන් බේරෙන්න නම්00:05:37
7462022/03/17අව්‍යකත සිත තේරුම් ගමු / වේදනාව තුණකට බෙදෙන ආකාරය / දුක් පැවැත්මට හේතුව00:05:11
7472022/03/17දන්න ධාතූන් වහන්සේ වැඩමවීමට අලි ඇතුන් යොදාගැනීම බුද්ධ දේශනාවට පටහැනියි | Daham Atuvawa00:03:00
7482022/03/17මැදින් පොහොය​ 2022 - ​ධම්ම දේශනාව සහ ධම්ම සාකච්ඡාව02:56:56
7492022/03/17මෑතක සිට අප රටට එක දිගට ප්‍රශ්න එන්නේ ඇයි?00:05:10
7502022/03/17මහා සතර සතිපට්ටාන සූත්‍රය (කොටස 03) සහ ඡ චක්ක සූත්‍රය01:30:54
7512022/03/16පිං පොත නිවණට බාදාවක් බව00:05:53
7522022/03/16පටිකුලක මනසිකාරය වඩන හේතුව00:01:45
7532022/03/16TV එක පොළොවේ ගහන්න නොවේ කිව්වේ00:04:30
7542022/03/16සබ්බේ ධම්මා, සබ්බේ සංඛාරා සංකාර සිත සහ ක්‍රියා සිත අව්‍යාකත සිත00:07:51
7552022/03/16චිත්ත සං තානය යනු | නාම ගොත්තන් නජීරති යනු00:11:30
7562022/03/16අතීතයේ දෘස්ටිගත වීම , ආනගතයේ දෘස්ටිගත වීම , වර්තමාන මොහොතට හිත පවත්වාගැනීමට කටයුතු කලයුතුයි00:01:10
7572022/03/16ණය නොවී ආහාර ගැනීමට පෙර කලයුතු දෙය | ධර්මාසනයේ සිට පිරිකර බාර ගැනීම නොකලයුතුයි00:04:28
7582022/03/16වරද්දාගත් තැන් දැක්කාද00:10:11
7592022/03/16ආර්යස්ටාන්ගික මග වැඩෙන්න චතුරා රක්ඛා වඩන්න00:03:29
7602022/03/16අළුතෙන් ආසව උපද්දවන්නේ නැත්නම් ඛය වේ00:01:32
7612022/03/15මේ වටිනා කරුණ දැන දැක ගත්තොත්00:05:55
7622022/03/15සබ්බ ආසව සංවර පරියාය සූත්‍රය / ආසය කර්ම බීජ හදාගෙන පැවැත්මේ රැගෙනයන ආකාරය01:28:33
7632022/03/15ආනපාන සති සමාධි භාවනාව | ධම්මපසාදි 06 | Daham Atuvawa00:53:25
7642022/03/1503. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-30 pm)02:35:42
7652022/03/15දහම දවස් හතක් භාවිතයට ගත්තොත් සමුදය නිරෝද කලොත් මගපල ලැබේ / තහනම් කල ආදේශනා ප්‍රාතිහාරය00:04:00
7662022/03/15සතුටු කඳුළු සහ ද්වේශ කඳුළු එන අවස්ථාවේ වැඩිය යුතු කමටහන් / පහාතබ්බා කලයුතු අවස්ථාව00:02:55
7672022/03/15ලෝක විනාශය සෑම මොහොතකම සිදුවෙනවාද00:02:39
7682022/03/15සෝතාපන්න පලය ලැබූ අයට තනියම මාගදී බස තේරුම් ගත හැකිද00:05:05
7692022/03/15සියළු සත්වයෝ කියන තැනට ගස් වැල් අයිතිද / ගස් වැල් වල තියෙන ශක්තිය /දහම් පඬුරු බාරගැනීම කලයුතු තැන00:06:12
7702022/03/15විශේෂ අවස්ථාවකදී යාළුවන්ට ආහාර වේලකට ආරාදනා කිරීමේදී ඒ අය මස් මාංස ඉල්ලනවානම් ඒ යාලුවෝ නොවේ00:01:59
7712022/03/15අභිධර්ම සමුච්චය ලෙස වෙනම හදාගත් ආකාරය00:06:51
7722022/03/14පාඩම් නොකරනා දරුවා කෙරෙහි හටගත් ද්වේශය | Daham Atuvawa00:04:24
7732022/03/14සංමතයේ ඉන්න හාමුදුරුවරු එක්ක වාදයට යන්න එපා / ඒ අය දන්නවා කරන්නේ වැරදි දෙයක් බව00:03:53
7742022/03/1402. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-30 am)02:47:33
7752022/03/14තමන්ගේ මිම්ම අනුව ලාබයත් අලාබය වගේ දැකිය හැක / ලාබ අලාබ නිසා මරණෙන් පසු සිදුවිය හැකිදෙය00:04:25
7762022/03/14පුණ්‍ය අනුමෝදනාව කරන ආකාරය/ බුදු දහමේ නැති අනිත්‍ය දුක අනාත්ම00:07:09
7772022/03/14නෙක්ඛම්ම වීමට සතර කමටහන් වඩන්න / බුදුහාමුදුරුවන්ගේ නොවන බුද්ධාගමේ සීලය00:04:22
7782022/03/14සතර සති පට්ටානය වඩන්න කාලය ගතවෙන හේතුව00:05:25
7792022/03/14මහා සතර සති පට්ටාන සූත්‍රය (කොටස 2)01:04:16
7802022/03/1401. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-29 pm)01:42:03
7812022/03/14මියගිය ඥාතීන්ට පින් දීමේ පරමාර්ථය තේරුම්ගමු00:03:36
7822022/03/14මෛත්‍රී භාවනාව කලයුත්තේ පොත බලාගෙනද00:03:59
7832022/03/14බුද්ධාගමේ කියා නොදෙන සමුදය නිරෝදය සෝවාන් පලය ලැබෙන මග00:05:38
7842022/03/14රජයට බදු ගෙවීම පැහැර හැරියොත් / ඒ බදු කකා මිනිස්සුන්ට යුතුකම් ඉටුනොකලොත්00:03:50
7852022/03/14රුපවාහිනී කරන්නේ "සං" නිවේදනයයි00:03:03
7862022/03/14භාවානා කිරීමේදී මදුරුවෝ විදිනවා / ඒ අයත් ඔබගේ ඥාතීන්00:02:24
7872022/03/14තුන්සිත පහදවාගැනීම යනු /මෝහය යනු /උපේක්ඛාව යනු /සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස වීම/ සුතමයේ ඥානය/ දැනුම දැක්ම00:15:17
7882022/03/14උදේට බුදුපහන තියා ලෙඩරෝග සුවවෙන්න කියා ප්‍රර්ථනා කරනවා / නිවැරදිව සත්‍යක් ක්‍රියාවක් කරන ආකාරය00:04:28
7892022/03/14මනෝ පුබ්බන්ගමාධම්මා සහ මනෝසමාචාරන් මනෝමය කාය ඉතිරි වූ නිසයි අනිත් අයට බුද්ධෂක්තියට අනුගත විය හැක්කේ00:07:26
7902022/03/14දෙතිස් මහා කුනපවලින් සැදුනු මේ සරීර කූඩුව යනු කුමක්ද00:02:16
7912022/03/14පරතෝගොෂක ප්‍රත්‍ය ලබා ගත්තද කියා බලාගන්නේ කෙසේද00:00:55
7922022/03/14අනිච්චං දුක්ඛං විපරිනාම ධම්මං වඩන්නේ ඇයි00:03:27
7932022/03/13ආහාර ගැනීමේදී ණය විණය කිරීම සහ දින 7ක බුද්ධ භාවනා වැඩසටහනේදී පුරුදුවියහැකි හොඳ පුරුදු00:06:17
7942022/03/13මනොසමාචරන් පාහන් සහ ච්ත්තුපපාදන් පාහන් කර මරනානුස්සතිය වඩන ආකාරය00:06:19
7952022/03/13සමථ විපස්සනා භාවනාව සහ යුගනද්ද භාවනව අතර වෙනස00:02:54
7962022/03/13පිලිකා වැනි රෝග භාවනාවෙන් සුව කල හැකි ද?(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර හිමි#buddha00:02:53
7972022/03/13නිවැරදිව පින් අනුමෝදන් කරමු00:11:33
7982022/03/13කරණීය අකරණීය ධම්ම | ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ගයනි රණසිංහ මහත්මිය | Daham Atuvawa01:44:47
7992022/03/13රයිට් සහෝදරයො ගුවන්යානය හදන්න සියලු මූලධර්ම ගෙනගියේ හෙළබිමෙන්| හෙළවෙදකම සහ ආයුර්වේදය | Daham Atuvawa00:03:09
8002022/03/13වසර 1800කට පසු විවුර්ථ කල ධම්මපරියාය සේවි තබ්බා, (අ)සේවි තබ්බා සූත්‍රය ප්‍රඥා, නංඥා, අසඥා වෙන ආකාරය01:30:36
8012022/03/13වසර 1800 වෙනකං ලංකාවේ මිනිස්සු පිළිගත්තා බුදු හාමුදුරුවෝ හෙළයෙ උපන් බව00:01:46
8022022/03/13හිරිවඩුන්න බෝධින්වහන්සේගේ අංකුර සාකා ඇති ස්ථාන වල බුද්ධ ශක්තිය තිබෙනවාද00:03:47
8032022/03/13දුටුව අනතුරක් නිතර නිතර මතක්වෙන එක අමතකරන්න කලයුතු දෙය00:03:46
8042022/03/13සං සන්දනය කිරීම, රාගය ද්වේශය මෝහය හටගන්නා ආකාරය / ඕලාරික, සියුම්00:06:46
8052022/03/13උපාදානය සිදුවෙන තිස් හය ආකාර වූ කායේ කාය00:01:37
8062022/03/13පටිච්ච සං උප්පාද කරගන්නා ආකාරය / සතර මහාභූත පරිහරණය කලයුතු ආකාරය00:13:33
8072022/03/12සංකාර සංස්කාර සංචාර / බුද්ධ ශක්තිය කේන්ද්‍ර ගතවූ ස්ථාන / සංමතයේ කරන්නේ අනුන්ගේ ගුණ ගායනා කිරීම00:11:58
8082022/03/12මෝනෙයියධම්ම සහ මෝසධම්ම | පූජ්‍ය සිරි අරිය විමුත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ | Damtharana00:33:25
8092022/03/1212. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-14 am)02:43:47
8102022/03/1211. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-13 pm)02:25:59
8112022/03/1110. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-13 am)02:41:53
8122022/03/11අරහතුන් වහන්සේගේ ලක්ෂණ හයක් | Daham Atuvawa00:01:09
8132022/03/11මහා සතර සති පට්ටාන සූත්‍රය (කොටස 1) / ත්‍රිපිටකය පරිවර්ථනය කල ආකාරය01:41:55
8142022/03/10නාමරූප යනු මොනවා ද | ධම්මපසාදි 05 | Daham Atuvawa00:21:32
8152022/03/1009. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-12 pm)02:19:32
8162022/03/10පිං මදි වෙන්නැති ඒකයි තවමත් සංසාරේ / පිං වැඩි උනත් සංසාරේ / පින කුසලය අතර වෙනස00:09:08
8172022/03/10රටේ පවතින ව්‍යසනයට කළහැකි ප්‍රතිකාරය00:05:42
8182022/03/10බුද්ධ දේශනාවට කරන ලොකුම අපහාසය නිග්‍රහය "දෙව් මිනිස් සැප කෙලවර මතු බුදුවන බුදුන් දැක නිවන් දකීවා"00:04:13
8192022/03/10තල තිස් එක යනු ගති / ආරබත නික්ඛමත යුන්ජත බුද්ධ සාසනේ00:05:33
8202022/03/09තමන් තමන්වම මනින "අස්මිමානය" සහ මෝහය00:02:32
8212022/03/09සාහිත්‍යයේ ඇති අසු මහා ශ්‍රාවකයන්ගේ ගුණ සොයමින් සිටීමට වඩා ඔබ කරගතයුතු පටිපදාව00:03:22
8222022/03/09වේදනාව නිරාමිස හෝ ආමිස වෙන ආකාරය00:01:30
8232022/03/09දහම් පාසැල් ගුරුවරයෙක් මුහුණදෙන ප්‍රශ්ණ / අරිය උපවාදය සහ සංඝබේදයෙන් නිදහස් වියහැකි ආකාරය00:12:34
8242022/03/09ආදේසනා ප්‍රාතිහාරයෙන් භූත , ප්‍රේතයන්ට භය ඇතිකරවන දේශකයන් වහන්සේලා | Daham Atuvawa00:03:08
8252022/03/09"සබ්බන්පහාය ගමනීයන්" තේරුම් ගැනීමට එම වචන වලට ඉදිරියෙන් කියා ඇති දේ බලන්න00:01:39
8262022/03/09යෝනිසෝමනසිකාර යනු හේතුපල දහමට අනුව තේරුම / ස්වභාව ධර්ම යනු00:06:39
8272022/03/09වංචනික ධර්ම හඳුනා ගන්නේ කෙසේද සතර කමටහන් නිවැරදිව කිරීමෙන් මිදී නිදහස්වෙන්න පුළුවන්00:01:55
8282022/03/09නිවැරදිව පිං අනුමෝදන් කලයුතු ආකාරය00:12:23
8292022/03/0908. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-12 am)02:38:56
8302022/03/09විඳව විඳවා සිටින ඔබට රුපියලක්වත් වැය නොකර පහසුවෙන්ම එයින් ගැලවී යාහැකි ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන්න00:40:01
8312022/03/09බුද්ධ දේශනාවේ භාවනා ක්‍රම හතරක් ඇත00:38:33
8322022/03/09නිබ්බානයට බාදක වන දස සං යෝජන සකස් වන ආකාරය | පරම පූජනීය සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ | Damtharana00:08:32
8332022/03/08අක්ඛණ සූත්‍රය, බුද්ධ භාවනාවට ඇතුලත් කල හේතුව00:32:47
8342022/03/0807. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-11 pm)02:29:30
8352022/03/08බුද්ධආගමේ පෙන්වාදෙන සූවිසි ප්‍රත්‍ය සහ බුදුපියාණන්ගේ සරීර ලක්ෂණ00:05:24
8362022/03/08ද්වතාවය තේරුම්ගමු00:04:35
8372022/03/08වචන හයකින් අරහත්වයට පත්වෙන ආකාරය සහ සමාව ගැනීම කරගත හැකි ආකාරය00:03:07
8382022/03/08ගෝත්‍ර බු ඥානය, ආන පාන සති සමාධි සහ ආනපාන ප්‍රාණ යාම00:05:18
8392022/03/08පරතෝගොෂක ප්‍රත්‍ය ලැබුවත් සද්දස්ස කුලපුත්‍රයෙක් වීමට ඇති මාර්ග ප්‍රතිපදාව00:05:36
8402022/03/08"සබ්බන් පහාය ගමනීයන්" යනු "සියල්ල හැරදා යායුතුබව" කියමන නොවේ00:02:42
8412022/03/08ගරුක කම්ම යනු කුමක්ද / කම්ම යනු /නිවණට උපකාරිවෙන ධම්ම00:04:38
8422022/03/08සෝතාපන්න වූ පුද්ගලයෙකුට ආනන්තරිය පාපකර්ම කිරීමේ සිතුවිලි පැමිණිය හැකිද / ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරි00:02:06
8432022/03/08සුතමය ඥානය, පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය, බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවීම, ධම්ම විහාරි, සමුදය නිරෝද කිරීම00:02:42
8442022/03/08විණය පිටකයේ ආදේශනා ප්‍රාතිහාරය කරන්න එපා කියලා තියෙන්නේ මහණ වූ අයට පමණද / සංමත උපසංපදාව00:06:09
8452022/03/07කාමාවචර, රූපාවචර, අරුපාවචර ක්‍රියාකාරකම් නිසා සකස්කරගන්නා "දස සං යෝජන"00:08:18
8462022/03/07නිබ්බාන වීමට කෙටිම මාර්ගය | Daham Atuvawa00:04:10
8472022/03/07සංසාර ගමනේ ගෙත්තම | ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ගයනි රණසිංහ මහත්මිය | Daham Atuvawa02:12:07
8482022/03/07ලෝකවිනාශය සිදුවෙන ආකාරය / විශ්වශක්තිය, සවින්ඥාන, අවිඥාන යනු00:11:28
8492022/03/07නිවණ අනිවාරෙන්ම සාක්සාත් කරගැනීමට කලයුතු මාර්ග ප්‍රතිපදාව / බුද්ධශක්තිය / දස සංයෝජන00:08:20
8502022/03/07සම්මා දිට්ටි පුබ්බන්ගමෝ යනු00:06:15
8512022/03/0606. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-11 am)02:37:54
8522022/03/06බුදුපියාණන් දුටු අනාගතයේ සාසණයේ සිටින නමුත් ධම්ම විහාරි නොවන අය01:02:04
8532022/03/0605. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-10 pm)02:13:59
8542022/03/06මහඅරහතුන් වහන්සේගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශය | Daham Atuvawa00:08:50
8552022/03/0604. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-10 am)02:48:30
8562022/03/0603. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-09 pm)02:31:17
8572022/03/0602. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-09 am)02:33:48
8582022/03/0601. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2022-01-08 pm)02:09:32
8592022/03/05අප වඳින පුදන විට භාවිතා කරන්නේ පාලි ද මාගධී ද?(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර හිමි00:01:30
8602022/03/05මරණානුස්සතිය සහ බුද්ධානුස්සතිය වඩන අයුරු(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර හිමි#buddha00:04:24
8612022/03/05භූත ධාතු සහ ගති යනු මොනවා ද | ධම්මපසාදි | Daham Atuvawa00:23:49
8622022/03/05" මේ කාර් එකට වඩා හොඳ කාර් එකක් මට ගන්න තිබුනනම් " ඔබටත් මෙහෙම සිතුනා ද | Daham Atuvawa00:03:35
8632022/03/04ඉතිපිසෝ ගාථාවේ තිබෙන්නේ බුදු ගුණද ? බුදු වීමේ මාර්ග ප්‍රතිපදාවද ?00:17:46
8642022/03/04පරතෝඝෝෂක ප්‍රත්‍ය ගැන(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර හිමි#buddhism#buddha#mirigama00:03:43
8652022/03/03බුද්ධ භාවනා වැඩ සටහන-09/meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර හිමි/#budubana/#bana/#darma01:26:14
8662022/03/03කරන හැම ක්‍රියාකාරකමක්ම ණය විණයට ගැලපිය යුතුද / නිවණ වැහෙන ආගමේ ප්‍රතිපදාව00:04:57
8672022/03/03ලෙඩෙක් උණහමත් කැලේට හෝ ගහක් මුලට හෝ කනත්තට ගොස් පර්යංකයෙන් සිටිය යුතුද00:03:19
8682022/03/03දරුවෙක් පාඩම් කරන්නේ නැත්නම් / සුදුසුකම් තිබුනත් තමන්ට අවස්තාව ලැබෙන්නේ නැත්නම්00:04:12
8692022/03/03ධර්මය දේශනා කරනවා කියා අනුමාණ ඥාණයෙන් ආදේශනා ප්‍රාතිහාර කරාද00:02:58
8702022/03/03සෝතාපන්න පලය ලබන ක්‍රමවේදය කණපිට ගැසීමෙන් සමුදය නිරෝද මග වැසීගියා00:03:52
8712022/03/03තියෙන වාහනේ විකුණලා ණය වෙලා අළුත් වාහනයක් ගන්නේ සංසංදනය කිරීමටනම්00:03:25
8722022/03/03අනරිය ධ්‍යානයෙන් අරිය ධ්‍යානයට ආවත් පිණ, ධ්‍යානය උපාදාණය කරගත්තානම් / දස්සනියානං සං වේජ නීයානං වීමට00:07:36
8732022/03/02අරිය ධ්‍යාන පිළිබඳව වහරක හාමුදුරුවෝ නොකළ එකම දේ | Daham Atuvawa00:07:43
8742022/03/02සංකාර උපදින ආකාරය / පින, ධ්‍යානය උපාදානය නිවණට බාදාවක් බව00:35:01
8752022/03/02මාගධී භාෂාවට අර්ථ,ධම්ම,නිරුක්ති,පටිභාන වලින් රැකවරණයක් තිබේද?(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane himi00:06:02
8762022/03/01රද්දොළුගම සිරිසද්ධම්ම දේශනාව සහ දානමයපිංකම (2022.02.07)01:40:37
8772022/03/01රණමුරේ සිරි සධ්ධම්ම සාකච්චාවේ සැමට අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රශ්න පිළිතුරු00:31:04
8782022/03/01බුදුරැස් විහිදෙනවා යනු කුමක්ද?(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර හිමි#buddha#buddhism00:02:04
8792022/03/01සළුමිනි සෑය සිළුමිණි සෑය කර දිව්‍යලෝකයට පිටමන් කිරීම / බඹරගල රජමහා විහාරයේ විස්තර00:07:12
8802022/03/01ඔබ අතින් සතෙක් මැරුනොත් කලයුතුදෙය / බෝධින්වහන්සේලා අටම ලංකාවට පමණක් ආවේනික වූ ශාක00:03:41
8812022/03/01මකුළුදැල් කඩනකොට / නයා පෙනය පුප්පනකොට අප හෙළයන් පාචිච්චිකල ගස්00:02:47
8822022/03/01සතරකමටහන් වඩනකොට සිදුවෙන වෙනස/ බෝසත්තාපස තුමාට තුන්කල්දකින නුවණ තිබුනාණන් පාත්‍රය පාකොට බැලුවේ ඇයි00:02:00
8832022/03/01ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදු හාමුදුරුවෝ පිරිණිවන් පාන්න පෙර අරහත් පලය ලැබුවානම් / ගුරුවරු දුටු වැරැද්ද00:07:17
8842022/03/01එදා හෙළබිමේ සිටි පල්ලරු සහ මුග්ගරු ගෝත්‍ර මැණික් කර්මාන්තය00:02:01
8852022/03/01උම්මග්ග ජාතකය සහ හෙලබිඹේ සිටි පල්ලරු/ වීදිය බණ්ඩාර බේරාගත් ආකාරය00:04:33
8862022/03/01දොළොස් ආකාරවූ චතු අරිය සත්‍ය තෙරුම්ගමු00:03:01
8872022/03/01ගෝ සිංහ වණය තිබෙන ස්ථානය00:01:34
8882022/03/01සතරකමටහන් වඩන්න එවිට අටලෝ දහමට කම්පානොවේ00:01:24
8892022/03/01බුදුහාමුදුරුවෝ යක්කු දමනය කලාද ධර්මය දේශනා කලාද /යසෝදරා මහා අරහත් මෙහෙනින්වහන්සේ වැඩ සිටි මාතා කන්ද00:07:38
8902022/03/01අධ්බූත කතා ගොතා බෝසත් මව් තුසිත දිවය ලෝකයට යැව්වාද? නියත දර්ම නොදුටුවාද ?00:04:18
8912022/03/01උන්වහන්සේ පැමිණි නිසයි මේ දහම තේරුම්ගත්තේ අනිත් ස්වාමින්වහන්සේලාටත් ආරාදනා00:03:14
8922022/03/01සං දේශනාව යනු කුමක්ද / සං විග්‍රහයට නිග්‍රහයක් කරනවානම් ආනන්තරිය පාපකර්මයක්00:03:58
8932022/03/01විචක්ෂණසීලි උරුගමුවේ චන්දකිත්ති හාමුදුරුවෝ අවසානයේ දැකගත්තා අරහතුන්වහන්සේ පෙන්වාදෙන දහම හරිබව00:08:05
8942022/03/01ධම්ම අනුධම්ම පරියාය / අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය / දුතිය ලෝක ධම්ම සූත්‍රය01:24:51
8952022/02/28හිමිනමක් බුද්ධ භාවනා සමාලෝචනයේදී දැක්වූ අදහස් | Daham Atuvawa00:13:42
8962022/02/28හිරිවඩුන්න / HIRIWADUNNA00:01:12
8972022/02/28අප බුදු පියාණන් වැඩ සිටි ස්ථාන - රජගල 1 / Rajagala00:00:31
8982022/02/28අප බුදු පියාණන් වැඩ සිටි ස්ථාන - රජගල 2 / Rajagala00:00:20
8992022/02/28අප බුදු පියාණන් වැඩ සිටි ස්ථාන - රජගල 2 / Rajagala00:00:26
9002022/02/28සංකපාල රජමහ විහාරය 1/ Sri Sankapala Raja Maha Viharaya00:00:35
9012022/02/28සංකපාල රජමහ විහාරය 3/ Sri Sankapala Raja Maha Viharaya00:00:20
9022022/02/28සංකපාල රජමහ විහාරය 2/ Sri Sankapala Raja Maha Viharaya00:00:16
9032022/02/28සංකපාල රජමහ විහාරය 4 / Sri Sankapala Raja Maha Viharaya00:00:36
9042022/02/28සංකපාල රජමහ විහාරය 5 / Sri Sankapala Raja Maha Viharaya00:00:32
9052022/02/28කූරගල 2 / Kuragala00:00:07
9062022/02/28කූරගල 1 / Kuragala00:00:23
9072022/02/28සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරය 1/ Sithulpawwa00:01:34
9082022/02/28සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරය 2 / Sithulpawwa00:00:26
9092022/02/28රණමුරේ සිරි සද්ධම්ම දේශනාව සහ දානමය පිංකම ( 2022-01-02 )01:54:00
9102022/02/28අනිවරෙන්ම සෝතාපන්න පලයට පත්වීමට මේ දේවල් අනුගමණය කරන්න00:08:29
9112022/02/28හෙළ සබ්ද සඥා ඉගෙනීමට කැමති අයට අවස්ථාවක්00:03:02
9122022/02/28බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ පඹගාලක පැටළුනබව පිළිගනිම00:01:23
9132022/02/28බෝධිපූජා තාවකාලික සමතය සහ බුද්ධ දේශනාව/ අනාගත දරුවන්ට සිදුවෙන දෙය00:05:12
9142022/02/28සංසාර සාරෝග විනීත නී සං00:02:15
9152022/02/28ධර්මය අධර්මය කලොත් නිරයේ පැසවන්න හේතුවේ /ණය විණය00:02:46
9162022/02/28පිරිත්පැන් වල පිරිත්නූල් වල ශක්තියක් තිබේද/ ෆාර්ම් බිත්තරවල විඥාණයක් තිබේද/ මස් මාංස කැවුනොත්00:05:53
9172022/02/28"පාතිමොක්ඛන් උද්දිස්සන්ති" සමාවගත යුත්තේ සබ්‍රම්මචාරි කෙනෙක් ඉදිරියේ/ අද මගපල ලබන්න බැරි හේතුව00:17:54
9182022/02/28විමර්ශනාත්මකව විචාරාත්මකව ත්‍රිපිටක පරිවර්ථන නැවත බැලියයුත්තේ ඇයි / පිරිත් සහ කවි බණ00:21:49
9192022/02/27කින්ති සූත්‍රය සහ සංඝබේද සූත්‍රය01:10:06
9202022/02/26ආදීනව සහ නිස්සරණ යනු කුමක් ද | ධම්මපසාදි | Daham Atuvawa00:36:16
9212022/02/26ආයතන 6 වැරදියට භාවිතා කිරීමෙන් සිදුවන දේ(@සිරි සද්ධම්මය )#meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර හිමි#buddha00:07:08
9222022/02/26බුදුන් උපන් ජම්බුද්දීපය Meewanapalana Siri Dammalankara Himi ණය විණය මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමි00:37:45
9232022/02/26පජානාති වූ පුගලයෙකුට අනිච්චන් දුක්ඛං විපරිනාම ධම්මං වඩා නිච්ච සුඛ අත්ත අයින්කර ඉදිරියට යන ආකාරය00:02:48
9242022/02/26ඔබට අකමැති දෙයක් සිදු උනොත් සිත කිලිටි වෙන ආකාරය සහ පිරිසිදු කරගන්නා ආකාරය / භාවිතා අභාවිතා00:02:12
9252022/02/26බල්ලටත් ඔබයි පුරුදුකලේ / බල්ලා යනු ඔබේ ඥාතියෙක් / ඉල්ලා ලබාගත්තොත් අදින්න ආදාණයකි00:03:57
9262022/02/26චක්කු සෝත ඝාන ජිව්හා කාය මනෝ ක්‍රියාත්මක කරවන ආකාරය00:02:38
9272022/02/26ගෙදර ඇතිකරන සුරතල් සතුන්ට මස් මාංස ලබාදීමෙන් අකුසලයක් සිදුවේද00:02:25
9282022/02/26තේජෝ ධාතුව තේජෝ ගති දෙකක් ද එකක් ද? ගතියි නගති කලයුතු/ සංසාරේ යන්නේ ණය ගනුදෙනු නිසාද00:03:31
9292022/02/26චන්දරාග විණය යනු ණයෙන් මිදී නිදහස්වෙන ආකාරයයි / බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කල සියළු සූත්‍ර අද නෑ00:01:34
9302022/02/26නප්පජානාති පජානාති අභිඥාය යනු / මගපල සමග උපේක්ඛාව පුර්ණවෙන ආකාරය තෙරුම්ගමු00:05:18
9312022/02/26කබලිංකාර අහාර ඕලාරික සුකුම වෙන ආකාරය / රූප රාග අරුප රාග00:07:14
9322022/02/25මජ්ජිමා පටිපදා යනු මැද මාවත නොවේ00:07:32
9332022/02/25අජ්ජත්තන්වා බහිජ්ජතන්වා යනු / කබලින්කාර ආහාර යනු00:02:42
9342022/02/25උප සං පජ්ජ විහරති සහ සංමත උපසන්පදාව / වැඳිය යුත්තේ මගපල ලාබී උත්තමයන්ට වස් ගණනට නොවේ00:06:04
9352022/02/25ඉංග්‍රීසි බසෙන් ධර්මය හෙලිකරගන්න බැරි හේතුව / ප්‍රකරණ අටුවා ටිප්පනි00:07:42
9362022/02/25දහතුන (13) අසුභ ද? | Daham Atuvawa00:03:20
9372022/02/25සත්තට්ටාන කුසල සූත්‍රය / පටිසංබිඳා මග්ගක්ප්‍රකරණ පිලිබඳ විස්තර01:24:05
9382022/02/25මුළු බුද්ධ දේශණාවෙම ඇතුලත් "ද්වතාවය" | පරම පූජනීය මීවනපලානේ සිරි ධම්මලංකාර මහ තෙරුන් වහන්සේ00:56:46
9392022/02/24මහා පරිනිබ්බාණ සූත්‍රය සමහර ස්වාමින් වහන්සේලා බැහැර කරනවා/ බුදුපියාණන් වැඩිය මග පිලිබඳ තේරුම් ගමු00:07:03
9402022/02/24කොරෝනා රෝගයට වැක්සින් එක ගැසීම අනතුරු දායකද / දරුගැබේ සිටින දරුවා රැකගැනීමට කලයුතු දෙය00:06:46
9412022/02/24ගමේ පංසල රැකගන්න ආදර්ශයෙන් කටයුතු කරන්න00:03:28
9422022/02/23මරණ සතිය සහ මරනානුස්සතිය අතර වෙනස / සියළු බුදුවරුන්ගේ මනෝමය කාය සහ බුද්ධ ශක්තිය00:05:20
9432022/02/23කාමච්චන්දය සහ කාම රාග අතර වෙනස / අතීත මතක සටහන් ආවම කලයුතු දෙය00:03:45
9442022/02/232022 රටට කුමක් සිදුවේද / මෙම දහමට විරුද්දව ආපු බලවේග සහ නඩු00:09:09
9452022/02/23මස් මාංස කෑම නොකෑමටත් සහ ගහකොළ කෑමට අනුමත වීමට හේතුව00:02:49
9462022/02/23සතර කමටහන් අව්රුදු හතක් දක්වා දීර්ග වීමට හේතුව00:06:44
9472022/02/23බොහෝ හාමුදුරුවරුන්ට මගපල ලබන්න බැරි හේතුව00:02:19
9482022/02/23ධ්‍යාන වඩන අය විජ්ජාභාගියා වෙන අවස්ථාව/අළුතෙන් ණය නොවී මගපූර්ණ කරගන්නා ආකාරය/සං දේශනාවේ ඇති වටිනාකම00:05:07
9492022/02/23අරිය මග යන කෙනෙකුට මාරයා කරන බලපෑම් සහ තන්හා රති රඟා00:01:08
9502022/02/23ධ්‍යාන වඩන අයට ඉතාම වටිනා කොටසක් ප්‍රශ්න පිළිතුර / ධම්මෝ සං දිට්ටිකෝවෙන අවස්ථාව00:05:07
9512022/02/23ස්වාමින් වහන්සේලාගේ දහම් ගැටළු පුද්ගලිකව අසා ගැනීමට අවස්ථාවක්00:01:24
9522022/02/23කායගතා සති සූත්‍රය සහ පුද්ගල සූත්‍රය01:03:49
9532022/02/22සියලු විනාශයන්ට හේතුව අවසන් බුද්ධ වචනය නොසලකා හැරීමයි | රාජ්‍ය පාලකයින්ගෙන් අවධානයට |Daham atuvawa00:11:11
9542022/02/22ජයසිරිමහා බෝධියට,දෙවියන්ට බාරවීම යනු/ දහම යටපත්වීම නිසා සිදුවූ දෙය/ කතරගම දෙවියන් යනු00:09:09
9552022/02/22යං ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ යනු බහුවචනයකි00:03:43
9562022/02/22තීනි සං යෝජනානි පහියන්ති/සියදිවි නසාගත් අයෙක් /ප්‍රති කර්ම කර මිදී නිදහස්විය හැක00:03:33
9572022/02/22වහරක හාමුදුරුවෝ නොදුටු තැන /ධ්‍යාන නොව මගපල ලැබීමට උපකාරිවෙන්නේ රාග,ද්වේශ,මෝහ ඛය කිරීම00:03:37
9582022/02/22පටිච්චසමුප්පාද විවරණය/ බව බවය කිරීම/නාම රූප/උපාදානය සිදුවියහැකි ආකාරය00:06:07
9592022/02/22ඔබට අවැඩ කරපු අයට යම් විපතක් සිදු උනොත් එන සියුම් සතුට ආස්වාදනය නොකලයුතුයි00:02:27
9602022/02/22චිත්ත,මනෝ,මනසං,හදයන්,පණ්ඩරන්,තජ්ජා/මනෝපුබ්බන් ගමා දම්මා/ වේදනාව විඳවන්නේ මනසින්/මෙත්තානුස්සතිය00:09:56
9612022/02/21අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා යනු කුමක්ද / සබ්බේ සංඛාරා දුක්කාති/ අනුලෝම පටිලෝම යනු/බුද්ධ ශක්තියට අනුගතවීම00:13:54
9622022/02/21පිණක් කර පුණ්‍ය අභිසංඛාර කර ගැනීමෙන් සිදුවෙන දෙය / රටේ ක්‍රියාත්මකවෙන දේව සංකල්පය00:04:40
9632022/02/21සාමාන්‍ය වෙලාවට විනාඩි දෙක තුනක් රාග දොස මෝහ වලින් ඉවත්ව සිටීමෙන් මොනවගේ පලයක්ද ලැබෙන්නේ00:04:25
9642022/02/21උපාදානය නිසානම් ගිලාන බවට පත්වෙන්නේ බුදු හාමුදුරුවෝ ගිලන් උනෙත් උපාදානය නිසාද00:02:07
9652022/02/21බුද්ධ භාවනා වැඩසටහනට පැමිණි හාමුදුරුවන්ගේ උදාන වාක්‍ය00:08:40
9662022/02/21ගිරිමානන්ද සූත්‍රය/ග්‍රන්ථ ධුරය පුරපු අය එය නිවණට බාදාවක් කරගැනීම/පිළිකා හැදෙන හේතුව/ අභිසංඛාර තුණ01:21:30
9672022/02/21කුණු කසලවලින් උපදින සතුන්ට වෙනම ආත්මයක් තිබේද?@සිරි සද්ධම්මය #meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර හිමි00:01:04
9682022/02/21යමෙක් ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරනවානම් එය බුදුහාමුදුරුවන්ට කරන උපස්ථාන කිරීම හා සමානවේ/නිවණට මග දකින්නනම්00:01:11
9692022/02/21පංච නිවාරණ ධර්ම තුල ඇති උද්දච්ච, කුකුච්ච/ සංමා දිට්ටියට පත්වීම / සංතන් අත්ථි , අසංතන් නත්ථි00:04:29
9702022/02/21අනුසය තුණයි උපදින්නේ ඇතුලට ගත්තම තව හතරක් එකතුවේ / ආශය, අනුශය (ආසව) ආසය තැන්පත්වෙන තැන00:03:25
9712022/02/21නාමරූප තෙරුම්ගමු , රුපය දිරයි නාමය නොදිරයි ධර්ම අර්ථය00:03:57
9722022/02/21නිබ්බාණවීමට අත්‍යවශ්‍යම කලයුතු දේ එක එක ආකාරවලින් තෙරුම්ගමු00:04:02
9732022/02/21තුන්බිය තියෙන්නේ කොහේද? නගරයකද? ඔබ තුලද? | පරම පූජනීය සිරි ධම්මාලංකාර මහතෙරුන් වහන්සේ | Damtharana00:08:52
9742022/02/20වචන අල්ලාගෙන දඟලන්නේ නැතිව තමන් තුල සිදුවෙන දෙය දකින්න00:13:34
9752022/02/20අස්සාද යනු කුමක් ද | ධම්මපසාදි | Daham Atuvawa00:29:45
9762022/02/20අනුත්තරෝ පුරිසදම්ම සාරථී යනු@සිරි සද්ධම්මය/#meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර අරිහතුන් වහන්සේ#buddhism00:01:06
9772022/02/20ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය පිලිබඳව @සිරි සද්ධම්මය#meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර අරිහතුන් වහන්සේ#buddhism#budu00:03:54
9782022/02/20මහා සතර සතිපට්ටාණ සූත්‍රය (3 කොටස) සහ ඡ චක්ක සූත්‍රය01:34:09
9792022/02/19කාර්යාලයට බොරුවක් කියලා බුද්ධ භාවනා වැඩ සටහනට පැමිණීමෙන් අවැඩක් වෙයිද00:05:11
9802022/02/19දහම් පාසැල් ගුරුවරයෙක් මුදුනදෙන ප්‍රශ්න00:05:53
9812022/02/19සබ්බං පහාය ගමනීයං නිවැරදි ධම්ම අර්ථය | අතිපූජනීය සිරිධම්මාලංකාර මහඅරහතුන් වහන්සේ | Daham Atuvawa00:02:41
9822022/02/19සමුදය බිහිවෙන ආකාරය. චතු අරිය සත්‍යට අනුගත නොවන පුද්ගලයා, තයෝ මේ සංඛාරා00:02:28
9832022/02/19බුදු දහමේ ඇති "සං" දේශනාව නිපාත පදයක් යයි කීවානම්, අරිය උපවාදයක් කරගත්තානම් ධර්මයෙන් සමාව ගන්න00:02:06
9842022/02/19ධම්මස්සවණ කාලෝ යනු#meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර අරිහතුන් වහන්සේ#සිරිසද්ධම්මය/#buddhism/#buddha00:03:56
9852022/02/18අරිය අෂ්ටාංගික මාර්ගය | මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර සිව්පිළිසිඹියාලාභී මහඅරහතුන් වහන්සේ | Daham Atuvawa00:08:10
9862022/02/18වේරමණී සීලය සහ සංවර සීලය/ අසපුවේ සා...දු,සා...දු,සා...දු/ අනනු සුඛ, අත්ති සුඛ, භෝග සුඛ, අනවජ්ජ සුඛ.00:07:01
9872022/02/18අවිද්‍යාමූල පටිච්ච සමුප්පාදයේ සුමුදය බිහිවෙන ආකාරය00:01:24
9882022/02/18බුදු පියාණන් පිරිණිවන් පෑවට පසු මගපල ලැබීමට උපකාරිවෙන බුද්ධශක්තිය00:03:16
9892022/02/18නිරාමිස සුවය ලැබීම යනු00:01:21
9902022/02/18සියදිවි හානිකරගත් කෙනෙකුට පිං අනුමෝදන් කරගත හැකිද00:03:13
9912022/02/18දුක, දුක්කක්ඛය/ ආනාපාන සති සමාධි/ ධ්‍යාන/ විරිය/හේතු තුන/සුදු කිරණ00:14:21
9922022/02/18සතර කමටහන් වැඩීමෙන් පූර්නවෙන, බලගැන්වෙන, මගපල00:08:10
9932022/02/17සබ්බ ආසව සංවර පරියාය සූත්‍රයේ හරය00:04:27
9942022/02/17සබ්බ ආසව සංවර පරියාය සූත්‍රය / මගපල ලබන ආකාරය01:20:00
9952022/02/17මේ විශ්වයේ පාලනය තියෙන්නේ සර්ව බලධාරී දෙවියෙක් යටතේද? මිනිසුන් වන අප යටතේද? | Damtharana00:11:47
9962022/02/16බුදු හිමි දේශනා කල දහම දැකගන්න හොඳම තැන/#meewanapalane සිරිධම්මාලංකාර අරිහතුන් වහන්සේ/#buddhism00:03:40
9972022/02/16නවම් පොහොය​ 2022 - ​ධම්ම දේශනාව සහ ධම්ම සාකච්ඡාව02:59:11
9982022/02/16සංචේතනා යනු / ගති 31 / ප්‍රකරණ සහ අටුවා අතර වෙනස නොදැකීම00:05:49
9992022/02/16කුසලමූලපටිච්චසමුප්පාදය බුද්ධභාසිතයකි/ප්‍රකරණ සහ අටුවා අතර වෙනස/පිළිගන්නේනැත්නම් ධර්මය අධර්මයකිරීමකි.00:02:26
10002022/02/16අනිච්චං, දුක්ඛං, විපරිණාම ධම්මං යන ධම්මතාවය හඳුනාගන්නේ කෙසේ ද | ධම්මපසාදි | Daham Atuvawa00:22:15
More pages:1 2 3 4 5 6 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 5871)

* Dates are in UTC.