වැලිගම ඤාණරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/22 Ven Weligama Gnanarathana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:47:08
22019/02/02අනුත්තරීය ධර්ම - උතුම්ම ධර්ම හය - Bana, Dharma Deshana00:46:21
32018/04/30සිත නිවන බුදු බණ 25 Ven Weligama Gnanarathana Nayaka Thero 2018.04.30-05.00 වැලිගම ඤාණරතන නායක00:48:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.