Bhikkhu Waharaka Abhayarathanalankara

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12021/05/06සැප වේදනාව - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:15:25
22021/05/06සමාධියට බාධක ඒම, සිත විසිරී යෑම00:13:30
32021/05/06ආහාර ගැනීමට පෙර කොටසක් වෙන්කර බුදුන්ට පිදීම සුදුසුද ?00:05:01
42021/05/05ප්‍රභාශ්වර චිත්තය සහ අභිඥා ලබන අයුරු00:03:51
52021/05/05ඛයට්ඨේන අර්ථය - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:31:16
62021/05/05මරණය සිදුවන අවස්ථාවේම සිදුවන දේ නිවැරදි කරගනිමු00:13:01
72021/05/04පෙන පිඩුව අසාරයි කර්මස්ථානය ත්‍රිලක්ෂණයට බහා බැලීම00:27:29
82021/05/04දහම් සකච්චාව Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:16:51
92021/05/04Budu Bana/සම්මා වායාම සහ සතිය ගැන පැහැදිළි කිරිම/Bana/niwanata maga/ogadeepa vlogs/sri lanka00:19:53
102021/05/04අභිසංකාර - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana00:35:37
112021/05/04කුසල සීලය Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:25:13
122021/05/04නිදාගැනීමේ ඉරියව් පිලිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුද?00:05:01
132021/05/03පස්සද්ධිය පැමිණි පසු කළ යුතු දේ00:14:52
142021/05/03Budu Bana/සම්මා ආජීව ගැන පැහැදිළි කිරිම/Bana/niwanata maga/ogadeepa vlogs/sri lanka00:20:40
152021/05/03කර්මස්ථාන භාග නිසා දහම පටලවා ගැනීම00:09:01
162021/05/02උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ බොහෝ කල් ගලාබස්නා සේක්වා....00:33:47
172021/05/02බුදු රජානන් වහන්සේ රතන සූත්‍රය දේශනා කිරීමෙන් තුන්බිය නැතිවූයේ කෙසේද?00:07:15
182021/05/02පස්සද්ධිය සහ පෙර විසූ කඳ පිළිවෙල දැකීම00:07:50
192021/05/02කර්මස්තාන වඩන විට වමනේ යනවා කියන්නේ ඇත්තද? බොරුද​? karmasthana | waharaka abhayarathanalankara thero00:05:20
202021/05/02සකෘදාගාමී තත්ත්වයෙන් අනාගාමී තත්ත්වයට පත්වන්නේ කෙසේද ?00:23:01
212021/05/01මෙත් වැඩීම සහ මස් මාංශ අනුභවය00:22:17
222021/05/01Budu Bana/සම්මා කම්මන්ත ගැන පැහැදිළි කිරිම/Bana/niwanata maga/ogadeepa vlogs/sri lanka00:20:09
232021/05/01චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ලබන ආකාරය00:10:49
242021/05/01දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වීම මාර්ගයට බාධාවක් වන්නේද ?00:25:01
252021/04/30ඉවසීම ප්‍රගුණ කිරීම Ven Waharaka Abayarahtanalankara Thero - Bana00:29:37
262021/04/30Budu Bana/සම්මා වාචා ගැන පැහැදිළි කිරිම/Bana/niwanata maga/ogadeepa vlogs/sri lanka00:21:05
272021/04/30මනෝමය ඍද්ධි00:04:43
282021/04/30ත්‍රිවිද සුචරිතය Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero Bana00:34:25
292021/04/30බන්ධන කපන විශ්මිත කර්මස්ථානයක් ගැන ධ්යානලාභියෙකු හෙලිකල තොරතුරු waharaka abhayar00:09:49
302021/04/30අරූපරාග යන්න හඳුනාගන්නේ කෙසේද ?00:14:01
312021/04/29අම්බලමේ සම්බන්දකම් Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana00:12:45
322021/04/29Budu Bana/සම්මා සංකප්ප ගැන පැහැදිළි කිරිම/Bana/niwanata maga/ogadeepa vlogs/sri lanka00:21:07
332021/04/29මෛත්‍රියත් කරුණාවත් අතර ඇති වෙනස00:06:01
342021/04/29අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:07:11
352021/04/29කුරුල්ලෙකුගේ මිහිරි ශබ්දය ඇසීමෙන් සෝවාන් වුනැයි පොතපතේ තිබෙන්නේද ?00:06:01
362021/04/28ලොකයේ ස්වභාවය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana00:26:58
372021/04/28Budu Bana/සම්මා දිට්ඨිය පැහැදිළි කිරිම/Bana/niwanata maga/ogadeepa vlogs/sri lanka00:20:49
382021/04/28ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර සතර ඍධිපාද00:21:32
392021/04/28අවිද්‍යාවෙන් හටගත් සසර Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:09:19
402021/04/28සිත් පිලිබඳ විග්‍රහයක් Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana00:04:45
412021/04/28නිවන් මග වැඩෙන ක්‍රමය Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:35:34
422021/04/28ත්‍රිහේතුක උපත් සහ මහත් ඵල - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana00:03:44
432021/04/28ඵල සමාපත්තිය සහ ඵල සමවත අතර වෙනස00:07:01
442021/04/27කුණු කය දැකිය යුතු අයුරු00:23:24
452021/04/27අඤ්ඤ නිමිත්ත මෙනෙහි කරන ක්‍රමය00:08:01
462021/04/26ආර්යයාගෙ අෂ්ට සමාපත්ති වැඩීම Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:02:08
472021/04/26විදර්ශනා පුර්වාන්ගම සමථය Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:01:53
482021/04/26සමථ පූර්වාන්ගම විදර්ශනාව Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:02:28
492021/04/26දහම් ඇස පහලවීම සහ නිවන් මග වැඩෙන අයුරු Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:03:39
502021/04/26Budu Bana/niwanata maga/බහු ස්ත්‍රි බහු පුරුෂ සේවනය පාපයක්ද/ogadeepa vlogs/sri lanka00:14:24
512021/04/26ආවර්ජනා භාවනාව00:16:32
522021/04/26සූර්ය ආලෝකය 02 | With English Subtitles00:51:50
532021/04/25කායානුපස්සනාවට මනස ඇතුළු නොවන්නේ ඇයි?00:10:10
542021/04/25ජෝතිෂය විද්‍යාව බුදුදහමට ගැලපෙනවාද ?00:25:01
552021/04/25ඇස තිබුනද අන්දයෙකු සේ විග්‍රහය Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:08:09
562021/04/25අසංකත ධාතු මනසිකාරය Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:03:02
572021/04/25දහම් පද කිහිපයකින් සැරියුත් හිමි සෝතපන්න වීම Ven Waharaka Abayarathanaankara Himi00:11:05
582021/04/25Budu Bana/දොළ දුක තණ්හාවක් ද/හෙළයින්ගේ විස්කම්/ogadeepa/sri lanka00:20:08
592021/04/24කසින සහ ධූතාංග00:07:27
602021/04/24අහාර නිරොධයෙන් විඥ්ඥාන නිරොධය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:23:44
612021/04/24උදයව්‍ය සහ අනිච්ච Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana00:49:30
622021/04/24Budu Bana/Bana/චතුරාර්ය සත්‍යය ගැඹුරින් විස්තර කිරිම/Niwanata maga/ogadeepa vlogs/sri lanka01:25:09
632021/04/24ආර්යයකු ගේ චුති සිත - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:06:32
642021/04/24මස් කෑමෙන් පවු සිද්දවෙනවා නම් එලවලු කෑමෙනුත් පවු සිද්දවෙනවා????? waharaka abhayarathanalankara thero00:05:00
652021/04/24බුදු දහම සහ ඉතිහාසය00:06:19
662021/04/23කාමයට උපනිශ්‍රය සහ ධ්‍යාන සමාධි Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi _Bana00:28:08
672021/04/23කසින භාවනා වැඩිය යුතුමද?00:12:28
682021/04/23Meditation Programme | EP04 | 2021 April 2302:01:23
692021/04/23ත්‍රිලක්ෂණ විග්‍රහය - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bidu bana01:06:35
702021/04/23බුදු ගුණ කර්මස්ථාන වැඩීම - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana00:15:52
712021/04/23Meditation Programme | EP03 | 2021 April 2300:28:36
722021/04/23විවාහ වෙනවද පැවිදි වෙනවද​ | budhu bana |waharaka abhayarathanalankara thero | pewidi weema | sowan00:06:46
732021/04/23ඥාතීන් උදෙසා දෙන්නා වු දානය සහ පෙරේත ගොටුව පිළිබද විස්තර කිරිම/niwanata maga/ogadeepa vlog‍s00:13:53
742021/04/23Meditation Programme | EP02 | 2021 April 2300:33:37
752021/04/23Meditation Programme | EP02 | 2021 April 2302:05:52
762021/04/23කර්මස්ථානයක් ලබාගන්නෙ කෙසේද Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero.00:11:34
772021/04/23Meditation Programme | EP01 | 2021 April 2301:40:22
782021/04/22Meditation Programme | EP04 | 2021 April 2200:42:14
792021/04/22Meditation Programme | EP05 | 2021 April 2202:00:00
802021/04/22ගිහි ජිවිත ගතකරන අයට දේව ධර්මයෙන් පිළිසරණ ලබාගන්නා හැටි..01:07:06
812021/04/22මමද සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ කර්මස්ථානයෙන් බන්ධන බිඳ ඉදිරියට යන අයුරු00:31:47
822021/04/22අමනුස්ස කරදර වලින් බේරීමට පෙනපිඩුව අසාරයි කර්මස්ථානය වැඩිම Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:10:49
832021/04/22සුතමය ප්‍රඥා, චින්තාමය ප්‍රඥා සහ භාවනාමය ප්‍රඥා අර්ථය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi01:18:22
842021/04/21කාම රූප, අරූප ලෝක අනාථයි කර්මස්ථානයේ තේරුම00:10:46
852021/04/21ජෝතිසය හා බුදු දහම කේන්දර දසා අපල/ogadeepa vlogs/sri lanka00:32:13
862021/04/20නිවනේ නිරෝධ ස්වභාවය දහම් අවබෝධය සහ දැහැන්.00:03:22
872021/04/20බාහිර ලෝකය සහ අභ්‍යන්තර ලෝකය මනස මූලිකව හටගන්නා ආකාරය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:34:41
882021/04/20ඉරියාපත භාවනාව00:24:51
892021/04/20අනත්ථ වු ඉන්ද්‍රිය හයට ජන්දරාගයෙන් තොරව ජීවත්වීම Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana00:55:26
902021/04/20අනිච්ච වටහාගෙන නිවන් දකින ආකාරය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi01:50:36
912021/04/19එදිනෙදා කටයුතු කරමින් ඉන්ද්‍රිය භාවනාව වඩන අයුරු00:07:05
922021/04/19පිරිත් Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi01:01:45
932021/04/19විශේෂ බුද්ධ පූජාව Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi02:22:47
942021/04/19චුතියට මානසිකත්වය බලපාන අයුරු Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:12:59
952021/04/19නිවනට මග සලසන භාවනාවේ කොටස් දෙක Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:13:11
962021/04/18"පිහිටාද නොසිට වෑයම්ද නොකොට" නිවන් මග වඩන්නේ කෙසේද?00:03:41
972021/04/18ධ්‍යාන සහ මාර්ගඵල අතර ඇති වෙනස00:12:09
982021/04/17ධ්‍යාන ලැබීමට කළ යුතු දේ00:15:39
992021/04/17මනුක්ෂයින් වැඩිපුර යන්නේ සතර අපායටද00:08:29
1002021/04/17අත්තකිලමතානු යෝගය - කාමසුඛල්ලිකානු යෝගය - නිවන් මඟ - මජ්ජිම ප්‍රතිපදාව00:07:23
1012021/04/17මාර්ගය වැඩෙන බවට ලකුණු00:15:07
1022021/04/17කාන්තාවන් ස්වාමීන් වහන්සෙලා හට බුලත් අතක් දී ආරාධනා නොකරන්නේ ඇයි?00:05:58
1032021/04/17සෝවාන් මාර්ගයට හා ඵලයට පත්වීම සදහා ගතයුතු ක්‍රියා මාර්ගය01:07:03
1042021/04/16ධ්‍යාන බැසයාම00:08:06
1052021/04/16එකොලොස් මහා ගින්න විස්තරය Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:40:00
1062021/04/16යංදුන්තිමිත්තං ගාථාවේ තේරුම Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:01:53
1072021/04/16අසාරත්වය දැකපු අයකු කර්මස්ථාන වැඩිය යුත්තේ ඇයි Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:16:22
1082021/04/16හති වැටෙන්නේ මන්ද - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:05:02
1092021/04/16අනන්ත බුද්ධ ශාන්තිය සත් බුද්ධ නමස්කාරය Ven Waharaka Abayatathanalankara Himi00:06:26
1102021/04/15මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව යනු - VEN WAHARAKA ABAYARATHANALANKARA THERO00:28:16
1112021/04/15දෙතිස් කුණුප භාවනාව කර්මස්ථානයක් වශයෙන් වඩන අයුරු | දෙවන කොටස00:34:42
1122021/04/14භාවනාවෙන් හිත දියුනු කරන විධිහ ධ්‍යානලාභියෙක් හෙලිකරයි | bhawanawen hitha diyunu kireema | waharaka00:18:24
1132021/04/14දෙතිස් කුණුප භාවනාව කර්මස්ථානයක් වශයෙන් වඩන අයුරු | පළමු කොටස00:21:33
1142021/04/14අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 12 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:29:53
1152021/04/14අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 11 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:26:27
1162021/04/13අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 10 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:10:31
1172021/04/13අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 09 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:06:34
1182021/04/13අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 08 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි01:12:42
1192021/04/13අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 07 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:11:40
1202021/04/13අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 06 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:08:55
1212021/04/13අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 05 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:12:12
1222021/04/13බ්‍රහ්ම මූර්තිය සහ භාවනාවට සුදුසු වේලාවන්00:05:46
1232021/04/13ස්කන්ධ සාමානුපාතික ක්‍රමය/niwanata maga/bana/ogadeepa vlogs/sri lanka00:14:33
1242021/04/12භාවනාවේදී ඈනුම් යෑම, අත් හිරවෙන සිදුවීම් ඇති වන්නේ ඇයි?00:19:08
1252021/04/12අන්ත දෙකට නොවැටෙන ක්‍රමය සරලව00:09:01
1262021/04/12ආර්ය විනයේ මෙත්තා කරුනා මුදිතා උපෙක්ෂා භාවනාව Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana01:09:39
1272021/04/11භාවනාව සමාධිය වැඩීම තෙක් කරන අයුරු00:06:10
1282021/04/11budu bana/niwanata maga/විද්‍යාෙව් සහ බුදු දහමේ පෙන්වා දෙන පරමාණුවේ වෙනස/ogadeepa vlogs/sri lanka00:17:17
1292021/04/10රූපය පෙන බුබුලක් ලෙස විඤ්ඤානය මායාවක් ලෙස බලන ආකාරය Ven. Waharaka Abayarathanalankara Himi.01:29:46
1302021/04/10පුණ්‍යානුමෝදනාවකදී සියලුදෙනා දැනගත යුතු කොටසක්00:05:01
1312021/04/10භාවනා කරන විට තිගැස්මක් ඇති වීම සහ පෙනෙන රූප සමග කතා කිරීමට යෑම පිළිබඳව00:10:47
1322021/04/10budu bana/niwanata maga/ප්‍රඥාෙවන් දුක දකිමු/නිරෝධ මාර්ගය/ogadeepa vogs/sri lanka00:22:52
1332021/04/10අතීත ගනුදෙනු පියවා ගන්නා කෙටි ක්‍රමය සහ බුද්ධ පාරමිතාව සුළුවෙන් නොතැකිය යුතු බව00:11:58
1342021/04/09සද්ධර්ම සාකච්ඡාව - Q&A Session | 2021 - 04 - 0902:05:41
1352021/04/09භාවනාවේදී පරණ පව්කම් සහ මියගිය ඥාතීන් මතකයට ඒම00:07:29
1362021/04/09kiri ithirima/ආදි මුතුන් මිත්තන්ගේ දැනුවත් කම/ogadeepa vlogs/sri lanka00:06:41
1372021/04/08අසංඥ භාවනාව වැඩීමට හේතුව00:04:11
1382021/04/08විඤ්ඤානයේ සහ සංඥාවේ වෙනස Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:07:49
1392021/04/08ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ එන පලමු සහ දසවෙනි සංඥා විග්‍රහය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi.00:06:55
1402021/04/08සියල්ල අනිච්ච කියනවා කුමක් නිසා අනිච්ච වේද Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:36:49
1412021/04/07bodhi pujawa/හරියටම දැනගෙන බෝධි පූජාවක් තියමු/niwanata maga/ogadeepa vlogs/sri lanka00:28:08
1422021/04/07ආනාපාන සතිය වැඩීම00:20:41
1432021/04/07ඊර්ෂ්‍යාව ක්‍රෝධය කුහකකම ඇතිවන්නේ කුමක් නිසාද ?00:14:01
1442021/04/06නිවන් වඩන සිරි සදහම් 52 වන සී ඩී තැටිය 12 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:28:30
1452021/04/06අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 04 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:07:17
1462021/04/06ධ‍්‍යාන නොලබා අරිහත් විය නොහැකිද?00:14:38
1472021/04/06පිරිත් Ven Waharaka Abayarathanaankara Himi.01:15:29
1482021/04/06සමාපත්තියක දකින දෙය පිළිබඳව නිවැරදිව විග්‍රහ කරගනිමු00:17:01
1492021/04/05ගත සිත ක්‍රියා කරන ආකාරය - Ven. Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana00:24:13
1502021/04/05විදර්ශනා භාවනාව සහ සතර ඉරියව්00:07:03
1512021/04/05අභිවෘද්ධියක් වේවා වැනි වචන භාවිතයේ අර්ථය00:06:01
1522021/04/04ආර්ය සහ අනාර්ය දැහැන්00:03:34
1532021/04/04budu bana/niwanata maga/සතර සති පට්ඨානය කෙසේ වැඩිය යුතුද/ogadeepa vlogs/sri lanka00:18:03
1542021/04/04විඤ්ඤානයේ සහ සංඥාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:07:49
1552021/04/04මනෝ රූප සමග චන්දරාගයෙන් බැදීම Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi01:01:51
1562021/04/04අනුන්ගේ යහපතට හූල්ලන්න එපා, විපාකය භයානකයි.00:03:01
1572021/04/03පරමානුව, ක්ෂනය දැකිය හැකිද Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:06:46
1582021/04/03කෙනෙකුට ධ්‍යාන පහසුවෙන් ලැබීමටත් තවකෙකුට එසේ නොවීමටත් හේතු00:15:19
1592021/04/03අලංකතෝ චේපි ගාථාවේ වටිනාකම සහ පද වල තේරුම්00:12:56
1602021/04/02මෙත් වැඩීම, ත්‍රිවිධ සංඛාර සහ ධ්‍යාන කලයුතු අයුරු00:02:57
1612021/04/02budu bana/niwanata maga/දුක සහ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය අතර වෙනස/ogadeepa vlogs/sri lanka00:19:12
1622021/04/01ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව සහ පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාව00:03:10
1632021/03/31ආර්ය ආනාපාන සතිය වඩන අයුරු00:23:39
1642021/03/31අටමහ නිරය සහ ලෝකාන්තර නිරය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana00:01:09
1652021/03/30bana/ niwanata maga/ sathara sathipattana/ ogadeepa vlogs/ sri lanka01:12:10
1662021/03/30සමාධිය, සිත විසිර යාම, චෛතසික01:23:28
1672021/03/30රහතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටින යුගයක් ඉදිරියට ඇතිවේද - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi.00:05:49
1682021/03/29දස දිසාවට ආර්ය මෛත්‍රිය වඩන ආකාරය00:21:15
1692021/03/29නිවන පුර්ණය කර ගැනීමට භාවනාව වැඩිය යුත්තේ කෙසේද?(පෙර නොඇසූ සදහම්)00:13:13
1702021/03/28භාවනා කිරීමට පෙර තෙරුවන් නැමදිය යුතුද?00:02:51
1712021/03/28අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 03 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:34:42
1722021/03/28අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 02 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:22:14
1732021/03/28අරුණෝදය සී.ඩී. නිවන් මග 01 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:11:26
1742021/03/28රාගය, ලෝභය, තන්හාව Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:10:00
1752021/03/28භාවනාවෙන් සිත දියුනු කර ගනනට යෑම - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:18:03
1762021/03/28ශෙල්‍යවෛද්‍යය වෘත්තියේ යෙදෙන්නට සිදුවීම - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:04:16
1772021/03/27ස්කන්ධ භාවනාව පිළිබඳව00:10:49
1782021/03/27dharma desana/ sathara sathipattana/ niwanata maga00:47:29
1792021/03/27කර්මස්ථාන වඩන විට වමනය යාම00:05:01
1802021/03/27ප්‍රදර්ශනය කරන ලද ඕරා වැඩ සටහන සම්බන්ධව ස්වාමින් වහන්සේ කරන ලද විග්‍රහය00:21:47
1812021/03/26ආර්ය දුක යනු00:42:17
1822021/03/26විදර්ශනාවට අවශ්‍ය දේ00:10:51
1832021/03/26අකමැති රැකියාවල නිරතවනනට සිදුවීම Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:25:01
1842021/03/26පෙන පිඩුව අසාරයි කර්මස්ථානය විග්‍රහය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:07:32
1852021/03/25භාවනා කළ යුතු අයුරු00:04:19
1862021/03/25සංඛාර විග්‍රහය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:06:53
1872021/03/25මල සිරුර වෛද්‍ය විද්‍යාලයට බාරදීම ගැන Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana00:14:05
1882021/03/25bana/ niwanata maga/ පටිච්චසමුප්පාද නිරෝධය/ ogadeepa vlogs/ sri lanka00:12:45
1892021/03/25ප්‍රථිපල ලැබෙන විදිහට මෙත් වඩන හරිම විදිහ ගැන භික්ශුවක් හෙලිකරයි-waharaka abhayarathanalankara thero00:09:10
1902021/03/24අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 35 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:05:31
1912021/03/24අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 34 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:13:12
1922021/03/24අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 33 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:16:22
1932021/03/24අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 32 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:07:23
1942021/03/24අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 31 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:04:55
1952021/03/24අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 30 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:07:00
1962021/03/24කොපමණ වෙලා භාවනා කළ යුතුද?00:14:21
1972021/03/24ඉසිවරුන්ගේ දිගුකල් ජීවත්වීමේ රහස වගේම, ආයුෂ වැඩිකරගන්න හැටි දැනගන්න...00:15:57
1982021/03/24යමෙකුට යහපතක් කරන්න නම් පරිසරය සැකසෙන්න ඕන00:42:01
1992021/03/23අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 29 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:12:43
2002021/03/23අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 28 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:13:08
2012021/03/23අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 27 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:01:32
2022021/03/23අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 26 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:22:40
2032021/03/23ආර්ය මෛත්‍රීය වඩා සියල්ලෝම දුකින් මුදවන්නට යාම00:06:59
2042021/03/23ඇස පිලිබදව චතුරාර්ය සත්‍ය දමා බලන ආකාරය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi.00:54:09
2052021/03/23Dan dima (දන් දීම) by Rev. waharaka abayarathanalankara Thero/ ogadeepa vlogs/ sri lanka00:22:30
2062021/03/23ගාථාවක් පිලිබදව Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:05:18
2072021/03/22පරම ආලෝකය යනු කුමක්ද?00:26:52
2082021/03/22niwanata maga/ niwan maga/ niwan dakimu/ogadeepa vlogs/ sri lanka00:13:40
2092021/03/22වීර්ය ඉංද්‍රිය වඩන ආකාරය - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:03:41
2102021/03/22විපල්ලාස යනු Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:35:36
2112021/03/21සද්ධර්ම සාකච්ඡාව - වහරක මෙත්ගලනා පිං බිමෙහි සිට | 2021 - 03 - 2104:58:56
2122021/03/21භාවනානුයෝගියෙක් දින චර්යාව සකස් කර ගත යුතු අයුරු00:16:37
2132021/03/21ද්වතාවය දේවතාවය පිලිබදව Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:03:27
2142021/03/21නව තාක්ෂන උපකරන පරිහරනය පිලිබදව Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi.00:02:48
2152021/03/21යන්ත්‍ර සදා ගැනීම පිලිබදව Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:03:20
2162021/03/21වකුගඩු රෝග සහ පිලියම් Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:21:20
2172021/03/21තථාගත පරම්මරන සූත්‍රය පිලිබදව Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi...00:02:48
2182021/03/20niwanata maga budu bana / bawana / bana bawana / niwan maga / ogadeepa vlogs / sri lanka01:27:51
2192021/03/20අහං අවේරෝ හෝමී ගාථාවේ තේරුම00:16:59
2202021/03/20ලෝභ ද්වේෂ මෝහ නිරෝධ කරන ආකාරය වටිනා කර්මස්ථානයක් Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi. Bana00:05:21
2212021/03/20පටිසම්භිදා ඥාන යනු Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana00:11:19
2222021/03/20වැරදියට වටහා ගැනිමක්00:19:26
2232021/03/20බන්ධන කපන විශ්මිත කර්මස්ථානයක් ගැන ධ්‍යානලාභියෙකු හෙලිකල තොරතුරු waharaka abhayarathanalankara thero00:09:49
2242021/03/19perani janappriya kavi wala segawa ati aruth/ jana kavi/ ogadeepa vlogs/sri lanka00:14:38
2252021/03/19හදුන්කූර දැල්වෙන අයුරු විදර්ශනාවට ගන්නා ආකාරය00:34:55
2262021/03/19bawana/ bawana karamu/bawana kirime manasika abada/bawanawa wadamu/ogadeepa vlogs/ sri lanka00:14:25
2272021/03/18විඤ්ඤාන ප්‍රඥාව මන ධර්ම පිලිබදව Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:25:45
2282021/03/18මෙත් වඩන විට කර්මස්ථාන වෙනස් කිරීම සුදුසුද?00:19:28
2292021/03/18niwanata maga/ niwan maga/ niwan dakimu/ogadeepa vlogs/ sri lanka00:12:26
2302021/03/17උත්තම ගුණ කඳ සිහිකෙරෙන සම්බුදු උපහාරය00:01:41
2312021/03/17ඵලයට පත්වන තුරු නොමැරෙන බව යනු කුමක්ද Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:01:31
2322021/03/17සමාධිය වැඩුණත් දෙවන ධ්‍යානයට නොඑන්නේ ඇයි?00:21:31
2332021/03/17niwanata maga/niwan maga/samawat patibahana bawana/ogadeepa vlogs/ sri lanka00:55:21
2342021/03/17නිවැරදිව පින් අනුමෝදනා කරන්නේ කෙසේද ?00:35:50
2352021/03/17සංඝ බේද පාපකර්මය සිදුවන්නේ කෙසේද ?00:08:01
2362021/03/16දේශකයානන් වහන්සේට සෙත් පැතීම සුදුසුද Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:09:46
2372021/03/16ධ්‍යාන, මාර්ග ඵලයේ කොටසක්ද00:09:01
2382021/03/15ජිනපංජරය යනු - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero.00:00:52
2392021/03/15ආර්ය මාර්ගයේ යන විට එන බාධා ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමය00:07:25
2402021/03/15niwanata maga/ niwan maga/ niwan dakimu/ බෞද්ධයින් දැනගත යුතුම දේ/ ogadeepa vlogs/ sri lanka00:43:36
2412021/03/14භාවනා කරන විට ජීවිතයේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලැබීම00:02:50
2422021/03/14ශ්‍රද්ධාව අත්හල යුතුද? - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:17:07
2432021/03/14niwanata maga/ uthuru saluwa sankethaya/ niwan maga/ ogadeepa/ sri lanka00:03:51
2442021/03/13ප්‍රථම ධ්‍යානය ලැබූ කෙනෙක් සැනෙකින් ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවැදීමට කුමක් කළ යුතුද?00:13:56
2452021/03/13ඉංද්‍රිය භාවනාව පිලිබදව Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:17:38
2462021/03/13Budu Banak Asamu/ Budu Bana Sinhala/ Darmadesana Sinhala/ Ogadeepa vlogs/ Sri Lanka00:16:04
2472021/03/13අභිවාදන සීලිස්ස ගාථාවේ තේරුම00:18:03
2482021/03/13සිතිවිලි ගැටෙන අවස්ථාවකදී ගැටීමෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ?00:53:01
2492021/03/13බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට අභියෝගකල සමාධියෙන් බෙහෙත් කල වෙදැදුරු​-waharaka abayarathanalankara thero00:15:14
2502021/03/12සමාධිය අවශ්‍ය වන්නේ කුමක් සඳහාද?00:12:40
2512021/03/12මිය ගිය අයගෙන් උදව් බලා පොරොත්තුවීම Waharaka Abayarathanalankara Thero00:26:47
2522021/03/12අණවිණ කොඩිවිණ/ogadeepa vlogs/ sri lanka00:26:29
2532021/03/12කබලිංකාර ආහාරය - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:10:20
2542021/03/11අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 25 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:19:36
2552021/03/11අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 24 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:04:25
2562021/03/11අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 23 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:24:04
2572021/03/11දරුවාට කලයුතු ප්‍රතිකාරය - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:01:01
2582021/03/11ධර්මය නොමැති රටක සිට ධර්මය ගැන කථා කිරීම Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:09:48
2592021/03/11ධාතු කර්මස්ථානය00:17:04
2602021/03/11නැකත් හදහන් බැලීම බුදුන්වහන්සේ ප්‍රතික්ශේප කිරීමට සැබෑම හේතුව ගැන භික්ශුවක් හෙලිකල රහසිගත කරුනු00:19:47
2612021/03/10භාවනා කරන විට කර්මස්ථාන ශබ්ද නගා කීමද සිතීමද වඩා සුදුසු?00:06:58
2622021/03/10niwanata maga /ogadeepa vlogs / sri lanka00:27:48
2632021/03/10පිං අනුමෝදන් කල යුත්තේ කුමන ඉරියව්වක සිට කරන භාවනාවකින්ද Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero.00:03:32
2642021/03/10අනිච්ච ධර්මතාවය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:11:17
2652021/03/10ලෝකය සෑදී ඇති අන්දම කෙටියෙන් Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:02:10
2662021/03/09අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 22 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:10:48
2672021/03/09අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 21 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:09:39
2682021/03/09අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 20 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:18:14
2692021/03/09අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 19- වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:02:51
2702021/03/09අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 18 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:16:49
2712021/03/09අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 17 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:07:04
2722021/03/09අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 16 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:02:39
2732021/03/09මිය ගිය අයට ඉදම්මේ සහ ඉදන්වෝ යනුවෙන් පිං දෙන්නේ ඇයි Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:01:24
2742021/03/09භාවනා කරන විට වෙන අය කතා කරනවා ඇසීම00:18:30
2752021/03/09niwanata maga /ogadeepa vlogs / sri lanka00:36:02
2762021/03/09විවේක ස්ථානයකට ගොස් සතර සති පට්ටානය වැඩීම - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:17:31
2772021/03/09සිත් පිලිබදව කෙටියෙන් - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:05:22
2782021/03/09ඉෂ්ට දේවතාවා යනු - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:01:10
2792021/03/09ප්‍රඥාවෙන් සතර සති පට්ඨානය වඩන ආකාරය - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi.00:12:53
2802021/03/09අත්හැරීම නොඇල්ම මිදීම ගැන Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:09:35
2812021/03/08අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 15 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:17:23
2822021/03/08අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 14 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:18:56
2832021/03/08අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 13 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:04:49
2842021/03/08ධ්‍යාන සමාධි සහ සමත විදර්ශනා භාවනාව01:15:02
2852021/03/07බෞද්ධ ධ්‍යාන ස්ථීර වීමටත්, අනිත් ධ්‍යාන අස්ථිර වීමටත් හේතුව00:13:10
2862021/03/06භාවනාව යනු වැඩිය යුත්තක්ද? එදිනෙදා කටයුතු දැන කළ යුත්තක්ද?00:07:59
2872021/03/06කාක නිල ගල පැලදීමට හේතුව - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero. - Bana00:03:49
2882021/03/06ආර්ය මාර්ගය වැඩීමේදී දහම් කරුණු සංසන්දනය කිරීම ගැන Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:05:45
2892021/03/06සෙනසුරු අපලය00:08:23
2902021/03/05ලෞකික සමාධිය ලෝකෝත්තර සමාධියක් කරගන්නා අයුරු00:18:13
2912021/03/05නැන්දම්මා ලේලි ගැටුම/ogadeepa vlogs sri lanka.00:37:16
2922021/03/04අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 12 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:22:56
2932021/03/04අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 11 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:01:11
2942021/03/04ධ්‍යාන අවස්ථාවේදී කෙළෙස් දවා හරින අයුරු00:08:15
2952021/03/04අපිට නොපෙනෙන බලවේග - Bana - Dharmadeshana-ogadeepa vlogs,sri lanka - Apita Nopenena Balawega00:41:55
2962021/03/04මියයන විට අපගෙන් පිටවන ශක්තිය කුමක්ද - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi01:18:22
2972021/03/03අනිච්චයි, දුක්ඛයි කර්මස්ථානය වැඩීම00:32:34
2982021/03/03sadakada pahana. (සිව් හෙළයින් විසින් පෝෂණය කළ බුද්ධ දර්ශණය)ogadeepa vlogs sri lanka.00:11:26
2992021/03/03මිය ගොස් කරදර කිරීමට හේතු Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:12:50
3002021/03/02මාර්ග ඵල පිළිබඳ මානයක් ඇති වීමේ බරපතල කම00:03:06
3012021/03/02සසර පුරුදුකල හැකියාවන්හී පෙරනිමිති - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi. Bana00:03:33
3022021/03/02ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව පදවැල් වශයෙන් පමනක් කීවට ප්‍රතිඵලයක් නැද්ද -Waharaka Abayarathanalankara Himi.00:05:21
3032021/03/02උත්තම හඬින් කර්මස්ථාන භාවනාව01:02:00
3042021/03/01ගල්තැලුම් ආදියට අමනුෂ්‍යය බලපෑම් තිබේද - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi00:00:45
3052021/03/01භාවනාවෙන් විවිධ ලෞකික හැකියාවන් ලැබීම00:06:31
3062021/03/01ආනාපානසති භාවනාව නිවැරදිව වඩන මාර්ගය ගැන ඔබ නොදත් කරුනු - waharaka tv-abhayarathanalankara thero00:29:55
3072021/02/28ජාත සෝතාපන්නයෙකු හඳුනා ගැනීම00:02:17
3082021/02/28සදිසා නමස්කාරය Ven. Waharaka Abayarathanalanka Thero00:01:37
3092021/02/28දහම් අවබෝධය වැඩෙන්නට කලයුතු දෙය Ven Waharaka Abayarathanalnkara Himi. - Bana00:03:16
3102021/02/27නිවන් දකින දහම් මග/ආධි හෙළයින්ගේ දහම් අවබෝධය/ogadeepa vlogs/sri lanka01:25:42
3112021/02/27බන්ධන කැපීමට නොබැඳීමට සුදුසු කර්මස්ථානයක්00:09:31
3122021/02/27කෘත යුගය පිලිබදව Ven. Waharaka Abayarathanalankara Himi. - Bana00:04:48
3132021/02/27ආනන්ද මෛත්‍රී හිමි සහ බෝසත්වරු පිලිබදව - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana00:01:54
3142021/02/27අනාගාමී පුද්ගලයන්ට කාමය තිබිය හැකිද?00:08:03
3152021/02/26කුන්ඩලනී සහ නාඩිවාක්‍ය පිලිබදව Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana00:03:33
3162021/02/26ආනාපාන සතිය සහ හුස්ම ඉහළ පහළ යැවීම00:33:59
3172021/02/26pansakulaya/ogadeepa vogs/sri lanka00:06:33
3182021/02/26ආර්ය ධ්‍යාන ලබා කලුරිය කිරීම Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana00:05:31
3192021/02/26බුදුගුන භාවනාවෙන් ආබාද පැමිනෙයිද00:02:01
3202021/02/25අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 10 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:13:25
3212021/02/25අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 09 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:24:14
3222021/02/25අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 08 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:18:06
3232021/02/25අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 07 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:09:12
3242021/02/25අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 06 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:02:55
3252021/02/25අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 05 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:05:56
3262021/02/25අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 04 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:08:11
3272021/02/25අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 03 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:28:22
3282021/02/25අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 02 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:02:29
3292021/02/25අරුණෝදය සී.ඩී. ජීවිත ගැටලු 01 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:07:33
3302021/02/25ආටානාටිය සූත්‍රය මගින් ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම00:08:30
3312021/02/25අසුරයන් පිලිබදව සහ අසුර සංඛාර Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:17:44
3322021/02/24භාවනාවේදී වර්ණ ආලෝක පැතිරීම සහ ආලෝක කිරණයක් ඇදී යනවා දැකීම00:14:57
3332021/02/24සතර සතිපට්ටානය වඩා අවසන් වූවිට VEN. WAHARAKA ABAYARATHANALANKARA HIMI00:17:36
3342021/02/24වටිනා කාලය නිවන් දකින්න අවශ්‍ය දෙයකටම යෙදවීමේ වැදගත්කම - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero00:00:52
3352021/02/24ආර්ථිකය යහපත් වුවද මානසික පීඩා බලපැවැත්වීම00:13:07
3362021/02/23අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 12 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:10:05
3372021/02/23අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 11 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:09:16
3382021/02/23අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 10 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:05:59
3392021/02/23අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 09 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:18:48
3402021/02/23අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 08 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:26:17
3412021/02/23අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 07 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:17:09
3422021/02/23අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 06 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:12:34
3432021/02/23අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 05 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:02:10
3442021/02/23චේතෝ විමුක්තිය සහ ප්‍රඥා විමුක්තිය අතර වෙනස00:07:11
3452021/02/23ශ්‍රීපාද වන්දනාව සහ සාසන පසුතලය - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana - බණ00:09:23
3462021/02/22භාවනාවේදී වඩා සුදුසු ඇස් අඩවන්ව පියාගෙන සිටීමද?00:03:22
3472021/02/22වශි ඉනා බන්ධන ශරීරගත වු අයට වෙන දේ/විශ්මිත ලෝකයේ අසීමිත සිදුවීිම්/ogadeepa vlogs/sri lanka00:10:14
3482021/02/22Nopenena lokaya/ නොපෙනෙන ලෝකයේ විශ්මිත අත්දැකීම්/Ogadeepa vlogs/sri lanka00:17:31
3492021/02/21වේදනාවට හිත තබා භාවනා කිරීම දිවැස, දිව කන ලබාගන්නා අයුරු00:18:22
3502021/02/21ග්‍රහ අපල යටපත්කර මාර්ගපල ලබන නිවැරදි විදිහ හෙලිකල භික්ශුවක්- waharaka abhayarathanalankara thero00:05:38
3512021/02/20ශුෂ්ක විදර්ශනාව, ගිනි භාවනාව, ජල භාවනාව00:10:12
3522021/02/20how to waharaka abayarathanalankara thero/ Ogadeepa vlogs# 0400:07:43
3532021/02/20අපල ගෙවීමට කලයුතු දෙය00:32:00
3542021/02/20වෙස්සන්තර ජාතකයේ එන දහම් අරුත් - Pujaniya Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana - බණ00:12:24
3552021/02/19අභිඥා වැනි ආශ්චර්ය සිදුකිරීම00:12:35
3562021/02/19bulath vita keama/බුලත් විට කෑම/ogadeepa vlogs/sri lanka00:24:09
3572021/02/18බුදුන් උදෙසා වතාවත් කිරීම - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi. - Bana - බන00:00:28
3582021/02/18උපතින් දෘශ්‍යාබාදිත අන්ධ සහ බිහිරි අයට භාවනාවක් නොවැඩේද?00:14:42
3592021/02/18දේවාල වල පොල් ගැසිම/අපේ ආධි මුතුන්මිත්තන් පොල් ගහපු විදිහ/ ogadeepa vlogs/ sri lanka00:10:40
3602021/02/17අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 04 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:44:58
3612021/02/17අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 03 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:08:00
3622021/02/17අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 02 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:15:52
3632021/02/17අරුණෝදය සී.ඩී. නොපෙනෙන ලෝකය 01 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:19:48
3642021/02/17අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 22 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:02:22
3652021/02/17අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 21 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:09:11
3662021/02/17දෘශ්‍යාබාදිත අන්ධ අයට සුදුසු කර්මස්ථානයක්00:07:52
3672021/02/17පවුල් ජීවිතය නිවන් මගට බාදාවක් නොකරගැනීමට මග හෙලිකල වහරක හිමියන්-waharaka tv00:21:33
3682021/02/17meth galana pin bimaka asiriya/මෙත් ගලන පිං බිමක අසිරිය/ogadeepa vlogs00:06:51
3692021/02/17අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 20 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:22:40
3702021/02/16අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 19 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:10:34
3712021/02/16මෛත්‍රී භාවනාව විස්තර කිරීම00:52:41
3722021/02/16ජිවිත අත්දැකීම් සමගින් හිතන්නට යමක් වඩන්නට මගක්/ogadeepa vlogs00:26:47
3732021/02/15කායානු, වේදනානු, චිත්තානු, ධම්මානු පස්සනාව01:40:10
3742021/02/15ග්‍රහ අපල යටපත්කර මාර්ගපල ලබන නිවැරදි විදිහ හෙලිකල භික්ශුවක්- waharaka abhayarathanalankara thero00:05:38
3752021/02/14ජීවත්ව සිටින දෙමවුපියන්ට පින් පැමිණ වීම සුදුසු ද?00:01:42
3762021/02/14වකුගඩු රෝගය පිළිබදව.දියවැඩියාව සහ නහර තුළ මේදය තැන්පත් වීම/වටිනා විග්‍රහා කිරිම/ogadeepa vlogs00:07:41
3772021/02/13බයක් අති වූ විට වැඩීමට සුදුසු කර්මස්ථානයක්00:04:27
3782021/02/13මාර පාක්ෂික බලවේග ජය ගතයුතු ක්‍රමය00:32:24
3792021/02/12අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 18 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:05:50
3802021/02/12අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 17 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:02:39
3812021/02/12අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 16 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:06:18
3822021/02/12අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 15 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:27:54
3832021/02/12අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 14 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:13:08
3842021/02/12අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 13 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:02:27
3852021/02/12දන් දී ප්‍රර්ථනා කළ යුත්තේ පින් ද? කුසල් ද?, එකම පවුලේ අයට එක දිගට ප්‍රශ්න ඒම00:15:46
3862021/02/12budunge desaya helabima/ogadeepa vlogs00:12:10
3872021/02/12මනෝමයෙන් දන් දෙන ක්‍රමය ගැන ඔබ දැනුවත්ද​??? - waharaka abayarathanalankara thero-waharaka tv00:15:50
3882021/02/11Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero අතිපූජ්‍ය වහරක අභයරතනාලංකාර අරිහතුන් වහන්සේ NIWANA00:22:25
3892021/02/11වෙනත් කෙනකුගේ අට පිරිකරකට අත ගැසිමෙන් තමන්ට පිනක් සිදුවේ ද?00:08:49
3902021/02/11පැවිදි වුවත් යුතුකම් ඉටු කල යුතුද - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana00:12:14
3912021/02/11වත සීලයට කොතරම් උපනිශ්‍රයද - Waharaka Abayarathanalankara Himi00:15:03
3922021/02/11මිනීමරුවෙකු සෝවාන් වුවහොත් මැරෙන මොහොතේ සිතේ සිදුවන විශ්මිත වෙනස්කම පිලිබද මාර්ගපල ලාභියෙක් හෙලිකරයි00:14:19
3932021/02/10අමනුෂ්‍යය ලෝක පිලිබදව - Waharaka Abayarathanalankara Himi -00:11:04
3942021/02/10ගව මස් අනුභව කරන කෙනෙකුට දෙවියන් ගෙන් පිහටක් ලැබේ ද?00:14:31
3952021/02/09අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 12 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:43:58
3962021/02/09අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 11 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:06:36
3972021/02/09අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 10 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:11:59
3982021/02/09අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 09 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:11:33
3992021/02/09බිරිඳ සහ දරුවන් දමා පැවිදි වීමට යාම පාපයක් ද?00:07:22
4002021/02/09විභව තන්හාව - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana - බන00:06:28
4012021/02/09මාර්ග ඵල ලාභියාගේ අත්ලේ රේඛා වැටීම් සිදුවේවිද - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero. - Bana00:04:05
4022021/02/09ක්‍ෂණ සම්පත්තියක වටිනාකම සරලව01:04:00
4032021/02/08පුති මූත්ත භේසජ්ජය00:01:52
4042021/02/08චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ඉගෙනීමෙන් සම්පූර්න වේද - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana - බන00:43:42
4052021/02/08චුති සිත සමඟ පටිසන්ධිය සිදුවන ආකාරය පැහැදිලි කරගැනීම00:52:00
4062021/02/07ගෙදරදී මළ ගිය ඥාතීන්ට පින් දීම සුදුසු ද?00:14:55
4072021/02/07අට සිල් සමාදන් වූවකුට පොත්පත් මිලදී ගැනීම සුදුසුද - Ven Waharaka Abayarathananankara Thero - Bana00:03:27
4082021/02/07තේරෙන පමණින්වත් සිත කහට ගැන්වෙන ආකාරය පිළිබඳව දැනගත යුතු වේ.00:16:00
4092021/02/06Samawath desana/ ogadeepa vlogs/ asirwada puja/ waharaka thero/waharaka himige samadi balaya01:00:11
4102021/02/06අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 08 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:11:24
4112021/02/06අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 07 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:03:31
4122021/02/06අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 06 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:31:43
4132021/02/06අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 05 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:26:18
4142021/02/06අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 04 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:09:19
4152021/02/06ගෙදරදී අට සිල් ගැනීම සුදුසු ද?00:11:49
4162021/02/06පොලියට දීම බෞද්ධයකුට ගැලපෙනවාද - Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana - බන00:04:18
4172021/02/06ගෝතම නරසීහ අත්ත ගාථාව සහ පැතුම් පැතීම00:05:18
4182021/02/06දෙමව්පිය දූ දරු සම්බන්ධතාවය පිලිබඳව00:04:00
4192021/02/05පින් පෙට්ටියට පඬුරු දැමීම00:04:59
4202021/02/05බලාපොරොත්තු අනුව සැකසෙන මනසේ ස්වභාවය00:17:00
4212021/02/04ප්‍රාර්ථනා කිරීම පිළිබඳව00:20:43
4222021/02/04ආශ්වාද අරමුණු කෙරෙහි නිරායාසයෙන් සිත ඇදී යන්නේ ඇයි ?00:02:01
4232021/02/04යන්ත්‍ර පිලිබදව - Ven. Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana - බණ00:04:35
4242021/02/04ගොත්‍රභූ පුද්ගලයා යනු - Ven. Waharaka Abayarathanalankara Himi - Bana - බන00:02:30
4252021/02/03පන්සිල්, අටසිල්, දසසිල් සහ දස කුසල්00:17:24
4262021/02/03රූප සමුදය වන ආකාරය විග්‍රහකර දෙන්න00:51:00
4272021/02/02අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 03 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:51:08
4282021/02/02අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 02 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:30:41
4292021/02/02අරුණෝදය සී.ඩී. කර්ම විපාක 01 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:07:39
4302021/02/02නිවන් මාර්ගයේ ගමන් කිරීම පවුල් ජීවිතයට බාදාවක්ද - Ven Waharaka Abayarathanalankara Himi - බණ - Bana00:21:12
4312021/02/02පින සහ භුක්තානුමෝදනාව00:02:13
4322021/02/02පිරිනිවෙන ආකාරය පිලිබඳ විග්‍රහයක්00:13:00
4332021/02/01සියල්ල අනිච්ඡයි කියනවා, කුමක් නිසා අනිච්ඡ වේද - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana - බන00:36:50
4342021/02/01මර්ගඵල ලාභියකු පෘතග්ජන වැඩිහිටියකුට වැඳීම සුදුසු ද?00:19:53
4352021/02/01කාමුක හැගීම් වලට එරෙහිව නිවන වඩන පිලිවෙත​- ඉන්ද්‍රිය භාවනාව ගැන මාර්ගපල ලාභියෙක් හෙලිකරයි waharaka00:45:20
4362021/02/01ලෝක විනාශය පිලිබඳ අනාවැකි සත්‍යද ?00:09:00
4372021/01/31හඳුනාගැනීම සහ අඳුරාගැනීම අතර වෙනස00:05:06
4382021/01/31විශ්වයෙන් එන ගාථා ගැන - පූජනීය වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි - බන - Bana00:15:29
4392021/01/31ගුප්ත දේවල් පෙනේනේ අමනුෂ්‍ය මාර්ගයෙන්ද ?00:17:00
4402021/01/30සෑම කෙනෙකුටම මරනාසන්න මොහොතේ පිරිත් ඇසිමට සැලැස්වීම සුදුසු ද?00:03:03
4412021/01/30"නච්ඡ ගීත වාදිත විසූකදස්සන මාලාගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූසනට්ඨානා වේරමණී" ශික්ෂා පදයේ තේරුම00:24:43
4422021/01/30මෝහය දුරුකරගැනීමට භාවනාව උපයෝගී කරගන්නේ කෙසේද ?00:08:00
4432021/01/29ජීවිතය සුවසේ ගත කිරීමට කැමති අයට දහම් දෙසිය යුතු අයුරු00:31:09
4442021/01/29මරණය විවිධාකාරයෙන් ලඟාවන්නේ ඇයි ?00:17:00
4452021/01/28මවගේ සිතුවිලි දරුවන්ට බලපාන අයුරු00:16:06
4462021/01/28මරණාසන්න කායික වේදනාව මනසට දැනෙන ආකාරය.00:33:17
4472021/01/28උපදිසේසය . Ven. Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana - බන00:04:23
4482021/01/28ලෙඩ සුවකරන විශ්මිත ක්‍රමයක් තමන්ටම අත් හදා බැලිය හැකි වන පිලිවෙල ධ්‍යානලාභී භික්ශුවක් හෙලිකරයි00:35:27
4492021/01/28මලියදේව මහරහතන් වහන්සේට පසු රහතන් වහන්සේලා හිඟ වූයේද ?00:14:00
4502021/01/27ධීවර ජනයා ධර්මයෙන් ඈත් වීමට හේතුව00:10:47
4512021/01/27නපරෝ පරං නිකුබ්බේත කර්මස්ථානය00:13:26
4522021/01/27සුවනොවන රෝග පිළිබඳව00:13:00
4532021/01/27සියලු සත්වයෝ සසර ගමන කෙලවර කරයිද - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero - bana - බන00:04:02
4542021/01/27සෙම් ගෙඩිවලට ප්‍රතිකාරයක් - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana - බන00:00:47
4552021/01/27මතක ශක්තිය වැඩිකරගැනීමට හැකි රහස් ක්‍රමයක් ලොවට කියූ රහතන්වහන්සේ -( you turn|යූ ටර්න් - ඔබ හැරෙන්න​)00:07:37
4562021/01/26මළ බත දීම00:09:15
4572021/01/26සර්ව චිත්ත සාධාරන චෛතසික හත ගැන - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana - බණ00:04:41
4582021/01/26ග්‍රහ අපල සහ සසර ගනුදෙනු ආදියෙන් නිදහස්වෙන නිවැරදිම මග අධිගම ලාභී භික්ශුවක් හෙලිකරයි-waharaka thero00:21:09
4592021/01/25මහා මංගල සහ රතන සුත්‍ර පැහැදිලි කිරීම00:16:18
4602021/01/25සඳ ගැන මත - Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero - Bana00:02:56
4612021/01/24අන්‍ය ආගමිකයෙක් බුදු පිළිම කැඩීම පාපයක් ද?00:29:31
4622021/01/24රෝග මූල ගැන නිරුක්ති - පූජනීය වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි. බණ - Bana00:19:38
4632021/01/24මස් පිණිස සත්ත්ව ඝාතන උදෙසා නිෂ්පාදන වියදම දැරීම ප්‍රාණඝාත අකුසලයට හේතුවේද ?00:32:00
4642021/01/23මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍ර වලින් මිනිසාට වන බල පෑම00:14:38
4652021/01/23කාමය උපදවන්නට උපකාරී වන සංයෝජනීය ධර්ම00:35:00
4662021/01/23කිරිවෙහෙර පිංකම01:18:08
4672021/01/22කුඩා දරුවන් දෙමාපියන්ට පහර දීම පාපයක් ද?00:03:23
4682021/01/22රතන සූත්‍රයේ ඇති මාගදි අර්ත ගැන - පූජනීය වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි - බන - Bana00:00:55
4692021/01/22පුන්‍යානුමෝදනාවේදී ශබ්ද කිරිම - Ven Waharaka Abhayarathanalankara Thero Bana - බුදු බණ00:00:53
4702021/01/21විශ්ව ශක්තියෙන් ලෙඩ සුව කළ හැකි ද?00:13:24
4712021/01/20විවාහයේ යථාර්තය පිලිබදව ධ්‍යාන ලාභී හිමිනමක් හෙලිකරයි waharaka abhayarathanalankara thero00:12:38
4722021/01/19ගන්ධබ්බ ලෝකය සහ ගෙදර බත් පිළුණු වීම00:11:38
4732021/01/18නිවන වැරදි ආකාරයට තෙරුම් කරදීම Ven Waharaka Abayarathanalnkara Hamuduruwo Bana00:04:45
4742021/01/18කර්ම විපාක00:06:05
4752021/01/17මිනිස් විකාශනය සහ භාෂාව හැදුන අයුරු00:08:18
4762021/01/16අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 13 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:03:33
4772021/01/16අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 12 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:09:41
4782021/01/16අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 11 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:02:41
4792021/01/16අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 10 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:17:32
4802021/01/16අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 09 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:09:20
4812021/01/16අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 08 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:03:53
4822021/01/16අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 07 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:03:31
4832021/01/16මරනාසන්න අවස්ථාවේදී දොරටුවක් දැකීම සහ මියයන මොහොතේ ඇති වන සිත00:13:59
4842021/01/16ආරක්ෂාව සහ ජයග්‍රහණ සඳහා ප්‍රභල ගථා රත්නයක්00:01:01
4852021/01/16මතකය අඩාල වූයේ ඇයි Ven Wahaaka Abhayarathanalankara Theo - Bana00:01:26
4862021/01/16ලෙඩට කලයුතු ප්‍රතිකර්ම - පූජනීය වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි - බණ00:01:24
4872021/01/16දුක්ඛ - විපරිනාම​- සංඛාර දුක් ගැන සරල විග්‍රහයක් - waharaka abhayarathanalankaara thero00:10:57
4882021/01/15ඉක්මනින් අමතක වීමට හේතුව00:06:55
4892021/01/15ලෙඩ දුක් වලට කර්ම විපාක බලපාන ආකාරය Ven Waharka Abhayarathanalankara Himi Dharma Deshana - Bana00:01:08
4902021/01/14විවාහයට කලින් පොරොන්දම් බැලීම සුදුසු ද?00:15:42
4912021/01/14ලාභ කිර්ති ප්‍රශන්සා බලාපොරොතතුව ධර්මය දේශනා කිරීම Ven Waharaka Abhayarathanalankara Thero Bana00:13:13
4922021/01/14යක්ශ ප්‍රේත​ අමනුස්සයන් සහ නොපෙනෙන ලෝකය සමග සමාධියෙන් ගනුදෙනු කල ධ්‍යානලාභී භික්ශුව​ waharaka thero00:23:42
4932021/01/13භූත සහ දේව කොටස් සමඟ වැඩ කිරීමට යාම බුදු මඟට පටහැනි ද?00:34:07
4942021/01/13කේන්දර බැලීම Ven Waharaka Abhayarathanalankara Thero Dharma desahna. - බණ00:01:35
4952021/01/13කාමච්ඡන්දය සහ කාමරාගය අතර වෙනස00:16:00
4962021/01/12අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 06 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:08:38
4972021/01/12අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 05 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:07:54
4982021/01/12අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 04 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:04:11
4992021/01/12මතු බලාපොරොත්තු රහිතව පින් කිරීම00:17:23
5002021/01/12හෝති තතාගතෝ පරම් මරනන් - Ven Waharaka Abhayarathanalankara Thero Dharma Deshana - Bana00:08:22
5012021/01/12සමාධියෙන් බලා චාල්ස් ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදයේ වැරදි තැන් හෙලිකල මහරහතන් වහන්සේනමක් waharaka thero00:27:36
5022021/01/12විඳීමට ඇති කැමැත්ත සහ අකමැත්ත අතර වෙනස පටලවා ගැනීම00:13:00
5032021/01/11සම්ප්‍රප්පලාප කීමට අකමැති වූවත් නෑදෑයන් සමඟ කතා කිරීමට වීම00:02:07
5042021/01/11ගිහියන්ට බුද්ධ පූජාව අකැපවීම සහ දේව පූජාව කැපවීම00:28:00
5052021/01/10how to waharaka abayarathanalankara thero/Ogadeepa vlogs/ waharaka youbub/waharaka Tv/waharaka himi00:24:47
5062021/01/10දරුවෙකුට දුකක් වූ විට දුක් වීම සුදුසු ද?00:42:58
5072021/01/10නොගැලපෙන පාලකයන් සසර දිගුකරගන්නා ආකාරය00:14:00
5082021/01/09නපරෝ පරං නිකුබ්බේත00:13:31
5092021/01/09ධනය කොටස් හතරකට බෙදා පරිභෝග කිරීම00:07:58
5102021/01/09හිසේ අඩුපාඩුවට කලයුතු දෙය - පූජනීය වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි. ධර්ම දේශනා - bana00:01:28
5112021/01/09සිව්පිලි සිබියාව විග්‍රහය00:17:55
5122021/01/09බුදුරුව මැවීම සහ මාර බලවේග00:13:00
5132021/01/08විශ්වයේ වෙනත් තැනක මේ වන විට තවත් බුදුවරු ඇති ද?00:03:11
5142021/01/08පුද පූජා තුලින් ණයෙන් නිදහස් විය හැකිද ?00:18:00
5152021/01/07අටපිරිකර පූජාව00:20:28
5162021/01/07රාග ද්වේශ මෝහ සහ දස අකුසල් පහකිරීමේ ක්‍රමවේදය00:39:00
5172021/01/06අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 03 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:12:51
5182021/01/06අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 02 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:09:31
5192021/01/06අරුණෝදය සී.ඩී. දාන කතා 01 - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි00:26:44
5202021/01/06නවග්‍රහ අපල සඳහා පින් දීම00:13:54
5212021/01/06ගොයම් කන ගොනාගේ උපමාව - පූජනීය වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි - ධර්ම දේශනා - බණ - bana00:06:28
5222021/01/06අහපු බන මෙනෙහි කිරීමේ වැදගත් බව - වහරක අභයරතනාලංකාර හීමි ධර්ම දේශනා...00:05:02
5232021/01/05පුංචි පින් සහ පුංචි පවු00:11:07
5242021/01/05How becoming deluded makes beings fall into Samsāra| මුලාව නිසා සත්ත්වයා සසරට වැටෙන හැටි - 01 of 0600:32:46
5252021/01/04සෙත් කිරණ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය00:35:05
5262021/01/04දේශනාවට පෙර නිසිලෙස ධර්ම ඥානය ලැබිය යුතුය - Ven Waharaka Abhayarathanalankara Himi Bana00:16:45
5272021/01/03විපාක ක්‍රියාවලිය00:23:40
5282021/01/03මොළය සහ විඤ්ඤානය පිලිබද ඔබ මෙතෙක් නොඇසූ විචිත්‍රවත් පැහැදිලි කිරීමක්-abhayarathanalankara thero00:16:44
5292021/01/02නිවන්මග යායුතු මාර්ගය00:50:02
5302021/01/02පින්, කුසල්, පවු සහ අකුසල් අතර වෙනස00:20:21
5312021/01/02සතුන්ගෙන් වන කරදර වලට පිලියම්00:21:14
5322021/01/01ඉතිපි සෝ විග්‍රහය00:29:15
5332021/01/01සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛාතී ගාථාවේ තේරුම00:15:36
5342021/01/01බුදුවරු සහ මාරයා පිළිබඳව00:16:14
5352021/01/01හෙළ බොදු පියුම 01 වෙනි කලාපය 2011 දෙසැම්බර්00:01:11
5362020/12/31how to waharaka abayarathanalankara thero00:59:36
5372020/12/31එක් වරක් හෝ ඇසිය යුතුම ''ලෝක ධර්මය'' - 200:57:06
5382020/12/31තමන් හොඳට සිටියත් අනුන් දොස් නඟන හේතුව00:12:01
5392020/12/31එක් වරක් හෝ ඇසිය යුතුම ''ලෝක ධර්මය'' - 100:30:00
5402020/12/30අනුන්ගේ කර්ම වලට තමන් උර දීම00:12:37
5412020/12/30ආශ්වාදය යනු කාමය නොවන බව00:09:07
5422020/12/30ද්වතාවය සහ දේවතානුස්සතිය ගැන00:05:32
5432020/12/30වක්කඩ දිහා බලා රහත් වූ දහම00:09:11
5442020/12/29ප්‍රභාස්වර චිත්තය සහ ධ්‍යාන00:24:22
5452020/12/29යමපල්ලන් පිළිබඳව00:15:38
5462020/12/29සිංහලයාගේ ලැබීමේ පින නැති වූනේ කොහොමද? එය නැවත ලබාගන්නේ කොහොමද?00:10:43
5472020/12/29චිත්තය කහට ගැන්වෙන ආකාරය00:08:09
5482020/12/28උතුරු සළුව පැලදීම00:03:51
5492020/12/27අට විසි බුදුවරු සහ කල්පයක බුදු වන බුදුවරු00:07:25
5502020/12/27භාවනා අත්දැකිම්00:10:55
5512020/12/26දරුවන් ගෙන් දෙමාපියන්ට කරදර ඒමට හේතුව00:23:23
5522020/12/26පඩුරු ගැට ගැසීමේ වැදගත් කම | අබාදිත දරුවන් උපදින්නේ ඇයි? | අමනුෂ්‍ය බලවේග වලින් මිදීමට පිරිත් කීම.01:34:09
5532020/12/25ආටානාටිය සුත්‍රයෙන් ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම00:08:45
5542020/12/25ආටානාටිය සූත්‍රය01:20:04
5552020/12/25Episode 08 | අවසාන වශයෙන් මෙනෙහි කලයුත්ත | With English Subtitles00:30:00
5562020/12/24උපක්‍රම මඟින් කර්මය මැඩ පැවැත්වීම00:06:59
5572020/12/24අනාගමී බ්‍රහ්මතල ගැන ඔබ නොදත් කරුනු ධ්‍යානලාභී භික්ශුවක් හෙලිකරයිwaharaka abhayarathanalankara thero00:05:26
5582020/12/23මාර සේනාව00:06:47
5592020/12/23සක්කාය දිට්ඨිය දීර්ඝ ලෙස විග්‍රහ කරගැනීම00:53:00
5602020/12/22මනසේ ස්වභාවය00:02:44
5612020/12/22සෝවාන් වෙන මාර්ගය කුමක්ද ?00:03:00
5622020/12/2223. නිවන් අවබෝධය ලැබ දෙන අරි මෙත් භාවනාව/ මහා සෙත දෙන පුණ්‍යානුමෝදනාව | අත්වැල් භාවනාව00:47:15
5632020/12/21සිහින පෙනීම පිළිබඳව00:04:13
5642020/12/21සාසනය රැකගන්නේ කෙසේද ?00:07:00
5652020/12/20නියත වූ මරණයෙන් ගැලවෙන ක්‍රමයක් ගැන අනාගාමී භික්ශුවක් දෙසූ විචිත්‍රවත් උදාහරනයක්-waharaka thero00:06:27
5662020/12/20රහත් පලය දක්වා දැකීම සහ අත්දැකීම​ භික්ශුවක් හෙලිකරයි-waharaka abhayarahanalankara thero00:10:14
5672020/12/20හොඳ නැකතක් සාදා ගන්නා අයුරු00:04:15
5682020/12/20සෝවාන් මාර්ගයට යොමුවන්නේ කොහොමද ?01:13:00
5692020/12/2022. අනත භවයේ සිට මිතුරු වෙසින් එන සතුරන් හයදෙනා | අත්වැල් භාවනාව00:51:24
5702020/12/19පින් අනුමෝදනයක දී වෙනත් බුද්ධ සාසනයක නිවන් දැකීමට සිතීම00:07:24
5712020/12/19කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය විග්‍රහය00:54:04
5722020/12/18සිය දිවි හානි කර ගැනීම පිළිබඳව00:12:17
5732020/12/18නිවැරදිව හඳුනාගන්නා තුරු භාවනා අත්දැකීම් වලින් පරිස්සම් වෙන්න00:14:00
5742020/12/17බහිරව පූජා එම ස්ථානයේදීම කල යුතුද - වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි - බණ00:07:08
5752020/12/17අත්තිවාරම් දැමීම සහ දරු උපත් - වහරක අභය රතනාලංකාර හිමි - බණ00:00:34
5762020/12/17කුකුළෙකු සහ කිකිළියෙකුගේ සම්බන්ධයක් නොමැති බිත්තර කෑම පවක් ද?00:17:58
5772020/12/17ආර්යය මෛත්‍රී භාවනාව කරගෙන යනවිට සංඥා නැතිවීම00:15:00
5782020/12/16දානයකදී මස් මාංශ අනුභවය පවක් ද?00:26:05
5792020/12/162014 6 12 තිලකුණු දැකීමෙන් සක්කාය දිට්ඨිය දුරුවන ආකාරය00:50:27
5802020/12/16ගිහිගෙයි වාසය කිරීමේදී බුදුදහම ගලපාගැනීම00:09:00
5812020/12/15මිතුරු වෙසින් සිටින සතුරන්ගෙන් මිදෙන අයුරු00:10:25
5822020/12/15දහසක් න්‍යායයන් තුලින් විග්‍රහ වෙන අට්ටීයති අවබෝධයෙන් සෝවාන් ඵලය01:00:00
5832020/12/14පිරිතෙන් පසු දෙන පිරිත් නූල00:15:44
5842020/12/14කාමුක හැගීම්වලින් මිදී ඉන්ද් රය භාවනාව වඩන අයුර00:44:57
5852020/12/14ශරීරයේ අස්ථි සහ හන්දි අතර කැක්කුමට බුදුදහමෙන් ප්‍රතිකර්මයක් තිබේද ?00:07:00
5862020/12/13පින් සහ පින් විපාක, පවු සහ පවු විපාක00:07:45
5872020/12/13කොඩිවින නිසා හිරවී ඇති අමනුෂ්‍යයන් මෛත්‍රියෙන් නිදහස් කල හැකිද ?00:20:00
5882020/12/12SAMAWATH01:11:01
5892020/12/12කලින් ජීවිත වල කළ දේ නැවත නැවත කිරීමට හේතුව00:08:37
5902020/12/12දූතාංග සමාදන්වීම යනු - පූජනීය වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි - බණ00:28:16
5912020/12/12එදිනෙදා සිදු කරන පූජා සහ මහා පූජා අතර වෙනස00:15:50
5922020/12/12පිරිත් දේශනාවක් කරනවිට පිළිපැදිය යුතු වත්පිළිවෙත් පිළිබඳව00:19:00
5932020/12/11පන්සිල්, පස් පවු සහ පංච ශික්ෂා00:55:05
5942020/12/11භාවනා කරනවිට ඇතිවන විවිධ ශාරීරික අපහසුතා පිළිබඳව00:08:00
5952020/12/10අවිද්‍යා අනුශය පිහිටන උපේක්‍ෂා වේදනාව00:05:00
5962020/12/10සසර භය නිසා ලෝකයෙන් වෙන්වීමට සිතීම නිවනට ළඟා වේ.00:04:00
5972020/12/10ඩාවින් ගේ පරිණාම වාදය00:27:12
5982020/12/10දේශකයන් වහන්සේලා ගැන 2 - VEN WAHARAKA ABHAYARATHANALANKARA THERO BANA00:22:40
5992020/12/10දේශකයන් වහන්සේලා ගැන 1 - VEN WAHARAKA ABHAYARATHANALANKARA THERO BANA00:01:34
6002020/12/10සද්ධර්ම සාකච්ඡාව - වහරක මෙත්ගලනා පිං බිමෙහි සිට08:37:37
6012020/12/09ආතරයිටිස් කර්ම රෝගයක් ද? CD මඟින් පිරිත් ඇසිම, ධර්මය විකුර්ති කිරිම සහ සංඝ භේදය00:14:58
6022020/12/08බුදු පහන දැල් වීම පිළිබඳව00:03:30
6032020/12/08විපාක විඤ්ඤානය සහ කෙලෙස් ක්‍රියාකාරීත්වය 2 Ven Waharaka Abhayarathanalankara Thero00:07:41
6042020/12/07පෙරේත වීමට ගිහි පැවිදි භේදයක් නොමැති බව සහ සෑම සක්වලකම තුන් ලෝකයක් ඇති බව00:10:20
6052020/12/06ගම්භාර සහ සූනියම් දෙවියන් පිළිබඳව00:05:28
6062020/12/05ආර්ය සහ අනාර්ය කෙනකුගේ උපත00:20:25
6072020/12/0521. අනත භව ගමනේ කැමති සේ නොපවතින ලෝකය | අත්වැල් භාවනාව00:51:49
6082020/12/0520. කාටත් උරුම ජරා මරණ කඳ/ නිසරු ලොව දැක අතහැරීමෙන් ලබන සුවය | අත්වැල් භාවනාව01:29:05
6092020/12/05විපාක විඤ්ඤානය සහ කෙලෙස් ක්‍රියාකාරීත්වය 1 - Ven. Waharaka Abhayartahanalakara himi00:45:49
6102020/12/05ධ්‍යාන වඩන ලේසි ක්‍රමය - අජානේය ධ්‍යාන00:10:04
6112020/12/05සමථ විදර්ශනා වශයෙන් භාවනාව දෙවැදෑරුම්ව වැඩීම00:18:41
6122020/12/05ආනාපානසතියේ වැදගත්කම00:01:18
6132020/12/05සමථ සහ ධ්‍යාන කියන්නෙ මොනවාද?00:00:53
6142020/12/05බුද්ධ පුජාව, මනෝමය දානය සහ ප්‍රසන්න මනස00:15:30
6152020/12/04දේව පුත්‍ර මාර00:07:39
6162020/12/04සෝවාන් වෙන්න අවශ්‍යනම් මේ වැරැද්ද කිසිදා කරන්න එපා.පිරිනිවන් පෑ උතුමෙකුගේ හෙලිදරව්වක්-waharaka thero00:10:26
6172020/12/03සෝවාන් වීමට කලයුත්තේ කුමක්ද​? waharaka abhayarathanalankara thero00:16:34
6182020/12/03ධාරණ ශක්තිය අඩුවීමට හේතුව සහ අමතක වීමට හේතුව00:07:17
6192020/12/02ජලනන්දන ගාථා සහ දින හතකින් කර්ම ගෙවෙන අයුරු00:09:48
6202020/12/02ඉෂ්ඨ දේවතාවෝ යනු Ven Waharaka Abhayarathanalankara Thero Bana00:04:39
6212020/12/01පෙර භවයේ පවු පල දීම සහ විවිධ රෝගාබාධ වලට හේතුව00:11:09
6222020/11/30දානයකදී ලුණු ඇඹුල් බැලීම සුදුසු ද?00:08:10
6232020/11/29මම නැත්නම් නිවන් දකින්නේ කවුද?00:35:31
6242020/11/29බුද්ධ වන්දනාවෙන් පසු මිය ගිය අයට පින් දීම සුදුසු ද?00:57:19
6252020/11/29Episode 07 | විභජ්ජවාදි නිවැරදි දැකීම | With English Subtitles00:42:42
6262020/11/29මූලික දහම් අවබෝධය පිණිස දේශනා කරන ලද සදහම් දේශනයකි.01:02:51
6272020/11/29සාසනයෙහි නවක පිරිස් උදෙසා බිලාල සහ නාග සූත්‍ර විස්තරය Ven Waharaka Abhayarathanalankara Thero00:20:49
6282020/11/28බුදුන් වදින විට තෙවරක් ගාථා කීමට හේතුව00:08:26
6292020/11/28භාවනාවේදී කිරන විහිදිමක් Ven Waharaka Abhayarathanalankara Thero Bana00:00:54
6302020/11/28තම ආදායම දෙවියන්ට වෙන් කරන ආකාරය00:05:40
6312020/11/27ධර්මයයි මමයි සංකල්පය, පුන්‍යානුමෝදනාව සහ ජීවිතයට ධර්මයේ ඇති වැදගත්කම00:19:54
6322020/11/27ජෝතිෂ්‍ය හේතුඵල අධයාත්මික කර්ම Ven Waharaka Abayarathanalankara Thero Bana00:08:20
6332020/11/27සංසාරගත වෛරයක ස්වභාවය දහම් ඇසින් දුටු සමාධිමත් භික්ශුව​-waharaka abhayarathanalankara thero00:08:54
6342020/11/26වශී ගුරුකම් වල ඵල විපාක00:11:23
6352020/11/26ධ්‍යාන සහ සමාපත්ති ගැන අනාගාමී භික්ශුවක් හෙලිකල දේශනයක්.(ඔබ මින් පෙර කිසිදා අසා නැති බවට සහතිකයි.)00:12:20
6362020/11/25පවු පලදීම, ගෙවා දැමිම සහ පඬුරු ගැට ගැසිම00:24:31
6372020/11/25ක්ෂණ සම්පත්තිය00:05:41
6382020/11/25ආටානාටය සූත්‍රය පිළිබද දහම් කරුනු - Ven. Waharaka Abhayarathanalankara Thero Bana00:06:25
6392020/11/24පිරිත් පිළිබඳව00:13:15
6402020/11/23ගෙදර හදන සතුන් මියගිය පසු පින්දීම00:20:43
6412020/11/22බළලෙකුගෙන් මීයෙක් බේරා ගැනීම00:14:28
6422020/11/2219. මළකුණු ගොඩ ගසමින් අනතව ආ සසර ගමනේ දුක් කඳ/ සිව් දැහැන් සුවය | අත්වැල් භාවනාව01:52:48
6432020/11/22වාස්තු විද්‍යාවේ සැගවුනු රහස් සමාධියෙන් බැලුව භික්ශුවක් හෙලි කරන අත්භූත සංසිද්ධි-waharaka thero00:16:16
6442020/11/21පිං දීමේදී වටහා ගත යුතු කරුනු00:02:51
6452020/11/21උපයන දෙය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට නොහැකි වන්නේ මන්ද?00:09:43
6462020/11/20ආර්ය මාර්ගය කියා දිම ගැන00:07:48
6472020/11/19බහිරව පූජා00:01:46
6482020/11/1918. අනතව එන භව ගමනේ කැමති සේ නැති හිමිකාරත්වය | අත්වැල් භාවනාව01:02:46
6492020/11/19සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස ගැන මත - Ven . Waharaka Abhayarathanalankara Thero00:05:54
6502020/11/18ස්ත්‍රි හෝ පුරුෂ වන අයුරු00:12:07
6512020/11/17රහතුන් වහන්සේලාගේ ධාතු ගැන00:07:22
6522020/11/16මෙතරම් පිරිත් ඇසෙන රටේ තුන් බිය දුරු නොවන්නේ මන්ද?00:06:23
6532020/11/1517. රවටමින් දුක් දෙන ඉඳුරන් හයදෙනා/ දහම් දැක අත්හැර සැනසීම/ අකම්ප්‍ය ගුණය | අත්වැල් භාවනාව02:23:39
6542020/11/15නපරෝ පරං නිකුබ්බේත කර්මස්ථානය00:13:03
6552020/11/15ආනාපාන සතිය වඩන අයුරු - Ven. Waharaka Abhayarathanalankara Thero - Bana00:29:29
6562020/11/14පින් අනුමෝදනය කළ යුතු අයුරු00:05:08
6572020/11/14දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය විග්‍රහය Ven. Waharaka Abayarathanalankara Himi Bana00:13:10
6582020/11/14ඉගෙනීමටත් ආර්ය මාර්ගය වඩා ගැනීමටත් සුදුසුම කර්මස්ථානය00:22:37
6592020/11/13ධර්මය කියා දීමට යාම00:08:38
6602020/11/1216. සිල් ගුණ සිහි කිරීමෙන් සාසන ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම | අත්වැල් භාවනාව01:12:06
6612020/11/12බුදු පහන තිබිය යුතු අයුරු00:39:11
6622020/11/1115. ලෝකය හැදීමට පෙර තමන් හැදීම/ ලෝ සත ජය නොගත් ලෝකය/ නිවන් සුවය | අත්වැල් භාවනාව02:11:26
6632020/11/11නළුවෝ, ගායකයෝ සහ අපාය00:09:33
6642020/11/11දහම් ඖෂධය - මනා කොට අසන්න! මනා කොට මෙනෙහි කරන්න!01:39:15
6652020/11/11ජෝතිෂ්‍ය බලපෑම් Ven Waharaka Abhayarathanalankata Thero00:05:01
6662020/11/10කලාව කිරීම නිවනට බාධාවක් ද?00:27:01
6672020/11/10අපවත්විම යන වචනයේ අදහස Ven Waharaka Abhayarathanalanka Thero Bana00:04:38
6682020/11/09ඉෂ්ඨ දේවතාවෝ00:17:40
6692020/11/08කුඹුරු කෙටීමේදී පනුවෝ කැපීම පාපයක්ද?00:16:05
6702020/11/07මළ ගිය ඥාතියෙකු වැහීම00:13:51
6712020/11/07කර්මස්ථාන භාවනාව | 07-11-2020 - Waharaka TV01:57:51
6722020/11/07භාවනාවේදී ප්‍රවේසම් විය යුතු තැනක්00:23:14
6732020/11/06උපක්‍රම මගින් පාප කර්ම වලින් මිදීම00:08:42
6742020/11/0614. සුව සේ පෙනෙන මායාව/ සිහිනයක් වූ සසර සැප | අත්වැල් භාවනාව02:13:34
6752020/11/0613. පූර්වාංගම විදර්ශනාව/ දැහැන් සුවය/ මහා සැනසීම | අත්වැල් භාවනාව01:29:09
6762020/11/0512. භවයෙන් භවය ගොඩනගන මමත්වය | අත්වැල් භාවනාව01:29:07
6772020/11/05නාගයකු වන අයුරු00:14:00
6782020/11/04බ්‍රහ්මයන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීම00:06:26
6792020/11/0411. ලෝ දුකින් මිදීම/ අත්හැර මිදීමේ නිදහස් සුවය | අත්වැල් භාවනාව01:59:56
6802020/11/0410. විවිධාකර ස්පර්ශයන්ගෙන් මායාවක් වූ ආස්වාදය ගොඩනැගෙන අයුරු | අත්වැල් භාවනාව01:33:11
6812020/11/03අවමංගල්‍යයකදී ඇඬීම සුදුසු ද?00:05:45
6822020/11/03සෝවාන් උනොත් බව හතද​?? බිම්බිසාර රජු 7ට වඩා ඉපදුනේ කොහොමද​??-waharaka abhayarathanalankara thero00:09:48
6832020/11/0309. රෝගයක් බඳු කයෙහි අනිච්චතාවය, අසාරත්වය, ආදීනවය හා නිස්සරණය | අත්වැල් භාවනාව01:04:29
6842020/11/0308. බුද්ධානුස්සතිය/ සමවත් සුවය | අත්වැල් භාවනාව01:39:45
6852020/11/0207. තෙරුවන් සරණ/ පාපයන්ට වන්දි ගෙවීම | අත්වැල් භාවනාව01:32:43
6862020/11/02අනුන් වෙනුවෙන් බොධි පූජා තැබීම00:15:34
6872020/11/02අසූහාරදහසක් ධර්මස්කන්දය සහ ද්වතාවය පිලිබදව (Ven. Waharaka Abayarathanalanka Thero )00:04:19
6882020/11/0206. සත රවටන මර උගුල්/ අනාථ වූ භව ගමන | අත්වැල් භාවනාව01:51:40
6892020/11/01සෝවාන් අවබෝදය සහ දහසක් වූ න්‍යාය ධර්මයන්-waharaka abhaya rathanalankara thero00:06:42
6902020/11/01වැඩක් කරන්න කලින් පිනක් කරන්න00:08:36
6912020/11/0105. දස අකුසල් අත්හැරීම/ කැමති සේ නොපවතින ලෝකයේ නිසරුව | අත්වැල් භාවනාව02:03:41
6922020/10/31ජෙසුස් වහන්සේට කුරුසයේ ඇණ ගැසිම00:18:24
6932020/10/3104. පසිඳුරන්ගේ අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත බව හා අසාර බව | අත්වැල් භාවනාව01:33:03
6942020/10/31භික්ෂුන්වහන්සේ නමක් පාරාජික වීමේන් පසු සගවා සිටීනම්00:04:08
6952020/10/30සත්වයන්ට වැළදෙන යම් යම් රෝග, කර්ම විපාක සහ බෙහෙත්00:11:08
6962020/10/30දෙවියන්ගෙන් විවිධ දේ ලබා ගැනීම00:04:35
6972020/10/30සෝවාන් එල සිතක ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්න...00:09:05
6982020/10/29බාහිර පෙනුමෙන් සිල් හෝ දුසිල් නොපෙනෙන බව00:02:55
6992020/10/29පින්කම් සහ ලැබීම ගැන ඔබ මෙතෙක් නොඇසූ විශ්මිත කරුනු-waharaka abayarathanalankara thero00:20:25
7002020/10/28Dhamma Discussion -Rev. Padukke Dhamma Sumana Thera03:32:11
7012020/10/28සක්‍ර දෙව් සහ මාරයා00:08:07
7022020/10/2803. අනතව එන සසර ගමන/ සීල විසුද්ධිය ආවර්ජනය | අත්වැල් භාවනාව01:34:01
7032020/10/2702. දම් සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව | අත්වැල් භාවනාව01:31:34
7042020/10/2701. පූර්විකාව | අත්වැල් භාවනාව00:05:53
7052020/10/27ලෙඩ රෝග සෑදීම සහ කර්මය පල දීම00:07:19
7062020/10/26බැන්නොත් බනින්න හේතුව00:10:36
7072020/10/26මෝහය හදුනා ගන්නේ කෙසේද00:03:14
7082020/10/26දහසක් න්‍යායන් වැටහෙන සෝවාන් ඵලය00:07:00
7092020/10/25දිව්‍ය තල වල උපදින අයුරු00:04:49
7102020/10/25පින් ඇත්තෝ අසත්වා! මානය පිළිබඳව ඉතා සියුම්, ඉතා ගැඹුරු දහම් විග්‍රහයක්.00:11:26
7112020/10/25දෙවියන්ට පිං අනුමෝදන් කිරීම සහ පහන් තිබීම - Ven. Waharaka Abayarathanalankara Thero Bana00:10:42
7122020/10/24පවු පලදීම, ගෙවා දැමීම සහ පඬුරු ගැට ගැසීම00:24:31
7132020/10/24ආදී බ්‍රහ්ම චරියා සීලය00:15:47
7142020/10/23කාමයන්ගේ විඳීම සහ කාමයන්ගේන් මිඳීම..00:05:48
7152020/10/23අට විසි බුදුවරු00:08:40
7162020/10/23අහං අවේරෝ හෝමී ගාථාවේ තේරුම00:17:11
7172020/10/22පටලවාගත් බුදු රජාණන්වහන්සේ පෙන්වූ ආර්ය මෛත්‍රිය සහ නිගණ්ඨනාථ පුත්තගේ මෛත්‍රිය...00:22:15
7182020/10/22නොපෙනෙන ලෝකය දෙවන කොටස00:25:37
7192020/10/22මගඵල ලාභී උපාසක අය සාමණේර හිමිවරුන්ට වැඳිම සහ මෙහෙනිය බණ කීම ?00:21:00
7202020/10/21නොපෙනෙන ලෝකය පළමු කොටස00:18:15
7212020/10/20මස් මාංශ අනුභවය සහ ප්‍රාණ ඝාතය දෙවන කොටස00:17:50
7222020/10/20නිවෙස් වල බුදු පහන තබන ස්ථාන පිලිබදව - Ven. Waharaka Abhayarathanalankara himi bana00:05:04
7232020/10/19මස් මාංශ අනුභවය සහ ප්‍රාණ ඝාතය පළමු කොටස00:34:12
7242020/10/19විවිධ ලෙඩ රෝග වලට පිලියම් - පූජනීය වහරක අභයරතනාලන්කාර හිමි - Ven. Waharaka Abhayarathanalankara himi00:06:54
7252020/10/18මස් මාංශ අනුභවය පවක් ද?00:18:56
7262020/10/17වෙස්සන්තර ජාතකය00:19:32
7272020/10/17සෝවාන් එල ලාභියෙක් විඳින අශ්වාදයේ සිමාව සහ ඉතිරි කෙලෙස් ප්‍රමාණය?00:34:18
7282020/10/17ආර්ය මෛත්‍රියෙන් අපල දුරුකර ගන්නා ක්‍රමය00:20:45
7292020/10/16පාරමිතා පිරිම සහ වෙස්සන්තර ජාතකය00:16:10
7302020/10/16Dasa Disa Piritha | දස දිසා පිරිත | Dasa Disa Piritha Sinhala | Lagna Palapala00:06:13
7312020/10/15පරමිතා නොපුරා නිවන් දැකීම සහ බුදු බව පැතීම00:17:38
7322020/10/15බලාපොරොත්තුවෙන හැමදෙයක්ම සසරට හේතුවේද?00:02:00
7332020/10/14පරමිතා සහ ඇස්, හිස්, මස්, ලේ දන්දීම00:20:08
7342020/10/14වාසය කරන ප්‍රදේශය, ස්ථානය නිවන් මග පූර්ණයට බලපායිද 2014 9 23ipad00:09:05
7352020/10/14සසර ගනුදෙනු පියවෙන විදිහක් ගැන භික්ශුවක් කියූ කථාවක්-waharaka abhayarathanalankara thero00:11:00
7362020/10/14සෙත් පිරිත් දේශනා - Seth Pirith06:11:59
7372020/10/13කම්සැපට තිබෙන්නා වූ ආස්වාදය ඉවර කර ගන්නේ කෙසේද?00:14:00
7382020/10/13පාරමිතා00:11:01
7392020/10/12පාරමිතා ලෙස පිරිය යුත්තේ මොනවාද?00:33:12
7402020/10/11බුදුපියාණන්ට මස් මාංශ පූජා කිරීම ගැලපෙනවාද ?00:38:00
7412020/10/11Karmasthana Bhawana With Mr. Prasanna Jayathilake01:54:25
7422020/10/10කුන්ඩලනී ශක්තිය00:11:56
7432020/10/10ඇසෙන් ගතයුතු රූප අනු ව්‍යංජන හෝ නිමිති ලෙස නොගත යුතුය00:06:00
7442020/10/09අසුභ භාවනාව පිළිබඳව කර්මස්ථාන ලබාගන්නේ කෙසේද ?00:07:00
7452020/10/08Manasata Alokayak With Mr. Prasanna Jayathilake02:30:13
7462020/10/08බුදුන් කළ සිටි ඡත්ත මානවක මනුලොව පහළ වී ඇති බව ඇත්තක්ද ?00:02:00
7472020/10/08පණු බෙහෙත් බීම00:01:43
7482020/10/08දරුණු සිතක් මෙල්ලකරන ක්‍රමයක් ගැන භික්ශුවක් කියූ රසවත් කතාව​- waharaka abyarathanalankara thero00:14:48
7492020/10/07ආර්‍ය මාර්ගයේ යා යුතු ආකාරය00:08:01
7502020/10/07සදිසා නමස්කාරය00:29:36
7512020/10/06වචනයෙන් වන කුසල් සහ අකුසල්00:08:31
7522020/10/06සැප තුල දුක දැකීමේ ආදීනවය විග්‍රහ කරන්න00:09:01
7532020/10/05බුලත් විට කෑම සහ පෙරේතයෝ00:23:58
7542020/10/05පංචස්කන්ධයේ සංඥා සංකාර වික්ඤාණ පිළිබඳව පටලැවිල්ල00:06:01
7552020/10/04දේව පූජා සහ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය00:17:58
7562020/10/04මෙලොව පරලොව නිවන යන තුන් අභිවෘද්ධිය සඳහා කරුණා සාසනයේ උපකාරීත්වය00:14:00
7572020/10/03නින්දා අපහාස ලැබීම00:12:01
7582020/10/03මේ ගත සිත ක්‍රියා කරන ආකාරය කෙසේ සිදුවන්නේද ?00:25:00
7592020/10/03ග්‍රහ මංඩල විග්‍රහය, සෙනසුරු ග්‍රහයෙක්ද? එසේනම් සෙනසුරු දෙවියෙක් වශයෙන් ගෙන පුදපූජා පවත්වන්නේ ඇයි?00:45:19
7602020/10/02චුල්ල සෝතාපන්න වීම සහ රහතන් වහන්සේ හඳුනා ගන්නා අයුරු00:14:30
7612020/10/02අනිච්ඡ වටහා ගැනීම ( Ven. Waharaka Abhayarathanalankara Thero - පූජනීය වහරක හිමි )00:48:27
7622020/10/01කෙසේ හෝ තෝරාගතයුත්තේ ලෝකෝත්තර ආර්ය මාර්ගයයි00:35:00
7632020/10/01දුස්සීල භික්ෂුවකට දානය පිරිනැමීම01:01:48
7642020/10/01ගන්ධබ්බයන් ඉවත් කර ගැනීම සහ දානය00:21:48
7652020/10/01ගිහිගෙයි සිට ආර්යය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිළිපැදීම කළහැකිද ?00:11:00
7662020/10/01ආනන්තරිය පාප කර්ම00:14:55
7672020/10/01නිවන් මග සොයන නිවන් මග වඩන ඔබට වටිනා ගුරු උපදෙස්01:05:07
7682020/10/01අනිච්ච වැඩීම නිවැරදිව සහ ප්‍රාරයෝගිකව වඩන අයුරු ( Ven. Waharaka Abhayarathanalankara Thero )00:16:57
7692020/09/30ජලය පිරිසිඳු කිරීමට උණු කිරිම පාපයක්ද00:21:11
7702020/09/30නවවිධ ආගාධ වස්තු විස්තර කරන්න00:17:01
7712020/09/29පිළිම වන්දනාවේ වැදගත් කම00:14:02
7722020/09/29කොඩිවින බන්ධන ඇතිව මියගිය අය ඒවායේ හිරවෙනවාද ?00:27:01
7732020/09/28විවිධ දිශා වලින් එන කිරණ ශක්තිය00:26:26
7742020/09/28ධාතුන් වහන්සේලා අඳුනගන්නා ආකාරය පැහැදිළිව00:08:00
7752020/09/27සිල් ගත යුතු අයුරු00:13:19
7762020/09/27සෝත සෝත කියනවා ආර්යය විනයේ සෝත කියන්නේ කුමකටද ?00:29:01
7772020/09/26කර්මය සහ පරිවාර සම්පත්තිය00:20:47
7782020/09/26අභිඥා ලැබිම, ධ්‍යාන පිරිහීම, ප්‍රීති සම්බොජ්ජංග සහ භාවනාවේ දී ඇතිවන වේදනා00:36:40
7792020/09/25සෝවාන් මාර්ග අනුගාමිකයා කෙබඳු ස්වභාවය ඇති පුද්ගලයෙක්ද ?01:10:00
7802020/09/25අට පිරිකර සහ සෙසු පිරිකර පූජාව00:12:14
7812020/09/25පච්චුප්පන්න වීම සහ පටිචිච සමුප්පන්න වීම ( Ven. Waharaka Abhayarathanalankara Thero )00:08:45
7822020/09/24බුද්ධ පූජාවෙන් පින් ලැබෙන ක්‍රමය00:38:07
7832020/09/24සෑම සිතුවිල්ලකම ආනාපාන තිබෙනවා කියන්න පුළුවන්ද ?00:05:01
7842020/09/23දන් දීම00:20:43
7852020/09/23දස අකුසල වැඩක් නම් කරන්නේ එයින් වැලකීම නරක නෑ00:14:01
7862020/09/22පළමුවෙන් කළ යුත්තේ දන් දීම ද, පිරිත් කීම ද?00:07:10
7872020/09/22මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙන දානයක් නිවසක පිළිගන්වන්නේ කෙසේද ?00:10:01
7882020/09/21නොපැහැදීමෙන් දන් දීමේ විපාක සහ දන් දීම පොඳු සංඝයා උදෙසා විය යුතු බව00:14:45
7892020/09/21දරුවන් දෙමාපියන් අතර ගණුදෙණු සම්බන්ධතා00:11:01
7902020/09/20දන් දී වැරදි සිතුවිලි සිතීම00:03:11
7912020/09/20භාවනාව සදහා අනිච්ජ යන්නෙහි තේරුම දැන ගැනීම00:20:34
7922020/09/20බුදු දහමේ පෙන්වන මැද පිළිවෙත කුමක්ද? ( නිවන් මග සොයන ඔබ ඇසිය යුතුම දහම් දේශනයකි )00:24:26
7932020/09/20තමාට නින්දා අපහාස කරන අය සමඟ එක නිවසේ සිටීම00:27:01
7942020/09/19Episode 06 | Deceptive view of the world | With English Subtitles00:34:30
7952020/09/19දන්දීම සහ බෞද්ධ පින00:49:33
7962020/09/19ශුද්ධාස්ටකයක් යනු කුමක්ද ?00:11:01
7972020/09/19භාවනා අත්දැකීම් සහ ඒවාට පිලියම්00:07:25
7982020/09/18දන්දීම සහ ලෞකික කුසල්00:11:58
7992020/09/18ජලනන්දන පිරිත තුලින් සියළු බැඳීම් දුරුවෙනවාද ?00:05:01
8002020/09/17දෙවියන්ට පුද පූජා තැබීම00:14:28
8012020/09/17ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ , දෝමනස්ස, උපායාස පිලිබඳ සවිස්තරව00:04:01
8022020/09/16ලෝක ධර්මයන්ගෙන් භාවිතා කල යුතු ධර්මයන්00:28:00
8032020/09/16දෙවියන් අසුභ භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද..? ( අති පුජනීය වහරක හිමි - Ven. Waharaka Thero )00:28:51
8042020/09/16දන්දීම කළ යුතු අයුරු සහ හකුරු දානය00:14:01
8052020/09/16ඔබව සදහටම සතර අපායෙන් මුදවන සදහම් දේශනාව...00:40:20
8062020/09/15භාවනාවේදී විශාල පිපිරීමක් සහිතව ආලෝක ධාරාවක් පිටවුණා00:07:01
8072020/09/15ත්‍රීවේද දේව චක්‍රවර්තී රජු දුන් දානය00:05:01
8082020/09/14සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස යන බුදුවදන පහදන්න00:03:01
8092020/09/14අනේපිඬු සිටුතුමා දිළිඳු වීම00:16:56
8102020/09/13සරල ජීවිතය00:18:06
8112020/09/13පරතෝඝෝෂක ප්‍රත්‍ය යනු කුමක්ද ?00:07:01
8122020/09/12ගැටුම් ඇතිවීමට හේතුව සහ ගැටුම් නැති කිරීම00:14:36
8132020/09/12කායික දුක් හට ගැනීම පටිච්චසමුප්පන්නව හඳුනා ගත හැකිද ?00:31:01
8142020/09/12සෙනසුරාදා දින විශේෂ බුද්ධ පූඡාව01:47:01
8152020/09/12ආර්‍ය කර්මස්ථාන භාවනාව01:27:40
8162020/09/11අති උතුම් වහරක හිමියන් ගිහිකල දහම් පිබිදීම පිළිබධ සිදු කල අති විශේෂ දේශනය..00:03:08
8172020/09/11බිරිඳ ස්වාමියාට අණ පැනවීම සුදුසු ද?00:20:58
8182020/09/11වැරදි දෘෂ්ටියට අනුකූලව අමනුෂ්‍යයින් ඇදී එන්න පුළුවන්00:22:00
8192020/09/10ගිහියෙකු හැටියට නිවන් මග යා යුතු ආකාරය පහදා දෙන්න00:51:00
8202020/09/10දහම් පාසලේ දී ඉගැන්විය යුතු අයුරු00:23:44
8212020/09/10පටිගතකරනලද කර්මස්ථානයක් වැඩීමට පෙර කල යුත්ත - Ven. Waharaka Abhayarathanalankara Thero - වහරක හිමි00:26:30
8222020/09/09පුරිසදම්ම සාරතී ගුණය00:05:52
8232020/09/09බොහෝ කාලයක සිට භාවනා කලත් ප්‍රතිඵල නොලැබේ00:08:01
8242020/09/08ආබාධිත දරුවන් ඉපදීමට හේතුව00:34:37
8252020/09/08දරුවන් කුසට නොලැබීමට බලපාන කර්මය00:07:01
8262020/09/08තථාගත සාසනයේ හුදකලාව (වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි - Waharaka Abayarathanalankara Himi)00:10:04
8272020/09/07Episode 05 | World and its real suffering | With English Subtitles00:33:00
8282020/09/07දරුවන් ලැබීමට බාධා පැමිනීම00:39:42
8292020/09/07ගිහි වතේ සිට නිවන් දකින හරි මඟ කුමක්ද- 09කොටස | The ideal way to attain Nirvana in lay life- Part0900:49:48
8302020/09/07ඉෂ්ඨ ප්‍රිය වූ දේ අනිෂ්ඨ අප්‍රිය දෙයක් වෙන හැටි00:25:01
8312020/09/07සීල සමාධි ප්‍රඥා පිළිබඳව පැහැදිළි කරන්න00:09:01
8322020/09/06නිවන් මග00:30:16
8332020/09/06දරුවෝ සහ දෙමාපියන් අතර සම්බන්ධය දෙවන කොටස00:42:49
8342020/09/05දරුවෝ සහ දෙමාපියන් අතර සම්බන්ධය පළමු කොටස00:34:35
8352020/09/05ආර්යය මාර්ගය පූර්ණයට වෙර වීරිය දැරුවත් බාධා පැමිණීම00:32:01
8362020/09/05සෙනසුරාදා පූජාවේ ආනිසංස00:18:20
8372020/09/04මංගල සූත්‍රය ඇසුරින් ජීවිතය ගොඩ නැගීම දෙවන කොටස00:23:04
8382020/09/04මහබෝසතාණන් නියත විවරණ ලැබීම පිළිබඳව00:06:01
8392020/09/03මංගල සූත්‍රය ඇසුරින් ජීවිතය ගොඩ නැගීම පළමු කොටස00:20:31
8402020/09/03සැමදෙයකම අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත ලෙස ධර්මානුකූලව දැකීම01:17:01
8412020/09/02චක්ඛු සම්පස්සජා වේදනා ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් ඵල ලාභියෙක් අන්ධයෙක් අනුව00:41:01
8422020/09/02දරුවෝ හොඳ නොහොඳ වීම00:07:29
8432020/09/01නායකයෙකු රටක් ගොඩ නැගිය යුතු අයුරු00:24:14
8442020/09/01පොහොය වැඩසටහන | 2020 සැප්තැම්බර් 0111:48:20
8452020/09/01භාවනාවේ සිටින විට ශරීරය අධික ලෙස ගැස්සීමට ලක්වීම00:25:01
8462020/08/31රජවරු අධාර්මික වීම සහ ඍතු විපර්යාස00:06:18
8472020/08/31අනාර්යයෝ සැපයි කියලා දකින දේ ආර්යයෝ දකින ආකාරය00:11:01
8482020/08/30රජවරු පෙර රට පාලනය කළ අයුරු00:09:56
8492020/08/30දියවැඩියාවට මනෝමය හේතුව00:08:04
8502020/08/30මේ මිනිසත් බවක් ලබගත්තහම ලැබෙන විපාක දේවත්වයේදීද බලපානවාද ?00:11:01
8512020/08/29සුනාමි සහ නායයෑම් සිදුවන අයුරු00:10:43
8522020/08/29බුද්ධ පූජාව00:28:56
8532020/08/29අනුපූර්ව ශික්‍ෂා පිළිබඳව මූලිකව දැනගතයුතු දේ00:05:01
8542020/08/28ලෝක නිර්මාණය දෙවන කොටස00:25:19
8552020/08/28අලසකමින් හො ඳ දේවල් නොකර ඉන්න අයට00:07:01
8562020/08/27දරුවෝ ඉගෙන නොගන්නා විට දුක්වීම00:12:50
8572020/08/27කෝ සැපතා මේ සංසාරේ දුක කෙළවර වේ නිර්වාණේ00:04:01
8582020/08/27පංචස්කන්ධය පිලිබඳව කියවෙන අසාර කර්මස්ථානයක්00:08:01
8592020/08/26ලෝක නිර්මාණය පළමු කොටස00:36:50
8602020/08/25මෙත් වැඩීමට නිර්මාංස විය යුතුද?00:38:47
8612020/08/25ඡන්දරාගය නිසා දුකට වැටෙන බව බුදුපියාණන් දේශනාකළ නිසාම විශ්වාස කළයුතුද ?00:10:01
8622020/08/24විමුක්තියට පත්වීමට අවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් තමාතුලින් නැගෙන්න ඕන00:35:00
8632020/08/24පින් අනුමෝදනය පිළිබඳව00:14:23
8642020/08/24කඨීන පිංකම පිලිබඳ විග්‍රහයක්00:11:01
8652020/08/23පැතුම් පැතීම සහ මල් පූජා කිරීම00:15:47
8662020/08/23ධර්මය ඇසුරු කරන තැනක ඉන්න එක හොඳයි00:03:01
8672020/08/22ඇඟට අමනුෂ්‍යයන් අතුළු වීම00:41:31
8682020/08/22බුද්ධ පූජාව ගැන දැන ගතයුතු දෙය00:10:24
8692020/08/21හොඳ ධර්ම දේශකයෙකු වන අයුරු00:09:09
8702020/08/21දස අකුසලයට වැටෙන හිස් වචන කතා කිරීම හඳුනාගන්නේ කෙසේද ?00:03:01
8712020/08/20මවට හින්සා කිරීම අප්‍රමාණ දුකට හේතුවක් බව00:02:19
8722020/08/20සත් බුද්ධ වන්දනාව නිවැරදිව සිදුකරන අයුරු00:09:01
8732020/08/19දස සංයෝජන බිඳීමෙන් නිවනට | Way to Nibbana 01- Episode 0300:42:01
8742020/08/19මනස නිවීමට සංගීතය භාවිතය සුදුසුද?00:05:56
8752020/08/19සිසුවෙකුට අධ්‍යාපනයට තර්කණ හැකියාවත් ආර්යය මාර්ගයට කර්මස්ථානයකුත් දේශනා කරන්න00:24:01
8762020/08/19අට ආකාරයට එක්වූ නිසා හටගන්නා දේ00:24:01
8772020/08/18භුතයකුව ඉපදීම , ඇඟට ඒම සහ නිතරම අසනීප කිරීම00:18:14
8782020/08/17සර්පයකු ගෙට අතුළු වූ විට කළ යුතු දේ00:22:21
8792020/08/17රාගයන්ගෙන් වෙන්වීම සතර ආකාරයෙන් දැකීම00:10:01
8802020/08/16රූප වේදනා සංඥා සංකාර වික්ඤාණ පටිච්චසමුප්පන්නව00:25:01
8812020/08/16හොඳ දරුවෙකු හදා ගන්නා අයුරු00:16:03
8822020/08/16බුදුන් කෙරෙහි නිගරු සිතුවිලි පහළ වීම00:11:06
8832020/08/15Niwan Maga - නිවන්පුර කලණ වැට | 2020 August 1504:02:44
8842020/08/15පන්සලට දානය දී ඉතිරිය කෑම සුදුසුද?00:09:47
8852020/08/15සියළු සංකාර පිලිබඳ අනිච්ච ස්වභාවය00:06:02
8862020/08/15බෝධි පූජාවකින් සෙත ලැබෙන අයුරු00:14:55
8872020/08/14Episode 04 | Understanding grief | With English Subtitles00:38:00
8882020/08/14ආර්ය උපවාද සහ තමන්ගේ හරි වැරදි බව දැකීම00:10:04
8892020/08/14ඉන්ද්‍රියයන්ට අනුව පෙලීම විග්‍රහ කර ගැනීම00:56:01
8902020/08/13ධර්ම ඥානය වර්ධනය කරගැනීමේ මූලික පරමාර්ථය00:02:01
8912020/08/13උතුමෙකුගේ චරිතය රඟපෑම00:10:54
8922020/08/13නිර්වාණය සඳහා වූ දුර්ලභ ගාම්භීර ධර්ම අභ්‍යාසය - පින් ඇත්තෝ ශ්‍රවණය කරත්වා02:44:07
8932020/08/12කුහුඹුවන් සහ වේයන් නොමරා පිරිසිදු කිරීම00:12:26
8942020/08/12පරිණාමවාදය සහ බුදුදහමේ මූලික සංකල්ප වල පරස්පරතා00:07:01
8952020/08/11සතුන් මරණ තැනක රැකියාව කිරීමට වීම00:08:27
8962020/08/11මැජික් සංදර්ශන වලදී ඇසට නොපෙනෙන ලෙස පෙන්වන්නේ කෙසේද ?00:14:01
8972020/08/10විවහා ජීවිත ගෙවන පිරිසට අති උතුම් වහරක හිමියන් දුන් ධර්මානුකුල අවවාද අනුශාසනා...00:07:13
8982020/08/10ප්‍රාණඝාතය අල්ප හෝ මහා සාවද්‍ය වන අයුරු00:04:02
8992020/08/10නින්දේදී විඥ්ඥාණය ක්‍රියාත්මක නොවන්නේද ?00:14:01
9002020/08/09තවකෙක් මැරවිමේ බරපතළ කම00:02:25
9012020/08/09පිං ඇත්තෝ ශ්‍රවණය කරත්වා | දුක සතුට සැනසීම01:01:27
9022020/08/09දුකඛ සත්‍යයයත් දුකත් අතර වෙනස පැහැදිළි කරගනිමු.00:13:01
9032020/08/08ග්‍රහයෝ සහ ග්‍රහ මණ්ඩල00:45:00
9042020/08/08දස දහසක් ලෝක ධාතුව තුලද මෙම ලෝකය මෙන්ම සැකසී තිබේද ?00:13:01
9052020/08/08එකොලොස් ගින්න පිළිබඳව සරළව00:39:57
9062020/08/08හොඳට අධ්‍යාපනය ලැබූ දරුවෙක් හිටිහැටියේ මානසික අබාධයකට ලක්වීම00:11:00
9072020/08/07නිහතමානී කම පුරුදු කිරීම00:07:42
9082020/08/07අකම්පිත සමාධිය ගැන මහ තෙරුන් වහන්සේ කළ විග්‍රයක්00:04:46
9092020/08/06සසර ගමනට හේතු නොවන පටිච්ච සමුප්පාදය | With English Subtitles00:47:50
9102020/08/06උපතින්ම අන්ධ සහ බිහිරිවී ඉපදීමට හේතුව00:06:21
9112020/08/06ධර්ම මාර්ගයේ විවිධ බාධක දුරුකරගන්නේ කෙසේද ?00:24:01
9122020/08/05යහපත් දරුවකු පිළිසිඳ ගන්නා අයුරු සහ දරු නැලවිලි ගීයක වටිනාකම00:09:53
9132020/08/05පූජාවන්ට සම්බන්ධ වන්නන්ගේ පරමාර්ථ පිලිබඳ සලකා බැලිය යුතුය00:03:01
9142020/08/05මල් පූජාවෙන් නිවනට | Way to Nibbana 01- Episode 0200:47:00
9152020/08/05කර්මක්‍ෂය නොවූ මරණයකදී කුමක් සිදුවේද ?00:24:01
9162020/08/04ගිහි වතේ සිට නිවන් දකින හරි මඟ කුමක්ද- 08කොටස | The ideal way to attain Nirvana in lay life- Part0800:34:37
9172020/08/04නිවසක් සෑදීමට වාස්තු විද්‍යාව සුදුසුද?00:20:38
9182020/08/04බුදු බණ අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍යය අය පමණක් ශ්‍රවනය කරන්න..01:00:38
9192020/08/03සීහ සෙයියාව නිදා ගන්නා ක්‍රම00:04:04
9202020/08/03ප්‍රථම ධ්‍යානය නැතුව සෝවාන් විය නොහැකිද ?00:09:01
9212020/08/02පොල් ගැසීම සහ දේව පූජා ගැන00:10:21
9222020/08/01සංඥාව සහ විඤ්ඤානය අතර වෙනස පැහැදිළි කරන්න00:09:01
9232020/08/01දෙවියන්ට පින් දීම00:10:05
9242020/08/01පංච නීවරණ වල පෙන්වන විචිකිච්චාව වෙනස්ද ?00:17:01
9252020/08/01අරිහත්වයට ධ්‍යාන අවශ්‍යයද?00:14:58
9262020/07/31ග්‍රහ දෝෂ වලින් මිදීම00:04:22
9272020/07/31කාලයක් ධාතූන් වහන්සේලා වන්දනා කර අත්හරින්නේනම් බාධා පැමිණේවිද ?00:04:01
9282020/07/30අමනුෂ්‍ය දෝෂ ඇතිවිට කළ යුතු දේ00:24:08
9292020/07/30කළුවර ලීයෙන් සෑදු බුදුපිළිම වලට පහන් තැබීම සුදුසුද ?00:02:01
9302020/07/30සසරේදී කළ අවැඩ අසාදාරන වලින් වන්දි ගෙවීමට00:11:46
9312020/07/29Universal Truth Exposure | Episode 0300:30:00
9322020/07/29හත් දවසේ දානය සහ අන්තරා භවය00:43:50
9332020/07/29ලෝක විනාශයේ අනාවැකිය සත්‍යද ?00:09:01
9342020/07/28අනවින සහ කොඩිවින00:04:48
9352020/07/28Earphone සම්බන්ධ කරගෙන හිත සමාධිගත කළ හැකිද ?00:07:01
9362020/07/27බෝධියෙන් නිවන් දකින්න පුළුවන්ද ?00:17:01
9372020/07/27මරණයකදී පින් අනුමෝදනය සහ අගුණ නොකීම00:03:28
9382020/07/26යමපල්ලෝ00:33:04
9392020/07/26අෂ්ඨාංග ශීලයට අනුව සිල්සමාදන් වූ පසු තවත් සිල්පදයක් සමාදන් වන්නේ ඇයි ?01:11:01
9402020/07/25දොළ දුක සහ යහපත් දරුවකු පිළිසිඳ ගන්නා අයුරු00:19:22
9412020/07/25ධ්‍යාන සුඛයට ඇති ආසාව00:05:27
9422020/07/25සම්බුද්ධේ අෂ්ඨ වීසංච ගාථාවේ තේරුම00:09:01
9432020/07/24රෝග නිවාරණය සහ සප්ත බොජ්ජංග වැඩීම00:08:31
9442020/07/24"පාවෙන පීරිසි" කියන ගුවන් යානය පිළිබඳව00:06:00
9452020/07/23කෙලෙස් දැවීමෙන් නිවනට | Way to Nibbana - 01-EP0100:47:00
9462020/07/23ගෙදර ආර්ථිකය සකසන අයුරු සහ ණය නොවන අයුරු00:16:05
9472020/07/23නිවස නිතර සුවඳවත්ව තබාගැනීමේ වටිනාකම00:03:00
9482020/07/22දෙමව්පියන්ගේ අවසන් කටයුතු වලදී පරිස්සම් විය යුතු තැන්00:09:49
9492020/07/22අහසේ දිළෙන ආලෝක කදම්භ පිළිබඳව00:08:00
9502020/07/21තේරුම් ගන්න පුලුවන් නම් මේක විද්‍යාවක්00:15:58
9512020/07/21පිරිතට අනුව ලැබෙන ගුණ00:19:54
9522020/07/21දිවාගුහාව සහ ධාතු පරිනිර්වාණය පිළිබඳව සම්බන්ධයක් තියෙනවාද ?00:03:00
9532020/07/20කේන්දරය සහ අපල කාලය00:31:35
9542020/07/20නවගුණ යන්ත්‍රය පිරිමි අයෙකු ඇඳීම කල යුතුද?00:03:00
9552020/07/20වහරක හාමුදුරුවන්ට බනින්න එපා..( 2 වන කොටස) කාම සම්මාචාරය කුමක්ද?00:07:09
9562020/07/19Episode 02 - Know the Thilakuna | Universal Truth Exposure00:48:00
9572020/07/19පවු වලට වන්දි ගෙවා නිදහස් වීම සහ සෙනසුරාදා පූජාව00:41:26
9582020/07/19විවිධ ආහාර වර්ගවලට අධික රුචිය දුරුකරගන්නේ කෙසේද ?00:03:00
9592020/07/18දන්දීම සහ ගොවිතැන් කළ යුතු අයුරු00:17:14
9602020/07/18වහරක හාමුදුරුවන්ට බනින්න ඉක්මන්වෙන්න එපා.. උන්වහන්සේ දේශනා කරන දේ අහන්න ඉවසීමෙන්...00:21:16
9612020/07/18එදිනෙදා කරන කියන කටයුතු නිවනට අරමුණු කරන්නේ කෙසේද ?00:03:00
9622020/07/18ආර්ය උපවාදයක් කායේන වාචා චිත්තේන ගාථාවෙන් කමා කර ගත හැකිද?00:12:59
9632020/07/17පින්දීම සහ දන්දීම00:25:29
9642020/07/17තපෝ ගුණය පැහැදිළි කරදෙන්න00:03:00
9652020/07/16ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේදී සිදුවන නොපෙනෙන ලෝකයේ බලපෑම්00:15:21
9662020/07/16ශරීර අංග සම්පූර්ණ නොවූ අයට නිවන් දැකීමට බාධාවක් පවතීද ?00:04:00
9672020/07/15#dhammasermon / රස තෘෂ්ණාව නිවනට භාදා වන අයුරු #dhamma #sermon _dhamma sermon00:12:06
9682020/07/15ශ්‍රද්ධා, සීල, ත්‍යාග සහ ප්‍රඥාවට මුල්තැන දී පැතුම් පැතීම00:18:57
9692020/07/15රහතන් වහන්සේට ප්‍රිය මධුරබව දැනෙනවාද ?00:04:00
9702020/07/14චිත්ත වීති වලට අදාල නියමයන්00:03:51
9712020/07/14අනුලෝමක්ශාන්තිය සහ සම්යත්ත නියාමය00:08:00
9722020/07/13ඇසුරු කල යුත්ත සහ පහ කල යුත්ත | With English Subtitles00:47:16
9732020/07/13පූතිමුත්ත භේසජ්ඣය සකසා ගන්නා ආකාරය00:03:00
9742020/07/12අමනුෂ්‍යයන් දෙන අරමුණු අපට දැනෙන හැටි00:08:11
9752020/07/12පසළොස්වක සහ අමාවක පොහොය දිනයන්හී සිල් සමාදන්වීමට තෝරාගෙන ඇත්තේ ඇයි ?00:05:00
9762020/07/11චක්ඛු, සෝත, ඝාණ, ජිව්හා, කාය, සහ මන යන වචන වල නිරුක්‌ති තේරුම00:06:23
9772020/07/11ප්‍රථම ධ්‍යානය ලැබූ කෙනෙක් සැනෙකින් ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවැදීමට කුමක් කළ යුතුද?00:14:00
9782020/07/11ආර්ය චතුර්ථ ධ්‍යානයේ අවිද්‍යා අනුශය නොමැත.00:03:00
9792020/07/10ගිහි වතේ සිට නිවන් දකින හරි මඟ කුමක්ද- 06කොටස | The ideal way to attain Nirvana in lay life- Part0600:46:54
9802020/07/10ජාත සෝතාපන්නයෙකු මේ භවයේදී හඳුනා ගන්නා අයුරු00:16:36
9812020/07/10උපන් නැකතට අනුව යන්ත්‍ර අඳින්න පුළුවන්ද ?00:06:00
9822020/07/10Science of Living | Episode 1003:25:09
9832020/07/09Universal Truth Exposure | Epispde 01 - Know the Thilakuna00:35:00
9842020/07/09සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම තුල ත්‍රිලක්ෂණය නැත්තේ මන්ද00:04:41
9852020/07/09සෞඛ්‍ය විද්‍යාව සහ බුදුදහම අතර ගැලපීමක් තිබෙනවාද ?00:04:00
9862020/07/08ස්කන්ධ සමානුපාත නියමයේ ධර්ම විග්‍රහය00:13:49
9872020/07/08කෝටියක් සක්වල ආඥා චක්‍රය පතුරුවන පිරිත් දේශනා මොනවාද ?00:04:00
9882020/07/07විචිකිච්චාව00:08:15
9892020/07/07අලංකතෝ ගාථාව කර්මස්ථානයක් විදිහට වඩන්නත් පුළුවන්00:02:00
9902020/07/06සෝවාන් මර්ගක්ෂණය, පලක්ෂණය00:14:41
9912020/07/06පටාචාරාවට වැනි කරදරකාරී තත්ත්වයන් පැමිණීම00:04:00
9922020/07/05සංගීතයට හුරුවීම, ආර්ය මාර්ගය පුරණය කරගැනීම00:15:03
9932020/07/05අනිච්ඡතාවය පිලිබද විග්‍රහය00:59:50
9942020/07/05දෙමව්පියන් සහ දරුවන් අතර ගැටුම් ඇතිවීම00:08:00
9952020/07/04කාය දශක, භාව දශක සහ වස්තු දශක00:18:31
9962020/07/04සප්ත සුර්යෝද්ගමනයට අනුව සූර්යයන් 07ක් පායන්න පුළුවන්ද ?00:05:00
9972020/07/04සමාධිය වැඩීමට අවශ්‍ය පසුතලය (කර්මස්ථානය නවතා සුසුම් හැරියද අසාර්ථක වේ මෙයට හේතු මොනවද?)00:18:08
9982020/07/03භවංග චිත්ත පරම්පරාව00:10:32
9992020/07/03කලණ දම් ගෙනෙන වහරක TV සදහම් හඩ00:03:00
10002020/07/02ප්‍රසාද රූපය සහ මොළයෙන් කෙරෙන කාර්යය00:25:38
More pages:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 9244)

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.