ගිගුම්මඩුවේ අනෝම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/02සිත නිවන බුදු බණ - 130 Ven.Gigummaduwe Anoma Nayaka Thero - 2019.09.02 - 05.01 ගිගුම්මඩුවේ අනෝම නායක00:41:45
22018/04/06සිත නිවන බුදු බණ - 17 Ven. Gigummaduwe Anoma Nayaka Thero - ගිගුම්මඩුවේ අනෝම නායක ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:33
32013/12/3143. Dhammapadaya (Danda Waggaya) 14 - 5am03 Feb13 - Most Ven Gigummaduwe Anoma Thero00:39:24

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.