Bhikkhu Ajahn Jayasaro

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12019/04/21ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒00:42:41
22019/04/192561.09.01 รู้อรรถ รู้ธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:49
32019/04/192561.09.01 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:03:49
42019/04/192561.09.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:07
52019/04/192561.09.01 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:52
62019/04/192561.09.01 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:27:40
72019/04/192561.09.01 ศีลคือการให้ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:29
82019/04/192561.12.02 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:46:24
92019/04/192561.05.25 มนุษย์ที่แท้จริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:59
102019/04/192561.05.25 นิทานสามัคคี โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:09:36
112019/04/172562.04.07 พึ่งตน พึ่งธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:21
122019/04/15ธรรมละนิด : เคล็ดลับในการทำใจให้สงบคืออะไร? โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:47
132019/04/092562.04.07 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:08
142019/04/07ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒00:47:15
152019/04/022561.12.13 Dhamma Talk at Nalanda Centre by Ajahn Jayasaro00:50:37
162019/04/022561.12.13 Q&A at Nalanda Centre by Ajahn Jayasaro00:42:14
172019/04/022561.12.13 ศึกษาการสื่อสาร โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:01:57
182019/04/022561.12.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:32:47
192019/04/022561.02.07 สร้างประโยชน์แท้จริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:30
202019/04/022561.03.07 เพียรเพื่อพ้นกระแส โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:55
212019/04/012561.12.05 ทศพิธราชธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:13
222019/04/012561.11.14 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:19
232019/03/302562.01.26 ฝึกเป็นเห็นความจริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:35:28
242019/03/302562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:36:40
252019/03/302562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:31
262019/03/302562.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:29
272019/03/302562.01.27 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:18
282019/03/302562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:23:18
292019/03/302562.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:02:50
302019/03/302562.01.27 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:09:25
312019/03/302562.01.27 ฟุ้งง่วงหน่วงความเพียร โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:50:09
322019/03/302562.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:17:58
332019/03/302562.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:39
342019/03/302562.01.28 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:19
352019/03/302562.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:28:41
362019/03/302562.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:02:34
372019/03/302562.01.28 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:57:49
382019/03/302562.01.28 ออกจากที่ชวนเพลิน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:40
392019/03/302562.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:23
402019/03/302562.01.29 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:45
412019/03/302562.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:22:17
422019/03/302562.01.29 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:13:11
432019/03/302562.01.29 อุปกิเลส ๑๖ โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:04:24
442019/03/302562.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:19:43
452019/03/302562.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:44:59
462019/03/302562.01.30 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:07:06
472019/03/302562.01.30 ความยึดมั่นทั้งสี่ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:53:25
482019/03/302562.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:38
492019/03/302562.01.31 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:49
502019/03/302562.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:46:10
512019/03/302562.01.31 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:11:24
522019/03/302562.01.31 ปฏิบัติคือแก้ปัญหา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:58:49
532019/03/302562.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:14
542019/03/302562.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:41:53
552019/03/302562.02.01 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:14:54
562019/03/302562.02.01 พุทธบริษัทเดียวกัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:56:23
572019/03/302562.02.02 ปัจฉิมโอวาท โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:42
582019/03/292562.03.02 มรรคคือบทศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:49:55
592019/03/282562.03.01 Checklist ทางธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:55:22
602019/03/282562.03.02 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:25:01
612019/03/282562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:49
622019/03/282562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:01
632019/03/282562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:12
642019/03/282562.03.03 ปัจฉิมโอวาท โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:13:06
652019/03/282562.02.23 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:07
662019/03/282562.02.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:08:54
672019/03/282562.02.23 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:19
682019/03/282562.02.23 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:32:24
692019/03/272562.02.23 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:11:00
702019/03/272562.02.23 ชีวิตศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:06
712019/03/272562.03.09 เพียรด้วยปัญญา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:32
722019/03/272562.03.03 ปัญญาท่ามกลางอนิจจัง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:11
732019/03/272562.02.02 รมณีย์ที่เรา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:04
742019/03/262562.03.06 สงฆ์ไทยกับการเมือง - Thai Sangha and Politics โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:29:57
752019/03/262562.02.20 บริบทคุณธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:32:56
762019/03/262562.02.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:55:03
772019/03/252562.02.06 ยึดมั่น ๔ อย่าง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:37:20
782019/03/252561.12.19 พลังห้าด้าน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:30:24
792019/03/252561.12.12 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:59
802019/03/252562.02.19 คุณธรรมโอวาท ๓ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:27
812019/03/252562.02.19 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:38
822019/03/222562.03.17 โทนประสบการณ์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:42
832019/03/222562.03.17 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:10
842019/03/222562.03.03 พุทธคือแก้ปัญหา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:07
852019/03/222562.03.03 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:22:05
862019/03/222562.02.17 รู้เท่า รู้ทัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:03
872019/03/222562.02.17 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:23
882019/03/222561.06.24 Dhamma Talk at University of the West by Ajahn Jayasaro00:54:54
892019/03/222561.06.24 Guided Meditation (morning) at University of the West by Ajahn Jayasaro00:21:59
902019/03/222561.06.24 Q&A (morning) at University of the West by Ajahn Jayasaro00:53:33
912019/03/222561.06.24 Guided Meditation (afternoon) at University of the West by Ajahn Jayasaro00:19:41
922019/03/222561.06.24 Q&A (afternoon) at University of the West by Ajahn Jayasaro01:23:55
932019/03/212561.06.23 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:13:43
942019/03/212561.06.23 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:54:58
952019/03/212561.06.23 ธรรมเทศนา ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:51:58
962019/03/212561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเย็น ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:29
972019/03/212561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:53
982019/03/212561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:26:24
992019/03/202562.03.16 โรมรมณีย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:32
1002019/03/202562.01.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:22
1012019/03/202561.03.11 Cultivation of the four-fold training by Ajahn Jayasaro00:37:42
1022019/03/202561.03.09 Buddhism as an Education System by Ajahn Jayasaro01:07:44
1032019/03/202561.03.10 Process and Form by Ajahn Jayasaro01:02:15
1042019/03/202561.03.08 Meditation: A Tool to Investigate the Nature of Reality by Ajahn Jayasaro00:54:22
1052019/03/202561.03.07 Precepts for Mindfulness and Insight by Ajahn Jayasaro00:24:09
1062019/03/192561.06.26 Guided Meditation at Sunnyvale by Ajahn Jayasaro00:28:07
1072019/03/192561.06.26 Q&A at Sunnyvale by Ajahn Jayasaro00:38:28
1082019/03/192561.06.26 Dhamma Talk at Sunnyvale by Ajahn Jayasaro00:38:31
1092019/03/192561.06.30 Dhamma Talk at Abhayagiri by Ajahn Jayasaro00:49:56
1102019/03/182561.06.27 Dhamma Talk at Silicon Valley by Ajahn Jayasaro00:38:00
1112019/03/182561.06.27 Q&A at Silicon Valley by Ajahn Jayasaro00:42:12
1122019/03/182561.06.27 Guided Meditation at Silicon Valley by Ajahn Jayasaro00:25:51
1132019/03/17ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒00:42:48
1142019/03/03ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒00:44:52
1152019/02/212562.01.13 พุทธเพราะเพียรฝึก โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:09:00
1162019/02/17ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒00:42:27
1172019/02/142562.01.04 ไขปัญหาธรรมสามภาษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:57:21
1182019/02/142562.01.06 สามัญที่สุด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:38
1192019/02/142562.01.06 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:47
1202019/02/142562.01.20 พอดีในการปล่อยวาง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:12
1212019/02/142562.01.20 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:28
1222019/02/142562.02.03 งานสร้างสะพาน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:34:45
1232019/02/132562.02.03 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:53
1242019/02/132561.07.22 อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:23:39
1252019/02/132561.07.21 ศักดิ์ศรีชาวพุทธ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:53:13
1262019/02/132561.07.21 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:16:43
1272019/02/092561.07.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:01
1282019/02/092561.07.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:22:55
1292019/02/092561.07.20 ความดีคู่วิชชา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:14
1302019/02/092561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:23
1312019/02/092561.07.20 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:04:13
1322019/02/092561.07.20 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:59
1332019/02/092561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:05
1342019/02/092561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:24:10
1352019/02/092561.07.19 วิชาดับทุกข์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:33
1362019/02/092561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:19:29
1372019/02/092561.07.19 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:07:26
1382019/02/092561.07.19 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:25
1392019/02/092561.07.19 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:53
1402019/02/092561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:17
1412019/02/092561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:02
1422019/02/092561.07.18 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:37:04
1432019/02/092561.07.18 ฉลาดฝึก โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:23
1442019/02/03ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒00:36:20
1452019/01/30How to deal with stress / "How to Deal with Distressing Situations" by Ajahn Jayasaro00:04:31
1462019/01/212561.12.16 พลิกจิต คิดกุศล โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:32
1472019/01/212561.12.16 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:29
1482019/01/212561.12.02 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:18:49
1492019/01/20ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒00:42:04
1502019/01/152561.12.15 Ajahn Chah : the best of friends by Ajahn Jayasaro00:40:12
1512019/01/09Ajahn Jayasaro-Right speech, family constitution and some Q&A00:53:24
1522019/01/08Ajahn Jayasaro Evening session - 8 Jan 201903:23:46
1532019/01/08Ajahn Jayasaro Afternoon session - 8 Jan 201901:55:16
1542019/01/08Ajahn Jayasaro Morning chanting, talk ,meditation, Q&A - 8 Jan 201902:02:22
1552019/01/07Ajahn Jayasaro Evening chanting, talk , Q&A - 7 Jan 201902:50:35
1562018/12/29Metta - Ajahn Jayasaro Thero00:02:23
1572018/12/20Belief in Past Lives Ajahn Jayasaro00:03:51
1582018/12/20Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:34:40
1592018/12/19ACRD Dhamma talk 105 Tan Ajahn Jayasaro00:39:45
1602018/12/16ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑00:40:34
1612018/12/14Ajahn Jayasaro, Nalanda Centre 12/12/201800:32:40
1622018/12/112561.12.02 มีเรา มีเขา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:51
1632018/12/02ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑00:45:13
1642018/11/272561.11.18 ยาพระพุทธเจ้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:28
1652018/11/272561.11.18 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:41
1662018/11/272561.11.18 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:09:12
1672018/11/18ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑00:40:23
1682018/11/152561.11.07 ออมอริยทรัพย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:37:15
1692018/11/152561.08.22 ปราชญ์แปลกปลอม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:06
1702018/11/152561.08.01 ความสุขศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:39
1712018/11/142561.07.18 ไหว้ครูทุกวัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:30:22
1722018/11/142561.06.20 ไม่ทันแก่ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:34:08
1732018/11/132561.09.05 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:51:00
1742018/11/132561.08.29 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:34
1752018/11/132561.08.15 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:48
1762018/11/132561.07.11 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:33:29
1772018/11/122561.06.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:07
1782018/11/122561.02.14 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:50:11
1792018/11/102561.10.21 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:47
1802018/11/102561.10.21 กากับกรวด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:23
1812018/11/102561.10.07 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:19
1822018/11/102561.10.07 สัจจะนิทาน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:11
1832018/11/092561.09.16 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:51
1842018/11/092561.09.16 เพื่อนที่แท้จริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:01
1852018/11/092561.09.02 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:13
1862018/11/092561.09.02 เข้าใจหลักพุทธ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:09
1872018/11/072561.08.05 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:20:03
1882018/11/072561.08.05 ไม่ทอดธุระ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:15
1892018/11/062561.08.19 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:19:26
1902018/11/062561.08.19 ทำไม่หยุด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:22
1912018/11/052561.11.04 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:05:47
1922018/11/052561.11.04 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:00
1932018/11/052561.11.04 ทีละอย่าง ไม่ยุ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:16
1942018/11/04ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑00:34:27
1952018/11/03How to Enjoy your precepts - Ajahn Jayasaro00:10:38
1962018/10/21ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑00:45:03
1972018/10/13Bow to give rise to the faith (with subtitle) by Ajahn Jayasaro00:05:51
1982018/10/07ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์00:47:19
1992018/09/16ถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนา พระอาจารย์ชยสาโร 16.09.256100:36:41
2002018/09/02Tripitaka and the First Buddhist Council -by Ajahn Jayasaro00:16:00
2012018/08/30Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro00:59:48
2022018/08/242561.06.06 วาจาศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:35:40
2032018/08/242561.05.30 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:50
2042018/08/242561.05.23 ทางสายกลาง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:33:00
2052018/08/19ถ่ายทอดสด: พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ00:43:14
2062018/08/072561.07.15 ดีเหมือนกัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:29
2072018/08/072561.07.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:49
2082018/08/05ถ่ายทอดสดปฏิบัติธรรมบ้านบุญ วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บ้านบุญ ปากช่อง00:45:23
2092018/08/032561.06.17 ผมสู้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:51
2102018/08/032561.06.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:13
2112018/08/032561.06.03 เห็นเงากิเลส โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:28
2122018/08/032561.06.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:18
2132018/07/25When meet Ajahn Jayasaro เมื่อแหมบอินเตอร์พบหลวงพ่อชยสาโร00:01:30
2142018/07/15ถ่ายทอดสด พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านบุญ ปากช่อง00:41:01
2152018/07/11Enjoy | Ajahn Jayasaro00:49:30
2162018/07/02Abhayagiri Reception Hall Inauguration Day 3: Ajahn Jayasaro, Ven. Heng Sure, and Luang Por Liem06:35:26
2172018/06/29Part 5: Dhamma talk by Pra Ajahn Jayasaro at Sunnyvale, CA. 6-26-18.00:17:14
2182018/06/29Part 4: Dhamma talk by Pra Ajahn Jayasaro at Sunnyvale, CA. 6/26/1800:12:38
2192018/06/29Part 3: Dhamma Talk in English by Pra Ajahn Jayasaro in Sunnyvale Community Center, California.00:17:14
2202018/06/29Part 2: Pra Ajahn Jayasaro lead meditation in English at Sunnyvale Community Center in California.00:12:38
2212018/06/29Part 1: Pra Ajahn Jayasaro lead meditation June 26'18.00:17:14
2222018/06/17ถ่ายทอดสด: พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑00:41:34
2232018/06/03Lecture on Happiness by The Venerable Ajahn Jayasaro Bhikkhu HD01:02:35
2242018/06/03ถ่ายทอดสด: พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ00:42:30
2252018/06/03Suffering and Kamma by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma, Buddhism HD01:03:07
2262018/05/31Ajahn Jayasaro Holding On To Things With Understanding00:28:03
2272018/05/212561.05.20 คนละพันธ์ุกัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:29
2282018/05/212561.05.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:42
2292018/05/212561.03.01 ปณิธานชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:01
2302018/05/212561.03.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:08
2312018/05/212561.03.04 อารมณ์ศึกษา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:16
2322018/05/18Love the Universe | Ajahn Jayasaro00:31:53
2332018/05/18Giving | Ajahn Jayasaro00:12:07
2342018/05/18To End Suffering by Letting Go of Attachments | Ajahn Jayasaro00:15:24
2352018/05/182561.05.06 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:38
2362018/05/162561.05.06 คุณยายดินสอเก่า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:22
2372018/05/042561.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:51
2382018/05/042561.01.30 สบู่พระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:25
2392018/05/042561.02.03 จุดตะเกียงชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:00
2402018/05/042561.02.02 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:28:32
2412018/05/042561.02.02 ให้เวลาคุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:07
2422018/05/042561.02.02 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:50:30
2432018/05/042561.02.01 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:13
2442018/05/042561.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:33
2452018/05/042561.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:31:42
2462018/05/042561.02.01 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:04
2472018/05/042561.02.01 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:05:22
2482018/05/042561.02.01 ชีวิตเป็นกระบวนการ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:38
2492018/05/042561.02.01 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:07:03
2502018/05/042561.01.31 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:54
2512018/05/042561.01.31 อัตตาตัวตน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:18
2522018/05/042561.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:33:01
2532018/05/042561.01.31 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:03:52
2542018/05/042561.01.31 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:14:07
2552018/05/042561.01.30 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:08:50
2562018/05/042561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:46
2572018/05/042561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:54
2582018/05/042561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:45:37
2592018/05/042561.01.30 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:11:05
2602018/05/042561.01.29 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:58
2612018/05/042561.01.29 หน้าที่ต่อชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:13
2622018/05/042561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:33
2632018/05/042561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:24
2642018/05/042561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:19:51
2652018/05/042561.01.29 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:32
2662018/05/042561.01.29 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:02:45
2672018/05/042561.01.28 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:03:16
2682018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:13
2692018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:17
2702018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:23:29
2712018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:48
2722018/05/042561.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:39
2732018/05/042561.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:02:40
2742018/05/042561.01.28 ขุดให้ถึง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:30
2752018/05/042561.01.27 หยุดถ้อยคำ นำปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:52
2762018/05/042561.01.27 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:29
2772018/05/032561.02.28 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:42
2782018/05/032561.02.07 มีสติ มีทางเลือก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:50
2792018/04/30"Love" | Ajahn Jayasaro00:12:01
2802018/04/252561.02.21 ชัยชนะยิ่งใหญ่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:27
2812018/04/232561.04.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:51
2822018/04/232561.04.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:47
2832018/04/232561.03.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:33
2842018/04/232561.03.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:28
2852018/04/232561.02.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:04
2862018/04/22Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:09:44
2872018/04/20Tree Talk: พระอาจารย์ชยสาโร (Ajahn Jayasaro)00:03:25
2882018/04/192561.04.15 ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:57
2892018/04/192561.02.18 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:34:24
2902018/04/192561.02.18 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:28
2912018/04/192561.03.18 ล้างบาปโดยฝึก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:22
2922018/04/192561.02.18 ธรรมะปีจอ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:43
2932018/04/162561.04.01 ชีวิตนี้เพื่ออะไร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:57
2942018/03/222556.10.22 Dhamma Talk and QvesvesA at Stanford University by Ajahn Jayasaro02:00:46
2952018/03/21Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma03:00:24
2962018/03/212556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:32:43
2972018/03/21Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken01:02:00
2982018/03/202556.10.22 Dhamma Talk and QvesvesA at Stanford University by Ajahn Jayasaro01:58:39
2992018/03/20Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma02:57:16
3002018/03/19Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:57:49
3012018/03/19Come and see and test it out, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:28:31
3022018/03/10Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:09:43
3032018/03/04Tears in your eyes every time you bow - Ajahn Jayasaro // น้ำตาไหลทุกครั้งที่กราบพระ00:02:24
3042018/03/032556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro02:06:26
3052018/03/02Ajahn Jayasaro - The Glass Is Already Broken01:12:19
3062018/03/01Flying Monk Ep 26 - Ajahn Jayasaro part 200:24:00
3072018/02/262561.02.25 ศึกษาคือปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:09:09
3082018/02/262561.02.25 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:12
3092018/02/252561.01.07 ธรรมะเลขที่ ๕ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:55
3102018/02/252561.01.07 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:54
3112018/02/19Ajahn Jayasaro | Thai Buddhist Culture00:46:22
3122018/02/19Ajahn Jayasaro | Honoring The Buddha With Our Practice00:46:49
3132018/02/192561.01.21 ความทรงจำโดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:29
3142018/02/092561.01.21 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:16
3152018/02/082561.01.06 กายวิ่ง จิตนิ่ง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:03
3162018/02/082561.02.04 ศักดิ์ศรีเป็นของหนักเน้อ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:46
3172018/02/082561.02.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:56
3182018/02/082561.01.24 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:16
3192018/02/082561.01.10 ธุดงค์อินเดีย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:00
3202017/12/282560.11.12 Q&A at Wat Palelai Singapore by Ajahn Jayasaro00:58:51
3212017/12/282560.11.12 Dhamma Talk at Wat Palelai Singapore by Ajahn Jayasaro00:58:48
3222017/12/282560.11.12 Dhamma Talk at NDR Singapore by Ajahn Jayasaro01:28:45
3232017/12/282560.11.11 Q&A at The Buddhist Library Singapore by Ajahn Jayasaro00:20:46
3242017/12/282560.11.11 Dhamma Talk at The Buddhist Library Singapore by Ajahn Jayasaro01:11:52
3252017/12/282560.11.10 Dhamma Talk at Nalanda Centre Malaysia by Ajahn Jayasaro01:07:37
3262017/12/282560.11.10 Q&A at Nalanda Centre Malaysia by Ajahn Jayasaro00:49:04
3272017/12/282560.11.09 Dhamma Talk at Cittarama Malaysia by Ajahn Jayasaro00:58:43
3282017/12/27Ajahn Jayasaro | Living with Ambiguity | 12/7/01 | Dhamma | Theravada00:57:38
3292017/12/27Ajahn Jayasaro | Clear Experience Leading Onwards | Buddhist | Dhamma00:50:03
3302017/12/27Ajahn Jayasaro | Contemplate Theravadas only Koan | DUKKHA | 5 8 200000:32:03
3312017/12/27Ajahn Jayasaro | Full Moon of Faith | 30/12/01 | Buddhist | Buddha00:47:59
3322017/12/27Ajahn Jayasaro | Meditation Technique | Re-edited01:02:33
3332017/12/27Ajahn Jayasaro | Samatha Vipassana | Dharma Talk | Buddhist00:43:34
3342017/12/27Ajahn Jayasaro | Samanasaññā | Buddhism | Buddha | Dharma00:42:47
3352017/12/27Ajahn Jayasaro | King Ajatasattu | Dhamma Talk | Theravada Buddhism00:50:07
3362017/12/272560.12.17 พุทธคือพัฒนาตน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:56
3372017/12/272560.12.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:52
3382017/12/272560.12.13 ธุดงค์คือขัดเกลา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:43
3392017/12/272560.12.11 มนุษย์คุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:44
3402017/12/272560.12.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:16
3412017/12/26Daughters and Sons by Ajahn Jayasaro00:44:46
3422017/12/16Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma02:51:09
3432017/12/07Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:52:37
3442017/12/062560.10.15 ปัจฉิมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:06
3452017/12/062560.10.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:21
3462017/12/062560.10.14 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:37
3472017/12/062560.10.14 ธรรมองค์รวม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:46
3482017/12/062560.10.14 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:21:05
3492017/12/062560.10.14 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:36
3502017/12/062560.10.13 ไม่สันโดษคุณธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:27
3512017/12/062560.10.13 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:14
3522017/12/062560.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:00
3532017/12/062560.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:43
3542017/12/062560.10.13 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:15
3552017/12/062560.10.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:07:04
3562017/12/062560.10.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:44
3572017/12/062560.10.12 คิด-ภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:05
3582017/12/062560.10.11 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:44
3592017/12/062560.10.11 ภาวนาด้านนอก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:03
3602017/12/062560.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:57
3612017/12/062560.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:55
3622017/12/062560.10.11 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:58
3632017/12/062560.10.11 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:02
3642017/12/062560.10.10 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:59
3652017/12/062560.10.10 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:35
3662017/12/062560.10.10 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:49
3672017/12/062560.10.09 ปลูกฝังฉันทะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:16
3682017/12/062560.10.09 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:14
3692017/12/062560.10.10 ได้แต่เสีย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:21
3702017/12/062560.10.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:40
3712017/12/062560.12.03 รู้เกิดดับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:55
3722017/12/052560.11.29 ประชาธิปไตย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:38
3732017/12/052560.11.22 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:53
3742017/12/052560.12.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:14
3752017/11/282560.11.15 มหาทาน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:24
3762017/11/282560.11.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:14
3772017/11/26Introduction to Meditation by Ajahn Jayasaro # 1/2 Oct 27, 201302:36:07
3782017/11/232560.11.19 เป็นฟืนเป็นไฟ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:02
3792017/11/202560.07.09 ไม่มีเข้า-ออก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:00
3802017/11/202560.07.08 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:26:19
3812017/11/202560.07.08 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:38
3822017/11/202560.07.08 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:20
3832017/11/202560.07.08 กลางพอดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:28
3842017/11/202560.07.07 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:04:48
3852017/11/202560.07.07 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:22
3862017/11/202560.07.07 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:46
3872017/11/202560.07.07 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:59
3882017/11/202560.07.07 ท้าทนพิสูจน์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:16
3892017/11/202560.07.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:20:03
3902017/11/202560.07.06 ห้องเรียนชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:29
3912017/11/202560.07.06 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:17
3922017/11/202560.07.06 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:51
3932017/11/202560.07.06 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:25
3942017/11/202560.07.05 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:30
3952017/11/202560.07.05 ธุระของเรา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:30
3962017/11/19Ajahn Jayasaro | Dhamma Talk at NDR SINGAPORE | 12 Nov 201701:28:18
3972017/11/17Ajahn Jayasaro - The Glass Is Already Broken01:27:38
3982017/11/172556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro02:21:17
3992017/11/15Dealing with Crises in the 'Real World' by Ven. Ajahn Jayasaro, Panyaden International School00:44:01
4002017/11/14Ajahn Jayasaro (Q & A session) | 12 November 201700:58:25
4012017/11/14Ajahn Jayasaro | 12 November 201700:57:41
4022017/11/12Stillness Flowing01:31:50
4032017/11/11Ajahn Jayasaro | QA Kathina | Amaravati | 201601:00:47
4042017/11/11Ajahn Jayasaro | Observing the Real News | Amaravati | 201501:16:32
4052017/11/11Ajahn Jayasaro | What Gives Meaning To Life | English / Thai | Amaravati | 201600:17:29
4062017/11/11Ajahn Jayasaro | Education for Life | Amaravati | 2005 | Buddhism01:43:41
4072017/11/11Ajahn Jayasaro | The Paramis As Practices of Liberation | Amaravati | 201001:14:04
4082017/11/11Ajahn Jayasaro | Cultivating Love For Sila And Khanti | Amaravati 201000:58:02
4092017/11/10Ajahn Jayasaro | Letting Go | Amaravati | 2006 | Buddhism | Dhamma00:49:46
4102017/11/10Ajahn Jayasaro | Knowledge vs Faith | Amaravati | 2005 | Buddhism01:02:40
4112017/11/10Ajahn Jayasaro At Amaravati | 2005 | Buddhism | Dharma Talk01:02:40
4122017/11/10Ajahn Jayasaro | Facebook or Liberation | Amaravati | 2012 | Buddhism01:01:41
4132017/11/10Ajahn Jayasaro | Your Ultimate Classroom is Here and Now | Amaravati | 201200:51:55
4142017/11/092560.11.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:40
4152017/11/052560.11.05 หลับตานอกเปิดตาใน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:00
4162017/10/302560.08.26 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:21
4172017/10/302560.08.26 เห็นตามจริง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:44
4182017/10/302560.08.26 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:19
4192017/10/302560.08.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:24:50
4202017/10/302560.08.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:53
4212017/10/302560.08.26 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:48
4222017/10/302560.08.26 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:49
4232017/10/25The Biography of Ajahn Chah | Ajahn Jayasaro | Buddhism | Dhamma | 201700:55:44
4242017/10/252560.09.16 รู้เรียน รู้เพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:44
4252017/10/252560.09.13 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:19
4262017/10/252560.08.17 สัจธรรม คุณธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:54
4272017/10/252560.07.26 ภาระที่งดงาม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:50
4282017/10/242560.10.15 นิทานช่างสลักหิน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:17
4292017/10/242560.10.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:42
4302017/10/082560.10.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:10
4312017/10/082560.09.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:19
4322017/10/032560.09.17 เพราะเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:15
4332017/10/02[Professionally Recorded] Daughters and Sons - Ajahn Jayasaro00:44:58
4342017/10/022560.10.01 เก่งกว่าเต่า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:55
4352017/09/192560.08.13 พุทธโดยการปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:23:27
4362017/09/192560.08.11 รอยอริยสัจ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:55:07
4372017/09/192560.08.12 Q&A by Ajahn Jayasaro00:53:28
4382017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:44
4392017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:16
4402017/09/192560.08.11 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:03
4412017/09/192560.08.12 พิสูจน์เครื่องพิสูจน์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:30
4422017/09/192560.08.13 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:56
4432017/09/192560.08.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:09
4442017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:57
4452017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:41
4462017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:52
4472017/09/192560.08.12 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:36
4482017/09/192560.08.11 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:07:39
4492017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:16
4502017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:17
4512017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:51
4522017/09/192560.08.11 Q&A by Ajahn Jayasaro00:54:10
4532017/09/192560.08.10 โอวาทก่อนนอน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:06
4542017/09/192560.08.10 เหนือสัญชาตญาณ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:36
4552017/09/192560.08.10 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:59
4562017/09/192560.08.10 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:47
4572017/09/112560.07.19 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:12
4582017/09/112560.09.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:21
4592017/09/112560.08.30 สนทนากับพระลูกศิษย์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:30
4602017/09/112560.08.23 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:47
4612017/09/112560.08.16 ขี้ในย่าม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:44
4622017/09/112560.08.09 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:30
4632017/09/112560.07.05 ไม่ง่ายกว่านั้น โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:06
4642017/09/112560.06.28 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:25
4652017/09/112560.08.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:29
4662017/09/112560.08.20 Q&A by Ajahn Jayasaro00:49:28
4672017/09/062560.08.20 Dhamma Discourse by Ajahn Jayasaro00:30:35
4682017/09/052560.08.20 จริงสากล จริงสมมติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:50
4692017/09/052560.08.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:53
4702017/09/052560.09.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:48
4712017/09/042560.09.03 ธัมโมแครต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:40
4722017/09/03Ajahn Jayasaro | Wholesome Desire | Dharma Talk | Buddhism00:40:15
4732017/09/03Ajahn Jayasaro | We Are Alone, Together | Dharma Talk | Buddhism00:34:52
4742017/09/03Ajahn Jayasaro | No Self, No Problem | Dharma Talk | Buddhism01:13:35
4752017/09/03Ajahn Jayasaro | Good Bye Forever, Again | Dhamma Talk00:41:12
4762017/08/12Ajahn Jayasaro | About Ajahn Chah | 28 June 2015 | Dhamma Talk01:50:40
4772017/08/092560.08.06 อยากที่ประเสริฐ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:01
4782017/08/092560.08.06 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:15
4792017/07/202560.07.02 เอกอุปัฏฐาก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:32
4802017/07/202560.07.02 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:59
4812017/07/202560.06.14 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:53
4822017/07/192560.07.16 มานะในใจ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:06
4832017/07/192560.07.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:41
4842017/07/13Beyond The Faith | Ajahn Jayasaro | Dhamma Talk | Dharma | Theravada Buddhism00:37:46
4852017/07/10Talk on happiness - Ajahn Jayasaro | Dharma Talk | Theravada Buddhism01:18:08
4862017/06/282560.06.10 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:58
4872017/06/282560.06.10 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:11:52
4882017/06/282560.06.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:59
4892017/06/282560.06.10 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:47
4902017/06/282560.06.10 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:38
4912017/06/282560.06.09 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:24
4922017/06/282560.06.09 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:59
4932017/06/20Ajahn Jayasaro | Anatta | Non Self | Dharma Talk00:44:11
4942017/06/202560.06.18 ดีที่สุด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:27
4952017/06/202560.06.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:42
4962017/06/17Ajahn Jayasaro | Anything Can Happen | Dhamma Talk00:43:03
4972017/06/15Ajahn Jayasaro | The key to liberation | Ajahn Chah Readings | Dhamma Talk00:57:50
4982017/06/132560.06.07 มหาทาน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:17
4992017/06/132560.05.10 อัศจรรย์มนุษย์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:52:32
5002017/06/132560.05.10 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:08
5012017/06/12[NEW]2556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:24:18
5022017/06/12[NEW]Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:51:39
5032017/06/08Ajahn Jayasaro | The Glass is Already Broken | Dharma Talk00:35:00
5042017/06/08Ajahn Jayasaro : Dhamma Talk with QvesvesA (2014)01:32:04
5052017/06/08Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:01:09
5062017/06/082556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:28:28
5072017/06/07Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma02:35:31
5082017/06/07Introduction to Meditation by Ajahn Jayasaro # 1/2 Oct 27, 201301:38:28
5092017/06/07Buddhism in everyday life by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:36:37
5102017/06/072560.06.04 หลักความไม่เสื่อม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:08
5112017/06/072560.06.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:02
5122017/06/06Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:04:39
5132017/06/06Ajahn Jayasaro: Dhamma talk on the five hindrances00:27:44
5142017/06/06Ajahn Jayasaro: Liberating Practice00:22:57
5152017/06/06Dhamma Talk by Ajahn Jayasaro on Taking the Eight Precepts00:24:39
5162017/06/06Rebirth and Kamma, Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Karma, Dharma, Buddhism02:04:44
5172017/06/06Ajahn Chah The Key To Liberation00:52:30
5182017/06/05Buddhism in everyday life by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:42:10
5192017/06/052556.08.04 Questions and Answers by Ajahn Jayasaro00:44:30
5202017/06/05Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:51:39
5212017/06/05Come and see and test it out, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:15:01
5222017/06/05Nichiren Buddhism for Daily Life Pt I00:41:01
5232017/06/05Ajahn Jayasaro | About Ajahn Chah | 28 June 201502:36:01
5242017/06/042556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:24:18
5252017/05/172560.05.07 ภาวนาคือแก้ปัญหา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:27
5262017/05/172560.05.07 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:46
5272017/05/042560.03.14 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:24
5282017/05/042560.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:20
5292017/05/042560.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:26
5302017/05/042560.03.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:54
5312017/05/042560.03.12 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:24
5322017/05/042560.03.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:50
5332017/05/042560.03.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:16
5342017/05/042560.03.12 ธรรมเทศนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:28
5352017/04/192560.03.11 ชมสวนเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:35
5362017/04/192560.02.25 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:22
5372017/04/182560.04.16 รู้น้ำรู้ชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:01
5382017/04/182560.04.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:29
5392017/04/042560.02.25 สร้างสมบารมี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:55
5402017/04/042560.02.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:39
5412017/04/042560.02.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:11
5422017/04/042560.02.25 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:10
5432017/04/042560.02.25 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:21
5442017/04/042560.04.02 ศรัทธาในแผนที่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:30
5452017/04/042560.04.02 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:08
5462017/03/292560.03.08 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:57:46
5472017/03/292560.03.01 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:14
5482017/03/292560.02.22 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:43
5492017/03/292560.03.19 ปล่อยขโมยเข้าบ้าน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:19
5502017/03/292560.03.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:32
5512017/03/292560.03.05 เห็นกรงเป็นกรง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:58
5522017/03/292560.03.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:12
5532017/03/292560.02.15 พระฝรั่ง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:57
5542017/03/25Talk on Happiness by Ven Ajahn Jayasaro01:18:08
5552017/03/222560.03.05 Q&A by Ajahn Jayasaro00:35:50
5562017/03/222560.03.05 Wise shame, Wise fear by Ajahn Jayasaro00:45:18
5572017/03/222560.03.05 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:13:36
5582017/03/222560.02.19 มิตรแท้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:43
5592017/03/222560.02.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:53
5602017/03/222560.02.11 มาฆปูรณมี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:15
5612017/03/152560.01.28 จบที่ปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:20
5622017/03/152560.01.27 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:13:59
5632017/03/152560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:54
5642017/03/152560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:48:52
5652017/03/152560.01.27 กำไรจากปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:08
5662017/03/152560.01.26 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:57
5672017/03/152560.01.26 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:45
5682017/03/152560.01.26 ปัญญาจากอนิจจัง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:47
5692017/03/152560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:35
5702017/03/152560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:46:19
5712017/03/152560.01.25 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:32
5722017/03/152560.01.25 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:17
5732017/03/152560.01.25 เปลวเทียนเหนือลม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:28
5742017/03/152560.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:05
5752017/03/152560.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:49:54
5762017/03/152560.01.24 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:43
5772017/03/152560.01.24 ยาสลบนิวรณ์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:59
5782017/03/152560.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:29
5792017/03/152560.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:16:19
5802017/03/152560.01.23 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:17:55
5812017/03/152560.01.23 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:48
5822017/03/152560.01.23 ห้องเรียนภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:31
5832017/03/152560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:23
5842017/03/152560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:11:51
5852017/03/152560.01.23 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:52
5862017/03/152560.01.22 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:09:36
5872017/03/152560.01.22 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:10
5882017/03/152560.01.22 ฟุ้ง ง่วง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:17
5892017/03/152560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:44
5902017/03/152560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:10
5912017/03/152560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:11:12
5922017/03/152560.01.22 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:06
5932017/03/152560.01.21 ตามรอยพระอรหันต์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:27
5942017/03/152560.01.21 ดูที่ความเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:49
5952017/02/152560.02.08 ดีขึ้นทุกวัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:54
5962017/02/142559.12.21 ปัญญาสามระดับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:23
5972017/02/142559.12.18 ประทีปแห่งปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:02
5982017/02/142559.12.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:22
5992017/02/142559.12.17 ตื่นรู้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:20
6002017/02/142559.12.14 รู้แล้ววาง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:36
6012017/02/072560.02.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:02
6022017/02/072560.02.05 ฉากสีเดียว โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:32
6032017/02/062560.02.01 สิ่งรู้ ผู้รู้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:22
6042017/02/032559.12.16 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:06
6052017/02/032559.12.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:13
6062017/02/032559.12.16 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:59
6072017/02/02'Out with the old, in with the new' by Ven.Ajahn Jayasaro, Panyaden International School, 20Jan.1701:01:49
6082017/02/012560.01.11 ดูที่เจตนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:40
6092017/01/192560.01.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:39
6102017/01/182560.01.15 อาจาริยรำลึก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:58
6112017/01/182560.01.08 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:59
6122017/01/182560.01.08 บารมีสิบทัศ โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:07
6132017/01/112560.01.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:37
6142017/01/112560.01.01 ทีละหยด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:33
6152016/12/062559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:31:32
6162016/12/062559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:13
6172016/12/052559.12.04 ผู้นำชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:57
6182016/12/052559.12.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:03
6192016/11/292559.10.23 บุญสูงสุด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:46
6202016/11/292559.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:42
6212016/11/292559.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:26
6222016/11/292559.10.22 ฝึกตนที่สมบูรณ์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:22
6232016/11/292559.10.21 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:02
6242016/11/292559.10.21 ขยับเป็นธรรมดา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:14
6252016/11/292559.10.20 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:56
6262016/11/292559.10.20 เมตตาบารมี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:48
6272016/11/292559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:54
6282016/11/292559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:33
6292016/11/292559.10.20 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:22
6302016/11/292559.10.19 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:11:41
6312016/11/292559.10.19 นิวรณ์บั่นทอนจิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:46
6322016/11/292559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:16
6332016/11/292559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:44
6342016/11/292559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:56
6352016/11/292559.10.19 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:25
6362016/11/292559.10.18 ยอดแห่งความดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:21
6372016/11/292559.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:30
6382016/11/292559.10.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:39
6392016/11/292559.10.17 ที่พึ่งอุดม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:17
6402016/11/292559.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:42
6412016/11/292559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:21
6422016/11/28'Anxious Times' by Venerable Ajahn Jayasaro, Panyaden International School, November 21, 201600:44:57
6432016/11/262559.11.20 ระวัง "เรา เขา" โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:57
6442016/11/262559.11.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:38
6452016/11/19Belief in Past Lives - Ajahn Jayasaro00:03:51
6462016/11/195 Hindrances - Ajahn Jayasaro Talk00:44:32
6472016/11/17Ajahn jayasaro dhamma talk00:03:45
6482016/11/042559.08.27 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:20:38
6492016/11/042559.08.27 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:58
6502016/11/042559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:46
6512016/11/042559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:38
6522016/11/042559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:27
6532016/11/042559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:26
6542016/11/042559.08.27 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:48
6552016/10/252559.10.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:41
6562016/10/252559.10.16 ศึกษาความเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:58
6572016/10/072559.10.02 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:18
6582016/10/072559.09.17 ชมสวนเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:13
6592016/10/062559.10.02 เท่าทันปัจจุบัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:43
6602016/09/26Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:43:41
6612016/09/222559.08.13 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:01:10
6622016/09/222559.08.13 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:38:48
6632016/09/222559.08.12 Q&A by Ajahn Jayasaro00:41:26
6642016/09/222559.08.13 Q&A by Ajahn Jayasaro01:08:24
6652016/09/222559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:16
6662016/09/222559.08.13 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:59
6672016/09/222559.08.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:38
6682016/09/222559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:05
6692016/09/222559.08.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:46
6702016/09/222559.08.12 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:12
6712016/09/222559.08.12 ชีวิต-อนิจจัง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:55:40
6722016/09/222559.08.12 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:09:08
6732016/09/222559.08.11 ศรัทธา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:06
6742016/09/222559.08.11 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:24
6752016/09/222559.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:18
6762016/09/222559.08.14 ยุคเสื่อม-ยุคทอง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:48
6772016/09/222559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:23:40
6782016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:06
6792016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:25
6802016/09/222559.08.12 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:01
6812016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:14
6822016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:20:36
6832016/09/222559.09.14 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:59
6842016/09/212559.09.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:52
6852016/09/212559.09.18 งมงายหลายมิติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:58
6862016/09/132559.09.07 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:59:56
6872016/09/132559.09.04 ไม่ดี ไม่ด้อย ไม่เปรียบ ไม่เทียบ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:29
6882016/09/132559.09.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:18
6892016/09/132559.08.31 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:26
6902016/09/072559.07.16 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:05
6912016/09/072559.07.17 ทำให้ตรง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:31
6922016/09/072559.07.16 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:06
6932016/09/072559.07.16 หัวใจภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:55
6942016/09/072559.07.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:25
6952016/09/072559.07.16 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:29
6962016/09/072559.07.15 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:12
6972016/09/072559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:06
6982016/09/072559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:13
6992016/09/072559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:25
7002016/09/072559.07.15 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:58
7012016/09/072559.07.15 คุณธรรมยิ่งยวด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:53
7022016/09/072559.07.14 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:05:35
7032016/09/072559.07.14 ปัญญาเรื่องสุข โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:34
7042016/09/072559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:29
7052016/09/072559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:05
7062016/09/072559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:40
7072016/09/072559.07.14 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:10
7082016/09/072559.07.13 สามที่สุด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:57
7092016/09/072559.07.13 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:05
7102016/09/072559.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ​ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:23:19
7112016/08/312559.08.21 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:13
7122016/08/312559.08.21 คิดเร้ากุศล โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:11
7132016/08/312559.08.07 ทรงใจ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:15
7142016/08/312559.08.24 ปัญญากำกับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:02
7152016/08/312559.08.18 เชิดชูความดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:23
7162016/08/312559.08.17 คิดซึมเศร้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:30
7172016/08/312559.08.07 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:58
7182016/08/312559.08.10 ชีวิตอนิจจัง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:59
7192016/08/312559.08.03 พัฒนาปัญญา ตอน ๒ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:08
7202016/08/25Talk by Venerable Ajahn Jayasaro at Stanford University01:07:21
7212016/08/032559.07.27 พัฒนาปัญญา ตอน ๑ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:58
7222016/08/032559.07.17 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:02
7232016/08/032559.06.29 พัฒนาจิต ตอน ๒ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:43
7242016/07/262559.07.13 มั่นใจในเส้นทาง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:57
7252016/07/262559.07.06 พัฒนาจิต ตอน ๓ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:37
7262016/07/212559.07.17 ธรรมจักร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:00
7272016/07/212559.07.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:13
7282016/07/15Happiness by The Venerable Ajahn Jayasaro Bhikkhu01:03:02
7292016/07/062559.05.26 ธรรมะกับสุขภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:46
7302016/07/062559.05.26 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:53
7312016/07/052559.07.03 พัฒนาที่สมบูรณ์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:53
7322016/07/052559.07.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:14
7332016/07/012559.06.21 สันติภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:11
7342016/07/012559.06.21 พัฒนาจิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:51
7352016/06/212559.06.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:59
7362016/06/212559.06.19 ชีวิตที่ดีขึ้น โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:07
7372016/06/212559.06.15 พัฒนาศีล โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:11
7382016/06/15'Dealing with Difficult Conditions' by Venerable Ajahn Jayasaro, Panyaden School, May 31st, 201600:47:00
7392016/06/132559.06.08 พัฒนากาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:27
7402016/06/082559.06.02 สัปปุริสธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:35
7412016/06/082559.05.25 ฐานชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:52
7422016/06/062559.06.05 ศีลธรรมจากปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:04
7432016/06/062559.06.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:12
7442016/06/022559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:52
7452016/06/022559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:51
7462016/05/242559.05.20 อารมณ์ไม่เสียคือสำเร็จ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:58
7472016/05/242559.05.20 สถาบันแห่งคุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:23
7482016/05/242559.05.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:20
7492016/05/242559.05.15 หลักมั่นคง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:16
7502016/05/242559.05.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:34
7512016/05/172557.06.07 ศิษย์มีครู โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:56
7522016/05/172556.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:01
7532016/05/172556.08.10 Guided Meditation (Evening) by Ajahn Jayasaro00:11:24
7542016/05/172556.07.14 ปัจฉิมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:44
7552016/05/172556.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:36
7562016/05/172556.07.13 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:20
7572016/05/172556.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:04
7582016/05/172556.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:30
7592016/05/172556.07.12 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:50
7602016/05/172556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:17
7612016/05/172556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:21
7622016/05/172556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:25
7632016/05/172556.07.11 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:27
7642016/05/172556.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:32
7652016/05/172556.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:30
7662016/05/172556.07.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:27
7672016/05/172556.06.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:07
7682016/05/172556.05.05 Dhamma teaching for Littlebang group by Ajahn Jayasaro01:45:29
7692016/05/172556.03.09 คุณภาพแห่งเหตุ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:27
7702016/05/172556.03.06 รู้ตื่นเบิกบาน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:21
7712016/05/122557.07.20 อุดมการณ์พุทธ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:38
7722016/05/122557.07.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:21
7732016/05/122557.07.02 ธรรมของคนดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:25
7742016/05/122557.05.04 ภาวนาหาความเจริญ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:48
7752016/05/122557.05.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:14
7762016/05/122557.03.08 นำสมาธิภาวนา ระลึกคุณครู โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:00
7772016/05/122557.03.08 ความเปลี่ยนแปลง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:14
7782016/05/122557.01.06 ให้สิ่งที่อยากได้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:02
7792016/05/122557.01.06 โอกาสทอง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:09
7802016/05/122557.01.05 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:46
7812016/05/122557.01.05 สำนึกในธรรมดา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:55:55
7822016/05/122556.11.15 มรดกชาวพุทธ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:58
7832016/05/122556.11.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:37
7842016/05/122556.11.14 ไขปัญหาธรรม กลุ่มเด็กนักเรียน ช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:27
7852016/05/122556.11.14 ไขปัญหาธรรม กลุ่มเด็กนักเรียน ช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:01:07
7862016/05/122556.11.14 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:27
7872016/05/122556.11.13 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:50
7882016/05/122556.11.13 ปฐมโอวาท รู้ราคา รู้คุณค่า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:12
7892016/05/122556.11.13 นำสมาธิหลังจากไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:18
7902016/05/122556.11.13 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:14
7912016/05/122556.11.13 จริงแท้ จริงสมมติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:56:56
7922016/05/122556.09.18 กิเลสไม่ปิดเทอม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:50
7932016/05/112559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:01:41
7942016/05/112559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:38
7952016/05/112559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:57:38
7962016/05/112559.03.12 ปัญญาสอดส่อง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:03
7972016/05/112559.03.11 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:56:21
7982016/05/112559.03.11 ฝึกจิตเป็นเพื่อน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:58
7992016/05/112559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:24:31
8002016/05/112559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:57
8012016/05/112559.03.11 ธรรมะคือชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:38
8022016/05/112559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:54
8032016/05/112559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:46
8042016/05/112559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:20
8052016/05/112559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:45
8062016/05/112559.02.28 ธรรมเทศนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:34
8072016/05/042559.04.03 แน่-ไม่แน่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:30
8082016/05/042559.04.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:16
8092016/05/022559.05.01 งานชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:54
8102016/05/022559.05.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:32
8112016/04/282557.06.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ตอนที่ ๒ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:17
8122016/04/282557.06.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ตอนที่ ๑ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:28
8132016/04/202556.10.28 Guided Meditation at University of the West by Ajahn Jayasaro00:21:56
8142016/04/202556.10.28 Dhamma Talk at University of the West by Ajahn Jayasaro00:45:19
8152016/04/202556.10.27 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:00
8162016/04/202556.10.27 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:00
8172016/04/202556.10.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:50
8182016/04/202556.10.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:38
8192016/04/202556.10.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:19
8202016/04/202556.10.27 ธรรมเทศนาช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:11
8212016/04/202556.10.27 ธรรมเทศนาช่วงบ่าย ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:08
8222016/04/202556.10.26 Guided Meditation at University of the West by Ajahn Jayasaro00:18:12
8232016/04/202556.10.22 Guided Meditation at Stanford University by Ajahn Jayasaro00:28:26
8242016/04/202556.10.20 Dhamma Talk in En-Th from Abhayagiri Kathina by Ajahn Jayasaro00:42:43
8252016/04/202556.10.20 Dhamma Talk from Abhayagiri Kathina by Ajahn Pasanno01:02:34
8262016/04/202556.10.19 Practicing Gladness at Abhayagiri by Ajahn Jayasaro00:57:13
8272016/04/202556.10.18 Guided Meditation at Abhayagiri by Ajahn Jayasaro00:26:39
8282016/04/202556.10.28 Q&A at University of the West by Ajahn Jayasaro01:19:14
8292016/04/202556.10.26 Q&A at Claremont McKenna College by Ajahn Jayasaro01:29:00
8302016/04/202556.10.26 Dhamma Talk and Q&A at University of the West by Ajahn Jayasaro01:25:41
8312016/04/202556.10.23 Guided Meditation Dhamma Talk and Q&A at White Salmon by Ajahn Jayasaro01:19:53
8322016/04/202556.10.22 Dhamma Talk and Q&A at Stanford University by Ajahn Jayasaro01:15:08
8332016/04/062559.03.20 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:35:53
8342016/04/062559.03.02 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:55:12
8352016/04/062559.03.05 ใฝ่สูงไว้ก่อน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:02
8362016/04/052559.01.28 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:58
8372016/04/052559.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:28
8382016/04/052559.01.27 พรหมวิหาร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:11
8392016/04/052559.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:21
8402016/04/052559.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:24:12
8412016/04/052559.01.26 สุขไม่มีเงื่อนไข โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:51
8422016/04/052559.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:02
8432016/04/052559.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:24:41
8442016/04/052559.01.30 ปฏิบัติดิจิตอล โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:31
8452016/04/052559.01.29 ปัญญาอบรมสมาธิ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:21
8462016/04/052559.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:15
8472016/04/052559.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:24:26
8482016/04/052559.01.27 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:17
8492016/04/052559.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:58
8502016/04/052559.01.27 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:10:38
8512016/04/052559.01.26 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:17:12
8522016/04/052559.01.25 เวทนาเป็นอาจารย์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:18
8532016/04/052559.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:27:47
8542016/04/052559.01.29 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:19:15
8552016/04/052559.01.28 เหยื่ออนิจจัง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:30
8562016/04/052559.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:44:49
8572016/04/052559.01.26 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:54
8582016/04/052559.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:04
8592016/04/052559.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:26
8602016/04/052559.01.25 นำยืนสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:19:17
8612016/04/052559.01.25 ทำวัตรเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:10
8622016/04/052559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:48
8632016/04/052559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:16:43
8642016/04/052559.01.23 ฐานอันประเสริฐ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:34
8652016/04/052559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:23
8662016/04/052559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:57
8672016/04/052559.01.24 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:01:33
8682016/04/052559.01.24 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:18
8692016/04/052559.01.24 จับผิดกิเลส โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:31
8702016/04/052559.01.25 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:52
8712016/04/052559.01.25 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:09:36
8722016/04/052559.01.24 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:09:26
8732016/04/052559.01.24 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:37
8742016/04/052559.01.24 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:11:02
8752016/04/052559.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:12
8762016/03/302559.02.17 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:27
8772016/03/302559.02.24 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:11
8782016/03/302559.02.10 กำลังใจภายใน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:00
8792016/03/282559.03.20 ศีลคือฝึกตน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:11
8802016/03/282559.03.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:54
8812016/03/232557.06.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:48
8822016/03/232557.05.13 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:34
8832016/03/232557.05.13 คำอธิษฐานวันวิสาขบูชา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:12
8842016/03/232557.05.09 ทั้งเก่าทั้งใหม่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:57:40
8852016/03/232557.05.04 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:15:58
8862016/03/232557.02.23 ส่องใน สว่างนอก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:35
8872016/03/232557.02.23 ปุจฉา-วิสัชนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:36
8882016/03/222559.03.06 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:22
8892016/03/222559.03.06 ชีวิต ทุกขะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:49
8902016/03/142559.02.22 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:21
8912016/03/142559.02.21 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:36
8922016/03/082559.02.07 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:28
8932016/03/082559.02.03 รู้คุณ แทนคุณ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:25
8942016/03/082559.02.07 สำนึกถูก ปลูกปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:08
8952016/02/262559.02.22 เหนือภาษา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:54
8962016/02/262559.02.21 ควรแก่คารวะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:54
8972016/02/222559.01.17 ศิษย์ปลอดภัย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:44
8982016/02/222559.01.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:48
8992016/02/222559.01.06 มี ไม่มีศาสนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:32
9002016/02/222559.01.03 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:23:13
9012016/02/222559.01.03 ปณิธานบนฐานเก่า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:44
9022016/02/222559.01.03 นำสมาธิภาวนาช่วงเย็น โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:10
9032016/02/222559.01.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:10
9042016/02/222559.01.03 ทางปลอดภัย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:35
9052016/02/222557.11.05 โอวาทแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:56
9062016/02/222557.11.05 โอวาทแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:23:15
9072016/02/222557.09.21 Dhamma Talk to Intern Students from RSU by Ajahn Jayasaro00:36:21
9082016/02/222557.09.03 Tipping Point โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:05
9092016/02/222557.08.03 ตาเนื้อ ตาใน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:41
9102016/02/12'Reflections on Karma: Taking Responsibility for Your Life', by Venerable Ajahn Jayasaro01:00:04
9112016/01/292558.03.14 โอวาทก่อนกลับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:23
9122016/01/292558.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:03
9132016/01/292558.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:08:47
9142016/01/292558.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:04:34
9152016/01/292558.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:53
9162016/01/292558.03.12 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:28
9172016/01/292558.03.12 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:22:27
9182016/01/292558.02.18 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:08:48
9192016/01/282558.10.23 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:13:13
9202016/01/282558.10.23 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:52:23
9212016/01/282558.10.23 สามัญลักษณะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:36
9222016/01/282558.10.23 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:06
9232016/01/282558.10.23 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:41
9242016/01/282558.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:09
9252016/01/282558.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:04:47
9262016/01/282558.10.22 สักว่าสงสัย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:32
9272016/01/282558.10.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:58
9282016/01/282558.10.22 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:35
9292016/01/262558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:03:07
9302016/01/262558.10.24 ว่าด้วยสุขและทุกข์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:56:32
9312016/01/262558.10.24 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:59
9322016/01/262558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:58
9332016/01/262558.10.21 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:27
9342016/01/262558.10.21 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:15:10
9352016/01/262558.10.21 ฟุ้งง่วง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:35
9362016/01/262558.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:18
9372016/01/262558.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:15
9382016/01/262558.10.21 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:10
9392016/01/262558.10.20 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:13:26
9402016/01/262558.10.20 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:23
9412016/01/262558.10.20 พอใจกาม ความคิดร้าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:44
9422016/01/262558.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:24:33
9432016/01/262558.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:08
9442016/01/262558.10.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:46
9452016/01/262558.10.20 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:43
9462016/01/262558.10.19 อรรถะพร้อมพยัญชนะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:03
9472016/01/262558.10.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:24:35
9482016/01/262558.10.25 ทั้งรักทั้งเกรง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:48
9492016/01/262558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:57:56
9502016/01/222558.11.15 สามัคคีมีปัญญา ๒ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:33
9512016/01/222558.11.15 ปัญญาต่างระดับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:37
9522016/01/222558.11.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:16
9532016/01/222558.11.14 สามัคคีมีปัญญา ๑ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:44
9542016/01/222558.11.04 ปัญญา ๓ ระดับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:53
9552016/01/222558.11.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:04
9562016/01/222558.11.01 ทันคน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:13
9572016/01/192558.10.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:53
9582016/01/192558.10.18 ธรรมสร้างที่พึ่ง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:50
9592016/01/192558.10.18 Dhamma Discourse by Ajahn Jayasaro00:44:32
9602016/01/192558.10.18 Q&A by Ajahn Jayasaro00:41:02
9612016/01/15ajan jayasaro on ajahn chah's early life.01:40:55
9622016/01/052558.12.20 ปัญญาทัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:26
9632016/01/052558.12.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:50
9642016/01/052558.12.16 นิราศธิเบต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:45
9652016/01/052558.11.18 รู้กลัว โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:55
9662016/01/052558.01.09 ประโยชน์สองฝ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:37
9672015/12/292558.08.22 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:02
9682015/12/292558.08.22 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:22:35
9692015/12/292558.08.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:10
9702015/12/292558.08.22 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:59
9712015/12/292558.08.22 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:40
9722015/12/292558.08.22 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:00
9732015/12/292558.08.22 นอกใน ไปพร้อมกัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:49
9742015/12/282558.09.02 เคยชิน สิ้นปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:18
9752015/12/282558.08.26 วาจาสุภาษิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:32
9762015/12/282558.08.19 ปัญญาดับทุกข์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:51
9772015/12/282558.08.05 ซูมออก บอกมิติใหม่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:04
9782015/12/282558.07.29 ครูในใจ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:10
9792015/12/282558.06.15 โอวาทแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:12
9802015/12/282558.06.15 โอวาทแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:24:29
9812015/12/252558.07.22 อาคันตุกะทางใจ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:59
9822015/12/252558.07.08 ทุกข์ใจไม่จำเป็น โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:36
9832015/12/252558.07.01 ความจริงอันประเสริฐ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:44
9842015/12/252558.03.18 ดื้อยา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:19
9852015/12/252558.05.17 ประเสริฐ ปลอดภัย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:59
9862015/12/252558.05.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:53
9872015/12/142558.09.16 เพียรชอบ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:33
9882015/12/142558.09.09 สัมมาอาชีพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:19
9892015/12/142558.09.26 เท่าไร จึงพอดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:27
9902015/12/142558.08.16 สนทนาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:37:54
9912015/12/142558.08.02 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:27
9922015/12/142558.08.02 ฉลาดในการเป็นมนุษย์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:45
9932015/12/142558.07.30 วินิจฉัยเหตุ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:07
9942015/12/142558.07.30 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:40
9952015/12/13Ajahn Chah - Biographie - vostfr - Introdution00:01:57
9962015/12/102558.06.21 Dealing with negativity by Ajahn Jayasaro01:28:50
9972015/12/102557.06.27 สี่สหายไขความสุข โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:05
9982015/12/102557.06.18 พึ่งตน พึ่งพอ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:56
9992015/12/102558.02.15 Dhamma Dialog with RU Student by Ajahn Jayasaro01:28:53
10002015/12/04'Building a Foundation for Life,' by Venerable Ajahn Jayasaro, Panyaden School, November 5, 201501:00:34
More pages:1 2 3 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 2432)

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.