Trekmentor

Bhikkhu Welimada Jinalankara

# Date* Title Duration (hh:mm:ss)
12022/05/25405: ක්‍ෂණ නිරෝධය, සන්තති නිරෝධය සහ අනුත්පාද නිරෝධය පිළිබඳ වටිනා පැහැදිලි කිරීමක්.00:10:37
22022/05/24SADAHAM SAWANA ||සංඥාව සහ රූපයේ අනාරම්මණ ස්වභාවය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:18:13
32022/05/23404: කෙලවරක් නොපෙනෙන අනවරාග්‍ර වූ සසරෙදී අතිශයෙන් කිලිටි වූ සිත නිතර නිතර ප්‍රත්‍යවෙක්ෂා කළයුතු බව.00:19:27
42022/05/21403: අපගේ සිත්වලට නීවී යන්නට ඉඩ නොදී භවයේ අතරමං කරවන මනෝසංචේතනා සහ අනෙකුත් ආහාර පිළිබඳ විග්‍රහයක්.00:12:41
52022/05/20ධාතු මනසිකාරය E01:58:49
62022/05/20සිත් ගලපා ගැනීම E01:16:47
72022/05/2015.05.2016 ධර්ම සාකච්චාව සිත්, මරණය, ශුන්‍යතාවය E01:59:21
82022/05/2012.06.2016 සති පට්ඨානය ~ ඉරියාපත E01:37:33
92022/05/2011.06.2016 සති පට්ඨානය - ආනාපානසති E02:04:44
102022/05/20සති පට්ඨානය ~පටික්කුල මනසිකාර (පිළිකුල් භාවනා) E01:42:52
112022/05/20ධර්ම සාකච්ඡා - මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය - අසංකත E00:18:10
122022/05/20සති පට්ඨානය ~ සම්පජාන (සිහි නුවණ) E01:19:36
132022/05/20කබලිකාර ආහාර E00:12:57
142022/05/20නවසිවතික භාවනාව E01:00:17
152022/05/19402: එදිනෙදා ජීවිතයේදී පහළවන ඇලීම් සහිත අරමුණු වලින් සිත මුදවාගෙන සම්මා සංකල්පනා ඇතිකර ගැනීමට උපදෙස්00:10:55
162022/05/17401: නික්ලේශී සන්තාන ඇති උතුම් රහතන් වහන්සේලාට සහ පෘතග්ජනයන්ට පහළ වන චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ගේ වෙනස00:11:21
172022/05/16227: උතුම් වෙසක් පුරපසළොස්වක පොහොය දින ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදු කළ වටිනා ධර්ම දේශනාව .01:00:52
182022/05/14400: අපට ලැබී ඇති වටිනා මනුස්ස ජීවිතයට සම්මුඛ වූ උතුම් බුද්ධ සාසනය පිළිබඳව සහ මරණසති භාවනාව.00:15:28
192022/05/12399: සියල්ල දත් ලොව්තුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් සතිපට්ඨාන ධර්මයන් සතරක් දේශනා කිරීමට හේතුව00:18:58
202022/05/1208.10.2016 චෛතසික ධර්ම E01:27:34
212022/05/12පෞද්ගලික සහ පොදු ලක්ෂණ E01:25:23
222022/05/1209.10.2016 වොත්තපන E00:53:18
232022/05/1225.09.2016 මනෝ ධර්ම සහ සිත් 89 E02:00:54
242022/05/12ධර්ම සාකච්ඡාව E01:06:51
252022/05/1209.10.2016 කර්මජ රූප සහ චිත්තජ රූප E00:44:09
262022/05/1209.10.2016 ඒක චිත්තක්ෂ්ණ සහ නානා චිත්තක්ෂණ E00:34:57
272022/05/12ගුණ මැකීම E00:23:18
282022/05/12මනෝමය ධර්මයන් 6ක් E00:58:38
292022/05/12: පූජකෝ ලබතේ පූජං E00:11:10
302022/05/10398:පංච අභිඤ්ඤා සහ ඉද්ධිපාද ධර්ම පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක්.00:12:41
312022/05/08397: අපේ ජීවිතවල යතාර්ථය දැන ගනිමු.00:14:28
322022/05/06396: මැදුම් පිළිවෙත අනුගමනය කිරීමේදී වැඩෙන ධර්මතා 6 සහ සම්මාදිට්ඨියේ පිහිටා ක්‍රියා කළ යුතු බව.00:22:51
332022/05/0605.03.2017 කුසල චෛතසික ~02 වෙනි කොටස E01:45:04
342022/05/06හිතේ ලක්ෂණ E01:06:21
352022/05/06පරමාර්ථ ධර්ම E01:26:11
362022/05/06ධර්මයන්ගේ තිබෙන පෞද්ගලික ලක්ෂණ සහ පොදු ලක්ෂණ II01:02:10
372022/05/0618.12.2016 අපට අනිත්‍ය නොවැටහෙන්නේ ඇයි E00:12:11
382022/05/06පතිරූප දේශය E00:28:26
392022/05/0602 04 2017 කුසල චෛතසික~04 වෙනි කොටස E01:40:12
402022/05/06අකුශල චෙතසිකයන්ගේ වල ලක්ෂණ E00:48:20
412022/05/0601.04.2017 කුසල චෛතසික~03 වෙනි කොටස E01:34:58
422022/05/0604.03.2017 කුසල චෛතසික~01 වෙනි කොටස E00:46:19
432022/05/04395: සංසාර දුකින් එතර වීමට උත්සාහවත්වන අප විසින් භික්ෂූන් වහන්සේලා ඇසුරු කළ යුත්තේ කෙසේද?00:26:23
442022/05/02394: ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය පිළිබඳව සිදුකෙරෙන ඉතාමත් රසවත් ධර්ම විග්‍රයක්.00:33:35
452022/04/30393: (3) 'ආශ්වාස ප්‍ර‍ශ්වාස වායුව මුල් කොට විදසුන් වඩන ආකාරය' - (අවසාන කොටස)00:09:24
462022/04/28393: (දෙවන කොටස) නිවන් අවබෝධ කිරීමට බෙහෙවින් උපකාර වන ආනාපානසති භාවනාවට අනුව සමුදය ධර්ම බලන ආකාරය.00:31:10
472022/04/26SADAHAM SAWANA || ප්‍රතිසන්ධි සිත සහ එම සිතට සම්බන්ධ බොහෝ කරුණු || Ven Welimada Jinalankara Himi01:20:58
482022/04/26393: සතිපට්ඨාන භාවනාව තුලින් පංචනීවරණ ධර්ම යටපත් කරමින් සිත ප්‍රබලව සමාධිගත කර ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස්00:17:04
492022/04/26392: 'රූපං ජීරති මච්චානං නාමගොත‍්තං න ජීරති'00:05:00
502022/04/24226: ධාතු ස්වභාවයන්ගේ තිබෙන වෙනස්කම් පිළිබඳව 23.04.22 වන දින සිදු කළ වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.00:58:46
512022/04/23SADAHAM SAWANA||කර්මය චේතනාව සහ විපාක|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:27:16
522022/04/20391: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ඉතාමත් කරුණාවෙන් සිහිපත් කළ වටිනා අවවාද කීපයක්.00:09:56
532022/04/18390: අනන්තර සහ නත්ථි යන ප්‍රත්‍යයයන් පහසුවෙන් වටහාගත හැකි වන ආකාරයට සිදු කෙරෙන වටිනා ධර්ම විග්‍රයක්.00:12:17
542022/04/16389: අලෝභයෙහි ලක්‍ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන, පදට්ඨාන සහ තවත් වැදගත් කරණු ඇතුලත් ඉතා වටිනා ධර්ම විග්‍රයක්.00:18:11
552022/04/14388: නියම බුදු දහම තේරුම් ගැනීමට උපකාර වන, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරන ලද සතර මහා අපදේශයන්.00:10:20
562022/04/12387: ඒ ඒ සත්වයන් හට කාමාවචර, රූපාවචර සහ අරූපාවචර භූමිවල උප්පත්තිය ලැබීමට හේතු වන්නා වූ කරුණු.00:22:41
572022/04/10386: ශ්‍රද්ධාව යනු තෙරුවන් කෙරෙහි පැහැදීම පමණක්මද?00:07:56
582022/04/1010.09.2017 උපෝසත සීලය E01:47:49
592022/04/1012.08.2017 අහේතුක සිත් E02:18:20
602022/04/1013.08.2017 අනිච්ච E01:41:14
612022/04/10: 06.05.2017 Anger Management - E01:49:09
622022/04/1003.06.2017 කලාප සම්මශ්‍රණය E01:49:10
632022/04/1001.07.2017 රූප කලාප මෙනෙහි කිරීම E01:41:09
642022/04/1009.09.2017 සංචේතනිය වග්ග E01:46:27
652022/04/1002.07.2017 හිත දකින අයුරු E01:16:12
662022/04/1001.10.2017 මහා විපස්සනාව ~ 01 වෙනි කොටස E01:32:52
672022/04/1030.09.2017 සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව E01:25:51
682022/04/08385: කුසලාරාම්මණයක් යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් හසුරුවාගත නොහැකි වූ විට එයම අකුසලයට හේතු වන ආකාරය.00:07:22
692022/04/06384: සම්මුති ලෝකයේ 'සත්වයෙක්' කියා හඳුන්වන ස්වභාවයේ ඇත්ත තත්වය පිළිබඳව සිදු කෙරෙන පැහැදිලි කිරීමක්.00:09:03
702022/04/04383: මනෝධාතු, ධම්මධාතු, මනෝවිඤ්ඤාණධාතු සහ තවත් වටිනා දහම් කරුණු පිළිබඳව සිදු කෙරෙන ධර්ම විග්‍රහයක්.00:17:28
712022/04/02226: නිස්සරණ - විවේක - අසංඛත - අමතාර්ථයෙන් සමන්නාගත උතුම් නිර්වාණ ධාතුව පිළිබඳ වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:13:30
722022/04/01382: තථාගතපච්ඡිමවාචා -‘‘සියා ඛො පනානන්ද, තුම්හාකං එවමස්ස-අතීතසත්ථුකං පාවචනං, නත්ථි නො සත්ථා’.න ඛො...00:08:14
732022/03/30381: අංගුත්තර නිකායේ චතුක්ක නිපාතයට අයත් 'ලෝක සූත්‍රයේ'' සඳහන් තථාගතයන් වහන්සේ සතු උතුම් ගුණ.00:11:44
742022/03/28380: (3) අවසාන කොටස - කාමයන් නිරෝධ කිරීමේ ප්‍රතිපදාව00:11:23
752022/03/26380: (දෙවන කොටස) 'කාමයෝ ' සහ 'කාම ගුණයෝ ' දැන ගනිමු.00:09:59
762022/03/2501.04 .2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~02 වෙනි කොටස E02:54:49
772022/03/2531.03.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ 01 වෙනි කොටස E02:53:21
782022/03/2513.01.2018 විදර්ශනා ඥාන01:40:15
792022/03/2521.04.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~04 වෙනි කොටස E අස්සාද සුත්‍රය01:23:37
802022/03/2510.02.2018 අධර්මවාදීන් හදුනාගැනීම01:20:13
812022/03/2514.01.2018 ‘සංඥාව’01:26:58
822022/03/2511.02.2018 ආවරණ ධර්ම, සෝවාන් පුද්ගලයා, සංඝ භේදය01:41:29
832022/03/2502.04.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~03 වෙනි කොටස E01:12:05
842022/03/2514.01.2018 ‘පටිච්ච’00:10:26
852022/03/2521. 04. 2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~05 වෙනි කොටස E00:44:02
862022/03/24380: (පළමුවන කොටස) කාමයන් ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඒ ඒ ආත්මභාව වල විපාක ලබාදෙන ආකාරය.00:21:06
872022/03/22379: (2) ඉතාමත් සතුටින්, පිරිසිදු සිතකින් මේ ජිවිතය අතහැර යෑමට පිහිට වන උතුම් ජීවන ප්‍රතිපදාව.00:14:59
882022/03/20379: තමන්ගේ වගකීම තමන් බාරගෙන තමන්ට පිහිටක්වන ආකාරයට කටයුතුකරමින් යන ගමන් මග.00:13:42
892022/03/19225: 'සත්තධාතු සූත්‍රය' ඇසුරින් පැවැත් වූ ගම්භීර ධර්ම දේශනාවක්.01:21:47
902022/03/16378: ආර්‍ය්‍ උපවාදය සිදුවන ආකාරය සහ එයට විපාක වශයෙන් පැමිණිය හැකි එකළොස් ආකාර වූ ව්‍යසනයන්.00:10:39
912022/03/14377: ආත්ම සංඥාව දුරුකර ගැනීමට බෙහෙවින් උපකාරවන අභිධර්ම දේශනාව හැදෑරීමේදී මනස පවත්වාගත යුතු ආකාරය.00:14:13
922022/03/12376: දස අකුසල්, දස කුසල් සහ දස පුණ්‍යක්‍රියා පිළිබඳ වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:11:32
932022/03/1212.05.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පටිසම්භිදාඤාණනිද්දෙසො01:31:43
942022/03/1222.04.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම~06 වෙනි කොටස E02:03:52
952022/03/1209.06.2018 චූලහත්ථිපදොම සූත්‍රය~01 වෙනි කොටස E01:45:21
962022/03/1210 06 2018 චූලහත්ථිපදොම සූත්‍රය~02 වෙනි කොටස E02:12:11
972022/03/1214.07.2018 අරණ විභංග සූත්‍රය~01 වෙනි කොටස E01:24:45
982022/03/1223.04.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම E01:38:07
992022/03/1208.06.2018 අක්ඛෙය්‍ය සඤ'ඤතො සත්තා E01:05:22
1002022/03/1222.04.2018 පුණ්‍යානුමෝදනා ධර්ම දේශනය00:21:18
1012022/03/1212.05.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ ධම්‌මකථික සූත්‍රය00:22:13
1022022/03/1215.07.2018 අරණ විභංග සූත්‍රය~02 වෙනි කොටස E01:22:06
1032022/03/10375: 'පරමාර්ථය සඟවා, නොවටිනා දෙයට වටිනාකම් ලබා දෙමින් සිත රවටන්නා වූ ප්‍රඥප්තිය'00:06:55
1042022/03/08374: අපව නිරන්තරයෙන් දුකට පත්කරන අක්ඛෙය්‍ය සංඥ ස්වභාවය.00:17:33
1052022/03/06විදර්ශනා භාවනාව - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්01:36:38
1062022/03/06224: ජීවිතයේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගැනීමට පිහිටවන විදර්ශනා භාවනාව.01:22:52
1072022/03/0603) ඔස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නුවර සිංහල බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ දි පැවති ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩ සටහන.00:56:00
1082022/03/05SADAHAM SAWANA Ven. || උදය වැය පිලිබඳ පැහැදිලි විග්‍රහයක් || Welimada Jinalankara Himi02:08:22
1092022/03/0502: ධර්ම අවබෝධයට බාධා පමුණුවන ආවරණ ධර්ම.00:56:35
1102022/03/05224: අංග අටකින් යුත් පෙහෙවස කෙසේනම් මහත්ඵල වෙයිද? මහානුභාව සම්පන්න වෙයිද? මහා ආනිසංසදායක වෙයිද?00:45:30
1112022/03/03373: කුසල කර්ම කිරීමටත් එහි විපාක විඳීමටත් සිහිය නුවණ අවශ්‍ය බව.00:04:29
1122022/03/02SADAHAM SAWANA || සිත හා විඥානය|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:17:19
1132022/03/01372: සේවනය කළයුතු සැපය සහ සේවනය නොකළ යුතු සැපය.00:11:34
1142022/02/27371: ලක්ෂණ රූප වල ආයුෂය පිළිබඳව සහ ඇසට ගෝචර වන වර්ණ රූපයක් ආශ්‍රයෙන් කෙලෙස් ඇතිවන ආකාරය.00:11:31
1152022/02/2609.09.2018 කීටාගිරිසුත්තං ~ පටිච්චසමුප්පාදය 02 වෙනි කොටස E02:14:02
1162022/02/2623.03.2019 පටිච්චසමුප්පාදය ~ 01 වෙනි කොටස E01:48:11
1172022/02/2608.09.2018 කීටාගිරි සුත්තං ~ 01 වෙනි කොටස E01:54:42
1182022/02/2611.08.2018 රාජ සූත්‍රය E00:29:48
1192022/02/2611.08.2018 දීඝාවු උපාසක සුත්‍රය E00:46:37
1202022/02/2612 08 2018 ධ්‍යාන ~ 02 වෙනි කොටස E01:01:34
1212022/02/2612 08 2018 ධ්‍යාන ~ 01 වෙනි කොටස E00:46:43
1222022/02/2613.10.2018 මහා තණ්හා සංඛය සූත්‍රය ~ 01 වෙනි කොටස E01:17:52
1232022/02/2613.10.2018 අතිරේක සාකච්චාව E00:49:48
1242022/02/26Pancha Maha Adhisthana Puja පංච මහා අධිෂ්ඨාන පුජාව E00:20:18
1252022/02/25370: කෙනට්ඨෙන ඣානන්ති? කුමන අර්ථයෙන් ධ්‍යානය නම් වෙයිද?උපනිජ්‌ඣායනට්‌ඨෙන ඣානං.00:20:46
1262022/02/23369:(දෙවන කොටස)වර්තමානයේ පහළවන සිතක තිබෙන චෛතසික හඳුනා ගැනිම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් සහ පිළිතුරක්.00:10:00
1272022/02/23SADAHAM SAWANA ||පංචස්කන්ධය හා පංච උපාදානස්කන්ධය ||Ven Welimada Jinalankara Himi02:08:29
1282022/02/22223: දුකසේ පාරමී ධර්ම සම්පුර්ණකොට තථාගතයන්වහන්සේ විසින් මතුකරගත් උතුම් බුද්ධ සාසනය ආරක්ෂා කරගනිමු.00:49:48
1292022/02/21369: (පළමුවන කොටස) වින්ඳනීය ස්වභාවය වැඩිපුර තිබෙන ලෝභ සහගත සිතක ඇති චෛතසික ධර්ම හඳුනා ගන්නා ආකාරය.00:08:47
1302022/02/2024.03.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 02 වෙනි කොටස E01:38:05
1312022/02/2025.05.2019 මහා සමය සූත්‍ර දේශණාව ~ Maha Samaya Sutta ~ E01:22:44
1322022/02/2026.05.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 06 වෙනි කොටස E01:27:09
1332022/02/2028.04.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 04 වෙනි කොටස E01:29:43
1342022/02/2027.04.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 03 වෙනි කොටස E00:54:27
1352022/02/2025.05.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 05වෙනි කොටස E01:01:02
1362022/02/2022.06.2019 ආනාපානසති භාවනාව E00:42:55
1372022/02/2024.06.2019 පටිච්චසමුප්පාදය ~ 08 වෙනි කොටස E (නාමරූප පච්වචයා සලායතනං)00:45:06
1382022/02/2022.06.2019 - පටිච්චසමුප්පාදය 07 වෙනි කොටස E01:29:13
1392022/02/202019 ධ්‍යානාංග - E00:50:54
1402022/02/19222: සමූහ, සන්තති, කෘත්‍ය, ආරම්මණ යන ඝන සතර බිඳ දැමීමට උපකාරවන උතුම් ධම්මවිචයසම්බොජ්ඣඞ්ගයේ වටිනාකම01:16:01
1412022/02/16SADAHAM SAWANA || අභිධර්ම සාකච්ඡාව || Ven Welimada Jinalankara Himi01:42:31
1422022/02/16368: පිංකම් වල බලය අඩු වීමට හේතුව සහ ත්‍රිහේතුක පිංකම් වල තිබෙන බලවත්කම.00:12:41
1432022/02/1606.10.2019 පටි සංඛා විපස්සනා~2 E01:51:56
1442022/02/1618.08.2019 පටිච්චසමුප්පාදය~12 වෙනි කොටස E02:05:48
1452022/02/1605.10.2019 පටි සංඛා විපස්සනා~1 E01:41:44
1462022/02/1621.07.2019 පටිච්චසමුප්පාදය ~ 10 වෙනි කොටස E01:29:57
1472022/02/1620.07.2019 පටිච්චසමුප්පාදය ~ 9 වෙනි කොටස E01:20:49
1482022/02/1617.08.2019 පටිච්චසමුප්පාදය~11 වෙනි කොටස E01:35:41
1492022/02/1629.09.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 13 වෙනි කොටස E01:30:09
1502022/02/1629.09.2019 කංඛාවිතරණ විසුද්‍ධි E01:21:01
1512022/02/1629.09.2019 රූප සුත්‍රය E00:58:23
1522022/02/14367: ඉතාමත් බලවත් ලෙස වැඩූ කුසල ධර්මයන් ප්‍රකෘති උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍යය වන ආකාරය.00:13:56
1532022/02/12366: සැපෙන් සැනසිල්ලෙන් ජීවත් වීම පිණිස අප විසින් දැනගත යුතු තවත් එක් කාරණයක්.00:09:55
1542022/02/1116.11.2019 ලෝකයේ දුර්ලභ කරුණු 6ක් E01:50:15
1552022/02/1117.11.2019 අනවත්‌ථිත සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් ධර්ම සාකච්චාව E01:42:45
1562022/02/1125.01.2020 කුමන කාරණයක් නිසා “බුද්ධ” නම් වෙයිද E01:32:17
1572022/02/1115.02.2020 කායගතා සති සූත්‍රය E01:32:53
1582022/02/1126.01.2020 සප්ත විශුද්ධි E01:28:42
1592022/02/1116.02.2020 කායගතා සති සූත්‍රය සහ පිළිකුල් භාවනාව E01:06:05
1602022/02/11SADAHAM SAWANA ||අභිධර්ම දේශණය (කර්මය) ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:37:18
1612022/02/10355: අරහත්මාර්ගඥානයෙන් සිඳී යන තෙක් නොසිඳී පවතින පටිච්චසමුප්පාද අංගයන් පිළිබඳ විසිතුරු දේශනාවක්.00:27:00
1622022/02/09SADAHAM SAWANA ||කර්මය චේතනාව හා විපාකය අභිධර්ම දේශනාව ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:27:16
1632022/02/08354: ආර්යන් වහන්සේලාගෙන් සමාව ලබා ගැනීම සහ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් වර්ණනා කළා වූ දෙතිස් කුණප භාවනාව.00:15:28
1642022/02/08ධර්ම සාකච්චාව - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්01:57:40
1652022/02/06ධර්ම සාකච්චාව - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්01:57:06
1662022/02/06SADAHAM SAWANA ||සත්ව පුද්ගල ආත්ම පිළිබඳ පැහැදිලි විග්‍රහයක් || Ven Welimada Jinalankara Himi01:06:44
1672022/02/06221:අග්‍ර වූ පැහැදීම් සතරක් ඇති බව සහ අග්‍ර වූ දෙයෙහි පැහැදුනවුන්ට අග්‍ර වූ විපාක ලැබෙන බව.01:57:13
1682022/02/0520.06.2020 ධර්‍මයේ සරණ, ධර්‍මයේ පිහිට, ධර්‍මයේ ආරක්ෂාව E01:01:14
1692022/02/0521.06.2020 "Chiththanu Passana" චිත්තානුපසස්නා 2 E01:33:15
1702022/02/0519.07.2020 සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත සෝමනස්ස සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත E01:42:57
1712022/02/0516.02.2020 භාවනා පුර්ව කෘත්‍ය, පිළිකුල් භාවනාව E00:32:04
1722022/02/0522.03.2020 ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය E01:04:23
1732022/02/0520.06.2020"Chiththanu Passana" චිත්තානුපසස්නා 1 E01:46:04
1742022/02/04353: වසර 2019 දඹදිව උතුම් පුණ්‍යභුමි වන්දනාවෙන් පසු සිදු කරන ලද කෙටි විස්තරයක් සහ පුණ්‍යානුමෝදනාව.00:09:52
1752022/02/03SADAHAM SAWANA ||රූප ධර්මයන්තේ ස්වභාවය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:31:52
1762022/02/0316.01.2021 ආනාපානසති භාවනාව E00:20:41
1772022/02/02SADAHAM SAWANA ||අභ්‍යන්තර ප්‍රත්‍යය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:14:27
1782022/02/02352: අරමුණක් ගැනීම් වශයෙන් සිතක් උපදනා කල්හි විශේෂ කෘත්‍යයක් සිදුකරන 'සංඥාව' පිළිබද වටිනා විග්‍රහයක්00:12:46
1792022/02/0220.12.2020 භාවනා උපදෙස් E01:24:46
1802022/02/0217.10.2020 ඉෂ්ට සූත්‍රය E01:07:53
1812022/02/0217.10.2020 ශීල අධිශ්ඨානය E00:14:19
1822022/02/0218.10.2020 නිරෝධ සූත්‍රය ප්‍රශ්ණ සහ උත්තර E01:35:17
1832022/02/0219.12.2020 දෘෂ්ටි 4 E01:12:25
1842022/02/0219.12.2020 උපෝසතය E00:18:29
1852022/02/0216.01.2021 ආර්ය පර්යේෂණය 1- Ariyapariyesana Sutta Part 1 : The Noble Search E01:04:34
1862022/02/01SADAHAM SAWANA ||| විපාක සිත් (අභිධර්ම දේශණය ) || Ven Welimada Jinalankara Himi00:54:15
1872022/01/31351: ධාතු වන්දනාව, ධාතු අන්තර්ධානය සහ බුදුරජාණන්වහන්සේට ජීවිතය පුජාකිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු.00:09:52
1882022/01/3117.01.2021ආර්ය පර්යේෂණය Ariyapariyesana Sutta: The Noble Search01:45:21
1892022/01/3013.02.2021 ආචාර්ය ජාතකය E00:43:55
1902022/01/3013.02.2021 සතර සෘදිපාද ධර්ම E00:43:32
1912022/01/3014.02.2021 ආදරය , ප්‍රේමය, මෛත්‍රිය E00:38:26
1922022/01/3020.03.2021 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව E01:03:11
1932022/01/3014.02.2021 සතර සෘදිපාද ධර්ම විස්තරය E00:46:35
1942022/01/3014.02.2021 වැලන්ටයින් දිනය E00:16:54
1952022/01/30SADAHAM SAWANA|| මාර බාධක වලිත් තොරව මේ ධර්ම කරුණු ඔබට අවබෝධ වේවා || Ven Welimada Jinalankara Himi01:38:41
1962022/01/29350: උතුම් බුද්ධත්වය ලබා ගැනීමට පවා පදනම්වන ආනාපානසති භාවනාව පිළිබඳව ඇති වැරදි මත දුරු කරගනිමු.00:08:02
1972022/01/2819.06.2021 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව E01:51:04
1982022/01/2821.03.2021 නිරෝධය E01:43:17
1992022/01/2817.04.2021 ගද්දුල බද්ධ සූත්‍රය 1 E00:57:31
2002022/01/2817.04.2021 මහණකමේ අරමුණ E00:47:43
2012022/01/2818.04.2021 ගද්‌දුලබද්‌ධ සූත්‍රය 2 E01:12:04
2022022/01/2818.04.2021 චිත්තය , භාවංගය , ඛණය E00:28:12
2032022/01/2817.04.2021 මරණාසන්න මොහොතේදී ඔබ කුමක් කලයුතුද? E00:09:23
2042022/01/2822.05.2021 හේතුඵල දහම පටිච්ච සමුප්පාදය පළමු කොටස E01:40:40
2052022/01/2823.05.2021 සප්පාය ධර්ම E00:34:47
2062022/01/27349: අනවරාග්‍ර වු සංසාරයේ සැරිසරන අශ්‍රැතවත් පෘථජ්ජනයන්ගේ දුක් කෙළවර වීමක් නම් නොවන බව.00:11:46
2072022/01/2731.07.2021 රූප සප්තක විදර්ශනාව E02:07:34
2082022/01/25348 : (දෙවන කොටස) බුදු නුවණින් දැක වදාළ චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ගේ කෘත්‍යය ස්වභාවයන්.00:14:55
2092022/01/2523.05.2021 හේතුඵල දහම පටිච්ච සමුප්පාදය දෙවන කොටස E01:23:28
2102022/01/2520 06 2021 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව E01:35:03
2112022/01/2426 05 2021 වෙසක් සිල් වැඩ සටහන E02:55:54
2122022/01/23348: නිර්වාණය අවබෝධ කරගැනීම පිණිස අප විසින් භඳුනා ගතයුතු පරමාර්ථ ධර්ම සහ ධර්මයට සවන් දියයුතු ආකාරය.00:14:30
2132022/01/21001 ධර්ම දේශණාව සහ සාකචඡාව 01 08 2021 - E01:58:08
2142022/01/21347: විදර්ශනා නුවණින් රූප ධර්ම හසුකර ගන්නා ආකාරය.00:11:43
2152022/01/19346: ලෝකයෙන් එතෙර වීම පිණිස යන මේ ගමනේදී සමාන සිත් තිබෙන සහායකයන් සිටිය යුතු බව.00:11:19
2162022/01/17345: සම්මර්ශන ඤාණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩී ඇති බව දැන ගන්නේ කෙසේද?00:08:58
2172022/01/15344: (අවසාන කොටස ) පච්‌චුප්‌පන්‌නානං ධම්‌මානං විපරිණාමානුපස්‌සනෙ පඤ්‌ඤා උදයබ්‌බයානුපස්‌සනෙ ඤාණං.00:09:30
2182022/01/15344: (දෙවන කොටස) විදර්ශනා භාවනාවේදී රූපයේ ඇතිවීම සහ නැතිවීම ක්‍රම පහකට බලන ආකාරය.00:12:58
2192022/01/12SADAHAM SAWANA ||අභිධර්ම මාර්ගයෙන් නිර්වාණය කරා || Ven Welimada Jinalankara Himi01:34:27
2202022/01/1238: (06.02.20) 'විසජ්‌ජනාවාර' අවසාන දේශනාව (අනන්තර ප්‍රත්‍යය සහ නත්ථි ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ විස්තරයක්)01:14:26
2212022/01/12344: (පළමුවන කොටස) අවිද්‍යාවෙන් වැසුණු තණ්හාවෙන් බැදුණු සිත්වල ක්‍රියා කාරිත්වය.00:11:13
2222022/01/1237 (30.01.2020) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්හත්වන දේශනාව (විප‍්පයුත‍්ත ප්‍රත්‍යය)01:17:21
2232022/01/1136 (23.01.2020) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්හයවන දේශනාව (අත්ථි, නත්‍ථි, විගත, අවිගත ප්‍රත්‍යය)00:57:00
2242022/01/1135: (16.01.2020) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්පස්වන දේශනාව (අත්ථි ප්‍රත්‍යය )01:00:37
2252022/01/1034: (08.08.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්හතරවන දේශනාව (සම්පයුත‍්ත ප්‍රත්‍යය )00:59:26
2262022/01/09343: ලෝකයට සම්බන්ධ දේවල් සහ නිවන ප්‍රාර්ථනා කරමින් දෙන දානය පිළිබඳව කියවෙන වටිනා ගාථා රත්නයක්.00:09:55
2272022/01/0933: (01.08.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්තුන්වන දේශනාව (මග්ග ප්‍රත්‍යය - 02)01:08:44
2282022/01/0932: (18.07.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්දෙවන දේශනාව (මග්ග ප්‍රත්‍යය)01:00:05
2292022/01/0931: (11.07.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්එක්වන දේශනාව (ධ්‍යාන ප්‍රත්‍යය)01:09:12
2302022/01/0830: (04.07.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්වන දේශනාව (ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යය - 02)01:17:13
2312022/01/08342: ඒකජ කාය, ද්විජ කාය, ත්‍රිජකාය. චතුජ කාය සහ කාමාවචර, රූපාවචර භුමිවල පහළ වන රූප වර්ග.00:10:39
2322022/01/0829: (27.06.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිනමවන දේශනාව (ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යය - 01)00:50:27
2332022/01/07SADAHAM SAWANA|| මේ දේශනය ශ්‍රවණයෙන්ම ඔබට මාර්ගඵලයක් සාක්ෂාත් වේවා|| Ven Welimada Jinalankara Himi02:16:31
2342022/01/0728: (20.06.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිඅටවන දේශනාව (ආහාර ප්‍රත්‍යය)00:56:17
2352022/01/0727: (13.05.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිහත්වන දේශනාව (විපාක ප්‍රත්‍යය)01:24:10
2362022/01/0626: (09.05.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිහයවන දේශනාව (කර්ම පත්‍රය)00:48:34
2372022/01/06SADAHAM SAWANA ||ප්‍රඥාවෙන් මෙම දේශනයේ යථාර්තය අවබෝධ කරන්න||Ven Welimada Jinalankara Himi01:56:00
2382022/01/0625: (02.05.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිපස්වන දේශනාව (ආසේවන පත්‍රය)01:23:44
2392022/01/05341: බෝසතාණන් වහන්සේගේ උත්පත්තියත් සමගම පහළ වූ බෝධීන්වහන්සේ සහ යශෝධරාදේවීන් වහන්සේ පිළිබඳ පැනයක්.00:09:34
2402022/01/0524: (18.04.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිහතර දේශනාව (පච්ඡාජාත පත්‍රය)01:12:04
2412022/01/0523 (07.03.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිතුන්වන දේශනාව (පුරේජාත ප්‍රත්‍යය)01:06:31
2422022/01/04SADAHAM SAWANA ||මාර වසඟයෙන් මිදීම සඳහායි මේ || Ven Welimada Jinalankara Himi00:58:42
2432022/01/0422 (31.01.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිදෙවන දේශනාව (ප්‍රකුර්ති උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය)01:10:33
2442022/01/0421: (17.01.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිඑක්වන දේශනාව (උපනිස්සය ප්‍රත්‍යය)00:53:34
2452022/01/0320: (25.10.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිවන දේශනාව (උපනිස්සය ප්‍රත්‍යය)00:46:57
2462022/01/03340: සත්ව නොවන පුද්ගල නොවන හේතු ඵල ධර්ම පිළිබඳව සහ එම හේතු ඵල ධර්මයන්ගේ පැවැත්ම නවත්වන ආකාරය.00:10:13
2472022/01/0319: (11.10.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහනමවන දේශනාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය - 02)01:29:30
2482022/01/0218: (04.10.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහඅටවන දේශනාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය)01:21:33
2492022/01/01339: ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 'ධ්‍යාන' පිළිබදව සිදු කරන ලද වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:12:23
2502022/01/0117: (20.09.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහහත්වන දේශනාව (අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යය)01:22:49
2512021/12/31SADAHAM SAWANA ||ඔබට ඉතා වැදගත් වන අභිධර්ම දේශණයක් ||Ven. Welimada Jinalankara Himi02:16:31
2522021/12/31338: 'සැබෑ දහම් රසය' යනු කුමක්ද?00:08:14
2532021/12/3116: (02.08.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහසයවන දේශනාව (සහජාත ප්‍රත්‍යය - 02)01:46:00
2542021/12/3015: (26.07.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' පහළොස්වන දේශනාව (සහජාත ප්‍රත්‍යය)01:28:49
2552021/12/2914: (19.07.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහහතරවන දේශනාව (සමනන්තර ප්‍රත්‍යය)01:16:58
2562021/12/2913: (05.07.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහතුන්වන දේශනාව (අනන්තර ප්‍රත්‍යය - 03)01:19:44
2572021/12/28337: ලෝකෝත්තර ධර්ම සහ උත්තරී මනුස්ස ධර්ම.00:06:59
2582021/12/2812: (28.06.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' දොළොස්වන දේශනාව (අනන්තර ප්‍රත්‍යය - 02 )01:45:51
2592021/12/2711: (21.06.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' එකළොස්වන දේශනාව (අනන්තර ප්‍රත්‍යය )01:44:43
2602021/12/27336: සැප කැමති අය විසින් තම තමන්ගේ සිත් දමනය කළ යුතු ආකාරය පිළිබද තථාගතයන් වහන්සේගේ අනුසාසනාව.00:12:49
2612021/12/2610: (07.06.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහවන දේශනාව (අධිපති ප්‍රත්‍යය - 03 )01:29:02
2622021/12/26SADAHAM SAWANA ||ඔබට අත්‍යවශ්‍ය අභිධර්ම කරුණු දේශණය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:42:06
2632021/12/2609: (31.05.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' නමවන දේශනාව (අධිපති ප්‍රත්‍යය )01:12:00
2642021/12/25335: ප්‍රඥාවන්තයා මරණය දකින ආකාරය සහ මරණයේ ආකාර.00:10:54
2652021/12/24SADAHAM SAWAA ||ධර්මය මනසිකාරය කිරීමෙන් අයත් කර ගත යුතු ප්‍රතිථලය ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:40:35
2662021/12/2408: (17.05.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' හත්වන දේශනාව (අධිපති ප්‍රත්‍යය )01:04:02
2672021/12/2307: (10.05.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' හත්වන දේශනාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය - 5)01:18:31
2682021/12/23334: දුකක් ඇති නමුත් විඳින්නෙක් නැති බව.00:10:11
2692021/12/2206: (26.04.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' හයවන දේශනාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය - 4)01:23:55
2702021/12/21(4) Sammaditthi Sutta - Clinging and Craving00:54:55
2712021/12/21SADAHAM SAWANA || අන් මගක් නැත ඔබට ඇති මග මෙයම වේ || Ven Welimada Jinalankara Himi01:29:41
2722021/12/2105: (19.04.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' පස්වන දේශනාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය - 3)01:35:06
2732021/12/21333: ඉතාමත් සුව පහසුවෙන් නිවන් අවබෝධය කරා ලංවීම පිණිස අප සැමට උපකාර වන 'පින'.00:10:09
2742021/12/2104: (29.03.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' හතරවන දේශනාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය)01:11:40
2752021/12/2003: (22.03.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' තුන්වන දේශනාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය)01:22:02
2762021/12/1902: (15.03.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' දෙවන දේශනාව (අකුසල හේතු සහ අබ්‍යාකත හේතු ප්‍රත්‍යය)01:18:14
2772021/12/1901: (01.03.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' පළමුවන දේශනාව ( කුසල හේතු ප්‍රත්‍යය යටතේ සඳහන් වීථිවාර තුන)01:17:39
2782021/12/19332: දුක්ඛ ආර්‍ය සත්‍යය (අවසාන කොටස) පරියාය දුක්ඛය, නිප්පරියාය දුක්ඛය.00:10:55
2792021/12/17332: දුක්ඛ ආර්‍ය සත්‍යය (දෙවන කොටස) පටිච්ඡන්න දුක්ඛය සහ අප්පටිච්ඡන්න දුක්ඛය.00:09:32
2802021/12/16SADAHAM SAWANA ||අතීතාරම්මණ ත්‍රිකය අභිධර්ම දේශණය ||Ven Welimada Jinalankara Himi02:07:47
2812021/12/1631: (01.02.18) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (අත්ථි ප්‍රත්‍යය)01:09:56
2822021/12/1530: (25.01.18) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (අත්ථි සහ නත්ථි ප්‍රත්‍යය)01:01:51
2832021/12/1531: (22.02.18) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාවේ අවසාන දේශනාව. (අධර්මවාදීන් හඳුනා ගන්නා ආකාරය)01:10:16
2842021/12/15332: දුක්ඛ ආර්‍ය සත්‍යය (පළමුවන කොටස) දුක්ඛ දුක්ඛය, විපරිනාම දුක්ඛය, සඞ්ඛාර දුක්ඛ ය.00:16:00
2852021/12/1529: (21.09.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (මාර්ග ප්‍රත්‍යය )01:18:19
2862021/12/14SADAHAM SAWANA ||ශාස්වත හා උච්ඡේද දෘෂ්ඨිය ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:55:26
2872021/12/14Dhamma Discussion On Sammādiṭṭhi00:41:53
2882021/12/1328: (07.09.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ධ්‍යාන ප්‍රත්‍යය )01:31:02
2892021/12/13331: සූක්ෂම ධර්ම විවරණයන් සහිත උතුම් අභිධර්ම කාණ්ඩය පිළිබඳ නැවත සිහිපත් කිරීමක්00:07:56
2902021/12/12SADAHAM SAWANA ||නාම රූප විඥ්ඤාන යන ආර්ය ශ්‍රාවක නිවන් දොරටු ||Ven Welimada Jinalankara Himi02:21:17
2912021/12/1227: (24.08.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යය )01:03:36
2922021/12/1126: (10.08.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර ප්‍ර‍ත්‍යය)01:28:37
2932021/12/11330: මෙනෙහි කිරීමට උපකාරවන කර්‍මය සහ කර්‍ම ඵලය ගැන කියවෙන උතුම් ගාථා රත්නයක්,00:12:49
2942021/12/1125: (04.08.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (විපාක ප්‍ර‍ත්‍යය)01:40:17
2952021/12/10SADAHAM SAWANA || අතීතාරම්මණ ත්‍රිකය || Ven Welimada Jinalankara Himi02:08:46
2962021/12/1024: (27.07.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (නා නා ක්‍ෂණික කර්‍ම ප්‍ර‍ත්‍යය)01:57:20
2972021/12/0923: (20.07.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (කර්ම ප්‍රත්‍යය)01:42:24
2982021/12/08SADAHAM SAWANA ||සිහිය පිහිටුවා ගැනීම සඳහා මේ දේශණය මනාව අසන්න ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:07:32
2992021/12/0822: (13.07.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ආසේවන ප්‍රත්‍යය)01:22:59
3002021/12/0721: (01.06.12017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (පච්ඡාජාත ප්‍රත්‍යය)01:30:02
3012021/12/0720: (25.05.2017 ) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (පුරේජාත ප්‍රත්‍යය)01:33:44
3022021/12/0717 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:05:13
3032021/12/0719: (18.05.2017 ) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය)01:22:35
3042021/12/06329: (දෙවන කොටස ) ප්‍රඥාවේ විවිධ ප්‍රභේද - "දුක්ඛානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා නිබ්බෙධිකපඤ්ඤං පරිපූරෙති"00:09:19
3052021/12/06SADAHAM SAWANA || චිත්ත පරමාර්ථ || Ven Welimada Jinalankara Himi01:07:05
3062021/12/0618: (04.05.2017 ) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (පකති උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය)01:31:02
3072021/12/05පටිච්චසමුප්පාදය - ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:52:45
3082021/12/0517: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද දහම් ගැටළු වලට පිළිතුරු ලබාදීමේ වැඩ සටහනක්.02:04:04
3092021/12/05329: (පළමුවන කොටස ) ප්‍රඥාවේ විවිධ ප්‍රභේද - 'අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා ජවනපඤ්ඤං පරිපූරෙති'00:09:36
3102021/12/0517: (27.04.2017 ) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (උපනිස්සය ප්‍රත්‍යය)01:25:37
3112021/12/0316: (20.04.2017 )'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:38:39
3122021/12/03328: උතුම් වූ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කර ගැනිමට තරම් සුදුසු ප්‍රඥාවක් ලබා ගැනීමට හේතුවන ධර්ම ශ්‍රවණය.00:09:48
3132021/12/0215: (13.04.17) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (සහජාත නිස්සය ප්‍රත්‍යය සහ පුරේජාත නිස්සය ප්‍රත්‍යය)01:13:29
3142021/12/0214: (06.04.17) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (සහජාත ප්‍ර‍ත්‍යය - දෙවන කොටස)01:35:49
3152021/12/0113: (30.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (සහජාත ප්‍ර‍ත්‍යය - පළමුවන කොටස)01:28:36
3162021/12/0112: (23.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (සමනන්තර ප්‍ර‍ත්‍යය)01:19:59
3172021/12/01327: බුදුරජාණන්වහන්සේගේ දයාව කරුණාව ආදී උතුම් බුදුගුණ ගැඹුරින් වටහා ගැනීමට නම්........00:07:23
3182021/12/0111: (20.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (අනන්තර ප්‍ර‍ත්‍යය)01:12:24
3192021/11/30326: පංච මාරයෝ හඳුනා ගනිමු.00:04:08
3202021/11/3010: (16.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (සහජාත අධිපති ස්වභාවය)01:10:12
3212021/11/2909: (09.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ආරම්මණාධිපති සහ සහජාතාධිපති ප්‍ර‍ත්‍යය)01:19:53
3222021/11/2808: (02.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය)01:34:01
3232021/11/28325: අනාදිමත් කාලයක සිට වෙනත් වෙනත් හැඩ ගනිමින් නොකඩවා පවතින චිත්ත ප්‍රවාහය.00:09:43
3242021/11/2807: (23.02.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය)01:23:38
3252021/11/2706: (20.02.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (මහග්ගත සිත් වල චෛතසික සංග්‍රහය)01:27:47
3262021/11/2705: (13.02.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (හේතු ප්‍රත්‍යය)01:39:53
3272021/11/2704 (09.02.17) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (පට්ඨානය ඉගෙන ගැනීමේදී හමුවෙන රූප වර්ග හත සහ හේතු ප්‍රත්‍යය)01:42:42
3282021/11/26324: අචින්තනීය වූ ගුණ ඇති තුණුරුවන් කෙරෙහි සිත පහදවා ගැනීමෙන් ලැබෙන අචින්තනීය වූ යහපත් විපාක.00:15:16
3292021/11/2503: (06.02.2017) 'පට්ඨාන' දේශනා මාලාව (ප්‍ර‍ත්‍යය - ප්‍ර‍ත්‍යයෝත්පන්න සහ ප්‍ර‍ත්‍යනීක ධර්ම)01:00:57
3302021/11/2502: (02.02.2017) උතුම් 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාවේ දෙවන දේශනය (ප්‍රත්‍යය සහ ප්‍රත්‍යය ශක්තිය)01:34:25
3312021/11/2401: (30.01.2017) උතුම් 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාවේ පළමුවන දේශනය (පට්ඨානය යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා දීම)01:39:00
3322021/11/23220: සමථ විදර්ශනා භාවනා ක්‍රම සහ විදර්ශනා භාවනාවට පිවිසෙන ආකාරය පහදාදෙන ඉතාමත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:21:28
3332021/11/2216 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:33:35
3342021/11/22126: ප්‍රතිසන්ධි සිත සහ එම සිතට සම්බන්ධ බොහෝ කරුණු ඇතුලත් මෙම දේශනාවෙන් අභිධර්ම දේශනා මාලාව අවසානයි.01:20:58
3352021/11/22125: වන අභිධර්ම දේශනාව (සංඥාව සහ රූපයේ අනාරම්මණ ස්වභාවය පිළිබඳ)01:18:13
3362021/11/2216: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ දහසයවන දේශනය.02:32:03
3372021/11/21පටිච්චසමුප්පාදය - ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:32:30
3382021/11/21124: (10.10.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව. (ප්‍රශ්න උත්තර වැඩ සටහන).01:21:18
3392021/11/20123: (03.10.2016 ) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විපාක සහ සත් තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම පිළිබඳ)01:02:19
3402021/11/20122: (19.09.2016 ) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න උත්තර වැඩසටහනක්)00:59:06
3412021/11/20121: (12.09.2016 ) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විදර්ශනා උපක්ලේශ)01:30:45
3422021/11/20120: (29.08.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය)01:31:52
3432021/11/19323: සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ උතුම් අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව අමතක නොකළ යුතු බව.00:14:15
3442021/11/19119: (08.08.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (කර්මය - චේතනාව සහ විපාක )01:27:16
3452021/11/19119: (08.08.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (චේතනාව)01:37:18
3462021/11/19118: (01.08.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (කර්මය)01:37:18
3472021/11/18117: (25.07.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (නෛර්යාණික ධර්ම )01:26:24
3482021/11/18322: අන් අයටත් පිහිටවෙමින් සුවසේ නිවන් මගේ යා ගැනීමට අප සැමට පිහිටවන උතුම් පින.00:06:25
3492021/11/1701: The Ratana Sutta (The Jewels Discourse)00:46:26
3502021/11/16321: කායවිඤ්ඤත්ති සහ වචීවිඤ්ඤත්ති00:07:00
3512021/11/14116: (14.07.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අනන්තර ප්‍රත්‍යය)01:14:27
3522021/11/14115: (11.07.201) අතීතයේ අප මහබෝසතාණන්වහන්සේ ත්‍රිලෝකවිජය නම් වූ චක්‍රවර්ති රජව දුන් මනෝමය මහා දානය.00:54:52
3532021/11/13114: (07.07.206) කිලෙසා ධම්‌මා, නො කිලෙසා ධම්‌මා - සංකිලෙසිකා ධම්‌මා, අසංකිලෙසිකා ධම්‌මා - සංකිලි..01:35:52
3542021/11/13320: සුසුඛං වත ජීවාම වෙරිනෙසු අවෙරිනො - වෙරිනෙසු මනුස්‌සෙසු විහරාම අවෙරිනො,00:10:14
3552021/11/13113: (20.06.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විපාක සිත් පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:19:50
3562021/11/13112: (16.06.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විපාක සිත්)00:54:15
3572021/11/12111: (09.06.16) කාම රූප අරූප සහ අපරියාපන්න භුමි වල පහළවන සිත් පිළබඳ ධර්ම සාකච්ඡාවක්.01:24:49
3582021/11/12110:(06.06.2016) දින සිදු කළ කාම රූප අරූප සහ අපරියාපන්න යන භුමි සතරෙහි හටගන්නා සිත් පිළබඳ දේශනාව.01:13:00
3592021/11/11109: (02.06.2016) වන දින සිදු කළ සත්ව පුද්ගල ආත්ම නොවන 'ධර්ම' පිළිබඳව නැවත පැහැදිලි කිරීමක්.01:06:44
3602021/11/11319: විදර්ශනා භාවනාවේදී රූප ධර්ම හසුකර ගන්නා ආකාරය.00:11:43
3612021/11/11108: (12.05.2016) වන දින 'සත්තධාතු සූත්‍රය' ඇසුරින් පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව.01:10:04
3622021/11/10107: (09.05.2016) වන දින පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාව (සත්තධාතු සූත්‍රය)01:14:20
3632021/11/10106: (05.05.2016.) වන දින පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාව (කල්‍යාණ මිත්‍ර‍ සම්පත්තිය)01:33:37
3642021/11/1015 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:28:35
3652021/11/10318: සූක්ෂම වූ ප්‍රණීත වූ පරම ශාන්ත වූ නිර්වාණ ධාතුව හසු කරගැනීම පිණිස ප්‍රඥාව වඩා ගැනීමේ වැඩ සටහන.00:08:39
3662021/11/07පටිච්චසමුප්පාදය - ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:27:30
3672021/11/0715: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ පහළොස්වන දේශනය.02:27:22
3682021/11/06104: (28.04.2016.) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සන්තීරණ සිත)01:03:49
3692021/11/05317: පඨවි - ආපෝ - තේජෝ - වායෝ යන සතර මහා ධාතු 'භූතරූප' යනුවෙන් හැදින්වීමට හේතුව.00:07:21
3702021/11/05104: (02.05.2016.) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (දස්සන ත්‍රිකය පිළිබඳ නැවත විග්‍රහ කිරීමක් )01:42:36
3712021/11/05212: 'Ganga Rohana Puja' (Wholesome Kamma that the Buddha experienced during the tour to Vishala)00:56:28
3722021/11/04316: 'අනිමිත්ත චේතෝ විමුත්තිය'00:08:09
3732021/11/02103: (25.04.2016.) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (චක්ඛු ප්‍ර‍සාදය)01:41:56
3742021/11/01102: (25.11.2015) වෙනිදා පුරපසළොස්වක පොහොය දින පැවැත් වූ වටිනාම දේශනාවක්. (පිනට අවමන් නොකළ යුතු බව)01:56:00
3752021/11/01315: ඉතාමත් හොඳ බලසම්පන්න විපාක ලැබෙන ආකාරයට දානයක් පිරිනැමීමේදී සම්පුර්ණ වියයුතු කරුණු පහ.00:08:03
3762021/11/01101: (11.11.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (පරාමාසය)01:36:38
3772021/11/0114 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:14:15
3782021/10/3114: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ දහහතර වන දේශනය.02:12:03
3792021/10/31100: (04.09.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව - (ඕඝ ධර්ම)01:28:52
3802021/10/3099: (02.09.2015) වන දින පැවැත් වූ 'ග්‍රන්‍ථ ධර්ම' පිළිබඳ දෙවනි දේශනාව.01:34:39
3812021/10/29314: Beautiful explanation on using the same object for both Tranquility and Insight meditation..00:07:39
3822021/10/2998: (28.08.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ග්‍රන්‍ථ ධර්ම)01:45:38
3832021/10/2997: (24.08.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සංයෝජනගොච්ඡකයේ අවසාන සංයොජන ධර්ම යුගල දෙක)00:54:30
3842021/10/28313: සංස්කාර සහ සංස්කාර නිමිති වෙන වෙනම හඳුනා ගනිමු.00:12:46
3852021/10/2896: (19.08.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ඕජා රූපය)01:42:44
3862021/10/2813 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:54:20
3872021/10/28Sammādiṭṭhi Sutta (2)00:56:11
3882021/10/28Sammādiṭṭhi Sutta (1)00:48:04
3892021/10/2895: අවසාන ආසව ධර්ම යුගල 2 සහ සංයෝජන ධර්ම - මෙම දේශනාව සම්පුර්ණයෙන්ම පටිගතවී නැතිබව කරුණාවෙන් සලකන්න00:38:04
3902021/10/2794: වෙනි අභිධර්ම දේශනාව. ආසවගොච්ඡකය යටතේ සඳහන් 'ආසව ධර්ම' යුගල තුනක් පිළිබඳ විග්‍රහයක්.01:03:30
3912021/10/2693: (05.08.2015) ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර ධර්ම - විඤ‍්ඤෙය්‍ය ධර්ම යුගලය - ආස්‍රව වූ සහ ආස්‍රව නො වූ ධර්‍ම01:45:15
3922021/10/26312: දින්නං සුඛ ඵලං හොති - දුන් දෙය සැප විපාක ඇති කරන්නේ වේ.00:15:14
3932021/10/2592: (03.08.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මෛත්‍රීය මුල් කරගත් විපස්සනා භාවනාව)01:52:47
3942021/10/2591: (22.07.2015) වනදින දේශනාව (දුක මාතිකා) සප‍්පටිඝ - අප‍්පටිඝ ධම්ම සහ රූපිනො - අරූපිනො ධම්ම.01:40:02
3952021/10/24පටිච්චසමුප්පාදය - ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:54:36
3962021/10/2413: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ දහතුන්වන දේශනය.01:53:09
3972021/10/2390: (15.07.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (දුක මාතිකා - 03) චුල්ලන්තරදුකය01:44:31
3982021/10/23311: මරණාසන්න මොහොතේදී කුමක් කළ යුතුද?00:08:30
3992021/10/2289: (13.07.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (දුක මාතිකා - හේතුගොච්ඡකය 02)01:36:53
4002021/10/2288: (08.07.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (දුක මාතිකා ආරම්භක දේශනය - හේතුගොච්ඡකය)01:33:23
4012021/10/21222: Dakkhiṇa-Vibhaṅga Sutta (Part Two)00:49:56
4022021/10/21310: හීන ප්‍රාර්ථනාවක් සහිතව දානයක් දීමේදී පහළ වන චේතනාව පිළිබඳව සහ දානමය කුසල් සිත් විදර්ශනා කිරීම00:12:21
4032021/10/2011 පටිච්චසමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:58:56
4042021/10/2087: (01.07.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සතර පටිසම්භිදා)01:46:03
4052021/10/1909 පටිච්චසමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ00:59:47
4062021/10/1986: (29.06.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ආරම්මණාධිපති ප්‍ර‍ත්‍යය සහ සහජාතාධිපති ප්‍ර‍ත්‍යය)01:44:39
4072021/10/18309: චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ තිබෙන ඇලීම නැතිවී නිර්වාණය අරමුණු වීම සහ ධර්මයේ තිබෙන මහානුභාව සම්පන්නභාවය.00:07:04
4082021/10/16211: පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් දැන ගැනීමේ වටිනා කම පිළිබඳව සිදුකළ වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:37:32
4092021/10/16308: පිරිසිදු වූ නික්ලේශී වූ ආර්ය උතුමන්වහන්සේලා සතු ගුණ මෙනෙහි කිරීමෙන් අපට සිදු වන අසීමිත යහපත .00:12:13
4102021/10/15210: Dakkhiṇa-Vibhaṅga Sutta (Part One)00:46:30
4112021/10/1485: (24.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ජවන ප්‍රඥාව - නිබ්බෙධික ප්‍රඥාව සහ මහා ප්‍රඥාව)01:52:03
4122021/10/14307: ආනාපානසති භාවනාව වැඩිමෙන් ලෝභ කම නැති වන්නේ කෙසේද?00:08:33
4132021/10/12209: සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව (පුණ්‍යානුමෝදනාවක් සිදු කිරීම පිණිස පැවැත් වූ විශේෂ ධර්ම දේශනාවක්)01:32:01
4142021/10/1284: (17.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ ධර්ම සාකච්ඡාවක්)01:49:45
4152021/10/1183: (10.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය)01:43:13
4162021/10/1182: (08.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න පිළිතුරු වැඩ සටහනක්)01:35:57
4172021/10/10භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන පටිච්චසමුප්පාද දේශනාව02:15:11
4182021/10/1012: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ දොළොස්‌වන දේශනය.02:14:50
4192021/10/09208: උතුම් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (එකළොස් වෙනි වස්සාන ධර්ම දේශනාව)01:29:40
4202021/10/0881: (03.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මාර්ග චිත්ත වීථි)01:40:34
4212021/10/08306: පුඤ්ඤාභිසංඛාර - අපුඤ්ඤාභිසංඛාර - ආනෙඤ්ජාහි සංඛාර - පින සහ කුසලය.00:11:06
4222021/10/0780: (01.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සංස්කාර සහ සංස්කාර නිමිති)00:34:06
4232021/10/0602) 02.10.21 දින පැවති භාවනා වැඩ සටහනේ ධර්ම සාකච්ඡාව සහ දහම් කරුණු පැහැදිලි කිරීම.01:00:25
4242021/10/0603) 02.10.21 වන දින භාවනා වැඩ සටහනේ අවසාන ධර්ම දේශනාව.01:37:30
4252021/10/0601) 02.10.21 වන දින පැවති භාවනා වැඩ සටහනේ පූර්වකෘතිය සහ ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේගේ අනුශාසනාව.01:13:05
4262021/10/0679: (20.05.2015) වන දින පැවැත් වූ දේශනාව. (අනිමිත්ත- අප්‍ර‍ණිහිත - ශුන්‍යත යන විමොක්‍ෂ මුඛ තුන)01:38:40
4272021/10/06305: අපි විඳින දුක්වලට ප්‍රබල දායකත්වයක් ලබා දි ඇති අවිද්‍යාව, සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍යය වන ආකාර නමය.00:11:12
4282021/10/0478: (13.05.2015) වනදින පැවැත්වූ දේශනාව (ඇතිවීම නැතිවීම ප්‍රත්‍යය වශයෙන් සහ ක්‍ෂණ වශයෙන් දැකීම)01:56:00
4292021/10/04203: Importance of seeking and maintaining spiritual friendship (Kalyana Mitta)00:55:48
4302021/10/04304: සෝවාන් ඵලයට පත් වූ ආර්‍ය්න් වහන්සේලා තුල පවතින උතුම් ගුණ.00:09:38
4312021/10/03SADAHAM SAWANA ||මාර බාධක වලින් තොරව මේ දහම් කරූණු ඔබට අවබෝධ වේවා ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:03:54
4322021/10/02එක්දින විශේෂ සීල භාවනාව දහම් වැඩසටහන-2 කොටස: 2021-10-02 : අති පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:12:39
4332021/10/02එකදින විශේෂ සීල භාවනාව දහම් වැඩසටහන -2021-10-02 - අති පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:28:43
4342021/10/02එක්දින විශේෂ සීල භාවනාව දහම් වැඩසටහන-3 කොටස: 2021-10-02 : අති පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ02:05:35
4352021/10/01203: සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්සේට සහම්පතී බ්‍රහ්මරාජයා විසින් සිදු කළ ආරාධනාව සහ බ්‍රහ්මලෝකයට ඇති දුර.00:21:54
4362021/10/0177: (06.05.2015) උදයව්‍යය ඥානය පිළිබඳ මෙම දේශනාව සම්පුර්ණයෙන් පටිගත වී නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.00:17:25
4372021/09/3076: (04.05.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (උදයව්‍යය ඥානය)01:34:26
4382021/09/3075: (29.04.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අවිද්‍යාව නව ආකාරයකට සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍යය වීම)01:42:06
4392021/09/29303: නොබියව මරණයට මුහුණ දීම පිණිස මනස පුරුදු කලයුතු ආකාරය සහ සමසීසී පරිනිර්වාණය.00:12:28
4402021/09/2974: (27.04.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මනෝද්වාරික මරණාසන්න චිත්ත වීථි සතර)01:54:42
4412021/09/2873: (24.04.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (පංචද්වාරික මරණාසන්න චිත්ත වීථි)02:16:30
4422021/09/28SADAHAM SAWANA ||මෙම දේශණය ඇසීමෙන් ඔබේ දහම් ඇස විවෘත වේවා ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:58:42
4432021/09/2772: (22.04.15) මරණාසන්න සිත් පිළිබඳ මෙම දේශනාවේ හඬ තරමක් අපැහැදිලි සහ අසම්පුර්ණ බව කරුණාවෙන් සලකන්න.00:55:02
4442021/09/27302: සත්ව සන්තාන දවන තවන 'ඊර්ෂ්‍යාව' 'මාන්නය' ආදී කෙලෙස් ධර්ම හඳුනා ගනිමු.00:09:18
4452021/09/27SADAHAM SAWANA ||ඔබේ අභිධර්ම ගැටළු සඳහා විසඳුම් මෙම දේශණයේ තිබේද || Ven Welimada Jinalankara Himi01:48:36
4462021/09/2771: (23.03.2015) වන දින පැවැත් වූ දේශනාව (ආචයගාමි ධර්ම අපචයගාමි ධර්ම සහ ආචයගාමි අපචයගාමී නොවන ධර්ම)01:51:31
4472021/09/2770: (18.03.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රත්‍යය ධර්ම සහ ප්‍රත්‍යය උප්පන්න ධර්ම)01:48:20
4482021/09/2669: (16.03.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ ගැටළු විසදාගැනීම)01:21:21
4492021/09/2568: (11.03.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය පිළිබඳව තව දුරටත් පැහැදිලි කිරීම)01:43:37
4502021/09/25202: ගිහියන් වන අප විසින් 'ගෞරවණීය භික්ෂුන්වහන්සේලා ඇසුරු කළයුත්තේ කෙසේද?'01:23:11
4512021/09/2567: (09.03.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය)01:51:23
4522021/09/2466: 25.02.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සාස්වත දෘෂ්ටිය සහ උච්ඡෙද දෘෂ්ටිය)01:55:25
4532021/09/23301: සර්‍ව සංග්‍රාහික පටිච්චසමුප්පාදය ගලපාගතයුතු ආකාරය සහ කුසල සිතක පටිච්චසමුප්පාදය.00:09:17
4542021/09/2365: 23.02.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අභිධර්මයට අනුව දුක තේරුම් ගැනිම)01:45:22
4552021/09/23SADAHAM SAWANA ||සසර නැවතීමට ඉලක්ක වූ අභිධර්ම දේශණාව ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:39:03
4562021/09/2264: 18.02.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (තණ්හාව සහ සන්තිර්ණ සිත්)01:46:48
4572021/09/2263: 16.02.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව ( ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:47:42
4582021/09/21300: අපිට නිවන්මග කියා දුන් සම්මාසම්බුදුරජාණන්වහන්සේට සහ දෙවියන් වෙනුවෙන් සිදුකරන පූජාවල් .......00:18:33
4592021/09/21SADAHAM SAWANA || රූපාවචර කුසල් සිත් || Ven Welimada Jinalankara Himi01:45:58
4602021/09/2162: 02.02.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (තිකමාතිකා පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:54:00
4612021/09/2061: 28.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි )01:43:19
4622021/09/19භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන පටිච්චසමුප්පාද දේශනාව01:54:36
4632021/09/1911: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ එකළොස්‌වැනි දේශනය.01:53:16
4642021/09/1860: 26.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි )01:44:08
4652021/09/18201: කර්මය විපාක දෙන ආකාරය (8 වෙනි වස්සාන ධර්ම දේශනාව)01:21:13
4662021/09/1859: 19.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:38:34
4672021/09/17299: නැවත නැවතත් ඉපදීමට හේතු වන 'අනාර්ය වූ පරියේසනය' .00:13:21
4682021/09/17SADAHAM SAWANA || ධර්ම ආහාරයන් පරිභෝජනය කිරීම යනු කුමක්ද || Ven Welimada Jinalankara Himi01:37:01
4692021/09/1758: 14.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:39:58
4702021/09/1657: 12.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව ('අජ‍්ඣත‍්තාරම්මණ ත්‍රිකය සහ සනිදස‍්සන ත්‍රිකය)01:56:54
4712021/09/15200: සිහිය පිහිටුවා ගැනීමට අවශ්‍ය වන ධර්ම කාරණා 4 ක් (6 වෙනි වස්සාන ධර්ම දේශනාව)01:07:31
4722021/09/1556: 07.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අතීතාරම්මණ ත්‍රිකය)02:07:46
4732021/09/14298: අමනුෂ්‍යයන් මනුෂ්‍යන්ට පීඩා පමුණුවන හේතු සහ කායගතාසති භාවනාව වැඩීම තුලින් අපට ලැබෙන ආරක්ෂාව.00:07:23
4742021/09/1455: 05.01.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අතීත ත්‍රිකය)01:49:33
4752021/09/13SADAHAM SAWANA ||හේතුක සිත් හා අහේතුක සිත් හට ගැනීම පිළිබඳ විග්‍රහය|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:35:20
4762021/09/13199: 'චිත්ත පරමාර්ථය' පිළිබඳව සිදුකරන ලද ඉතාමත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:07:05
4772021/09/1354: 17.12.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:42:30
4782021/09/12297: සත්ව පුද්ගල නොවන 'ධර්ම' ස්කන්ධ,ආයතන,ධාතු ලෙස විදර්ශනා කිරීම මතු දිනයක සසරින් මිදීමට බලපාන අයුරු00:08:26
4792021/09/1253: 12.01.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (උප්පන්න ත්‍රිකය)01:58:50
4802021/09/1252: 26.11.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මග්‌ගාරම්‌මණ ත්‍රිකය)02:08:46
4812021/09/10198: "ඉදං ඛො පන භික‍්ඛවෙ, දුක‍්ඛං අරියසච්චං: “ජාතිපි දුක‍්ඛා, ජරාපි දුක‍්ඛා, ව්‍යාධිපි දුක‍්ඛො...."01:41:33
4822021/09/1051: 24.11.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මිච්ඡත්ත ත්‍රිකය)02:04:35
4832021/09/09SADAHAM SAWANA ||මෙම පැහැදිලි කිරීම් ඔබේ ගැටළු විසඳීමට සමත්වෙයි || Ven Welimada Jinalankara Himi00:48:31
4842021/09/0950: 19.11.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (හීන ත්‍රිකය)01:48:44
4852021/09/09296: ආර්යවූ තුෂ්ණිම්භාවය යනු කුමක්ද?00:09:22
4862021/09/0849: 17.11.2014 වනදින අභිධර්ම දේශනාව (සෙක්ඛ ත්‍රිකය - පරිත්ත ත්‍රිකය සහ පරිත්තාරම්මණ ත්‍රිකය)01:58:38
4872021/09/06SADAHAM SAWANA ||හටගත් යමක් අඛණ්ඩ පැවැත්ම සඳහා වන ආහාර ධර්මතාව || Ven Welimada Jinalankara Himi01:37:01
4882021/09/06197: ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මෙහය වූ සීල - භාවනා වැඩ සටහනක ප්‍රශ්න උත්තර වාරය.01:41:15
4892021/09/0548: 05.11.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව ( ආචයගාමි ත්‍රිකය)01:52:59
4902021/09/0547: 03.11.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (දස්සන හේතු ත්‍රිකය)01:37:14
4912021/09/04SADAHAM SAWANA || ප්‍රතිපදාව තුලින් නිවන් මග දකින්න || Ven Welimada Jinalankara Himi01:53:46
4922021/09/04196: 'ඤාණවත්‍ථු සූත්‍රය' ඇසුරින් සිදුකළ ඉතා ගම්භීර දහම් කරුණු ඇතුලත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:21:53
4932021/09/04Special Sil & Meditation Program - by Ven. Welimada Jinalankara Thero09:29:40
4942021/09/03295: විදර්ශනා භාවනාවකදී නාම ධර්ම හඳුනා ගන්නා ආකාරය.00:08:11
4952021/09/0346: 29.10.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රීති ත්‍රිකය සහ දස්සන ත්‍රිකය)01:48:51
4962021/09/0245: 27.10.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විතර්ක ත්‍රිකය)01:37:05
4972021/08/3144: 22.10.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සංකිලිට්‌ඨ ත්‍රිකය)01:50:30
4982021/08/31294 (2) උතුම් නවම් පුරපසළොස්වක පොහොය දිනක සිදු වූ විශේෂ සිදුවීම් ඇතුලත් රසවත් කථා ප්‍රවෘත්තියක්.01:00:37
4992021/08/3009 පටිච්චසමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර02:07:40
5002021/08/3043: 20.10.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (උපාදින්න ත්‍රිකය)01:48:11
5012021/08/2942: 06.10.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විපාක ත්‍රිකය පිළිබඳ පුනරික්ෂණයක්)01:49:42
5022021/08/2910: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ දහවන දේශනය.02:06:01
5032021/08/29294: (1) දෘෂ්ටි ගතවීම, අතහැරීම සහ උතුම් රහතන් වහන්සේ පිළිබඳව කියවෙන වටිනා දහම් කාණ්ඩයක්.00:12:13
5042021/08/28SADAHAM SAWANA ||ඔබට අවශ්‍ය අභිධර්ම කරුණු මෙහි සාකච්ඡා කරනු ඇති ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:48:31
5052021/08/2741: 10.01.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (කුසල ත්‍රිකය සහ වේදනා ත්‍රිකය _ පුනරීක්ෂණයක් )01:50:33
5062021/08/26293: පෙර කෙළවරක්, ආරම්භයක් නොපෙනෙන ඉතාමත් දීර්ඝ වූ සංසාරයේ පැවැත්ම.00:13:29
5072021/08/2640: 29.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විපාක ත්‍රිකය)01:50:59
5082021/08/2639: 24.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප කාණ්ඩය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 2)01:44:41
5092021/08/25292: රූප කලාප වල සත්‍යය ස්වභාවය00:06:48
5102021/08/23SADAHAM SAWANA||ඉතා වැදගත් අභිධර්ම කරුණු සාකච්ඡාව.මනාව අවබෝධ කරන්න||Ven Welimada Jinalankara Himi01:52:51
5112021/08/22195: අප තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේගේ 'මහා කරුණා ගුණය'.01:23:19
5122021/08/2238: 22.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප කාණ්ඩය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු))01:15:25
5132021/08/21194: අභිධර්මය යනු කුමක්ද?01:37:00
5142021/08/2137: 17.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (වේදනා ත්‍රිකය)01:54:47
5152021/08/20SADAHAM SAWANA|| මේ ධර්ම කරුණු වටහා ගන්නට ඔබට චිත්ත ශක්තිය පහල වේවා Ven Welimada Jinalankara Himi01:48:36
5162021/08/2036: 15.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ඇසක තිබෙන රූප කලාප)01:35:48
5172021/08/19193: 'බෝධි' නම් වූ ලෝකෝත්තර සතර මාර්ගඤාණයන් ලබා ගැනිම පිණිස වැඩිය යුතු සත්තිස්බෝධිපාක්ෂික ධර්ම.01:09:42
5182021/08/19291: දස කුසල්, දස අකුසල් සහ සුරාපානය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකටගෞරවණීය ස්වාමීන්සේගෙන් ලැබුණ වටිනා පිළිතුරක්.00:10:36
5192021/08/1935: 10.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (කුසල ත්‍රිකය)01:42:22
5202021/08/1834: 03.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප ධර්ම - 6)01:49:48
5212021/08/17192: “කතමඤ්ච භික්ඛවෙ දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං? ....." 15.08.2102:00:14
5222021/08/15SADAHAM SAWANA || මෙම අභිධර්ම කරුණු ඹබට මනාසේ අවබෝධවේවා || Ven Welimada Jinalankara Himi01:52:24
5232021/08/1509: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ නමවන දේශනය.00:55:40
5242021/08/1533: 01.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප ධර්ම - 5 - ශබ්ද නවකය )01:58:57
5252021/08/15290: මවුකුසකට පැමිණෙන පින්වත් දරුවකු නිසා සැමට සිදුවන යහපත සහ මවගේ සිතුවිලි දරුවාට බලපාන ආකාරය.00:09:56
5262021/08/1332: 27.08.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප ධර්ම - 4 - කර්මජ රූප කලාප)01:57:54
5272021/08/13289: (දෙවන කොටස) තමා තුල තිබෙන කර්මජ රූප මනසිකාරයට හසු කරගන්නා ආකාරය .00:07:02
5282021/08/1131: 25.08.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප ධර්ම - 3)02:05:21
5292021/08/10289: (1) අපගේ ශරිර තුල වර්තමානයේ පහළවන ඍතුජ ආහාරජ සහ චිත්තජ රූප මනසිකාරයට හසු කරගන්නා ආකාරය.00:13:27
5302021/08/0930: 20.08.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප ධර්ම)01:54:08
5312021/08/0808: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ අටවන දේශනය.01:45:47
5322021/08/07288: සිත පවතින්නේ කොතැනද ?00:11:53
5332021/08/07SADAHAM SAWANA=ඔබේ අභිධර්ම ගැටළු සඳහා මේ දෙසුමෙන් විසඳුම් ලැබේවි= Ven Welimada Jinalankara Himi01:45:58
5342021/08/0729: 18.08.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප ධර්ම)01:48:57
5352021/08/05SADAHAM SAWANA ||රූපාවචර හා අරූපාවචර සිත් පිළිබඳ මනා පැහැදිලි කිරීමක්Ven Welimada Jinalankara Himi01:55:08
5362021/08/05188: පරමාර්ථ ධර්ම විවිධ ආකාරවලට බෙදා දක්වන ඉතාමත්ව වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:52:43
5372021/08/0428: 11.08.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මනෝද්වාර වීථි ඇසුරින් ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:45:39
5382021/08/03287 : මහා අනුභාව සම්පන්න පිං සිතක් උපදවා ගැනීම පිණිස අපි දැන ගතයුතු ආර්යන් වහන්සේලා සතු උතුම් ගුණ.00:10:39
5392021/08/03SADAHAM SAWANA || මේ දේශනයෙන් ඔබට මනසිකාරමය හැඟීමක් ඇති වේවි || Ven Welimada Jinalankara Himi01:10:09
5402021/08/01286: දාන වස්තු පිළිබඳව සහ දානයෙන් ආනිශංස ලැබෙන ආකාරය පිළිබඳව වටිනා ධර්ම විග්‍රයක්.00:08:23
5412021/08/01SADAHAM SAWANA ||නොදන්නා ගැඹුරු දහම් කරුණු || Ven Welimada Jinalankara Himi01:44:58
5422021/08/01ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව 01.08.202102:01:33
5432021/08/0127: 06.08.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (වීථිමුත්ත සිත් සහ වීථි සිත්)01:38:50
5442021/07/31රූප සප්තක විදර්ශනාව 31.07.202102:11:34
5452021/07/30285 : (දෙවන කොටස)ආර්‍ය් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ කෙනෙකු තුල පිහිටන උතුම් ගුණ 4.00:12:17
5462021/07/3026: 04.08.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (කාමසෝභන සිත් වලින් ලැබෙන කුසල විපාක)02:07:13
5472021/07/29SADAHAM SAWANA || ආර්ය පර්යේෂණය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:50:26
5482021/07/28285 : (1) සක්විති රජ කෙනෙකු සහ උතුම් ආර්‍ය් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ කෙනෙකු අතර තිබෙන්නා වූ වෙනස්කම්.00:08:29
5492021/07/28SADAHAM SAWANA || මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි || Ven Welimada Jinalankara Himi01:41:46
5502021/07/2825: 30.07.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අහේතුක ක්‍රියා සිත්)01:50:32
5512021/07/27SADAHAM SAWANA || කම්ම විපාක ඥානය පිළිබඳවයි මේ වැදගත් දේශණය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:41:45
5522021/07/27284: මතක තබා ගැනීමේ ශක්තිය වැඩි වීමට සහ අඩු වීමට බලපාන කරුණු.00:05:06
5532021/07/2624: 28.07.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අහේතුක සිත් ඇසුරින් නැගූ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු )01:42:46
5542021/07/2507 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තෙ ජිනාලංකාර02:18:32
5552021/07/2507: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ හත්වන දේශනය.02:14:42
5562021/07/2423: 23.07.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (දෝසමූල සහ මෝහමූල සිත් ඇසුරින් ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු )01:55:15
5572021/07/23283 : 'අවිද්‍යාව' කෙසේ තේරුම් ගනිමුද?00:10:35
5582021/07/2322: 21.07.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු )01:16:23
5592021/07/2321: 16.07.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු )01:25:25
5602021/07/2320: 14.07.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු )01:23:02
5612021/07/2219 : 09.07.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අනුබන්ධක මනෝද්වාර වීථි)02:00:59
5622021/07/22SADAHAM SAWANA සතර සතිපට්ඨානය ගැන ඉතා සරල පූර්ණ දැනුවත් කිරීමක් Ven Welimada Jinalankara Himi01:26:11
5632021/07/22282 : අෂ්ට සමාපත්ති සහ නිරෝධ සමාපත්තිය යන නව අනුපුබ්බවිහාර පිළිබඳ ඉතා වටිනා දහම් විග්‍රහයක්.00:09:59
5642021/07/2018: 07.07.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි)01:57:09
5652021/07/19281 : අභිධර්මය ඉගෙන ගැනීම ධර්ම අවබෝධයට හේතු වන්නේ කෙසේද?00:05:16
5662021/07/1906 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තෙ ජිනාලංකාර02:05:56
5672021/07/19SADAHAM SAWANA ඹබේ භාවනා ගැටළු සඳහා මේ විසඳුම් ගැලපේද බලන්න Ven Welimada Jinalankara Himi01:26:11
5682021/07/1917: 02.07.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අතිමහන්තාරම්මණ, මහන්තාරම්මණ .....චිත්ත වීථි)01:57:14
5692021/07/1806: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ හයවන දේශනය.01:59:07
5702021/07/18280 : 'ධාතු' නම් වූ ධර්ම කෙසේ හඳුනාගත යුතු ද?00:10:49
5712021/07/17SADAHAM SAWANA- ප්‍රඥා සහ චේතෝ විමුක්ති සරල විග්‍රහය- Ven. Welimada Jinalankara Himi01:06:10
5722021/07/1716: 30.06.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (උත්පාද - ස්ථිති - භඞ්ග)01:56:47
5732021/07/16279: පටිච්චසමුප්පාදය - පටිච්‌ච - පටිච්චසමුප්පන්න - පටිච්චසමුප්පාද යන වචනයන්ගේ අර්ථ සහ ...00:09:30
5742021/07/1515: 25.06.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (චිත්ත වීථි)01:36:10
5752021/07/1514: 23.06.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සිත්වල කෘත්‍යය 14)02:03:50
5762021/07/14278: පර්යාප්ති, ප්‍රතිපත්ති හා ප්‍රතිවේධ යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?00:07:03
5772021/07/1313: 18.06.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (කාමාවචර සිත්වල සහ රූපාවචර සිත්වල යෙදෙන චෛතසික)01:56:56
5782021/07/1305 පටිච්ච් සමුප්පාදය - භන්තෙ ජිනාලංකාර01:58:53
5792021/07/1212: 16.06.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ශෝභන චෛතසික සම්ප්‍රයෝගය)01:58:31
5802021/07/1105: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ පස්වන දේශනය.01:56:54
5812021/07/09277 : (දෙවන කොටස ) තථාගත සම්මාසම්බුදු රජාණන්වහන්සේ කවර අර්‍ථයෙකින් 'බුද්ධ' නම් වන සේක් ද?00:10:31
5822021/07/0911: 11.06.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අහේතුක චිත්තයන්හි චෛතසික සංග්‍ර‍හය)01:53:05
5832021/07/08277 : (1) උතුම් බුදු ගුණ මෙනෙහි කළ යුත්තේ ඇයි? තථාගතයන්වහන්සේ කවර අර්‍ථයෙකින් 'බුද්ධ' නම්වන සේක් ද?00:12:55
5842021/07/0710: 09.06.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අකුසල සිත්වල යෙදෙන චෛතසික - 02)02:06:18
5852021/07/05276 : බොහෝ ආනිසංස දායක මරණසති භාවනාව.00:18:43
5862021/07/0409: 04.06.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අකුසල සිත්වල යෙදෙන චෛතසික)01:58:41
5872021/07/04275 :තමන්ගේ සන්තානවල පහළවන 'ලෝභ දෝස මෝහ' සිත් වලට අනුව ක්‍රියාත්මක වීමෙන් ලැබෙන්නා වූ කටුක විපාක.00:12:21
5882021/07/01274: චාගානුපස්සනාව පිළිබඳව සහ දානයේ ආනිසංස මෙනෙහි කිරීමේදී මාන්නය ඇති විය හැකිද යන පැනයන්ට පිළිතුරු00:10:32
5892021/07/0108: 02.06.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රකීර්ණක චෛතසික + අකුසල සාධාරණ සහ කුසල සාධාරණ)01:39:03
5902021/07/01SADAHAM SAWANA || මේ දේශණය ලංකාවේ ඔබ අනීවාර්යයෙන් අසන්න ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:01:52
5912021/06/30273: චේතෝ විමුත්තිය සහ පඤ්ඤා විමුත්තිය.00:12:28
5922021/06/2907: 28.05.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූපාවචර - අරූපාවචර සහ ලෝකෝත්තර සිත්)01:55:07
5932021/06/2704 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර02:11:11
5942021/06/2704: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ සිවිවන දේශනය.02:09:31
5952021/06/27SADAHAM SAWANA || අතිශ්‍ය වටිනා ප්‍රායෝගික ධර්ම පර්යායක් ||Ven Welimada Jinalankara Himi00:47:54
5962021/06/26272 : "චිත්ත වීථි වල දක්වනු ලබන 'භවාංග සිත' අභිධර්මයෙහි සදහන් සිත් 89 ට ගලපන්නේ කෙසේද?"00:12:48
5972021/06/2406: 26.05.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූපාවචර කුසල් සිත්)01:45:57
5982021/06/24SADAHAM SAWANA || කඨින පිංකමේ ඇති ආශ්චෛර්යමත් ආනිශංස ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:26:21
5992021/06/23271: ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය මිහිඳු මහරහතන්වහන්සේ විසින් ශ්‍රී ලංකා....00:31:41
6002021/06/23SADAHAM SAWANA|| සිහිනුවණින් වචන භාවිතය (වචී කම්ම ) || Ven Welimada Jinalankara Himi01:13:47
6012021/06/2205: 19.05.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සන්තීරණ සිත්)01:48:35
6022021/06/22SADAHAM SAWANA නාම රූප ධර්මවල නාම ස්කන්ධ නිර්මානය වීම හා දහම් කරුණු Ven Welimada Jinalankara Himi01:01:04
6032021/06/21270 : 'වර්තමානයේ ඉන්න' යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද ? *...00:10:45
6042021/06/2020 06 2021 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව01:37:00
6052021/06/2004: 14.05.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අහේතුක සිත්)01:35:19
6062021/06/20269: පියවරක් පියවරක් පාසා සත්තිස් බෝධිපාක්‍ෂික ධර්‍ම වැඩෙන ආකාරය.00:13:13
6072021/06/1919 06 2021 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව01:53:45
6082021/06/1903 :12.05.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ලෝභ මූල සිත් - දෝස මූල සිත් - මෝහ මූල සිත්)01:52:50
6092021/06/19SADAHAM SAWANA ||විදර්ශනාව ගැන ඔබේ ගැටළු මෙයින් විසඳේවි || Ven Welimada Jinalankara Himi01:01:05
6102021/06/1803 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර01:53:37
6112021/06/18SADAHAM SAWANA|| ක්ලේෂ ධර්මයන් නිවා දමන නිබ්බේධික ධර්ම || Ven Welimada Jinalankara Himi01:30:38
6122021/06/1702 : 07.05.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව .01:52:24
6132021/06/1701 : 05.05.2014 වන දින පැවැත් වූ ආරම්භක අභිධර්ම දේශනාව .01:48:30
6142021/06/17268 : ප්‍රතිසන්ධි ක්ෂණයේදී සහ ප්‍රවෘත්තියෙහිදී නාම රූප ධර්මයන් ප්‍රත්‍යය වන ආකාරය පිළිබඳව ......00:08:42
6152021/06/17SADAHAM SAWANA ||විදර්ශනා භාවනාව සරලව හා පැහැදිලිව ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:38:08
6162021/06/15267 : ඤාණය සහ ප්‍රඥාව - ඤාතට්‌ඨෙන ඤාණං - පජානනට්‌ඨෙන පඤ්‌ඤා00:11:58
6172021/06/15SADAHAM SAWANA || මෙම වටිනාදේශණය ඉතා හොඳින් ඔබට අවබෝධ වේවා || Ven Welimada Jinalankara Himi01:12:06
6182021/06/1303: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ තුන්වැනි දේශනය.01:51:18
6192021/06/12SADAHAM SAWANA || පරමාර්ථ සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා || Ven Welimada Jinalankara Himi01:30:38
6202021/06/11266 : (නිස්සය ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ දෙවන කොටස) අප විසින් දැනගත යුතු ඉතාමත් රසවත් වටිනා දහම් කරුණු කීපයක්.01:25:19
6212021/06/10සංකාර යනු මොනවාද? - Sankara00:16:17
6222021/06/09266 : අති ගාම්භීර අනන්ත නය සමන්නාගත සමන්ත පට්ඨානයෙහි අන්තර්ගත නිස්සය ප්‍රත්‍යය සජ්ඣායනාව.00:09:59
6232021/06/07182 : පටිච්චසමුප්පාද අංගයන් පිළිබඳව සිදු කරන ලද වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:50:52
6242021/06/0702 පටිච්ච සමුප්පදය - භන්තේ ජිනාලංකාර01:51:00
6252021/06/0602: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ දෙවන දේශනය.01:44:18
6262021/06/06DADAHAM SAWANA නිවන් මගට පිවිසි ඹබ විශේෂයෙන් දැනිය යුතු නිරෝධය Ven Welimada Jinalankara Himi01:44:44
6272021/06/04265 : (3) අවසාන කොටස - සියලු මඤ්ඤනා දුරුකර ගැනීම පිණිස මනස පුරුදු කළයුතු ආකාරය.00:10:48
6282021/06/03265: ‘සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතනය' ​(දෙවන කොටස).00:12:00
6292021/06/03SADAHAM SAWANA|| දැන ගත යුතු බොහෝ කරුණු ඇතුලත් වටිනා ධර්ම සාකච්ඡාවක් Ven Welimada Jinalankara Himi01:18:00
6302021/06/02265 : ‘සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතනය' (පළමුවන කොටස)'මඤ්ඤනා' යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ කුමන ධර්මදැයි හඳුනා ගනිමු.00:09:55
6312021/06/02180 : ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ ආරම්භක දේශනය.01:03:53
6322021/05/31SADAHAM SAWANA || ආර්ය පර්යේෂණය || Ven Welimada Jinalankara himi01:12:23
6332021/05/30o1 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර01:44:58
6342021/05/30SADAHAM SAWANA ||ඉද්ධිපාද උපචාර සමාධි ධ්‍යාන දක්වා || Ven Welimada Jinalankara Himi01:16:12
6352021/05/30179 : ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් 24.05.21 වන දින සිදු කරන ලද උතුම් බුදුගුණ දේශනාවක්00:50:35
6362021/05/30264 : ‘‘‘දුක්‌ඛං, දුක්‌ඛ’න්‌ති, ආවුසො සාරිපුත්‌ත, වුච්‌චති. කතමං නු ඛො, ආවුසො, දුක්‌ඛ’’න්‌ති? ‘‘00:07:08
6372021/05/29SADAHAM SAWANA || කම්ම විපාක ඥානය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:41:45
6382021/05/28263 : තථාගත සම්මාසම්බුදුරජාණන්වහන්සේගේ අති උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයට නිගරු කිරීමේ භයානකත්වය '00:11:26
6392021/05/27SADAHAM SAWANA ||අක්ඛණ සූත්‍රය තුලින් මතුවන වටිනා ධර්ම කරුණු || Ven. Welimada Jinalankara Himi00:54:39
6402021/05/2626 05 2021 වෙසක් සිල් වැඩ සටහන02:57:49
6412021/05/25SADAHAM SAWANA || කම්ම විපාක ඥානය || Ven. Welimada Jinalankara Himi01:41:45
6422021/05/25178: මහා කාරුණික වූ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කුමන කාරණාවන් නිසා තථාගත නම් වන සේක් ද?00:21:00
6432021/05/24හේතුඵල දහම පටිච්ච සමුප්පාදය දෙවන කොටස 23.05.202101:24:43
6442021/05/23No 262 - (2) කර්ම සකස් වන සිත් 29 .00:13:14
6452021/05/23සප්පාය ධර්ම 23.05.202100:35:22
6462021/05/22හේතුඵල දහම පටිච්ච සමුප්පාදය පළමු කොටස 22.05.202101:42:05
6472021/05/22No 262 (1) සත්ව සංඥාව නිසා හටගන්නා නොයෙකුත් දෘෂ්ඨී සහ තවත් ඒ හා සම්බන්ධ වටිනා දහම් කරුණු.00:11:46
6482021/05/19177 : දුක උපදවන්නා වූ මූල කාරණය වන තෘෂ්ණාවේ ගති ලක්ෂණ කීපයක් පිළිබඳ වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:28:59
6492021/05/18Sadaham Sawana ||දුක යන්න ඔබ විසින්ම ඇතිකරගත්තක්ද || Ven Welimada Jinalankara Himi01:44:21
6502021/05/17No 261 - එක හා සමාන නොවන පුද්ගලයන් අරභයා දේශනා කරන ලද දහම් කරණුවල විවිධත්වය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක්00:07:38
6512021/05/16Sadaham Sawana ||දෘෂ්ඨිගාමී නොවී යථාර්ථවාදීව මනස මෙහෙයවන්න ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:26:11
6522021/05/15NO 176 - "ඔකං පහාය අනිකෙතසාරී, ගාමෙ අකුබ්බං මුනි සන්ථවානි කාමෙහි රිත්තො අපුරෙක්ඛරානොකථං න ....01:10:07
6532021/05/13No 260 - ආර්‍ය් උපවාදය සිදු කළ අයට විපාක වශයෙන් ලැබෙන අන්තරායකර ධර්ම සහ ආර්‍ය උපවාද සිදු වන ආකාරය.00:10:44
6542021/05/11No 259 'උතුම් නිර්වාණ ධාතුව අවබොධ කළ යුතුයි' යන සිතුවිල්ල මහා බෝධිසත්වයන්වහන්සේට කෙසේ පහළ වීද?00:09:15
6552021/05/11Sadaham Sawana || සිහියෙන් හා නුවණින් වචන භාවිතය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:13:47
6562021/05/09No 258 - සත්ව නොවන පුද්ගල නොවන නාම රූප ධර්මයන්ගේ සත්‍ය සවභාවය මතුකර දෙන වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:12:26
6572021/05/09Sadaham Sawana ||ඔබේ සිත පිළිබඳ ගැටළු සඳහා පිළිතුරු|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:24:18
6582021/05/08No 257 - රූප වේදනා ආදී ස්කන්ධයෝ ද, චක්ඛු සොත ආදී ආයතනයෝ ද අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වන්නේ කුමක් නිසාද?00:09:31
6592021/05/07Sadaham Sawana ||චේතනා හා ප්‍රඥා විමුක්ති තත්ත්වය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:06:10
6602021/05/06Sadaham Sawana || ඔබට ආනාපාන සතිය වැඩීමට අවශ්‍ය සියලූම උපදෙස් මෙන්න|| Ven Welimada Jinalankara Himi00:42:30
6612021/05/05No 175 - සෝවාන් ඵලයට පත්විය හැක්කේ බණ ඇසීමෙන් පමණක් ද?00:46:02
6622021/05/04Sadaham Sawana || මේ උපදෙස් අනුව ඔබද භාවනාවේ යෙදෙන්න || Ven Welimada Jinalankara Himi01:29:07
6632021/05/04No 256 - දැන ගන්නා ගතිය හෙවත් 'හිත' හඳුනා ගැනීම සහ ධාතු ස්වභාවයන් පිළිබඳව අප විසින් දැන ගතයුතු ...00:09:57
6642021/05/03Sadaham Sawana ||නිවන ආවරණය කරන දස සංයෝජන හා ඉන් මිදීමට මග || Ven Welimada Jinalankara Himi02:08:36
6652021/05/02Sadaham Sawana ||උදය සූත්‍රය ඇසුරින් හෙලි පෙහෙලි වන ධර්ම පර්යාය ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:01:52
6662021/05/01No. 255 - අනායාසයෙන් සිදු වන ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස 'ආනාපාන සති භාවනාවක්' බවට පත්වන අවස්ථාව.00:10:29
6672021/04/29No 254 - කාමාවචර සහ රූපාවචර භුමි වල ඒ ඒ භූමීන්ට සුදුසු පරිදි රූප ඇතිවීමටත් අරූපාවචර භූමියේ.....00:18:41
6682021/04/27No 253. (2) අපුඤ්ඤාභිසංඛාර සහ පුඤ්ඤාභිසංඛාර රැස් කිරීමේදී අවිද්‍යාව බලපාන ආකාරය.00:10:58
6692021/04/25No 253 - (1) කාය, වාග්, මනෝ යන ද්වාරයන් ඇසුරින් සංස්කාරයන්ගේ හටගැනීම පිළිබඳ වටිනා පැහැදිලි කිරීමක්.00:11:22
6702021/04/25Sadaham Sawana || මෙම දහම් සාකච්ඡාවෙන් ඔබේ ධර්ම ගැටළු විසඳේවි|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:38:08
6712021/04/23No 174 - චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ගේ සතර සම්ප්‍රයෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ ඉතාමත් සරල පැහැදිලි කිරීමක්.00:48:30
6722021/04/22Sadaham Sawana|| මෙම ධර්ම කරුණු මත ඔබේ සිත පවත්වන්න || Ven Welimada Jinalankara Himi01:10:11
6732021/04/21No 252 - (2) දවස පුරා වැඩිපුර පහළවන මෝහ මූල සිත් වල බලපෑම සහ අකුසල් සිත් හේතුවෙන් බලවත් කුසල් .....00:11:28
6742021/04/21Sadaham Sawana ||වැදගත් දහම් සාකච්ඡාවක් || Ven Welimada Jinalankara Himi01:10:55
6752021/04/21ගද්‌දුලබද්‌ධ සූත්‍රය 2 18.04.202101:13:54
6762021/04/20Sadaham Sawana|| අප අත්දකින ලෝක හා භවයන් || Ven Welimada Jinalankara Himi01:13:07
6772021/04/20චිත්තය , භාවංගය , ඛණය 18.04.202100:28:42
6782021/04/20මරණාසන්න මොහොතේදී ඔබ කුමක් කලයුතුද? 17.04.202100:09:47
6792021/04/19No 252 - (1) එදිනෙදා සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම් වලින් කර්ම රැස්වන ආකාරය සහ පෙර කර්ම විපාක දෙන ආකාරය.00:12:00
6802021/04/19Sadaham Sawana ||දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ගැන මනා වැටහීමක් ඇතිකර ගැනීමට || Ven Welimada Jinalankara Himi01:20:14
6812021/04/19ගද්දුල බද්ධ සූත්‍රය 1 ~ 17.04.202101:00:49
6822021/04/18මහණකමේ අරමුණ 17.04.202100:47:43
6832021/04/17No 251 - විදසුන් වැඩීමේදී දසවිධ විදර්‍ශනා උපක්ලේශයන්ගෙන් සිතමුදවාගෙන ඉදිරියට යායුතු ආකාරය.00:30:28
6842021/04/16Sadaham sawana ||කායානුපස්සනාව තුලින් සප්ත බොජ්ජංග වැඩෙන ආකාරය ||Ven Welimada Jinalankara Himi00:58:09
6852021/04/16No 250 - 'ශූන්‍යතාවය' තේරුම් ගතයුත්තේ කෙසේද ?00:11:39
6862021/04/15Sadaham Sawana ||සෑම ක්‍රියාවකටම නිසි ප්‍රථිඵලයක් ලැපෙන විධිය ||Ven Welimada Jinalankara himi01:27:43
6872021/04/13No 249-අතීතයේ සිදුකරන ලද කුසල්, අකුසල් අරමුණු කරමින් ඤාණ සම්ප්‍රයුක්ත කුසල් සිත් පහළ කරගන්නා ආකාරය00:11:58
6882021/04/13Sadaham Sawana This sermon specially focus to your child.listen it Ven Welimada Jinalankara Himi00:49:16
6892021/04/11No 173-ඝන සංඥාවට තදින්ම බැදී සම්මුතිය තුල සිරවී සිටින අපට ඉන් මිදී යෑමට උපකාර වන දහම් කරුණු කීපයක්.01:41:45
6902021/04/10No 248 - පඤ්චද්වාරික සිත් සහ මනෝද්වාරික සිත් පිළිබඳ වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:10:18
6912021/04/07No 247 - කුසල අභිඤ්ඤා - ක්‍රියා අභිඤ්ඤා සිත් දෙක පිළිබඳව සහ ප්‍රඥාවෙන් පෝෂණය වූ සිතකට ප්‍රඥප්තිය..00:12:22
6922021/04/05No 246 - 3 (අවසාන කොටස) පච්‌චුප්‌පන්‌නානං ධම්‌මානං විපරිණාමානුපස්‌සනෙ පඤ්‌ඤා උදයබ්‌බයානුපස්‌සනෙ ඤාණං00:09:55
6932021/04/03No 246 - (2) අවිද්‍යා, තණ්හා, කර්ම, ආහාර යන හේතු නිසා රූප හටගැනීම නුවණින් දැකීම පිළිබඳව සහ......00:12:53
6942021/04/03Sadaham Sawana||බොජ්ජංග ධර්ම වැඩීම ඉතා පැහැදිලිව මනසට ධාරණය කරගන්න || Ven. Welimada Jinalankara Himi01:13:33
6952021/04/01No 246 - අවිජ්ජානීවරණානං තණ්හාසංයොජනානං... ඇත්ත නොදන්නා කම නිසා ඇලීම් බැඳීම් ඇති වීමෙන් කර්ම ....00:13:30
6962021/04/01Sadaham Sawana|| මහා වේදල්ල සූත්‍රය 01|| Ven. Welimada Jinalankara Himi01:56:10
6972021/04/01Sadaham Sawana || මහා වේදල්ල සූත්‍රය 02 || Ven. Welimada Jinalankara Himi02:05:09
6982021/03/31Sadaham Sawana || චූල වේදල්ල සූත්‍රය ||Ven Welimada Jinalankara Himi02:07:36
6992021/03/30No 172 -19 වන ත්‍රිකය - අතීතාරම්‌මණා ධම්‌මා. අනාගතාරම්‌මණා ධම්‌මා. පච්‌චුප්‌පන්‌නාරම්‌මණා ධම්‌මා..01:27:05
7002021/03/29Sadaham sawana සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත Ven Welimada Jinalankara Himi01:58:17
7012021/03/29No 245 - කුසලච්ඡන්‍දය පිළිබඳ ඇසු ප්‍රශ්ණයකට ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ලබා දුන් වටිනා පිළිතුරක්00:09:03
7022021/03/26No 244 - අප විසින් නිරන්තරයෙන්ම සිහියේ තබාගත යුතු චිත්ත චෛතසික කීපයක කෘත්‍යය ස්වභාවයන්.00:08:49
7032021/03/26Sadaham Sawana|| ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විශුද්ධිය යනු කුමක්ද? Ven. Welimada Jinalankara Himi00:41:09
7042021/03/25Sadaham Sawana||සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත|| Ven. Welimada Jinalankara Himi01:58:17
7052021/03/25No 171 - අතීත අනාගත වර්තමාන පඤ්චස්කන්ධයන් සම්මර්ශනය කිරීම.01:36:06
7062021/03/23No 243 - "චෙතනාහං, භික්ඛවෙ, කම්මං ..(දෙවන කොටස) කර්මය සහ කර්ම විපාකය පිළිබඳ අතීත කථා ප්‍රවෘත්තියක්.00:11:54
7072021/03/22No 170 - කර්මය සත්වයන් කෙරෙහි බලපාන ආකාරය01:41:44
7082021/03/22නිරෝධය 21.03.202101:44:43
7092021/03/21කම්ම විපාක ඥානය - Bhante Jinalankara01:41:44
7102021/03/21No 243 - "චෙතනාහං, භික්ඛවෙ, කම්මං වදාමි. චෙතයිත්වා කම්මං කරොති - කායෙන වාචාය මනසා".00:11:33
7112021/03/20ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව 20 03 202101:06:10
7122021/03/19No 242 - සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව (තුන්වන කොටස)00:10:43
7132021/03/18No 242 - සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව (දෙවන කොටස)..00:10:34
7142021/03/15No 242 - සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව (පළමුවන කොටස) දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය සහ ශාන්ත විහරණය.00:08:18
7152021/03/14No 241 - “අත්තානො ලොකො අනභිස්සරො” = සත්‍වයාට පිහිට වන්නට සමත් කෙනෙකු නැත, සනසන්නට කෙනෙකු නැත.00:10:19
7162021/03/11No 240 - ධර්ම අවබෝධය පිණිස අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු චෛතසික වීර්‍ය.00:09:59
7172021/03/09No 239-ආරම්මණය සියුම් වීමත් සමග සියුම් ස්වභාවයක් ගන්නා සිත, අවසානයේදී නිර්වාණ ධාතුව අරමුණු කිරීම.00:10:11
7182021/03/07No 238 - ඍද්ධි ප්‍රාතිහාර්ය පෑම පිළිබඳව සහ කාය විඤ්ඤත්තිය පිළිබඳ විග්‍රහයක්.00:10:20
7192021/03/06No 169 - සිව්පිළිසිඹියාපත් ඥාණ පිළිබඳ වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්00:20:39
7202021/03/06සිව්පිළිසිඹියාපත් ඥාණය - Bhante Jinalankara00:20:39
7212021/03/05No 237 අප විසින් සිහියේ තබාගත යුතු වටිනා ගථාරත්නයක් සහ භාවනාව පිළිබඳ දැන ගතයුතු තවත් වටිනා කරුණු00:10:02
7222021/03/03No 236 - නීවරණ ධර්ම යටපත් කරමින් ඉතාමත් ශාන්ත වූ ඉතාමත් ප්‍රභල වූ සමාධියකට හිත පත් කරගැනිමේ මග.00:13:15
7232021/03/02No 235 - පරමාර්ථ ධර්ම සහ ප්‍ර‍ඥප්ති පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක්.00:05:23
7242021/02/28No 234 - සක්මන් භාවනාව පිළිබඳව ඇසූ ප්‍රශ්නයකට ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ලබා දුන් පිළිතුරක්.00:10:42
7252021/02/25No.233 - බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් බොහෝ ලෙස වර්ණනා කරන ලද අශ්ඨාංග උපෝසථ සීලය මෙනෙහි කිරීම.00:07:12
7262021/02/25No 232 - මව් කුසේ හටගන්නා කලලයට කර්මය බලපාන ආකාරය. (තුන්වන කොටස)00:11:25
7272021/02/23No 232 - (දෙවන කොටස) මවු කුසක හටගන්නා දරු ගැබක් අනුක්‍රමයෙන් වැඩෙන ආකාරය00:10:00
7282021/02/22Sadaham sawana|| මානසික පීඩාවන් ඉවත්කර ගැනීමට ||Ven welimada jinalankara himi01:29:56
7292021/02/21No 232 - ඉන්‍දක නම් වූ යක්‍ෂයාට ඇති වූ ප්‍රශ්නයක්. (පළමුවන කොටස )00:10:05
7302021/02/19Sadaham Sawana|| මොනවාද මේ විමුක්ති පරිපාචනීය ධර්ම ||Ven welimada jinalankara himi00:42:28
7312021/02/19No 231 - (දෙවන කොටස) නොයෙකුත් සවරූප වලින් පැමිණෙන මාර බාධක.00:10:25
7322021/02/17No 231 - (පළමුවන කොටස) එදිනෙදා ජීවිතයේදී 'මාර' ධර්ම හඳුනා ගැනීමේ ඇති වටිනා කම. to be continued00:10:57
7332021/02/15Sadaham Sawana||කුමක්ද මේ මග්ගාමග්ග ඤාණදස්සන විශුද්ධිය || Ven. Welimada jinalankara Himi00:43:42
7342021/02/14No 230 (දෙවන කොටස) අපට උපතින්ම උරුම වූ මරණය පිළිබඳව මෙනෙහි කළ යුතු ආකාරය.00:11:47
7352021/02/14සතර සෘදිපාද ධර්ම විස්තරය 14.02.202100:51:05
7362021/02/14ආදරය , ප්‍රේමය, මෛත්‍රිය 14.02.202100:42:06
7372021/02/14වැලන්ටයින් දිනය 14.02.202100:16:53
7382021/02/13සතර සෘදිපාද ධර්ම 13.02.202100:48:46
7392021/02/13ආචාර්ය ජාතකය 13.02.202100:48:36
7402021/02/13No 168 - දන් දීමේදී අප විසින් දැන ගත යුතු බොහෝ කරුණු ඇතුලත් වටිනා ධර්ම සාකච්ඡාවක්.01:17:59
7412021/02/13ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - දානය - Bhante Jinalankara01:17:59
7422021/02/12No 230 - මේ කාලයට වඩාත් සුදුසු, බොහෝ ආනිසංස දායක වටිනා භාවනාවක්.00:10:04
7432021/02/11Sadaham Sawana ||පට්ඨාන ධර්ම යනු මොනවාද? Ven. Welimada Jinalankara Himi01:31:12
7442021/02/11No 167 - හිත පිළිබඳව සහ මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමීන් වහන්සේට දේශනා කළ දහම් කරුණු ඇතුලත් ධර්ම සාකච්ඡාවක්.01:01:25
7452021/02/11No 229 - නිර්මල වූ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කර ගැනීමට පිහිටවන තුණුරුවන් නිවැරැදිව සරණ යායුතු ආකාරය.00:06:47
7462021/02/10Sadaham Sawana || නෛර්යානික ධර්ම යනු කුමක්දැයි හඳුනා ගන්න || Ven. Welimada Jinalankara Himi01:44:24
7472021/02/08No 228 - චාගානුපස්සනාව වඩන අයුරු සහ දානයේ අනුසස් මෙනෙහි කිරීම පිළීබඳ පැනයක්00:09:17
7482021/02/07No 166 - උතුම් වූ මහා ප්‍රජාපතී ගොතමීන් වහන්සේ.01:21:31
7492021/02/07මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමියගේ ගුණ වැයූ පුජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:21:31
7502021/02/07No 227 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි වලට සම්බන්ධ කරුණු (අවසාන කොටස) 'වීථි සිත්'00:10:30
7512021/02/04No 227 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි වලට සම්බන්ධ කරුණු (දෙවන කොටස)00:09:56
7522021/02/02No 227 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි වලට සම්බන්ධ වටිනා කරුණු කීපයක් (පළමුවන කොටස)00:10:32
7532021/01/31No 165 - සතර ඉද්ධිපාද, උපචාර සමාධි, ධ්‍යාන අවස්ථාව ආදී බොහෝ දහම් කරුණු ඇතුලත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්01:16:11
7542021/01/30No 256 - අපගේ ස්වාමී වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සතු අති පරිශුද්ධ වූ දිබ්බචක්ඛු ඥානය පිළිබඳ ....00:09:14
7552021/01/28No 255 - (3) නාම රූපයන් ගේ ප්‍ර‍ත්‍යය පිරිසිඳීමෙන් තුන් කල්හි පැවැති සැක දුරු කර ගන්නා ආකාරය.00:11:26
7562021/01/2706 දඹදිව කතිකාවතෙන් ඔබ්බට පියවර හතක්, රාජකීය පණ්ඩිත මිස්සක කමලසිරි ස්ථවිරයන් වහන්සේ02:19:25
7572021/01/27No 225 - ( දෙවන කොටස) කංඛාවිතරණ විසුද්ධිය.00:10:44
7582021/01/27No 164 - චූල වෙදල්ල සූත්‍රය01:46:57
7592021/01/25No 225 - නිර්වාණගාමීනී මාර්ගයේදී පළමුවෙන්ම ප්‍රගුණ කළ යුතුවන සීල ප්‍රතිපදාව.00:10:37
7602021/01/23No 224 - ශ්‍රද්ධාවේ ප්‍රභේද (දෙවන කොටස)00:10:51
7612021/01/22No 163 - අරියපරියෙසන සූත්‍රය (3)01:16:04
7622021/01/21. No 224 - (පළමුවන කොටස ) ශ්‍රද්ධාවේ ප්‍රභේද00:12:56
7632021/01/19No 223 - (දෙවන කොටස) ආනාපානසති භාවනාවේ දී ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස නොදැනෙන අවස්ථාවකදී ගතයුතු පියවර.00:09:26
7642021/01/17ආර්ය පර්යේෂණය 2 17.01.2021 Ariyapariyesana Sutta: The Noble Search01:50:25
7652021/01/16No 223 - (පළමුවන කොටස)ආනාපානසති භාවනාවේ දී ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස නොදැනෙන අවස්ථාවකදී ගතයුතු පියවර.00:11:56
7662021/01/16No 222 (දෙවන කොටස) ආර්‍ය් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ කෙනෙක් තුල පවතින උතුම් ගුණ සතර.00:10:39
7672021/01/16ආර්ය පර්යේෂණය 1- Ariyapariyesana Sutta Part 1 : The Noble Search 16.01.202101:12:22
7682021/01/16ආනාපානසති භාවනාව 16.01.2021 Anapanasati Meditation00:20:58
7692021/01/13No 162 - අක්ඛණ සූත්‍රය ඇසුරින් පැවැත්වූ වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.00:54:38
7702021/01/13No 222 - (පළමුවන කොටස) උතුම් වූ ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ කෙනෙකු සහ සක්විති රජතුමකු අතර ඇති වෙනස.00:09:19
7712021/01/13No 221 (තුන්වන කොටස) ආනාපාන සති භාවනාව වැඩීමේදී භාවිතා කරන ගණන් කිරීමේ ක්‍රමය ඇතුළු තවත්....00:10:46
7722021/01/10No 161 - ආනාපාන සති භාවනාව තුලින් විදර්ශනාවට හැරෙන ආකාරය.00:33:53
7732021/01/09අනාපානසති සමධියෙන් විපස්සනාවට - Bhante Jinalankara00:33:53
7742021/01/08Sadaham Sawana ඉපදීම පැවැත්ම නිමිති ආයූහන ප්‍රතිසන්ධි නැති උතුම් නිර්වාණය Welimada jinakankara Himi01:12:06
7752021/01/08No 221 - (2) කිසිවක් උපාදානය නොකරන සිත නාමරූප ධර්මයන්ගෙන් ගැලවී ඉවත් වී නිර්වාණය දෙසට යොමුවීම.00:10:25
7762021/01/06No 221 - (පළමුවන කොටස) උතුම් වූ සතිපඨාන සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් ධර්ම කාණ්ඩයක් පිළිබඳ විග්‍රහයක් .00:11:05
7772021/01/04No 220 - සංඝ භේදය සිදුවන ආකාරය සහ සිදුනොවන ආකාරය.00:11:53
7782021/01/03160) දස සංයෝජන ධර්ම02:08:36
7792021/01/03No 219 - ඉතාමත් කරදකාරී ස්වභාවයෙන් යුක්ත ශරීරයක් ඇතිවීමට හේතු වූ ධර්ම හඳුනා ගතයුතු ආකාරය.00:07:48
7802021/01/02දස සංයෝජන - Bhante Jinalankara02:08:36
7812020/12/31No 218 - (දෙවන කොටස) අක්‌ඛෙය්‍යං අපරිඤ්‌ඤාය, යොගමායන්‌ති මච්‌චුනො00:10:06
7822020/12/30'No 218 - (පළමුවන කොටස ) අක්‌ඛෙය්‍යසඤ්‌ඤිනො සත්‌තා, අක්‌ඛෙය්‍යස්‌මිං පතිට්‌ඨිතා;අක්‌ඛෙය්‍ය..00:10:40
7832020/12/28No 217 - ‘‘සද්ධාය තරති ඔඝං, අප්පමාදෙන අණ්ණවං; වීරියෙන දුක්ඛං අච්චෙති, පඤ්ඤාය පරිසුජ්ඣතී’’ති.00:10:57
7842020/12/26ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - චුති සිත - Bhante Jinalankara01:24:32
7852020/12/26No 159 - සිත පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වැඩසටහනක්01:24:17
7862020/12/26No 216 - (2) සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ සහ මහාකොට්ඨිත මහරහතන් වහන්සේ අතර ඇති වූ ධර්ම සාකච්ඡාවක්00:10:38
7872020/12/23No 216 - (1) සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ සහ මහාකොට්ඨිත මහරහතන් වහන්සේ අතර ඇති වූ ධර්ම සාකච්ඡාවක් .00:10:29
7882020/12/22භාවනා උපදෙස් ~ 20 12 202001:29:06
7892020/12/22No 215 - නික්ලේෂි උතුමන් වහන්සේලාගේ සිත්වල සහ පුථුජ්ජන සිත්වල පහළ වන චේතනාවේ වෙනස.00:09:32
7902020/12/20No 214 - (2) දෙවියන්ටත් මනුස්සයන්ටත් කැමති කැමති දේ ලබා දෙන, තමා අතහැර නොයන 'අනුගාම්ක නිධානය'.00:10:45
7912020/12/19දෘෂ්ටි 4 ~19.12.202001:26:10
7922020/12/19උපෝසතය 19.12.202000:19:04
7932020/12/19No 158 - චේතෝ විමුත්තිය සහ පඤ්ඤා විමුත්තිය01:06:09
7942020/12/19චේතෝ විමුක්තිය ප්‍රඥා විමුක්තිය - Bhante Jinalankara01:06:09
7952020/12/18No 214 - (පළමුවන කොටස) නිධාන 4 = ථාවර නිධාන - ජඞ්ගම නිධාන - අඞ්ගසම නිධාන - අනුගාමික නිධාන00:10:57
7962020/12/15No 212 - සීමා රහිතව සියලුම සංස්කාරයන් කෙරෙහි අනිත්‍ය සංඥාව වැඩීමෙන් ලැබිය හැකි ආනිසංස.00:09:38
7972020/12/15No 213 - සම්මා දිට්ඨියෙන් සමන්නාගත වූ සෝවාන් ආර්යන් වහන්සේලා තුල නොපිහිටන ධර්ම.00:11:19
7982020/12/14No 157 - ආනාපානසති භාවනාවට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් සහ තවත් වටිනා දහම් කරුණු ඇතුලත් ධර්ම සාකච්ඡාවක්00:42:29
7992020/12/14භාවනාව යනු කුමක්ද? - Bhante Jinalankara00:42:28
8002020/12/12No 211 - දුක යනු කවරේද ?00:10:38
8012020/12/11No 156 - උදය සුත්‍රය ඇසුරින් පවතවන ලද වටිනා ධර්ම දේශනාවක්01:01:51
8022020/12/10No 210. - සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය දුක්ඛ ලක්ෂණය අනාත්ම ලක්ෂණය බැලීමේ ප්‍රතිලඵලයක් වශයෙන් ....00:10:07
8032020/12/08No 209 - සද්ධර්මයාගේ නැතිවීම පිණිස, අන්තර්ධානවීම පිණිස පවත්නා කරුණු.00:10:49
8042020/12/05No 208 බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා නොකරණ ලද නමුත් එසේයයි සමාජගත වී තිබෙන සත්‍ය නොවන ප්‍රකාශනයක්.00:04:39
8052020/12/03No 207 - (අවසාන කොටස) 'වයලක්‌ඛණවිපස්‌සනාව' සහ 'සක්කාය දිට්ඨිය' පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:12:59
8062020/12/02No 207 - (3) විදර්ශනා භාවනාවේදී ක්‍රියාත්මකවන විශේෂිත ඤාණ අවස්ථාවක් 'පටිසඞ්ඛා විපස්සනාව'00:09:58
8072020/11/30No 155 - අචේල කස්සප සූත්‍රය01:44:20
8082020/11/29No 207 - (දෙවන කොටස) 'පටිසඞ්‌ඛා භඞ්‌ගානුපස්‌සනෙ පඤ්‌ඤා විපස්‌සනෙ ඤාණං'00:09:01
8092020/11/28No 154 - නොඇලී නොබැඳි සිත පවත්වමින් සැපසේ ජීවත්වීම පිණිස එකළොස් ආකාරයට පඤ්චඋපාදාන ස්කන්ධය මෙනෙහි..00:47:53
8102020/11/28විපස්සනාව වැඩීම - Bhante Jinalankara00:47:53
8112020/11/27No 207 - විදර්ශනා භාවනාවේදී ක්‍රියාත්මකවන විශේෂිත ඤාණ අවස්ථාවක්.00:10:51
8122020/11/26No 206 - නිතර නිතර මෙනෙහි කළ යුතු, ඉපද ඉපද බිඳි බිඳී යන අනිත්‍ය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ 'සංඥාව'00:10:46
8132020/11/24No 205 - පටිසම්භිදා ඤාණ ධර්ම (හතරවන කොටස) ‘‘පටිභානනානත්‌තෙ පඤ්‌ඤා පටිභානපටිසම්‌භිදෙ ඤාණං’’.00:09:42
8142020/11/23No 153 - 22.11.20 වන දින ධම්ම ගවේසී භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වූ උතුම් කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව.01:26:20
8152020/11/23No 152 - ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ වැඩ සිටින වෙලිංටන් ධම්ම ගවේසී භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ සිටින .....01:11:38
8162020/11/21No 205 - පටිසම්භිදා ඤාණ ධර්ම (තුන්වන කොටස) ‘‘නිරුත්‌තිනානත්‌තෙ පඤ්‌ඤා නිරුත්‌තිපටිසම්‌භිදෙ ඤාණං’’.00:10:19
8172020/11/19No 205 - පටිසම්භිදා ඤාණ ධර්ම (දෙවන කොටස) ‘‘අත්‌ථනානත්‌තෙ පඤ්‌ඤා අත්‌ථපටිසම්‌භිදෙ ඤාණං’’.00:11:47
8182020/11/18No 151 - කිසිම ආරක්ෂාවක් නැති අප්‍රමාණ දුක් ගොඩකින් පිරුණු පඤ්චක්ඛන්ධය පිළිබඳ වටිනා දහම් මනසිකාරයක්00:34:08
8192020/11/17මහා විපස්සනාව (දුක්ඛ 02) - Bhante Jinalankara00:34:08
8202020/11/17No 205 - පටිසම්භිදා ඤාණ ධර්ම (පළමුවන කොටස) - 'ධම්මනානත‍්තෙ පඤ‍්ඤා ධම්මපටිසම්භිදෙ ඤාණං’00:08:51
8212020/11/15No 150 - ඉපදීමක් පැවැත්මක් නිමිත්තක් ආයූහනයක් ප්‍රතිසන්ධියක් නැති ශාන්ත වූ උතුම් නිර්වාණ ධාතුව.01:12:05
8222020/11/13No 204 - සෝවාන් සකෘදාගාමී අනාගාමී ආර්‍යන් වහන්සේලාට පිහිටන උතුම් ගුණ.00:11:56
8232020/11/11No 203 - අන්‍යෝන්‍යය සබඳතා ආරක්ෂාකාරී ලෙස පවත්වාගෙන යෑම පිණිස අප විසින් දැනගත යුතු වටිනා කාරණාවක්.00:09:55
8242020/11/09No 202 - ජරාවෙන් සහ මරණයෙන් නිරන්තරයෙන් ගිනිගෙන දැවෙන අපේ ජීවිත වලින් සැපයක් අර්ථයක් සලසා ගැනීමට00:10:58
8252020/11/07No 149 - විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු01:01:04
8262020/11/07ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - නාම රූප - Bhante Jinalankara01:01:04
8272020/11/07No 148 - ස්වාමියා වෙනුවෙන් භාර්යාවගේ යුතුකම්01:33:47
8282020/11/05No 201 - ලෙඩ දුක් බහුල මෙම කාලයේ සම්මාදිට්ඨියෙහි පිහිටා වැඩ කටයුතු කළ යුතු බව00:10:53
8292020/11/04No 147 - කෙලෙස් ගිනි නිවන නිබ්බෙධික ධර්ම පරියාය.01:30:37
8302020/11/03No 200 - ආදීනව ඤාණය (අවසාන කොටස) සාධූ ! සාධූ ! සාධූ !00:11:08
8312020/11/02No 200 - (තුන්වන කොටස) උප්පාද - පවත්ත - නිමිත්ත - ආයූහන යන කරුණු 4 පිළිබඳ වටිනා අර්ථ විග්‍රහයක්00:11:13
8322020/11/01No 146 - විදර්ශනා භාවනාව01:38:07
8332020/11/01විදර්ශනා භාවනාව - Bhante Jinalankara01:38:07
8342020/10/30No 200 - (දෙවන කොටස) 'ආදීනව ඤාණය' to be continued...00:10:13
8352020/10/29No 200 - (පළමුවන කොටස) - "අපි නිවනින් ඈත්වීමට හේතුව"00:10:59
8362020/10/27No 199. දේවදූත සූත්‍රය (3 කොටස) ජීවිත වලට සම්බන්ධ වී පවතින කර්මීය බැඳීම් පිළිබඳ සත්‍යය කථාවක්.00:09:58
8372020/10/26No 199 - දේවදූත සූත්‍රය (දෙවන කොටස) 'දේවදූතයන් පස් දෙනා'00:10:38
8382020/10/25‘No 145 - ‘පඤ්චහි ඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨානෙහි සාමිකෙන පච්ඡිමා දිසා භරියා පච්චුපට්ඨාතබ්බා - සම්මානනාය.....01:13:46
8392020/10/25No 144 - ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - සක්මන් භාවනාව00:30:34
8402020/10/24ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - සක්මන් භාවනාව - Bhante Jinalankara00:30:34
8412020/10/24No 143 - දුන්‌නිග්‌ගහස්‌ස ලහුනො, යත්‌ථකාමනිපාතිනො; චිත්‌තස්‌ස දමථො සාධු, චිත්‌තං දන්‌තං සුඛාවහං.01:10:10
8422020/10/22No 199 - (පළවන කොටස) "දයාය පාරමී චිත්වා පඤ්ඤායත්තානං උද්ධරී" තුන්ලෝකාග්‍ර වූ ....00:11:31
8432020/10/21No 198 - නා නා ප්‍රකාර අරමුණු නිසා නිරන්තරයෙන්ම දැවෙමින් පීඩා විඳින සිත අවසානයේදී නීවී සැනසී යෑම00:11:26
8442020/10/19No 142 - වස්සකාර සූත්‍රය ඇසුරින් සිදු කළ වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්01:10:54
8452020/10/18නිරෝධ සූත්‍රය ප්‍රශ්ණ සහ උත්තර 18.10.202001:40:35
8462020/10/18No 197 - චක්ඛුං උදපාදි, ආලොකො උදපාදි යන වචන පිළිබඳව සහ දාරුචීරිය ස්වාමීන්වහන්සේගේ රහත් වීම .....00:10:11
8472020/10/17ඉෂ්ට සූත්‍රය 17.10.202001:20:18
8482020/10/17ශීල අධිශ්ටානය 17.10.202000:14:38
8492020/10/17No 196 - (දෙවන කොටස) සමාධිය යනු කුමක්ද?00:08:41
8502020/10/16No 141 - උතුම් වූ ආර්යන්වහන්සේලාගේ ගුණ01:04:03
8512020/10/14No 196 - (පළමුවන කොටස) සිහිය යනු කුමක්ද? නුවණ යනු කුමක්ද ? විඤ්ඤාණය යනු කුමක්ද ?00:08:15
8522020/10/12No 140 - පඤ්චස්කන්ධය දුක් වශයෙන් දස ආකාරයකට මෙනෙහි කිරීම.00:39:49
8532020/10/11No 195 - බාධාවකින් තොරව නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස ආරක්ෂා කර ගත යුතු උතුම් සීල සම්පත්තිය.00:07:16
8542020/10/11මහා විපස්සනාව හැඳින්වීම - Bhante Jinalankara00:27:29
8552020/10/11මහා විපස්සනාව (දුක්ඛ) - Bhante Jinalankara00:39:49
8562020/10/09No 194 (දෙවෙනි කොටස) පටිඝ සම්ඵස්සය සහ අධිවචන සම්ඵස්සය00:05:20
8572020/10/09No 139 - බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳ ධර්ම දේශනා මාලාව - (අවසානකොටස)01:05:26
8582020/10/07No 194 - (පළවෙනි කොටස) අධිවචන, නිරුත්ති සහ ප්‍රඥප්ති00:10:34
8592020/10/05No 193 - තමා තුලින් ධර්මය දකින ආකාරය00:11:44
8602020/10/04No 138 - මහා විපස්සනාව01:32:27
8612020/10/04මහා විපස්සනාව - Bhante Jinalankara01:32:27
8622020/10/03No 137 - ‘‘‘මාරො, මාරො’ති, භන්තෙ, වුච්චති. කිත්තාවතා නු ඛො, භන්තෙ, මාරො හොතී''ති?01:13:06
8632020/09/30No 192 - චෙතොවිමුත්තිය00:10:18
8642020/09/29No 136 - බොජ්ඣංග ධර්ම බහුල ලෙස වැඩීමෙන් බලාපොරොත්තු විය යුතු ආනිසංස.01:28:28
8652020/09/28No 191 (තුන්වන කොටස) ධාර්මිකව ගුණවත් ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙකුට වුවත් ඇතිවිය හැකි දුක්.00:11:38
8662020/09/26ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - ධර්ම සාකච්ඡා 01 - Bhante Jinalankara01:02:02
8672020/09/26No 135 - ‘‘ඉදං ඛො පන, භික්ඛවෙ, දුක්ඛං අරියසච්චං.........."01:20:14
8682020/09/26No 191 - (දෙවෙනි කොටස) කාමභෝගී ජීවිත වලට ලැබෙන අනෙකුත් දුක් ස්වභාවයන් .. to be continued ...00:09:49
8692020/09/25මහා වෙදල්ල සූත්‍රය - Part 0100:54:54
8702020/09/25No 134 - බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳ ධර්ම දේශනා මාලාව - (5)01:11:27
8712020/09/23No 191 - (පළවෙනි කොටස) කාමභෝගී ජීවිත වලට ලැබෙන දුක් අතරින් පළවෙනි දුක = වස්තුව නැතිකම ..00:10:27
8722020/09/23පූජ්‍යපාද වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:03:14
8732020/09/22No 190 - ආචයගාමි ත්‍රිකය (හතරවන කොටස) භාවනා කිරීමේදී දැනගතයුතු තවත් වටිනා කරුණු කීපයක් සහ ...00:09:29
8742020/09/20No. 133. විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳව ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:58:08
8752020/09/20ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - විදර්ශනා භාවනාව - Bhante Jinalankara00:58:08
8762020/09/19No 190 - ආචයගාමි ත්‍රිකය (තුන්වන කොටස)00:09:51
8772020/09/17No 190 - ආචයගාමිනී ත්‍රිකය (දෙවන කොටස) ආචයගාමිනො ධම්මා - අපචයගාමිනො ධම්මා00:10:32
8782020/09/16No 190 (පළවෙනි කොටස ) ආචයගාමී ත්‍රිකය (ආචය' සහ 'අපචය' යන වචන දෙකේ අර්ථය පැහැදිලි කරදීම)00:11:13
8792020/09/13No.189 (අවසාන කොටස) නිවන් දැකීම පිණිස අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය පුරුදු .......00:06:32
8802020/09/12මහා වේදල්ල සූත්‍රය 03 - Bhante Jinalankara01:16:28
8812020/09/12No 189 - (දෙවන කොටස) චතුරාර්‍ය් සත්‍යය ධර්මයන් අවබෝධ කර ගැනීමට කැමති සෑමදෙනා විසින්ම පුරුදු.....00:08:37
8822020/09/12NO. 132 - "චෙතනාහං, භික්‌ඛවෙ, කම්‌මං වදාමි. චෙතයිත්‌වා කම්‌මං කරොති – කායෙන වාචාය මනසා"01:27:42
8832020/09/11No 131 - බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳ ධර්ම දේශනා මාලාව - (4)01:03:44
8842020/09/10No 130 - Special Sermon Focused On Children00:49:15
8852020/09/09No.189 - (පළවෙනි කොටස) සිහියෙන් බන්ධනය කොට ආරක්ෂා කරගතයුතු ඉන්ද්‍රය සංවර සීලය.00:10:05
8862020/09/07No 188 - දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව (තුන්වෙනි කොටස) සම්‍යක්සංකල්ප සහ බෞද්ධ නොවන නමුත් බෞද්ධ ...00:10:42
8872020/09/06මහා වේදල්ල සූත්‍රය 02 - Bhante Jinalankara02:05:08
8882020/09/04No 188 (දෙවනි කොටස) දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව..to be continued ..00:10:09
8892020/09/04චෛතසික වල ස්වභාවය කෙසේද? විවිධ චෛතසික 52ක් දක්වා ඇත්තේ ඇයි? - Noble Dhamma00:09:18
8902020/09/02No. 188 - (පළවෙනි කොටස) හේතුවෙන් සකස් වූ සෑම දෙයක් තුලම ඒකාන්තයෙන් පවතින්නා වූ 'අනිත්‍ය' ස්වභාවය.00:10:15
8912020/08/31No 187 - (තුන්වෙනි කොටස) සෝතද්වාරික - ඝාණද්වාරික - ජිව්හාද්වාරික - කායද්වාරික - මනෝද්වාරික මරණා....00:11:10
8922020/08/30129) නිරෝධ සූත්‍රය01:12:58
8932020/08/28මහා වේදල්ල සූත්‍රය 01 - Bhante Jinalankara01:56:09
8942020/08/28128) බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳ ධර්ම දේශනා මාලාව - 301:11:12
8952020/08/26No 187 - (දෙවෙනි කොටස) චක්ඛුදවාරයෙහි ලැබෙන මරණාසන්න චිත්ත විථි 400:10:31
8962020/08/25No 187 - මරණාසන්න අවස්ථාව (පළමුවන කොටස )00:13:48
8972020/08/23ප්‍රත්‍ය හා ප්‍රත්‍ය ශක්තිය යනු දෙකක්ද? - Noble Dhamma00:07:21
8982020/08/22චූල වේදල්ල සූත්‍රය - Bhante Jinalankara02:07:35
8992020/08/22No 127 - "මානසික පීඩාවන් දුරැකරගෙන සැපවත් ජීවිතයක් පවත්වාගන්නේ කෙසේද?"01:29:55
9002020/08/22පරමාර්ථ ධර්ම සියල්ල ක්‍රියා ලෙස තේරුම් ගන්නේ කෙසේද? - Noble Dhamma00:16:10
9012020/08/20No 186 - සෝවාන් වූ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයා හට ලැබෙන ආනිසංස 6 ක්.00:10:38
9022020/08/18No 185 - දස්සන ත්‍රිකය (අවසාන කොටස) ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:08:30
9032020/08/17No 185 - දස්සන ත්‍රිකය (දෙවෙනි කොටස)00:09:43
9042020/08/17No 126 - ‘‘‘සද්‌ධීධ විත්‌තං පුරිසස්‌ස සෙට්‌ඨං, ධම්‌මො සුචිණ්‌ණො සුඛමාවහාති; සච්‌චං හවෙ සාදුතරං ....01:11:06
9052020/08/15Bhante Ji Bojjanga Dhamma (part 1) බොජ්ජංග ධර්ම - වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි -01:13:32
9062020/08/14No 125 - ‘‘තථාගතස්‌ස, භික්‌ඛවෙ, පාතුභාවා අරහතො සම්‌මාසම්‌බුද්‌ධස්‌ස සත්‌තන්‌නං බොජ්‌ඣඞ්‌ගරතනානං.....01:10:52
9072020/08/14No 185 - (පළමුවන කොටස ) දස්සන ත්‍රිකය = දස්‌සනෙන පහාතබ්‌බා ධම්‌මා - භාවනාය පහාතබ්‌බා ධම්‌මා .....00:10:28
9082020/08/14විමුක්ති පරිපාචනීය ධර්ම - Bhante Jinalankara00:42:27
9092020/08/12No 124 - ධම්මගවේසී භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී සිදුකරණ ලද විශේෂ බුද්ධ පූජා වැඩසටහනක්00:25:06
9102020/08/11No 123 - බාලං න පස‍්සෙ න සුණෙ, න ච බාලෙන සංවසෙ - බාලෙන අල‍්ලාප සල‍්ලාපං, න කරෙ න ච රොචයෙ.01:10:14
9112020/08/10No 184 - දුර්ලභ කාරණා 6 ක්. ‘‘ඡන්‌නං, භික්‌ඛවෙ, පාතුභාවො දුල්‌ලභො ලොකස්‌මිං. කතමෙසං ඡන්‌නං? ...00:09:56
9122020/08/07No 122 - සංසාරයෙන් එතරවීම පිණිස අනිවාර්යෙන්ම වැඩිය යුතු සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම හඳුන්වා දීම.01:26:36
9132020/08/07No 183 - භද්දවග්ගිය කුමාරවරු පැවිදිවීම, එම තිස්දෙනා වහන්සේ බුදුරජාණන්වහන්සේ බැහැ දැකීමට පැමිණීම සහ..00:10:36
9142020/08/06ආනාපානසති භාවනාව - Bhante Jinalankara01:00:27
9152020/08/03No 182 - (තුන්වන කොටස) ප්‍රීතිය සහ පස්සද්ධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:09:08
9162020/08/02No 182 - (දෙවන කොටස )පීති ත්‍රිකය = පීති සහගතා ධම්මා - සුඛ සහගතා ධම්මා - උපේක්ඛා සහගතා ධම්මා00:08:38
9172020/07/30සංකල්ප රාගය - Bhante Jinalankara00:25:13
9182020/07/28No 182 - (පළවන කොටස )පීති ත්‍රිකය = පීති සහගතා ධම්මා - සුඛ සහගතා ධම්මා - උපේක්ඛා සහගතා ධම්මා00:10:51
9192020/07/27No 181 - සම්මුති සත්‍යය සහ පරමාර්ථ සත්‍යය00:07:57
9202020/07/24No 121 - "කිඤ්චාපි භික්ඛවෙ අරියසාවකො පිණ්ඩියාලොපෙන යාපෙති, නන්තකානි ධාරෙති, සො චතූහි ධම්මෙහි ......01:39:51
9212020/07/23ඝන සංඥාව - Bhante Jinalankara00:56:23
9222020/07/23විජ්ජාභාගිය ධර්ම 6 පූජ්‍යපාද ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:42:59
9232020/07/21121 - පටිච්චසමුප්පාද අංගයන්හි ස්වභාවයන් සහ තවත් වටිනා දහම් කරුණු ඇතුලත් වටිනා ධර්ම සාකච්ඡාවක්.01:19:24
9242020/07/19සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත ~ සෝමනස්ස සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත 19.07.202001:58:16
9252020/07/18නෛර්යානික ධර්ම - 18.07.202001:44:23
9262020/07/18අචේල කස්සප සූත්‍රය - Bhante Jinalankara01:50:47
9272020/07/17No 119 - අනාථ පිණ්ඩිකොවාද සූත්‍රය01:50:18
9282020/07/15No 180 - සිත හඳුනා ගන්නා ආකාරය..(පළවෙනි කොටස).00:10:17
9292020/07/15No 179 - රූප සූත්‍රය (දෙවන කොටස) අනිත්‍යත්වය පිළිබඳව බණ ඇසීමේ වටිනාකම00:05:48
9302020/07/11දීඝනඛ සුත්‍රය සහ දිට්ඨි ගත වීමේ ආනිශංස - Deeghanaka sutta Bhante Jinalankara02:02:54
9312020/07/10No 179 - රූප සූත්‍රය - (පළමුවන කොටස)00:11:25
9322020/07/10No 118 - ශ්‍රද්ධාව01:45:51
9332020/07/10ශ්‍රද්ධාව - පූජ්‍යපාද ජිනාලංකාර හිමි01:53:23
9342020/07/10සම්මා දිට්ඨිය - Bhante Jinalankara01:40:10
9352020/07/06No 178 - විදර්ශනා භාවනා සජ්ඣායනාව00:08:33
9362020/07/03No 116 - පට්ඨාන ධර්ම හඳුනා ගැනීම01:31:11
9372020/07/03No 177 - සිත පිළිබඳව අපි දනගත යුතු දේ (පළවෙනි කොටස )00:10:41
9382020/07/02නිර්වාණය හේතුවකින් හටගැන්වීමකින් සිදු නොවන අසංඛත ධර්මයක් නම්, ප්‍රත්‍ය කතාවට නිර්වාණය ගන්නේ ඇයි?00:10:43
9392020/07/02ත්‍රිපිටක ධර්මයේ එන "නය ක්‍රමය" යනු කුමක්ද? - Noble Dhamma00:03:00
9402020/07/01ප්‍රත්‍ය යනු මොනවාද? - Noble Dhamma00:07:54
9412020/06/29No 176 - සක්මන් භාවනාවට උපදෙස්00:14:14
9422020/06/28ප්‍ර‍ඥප්තියක් යනු කුමක්ද? - Noble Dhamma00:01:46
9432020/06/28යමක් හට ගැනීමට එක් හේතුවක් නොව නොයෙක් හේතුන් බලපාන බව "පට්ඨාන" යන වචනය ඇසුරෙන් පහදා දෙන්න.00:12:55
9442020/06/27No 115 - දීඝනඛ සූත්‍රය01:58:31
9452020/06/26ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය - Bhante Jinalankara00:40:05
9462020/06/26No 113 - රූප කාණ්ඩය පිළිබඳව ඉතාමත් වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.01:06:18
9472020/06/25No 175 - ඕජා රූපය00:11:44
9482020/06/23No 174 - විපාක ත්‍රිකය (දෙවන කොටස )00:10:49
9492020/06/23No 174 - තිකමාතිකා යටතේ ඇති තුන්වන ත්‍රිකය = විපාක ත්‍රිකය00:10:39
9502020/06/2121.06.2020 "Chiththanu Passana" චිත්තානුපසස්නා 201:50:17
9512020/06/20භන්තේ ජිනාලංකාරශ්‍රි ලංකාරාමය ~ නවසීලන්තය 20.06.202001:51:59
9522020/06/20No 173 - ආත්මාර්ථය යනු කුමක්ද?00:05:24
9532020/06/17No 48 - මූලපරියාය සුත්‍රය00:47:03
9542020/06/17No 172 - (දෙවෙනි කොටස) - 'භාවනා උපදෙස්'00:10:37
9552020/06/15No 172 - (පළමුවන කොටස) ලෙඩවෙන්නේ දිරන්නේ මැරෙන්නේ කවුද ?අවසානයේදී නිවන් දකින්නේ කවුද?00:11:52
9562020/06/13No 171 - නිවනින් සිත බැහැර කරන පපඤ්ච ධර්ම. ( අවසාන කොටස )00:10:50
9572020/06/12No 171 - නිවනින් සිත බැහැර කරන පපඤ්ච ධර්ම. ( දෙවන කොටස )00:10:12
9582020/06/09No 171 - නිවනින් සිත බැහැර කරන පපඤ්ච ධර්ම. ( පළමුවන කොටස )00:10:09
9592020/06/09No 170 - වේදනා ත්‍රිකය - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:09:43
9602020/06/06චිත්ත විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:21:20
9612020/06/06දිට්ඨි විශුද්ධිය - 01 - Bhante Jinalankara01:55:23
9622020/06/06දිට්ඨි විශුද්ධිය - 02 - Bhante Jinalankara01:22:52
9632020/06/06දිට්ඨි විශුද්ධිය - 03 - Bhante Jinalankara01:01:45
9642020/06/06කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:08:07
9652020/06/06මග්ගාමග්ග ඤාණදස්සන විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:43:41
9662020/06/06ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:41:08
9672020/06/06ශීල විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:27:19
9682020/06/04No 170 - වේදනා ත්‍රිකය (දෙවන කොටස )'සුඛාය වෙදනාය සම්‌පයුත්‌තා ධම්මා' හඳුනා ගැනීම00:13:01
9692020/06/04No 170 - වේදනා ත්‍රිකය (තුන්වන කොටස) වේදනා ත්‍රිකයේ දෙවන සහ තුන්වන පද විග්‍රහය00:08:58
9702020/05/30No 170 - තිකමාතිකා යටතේ ඇති දෙවන ත්‍රිකය = 'වේදනා ත්‍රිකය' (පළමුවන කොටස)00:11:53
9712020/05/27No 169 - සතර පටිපදා00:09:59
9722020/05/27No 168 - නිරෝධ සමාපත්තියට සම වැදිය හැකි උතුමන්වහන්සේලා00:10:21
9732020/05/23No 167 - බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය (තුන්වන කොටස) මෛත්‍රී භාවනාවේ ආනිසංස00:09:08
9742020/05/23- No 167 - බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය (දෙවන කොටස)00:11:46
9752020/05/21No 166 - විවිධ ආයුෂ ඇති රූප ධර්ම සහ රූප කලාප වර්ධනයේ වෙනස්කම්.00:10:40
9762020/05/20No 167 - බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය (පළමුවන කොටස)00:10:49
9772020/05/17No 165 - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:10:50
9782020/05/17No 164 - විපස්සනා යනු කුමක්ද?00:09:49
9792020/05/17No 163 - දානමය කුසල කර්මයක් සිදු කිරීමේදී සිත පවත්වා ගතයුතු ආකාරය.00:09:48
9802020/05/15ධම්මට්ඨිතිඤාණය - Bhante Jinalankara02:16:23
9812020/05/10No 110 - අභිඤ්ඤෙය්‍යං අභිඤ්ඤාතං, භාවෙතබ්බඤ්ච භාවිතං;පහාතබ්බං පහීනං මෙ, තස්මා බුද්ධොස්මි බ්‍රාහ්මණ.01:07:14
9822020/05/10No 108 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ පස්වන ධර්ම දේශනාව01:23:18
9832020/05/09No 108 - 'චරියාවවත්ථානෙ පඤ්ඤා චරියානානත්තෙ ඤාණං'01:26:35
9842020/05/07No 162 - තික මාතිකා (තුන්වන කොටස)00:10:38
9852020/05/04No 162 - තික මාතිකා (දෙවන කොටස)00:10:04
9862020/05/03No 162 - තික මාතිකා (පළමුවන කොටස)00:10:24
9872020/05/03No 107 - මරණසති භාවනාව වැඩිමේ වැදගත් කම.01:05:33
9882020/05/02No 106 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ හතරවැනි ධර්ම දේශනාව00:58:48
9892020/05/02No 105 - ඉන්ද්‍රියබද්ධ ධර්ම විස්තරය ඇතුලත් අජ්ඣත්ත ත්‍රිකය පිලිබඳ ධර්ම දේශනාව.01:24:45
9902020/04/30No 161 - ධම්‌මට්‌ඨිතිඤාණය ‘00:10:48
9912020/04/26No 104 - පුත්තා මත්ථි ධනම්මත්ථි ඉති බාලො විහඤ්ඤති; අත්තා හි අත්තනො නත්ථි, කුතො පුත්තා කුතො ධනං.01:16:06
9922020/04/25No 103 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ තුන්වන ධර්ම දේශනාව01:32:10
9932020/04/24No. 102 - දහම් ගැටළු නිරාකරණය කරගැනිමේ වටිනා වැඩ සටහනක්.01:21:01
9942020/04/23No 160 - සත්වයන් පිරිහෙන කල්හි සද්ධර්මය අන්තර්ධාන වනබව. .00:12:19
9952020/04/20No. 101 "යො භික්‌ඛවෙ, මං උපට්‌ඨහෙය්‍ය සො ගිලානං උපට්‌ඨහෙය්‍ය"00:21:16
9962020/04/19No 100 - සමුග්ඝාතසාරුප්ප සූත්‍රය01:02:41
9972020/04/18No159 - විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:12:56
9982020/04/18No 159 - විදර්ශනා ඥාන (හතරවෙනි කොටස) වය ලක‍්ඛණ විපස‍්සනාව00:04:50
9992020/04/18No 99 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ 'දෙවැනි' ධර්ම දේශනාව01:33:02
10002020/04/15No 159 - විදර්ශනා ඥාන (තුන්වෙනි කොටස) පටිසඞ්‌ඛා විපස්‌සනාව00:09:36
More pages:1 2 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 1695)

* Dates are in UTC.