Trekmentor

Bhikkhu Kadawatha Saminda

# Date* Title Duration (hh:mm:ss)
12023/12/05kadawatha saminda thero00:00:14
22023/11/29kadawatha Saminda hamuduwo00:01:41
32021/12/07'බෝධිචිත්තෝපකාරය 22' - 2021/5/26 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero02:36:43
42021/12/04'බෝධිචිත්තෝපකාරය 21' - 2021/5/3 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero03:02:37
52021/12/03'බෝධිචිත්තෝපකාරය 20' - 2021/5/2 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero03:39:10
62021/12/02'බෝධිචිත්තෝපකාරය 19' - 2021/5/1 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero03:58:24
72021/12/02'බෝධිචිත්තෝපකාරය 18' - 2021/4/26 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero03:16:47
82021/12/02'බෝධිචිත්තෝපකාරය 17' - 2021/4/25 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero02:36:27
92021/11/30'බෝධිචිත්තෝපකාරය 16' - 2021/4/24 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero03:42:22
102021/11/29'බෝධිචිත්තෝපකාරය 15' - 2021/4/23 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero03:15:05
112021/11/26'බෝධිචිත්තෝපකාරය 14' - 2021/4/23 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero03:55:17
122021/09/26'බෝධිචිත්තෝපකාරය 13' - 2021/4/22 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero03:50:36
132021/09/19'බෝධිචිත්තෝපකාරය 12' - 2021/4/21 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero04:18:49
142021/09/16'බෝධිචිත්තෝපකාරය 11' - 2021/4/20 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero04:13:50
152021/09/11'බෝධිචිත්තෝපකාරය 10' - 2021/4/19 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero04:09:33
162021/09/05'බෝධිචිත්තෝපකාරය 9' - 2021/4/18 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero03:35:14
172021/08/25'බෝධිචිත්තෝපකාරය 8' - 2021/4/17 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero04:14:16
182021/08/21'බෝධිචිත්තෝපකාරය 7' - 2021/4/11 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන) | Ven.Kadawatha Saminda Thero04:03:29
192021/04/17'බෝධිචිත්තෝපකාරය 6' - 2021/4/10 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන)04:14:32
202021/04/17'බෝධිචිත්තෝපකාරය 5' - 2021/4/3 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන)04:05:41
212021/04/16'බෝධිචිත්තෝපකාරය 4' - 2021/3/28 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන)05:07:09
222021/04/15'බෝධිචිත්තෝපකාරය 3' -2021/3/21 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන)04:15:22
232021/04/14'බෝධිචිත්තෝපකාරය 2' - 2021/3/20 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන)04:25:35
242021/04/14'බෝධිචිත්තෝපකාරය 1' - 06.3.2021 (බෝධිචිත්තෝපකාර විවේක සෙනසුන)05:00:47
252011/01/23MN Aghata Pativinaya Sutta in Sinhala (Rains Sermon) by Ven. Kadawatha Saminda Thero 2 Oct 201001:23:16
262011/01/15DN 19 Maha Govinda Sutta in Sinhala by Ven. Kadawatha Saminda Thero 20 Aug 201001:26:51
272011/01/10Vas Dhamma Sermon in Sinhala by Ven. Kadawatha Saminda Thero 7 Aug 201001:09:49
282011/01/01Buddhanussati Meditation in Sinhala by Ven. Kadawatha Saminda Thero 29 May 201000:59:40
292010/12/27MN 50 Maratajjaniya Sutta in Sinhala by Ven. Kadawatha Saminda Thero 24 Apr 201001:47:04

* Dates are in UTC.