Trekmentor

Bhikkhu Baththaramulle Amadassana

අධර්මයයි ඔබයි
ධර්මයයි ඔබයි

# Date* Title Duration (hh:mm:ss)
12024/07/16කෑ ඇම...... භුක්තිය සහ හිමිකාරීත්වය නිසා ගිනි කෑ ඇමෙන් මිදී යුතුකම් කරුවෙක් වෙන්න00:20:13
22024/07/16“තිසරණෙන සද්ධිං දසාංගුපෝසථ සීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ඛිතං කත්වා අප්පමාදෙන සම්පාදේථ”00:01:16
32024/07/16ඔබ , ඔබට ආදරය කරනවද ?00:01:20
42024/07/16මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයේ රැකවරණය ලබාගන්න කවදාද 🤔 ඔබ ඔය පීඩාවෙන් නිදහස් වෙන්නේ ?00:52:45
52024/07/16ඔබව රොඩ්ඩට යනකන් පාවිච්චි වෙනකන් ඉන්න එපා...මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ රැකවරණය ලබාගන්න00:04:13
62024/07/16ඒකායනෝ අයං භික්‍ඛවේ මග්ගෝ, සත්ථානං විශුද්ධියා00:15:11
72024/07/16ඔබට කොච්චර දේවල් තිබ්බත් 🤔00:01:06
82024/07/16ඒකායනෝ අයං භික්‍ඛවේ මග්ගෝ, සත්ථානං විශුද්ධියා00:31:54
92024/07/16ද්විමානික ලෝකයේ යුතුකම් වගකීම් හරහා පුන්‍ය ශක්තියක් නගාගෙන,ත්‍රිමානික ලෝකයේ නිවනට ඇතුළු වන්න ..00:21:58
102024/07/16ඔබට හැමදේම ලැබිය යුතුයි කියා නොසිතන්න.00:02:25
112024/07/16ඔබ , ඔබගේ පිනට පහල වූ දේවල් භුක්ති විදින්නේ සුවයෙන් සුවයට පත් වෙන්නද ?00:13:07
122024/07/16ජීවිතය නැති උනත් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ සරණ හැර ඔබට වෙන සරණක් නැද්ද ?00:22:21
132024/07/16ඇයි 🤔 ඔබ තවමත් ගිහි වතක ඉන්නේ ?00:04:09
142024/07/15පච්චුප්පන්න සිතකට 'කාලික මම' හැගෙන හැටි#ven.Battaramulle Amadassana thero#pahura #bana #buddha00:18:38
152024/07/14මොකක්ද මේ කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම #ven.Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#pahura #bana00:02:27
162024/07/14අකාලික 'මම' #ven.Battaramulle Amadassana thero#dharmayai obai#pahura #bana #buddha00:17:05
172024/07/14මම කවදාවත් වෙනස් වෙන්නෙ නෑ#ven.Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#pahura #bana #buddha00:18:08
182024/07/1411 " හැඟෙන මම කෝ ? ( මම පසුතැවීමෙන් මිදී, උත්තරීතර දහම් අවබෝධය පිණිස ප්‍රසාද සිත් ඇති කර ගනිමු )00:16:01
192024/07/1410 " හැඟෙන මම කෝ ? " ( පසුතැවෙන මම )00:28:39
202024/07/149 " හැඟෙන මම කෝ ? ( ජාතිය සහ කාලය )00:11:29
212024/07/138 " හැගෙන මම කෝ ?  " ( නාමගොත්ත වල මම නෑ )00:20:54
222024/07/137 " හැගෙන මම කෝ ?  " (ප්‍රත්‍යයෙන් උප්පන්නාවූ මොහොතේ විද්‍යාමාන වන වීම් )00:37:47
232024/07/136 " හැගෙන මම කෝ ?  " ( මුළු ලෝකයේම තියෙන ප්‍රශ්න ? ඔබට ප්‍රශ්නයක් වෙලාද ? )00:21:05
242024/07/135 " හැගෙන මම කෝ ?  " ( ඔබ සසර අතරමං උනේ දැනගෙනද ? )00:03:56
252024/07/134 " හැගෙන මම කෝ ?  " ( මම ඉන්නවා වගේ හැඟෙන නිසා හැඟෙන මගේ ප්‍රශ්න 🤔 )00:21:32
262024/07/133 " හැගෙන මම කෝ ?  " ( ඔබට ඔබව හොයන්න ලෝක සත්වයා උදව් කරන බව දකින්න )00:08:41
272024/07/132 " හැගෙන මම කෝ ?  "( ඔබ මුලාවෙන් ඔබව හොයාගෙන යන සසරේදී.....ඔබට , ඔබව හමු උනාද ?)00:21:48
282024/07/13තුච්ච වූ කාමයෙන් ගැලවෙන්නේ කෙසේ ද?04:44:31
292024/07/13ලෝක සත්වයා ඔබට කොච්චර ප්‍රත්‍ය දුන්නත් ඔබ ගාව ඇති හේතු දුරු කර ගෙන මේ ගමන නිමාකරන්න00:03:40
302024/07/13ලෝකය වෙනස් නොකර වෙන්වෙලා වගේ හැඟෙන බව දකින්න00:01:41
312024/07/13රඟපාන්න උවමනා නැති පැවිදි දිවිය00:01:31
322024/07/13සෙනෙහසට ගෙදර අය කෑදරයි.ඔබ බණ අහනවා නම් 🤔ඔබ ඒ බව දකින්න ..00:04:25
332024/07/13පරමාර්ථය අවබෝධ කරන්න සම්මුතිය තුල ජීවත් වෙන්න00:06:28
342024/07/13 ගින්නක්ද ? නිවුනේ 🤔00:03:37
352024/07/131 " හැගෙන මම කෝ ?  " ( සංකල්පීයව හට ගන්නා හැඟීම් පිළිබඳව දැණුවත් වෙන්න )00:21:36
362024/07/13ලෝකයේ දේවල් ඔබට ප්‍රශ්නයක් වෙන විදිය# ven.Battaramulle Amadassana thero#dharmayai#pahura #buddha00:15:34
372024/07/13ඔබට ප්‍රශ්නයක් වුන මම කවුද? #ven.Battaramulle Amadassana thero#jethavsnaramaya#pahura00:20:56
382024/07/12බුද්ධ වචනයට යටත්ව ඔබට භගවතෝ තස්ස සාවකෝ හමස්මිං කියා ශ්‍රාවකතවය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්ද ?00:09:05
392024/07/12පීඩාවෙන් නිදහස් වෙන්න මහා ගින්නකට ඇද වැටෙන ලෝක සත්වයාගේ දෘෂ්ටි වලට ඔබවත් කොටු වෙනවාද ?00:06:01
402024/07/11මනසින් උසස් කියන් හරක්වැඩ කරන මිනිස්සු #ven.Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#pahura00:03:17
412024/07/11මිනිස්සු කරන්නෙ මනසින් උසස් දේවල්මද ?#ven.Battaramulle Amadassana thero#jethvanaramaya#pahura #bana00:14:56
422024/07/07ඔබට පින නිසා දහම ලැබුණාද ? කාම දදය කසන්න වරම් ලැබුණාද ?00:15:14
432024/07/06නැවත කිසිදා කම්පා නොවන්න04:30:31
442024/07/06කියන්නා කෙසේ කීවත් ඔබ සිහියෙන් අසන්න#ven.Battaramulle Amadassana thero#dharmayai#pahura #bana00:18:13
452024/07/05නිවන ලබන්න මහන්සි වෙන්නම වෙනව #පූජ්‍ය.බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණෝ #ජේතවනාරාමය#පහුර#බණ#dharmayai00:17:14
462024/07/056 " හැඟීමට හා වී , ගිනි කන සසර " ( කෝ පවුල 🤔 )00:03:01
472024/07/055 " හැඟීමට හා වී , ගිනි කන සසර " ( සම්බුද්ධ සාශනයක පිහිට රැකවරණය ලබන අපි මොකටද අඩන්නේ 🤔)00:34:20
482024/07/054 " හැඟීමට හා වී , ගිනි කන සසර " ( ආදරේට , ආදරේට කියන්නේ 🤔 ආදරේ කියලා )00:20:43
492024/07/053 " හැඟීමට හා වී , ගිනි කන සසර " ( ......🤔....හැඟුමට පෙම් බැන්දා .... ගිනි කන සසරක් දුක් වින්දා)00:16:21
502024/07/052 " හැඟීමට හා වී , ගිනි කන සසර " ( බාහිර ලෝකය එක්ක කෑ ඇම ඇති සේ ගොඩනගා ගත් හැඟීම වෙනුවෙන් වෙහෙසීම)00:21:59
512024/07/051 " හැඟීමට හා වී , ගිනි කන සසර " ( වටිනාකම දුන්නේ ..අම්මා කියලා වෙන් වෙලා හැඟෙන හැඟීමට බව දකිමු)00:16:32
522024/07/04ඔබ තුලත් තවම ලොකූ..කූ ..කෙනෙක් ඉන්නවාද ?දහමින් වත් නොමැරුණු 🤔00:00:48
532024/07/04අමු අමුවේ මහා විනාශයකට , ඔබව ඇදගෙන යන බව දකින්න00:02:15
542024/07/04ඇයි 🤔 ඔබ , ඔබේ පිනට ඔබව දිනවන්න නොදී.....පවට ඔබව පරද්දන්න දෙන්නේ...00:02:48
552024/07/04හොයන එක නැවැත්තුවම 🤔හම්බ වෙන එකම දේ ?00:01:26
562024/07/04පැවිද්දට යන අයව කකුලෙන් අදින්න එපා00:01:40
572024/07/04ඔබ දාරු චීරිය පරපුරේ කියලා හිතාගෙන මානයෙන්ද ඉන්නේ 🤔00:05:23
582024/07/04කැපකිරීම් නැත්නම් නිවනත් නෑ#ven.බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණෝ #ජේතවනාරාමය#පහුර#බණ#dharmayai obai00:14:17
592024/07/04ස්ත්‍රියක් මවක් වෙන විදිය#ven.Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#pahura #bana #buddha00:27:55
602024/07/03ආරාමයට ඇවිත් මැරුණත් සුවයි#ven.Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#pahura#bana #buddha00:15:07
612024/07/03අතහැරීමේ සුවය විදින උත්තමාවියෝ #පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණෝ #ජේතවනාරාමය#පහුර#බණ#නිවන00:18:24
622024/07/02අකම්පිත සිත් තනන උතුම් සංඝ#ven.Battaramulle Amadassana thero#dharmayai obai#pahura #bana00:23:51
632024/07/02මාන්නය ඔබව බල්ලෙක් කරනව#ven.Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#pahura#bana#buddha00:24:37
642024/07/02ඔබ ලඟ සොදුරු මානුෂීය ගුණ ධර්ම නැත්නම් , කොච්චර දහම ඇසුවත් අවබෝධ නොවන බව දකින්න00:04:36
652024/07/02Sacrifice එකට එහා ගිය Investment එකක් හදා ගන්න ....කවදාවත් නොවරදින මිනිසුන් වෙමු .....00:15:01
662024/07/01අහිංසක,මෝඩ මිනිසුන්ගෙ අපාය#ven.Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#pahura #bana #buddha00:16:33
672024/06/30නිවන්මග වඩන්න ඕන නැකත මෙන්න#ven.Battaramulle Amadassana thero#dharmayai obai#pahura #bana #buddha00:16:45
682024/06/30මුලු ලොවම නිවන හිතක් වෙමු..00:07:28
692024/06/30මගහරින්න එපා මේ නිවනට ඉනිමං#ven.Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#pahura #bana00:19:19
702024/06/29ලෝකයේ සියළු ප්‍රශ්නවලට එකම විසදුම#ven.Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#pahura #bana00:18:14
712024/06/29ලෝකයේ සියළු ප්‍රශ්න වලට එකම විසදුම#ven.Battaramulle Amadassana thero#dharmayai obai#pahura #bana00:17:22
722024/06/29දහම් දැනුම තිබුනට සිතේ පීඩාව නැසෙන්නෑ#ven.Battaramulle Amadassana thero#jethavaramaya#pahura #bana00:10:19
732024/06/28දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරමු |පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේඅමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ#darmayaiobai #ruwanmini #bana00:31:30
742024/06/286 " පීඩාවට නිසි පිළියම් නොසෙව්වොත් 🤔(ඔබේ හිතට එන පීඩාව තීරණය වන්නේ ඔබේ මානසික දියුණුව මත බව දකින්න)00:19:50
752024/06/285 " පීඩාවට නිසි පිළියම් නොසෙව්වොත් 🤔 (හැම නිතරම විවර වෙන්න නැතිනම් තුවාලය පැසවයි.)00:15:18
762024/06/284 " පීඩාවට නිසි පිළියම් නොසෙව්වොත් 🤔 ( තණ්හාව නිසා පීඩාව , පෙලීම ඇති වන බව දකින්න )00:24:44
772024/06/283 " පීඩාවට නිසි පිළියම් නොසෙව්වොත් 🤔 ( පීඩාවට විසදන්න ඔබට ඇති අකැමැත්ත ඔබට නිවන දුෂ්කර කරාවි )00:31:33
782024/06/282;" පීඩාවට නිසි පිළියම් නොසෙව්වොත් 🤔( කැමති දෙයින් නෙවෙයි දුක ගේන්නේ ..කැමැත්තෙන් තමයි දුක ගේන්නේ..)00:19:20
792024/06/281" පීඩාවට නිසි පිළියම් නොසෙව්වොත් 🤔 ( පීඩාවෙන් නිදහස් වෙන හිත )00:12:23
802024/06/28ඔබ සාශනයට දුන් දරුවා නිසාඔබට සැලසුණු යහපත සුලුපටු නොවන බව දකින්න00:03:42
812024/06/27සතුටින් ඉන්න දරුවන්ට ඉඩ දෙන්න00:05:50
822024/06/27ගුරු හිමිගේ උපේක්ෂාවට ලක් නොවෙමු ...00:01:04
832024/06/27පීඩාවෙන් නිදහස් වීමට, වෙන විකල්ප නැති සම්බුද්ධ සාශනය00:02:41
842024/06/27පීඩාවට පත්වූ විට , දහම හැර වෙන විසදුමක් නැති තැනට ඔබේ හිත පත් වෙලාද ?00:01:55
852024/06/27පීඩාව ආදීනවයක් සේ දකින්න00:02:20
862024/06/27දහම පසෙක දා පීඩාවට උත්තර හොයන්න එපා00:02:23
872024/06/27" Every Optimist Sees Opportunity In Every Challenge "00:03:16
882024/06/27ශක්තිමත් කළණ වැටක දුර්වලයා නොවන්න00:20:15
892024/06/26කල්ප කෝටි සතසහශ්‍ර ගනන් දුක් විදින්න වෙන උල් වූ වචන00:02:48
902024/06/26ඔබටත් පනින්න Limit එකක් තියෙනවාද ?00:03:43
912024/06/26ඔබ ගිහි ජීවිතය රමණය කරමින්ද ඉන්නේ 🤔00:00:57
922024/06/26ඔබ සසරේ අතරමං කල අයෙක් ඉන්නවා .ඔබෙන් ගොඩ එන්න බලාගෙන ..00:05:15
932024/06/26'A chain is only as strong as its weakest link'  කළණ වැටේ දුර්වලම පුරුක නොවන්න..00:05:59
942024/06/26ලෝකයක් නිවන්න සනසන්න පුළුවන් ලෝක උරුමය ලබා ගන්න00:40:40
952024/06/26රජෙක් උනත් හිත ලෙඩ උනොත් 🤔00:07:59
962024/06/26චතුරාර්‍ය සත්‍ය නොදැනීම නිසා ඇතිවූ ලෝක ප්‍රශ්න , චතුරාර්‍ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් විසදමු....00:39:49
972024/06/26ගමනාන්තයට ලගා වීමට වීර්‍යය වඩමු....( ස්වාගතං වත මේ ආසී මම ගුරු හිමි සන්තිකේ....)00:13:57
982024/06/26සත්ව සංඥාවට රැවටීම | baththaramulle amadassana himi #bana #bududahama #darmadeshana00:19:58
992024/06/22“දිට්ඨෙ' දිට්ඨ මන්තං භවිස්සති”00:44:59
1002024/06/22ඔබට හාමුදුරුවෝ පේනවා නම් , එතන ගුරු නෑ..... ඔබට ගුරු පේනවා නම් , එතන හාමුදුරුවෝ නෑ...00:11:31
1012024/06/22ඔබට තියෙන්නේ බුද්ධ අවබෝධයද ? මාර අවබෝධයද ?00:01:28
1022024/06/22ඔබ අවදි වී, අන් අයව අවදි කරන්න00:03:23
1032024/06/22ඔබ මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයේ බුක්තිය , බුක්ති විදින්නෙක්ද ?00:08:05
1042024/06/22“When the student is ready, the teacher will appear” හොඳම ශිෂ්‍යයා ....හොඳම ගුරුවරයා වේ00:05:59
1052024/06/22ඔබ හිනාවෙලා ඉන්න හේතු මතු කරගන්න ...අන් අයටත් හිනාවෙලා ඉන්න උදව් කරන්න00:01:27
1062024/06/20ඔබ , ඔබව පරිස්සම් කර ගන්න ඔබ ඉපදුනේ නිවන් දකින්න00:15:59
1072024/06/19මහා සංඝරත්නයේ පැසසුමට ලක් වෙන්න තරම් අනුත්තර වූ පුන්‍ය කෙතක් ඔබ සතුද ?00:19:40
1082024/06/19භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියේ අවංක වෙන්න උන්වහන්සේ වදාළ දහම අවබෝධ කරගෙන ,සිව්වනක් පිරිසට ඇතුළු වෙන්න00:07:22
1092024/06/19සතුටින් ඉන්න මිනිස්සු අතර ඉතාමත් සතුටින් ඉන්න මිනිසෙකු වෙන්න00:10:45
1102024/06/0403 | කලණ දම්වැසි සද්ධර්ම දේශනා මාලාව | පූජ්‍යපාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ02:00:02
1112024/05/28අන් අයට අනුත්තර වු පිං කෙතක් වෙන්න | baththaramulle amadassana himi00:05:51
1122024/05/25පරිස්සමෙන් ජීවත් වෙන්න,සාසනයට ආව ඔබ විශ්වීය උරුමයක් #Battaramulle Amadassana thero#dharmayai#pahura00:16:40
1132024/05/24සාසනයේ පිහිට ලබන ඔබත් උත්තරීතර පිංකෙතක්මයි #Baththaramulle Amadassana thero#dharmayai#pahura#bana00:20:44
1142024/05/24ආර්‍යය උත්තමයන්සේගේ වෙසක් තෑග්ග#Baththaramulle Amadassana thero#dharmayai #pahura #bana00:05:05
1152024/05/23පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන්වහසේගේ සද්ධර්ම දේශනාව - පින්බර වෙසක් මංගල්‍යය01:41:35
1162024/05/20"මෙත් ගලනා වෙසක් මංගල්‍යය" 2024-05-20 | පූජ්‍යපාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ02:14:40
1172024/05/01දේවල් අතහැරීමෙන් ලැබෙන නිවනක් බුදු දහමෙ නෑ #Amadassana thero#dharmayai obai#pahura #bana #buddha00:24:26
1182024/04/30ඔබේ මාරාවේශය හදුනාගන්න උත්සාහ කරන්න #Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#pahura #bana00:19:03
1192024/04/30කැමැත්ත සිතට දුක ගේන හැටි#Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#dharmayai #pahura #bana00:05:00
1202024/04/30ඇත්තටම ආදරේ නම් කවදාවත් මේ දේවල් කරන්න එපා #Amadassana thero#dharmayai obai#pahura #bana #buddha00:15:47
1212024/04/30පරිස්සමෙන් ,ආදරේට කරන දේවල් අපිට මැරෙන්න දෙන්නෑ#Battaramulle Amadassana thero#dharmayai #pahura00:05:16
1222024/04/29ආදරේට කරන දේවල් වලින් අපි අමාරුවෙ වැටුන හැටි #Battaramulle Amadassana thero#jethavanaramaya#pahura00:16:22
1232024/04/29බාහිර දේවල් වලින් සතුට සොයන ඔබ තවමත් අසරණයි #Battaramulle Amadassana thero#dharmayai #pahura#bana00:14:49
1242024/04/236 " අමරණීය මාර දෘෂ්ටි "( මතක් කරන විට ඇදිලා එන නිසා,ඔබ කරනවා ඔබ දකිනවා, වගේ හැඟෙන බව දකිමු )00:09:49
1252024/04/235 " අමරණීය මාර දෘෂ්ටි " ( අත අරින්න දෙයක් වෙන්කර අල්ලගෙන නොසිටි බව දකිමු )00:20:19
1262024/04/23ඔබට දේවල් අත අරින්න ඔබ අල්ලගෙන හිටි දෙයක් තිබුණද ?00:04:21
1272024/04/234 " අමරණීය මාර දෘෂ්ටි " ( පිස්සුව නිසා අල්ලගෙන ඉන්නවා වගේ හැඟුනු බව දකිමු )00:07:24
1282024/04/233 " අමරණීය මාර දෘෂ්ටි " ( සසරම අමරණීය කරන මාර දෘෂ්ටි ගලවන්න පුළුවන් බුදු පියාණන් වහන්සේට පමණයි )00:09:48
1292024/04/232 " අමරණීය මාර දෘෂ්ටි " ( ඔබව සතුටින් තියන්න වස්තු වලට කරන්න පුළුවන් දේ 🤔 මොකක්ද ?00:06:02
1302024/04/231" අමරණීය මාර දෘෂ්ටි " (ඔබ ඔබට ආදරෙයිද 🤔 ලොව්තුරා බුදු වරයෙක්ට පමණක්ම ගැලවිය හැකි දෘෂ්ටි )00:43:09
1312024/04/23දුක් විදින ජීවත ඉන් මුදවන්න උදව්වක් වෙමු00:08:06
1322024/04/23දහමක් නැති හිත් නිවන්න ....00:06:06
1332024/04/23"නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං" - හති දදා හබාගෙන ගිය සසරේ හිර වූවා මිස සතුට ලැබුණද ?00:10:26
1342024/02/27හිතේ පීඩාවට කේක් කන්න ඔබට පිස්සුද?#Battaramulle Amadassana thero#pahura#dharmayai #bana #buddha00:18:11
1352024/02/27ඇත්තටම ඔබට පිස්සුද බලන්න#Battaramulle Amadassana thero#pahura#dharmayai obai #bana #buddha00:15:05
1362024/02/26ඔබේ පවුල කෝ ? Battaramulle Amadassana thero#pahura#dharmayai obai #bana #buddha00:17:25
1372024/02/266 " හැඟීමකට රැවටීම සහ පීඩාව  යෝනිසෝ මනසිකාරය කිරීම " ( පීඩාව හේතූන්ගේ ඵලයක් බව දකිමු )00:13:53
1382024/02/265 " හැඟීමකට රැවටීම සහ පීඩාව  යෝනිසෝ මනසිකාරය කිරීම " ( පීඩාවට කේක් කනවද ? )00:25:42
1392024/02/264 " හැඟීමකට රැවටීම සහ පීඩාව  යෝනිසෝ මනසිකාරය කිරීම " ( අපි කරනවද  ? )00:07:26
1402024/02/263 " හැඟීමකට රැවටීම සහ පීඩාව  යෝනිසෝ මනසිකාරය කිරීම " ( වෙන් වෙලා වගේ හැගෙන පවුලක් තියෙනවාද ?)00:03:01
1412024/02/262 " හැඟීමකට රැවටීම සහ පීඩාව  යෝනිසෝ මනසිකාරය කිරීම " ( කෝ පහ අවුල ?)00:16:00
1422024/02/261 " හැඟීමකට රැවටීම සහ පීඩාව  යෝනිසෝ මනසිකාරය කිරීම " ( නච සෝ,  නච  අඤ්ඤෝ  )00:08:26
1432024/02/26පිරිසකගෙන් ගන්න වැඩක් තියෙනව #Battaramulle Amadassana thero#pahura#dharmayai #bana #buddha00:17:09
1442024/02/25අපිට වැරදුන තැනක් #Baththaramulle Amadassana thero#pahura#dharmayai obai #bana #buddha00:16:49
1452024/02/25ඔබට පිරිස ඉන්නව කියල රැවටෙන්න එපා#baththaramulle Amadassana thero#pahura#dharmayai #bana #buddha00:15:09
1462024/02/25පිරිසක් එක්ක ජීවත් වෙන අපිට , වරදින්න පුලුවන් තැන් බොහොමයි....00:44:45
1472024/02/25තනියම යන ගමන , විනාශය කරා නොයන්න00:04:08
1482024/02/25ඔබ ඇගිලි ගැන ගැන ඉන්නේ කුමක් වෙනුවෙන්ද ?00:07:30
1492024/02/23පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේගේ සද්ධර්ම දේශනාව - අනුත්තරෝ - පෝදා වැඩසටහන02:44:34
1502024/01/28ඇත්තටම සැබෑ සතුට ලබන්නෙ කොහොමද ?#Battaramulle Amadassana thero#pahura#dharmayai #bana00:18:52
1512024/01/28දහම නැති ඔබ පෙළෙන තරම #Battaramulle Amadassana thero#pahura#dharmayai #bana00:14:54
1522024/01/27සිතේ පීඩාවට හරියටම උත්තර තියෙන්නෙ බුදු දහමෙ විතරයි#Battaramulle Amadassana thero#pahura#dharmayai00:16:48
1532024/01/27පෘතග්ජන සිතක ස්වභාවය #Battaramulle Amadassana thero#pahura#dharmayai obai #bana #buddha00:20:04
1542024/01/27ආශ්වාදය විදීමේ කැමැත්ත අසීමාන්තික වෙන්නෙ ඇයි ?#Battaramulle Amadassana thero#pahura#dharmayai#bana00:16:12
1552024/01/26උත්තරීතර චීවරයේ, උතුම් වූ පැවිදි දිවියේ රැකවරණය ලබා ගනිමු ...00:02:35
1562024/01/264 " සිහි එළවා ගනිමු  "(  එකක් පැනවීම සහ සංසංදනය වීම  )00:15:46
1572024/01/265 " සිහි එළවා ගනිමු  "( කාම මඩ වගුරේ එරී, කාම දදය කැසීම )00:29:56
1582024/01/263 " සිහි එළවා ගනිමු  "( ජීවිතය අවබෝධ කර ගත් මිනිසෙකු වෙමු )00:06:56
1592024/01/262 " සිහි එළවා ගනිමු  "( ගැරහිය යුතු ගිහි ජීවිතයේ පැරදුනු බව දකිමු )00:23:43
1602024/01/261 " සිහි එළවා ගනිමු  "( පරදින ගිහි යුද්ධය නිමවා දහමින් නිවෙමු )00:12:18
1612024/01/26ඔබේ අම්ම තාත්තා ඔබට දුන්නේ මනුස්ස ජීවිතය විතරමද ?00:01:57
1622024/01/26තුණුරුවන් ආසන්නයෙන් ඇසුරු කරන උපාසක ...උපාසිකා ...00:01:30
1632024/01/26ඔබ තව කෙනෙකු ළඟ වැද වැටී, ඔබේ සතුට ආයාචනා කරනවද ?00:02:38
1642024/01/26මිරිගුවට හසු නොවෙමු ..ක්ෂේම භූමියට ඇතුළු වී, උත්තරීතර නිවන් මග පූර්ණය කර ගැනීමට වීර්‍ය වඩමු .00:01:05
1652024/01/26දහම දැක බුදු පියාණන් වහන්සේ දකිමු . නිවන පිණිසම පේවී උත්තරීතර නිවන් මග පූර්ණය කරමු...00:02:03
1662024/01/26ඇයි 🤔 අපි සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නේ ?00:00:40
1672024/01/26සසර පුරාවටම විදි මහා දුක් කඳ නිමා කිරීමට වීර්‍ය වඩමු.00:05:38
1682024/01/26" what you see, is what you get" ඔබ හොඳට විනිවිද පේන මනුස්සයෙක්ද ?00:02:16
1692024/01/25ඔබේ සමීපතයන් ඔබ ගැනත්, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සද්ධර්මය ගැනත් පැහැදිලාද 🤔00:08:24
1702024/01/25දහම නිසා ඔබ වෙනස් වෙලාද ? ඔබේ මිතුරන්ට ඔබව ඇසුරු කිරීමට ලැබීම භාග්‍යක් වෙලාද 🤔00:03:29
1712024/01/25අනුත්තරෝ - දුරුතු පෝදා පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේගේ සද්ධර්ම දේශනාව02:35:13
1722023/12/27සත්පුරුෂ ඇසුර #bana #shorts #waharaka #pirith #budubana #daham #bhawana #samadhi #mind #positiv00:00:50
1732023/12/17Buddha's Guide to Happiness - Ven. Battaramulle Amadassana Thero01:20:27
1742023/12/03Cause and effects - Manifestations00:17:19
1752023/11/26ඔබට පිස්සුද නැද්ද00:00:59
1762023/11/22"සතිය නගන සතිය" ධර්ම දේශනය 2023-11-22 | පූජ්‍යපාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ02:03:02
1772023/09/28පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේගේ සද්ධර්ම දේශනාව02:35:25
1782023/09/03බුදු දහම තියෙන්නෙ ලෝකයේ දේවල් අතහරින්න නොවේ #Battaramulle Amadassana thero#pahura #dharmayai #bana00:25:14
1792023/09/02ඔය ශරීරය කියන්නෙ ඇත්තටම ඔබද?#Bsttaramulle Amadassana thero#pahura #dharmayai obai#bana00:32:44
1802023/08/29පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේගේ සද්ධර්ම දේශනාව - අනුත්තරෝ නිකිණි පුන් පෝදා 202302:32:50
1812023/08/26පරාජය පරාජයක් කර ගන්න එපා | Budu Bana Sinhala00:00:48
1822023/08/22පුණ්‍ය ශක්තිය ගැන ඔබ දන්නවද? l Budu Bana Sinhala00:00:59
1832023/08/16#dharmayaiobai #jethavanarama #ingiriya #Amadassahimi00:00:56
1842023/08/03බාහිර ලෝකයෙන් සතුට සොයල පරාජිතයෙක් වෙන්නෙපා#Battaramulle Amadassana thero #pahura #dharmayai #bana00:31:14
1852023/08/02සැබෑ සතුට හොයන්න වැරදි මග ගොස් පසුතැවෙන්න එපා#Battaramulle Amadassana thero #pahura #dharmayai#bana00:36:21
1862023/07/31සද්ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ02:24:05
1872023/07/29පහසු දෙය කරල දිනනවද,අපහසු දේ කරල පරදිනවද?#Battaramulle Amadassana thero #pahura #dharmayai #bana00:37:33
1882023/07/09අවශ්‍ය කාර්යය කරගත් පසු,ඇමතුම් නිලධාරීන් අගය කර නැත්නම්, මේ කතාව අහන්න. Battaramulle Amadassana Himi00:03:19
1892023/07/07සද හම් දෙසනාව | පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ | darmayai obai Ruwanmini01:19:55
1902023/07/03සද්ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ02:35:56
1912023/06/23මැරෙන්න කලින් මේ බණ ටික ඇහුවත් ඇති Battaramulle Amadassana Himi බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:20:49
1922023/06/17ඔබේ පින නාස්ති කරගන්න එපා #shorts00:01:00
1932023/05/31ඔබ ඔය ඉන්නෙ කුලී ගෙදරක00:00:57
1942023/05/01සද්ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:00:00
1952023/04/25කාටද බුදුන් අයිති #nivathapa#baththaramulle amadassana himi#darmayaiobai @Uthumsathdarmaya00:14:03
1962023/04/20පරිස්සමෙන් ගමන යන්න#nivathapa himi#baththaramulle amadassana himi #darmayaiobai @Uthumsathdarmaya00:37:31
1972023/04/17දුක්ඛ සත්‍ය කියන්නෙ දුක නෙමෙයි #Battaramulle Amadassana thero#pahura#Dharmayai obai00:42:15
1982023/04/13හිත පැවදි කර ගන්න.(සම්පූර්ණ දේශනාව )අමාදස්සන හිමි @Uthumsathdarmaya02:11:09
1992023/04/08දෙමාපියනි,දරු දුකෙන් නිදහස් වෙන්න#Battaramulle Amadassana thero#pahura#Dharmayai obai00:35:23
2002023/04/07ඔබේ කියල හිතාගත්තු දේවල් වලින් ඔබට ලැබුන දේ#Baththaramulle Amadassana thero#pahura#Dharmayai obai00:29:46
2012023/04/07සතුට සොයන්නාට අහිමිවෙන, සතුට#Baththaramulle Amadassana thero#pahura#Dharmayai obai00:30:53
2022023/04/05සද්ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ02:11:09
2032023/04/04ජලය කවදාවත් අයිස් වෙන්නෑ #Baththaramulle Amadassana thero#pahura#Dharmayai obai00:27:27
2042023/04/03නිවන් මග හරියටම වැඩෙනවද දැනගන්නෙ කොහොමද#Baththaramulle Amadassana thero#pahura#Dharmayai obai00:23:42
2052023/03/08ආශ්වාද ලෝකය කියන්නෙම සිහිනයක් #Battaramulle Amadassana thero#pahura#Dharmayai obai00:35:07
2062023/03/07පෘත්ක්ජනයන්ගෙ සැප ලෝකය,ආර්ය උතුමන්ට පේනහැටි#Baththaramulle Amadassana thero#pahura#Dharmayai obai00:32:34
2072023/03/05සද්ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:00:00
2082023/02/12Mind Lab Workshop Part 4 - Life at Jethavanarama Monastery (Ven. Amadassana Thero)01:17:05
2092023/02/04සද්ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:00:00
2102022/12/29පිටරට සැප ජීවිතය අතහැර බුදු සසුනේ පැවිදි වූ Battaramulle Amadassana Thero බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි00:12:43
2112022/12/07සද්ධර්ම දේශනාව - බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ02:53:45
2122022/11/06සද්ධර්ම දේශනාව - බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:00:00
2132022/11/012022-11-01 "සතිය නගන සතිය" - ධර්ම දේශනය | පූජ්‍යපාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ02:29:56
2142022/10/15අවංකවම ඔබට ඔබ ගැන සතුටුද? |Baththaramulle Amadassana Thero.02:28:12
2152022/10/08සද්ධර්ම දේශනාව - බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:00:00
2162022/09/17ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2172022/09/08ඔබ දන්න දේ හරිද බලන්න බණ අහන්න එපා,,! |Baththaramulle Amadassana Thero02:00:11
2182022/09/02ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2192022/08/26ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2202022/08/19ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2212022/08/11සත්පුරුෂ ඇසුර #bana #shorts #waharaka #pirith #budubana #daham #bhawana #samadhi #mind #positive00:00:51
2222022/08/01ඔබේ ගෙදරත් ආරමයක් කරමුද? | Baththaramulle Amadassana thero| @Dharmayai Obai Jethavanarama Viharaya03:37:26
2232022/07/29ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2242022/07/23ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 8201:57:00
2252022/07/20මග වැඩිලද? මග වැටිලද?02:00:11
2262022/07/15ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2272022/07/09ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2282022/07/01ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2292022/06/24ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2302022/06/18මේ සංසාරේ රාග ද්වේශ සහා මෝහ තරම් ගින්නක් තවත් නෑ !!! තෙරුවන් සරණයි !!!00:02:13
2312022/06/18ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2322022/06/13පිනහාකුසලය#ධර්මයයි ඔබයි#ජේතවනාරාමය#නිවීසැනසෙන්න03:21:14
2332022/06/11ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2342022/06/03ප්‍රායෝගික නිවන් මග - සජීවී විකාශය00:00:00
2352022/05/27දානයට අතහරින්නම ඕනෙද?03:08:28
2362022/05/22අමාදස්සන හිමිගේ ජීවිත යතාර්ථය පිලිබද දේශනය00:11:46
2372022/05/21ජාතිය කියන්නෙ ඉපදීමට ද?02:24:30
2382022/05/14සද්ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:00:00
2392022/05/14සරණපාවා දෙන්නේ ඇයි?03:08:00
2402022/05/07ප්‍රායෝගික නිවන් මග00:00:00
2412022/04/30මේ ඉන්නේ ඔබම ද?02:51:42
2422022/04/23ඇත්ත දැක්කානම් නිදහස් වෙනවා02:43:34
2432022/04/09ඇහැයි රූපෙයි ගැටුනම කෙල්ලෙක් පේන්නෙ කොහොමද?03:31:47
2442022/04/03බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිගේ සද්ධර්ම දේශනාව!01:45:08
2452022/04/02Film එකෙන් එලියට ඇවිත් බලන්න...03:26:33
2462022/03/31ආදරය යනු වංචාවක්ද? || ven. baththaramulle amadassana thero00:07:27
2472022/03/27එපා කියන්න ත‍රම් සල්ලි හෙව්වා,,!00:02:55
2482022/03/26ඔබ වෙනස් වෙන්න සූදානම්ද?03:51:15
2492022/03/26පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේගේ සද්ධර්ම දේශනාව02:04:06
2502022/03/19කම්මස්සගත සම්මා දිට්ඨිය02:43:19
2512022/03/14පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ | උදෑසන දේශනාව | 2019-07-13 | අකාලිකෝ02:04:06
2522022/03/12කවුද මේ මම?02:51:03
2532022/03/05මස් ලේ කයකුයි හිත් වැලකුයි | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 63 | Prayogika Niwan Maga03:21:14
2542022/03/04සත්පුරුෂ ඇසුර #bana #shorts #waharaka #pirith #budubana #daham #bhawana #samadhi #mind #positive00:00:51
2552022/02/26මාරයාගේ රූකඩය | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 62 | Prayogika Niwan Maga02:51:48
2562022/02/19චිත්ත ශක්තියෙන් මවන ලෝකය | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 61 | Prayogika Niwan Maga02:52:59
2572022/02/142022-02-14 "සතිය නගන සතිය" භාවනා වැඩසටහන - ධර්ම දේශනය | බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි02:27:01
2582022/02/14'සතිය නගන සතිය' | පූජනීය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:00:36
2592022/02/12ඔබ ඇයි නිවන් දකින්නේ | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 60 | Prayogika Niwan Maga03:21:17
2602022/02/05ආර්ය මෛත්‍රි වඩන්න ඕනෙ කාටද? | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 59 | Prayogika Niwan Maga02:49:00
2612022/01/29බුදු දහමට ජීවමාන සාක්ෂිය | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 58 | Prayogika Niwan Maga02:50:04
2622022/01/22ආදරය සුන්දර වරදක් වෙන්නෙ මෙහෙමයි | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 57 | Prayogika Niwan Maga03:31:22
2632022/01/14පිරිත් නූලකට බලය ලැබෙන්නේ කෙසේද? | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 56 | Prayogika Niwan Maga03:07:02
2642022/01/07"මග වැඩීම" යනු කුමක්ද? | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 55 | Prayogika Niwan Maga02:33:10
2652022/01/022 January 202202:34:01
2662022/01/022 January 202202:36:12
2672022/01/022 January 202201:31:08
2682021/12/31ඔබත් කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඇහුවද00:08:09
2692021/12/30රැවටිලද00:06:40
2702021/12/29ඔබත් සතුට හොයනවද00:04:30
2712021/12/25ඔබේ දරුවාගේ ජීවිතයට ලොකයෙන් අනතුරක්! | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 54 | Prayogika Niwan Maga02:35:59
2722021/12/18ඔබේ විවාහයට සුදුසුම කෙනා ධර්මානුකූලව හොයා ගන්නේ මෙහෙමයි | බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි | චක්ඛුං උදපාදි00:25:22
2732021/12/11සිල් අරගෙන වැඩක් තියෙනවද? | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 53 | Prayogika Niwan Maga02:41:54
2742021/12/03"අපි දහම විකෘති කරන බව ඔප්පු කරන්න" | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 52 | Prayogika Niwan Maga03:20:27
2752021/11/27ඔබත් භව රෝගියෙක් බව අමතකද? | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 51 | Prayogika Niwan Maga02:50:28
2762021/11/21තමාගේම සතුට වෙනුවෙන් | For Own Happiness | Baththaramulle Amadassana Himi00:33:57
2772021/11/20තණ්හාව නිසයි පෙළෙන්නේ | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 50 | Prayogika Niwan Maga03:32:31
2782021/11/13"සතිය නගන සතිය" භාවනා වැඩසටහන 2021-11-13 | ධර්ම දේශනය - බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි02:23:06
2792021/11/1010 November 202102:40:56
2802021/11/06ඔබට තවමත් ගානක් නෑ නේ ද? | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 49 | Prayogika Niwan Maga02:58:41
2812021/11/056 November 202103:01:52
2822021/10/30මොකක්ද මේ වෙන්නෙ බලන්න | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 48 | Prayogika Niwan Maga02:52:55
2832021/10/29ඕනේ කමයි දුක01:46:18
2842021/10/282021-10-28 | සජීවී විකාශනය |01:46:18
2852021/10/25පහසු දෙය කරල දිනනවද..අමාරු දෙය කරල පරදිනවද..?00:37:33
2862021/10/23ධර්මාධිකරණයේ තීන්දුවට ඔබ ලෑස්තිද? | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 47 | Prayogika Niwan Maga03:26:59
2872021/10/21පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින්වහනිසේ නිවන් ගැන සිතන්න03:26:30
2882021/10/21මේ ආත්මයේම සසර දුකින් මිදෙන හැටි |බලාපොරොත්තු තබා ගැනීම තමා දුකට මුල Battaramulle Amadassana Thero01:06:23
2892021/10/1920 October 202102:36:12
2902021/10/1919 October 202100:39:02
2912021/10/16ඔබව හික්මවන්න කොරෝනාට එන්න උනා | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 46 | Prayogika Niwan Maga02:44:24
2922021/10/14මේ බණ පදය ඇහුවොත් ඔබේ ජීවිතයම වෙනස් වේවි | අප්‍රමාදී වෙන්න | Ven. Battaramulle Amadassana Thero03:14:26
2932021/10/1212 October 202101:52:43
2942021/10/10ඔබේ ජීවිතයම වෙනස් කරන ධර්ම දේශනයක් | ජීවිතයේ සැබෑ සතුට | Ven. Battaramulle Amadassana Thero | 202103:26:30
2952021/10/09තනිවයි උපන්නේ තනිවයි මැරෙන්නේ | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 45 | Prayogika Niwan Maga02:36:13
2962021/10/08ඇති තරම් සල්ලි හෙව්වා...එපා කියන්න සල්ලි හෙව්වා | Battaramulle Amadassana Thero | 2021 Bana00:02:55
2972021/10/033 October 202102:26:25
2982021/10/033 October 202102:22:54
2992021/10/033 October 202102:24:22
3002021/10/033 October 202102:34:01
3012021/10/033 October 202101:31:08
3022021/10/01ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 44 | Prayogika Niwan Maga | 2021-10-0202:50:37
3032021/09/29ගැටීමට නෙවෙයි බෙහෙත් දෙන්න ඕනේ ...හේතුවටයි බෙහෙත් දෙන්න ඕනේ02:26:25
3042021/09/252021-09-25 ප්‍රායෝගික නිවන් මග (නිදන් වදුලේ නැති එකම නිධානය)02:26:16
3052021/09/25නිදන් වදුලේ නැති එකම නිධානය | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 43 | Prayogika Niwan Maga | 2021-09-2502:26:16
3062021/09/22අමා සුවය විදින්න | For Own Happiness | Baththaramulle Amadassana Himi | Dharmayai Obai Sinhala00:09:12
3072021/09/212021-09-18 ප්‍රායෝගික නිවන් මග 42 (පිනට ලැබෙන සෝවාන් ඵලය)03:41:27
3082021/09/18පිනට ලැබෙන සෝවාන් ඵලය? | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 42 | Prayogika Niwan Maga | 2021-09-1803:41:27
3092021/09/17තමාගේම සතුට වෙනුවෙන් | For Own Happiness | Baththaramulle Amadassana Himi | Dharmayai Obai Sinhala00:33:57
3102021/09/152021-09-11 ප්‍රායෝගික නිවන් මග 41 (මේ පිස්සුව ඔබටත් හැදුනොත්)02:46:51
3112021/09/11ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 41 | Prayogika Niwan Maga | 2021-09-1102:46:51
3122021/09/052021-09-04 ප්‍රායෝගික නිවන් මග 40 (ඔබත් පින් අද්දන කාන්දමක්ද)02:39:07
3132021/09/05බලාපොරොත්තුවෙන් ලැබෙන සතුට​|ven Baththaramulle amadassana Thero bana | dharma deshana | Thisarana TV00:14:53
3142021/09/04ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 40 | Prayogika Niwan Maga | 2021-09-0202:39:07
3152021/09/04කය කැඩී යාම ... ඉපදෙන එක නවත්ත ගනිල්ලා...සසරත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා...02:24:22
3162021/08/282021-08-28 නව දේශනා මාලාව 39 (සසරේ අතරමං කරවන Catch 22)03:47:51
3172021/08/28ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 39 | The Practical Path to Nibbana | 2021-08-2803:47:51
3182021/08/28හිතපු දේ නොලැබුනාම​ මෙසේ කරන්න​ | Baththaramulle amadassana Thero | dharma deshana | Thisarana TV00:15:11
3192021/08/212021-08-21 නව දේශනා මාලාව 38 (ඔබේ ඇත්තම චරිතය කෝ?)03:39:40
3202021/08/202021-08-21 | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 38 | The Practical Path to Nibbana03:39:40
3212021/08/19වයසට ගියොත්,මිල මුදල් නැත්තම් නිවන් දකින්න බැරිද​?| Baththaramulle amadassa Thero bana |Thisarana TV00:05:39
3222021/08/18හැමදාම සතුටින් ඉන්න විදිහක් | Baththaramulle amadassana Thero2021 | Sinhala budu bana | Thisarana TV00:11:19
3232021/08/17ඔබ ආසා කරන දේවල් ඔබට දුක ගෙනෙන හැටි| Ven Baththaramulle amadassana Thero | bana 2021 | Thisarana TV00:09:19
3242021/08/16අසබ්‍ය වීඩියෝ බලන ඔබ​,ඔබේ දරුවාට අවසානයේ වන දේ | Baththaramulle amadassana Thero bana | Thisarana TV00:10:15
3252021/08/152021-08-14 නව දේශනා මාලාව 37 (මසක් තුළ අසභ්‍ය දර්ශන 18000 ක් )03:49:53
3262021/08/132021-08-14 | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 37 | The Practical Path to Nibbana |03:49:53
3272021/08/102021-08-07 නව දේශනා මාලාව 36 (මෙයයි සැබෑම ආදරය කියන්නෙ)05:06:51
3282021/08/072021-08-07 | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 36 | The Practical Path to Nibbana |05:06:51
3292021/08/022021-07-31 නව දේශනා මාලාව 35 (සිරගෙදරක සුන්දර කතාවක්)03:40:38
3302021/07/29මේ ජීවිතයේම නිවන් දකින ක්‍රමයක් |බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ | HelaTV00:15:19
3312021/07/242021-07-24 නව දේශනා මාලාව 34 (මේකත් දැනගෙන GAME ගහන්න)03:29:39
3322021/07/24මේ ජීවිතයේම නිවන් දකින ක්‍රමයක් ගැන භික්ශුවක් හෙලි කරයි niwan dakimu | dharmayai obai | budu bana00:14:53
3332021/07/242021-07-24 |මේකත් දැනගෙන වීඩියෝ GAME ගහන්න| ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 34 | The Practical Path to Nibbana03:29:39
3342021/07/23වස් ආරාධනා පුණ්‍ය මහෝත්සවය | Rains retreat invitation ceremony01:46:41
3352021/07/182021-07-17 නව දේශනා මාලාව 3302:25:55
3362021/07/172021-07-17 | නව දේශනා මාලාව | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 33 | The Practical Path to Nibbana02:25:55
3372021/07/15ඔබට තේරෙන්නෙ නැතිනම් දරුවො හදාගන්න, අපිට ගෙනත් දෙන්න. | කාලීන දහම් දේශනා00:09:42
3382021/07/132021-07-10 නව දේශනා මාලාව 3204:28:10
3392021/07/102021-07-10 | නව දේශනා මාලාව | ප්‍රායෝගික නිවන් මග - 32 | The Practical Path to Nibbana04:42:54
3402021/07/082021-07-03 නව දේශනා මාලාව 3103:59:08
3412021/07/01හිතට වදින බනපද hithata denena bana katha | niwan maga | dharmayai obai | kavi bana sinhala | sowan00:10:02
3422021/06/282021- 06-26 නව දේශනා මාලාව 3003:37:26
3432021/06/26ධර්ම දේශනය පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි Pasindu Rangika Youtube Channel එක Subscribe කරන්න00:58:50
3442021/06/24කර්මස්ථාන සජ්ඣායනාව සහ විග්‍රහය (පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි) | Chanting Karmasthana02:48:00
3452021/06/192021-06-19 නව දේශනා මාලාව 2903:46:36
3462021/06/132021-06-12 නව දේශනා මාලාව 2803:11:58
3472021/06/122021-06-05 නව දේශනා මාලාව 2703:07:17
3482021/06/112021-05-29 නව දේශනා මාලාව 2603:39:13
3492021/06/102021-05-22 නව දේශනා මාලාව 2503:29:46
3502021/06/092021-05-15 නව දේශනා මාලාව 2403:07:20
3512021/06/032021-05-08 නව දේශනා මාලාව 2303:11:16
3522021/06/03Battaramulle Amadassana Himi පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ | මමද නැත 02 | Niwan Maga00:30:46
3532021/06/012021-05-01 නව දේශනා මාලාව 2203:26:23
3542021/05/312021-04-24 නව දේශනා මාලාව 2104:27:50
3552021/05/282021-04-17 නව දේශනා මාලාව 2003:22:09
3562021/05/272021-04-10 නව දේශනා මාලාව 1903:59:28
3572021/05/252021-04-03 නව දේශනා මාලාව 1803:29:32
3582021/05/16English Dhamma sermon on 16-05-202103:35:36
3592021/05/142021-03-27 නව දේශනා මාලාව 1703:42:57
3602021/05/09English Dhamma sermon on 09-05-202103:28:10
3612021/05/02Showcase Buddhism : English Dhamma sermon on 02-05-202103:21:49
3622021/04/302020-12-12 නව දේශනා මාලාව 0402:59:42
3632021/04/25Save your child : English Dhamma sermon on 25-04-202104:00:38
3642021/04/19How not to Meditate: English Dhamma sermon on 18-04-202103:14:06
3652021/04/14නිවන් දැකිය හැකිද නොහැකිද​? හරියටම දැනගන්න​ | niwan dekiya hekida nohekida | dharmayai obai00:14:29
3662021/04/13ජේතවනාරාම විහාරයේ සීහෙළ අලුත් අවුරුදු පණිවිඩය ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍| Sinhala new year message00:14:07
3672021/04/13කවදා හෝ ඔබේ එදිනෙදා ගෙදර වැඩ ගැන මෙසේ සිතුවාද? Ven. Battaramulle Amadassana Himi00:15:06
3682021/04/11Life Plan : English Dhamma sermon on 11-04-202103:03:01
3692021/04/04English Dhamma sermon on 04-04-202102:42:43
3702021/04/02සතුටින් ඉන්න රහස් ක්‍රමයක් ගැන භික්ශුවක් හෙලිකරයි-dharmayai obai-amadassana thero00:11:32
3712021/03/28English Dhamma sermon on 28-03-202104:00:03
3722021/03/222021-03-13 නව දේශනා මාලාව 1503:26:32
3732021/03/222021-03-06 නව දේශනා මාලාව 1403:27:31
3742021/03/222021-02-27 නව දේශනා මාලාව 1303:03:03
3752021/03/22How to talk to a tree : English Dhamma sermon on 21-03-202103:16:03
3762021/03/202021-03-20 නව දේශනා මාලාව 1603:53:02
3772021/03/14English Dhamma sermon on 14-03-202102:56:49
3782021/03/07The Oasis : English Dhamma sermon on 07-03-202103:01:09
3792021/03/01සතුට හොයන ක්‍රමය ගැන ආරන්‍යවාසී භික්ශුවක් යතාර්ථය හෙලිකරයි- dharmayai obai-amadassana thero00:11:30
3802021/02/28Give : English Dhamma sermon on 28-02-202103:04:36
3812021/02/28අපාගාමී නොවී ගැලවෙන හැටි.00:12:05
3822021/02/21අසීමිත බුදු ගුණය ගැන භික්ශුවක් හෙලිකල රහසක්- baththaramulle amadassana thero-dharmayai obai00:21:21
3832021/02/21Retaliation : English Dhamma sermon on 21-02-202103:15:29
3842021/02/212021-02-20 නව දේශනා මාලාව 1202:52:47
3852021/02/182021-02-13 නව දේශනා මාලාව 1103:40:45
3862021/02/152021-02-14 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව03:03:31
3872021/02/14English Dhamma sermon on 14-02-202102:26:56
3882021/02/132021-02-06 නව දේශනා මාලාව 1003:19:58
3892021/02/09Battaramulle Amadassana Thero පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ | මමද නැත | Niwan Maga00:58:50
3902021/02/07English Dhamma sermon on 07-02-202103:06:48
3912021/01/31Random : English Dhamma sermon on 31-01-202103:19:04
3922021/01/302021-01-30 නව දේශනා මාලාව 0903:48:36
3932021/01/29මේ ජීවිතයේ සෝතාපන්න වීමට හැකිද නොහැකිද කියා හරියටම දැනගන්න ක්‍රමයක් ගැන භික්ශුවක් හෙලිකරයි00:05:53
3942021/01/24English Dhamma sermon on 24-1-202102:57:39
3952021/01/17English Dhamma sermon on 17-1-202103:24:02
3962021/01/162021-01-16 නව දේශනා මාලාව 0704:59:32
3972021/01/12සෝවාන් ඵලය සහ ජීවිත බලාපොරොත්තු ගැන ආරන්‍යවාසී භික්ශුවක් කල විචිත්‍රවත් දේශනයක්- amadassana thero00:15:08
3982021/01/10Ignorance: English Dhamma sermon on 10-1-202103:08:50
3992021/01/03English Dhamma sermon on 3-1-202003:53:37
4002020/12/27English Dhamma sermon on 27-12-202003:03:13
4012020/12/262020-12-26 නව දේශනා මාලාව 0602:39:41
4022020/12/24බලාපොරොත්තු සහ පෙලීම හදුනාගෙන ඇලීම් ගැටීම් වලින් මිදෙන මගක් ගැන ආරන්‍යවාසී භික්ශුවක් හෙලි කරයි00:15:36
4032020/12/232020-12-19 නව දේශනා මාලාව 0503:10:27
4042020/12/17English Dhamma sermon on 13-12-202002:36:29
4052020/12/11ඔබ ජීවත් වෙන්නේ රස්සාව කරන්නද?00:14:54
4062020/12/072020-12-05 නව දේශනා මාලාව 0302:51:08
4072020/12/06English Dhamma sermon on 06-12-202003:14:58
4082020/11/29මැරෙන මොහොතේ බේරෙන විදිහක් ආරන්‍යවාසී භික්ශුවක් හෙලි කරයි-baththaramulle amadassana thero00:12:05
4092020/11/222020-11-21 නව දේශනා මාලාව 0202:27:03
4102020/11/22English Dhamma sermon on 22 -11-202003:15:05
4112020/11/172020-11-14 නව දේශනා මාලාව 0101:42:54
4122020/11/16Donkey's years: English Dhamma Sermon on 15-11-202003:17:12
4132020/11/13පිළිකාවට ගැලපෙන බෙහෙතක් ගැන සමාධිමත් භික්ශුවකගේ ජීවිත අත්දැකීමක්-baththaramulle amadassana thero00:13:05
4142020/11/08English Dhamma sermon on 08-11-202003:19:24
4152020/11/01English Dhamma sermon on 01-11-202004:04:31
4162020/10/28කාලය දිනන්න !00:18:42
4172020/10/24English Dhamma sermon on 25-10-202000:00:00
4182020/10/19Welcome to the Un-hackathon: English Dhamma sermon on 18-10-202003:59:14
4192020/10/12Just a minute: English Dhamma sermon on 11-10-202004:41:41
4202020/10/11මැරෙන දවස හරියටම දැනගන්න කැමතිද??ආරන්‍යවාසී භික්ෂුවක් කල අපූරු දේශනය-Baththaramulle amadassana thero00:19:42
4212020/10/07නිල් චිත්‍රපට සහ කාමය ගැන භික්ශුවකගේ ජීවිත අත්දැකීම්- baththaramulle amadassana thero00:10:30
4222020/10/07Is there such a thing as "Free Will" ? : English Dhamma sermon on 04-10-202003:46:30
4232020/10/05සැප වාහන ගැන භික්ශුවක් කියූ සුපිරිම කතාව​-sepa wahana gena bhikshuwak kiyu supiri kathawa00:09:34
4242020/09/27English Dhamma sermon on 27-09-202004:21:28
4252020/09/20English Dhamma sermon on 20-09-202004:24:06
4262020/09/12English Dhamma sermon on 13-09-202000:00:00
4272020/09/06The Crescendo : English Dhamma sermon on 06-09-202003:41:37
4282020/09/05ඔබ ලිස්ට් එකේ කීවෙනියද....??? - Oba list eke kiweniyada ( බුදු බණ - Budu bana)00:11:21
4292020/09/04වවුලගෙ ගෙදර ආවනම් එල්ලිලා හිටු - wawlage gedara awanam ellila hitu.00:07:33
4302020/09/03අපේ ලැයිස්තුව .-. This our list00:11:21
4312020/09/03වවුලාගේ ගෙදර අවනම් එල්ලිලා හිටු - wawlage gedara awanam ellila hitu00:07:33
4322020/08/30English Dhamma sermon on 30-08-202003:00:06
4332020/08/222020-08-21 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ (වෙනස්වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකු වෙන්න)02:25:30
4342020/08/21වෙනස්වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකු වෙන්න | Rev. B. Amadassana Thera | 2020 08 2102:25:30
4352020/08/19You are not who you think you are! : English Dhamma sermon03:04:33
4362020/08/09English Dhamma sermon on 09-08-202002:34:32
4372020/08/02English Dhamma sermon : streaming LIVE on 02-08-202002:50:56
4382020/08/02ඔබට අනිවාර්යෙන්ම නිවන් දකින්න පුළුවන්00:14:11
4392020/07/26English Dhamma sermon & meditation programme on 26-07-202003:21:15
4402020/07/19Tickle pickle! : English Dhamma sermon on 19-07-202002:26:59
4412020/07/12I, the Chocolate Teapot : English Dhamma sermon on 12-07-202002:54:21
4422020/06/28DO Special English Buddhist sermon for children : streaming LIVE on 28-06-202001:34:44
4432020/06/21Where's Sam? : English Dhamma sermon on 21-06-202002:18:46
4442020/06/14The Human Anthem - English Dhamma sermon on 14 June 202002:30:37
4452020/06/12#JETHAWANARAMA #FOREST #MONASTORY - ජේතවනාරාම වන සෙනසුන..SRI LANKA00:08:46
4462020/06/07So, so Disgusting! - English Dhamma sermon on 07-06-202002:21:34
4472020/05/31Common enemy : English Meditation programme - 31-05-202002:42:36
4482020/05/27හදාගන්න ඔ‍බේ ජීවිතයට වටින බණක් පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි Ven Battaramulle Amadassana thero02:12:47
4492020/05/24Spirits & possessions : English sermon on 24-05-202002:49:26
4502020/05/17The Taxi Driver : English sermon on 17-05-202002:35:08
4512020/05/10This is true love? : English sermon on 10-05-202002:16:59
4522020/05/03Find your freedom: 03-05-2020 English sermon02:29:34
4532020/04/28අසභ්‍ය චිත්‍රපට බැලීමට ඇබ්බැහි වෙලාද.....???00:31:33
4542020/04/26Breathing Meditation - 26-04-2020 DOBB English sermon02:36:28
4552020/04/24ඔබට නිවන් දකින්න කාලය නැත්නම් මෙහෙම කරන්න...........00:01:36
4562020/04/1919-04-2020 DOBB English sermon : LIVE stream02:32:20
4572020/04/12DOBB English sermon 12/04/2020 - LIVE stream02:32:50
4582020/04/05The Monsters - 2020-04-05 English Sermon02:54:38
4592020/03/29To drink or not to drink. 2020-3-29 English Meditation02:32:14
4602020/03/27Philosophy of The Lord Buddha... 00:08:30
4612020/03/22Poison Bottle - 2020-03-22 English Sermon02:26:31
4622020/03/15The Family Portait : English sermon on 15/03/202002:45:24
4632020/03/08Worse than the Coronavirus! - 2020-03-08 English Sermon03:53:28
4642020/03/082020 3 7 part 1 (රූප සටහන් සහිත) | සතුට යනු02:26:29
4652020/03/08Budu Bana English - LIVE sermon 2020-03-0800:13:58
4662020/03/022020 2 29 part 1 (රූප සටහන් සහිත) | නිදහස් චින්තනය02:37:37
4672020/03/012020-03-01 BBE | A trip to Portugal04:28:15
4682020/02/29තාත්තා (ධර්මයයි ඔබයි)00:15:14
4692020/02/282020 2 26 part 02 ( රූප සටහන් සහිත) | කතන්දරේ02:57:23
4702020/02/232020-02-23 BBE Meditation - The Buddha's Code03:47:28
4712020/02/162020-02-16 BBE - My | Self: The Creator!04:38:24
4722020/02/152019 09 04 part 01 | එන්න එපා සෙල්ලමට02:34:18
4732020/02/092020-02-07 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව00:00:00
4742020/02/092020-02-09 BBE - The Pleasure Mirage: Part 0203:36:11
4752020/02/08ලස්සන රූපයක් පෙනෙන විට මොහොතක් ගානේ සිතන්න ..02:37:00
4762020/02/032020-02-02 BBE - Swinging in between fear and grief!03:56:32
4772020/01/262020-01-26 BBE - Coming to your house!04:33:57
4782020/01/24BBE (----) 2018/11/04 (Held at the Monastery)02:46:28
4792020/01/192020-01-19 BBE - Pandora's Box02:08:48
4802020/01/172019 11 10 BBE04:02:03
4812020/01/122020-01-12 BBE - The Riddle of Life03:56:37
4822020/01/05Budu Bana English - LIVE sermon 2020-01-0504:05:13
4832020/01/032019-12-29 Dharmayai Obai Sermons (English)03:40:26
4842019/12/29Budu Bana English - LIVE sermon02:46:54
4852019/12/252019-12-22 Dharmayai Obai Sermons (English)04:10:01
4862019/12/172019-12-15 Dharmayai Obai Sermons (English)04:20:36
4872019/12/092019-12-08 Dharmayai Obai Sermons (English)04:29:33
4882019/12/042019-12-01 Dharmayai Obai Sermons (English)03:58:12
4892019/11/30බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණෝ02:12:47
4902019/11/252019-11-24 Dharmayai Obai Sermons (English)03:16:33
4912019/11/202019-11-17 Dharmayai Obai Sermons (English)03:24:37
4922019/11/17Budu Bana English - LIVE sermon01:27:25
4932019/11/17Budu Bana English - LIVE sermon01:33:49
4942019/11/10Budu Bana English - LIVE sermon04:03:18
4952019/10/312019 09 28 part 1 | ආචාර කරන හැටි | හොඳම වගකීමේ සහතිකය | මීටරය අල්ලන්න නම් - කරකවන්න02:25:11
4962019/10/27Budu Bana English - LIVE sermon03:44:33
4972019/10/24අවුරුදු ගානක් එංගලන්තයේ රැකියා කරලා ඇති තරම් සල්ලි හොයලා විවහා වෙලා අද දෙන්නම පැවදි වෙලා03:26:30
4982019/10/202019 09 21 part 01 | මෙත් වට්ටියේ ගුණ සොයන්න | හිතින් මනසිකාර කරමු | මග වැඩෙනකොට තිබෙන බාධා02:39:06
4992019/10/20Budu Bana English - LIVE sermon03:51:36
5002019/10/162019 09 18 part 01 | 10 කාසිය02:31:02
5012019/10/072019 09 14 part 01 | දහමට ඇඩ් එකක් වෙන්න | ඇයි ? අසාර්ථක | ඇසුරු කරන පස් දෙනා කවුද ?02:39:24
5022019/10/06Budu Bana English - LIVE sermon03:49:56
5032019/09/29Budu Bana English - LIVE sermon and meditation04:01:23
5042019/09/282019 09 07 part 01 | කියන දේ කරනවා ද? | ගුරුවයාගේ පාඩම | සිත් නිවන්න කාලයයි02:33:52
5052019/09/242019 09 14 DOBBE03:55:18
5062019/09/222019-09-22 Dharmayai Obai Sermons (English)03:37:07
5072019/09/222019-09-22 Budu Bana English - Forgive and Forget03:37:10
5082019/09/212019 08 31 part 01 | කතා කරන්නේ කෙලින් ද? | සමාව ගන්න | මව්පිය වටිනාකම දැනුයි වැටහුනේ01:54:16
5092019/09/202019 08 28 part 01 | ආඩම්බරකාරි | ආපු එකේ නිවන් දකිමු | ඇයි මිනිස්සු වුනේ02:02:59
5102019/09/122019-09-11 (Full) Dharmayai Obai Sermons (සම්පූර්ණ දේශනාව)07:40:30
5112019/09/082019-09-08 Dharmayai Obai Sermons (English)03:24:03
5122019/09/082019-09-08 Budu Bana English - Your desires are de-(the)-Sires.03:24:32
5132019/09/022019-09-01 Dharmayai Obai Sermons (English)04:03:05
5142019/09/012019-09-01 Budu Bana English - All hail the 'mouth-watering' biscuit! (Don't fail the tests!)04:03:05
5152019/08/302019 08 21 part 01 | පණ්ඩිත වෙන්න එපා | වැරදි ප්‍රශ්නය | කතාව විතරද02:45:21
5162019/08/252019-08-25 Dharmayai Obai Sermons E(nglish)03:43:33
5172019/08/252019-08-25 Budu Bana English - YOU pay for YOUR vexation!04:12:45
5182019/08/192019-08-18 Dharmayai Obai Sermons (English)03:55:01
5192019/08/182019-08-18 Budu Bana English - Am I ADDICTED?03:55:01
5202019/08/16අපි මොන තරම් දගලනව අතහරින්න අපිට ඇති දේකුත් නැ මොහොත මේ video එක බලන්නකෝ00:08:30
5212019/08/122019 08 10 part 01 | හැටි විතරක්02:33:03
5222019/08/122019-08-11 Dharmayai Obai Sermons (English)04:04:32
5232019/08/1104/08/19 - Budu Bana English Sermon04:49:53
5242019/08/1128/07/19 - Budu Bana English Sermon04:07:02
5252019/08/112019-08-11 Budu Bana English - A flaw in your fundamentals04:04:32
5262019/08/062019 08 03 part 01 | හිස් පුටුව02:43:28
5272019/08/06තමාවෙත පැමිණි පිළිකා රෝගියාට ආරණ්‍යවාසී භික්ෂුව පැවසූ දෙය00:13:28
5282019/08/052019-08-04 Dharmayai Obai Sermons (English)04:49:53
5292019/08/05ඇති තරම් සල්ලි හෙව්වා....එපා කියන්න සල්ලි හෙව්වා....00:02:55
5302019/08/04DO Budu Bana English - LIVE Sermon04:49:53
5312019/08/042018-08-03 (Full) Dharmayai Obai Sermons (සම්පූර්ණ දේශනාව)08:30:50
5322019/07/282019-07-28 Budu Bana English Meditation: Welcome to the hospital!04:11:14
5332019/07/2321/07/2019 - Budu Bana English Sermon03:39:17
5342019/07/212019-07-21 Dharmayai Obai Sermons (English)03:40:00
5352019/07/212019-07-21 DO Budu Bana English - LIVE Sermon03:51:42
5362019/07/1514/07/19 - Budu Bana English Sermon03:32:06
5372019/07/142019-07-14 Dharmayai Obai Sermons (English)03:32:06
5382019/07/142019 07 13 part 01 (හේතු වූ ඵලයේ දුක)02:03:20
5392019/07/14DO Budu Bana English - LIVE Sermon03:39:39
5402019/07/1413/07/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:56:14
5412019/07/092019 07 06 part 01 (ඇහැ මල දැකලා නෑ)02:21:11
5422019/07/0707/07/19 - Budu Bana English Sermon04:10:50
5432019/07/07DO Budu Bana English - LIVE Sermon04:20:06
5442019/07/0606/07/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:18:03
5452019/07/0330/06/19 - Budu Bana English Sermon04:14:45
5462019/06/302019-06-30 DO Budu Bana English - LIVE Sermon and Meditation04:23:06
5472019/06/26This is the place where we can find REAL PHILOSOPHY OF THE LORD BUDDHA00:08:30
5482019/06/2523/06/19 - Budu Bana English Sermon04:38:34
5492019/06/232019-06-23 Budu Bana English - LIVE Sermon04:40:46
5502019/06/192019-06-16 DOBBE03:54:00
5512019/06/1816/06/19 - Budu Bana English Sermon03:54:00
5522019/06/172019 06 09 DOBBE04:23:25
5532019/06/1402/06/19 - Budu Bana English Sermon03:42:10
5542019/06/1409/06/19 - Budu Bana English Sermon04:23:10
5552019/06/1426/05/19 - Budu Bana English Sermon03:11:05
5562019/06/092019-06-09 Dharmayai Obai Sermons (English)04:16:00
5572019/06/09BBS(----) ඔබ ජිවත් වන්නේ රස්සාව කරන්නද?00:15:21
5582019/06/02DO Budu Bana English - LIVE Sermon03:42:53
5592019/06/022019-06-02 Dharmayai Obai Sermons (English)03:32:07
5602019/05/272019-05-26 Dharmayai Obai Sermons (English)03:11:05
5612019/05/26මේ ලැබුණු දුර්ලබ අවස්ථාව මගහැර නොගමු..00:08:04
5622019/05/262019-05-26 DO Budu Bana English - LIVE Sermon and Meditation04:01:08
5632019/05/252019-05-25 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)02:18:14
5642019/05/2019/05/19 - Budu Bana English Sermon03:38:05
5652019/05/192019-05-19 Dharmayai Obai Sermons (English)03:26:41
5662019/05/1512/05/19 - Budu Bana English Sermon02:43:19
5672019/05/122019-05-12 Dharmayai Obai Sermons (English)02:28:14
5682019/05/122019-05-12 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)00:00:17
5692019/05/0605/05/19 - Budu Bana English Sermon02:58:23
5702019/05/052019-05-05 Dharmayai Obai Sermons (English)02:48:56
5712019/05/05DO Budu Bana English - LIVE Sermon02:55:11
5722019/04/302019-04-20 Dharmayai Obai Sermons (පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ)02:37:54
5732019/04/282019-04-28 Dharmayai Obai Sermons (English Sermon and Meditation)02:35:25
5742019/04/172019-04-17 Dharmayai Obai Sermons (පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ)02:21:02
5752019/04/08Dharmayai Obai BBE : Get the Hell out! (Sansaric debts)02:31:59
5762019/04/0807/04/19 - Budu Bana English Sermon03:23:24
5772019/04/072019-04-07 Dharmayai Obai Sermons (English)03:20:43
5782019/04/05BBS (----) නොදොකිo , නොදෝමකිo - 2019/03/0203:54:30
5792019/04/0131/03/19 - Budu Bana English Sermon03:32:53
5802019/03/31DO Budu Bana English - LIVE sermon03:29:53
5812019/03/312019-03-31 Dharmayai Obai Sermons (English)03:29:53
5822019/03/2523/03/19 - Budu Bana English Sermon03:29:29
5832019/03/242019-03-24 Dharmayai Obai Sermons (English)03:29:35
5842019/03/242019-03-24 Dharmayai Obai Sermons (English)03:21:14
5852019/03/24DO Budu Bana English - LIVE sermon03:25:30
5862019/03/1917/03/19 - Budu Bana English Sermon03:10:48
5872019/03/172019-03-17 Dharmayai Obai Sermons (English)03:06:40
5882019/03/172019-03-17 Dharmayai Obai Sermons (English)03:06:16
5892019/03/17DO Budu Bana English - LIVE sermon03:05:46
5902019/03/1410/03/19 - Budu Bana English Sermon02:40:58
5912019/03/13පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි03:26:30
5922019/03/12ඇති තරම් සල්ලි හෙව්වා....එපා කියන්න සල්ලි හෙව්වා....03:26:30
5932019/03/112018-08-25 පුජනීය බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)00:00:00
5942019/03/112018-07-27 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ ( සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)01:06:23
5952019/03/112018-06-27 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)03:14:26
5962019/03/112018-05-29 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)02:36:26
5972019/03/112018-04-30 පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි (කඩුවෙල මොරවකවත්ත ශ්‍රී අභය නිකේතනාරමයේදී)00:00:00
5982019/03/112018-04-29 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)02:17:19
5992019/03/102018-03-31 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)03:27:03
6002019/03/102019-03-10 Dharmayai Obai Sermons (English)02:41:06
6012019/03/102019-03-10 DO Budu Bana English - LIVE sermon02:38:40
6022019/03/102019-03-10 Dharmayai Obai Sermons (English)02:39:51
6032019/03/0403/03/19 - Budu Bana English Sermon03:13:00
6042019/03/032019-03-03 Dharmayai Obai Sermons (English)03:13:02
6052019/03/032019-03-03 Dharmayai Obai Sermons (English)03:11:46
6062019/03/03Dharmayai Obai BBE : Your Brand, Your Life? (part 2)01:00:42
6072019/03/03DO Budu Bana English - LIVE sermon02:08:34
6082019/03/02BBE (----) 2019/02/2402:39:50
6092019/03/02BBS (----) බාබර් සාප්පුවෙන් පාන් - 2019/02/1302:45:54
6102019/02/2624/02/19 - Budu Bana English Sermon02:52:20
6112019/02/242019-02-24 Dharmayai Obai Sermons (English)02:52:20
6122019/02/24Battaramulle Amadassana Himi_පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ03:14:26
6132019/02/242019-02-24 Dharmayai Obai Sermons (English)02:07:56
6142019/02/22Battaramulle Amadassana Himi පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ01:06:23
6152019/02/19පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!00:07:11
6162019/02/19Battaramulle Amadassana Himi_ පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ01:44:57
6172019/02/18BBE (---) Where is the pleasure - 2019/02/1003:02:09
6182019/02/172019-02-17 Dharmayai Obai Sermons (English)03:08:07
6192019/02/1717/02/19 - Budu Bana English Sermon03:08:07
6202019/02/15Battaramulle Amadassana Himi_ පුජනීය බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ03:04:18
6212019/02/132019-02-13 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව03:04:18
6222019/02/1010/02/19 - Budu Bana English Sermon03:18:26
6232019/02/10Battaramulle Amadassana Himi_ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශක , පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි - 0102:12:47
6242019/02/07ඇති තරම් සල්ලි හෙව්වා....එපා කියන්න සල්ලි හෙව්වා....00:02:55
6252019/02/052019-02-05 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)02:35:03
6262019/02/042019-02-03 Dharmayai Obai Sermons (English)03:20:12
6272019/02/0303/02/19 - Budu Bana English Sermon03:18:07
6282019/02/032019-02-03 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)09:11:34
6292019/02/022019-02-02 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:54:12
6302019/01/2727/01/19 - Budu Bana English Sermon03:13:09
6312019/01/272019-01-27 Dharmayai Obai Sermons (English )03:13:43
6322019/01/2120/01/19 - Budu Bana English Sermon03:31:02
6332019/01/20DO Budu Bana English - LIVE sermon03:32:25
6342019/01/1419/01/13 English Sermon: Who is your enemy?03:16:17
6352019/01/1413/01/19 - Budu Bana English Sermon03:15:25
6362019/01/142019-01-13 Dharmayai Obai Sermons (English)03:16:39
6372019/01/0706/01/19 - Budu Bana English Sermon02:50:46
6382019/01/072019-01-06 Dharmayai Obai Sermons (English)02:52:08
6392019/01/06English Dhamma Sermon 2019-01-0602:57:00
6402018/12/312018 12 30 Dharmayai Obai Sermons English03:44:25
6412018/12/3130/12/18 - Budu Bana English Sermon03:14:21
6422018/12/302018-12-30 Dharmayai Obai Sermons (English)03:44:25
6432018/12/2323/12/18 - Budu Bana English Sermon03:13:54
6442018/12/232018-12-23 Dharmayai Obai Sermons (English)03:14:14
6452018/12/21where you are in this path & See how practical is the “Dhamma” in your lives ,01:15:18
6462018/12/1716/12/18 - Budu Bana English Sermon03:15:44
6472018/12/162018-12-16 Dharmayai Obai Sermons (English)03:19:43
6482018/12/122018-12-12 Dharmayai Obai Sermons (පූජ්‍ය අමාදස්සන හිමි)02:34:14
6492018/12/1109/12/18 - Budu Bana English Sermon03:36:00
6502018/12/112018-12-10 Dharmayai Obai Sermons (පූජ්‍ය අමාදස්සන හිමි)03:55:18
6512018/12/092018-12-09 Dharmayai Obai Sermons (English)03:38:34
6522018/12/0302/12/18 - Budu Bana English Sermon02:45:44
6532018/12/022018-12-02 Dharmayai Obai Sermons (English)02:48:44
6542018/11/262018 11 25 Dharmayai Obai Sermons (English)03:28:24
6552018/11/2625/11/18 - Budu Bana English Sermon03:21:14
6562018/11/1818/11/18 - Budu Bana English Sermon03:22:51
6572018/11/182018 11 18 Dharmayai Obai Sermons (English)03:24:51
6582018/11/1711/11/18 - Budu Bana English Sermon03:11:58
6592018/11/1704/11/18 - Budu Bana English Sermon02:53:34
6602018/11/112018 11 11 Dharmayai Obai Sermons (English)03:12:26
6612018/11/042018 11 04 Dharmayai Obai Sermons (English)02:54:33
6622018/10/30BBE (----)If you don't like the Rules - stop playing the Game - 2018/10/1403:01:58
6632018/10/2828/10/18 - Budu Bana English Sermon02:19:25
6642018/10/282018 10 28 Dharmayai Obai Sermons (English)02:19:42
6652018/10/2121/10/18 - Budu Bana English Sermon02:57:08
6662018/10/21Budu Bana English Dharmayai Obai 2018-10-2102:57:48
6672018/10/212018 10 21 Dharmayai Obai Sermons (English)02:57:48
6682018/10/2020/10/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනාව04:24:44
6692018/10/1414/10/18 - Budu Bana English Sermon03:18:42
6702018/10/142018-10-14 Budu Bana English -Dharmayai Obai03:20:02
6712018/10/11Expectation is the biggest culprit -Dharmayai Obai01:35:25
6722018/10/0707/10/18 - Budu Bana English Sermon02:12:18
6732018/10/0606/10/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:08:43
6742018/10/0446 - Budu Bana Sinhala Sermon ලක්මාල් මහතාගේ ගෙදර බන ප්‍රත්ය සහ පුන්යානුමෝදනා02:42:18
6752018/10/0449 - Budu Bana Sinhala Sermon “ආදරය සහ සෝතාපන්න වීම“ කරුනේ මාමලාගේ ගෙදර බණ03:03:14
6762018/10/0450 - Budu Bana Sinhala Sermon දන් දීම01:15:01
6772018/10/0448 - Budu Bana Sinhala Sermon මහරහතුන්ගේ අසීමිත කරුණාව රූපරත්න මහතාගේ ගෙදර බණ02:40:43
6782018/10/0447 - Budu Bana Sinhala Sermon බෞද්ධ පවුල හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:04:05
6792018/10/0130/09/18 - Budu Bana English Sermon02:37:15
6802018/09/2929/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:06:58
6812018/09/2945 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ යානාව03:42:39
6822018/09/2744 - Budu Bana SInhala Sermon ඉපදීම සහ බිංදුව චමින්ද මහතාගේ ගෙදර බණ03:21:27
6832018/09/2743 - Budu Bana Sinhala Sermon අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය ප්‍රසාද් මහතාගේ ගෙදර බණ02:24:51
6842018/09/2742 - Budu Bana Sinhala Sermon ශාන්ත මහතාගේ ගෙදර බණ ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:23
6852018/09/2741 - Budu Bana Sinhala Sermon මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ උපුල් ශාන්ත මහතාගේ උපන්දින ගෙදර බණ02:53:04
6862018/09/2540 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ ආචාර්‍යවාද සහ අත්තනෝ මත03:30:26
6872018/09/2539 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ03:42:31
6882018/09/2538 - Budu Bana Sinhala Sermon නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:46
6892018/09/2537 - Budu Bana Sinhala Sermon විමුක්ති සහ මදු ගේ ගෙදර බන03:36:50
6902018/09/2536 - Budu Bana Sinhala Sermon දැකීම සහ බැලීම03:18:02
6912018/09/2424/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව02:43:39
6922018/09/2323/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ආරාමයේ පැවති දේශනාව (පැවිදි පිංකම දින)02:30:53
6932018/09/2335 - Budu Bana Sinhala Sermon ගහෙන් බහින්න03:26:37
6942018/09/2334 - Budu Bana SInhala Sermon සීහ හෙළයා03:41:51
6952018/09/2333 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන03:33:32
6962018/09/2332 - Budu Bana Sinhala Sermon අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:15
6972018/09/2331 - Budu Bana Sinhala Sermon හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:11:54
6982018/09/2222/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon - ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:24:40
6992018/09/2230 - Budu Bana Sinhala Sermon තමර ගේ ගෙදර බන02:33:47
7002018/09/2229 - Budu Bana Sinhala Sermon බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:45
7012018/09/2228 - Budu Bana Sinhala Sermon චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:10
7022018/09/2227 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:15:41
7032018/09/2226 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
7042018/09/2219/11/17 - Budu Bana English Sermon - Are you standing on a bed of nails?02:50:10
7052018/09/2212/11/17 - Budu Bana English Sermon - Annica vatha Sankara01:51:51
7062018/09/2225 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 කොටස03:24:11
7072018/09/2224 - Budu Bana Sinhala Sermon ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:19
7082018/09/2223 - Budu Bana Sinhala Sermon අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:25:35
7092018/09/2222 - Budu Bana Sinhala Sermon විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:13
7102018/09/2221 - Budu Bana Sinhala Sermon බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි02:18:56
7112018/09/2218 - Budu Bana SInhala Sermon ඔබ යා යුතු තැන…03:48:28
7122018/09/2220 - Budu Bana Sinhala Sermon දොළොස් ආකාර පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:33
7132018/09/2219 - Budu Bana Sinhala Sermon ගිහි පුද්ගලයෙකුට සමාදන් විය හැකි සිල් වත් සහ ධූතාංග00:15:02
7142018/09/2217 - Budu Bana Sinhala Sermon දැනගැනීමේ ආශාව03:35:47
7152018/09/2216 - Budu Bana Sinhala Sermon සැපයි සුවයි කය සත් දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු04:19:29
7162018/09/2215 - Budu Bana Sinhala Sermon සසර ගනුදෙනුව දෙශනා අංක00:46:55
7172018/09/2214 - Budu Bana Sinhala Sermon ඵල සමාපත්ති මාර්ගය00:59:03
7182018/09/2113 - Budu Bana Sinhala Sermon මහත්ඵල මහානිශංස දානය03:46:53
7192018/09/2105/11/17 - Budu Bana English Sermon - Expectation is the biggest culprit01:58:43
7202018/09/2105/09/17 - Budu Bana English Sermon - How we bring suffering to ourselves01:38:17
7212018/09/2116/09/17- Budu Bana English Sermon - Previously unheard voice of Dhamma in English00:01:39
7222018/09/2112 - Budu Bana Sinhala Sermon මනුස්ස සම්ප් රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි02:21:26
7232018/09/2111 - Budu Bana Sinhala Sermon ග් රහ අපල මොනවාද03:33:35
7242018/09/2103/09/17 - Budu Bana English Sermon - I found happiness01:43:20
7252018/09/2120/08/17 - Budu Bana English Sermon - Can you become an Arahant?03:06:27
7262018/09/2113/08/17 - Budu Bana English Sermon - Foundation is pina01:56:05
7272018/09/2106/08/17 - Budu Bana English Sermon - Finding true happiness01:07:53
7282018/09/2130/06/17 - Budu Bana English Sermon - Who is the expert of your life?02:00:43
7292018/09/2110 - Budu Bana Sinhala Sermon සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම02:34:21
7302018/09/219 - Budu Bana Sinhala Sermon දේව ආශීර්වාද02:36:30
7312018/09/218 - Budu Bana Sinhala Sermon ආර් ය මෛත් රී භාවනාව03:13:52
7322018/09/217 - Budu Bana Sinhala Sermon kayanupassana03:10:13
7332018/09/206 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය01:53:22
7342018/09/205 - Budu Bana Sinhala Sermon04:53:46
7352018/09/204 - Budu Bana SInhala Sermon03:35:21
7362018/09/203 - Budu Bana Sinhala Sermon03:33:22
7372018/09/202 - Budu Bana Sinhala Sermon03:39:39
7382018/09/201 - Budu Bana Sinhala Sermon02:42:54
7392018/09/13BBE (---) Dont be a rat - 31 December 201701:23:41
7402018/08/29සදහම් දේශනාව - පුජනීය බත්තරමුල්ලේ අමාදසන්න ස්වාමින්වහන්සේ .2018.08.25 වන පොහෝ දිනදී.02:06:50
7412018/08/182018 08 12 පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ01:59:02
7422018/08/07මායාවේ පටලයෙන් ඔබ්බට යතාර්ථය .00:15:14
7432018/08/02BBE Annica vatha Sankara01:51:47
7442018/08/01Special English Dhamma sermon for children - 0202:33:35
7452018/08/01පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමිපාණන් වහන්සේ - 2018.07.27 පොහෝ දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී01:06:23
7462018/07/26Dharmayai Obai BBE : Noble Eightfold Path03:01:43
7472018/07/25BBE: (----) Expectation is the biggest culprit01:58:43
7482018/07/10Dharmayai Obai BBE : No pain - no gain!03:03:01
7492018/06/29පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ - පොසොන් පුන් පොහෝ දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී03:14:26
7502018/06/26Dharmayai Obai BBE : This is a world of consumers and suppliers!03:10:29
7512018/06/04පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ -අධි පොසොන් පොහොය දින සද්ධර්ම දේශනාව.02:36:26
7522018/05/28Dharmayai Obai BBE : The scores are in at 7 - 0. Which side are you on?02:29:01
7532018/05/22Dharmayai Obai BBE : Baby Natasha02:31:43
7542018/05/06වෙසක් පුන් පොහෝ දින සද්ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි.02:17:19
7552018/05/02ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශක , පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි - 0200:48:27
7562018/05/01ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශක , පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන හිමි - 0102:12:47
7572018/04/06පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ - බක් පුන් පොහෝ දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී -2 කොටස01:42:06
7582018/04/06පුජ්‍ය පාද බත්තරමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ - බක් පුන් පොහොදින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාමයේදී 1කොටස01:44:57
7592018/02/26Dharmayai Obai BBE: Is this what you're doing to be happy...?02:00:24
7602018/02/14Dharmayai Obai BBE : What is Sankathai, Paticca Samuppannai...?01:11:14
7612018/02/04BBE 019 : Tame your mind by being a friend to yourself Dharmayai Obai02:06:13
7622017/12/24BBE 06 ''How we bring the suffering to us'' English Deshana 05/09/201701:38:17
7632017/11/10Budu Bana English 04 ''Foundation is pina" Dharmayai Obai (Shrawaka Deshana 03)01:56:05
7642017/10/04Budu Bana English 03 ''Finding true happiness" Dharmayai Obai (Shrawaka Deshana 03)01:07:53
7652017/09/29Budu Bana English 02 ''Can you become an Arahant?" Dharmayai Obai (Shrawaka Deshana 02)03:06:27
7662017/09/10Budu Bana English 01 ''Who is the expert of your life" Dharmayai Obai (Shrawaka Deshana 01)02:00:43

* Dates are in UTC.