Trekmentor

Bhikkhu Artigala Amithadewa

# Date* Title Duration (hh:mm:ss)
12021/12/08සිත සමග පිළිසදරක් - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:40:50
22021/12/02කිංපක්ක ජාතකය - Ven Artigala Amithadewa Thero00:08:22
32021/11/27සිත නිවන බුදු බණ - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:47:35
42021/11/25සිත නිවන බුදු බණ - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:35:14
52021/11/21සිත නිවන බුදු බණ - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:42:02
62021/11/15ධර්ම දේශනා 28 -පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:49:07
72021/11/04කූසනාලි ජාතකය - Ven Artigala Amithadewa Thero00:11:11
82021/11/02වානරින්ද ජාතකය - Ven Artigala Amithadewa Thero00:09:27
92021/10/21සිත නිවන බුදු බණ - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:41:26
102021/10/17ගුණ ධර්ම දියුණු කරමු - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:42:53
112021/10/15ඔබේ කෙස් ගසක් ඉදි තිබෙිද ? - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:41:00
122021/10/13මඛාදේව සූත්‍රය - Ven. Artigala Amithadewa Thero00:39:48
132021/10/07ගොපල්ලාගේ ජිවිතය - Ven Artigala Amithadewa Thero00:43:45
142021/10/07කලකම් පලදිම - Ven Artigala Amithadewa Thero00:41:58
152021/09/30කොසොල් රජුගේ සිහින - Ven Artigala Amithadewa Thero00:54:05
162021/09/26සියලු කෙළෙස් දුරුකිරිම - Ven Artigala Amithadewa Thero00:41:09
172021/09/26සිත නිවන බුදු බණ - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:41:17
182021/09/19ධර්ම දේශනා 27 - Ven. Artigala Amithadewa Thero00:44:06
192021/09/17ධර්ම දේශනා 26 - Ven. Artigala Amithadewa Thero00:47:42
202021/09/16සම්මා දිට්ඨිය ඇති කර ගනිමු Ven Artigala Amithadewa Thero00:50:06
212021/09/05මහා සිලව ජාතකය Ven Artigala Amithadewa Thero00:18:43
222021/09/04දුමිමෙිධ ජාතකය Ven Artigala Amithadewa Thero00:10:10
232021/09/03නක්ඛත්ත ජාතකය - Ven. Artigala Amithadewa Thero00:09:39
242021/09/02වෙිදබිභ ජාතකය - Ven. Artigala Amithadewa Thero00:11:52
252021/09/01වෙිලුක ජාතකය - Ven. Artigala Amithadewa Thero00:07:10
262021/08/31කපෝතක ජාතකය - Ven. Artigala Amithadewa Thero00:09:52
272021/08/15මෙිඝිය සුත්‍රය - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:48:37
282021/08/13ලෝසක ජාතකය - Ven. Artigala Amithadewa Thero00:20:58
292021/08/08ජය පිරිත - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:07:11
302021/08/08අංගුලිමාල පිරිත - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:12:52
312021/08/08මෝර පිරිත - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:09:45
322021/08/08සිත නිවන බුදු බණ - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:41:57
332021/08/01ධර්ම දේශනා 25- Ven. Artigala Amithadewa Thero00:42:27
342021/07/27ධර්ම දේශනා 24- Ven. Artigala Amithadewa Thero00:43:16
352021/07/20ධර්ම දේශනා 23- Ven. Artigala Amithadewa Thero00:40:40
362021/07/19ධර්ම දේශනා 22-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:45:02
372021/07/19ධර්ම දේශනා 31-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:44:47
382021/07/17ධර්ම දේශනා 21- Ven. Artigala Amithadewa Thero00:40:24
392021/07/15ධර්ම දේශනා 30-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:41:55
402021/07/13ධර්ම දේශනා 29-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:45:19
412021/07/10දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය Ven. Artigala Amithadewa Thero00:35:46
422021/07/10තුන් සුත්‍ර දේශනාව - Ven. Artigala Amithadewa Thero00:18:42
432021/07/08ධර්ම දේශනා 20-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:20
442021/07/01සතර සතිපටිඨානය - Ven. Artigala Amithadewa Thero00:42:31
452021/06/30ධර්ම දේශනා 19-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:45:21
462021/06/28මඛාදේව ජාතකය - Ven. Artigala Amithadewa Thero00:09:45
472021/06/25ධර්ම දේශනා 18-Ven. Artigala Amithadewa Thero00:43:47
482021/06/24ගාමිණි ජාතකය00:11:21
492021/06/24ධර්ම දේශනා 17-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:39:39
502021/06/23ධර්ම දේශනා 16-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:38:07
512021/06/22ධර්ම දේශනා 15-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:39:54
522021/06/19කටිටහාරි ජාතකය00:12:43
532021/06/1801 සසරේ හැටි -Ven. Artigala Amithadewa Thero01:00:01
542021/06/17ධර්ම දේශනා 14-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:46:21
552021/06/16ධර්ම දේශනා 13-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:42
562021/06/15දහම් සිතුවිලි 04 - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero)00:03:04
572021/06/14ධර්ම දේශනා 28-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:09
582021/06/13ධර්ම දේශනා 12-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:41
592021/06/11දහම් සිතුවිලි 03 - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero)00:04:21
602021/06/10දහම් සිතුවිලි - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero)00:02:23
612021/06/06දේවධම්ම ජාතකය00:22:08
622021/06/02චූළසෙට්ඨි ජාතකය00:22:36
632021/06/01ධර්ම දේශනා 11-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:38:57
642021/06/01ධර්ම දේශනා 10-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:32
652021/06/01ධර්ම දේශනා 09-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:46:36
662021/05/30ධර්ම දේශනා 08-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:39:54
672021/05/27ධර්ම දේශනා 07-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:42:27
682021/05/26ධර්ම දේශනා 04-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:42:39
692021/05/26ධර්ම දේශනා 03-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:45:08
702021/05/26ධර්ම දේශනා 06-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:49:24
712021/05/26ධර්ම දේශනා 05-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:51
722021/05/23ධර්ම දේශනා 02-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:38:43
732021/05/20ධර්ම දේශනා 01-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:16
742021/05/18ධර්ම දේශනා 27-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:58
752021/05/16ධර්ම දේශනා 25-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:39:34
762021/05/16ධර්ම දේශනා 26-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:06
772021/05/15ධර්ම දේශනා 24-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:41:21
782021/05/10ධර්ම දේශනා 23-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:41:28
792021/05/03ධර්ම දේශනා 22-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:42:44
802021/04/28ධර්ම දේශනා 21-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:42:09
812021/04/26ධර්ම දේශනා 18-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:42:38
822021/04/24ධර්ම දේශනා 20-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:42:08
832021/04/21ධර්ම දේශනා 19-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:38:40
842021/04/19ධර්ම දේශනා 17-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:46:18
852021/04/15ධර්ම දේශනා 16-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:40:40
862021/04/12ධර්ම දේශනා 15-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:45:01
872021/04/08ධර්ම දේශනා 14-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:50:09
882021/04/06ධර්ම දේශනා 13-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:41:52
892021/04/03ධර්ම දේශනා 12-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:48:15
902021/03/28ධර්ම දේශනා 11-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:46
912021/03/24ධර්ම දේශනා 10-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:55
922021/03/22ධර්ම දේශනා 09-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:48:59
932021/03/17ධර්ම දේශනා 08-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:46:53
942021/03/15ධර්ම දේශනා 07-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි01:02:16
952021/03/10ධර්ම දේශනා 06-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:43:42
962021/03/10ධර්ම දේශනා 05-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:44:11
972021/03/09ධර්ම දේශනා 04-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:45:36
982021/03/06ධර්ම දේශනා 03-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:41:55
992021/03/03ධර්ම දෙශනා 01-පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:46:02
1002021/03/02ධර්ම දෙශනා 02 - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි00:39:23
1012021/01/21දේවදුත සුත්‍රය - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero)00:25:13
1022021/01/21කාමයෙහි වරදවා හැසිරිමේ අදීනව - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero)00:08:45
1032021/01/21සත්තසුරියුග්ගමන සුත්‍රය - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero)00:22:46
1042021/01/21ලක්ඛන සුත්‍රය - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero)00:25:13
1052020/12/28වම්මික සුත්‍රය - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero)00:15:21
1062020/12/28චුල පුණ්ණමා සුත්‍රය - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero)00:29:08
1072020/12/28ඡලාභිජාති සුත්‍රය - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero)00:28:16
1082020/12/28කාමභෝගී සුත්‍රය - පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero)00:12:58
1092020/12/13පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero) - දහම් සිතුවිලි 0300:08:57
1102020/12/12පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero) - දහම් සිතුවිලි 0200:05:53
1112020/12/12පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි (Ven. Artigala Amithadewa Thero) - දහම් සිතුවිලි 0100:06:26
1122020/12/07පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි - අනාපානසතිය සයවන පියවර00:20:41
1132020/12/07පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි - අනාපානසතිය පස්වන පියවර00:19:00
1142020/12/07පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි - අනාපානසතිය හතරවන පියවර00:15:32
1152020/12/07පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි - අනාපානසතිය තෙවන පියවර00:20:58
1162020/11/27පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි - දානය00:08:16
1172020/11/27පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි - ඝටීකාර සුත්‍රය00:17:40
1182020/11/26පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි- අනාපානසති භාවනාව දෙවන පියවර00:24:01
1192020/11/25පුජ්‍ය.ආටිගල අමිතදේව හිමි- අනාපනසති භාවනාව00:16:45
1202020/11/25පුජ්‍ය. ආටිගල අමිතදේව ථෙරෝ- ගුණධර්ම වඩමු00:13:06
1212020/11/21ධර්මදේශනා01:05:38
1222020/08/12Ven.Atigala Amithadewa Thero 2020.08.12 - 20.03 ආටිගල අමිතදේව ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:55
1232020/07/30කය ලෙඩ උනාට සිත ලෙඩ කරගන්න එපා ?00:23:38
1242020/07/30Ven. Artigala Amithadewa Thero - සිත කිලිටි වන්නේ කොහොමද ?00:30:05
1252020/06/15Ven. Artigala Amithadewa Thero - පහාරාද සුත්‍රය - Paharada Sutta - නිවන් මග ධර්ම දේශනා මාලාව අංක 1100:30:58
1262020/06/01Ven. Artigala Amithadewa Thero - බුද්ඪිමතුන් උදෙසා නිවන් මග - නිවන් මග ධර්ම දේශනා මාලාව අංක 1000:23:52
1272020/05/19Ven. Artigala Amithadewa Thero - බුද්ඪිමතුන් උදෙසා නිවන් මග - නිවන් මග ධර්ම දේශනා මාලාව අංක 0900:18:35
1282020/05/19Ven. Artigala Amithadewa Thero - බුද්ඪිමතුන් උදෙසා නිවන් මග - නිවන් මග ධර්ම දේශනා මාලාව අංක 0800:23:24
1292020/05/18Ven. Artigala Amithadewa Thero - බුද්ඪිමතුන් උදෙසා නිවන් මග - නිවන් මග ධර්ම දේශනා මාලාව අංක 0600:16:13
1302020/05/18Ven. Artigala Amithadewa Thero - බුද්ඪිමතුන් උදෙසා නිවන් මග - නිවන් මග ධර්ම දේශනා මාලාව අංක 0700:20:54
1312020/05/06Ven. Artigala Amithadewa Thero - බුද්ඪිමතුන් උදෙසා නිවන් මග - නිවන් මග ධර්ම දේශනා මාලාව අංක 0500:08:01
1322020/05/06Ven. Artigala Amithadewa Thero - බුද්ඪිමතුන් උදෙසා නිවන් මග - නිවන් මග ධර්ම දේශනා මාලාව අංක 0400:18:23
1332020/05/06Ven. Artigala Amithadewa Thero - බුද්ඪිමතුන් උදෙසා නිවන් මග - නිවන් මග ධර්ම දේශනා මාලාව අංක 0300:10:36
1342020/05/06Ven. Artigala Amithadewa Thero - බුද්ඪිමතුන් උදෙසා නිවන් මග - නිවන් මග ධර්ම දේශනා මාලාව අංක 0200:19:56
1352020/04/25සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් - පූජ්‍ය ආටිගල අමිතදේව ස්වාමින් වහන්සේ00:53:39
1362018/02/08Ven.Atigala Amithadewa Thero-2018.02.08-20.00 - ආටිගල අමිතදේව ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:37
1372018/01/25Ven. Artigala Amithadewa Thero Dharma Deshana 02 The Buddhist TV00:53:39
1382018/01/13Ven. Artigala Amithadewa Thero Dharma Deshana The Buddhist TV00:43:31

* Dates are in UTC.