Budu Bana Sinhala 66 Dharmayai Obai දැන් භාවනා කරමු!(2)