Budu Bana Sinhala 86 Dharmayai Obai සස්වාමිකද අස්වාමිකද