Bhikkhu Meewanapalane Siri Dhammalankara

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12020/02/18පිරිසිදු දහම නැවත මතුකළ අපේ ගෝඨාභය | ගෝඨාභය මහ රජුගේ ඉතිහාස කථාව00:14:10
22020/02/16සිවුරු දරාගත්තත් අරියමග විවුර්ථ නොවෙන හේතුව00:36:19
32020/02/15අපේ කාලයේ ජේතවනාරාමයට දිවයිනේ සතර දිගින් වැඩි මහා සංඝරත්නය (14/02/2020)00:27:54
42020/02/15අපේ කාලයේ ජේතවනාරාමයට දිවයිනේ සතර දිගින් වැඩි මහා සංඝරත්නය (14/02/2020)00:27:54
52020/02/15අදිට්ටානයේ සත්‍යක් ක්‍රියාවක ඇති බල මහිමය නිවණට ඇති බාදාවන් ඉවත් වූ හැටි අත්දැක්කා00:14:52
62020/02/15Positive Thinking | Law of Attraction තමන් විසින් තමන්වම ආනාත කර සසරට බන්දන කරගන්නා ක්‍රමය00:03:09
72020/02/14චතු අරිය සත්‍ය තවත් ක්‍රමයකට00:19:43
82020/02/14මුළු බුද්ධ භාවණා දින හතේ හරය "සතර කමටහන් වැඩීමයි "00:12:14
92020/02/13අහල දැනගන්න විකෘතිය, විකෘතියේ මුල. Meewanapalane Siridhammalankara මීවනපලෑනේ සිරිදම්මාලංකාර00:14:11
102020/02/13පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්ස න කම්පති.අරහතුන් වහන්සේ අටලෝ දහමෙන් කම්පානොවේ00:21:50
112020/02/12බුදු හාමුදුරුවෝ බුදු වූ ස්ථානයේ සිට ඉසිපතනාරාමය දක්වා මග සහ පස්වග මහනුන් අරහත් පලය ලැබූ ආකාරය00:35:44
122020/02/11මීවනපලානේ ධම්මාලංකාර නම් වූ හොර රහතාගේ NGO සල්ලි වලට නැමුණු ඉහළ පෙලේ බලධාරීයෝ.00:01:15
132020/02/11සෝවාන් සහතික දෙන මීවනපලානේ ධම්මාලංකාර නම් වූ හොර චීවර වේශධාරියා .01:01:47
142020/02/10දිනපතා වන කල්ප විනාශය Meewanapalane Siridhammalankara මීවනපලෑනේ සිරිදම්මාලංකාර00:02:36
152020/02/10මාරාන්තික සත්‍යක්ග්‍රාහ කරණ අයට මෙය වැටහේවා00:09:40
162020/02/082020 නවම් පොහොය සජීව විකාශය(ගැටලු විමසීම​)​ - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:11:39
172020/02/082020 නවම් පොහොය සජීව විකාශය(පෙ.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:50:56
182020/02/07භූමිකම්පා පිළිබද නවතම සොයාගැනීම් සදහා මීවනපලානේ හිමිට නොබෙල් ත්‍යාගයක් හිමිවිය යුතු නොවේද?00:07:41
192020/02/06පරිවර්තනයේදී අල වෙච්ච කෙලෙස් ,සෝතා පත්ති මගෙහි ඇති බාදක00:12:25
202020/02/05වෙන කිසිම බසක නැති මාගදී බසේ ඇති විශේෂත්වය. පජානාති, නප්පජානාති. අඤතාවය ,මඤතාවය .00:20:37
212020/02/03483. පරම සත්‍යය - 'සමුදය නිරෝධය කරන ක්‍රමය'​ (2020-02-02 Pannipitiya )02:48:48
222020/02/03482. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2020-02-01 Gelioya )02:05:06
232020/02/03481. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2020-01-26 Minuwangoda )02:04:09
242020/02/03අනිවරෙන්ම නිවණ වැහෙන අභිසංකාර ඔබගේ පන්සලෙ හාමුදුරුවරු දැනුවත් කරන්න00:24:56
252020/02/03භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2020-01-18)02:41:23
262020/02/02අවිද්‍යාවට හසුවෙන ආකාරය සද්ධාව සහ භක්තිය හඳුනා ගමු බෝධි පූජාවක් සද්ධාවෙන් සහ භක්තියෙන් කරන ආකාරය00:05:52
272020/02/02මහඅරහතුන් වහන්සේගේ සිහනද හමුවේ පරම සත්‍යය මතු වන අයුරු.......01:06:54
282020/02/01තවත් ඉන්දියාවට ආවඩල පලක් වෙයිද. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් සාක්කි සහිතව දකින්න00:42:11
292020/01/2712. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-18 am)02:47:53
302020/01/2611. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-17 pm)02:41:10
312020/01/2610. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-17 am)02:39:55
322020/01/2609. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-16 pm)02:35:19
332020/01/2608. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-16 am)02:44:06
342020/01/2607. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-15 pm)02:43:18
352020/01/2606. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-15 am)02:44:52
362020/01/2605. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-14 pm)02:41:35
372020/01/2604. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-14 am)02:42:03
382020/01/2603. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-13 pm)02:30:31
392020/01/2602. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-13 am)02:49:36
402020/01/2601. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2020-01-12 pm)02:00:55
412020/01/24480. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2020-01-19 Gampaha )02:02:23
422020/01/24මහත්පල මහානිසංස ලැබෙන "මහා රාහුලෝ වාද සුත්‍රය" දහම් පාසැල් දරුවන්ට උගන්වන්නේ නැත්තේ ඇයි00:16:27
432020/01/23අට ලෝ දහමත් වැරදියට පරිවර්තනය වෙලා00:23:29
442020/01/21පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය යනු (සුදහම් සභාව01)00:09:16
452020/01/20දස්සනේන සංපන්න වීම00:03:51
462020/01/19ඒක මාන,ද්වීමාන,ත්‍රිමාණ,චතුත්ථ මාන හා සඩ්මාන විග්‍රහය00:05:06
472020/01/18මගඵල ලාභී ආර්‍යන්වහන්සේ ගේ ඉතිරි මගඵල ප්‍රමාද වීම හා ඉක්මන් වීමට හේතු00:05:15
482020/01/18අරහතුන් වහන්සේ ට ගරහන අයට කලයූතුදේ...00:07:10
492020/01/18අරහතුන් වහන්සේට විරුද්ධ වෙන අයට කළයුතු දේ00:07:10
502020/01/182020 දුරුතු පොහොය (ප​.ව​.) - ගැටලු විමසීම​ - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:20:12
512020/01/182020 දුරුතු පොහොය (පෙ.ව​.) - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:44:47
522020/01/15ත්‍රිපිටකයේ ඇති චත්තාරි මානි ටානාණි , සද්දස්ස කුලපුත්‍රයා යනු සිරි වැඩ උන්නු තැන ඉතිහාසය00:19:10
532020/01/14හඬපට එලියට by මීවනපලානේ00:06:29
542020/01/14ඔබතුල තිබෙන අඤතා ඉන්ද්‍රිය මතුකර ගැනීමෙන් මගපල පූර්ණ කරගෙන සසරෙන් එතෙර විය හැක00:01:10
552020/01/14ඔබේ නොදැනුවත්කම නිසා ධර්මය අධර්මය කිරීමෙන් ආනන්තරික පාප කර්මය ඔබ අතින් වියහැක00:34:59
562020/01/13මුදල් හම්බ කිරීමේ චේතනාවෙන් ද ධර්මය දේශනා කරන්නේ00:29:07
572020/01/12භාවනා සමාලෝචනය (2019-02-20)02:52:12
582020/01/102020 දුරුතු පොහොය සජීව විකාශය(ප​.ව​.) - ගැටලු විමසීම​ - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:20:40
592020/01/102020 දුරුතු පොහොය සජීව විකාශය(පෙ.ව​.) - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:45:08
602020/01/09479. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2020-01-05 Pannipitiya )02:46:53
612020/01/09478. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-12-30 Veyangoda )02:04:49
622020/01/09477. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-12-29 Malwana )01:46:19
632020/01/09476. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-12-28 Bandaragama)01:58:51
642020/01/09475. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-12-26 පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය)00:40:59
652020/01/04ගෙදරදොර අපට නොඇසෙන ශබ්දයන්00:00:59
662020/01/04ඔබ සංකාර කරන්නේ මෙවැනි දේට නේද අට්ටී යති ,,, හරා යති,, ජිගූ ඉච්චති ..00:04:01
672020/01/03තිස්හය ආකාරයකට දුකට වැටෙන ආකාරය සහ එම තිස්හයම අක්‍රියකිරීමට කලයුතු දෙය ච චක්ක සූත්‍රය ..00:30:39
682020/01/01මහතෙරුණ් වහන්සේ දීඝවාපියට වැඩමකිරීම00:08:57
692020/01/0112. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-20am)02:40:27
702019/12/3111. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-19 pm)02:38:40
712019/12/3110. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-19am)02:40:34
722019/12/3109. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-18 pm)02:37:48
732019/12/3108. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-18 am)02:44:47
742019/12/3107. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-17 pm)02:28:22
752019/12/3106. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-17 am)02:45:25
762019/12/3105. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-16 pm)02:38:42
772019/12/3104. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-16 am)02:43:11
782019/12/3103. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-15 pm)02:44:21
792019/12/3102. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-15 am)02:47:03
802019/12/3101. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-12-14 pm)02:07:29
812019/12/27final destination ජෝක් sermons by මීවනපලානේ00:02:36
822019/12/27විදෙස් ජාතික මහත්මයෙකුගේ භාවනා සමාලෝචනය .... (මීරිගම 2019-11-29)00:05:39
832019/12/26නිබ්බිදා=කලකිරීමලෙස පරිවර්තනය කිරීමෙන් මාගදී බසේ "නිබ්බිදා" නොබැඳිසිටීම වැසීයාමෙන් සසරේසැරිසරන්නවීම.00:10:40
842019/12/26භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2019-11-29 )02:48:51
852019/12/26474. ප්‍රඥා විමුක්තිය​ - Parama Sathya (2019-12-25 Biyagama )02:02:12
862019/12/26473. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-12-22 Hambantota)02:07:48
872019/12/26472. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-12-21 Galla)01:46:31
882019/12/26මහණ වූ හාමුදුරුවරු සහ මෙහෙණින් වහන්සේලා දැනගතයුතුම කාරණා කීපයක්00:12:06
892019/12/25දැන් සත්‍යය මතු වීම වැලැක්විය නොහැකියි, මව්බිම බුදුන් උපන් පින්බිමයි °01:43:52
902019/12/24471. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-12-08 kadawatha )01:46:46
912019/12/24470. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-12-07 Panadura )01:51:24
922019/12/22මීවනපලානේ කල්ප විනාෂ විහිලු කතා00:01:07
932019/12/21ජනපතිතුමන්ගේ අවධානය පිණිස... මීවනපලානේ පච වලට රැවටෙන්න එපා!00:03:07
942019/12/20බුදුරජාණන් වනන්සේගේ මවුතුමිය මහමායා දේවියට කල අපරාධය - මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමිනමගේ මුසාවාද 300:04:18
952019/12/202012 දී ලෝකයේ පැට්‍රොල් , භූමිතෙල් ඉවරටම ඉවරවෙනවා - මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමිනමගේ මුසාවාද 200:01:25
962019/12/20සුනාමියට අවුරුදු 8 පසු 2012 ලෝක විනාසය - මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමිනමගේ මුසාවාද 100:00:51
972019/12/19මීවපලානේ Futurist00:02:17
982019/12/19අනුශය නිරෝද කිරීමෙන් සං යෝජන දහයම ඉදිරි යනහැටි දැක අනුගමණය කරමු00:56:42
992019/12/18මීවනපලානේ පචෝරිස් හිමිගේ ටොම් පච || Meewanapalane jokes00:13:43
1002019/12/17ජනපතිතුමන්ගේ අවධානය පිණිස...!00:19:42
1012019/12/1412. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-29 am)02:46:01
1022019/12/1411. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-28 pm)02:40:20
1032019/12/1410. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-28 am)02:46:59
1042019/12/1309. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-27 pm)02:40:01
1052019/12/1308. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-27 am)02:43:55
1062019/12/1307. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-26 pm)02:44:36
1072019/12/1306. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-26 am)02:44:56
1082019/12/1305. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-25 pm)02:40:11
1092019/12/1304. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-25 am)02:48:29
1102019/12/1303. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-24 pm)02:43:47
1112019/12/1302. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-24 am)02:34:16
1122019/12/1301. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-23 pm)02:11:51
1132019/12/12The 2012 World Disaster :)00:17:07
1142019/12/112019 උඳුවප් පොහොය සජීව විකාශය(ප​.ව​.) - ගැටලු විමසීම​ - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:13:27
1152019/12/112019 උඳුවප් පොහොය සජීව විකාශය(පෙ.ව​.​) - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:48:13
1162019/12/09469. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-12-01 Pannipitiya )02:50:58
1172019/12/06ආචාර්ය ගයනි රණසිංහ මිය. | අපේ කාලයේ හෙළ අටුවාව | සාධු ! සාධු ! සාධු !00:55:52
1182019/12/05Mutant preachers | Meewanapalane & Waharaka Thero00:14:11
1192019/12/03දේශපාලකයන් රටවැසියන් වෙනුවෙන් කල යුතු සේවය00:08:10
1202019/11/27ගෝටාභය රජතුමා පිරිසිදු දහම නැවත මතු කළා00:18:20
1212019/11/23මහා වංසය යනු හෙළයන්ගේ ඉතිහාසයයි00:04:25
1222019/11/21රුවන්වැලි සෑයේ ඉතිහාසය00:09:23
1232019/11/21අහිමි වූ පිරිසිදු බුදු දහම යළි හමුවෙයි | Talk with Ven. Meewanapalane Siridammalankara Thero00:26:17
1242019/11/19ගරු මීවනපලානේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශපාලනය පිලිබඳ අදහස ..00:01:33
1252019/11/19හෙළ ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථාරූඩ ඉතිහාසය | මහ තෙරුණ් වහන්සේ විශේෂ අනුසාසනාව | සාධු ! සාධු ! සාධු !03:09:34
1262019/11/17රාජකාරි කටයුතු කරන අවස්ථාවේ තමන්ට පැවරී තිබෙන කටයුත්ත හරියට කරගන්න00:01:34
1272019/11/17468. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-11-10 Mathale )02:02:33
1282019/11/17467. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-11-09 Baddegoda)01:59:59
1292019/11/13Mahā Atta Kathāwa | අපේ කාලයේ හෙළ අටුවාව​ | සාධු ! සාධු ! සාධු !00:04:13
1302019/11/12Cat reaction00:01:23
1312019/11/122019 ඉල් පොහොය සජීව විකාශය(ප​.ව​.) - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:35:06
1322019/11/122019 ඉල් පොහොය සජීව විකාශය(පෙ.ව​.​) - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:53:23
1332019/11/09466. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-11-02 Kalugamuwa ( Kandy)01:57:06
1342019/11/09465. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-31 Mahiyanganaya)02:50:47
1352019/11/09464. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-27 Marawila)01:57:39
1362019/11/09අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය සහ දුතියලෝක ධම්ම සූත්‍රය .01:13:06
1372019/11/08කින්ති සූත්‍රය සහ සංඝ බේද සූත්‍රය දහම අල පිතයක් කර ළඟාකරගත් ආනන්තරිය පාප කර්මය01:14:45
1382019/11/07සත්තට්ටාන කුසල සූත්‍රය සහ පටි සං බිඳාමග්ගක් ප්‍රකරණය චතු අරිය සත්ය01:14:15
1392019/11/06බුදු හාමුදුරුවෝ උපන්නේ ජම්බුධ්දීපයේ00:21:33
1402019/11/06කායගථා සති සූත්‍රය, පුද්ගල සූත්‍රය ඔබ භාවනා යෝගියෙක් ද එසේ නම් අරිය ධ්‍යාන හරහා මග පල ලබන ක්‍රමය01:19:08
1412019/11/05ආනාපාන සති සමාධිය අවසන් කොටස මහා සතර සති පට්ටාණය සහ ඡ චක්ක සූත්‍රය01:28:59
1422019/11/03සබ්බ ආසව සංවර පරියාය01:23:40
1432019/11/032019 වප් පොහොය (ප.ව​ ) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය02:12:41
1442019/11/032019 වප් පොහොය (පෙ.ව​ ) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය02:48:39
1452019/11/02අවුරුදු 1800කට පසු විවුර්තවූ ආනාපාන සති සමාධි බුද්ධ භාවනාව පියවරෙන් පියවර (පබ්බ)01:11:44
1462019/11/02අව්රුදු 1800 කට පසු විවුර්තඋණු සේවිතබ්බා අසේවිතැබ්බා සූත්‍රයෙන් දැක්ක ආනාපාන සති සමාධි බාවනාව.01:27:21
1472019/10/3012. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-24 am)02:35:39
1482019/10/3011. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-23 pm)02:33:23
1492019/10/3010. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-23 am)02:46:22
1502019/10/2909. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-22 pm)02:26:50
1512019/10/2908. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-22 am)02:43:16
1522019/10/2907. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-21 pm)02:37:57
1532019/10/2906. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-21 am)02:43:29
1542019/10/2905. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-20 pm)02:36:45
1552019/10/2904. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-20 am)02:49:02
1562019/10/2903. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-19 pm)02:29:46
1572019/10/2902. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-19 am)02:45:53
1582019/10/2901. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-10-18 pm)02:06:18
1592019/10/29ත්‍රිපිටකයට අනුව ආනාපාන සති සමාධිය වඩන ආකාරය01:06:54
1602019/10/29463. පරම සත්‍යය - ''සතර කමටහන්'' (2019-10-26 Malabe )01:54:10
1612019/10/24Meevanapalane & waharaka00:04:21
1622019/10/22සදස්ස කුළ පුත්‍රයා යනු ..//පෙළ දහම නොදැන ත්‍රිපිටකය පරිවර්තනයට ගියොත් ආනන්තරිය පාප කර්මයක් වේ ..//00:18:02
1632019/10/22ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ගයනි රණසිංහ මහත්මියගේ බුද්ධ භාවනා සමාලෝචනය00:45:23
1642019/10/20462. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-11 Bana Kiyannagama Gama (Kuliyapitiya) )01:55:18
1652019/10/20461. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-08 Maharagama )01:40:07
1662019/10/19පරිවර්ථන කරපු ත්‍රිපිටකයට එදා තිබුණු විරෝදය00:17:00
1672019/10/17ධ්‍යාන වඩා ඉන්පසු නිවන් දකින්න නම් තවත් කල යුතු දෙයක් ඇත00:20:44
1682019/10/16460. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-14 Bandaragama)01:40:01
1692019/10/15නිවන් දකින්නටම උපකාර වන්නාවූ පරම පවිත්‍ර සිරි සද්ධර්මය02:39:31
1702019/10/15සාප කර අපුන්ය අභිසංකාරය වැඩීම සහ අනින්ජ අභිසංකාරකර අනාර්ය අරූපී ධ්‍යාන ලබා අසන්ඤ තල වල අනාථ වීම .00:16:29
1712019/10/14සෝතාපන්න වෙන්න නම් මෙය අසා දැකිය යුතුයි...00:11:30
1722019/10/132019 වප් පොහොය සජීව විකාශය(ප​.ව​.) - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:12:19
1732019/10/132019 වප් පොහොය සජීව විකාශය(පෙ.ව​.) - මීවනපළානේ සිරි ධම්මාලංකාර මහ තෙරුණ් වහන්සේ02:48:55
1742019/10/12විකෘති බුද්ධ ආගමික විශය නිර්දේශය පාපයකට හසු නොවන ආකාරයට ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය00:07:36
1752019/10/12459. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-09 Pannipitiya)02:46:59
1762019/10/12සිරි පතුල් ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය00:10:26
1772019/10/11නිවන් දකින්නටම උපකාර වන්නාවූ පරම පවිත්‍ර සිරි සද්ධර්මය02:04:41
1782019/10/11ඉස්මුර්තිය කියන්නෙ මොකද්ද ?00:01:54
1792019/10/11පිං ජීවත්ව ඉන්න අයටත් අනුමෝදන් කල හැකිද ...දිට්ටි හය හඳුනා ගමු00:06:24
1802019/10/11සති සං බෝජ්ජංග වැඩෙන ආකාරය //භාවනා පහා තබ්බා යුත්තේ00:10:01
1812019/10/09458. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-05 Kurunugala )01:58:11
1822019/10/09457. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-10-01 Ja Ela )01:45:12
1832019/10/09456. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-29 Maha Nuwara )02:10:22
1842019/10/06මනන්ච පටිච්ච රූපේ ච ධම්මේ ..දකින සියල්ලටම අනිච්ච මෙනෙහි නොකළ යුතු බව ..කම්මාවරණ සහ වංචක ධම්ම ...00:11:23
1852019/10/05පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය හා සුතමය ඥානය අතර වෙනස00:02:25
1862019/10/05455. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-28 Pore ( Malabe )01:45:52
1872019/10/03පද පරම තත්වයෙන් නිදහස් වීමට කල යුතු දේ //ඉන්දියාවේ සහ ලංකාවේ දඹදිව අතර වෙනස පෙන්වන්න .//00:10:29
1882019/10/02සිත සහ මනස අතර වෙනස .../චතුරා රක්ඛා භාවිතා කරණ ආකාරය00:12:21
1892019/10/02ඔබගේ සරිරයේ ඇති කිරණ ශක්තිය දරන්න බැරි කොටස් ඇත ..00:12:45
1902019/10/02කැප කොට පිං අනුමෝදන් කර සසර ණයෙන් මිදී නිදහස් වන ආකාරය00:13:26
1912019/10/02හෙළයන්ගේ බොදු ඉතිහාසය සහ ඉන්දියානු බුද්ධාගම00:21:35
1922019/09/2912. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-09-21 am)02:43:02
1932019/09/2911. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-09-20 pm)02:23:22
1942019/09/2910. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-09-20 am)02:40:21
1952019/09/2909. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-09-19 pm)02:32:29
1962019/09/2808. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-19 am)02:40:26
1972019/09/2807. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-18 pm)02:40:27
1982019/09/2806. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-18 am)02:45:25
1992019/09/2802. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-16 am)02:39:43
2002019/09/2801. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-15 pm)01:51:19
2012019/09/2805. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-17 pm)02:36:25
2022019/09/2804. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-17 am)02:39:31
2032019/09/2803. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-11-16 pm)02:36:48
2042019/09/28දීර්ග සංසාරයේ ගති පුරුදු නැවත පැමිණිය විට එය ඇසුරු කල යුතුද ??00:02:05
2052019/09/26ත්‍රිපිටකයේ ඉතිහාසය00:14:52
2062019/09/26නිකාය බේදය ඇති වූ ආකාරය ..මිහිඳු හාමුදුරුවන්ගේ ඉතිහාසය00:13:54
2072019/09/24454. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-22 Kalalgoda )01:59:37
2082019/09/24බෙනයක නයෙක්, බෙනයේ කනයෙක් කර දහම වසා ගත් ආකාරය00:09:25
2092019/09/22අනිච්ච දුක්ඛ විපරිනාම ධම්ම මෙනෙහි නිච්ච් සුක අත්ත අවසන් කරන විදිහ අල වීමෙන් මග වැහී ගියා00:13:38
2102019/09/21බුදු සරණයි යන්නෙහි අර්ථය00:02:57
2112019/09/19සතර කමටහන් වඩන කෙනාගේ සිත පිරිසිදු වී සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික දම්ම පූර්ණ වෙන ආකාරය00:18:46
2122019/09/19ක්‍රියා පද නාම පද කර ඇති හැටි දකින්න //කිඹුල් වත් පුර ඉතිහාසය ..00:09:11
2132019/09/19දස දහසක් සක්වළ පවතින්න දහම, බුදු දහම බව" NASA" නාසා සොයාගෙන ඇත00:12:12
2142019/09/18453. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-08 Sooriyawewa )02:08:05
2152019/09/18452. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-08 Tissamaharamaya )02:11:28
2162019/09/18කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා - 2019.09.07 හම්බන්තොට00:36:47
2172019/09/18451. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-07 Mathara )01:52:12
2182019/09/17පුද්ගල සුත්‍රය ධ්‍යාන වඩපු අය අතරමං වෙනතැන්00:13:24
2192019/09/17ඔබ ධ්‍යාන වඩන කෙනෙක්ද එසේනම් ඔබ මෙ දේශනා වෙණ දේ පසු කර ගියාද බලන්න එවිට මග පල ලැබේ00:15:56
2202019/09/17ජන්බුද්දීප හෙළ ඉතිහාස ව්‍යාපාරික පිරිස පිළිබඳ මහතෙරුණ් වහන්සේගෙන් දැනුවත් කිරීමක්❗00:04:53
2212019/09/17භාවනා කරලා බලා පොරොත්තු වෙන්නේ ධ්‍යාන නම් මග වැහෙන ආකාරය00:05:16
2222019/09/17මහා රාහුලෝ වාද සූත්‍රයේ හරය ආනාපාන සති සමාදිය00:09:45
2232019/09/16නිවණ වහන වැඩ පිළිවෙල පන්සලෙන්ම00:25:29
2242019/09/13පෙර භවයක් නැති සිතක් "නො ඉඳුල් සිතක් " හටගන්නවාද?00:02:48
2252019/09/132019 බිණර​ පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය(ප.ව.) - ගැටලු විමසීම​02:13:41
2262019/09/132019 බිණර​ පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය(පෙ.ව​.) ~ ආරභති සුත්තං ~02:43:28
2272019/09/12පටිසංකා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අරහත් පලයටම යා හැකි ආකාරය00:08:35
2282019/09/12පංච අභින්ඤා ලාභී අරහතුන් වහන්සේලා අද නැද්ද00:06:54
2292019/09/12මහා පරිනිබ්බාණ සුත්‍රයේ ඇති චත්තාරි මානි ටානානි දස්සනී යානං සං වේ ජ නී යානං00:17:50
2302019/09/10ඉන්දියාවේ වෛතුලයවාදී ත්‍රිපිටකයේ ඉතිහාසය00:24:36
2312019/09/10මාගදී බස නොදැනීමෙන් පරිවර්තනයේදී ත්‍රිලක්ඛනය වැහුනා වැහුවා ...නිවණත් වැහුනා00:13:16
2322019/09/10පජානාති තමන් තුල ඇති වන යහපත් වෙනස දැනගත යුතුයි00:20:08
2332019/09/09ඒකායන මග්ගෝ නිවණට ඇති එකම මග, ආණ පාන සති සමාදිය බව00:07:16
2342019/09/09අනාර්ය භාවනා කරන්න උපදෙස් දුන්න ගුරුවරයාට එම පාපයෙන් ගැලවිය හැකි ක්‍රමය00:02:54
2352019/09/09සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධම්ම පූර්ණ වෙන ආකාරය .කායේ කාය අනුපස්සනාව කරන ආකාරය00:03:36
2362019/09/09පිංකමක් කර අන්‍ය ආගමිකයන්ට ඒ පින පවරනකොට ඒ අය ඒ අය ගන්න දන්නවාද00:04:51
2372019/09/09පාප කිරීමට අනුබල දීම ,,කර්ම පථය හැදෙන ආකාරය00:09:55
2382019/09/09පිං කමක් කර එය උපාදනය කරගත්තම ඉපදිය හැකි තැන්00:03:18
2392019/09/09මෝහය හඳුණා ගමු .සේවනය කළ යුතු නොකළ යුතු තැන් ,දේ00:08:35
2402019/09/09පුණය පාප පහියති කරගන්නේ කෙසේද00:01:52
2412019/09/09ණය සාගරයෙන් නිදහස් විය හැකි ක්‍රමය00:01:21
2422019/09/09පිණක් කර එය තම ඤාතීන්ට පූජා කර නිවණ ප්‍රර්ථනා කල හැකිද00:01:14
2432019/09/09කුසල ධම්ම, අකුසල ධම්ම පුණ්‍ය පාප පහිනස්ස කළ හැකි ආකාරය00:05:46
2442019/09/09යථා භුත ඤාණය ලැබිය හැකි ක්‍රමය00:03:37
2452019/09/09සිල්වත් හාමුදුරුවරුන්ගේ සිල්වත්කම විශ්වවිද්‍යාලයේදී ගැලවීම00:03:53
2462019/09/09සුනාත , ධාරේත, චරාත, ධම්මේ .00:03:47
2472019/09/09කුසල ධම්ම. අකුසල ධම්ම00:10:17
2482019/09/09ප්‍රත්‍ය සංවරය.. පිණ්ඩපාත.. දාණය ..00:14:08
2492019/09/0812. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-23 am)02:46:14
2502019/09/0811. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-22 pm)02:42:56
2512019/09/08රුවන්වැලි මහා සෑයට යන අය සිරිපතුල් පාගනවා නොදැන .. සිරි පතුල් අට පිලිබඳ විස්තරය00:13:57
2522019/09/0810. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-22 am)02:33:38
2532019/09/0809. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-21 pm)02:34:53
2542019/09/0708. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-21 am)02:41:42
2552019/09/0707. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-20 pm)02:29:37
2562019/09/0706. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-20 am)02:39:08
2572019/09/0705. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-19 pm)02:26:18
2582019/09/0704. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-19 am)02:41:55
2592019/09/0703. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-18 pm)02:41:38
2602019/09/0702. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-18 am)02:48:54
2612019/09/0701. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-17 pm)02:06:25
2622019/09/04Akkhana Suththa - අක්ඛණ අසමයෝ00:27:05
2632019/09/04450. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-09-01 Pannipitiya)02:51:29
2642019/09/04449. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-31 Kadawatha)01:58:14
2652019/09/04448. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-29 Kaduwela ''Kotalawala'')01:56:53
2662019/09/04447. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-27 Malabe)01:56:54
2672019/09/03446. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-25 Pasyala)01:43:08
2682019/09/03445. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-24 Gampaha)01:42:34
2692019/09/02asoka rajathumaa00:06:25
2702019/09/01අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය00:34:55
2712019/08/31sangha bedaya - සංඝ බේදය.00:17:34
2722019/08/29Parama Sathya Kaduwela01:12:39
2732019/08/28එදා සමන මහරජු ඉදිකල මහියංගන සෑරදුන් අභියසට අද මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහතෙරුණ්00:06:20
2742019/08/28භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2019-08-12)02:14:05
2752019/08/272019 නිකිණි පෝය (ප.ව.)02:16:11
2762019/08/272019 නිකිණි පෝය (පෙ.ව.) - සුගතවිනය සූත්‍රය02:47:55
2772019/08/26පුද්ගල සුත්‍රය ධ්‍යාන ලාබීන්ටම දේශනා කරණ ලද්දකි00:15:54
2782019/08/26අරිය ධ්‍යාන හතර ලැබුවත් අපායෙන් නිදහස් නැත00:06:12
2792019/08/26බුද්ධ ඝෝෂ හාමුදුරුවන්ගේ වෛතුල්‍ය වාදී සේවය00:16:16
2802019/08/26දුටු ගැමුණු රජ තුමාගේ, ත්‍රිපිටකයේ,,විබජ්ජවාදීන්ගේ ,වහරක හාමුදුරුවන්ගේ ,ඉතිහාසය ...00:32:53
2812019/08/24Sugatha winaya -සුගත විණය සුත්තං00:17:14
2822019/08/22sathara sathipattana - මහා සතර සති පට්ටාණය.00:46:29
2832019/08/2112. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-12 am)02:41:41
2842019/08/2111. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-11 pm)02:32:27
2852019/08/2110. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-11 am)02:40:30
2862019/08/2109. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-10 pm)02:45:11
2872019/08/2108. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-10 am)02:40:02
2882019/08/2107. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-09 pm)02:42:41
2892019/08/19එදා සමන මහරජු ඉදිකල මහියංගන සෑරදුන් අභියසට අද මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර මහතෙරුණ් වහන්සේ වැඩමකිරීම.00:06:20
2902019/08/1806. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-09 am)02:46:01
2912019/08/1805. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-08 pm)02:42:14
2922019/08/1804. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-08 am)02:42:46
2932019/08/1803. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-07 pm)02:44:26
2942019/08/1802. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-07 am)02:42:10
2952019/08/1801. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-08-06 pm)02:08:35
2962019/08/142019 නිකිණි පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය(ප​.ව​.) - ගැටළු විමසීම​02:15:45
2972019/08/142019 නිකිණි පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය(පෙ.ව​.) - සුගතවිනයසුත්තං02:47:40
2982019/08/12සමාලෝචනය - මීරිගම (2019-07-26)01:53:51
2992019/08/11විපරිණාමයට පත්වීම00:04:56
3002019/08/0712. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම ( 2019-07-26 am)02:48:06
3012019/08/0711. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-25 pm)02:36:16
3022019/08/0710. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-25 am)02:34:29
3032019/08/0709. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-24 pm)02:24:06
3042019/08/0708. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-24 am)02:42:54
3052019/08/0707. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-23 pm)02:39:31
3062019/08/0706. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-23 am)02:44:00
3072019/08/0705. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-22 pm)02:38:22
3082019/08/07ද්වේශයක් ආ විට මෛත්‍රී කළයුත්තේ කාටද ..?මොකටද.?00:19:09
3092019/08/0704. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-22 am)02:42:32
3102019/08/0603. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-21 pm)02:46:41
3112019/08/0602. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-21 am)02:42:04
3122019/08/0601. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-20 pm)02:04:40
3132019/08/06444. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-04 Pannipitiya)02:45:49
3142019/08/06443. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-08-03 Bandaragama)01:54:51
3152019/08/06442. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-07-28 Panadura)01:45:09
3162019/08/06441. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-07-27 Malambe)01:54:35
3172019/08/05මහතෙරුණ් වහන්සේ රඹකැන්ඔය, හෙන්නැනිගල, මාදුරුඔය විශේෂ බලකා පුහුණු පාසලට වැඩමකිරීම 200:10:07
3182019/08/05මහතෙරුණ් වහන්සේ රඹකැන්ඔය, හෙන්නැනිගල, මාදුරුඔය විශේෂ බලකා පුහුණු පාසලට වැඩමකිරීම 100:11:01
3192019/08/05භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2019-07-11)02:45:36
3202019/08/05දුතිය ලෝක ධම්ම සූත්‍රය මුළු බුදු දහමම එක සූත්‍රයක00:24:21
3212019/08/04මෙතරම් පැහැදිලිව සාක්ෂි තිබියදී අප සිරි මහා මුනිඳු ඉන්දියාවට පැටෙවුවේ කවුද ..00:21:23
3222019/08/02මහතෙරුණ් වහන්සේ රඹකැන්ඔය, හෙන්නැනිගල, මාදුරුඔය විශේෂ බලකා පුහුණු පාසලට වැඩමකිරීම00:21:07
3232019/08/02මහතෙරුණ් වහන්සේ ගුරුලුපොතට වැඩමකිරීම00:10:35
3242019/08/01මහතෙරුණ් වහන්සේ ගුරුලුපොතට වැඩමකිරීම00:10:35
3252019/07/29බිත්තර එළකිරි වැනි දෑ ආහාරයට ගැනීමෙන් පාපයක් සුදුවේද...?00:02:50
3262019/07/29සක්මන් භාවනාවේදී සක්මන් කිරීමේ අරමුණ කුමක්ද ....?00:05:49
3272019/07/252019 ඇසල පෝය (පෙ.ව.)02:42:28
3282019/07/252019 ඇසල පෝය (ප.ව.)02:15:03
3292019/07/24440. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-07-14 Lunuwila)01:43:29
3302019/07/2412. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-11 am)02:42:45
3312019/07/2311. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-10 pm)02:39:45
3322019/07/2310. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-10 am)02:41:09
3332019/07/2309. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-09 pm)02:45:32
3342019/07/2308. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-09 am)02:37:16
3352019/07/2307. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-08 pm)02:38:31
3362019/07/2306. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-08 am)02:42:49
3372019/07/2305. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-07 pm)02:41:28
3382019/07/2304. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-07 am)02:43:13
3392019/07/2303. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-06 pm)02:46:15
3402019/07/2302. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-06 am)02:43:23
3412019/07/2301. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-07-05 pm)02:14:40
3422019/07/21චචක්ක සුත්‍රය අසනකෙනාත් දේශනා කරනකෙනාත් අරහත් පල ලැබූ බව00:39:36
3432019/07/21Meewanapalane siri dhammalankara himi. Isinbassagala dhamma deshanaya01:25:45
3442019/07/19ආයුෂ හා මරණය00:07:59
3452019/07/19අපේ ත්‍රිපිටක උරුමය00:03:32
3462019/07/17මහා මායා දේවියගේ සිදුවුනු ලිංග විපර්යාසයෙහි ඇත්ත කථාව - මහතෙරුණ් වහන්සේ පෙන්වා දෙයි00:04:00
3472019/07/162019 ඇසළ පොහොය සජීව විකාශය(ප​.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:14:49
3482019/07/162019 ඇසළ පොහොය සජීව විකාශය(පෙ.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:42:33
3492019/07/07වෙසක් සමයේ ඉන්දීය භාරතයේ සංචාරය කල නොහැකිද❓00:13:12
3502019/07/05සිරිපාදය adam's peak උනේ මෙහෙමයි00:05:32
3512019/07/04439. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-06-30 pannipitiya)02:51:26
3522019/07/04438. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-06-29 Bandaragama)01:49:02
3532019/07/03බුදුන් ඉපදීම, බුදුවීම , පිරිනිවන සිදුවූ ස්ථානවල වැදගත් කම00:11:49
3542019/07/03අරහතුන්වහන්සේලා වර්ග කිරීම00:02:55
3552019/07/03බුදුන් දුෂ්කරක්‍රියා කල ප්‍රදේශය00:03:22
3562019/07/03දහම් ගැටලු 700:05:31
3572019/07/03දහම් ගැටලු 1000:02:45
3582019/07/03දහම් ගැටලු 600:07:03
3592019/07/03දහම් ගැටලු 200:06:13
3602019/07/03දහම් ගැටලු 900:03:30
3612019/07/03දහම් ගැටලු 400:04:39
3622019/07/03දහම් ගැටලු 800:02:24
3632019/07/03දහම් ගැටලු 100:05:06
3642019/07/03දහම් ගැටලු 500:03:24
3652019/07/03මාගධි සබ්ද නීති ප්‍රකරණය ලිවීම00:04:59
3662019/07/03දහම් ගැටලු 300:02:26
3672019/07/03හෙළ ඉතිහාසය00:06:00
3682019/07/03බුදුන්ගේ අවසන් වස්කාලය00:03:24
3692019/07/03භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2019-06-14)02:08:38
3702019/07/02437. පරම සත්‍යය - දිගන (මහනුවර) (2019-06-23 AM Mahanuwara )02:00:25
3712019/07/02436. පරම සත්‍යය - (2019-06-23 PM බිබිල කොටගම ආරණ්‍යය සේනාසනය)01:29:46
3722019/06/24435. පරම සත්‍යය - කොට්ටාව (2019-06-22 Kottawa)01:54:57
3732019/06/232019 පොසොන් පෝය (පෙ.ව.)02:57:08
3742019/06/2312. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-14 am)02:46:18
3752019/06/2311. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-13 pm)02:44:57
3762019/06/2310. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-13 am)02:39:27
3772019/06/2309. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-12 pm)02:44:09
3782019/06/2308. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-12 am)02:33:51
3792019/06/2307. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-11 pm)02:43:49
3802019/06/2306. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-11 am)02:45:57
3812019/06/2305. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-10 pm)02:39:26
3822019/06/2304. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-10 am)02:51:10
3832019/06/2303. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-09 pm)02:44:34
3842019/06/2302. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-09 am)02:48:13
3852019/06/2301. බුද්ධ භාවනා මිරිගම (2019-06-08 pm)01:49:26
3862019/06/21ත්‍රිපිටකය විකුර්ති කිරිම 0200:10:10
3872019/06/21ත්‍රිපිටකය විකුර්ති කිරිම 0100:10:04
3882019/06/21ධර්ම විකුර්ති කිරිම00:08:58
3892019/06/21දුටුගැමුණු රජුට වැරදුන තැන00:02:38
3902019/06/21ධර්ම ගැටලු 100:05:55
3912019/06/21ධම්මේසු ධම්ම අනුපස්සනා00:17:45
3922019/06/21මහතෙරුණ් වහන්සේ සැලව සහ දෙවනගලට වැඩමකිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:15:33
3932019/06/17"දිවයින" පුවත්පතේ ලිපිපෙළට මහතෙරුණ් වහන්සේගෙන් පිළිතුරක් ❗00:05:02
3942019/06/162019 පොසොන් පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය​(ප​.ව​.)02:11:12
3952019/06/162019 පොසොන් පොහොය සජීව විකාශය - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධම්මායතනය​(පෙ.ව​.)02:49:48
3962019/06/15434. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-06-05 Kiridiwella )02:01:59
3972019/06/15433. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-06-02 Negombo)01:41:21
3982019/06/15432. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-06-01 Bandaragama)01:57:19
3992019/06/07ඔබ භාවනා කරන්නෙක්ද?? එසේනම් භාවනා කරන හැටි,,, ලැබෙන පලය දැනගෙන කිරීමයි කල යුත්තේ ..00:38:35
4002019/06/06රටට සෙත් පතා මෙම පිරිසිඳු සත්‍යය ක්‍රියා බලය සියලුදෙනා පතුරවමු❗(මහඅරහතුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් පරිදි)00:04:49
4012019/06/06නිවන් දැකීමට සුදුසු පුද්ගලයෙක් වීමට මේ ක්‍රමවේදය භාවිතා කරන්න ..00:34:00
4022019/06/03431. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-05-25 Maha Nuwara)01:56:55
4032019/06/03430. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-05-26 Panadura)01:48:53
4042019/06/02එදා බුදුන් දවස විශාලා මහනුවර අද හාස්කම් වලින් පිරි කැබිලිත්ත යි - Kebiliththa00:05:53
4052019/06/01නිබ්බාණ මාර්ගයේ යන සියලුම දෙනා මේ වටිනා අතීතය දැනගන්න..00:22:32
4062019/06/01429. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-05-19 Rajagiriya)01:33:36
4072019/05/29බුදු දහම කාටවත් නැසිය නොහැකි බව නාසා ආයතයන ඔප්පු කර අවසන්00:12:01
4082019/05/28හෙළ බොදු ඉතාසයෙන් බිඳක්00:29:19
4092019/05/27දැන හෝ නොදැන ධර්මය විකුර්ති කරපු තැන්00:24:17
4102019/05/27සමාලෝචනය බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-15)02:09:06
4112019/05/272019 වෙසක් පොහොය (ප.ව. ​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:39:32
4122019/05/272019 වෙසක් පොහොය (පෙ.ව. ​) - "සම්මා දිට්ඨි සූත්‍ර දේශණාව"02:44:32
4132019/05/2612. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-15 am)02:44:41
4142019/05/2611. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-14 pm)02:46:53
4152019/05/2510. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-14 am)02:41:08
4162019/05/2509. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-13 pm)02:35:16
4172019/05/2508. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-13 am)02:43:47
4182019/05/2507. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-12 pm)02:44:36
4192019/05/2506. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-12 am)02:40:30
4202019/05/2505. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-11 pm)02:43:34
4212019/05/2504. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-11 am)02:39:32
4222019/05/2503. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-10 pm)02:47:58
4232019/05/2502. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-10 am)02:44:16
4242019/05/2501. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-05-09 pm)01:54:25
4252019/05/24428. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-05-16 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය බත්තරමුල්ල)01:16:17
4262019/05/23නිවන් සාක්සාත් කරගන්න වෙන කර්මයක් ඇත්තේම නැ00:13:55
4272019/05/20පිටසක්වල ජීවීන් ඇත්තටම ඉන්නවා ද❓00:02:01
4282019/05/18ඤාතීන්ට පිං දිය යුතුයි, කැප කොට පිං පමුණුවා මුදවා නිදහස් කල හැකියි00:29:51
4292019/05/18වෙසක් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​.)​ - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:39:31
4302019/05/18වෙසක් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.)​ - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:45:57
4312019/05/17පිටසක්වල වල ජීවීන් අැත්තටම ඉන්නවද❓00:02:01
4322019/05/17සම්මා දිට්ඨි සූත්‍ර දේශණාව01:31:32
4332019/05/14දුතියලෝක ධම්ම සූත්‍රය00:18:59
4342019/05/12ත්‍රිපිටක ඉතිහාසය00:12:36
4352019/05/11කින්ති සූත්‍රය00:29:00
4362019/05/10මෙවන් රටක උතුම් බුදුකෙනෙකු ඉපදෙයිද ❓00:20:53
4372019/05/10''ඉතිහාසයෙන් අපට වැරදුනු තැනක්''00:15:02
4382019/05/10පුරාවිද්‍යාඥයින් සත්‍ය ඉතිහාසය හෙළි නොකරන්නේ ඇයි ?00:14:30
4392019/05/10මහානායක හිමිවරුන්ට කළ විවෘත ආරාධනය​ !00:18:46
4402019/05/08සබ්බ ධම්ම මූල පරියාය සූත්‍රය00:28:24
4412019/05/08සත්ත උට්ටාන කුසල සූත්‍රය00:51:00
4422019/05/052019 බක් පොහොය (පෙ.ව. ​) - "සම්මා දිට්ඨි සූත්‍ර දේශණාව"03:04:11
4432019/05/052019 බක් පොහොය ​(ප.ව ​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය.​01:49:19
4442019/05/04බක් පොහොය සජීවී විකාශය​(ප​.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:16:15
4452019/05/03ඔබත් මේ අභිසංකාර කර සසරේ යන්න කැමතිද ..පිං ,,පවු, ,ධ්‍යාන..00:26:22
4462019/05/03427. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-04-21 Kottawa )02:00:40
4472019/05/02ගිරිමානන්දී සුත්‍රය00:50:29
4482019/05/02426. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-04-16 Narammala )01:34:01
4492019/04/26බුදු දහම තාවකාලික සුවයන් සඳහා නොවේ00:05:43
4502019/04/24සං පිලිබඳ විග්‍රහයක්00:04:58
4512019/04/24ධර්මානු කූලව ගෙදර ප්‍රශ්න විසඳන ආකාරය00:02:53
4522019/04/20නායක හාමුදුරුවෝ ලද අත්දැකීම් දේශනා කර උන්වහන්සේ ලබපු අත්දැකීම් පෙන්වාදෙයි ...00:05:20
4532019/04/19බක් පොහොය සජීවී විකාශය​(ප​.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:13:20
4542019/04/19බක් පොහොය සජීවී විකාශය​(ප​.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:30:28
4552019/04/19බක් පොහොය සජීවී විකාශය​(සිල් සමාදන් වීම​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:45:42
4562019/04/18ධාතු මනසිකාරය,, නවසිවතික සරීරය00:13:55
4572019/04/18කායේ කාය අණු පස්සි වී හරති00:15:52
4582019/04/1712. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-09 am)02:45:54
4592019/04/1611. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-08 pm)02:45:34
4602019/04/1610. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-08 am)02:44:50
4612019/04/1609. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-07 pm)02:39:17
4622019/04/1608. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-07 am)02:45:24
4632019/04/1607. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-06 pm)02:48:41
4642019/04/1606. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-06 am)02:41:48
4652019/04/1605. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-05 pm)02:39:18
4662019/04/1604. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-05 am)02:45:53
4672019/04/1603. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-04 pm)02:53:10
4682019/04/1602. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-04 am)02:50:57
4692019/04/1601. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-04-03 pm)02:14:02
4702019/04/14425. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-04-11 Bentota)01:13:08
4712019/04/14aanapaana sathi samaadi pabba-ආනාපාන සති සමාදී පබ්බය00:53:32
4722019/04/12pubbetha katha punyatha shakthiya -පුබ්බෙත කත පුණ්ඤතා ශක්තිය00:05:45
4732019/04/12pina -පුණ්‍ය පාප පහීනස්ස00:16:30
4742019/04/10buddha-bhawana බුදු දහමේ ධ්‍යාන වැඩිල්ලක් නැත00:29:22
4752019/04/05සංමතයේ නාම පද වූ මාගදී බසේ ක්‍රියා පද හඳුණා ගමු00:27:59
4762019/04/04භාවනා සමාලෝචනය (2019-02-15)02:37:17
4772019/04/03for mediators,භාවණා යෝගීන් සඳහා00:21:09
4782019/04/02ariya dhyanaya00:21:23
4792019/04/02424. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03-31 pannipitiya)02:39:00
4802019/04/01423. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03-25 Matale)01:28:18
4812019/04/01මීවනපලානේ හිමියන් බොරු කියන්නේ ඇයි.00:00:31
4822019/03/292019 මැදින් පෝය (ප.ව.)01:56:35
4832019/03/292019 මැදින් පෝය (පෙ.ව.) - "පංච ඉට්ඨ ධම්ම සූත්‍රය"02:46:54
4842019/03/2912. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-15 am)02:38:08
4852019/03/2911. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-14 pm)02:33:42
4862019/03/2910. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-14 am)02:37:52
4872019/03/2809. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-13 pm)02:36:30
4882019/03/2808. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-13 am)02:39:38
4892019/03/2807. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-12 pm)02:34:08
4902019/03/2806. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-12 am)02:41:32
4912019/03/2805. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-11 pm)02:37:59
4922019/03/2804. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-11 am)02:36:17
4932019/03/2803. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-10 pm)02:38:59
4942019/03/2802. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-10 am)02:37:45
4952019/03/2801. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-03-09 pm)02:08:39
4962019/03/23tripitaka00:06:45
4972019/03/22මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය තුමියගේ සිරිසද්ධම්ම සාකච්ඡාව (ගයනි රණසිංහ මහත්මිය)01:37:01
4982019/03/22422. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03-17 Bandaragama )01:51:31
4992019/03/202019 - මැදින් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:55:12
5002019/03/202019 - මැදින් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:47:13
5012019/03/202019 - මැදින් පොහොය සජීවී විකාශය(සිල් සමාදන් වීම​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:14:53
5022019/03/13Isin Bassagala01:25:45
5032019/03/11මහියංගනයේ දී ධර්ම දේශනාව01:31:05
5042019/03/11සෝතාපන්න ඵලය01:16:40
5052019/03/11videoplayback 900:44:47
5062019/03/11බුද්ධ ඥාණ00:53:51
5072019/03/11චේතෝ විමුක්තිය හා ප්‍රඥ්ඥා විමුක්තිය01:14:44
5082019/03/11චත අරිය සත්ය00:51:29
5092019/03/11කල්යාන මිත්‍ර සම්පත්තිය00:54:58
5102019/03/09Thipariwattaya තිපරිවට්ටය00:52:54
5112019/03/092019- නවම් පොහොය 'සංයොජන පුග්ගල සුත්‍රය' - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:44:36
5122019/03/082019 - නවම් පොහොය (ප​.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:18:03
5132019/03/07420. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03-03 Pannipitiya )02:40:11
5142019/03/06421. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03-04 Ranala (Hanwella )01:37:16
5152019/03/05419. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-03- 02 Kelaniya )01:45:20
5162019/03/052019.03.01 (කළුතර කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා)01:27:24
5172019/03/032019.02.27 (පිලියන්දල කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා)01:16:59
5182019/02/282019.02.24 දින '' විශේෂ දර්ම දේශනාව '' - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:34:23
5192019/02/27බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද❓- වෛද්‍යවරුන්ගේ අදහස් | Budun Upanne Lankaweda ❓01:33:37
5202019/02/26418. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-02-23 Ratnapura )01:45:43
5212019/02/2507 Siduhath kumaru ipaduna lumbiniya00:23:24
5222019/02/2312. බුද්ධ භාවනා (2019-02-15 am)02:35:28
5232019/02/2311. බුද්ධ භාවනා (2019-02-14 pm)02:46:35
5242019/02/2210. බුද්ධ භාවනා (2019-02-14 am)02:42:44
5252019/02/2209. බුද්ධ භාවනා (2019-02-13 pm)02:39:25
5262019/02/2208. බුද්ධ භාවනා (2019-02-13 am)02:42:41
5272019/02/2207 . බුද්ධ භාවනා (2019-02-12 pm)02:44:24
5282019/02/2206. බුද්ධ භාවනා (2019-02-12 am)02:42:09
5292019/02/2205. බුද්ධ භාවනා (2019-02-11 pm)02:47:53
5302019/02/2204. බුද්ධ භාවනා (2019-02-11 am)02:52:38
5312019/02/2203. බුද්ධ භාවනා (2019-02-10 pm)02:50:36
5322019/02/2202. බුද්ධ භාවනා (2019-02-10 am)02:48:09
5332019/02/2201. බුද්ධ භාවනා (2019-02-09 pm)01:54:38
5342019/02/192019 - නවම් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:18:04
5352019/02/192019 - නවම් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:39:40
5362019/02/192019 - නවම් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:56:55
5372019/02/192019 - නවම් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:03:15
5382019/02/192019 - නවම් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:15:57
5392019/02/17417. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-02-16 Mahanuwara (Kundasale)01:40:30
5402019/02/16416. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-02-04 Wadduwa )01:57:15
5412019/02/11ආර්ය දැහැන් යනු මොනවාද​? එයින් අතරමං වීමක් සිදු වේද​?00:03:07
5422019/02/11ත්‍රිපිටකයේ පුග්ගල සූත්‍රයේ සඳහන් වන පරිදි ධ්‍යාන ලබා මග ඵල නොලැබෙන​​ ආකාරය කුමක්ද​?00:07:51
5432019/02/11සතර අසඥ්ඥ තල යනු මොනවාද? ඒවායේ ඇත්තේ හොඳක්ද නරකක්ද​?00:05:24
5442019/02/11සුද්දාවාස බඹ ලොවට යන්නේ කුමන පුද්ගලයන් ද​? ආර්‍ය දැහැන් වඩා සෝවාන් විය හැකිද​?00:06:31
5452019/02/06බුදුන් උපන් දේශය දැන ගැනීම සහනිවන් දැක ගැනීම00:09:43
5462019/02/05දස දහසක් සක්වළට බුදුහඬ ඇසෙන බ්‍රහ්මස්‌වරය යනු කුමක්ද​?00:01:59
5472019/02/05සසංකාරික, අසංකාරික සහ අනාගාමී ගන්ධබ්බ තලයන් අතර සංබන්ධය කුමක්ද​?00:06:45
5482019/02/05පරතෝඝෝෂික බව අබිමුකව සිටියත් එහෙත් ඔබ වහන්සේ නොපෙනුනොත් නොලැබේද​?00:01:05
5492019/02/05මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද​?00:03:00
5502019/02/05මැණික් කැපීම ලංකාවට ආවේනිකද​?00:00:24
5512019/02/05රජස් යනු කුමක්ද​?00:00:53
5522019/02/05රහතුන් සහ අරිහතුන් යන​ වචන අතර වෙනසක් තිබේද​?00:01:28
5532019/02/05හිරිවඩුන්න බෝධිය අභියස කල යුත්තේ කුමක්ද​?00:02:58
5542019/02/05දවස් 7ක් ඇතුලත කල්ප 91ක් තුල එකතුවූ කෙලෙස් ඉවත් කල හැකිද​?00:00:26
5552019/02/05ජාතක කතා බිහිවූයේ කෙසේද​?00:03:37
5562019/02/05රෑපරාග අරෑපරාග යනු කුමක්ද​?00:02:39
5572019/02/05ඇත නැත යන්න බුද්ධ දේශ​නාවක්ද​?00:03:48
5582019/02/05හේතුඵලයට සහ ණ​ය විනයට ගලපා බලන්නේ කෙසේද​?00:03:09
5592019/02/04භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2019-01-18)03:11:08
5602019/02/04415. "පුග්ගල සූත්‍රය"(2019-02-03 Pannipitiya )02:48:58
5612019/02/03414. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-01-26 Malabe )01:53:53
5622019/02/01ආර්යධ්‍යාන වැඩීම මගඵල ලැබීමට බාධාවක්ද​?00:04:05
5632019/02/01සුනාපරන්තය යනු කුමක්ද​?00:00:44
5642019/02/01පිරිත් දේසනා කිරීමෙන් වන්නේ කුමක්ද​?00:03:49
5652019/02/01බත්පත කෑමට පෙර කලයුතු යුතුකම කුමක්ද​?00:03:30
5662019/02/01ආර්යධ්‍යාන වැඩීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් වේද​?00:04:26
5672019/01/312019.01.27 "හෙළ ඉතිහාසය" විවෘත ගැටළු සාකච්ඡාව, මහතෙරුණ් වහන්සේ සමඟ.02:04:13
5682019/01/31මතු පරපුර වෙනුවෙන් නිවැරදි දහමත් නිවැරදි හෙළ බොදු ඉතිහාසයත්.00:06:12
5692019/01/3012. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-23 am)02:44:47
5702019/01/3011. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-23 pm)02:40:06
5712019/01/3010. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-23 am)02:40:41
5722019/01/3009. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-22 pm)02:48:16
5732019/01/3008. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-22 am)02:33:49
5742019/01/3007. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-21 pm)02:48:08
5752019/01/3006. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-21 am)02:38:38
5762019/01/3005. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-20 pm)02:50:37
5772019/01/3004. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-20 am)02:49:32
5782019/01/3003. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-19 pm)02:51:43
5792019/01/3002. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-19 am)02:49:59
5802019/01/3001. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2019-01-18)02:20:12
5812019/01/302019.01.27 දින '' විශේෂ දර්ම දේශනාව '' - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:43:26
5822019/01/27දරුවන් කාටූන් බැලීම සුදුසුද​?00:00:33
5832019/01/27මුදල් ණය ගෙවීමට නොහැකි වූ විට කලයුතු දේ කුමක්ද​?00:01:30
5842019/01/27ආනපාන​ සති භාවනාව කිරීමේදී ප්‍රායෝගිකව අපහසුතා ඇතිවේද​?00:02:52
5852019/01/27චරිත ඝාතනයක් වු පසු එයින් මිදෙන්නේ කෙසේද​?00:02:23
5862019/01/27දෙවියන්ට මනසක් ඇත්තේම නැද්ද​?00:01:55
5872019/01/27මහාමයා දේවිය අරිහත් නොවුයේ ඇයි?00:00:31
5882019/01/27පාප මිතුරා දැනගන්නේ කෙසේද​?00:01:22
5892019/01/27අජීවි වස්තුවකට ද්වේෂ සිතක් ඇතිකරගත යුතුද​?00:01:12
5902019/01/27ඥාතීන්ට නිවැරදිව පිං දෙන්නේ කෙසේද​?00:04:15
5912019/01/27ජේසුස් තුමා බෝසත් කෙනෙක්ද​?00:01:01
5922019/01/26සුමන සමන් දෙවියන් සහ ඇතා අතර සම්බන්ධය​ කුමක්ද​?00:04:40
5932019/01/25අසංඥ ත​ල වලට යන අය ඒ නියමිත කල්ප කාලය ගෙවිය යුතුද​?00:02:54
5942019/01/25අසංඥ තල වලින් මිදුනු පසු කුමක් වේද​?00:03:29
5952019/01/20අරිහත් වු පසු කායික වෙනස් විමක් සිදුවේද​?00:02:14
5962019/01/20අනුසය සහ සමුදය දෙකක්ද​?00:00:50
5972019/01/20අනාගාමී ගන්ධබ්බ උත්තමයාගේ ස්වභාවය කුමක්ද​?00:01:08
5982019/01/20අනාගතයේදී අරිහතුන් වහන්සේලා බිහිවේද​?00:01:36
5992019/01/20අදුක්කම අසුඛය වේදනාවක්ද​00:00:43
6002019/01/202019 - දුරුතු පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:58:01
6012019/01/202019 - දුරුතු පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:48:53
6022019/01/10''තතිය චේතනා සූත්‍රය'' - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:43:06
6032019/01/09413. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-01-06 Pannipitiya )02:39:07
6042019/01/09412. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2019-01-03 Mahiyanganaya )02:46:51
6052019/01/05භාවනා සමාලෝචනය - සූරියවැව (2018-12-20)02:15:00
6062019/01/032018.12.30 "හෙළ ඉතිහාසය" විවෘත ගැටළු සාකච්ඡාව, මහතෙරුණ් වහන්සේ සමඟ.01:36:36
6072019/01/032018.12.30 දින '' මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය'' - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය.02:49:57
6082019/01/01භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-12-08)03:08:15
6092018/12/31411. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-12-29 Veyangoda )02:06:20
6102018/12/31ධර්මාශෝක රජු ලංකාවේද ❓❓සත්‍යය දැන ගන්න.00:06:58
6112018/12/2911. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-20 am)02:46:31
6122018/12/2910. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-19 pm)02:46:34
6132018/12/2909. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-19 am)02:53:45
6142018/12/2908. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-18 pm)02:36:38
6152018/12/2907. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-18 am)02:51:18
6162018/12/2906. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-17 pm)02:47:24
6172018/12/2905. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-17 am)02:54:50
6182018/12/2904. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-16 pm)02:50:37
6192018/12/2903. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-16 am)02:48:17
6202018/12/2902. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-15 pm)02:44:25
6212018/12/2901. බුද්ධ භාවනා - සූරියවැව (2018-12-15am)03:00:26
6222018/12/262018.12.25 දින '' ඡ ඡක්ක සුත්‍රය" සහ "දුතියලොකධම්ම සුත්‍රය"02:13:24
6232018/12/222018 උඳුවප් පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​.)02:21:42
6242018/12/222018 උඳුවප් පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​.​)00:06:26
6252018/12/222018 උඳුවප් පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​.​)02:39:35
6262018/12/2108 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 08 am02:47:18
6272018/12/2111 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 09 pm02:42:32
6282018/12/2110 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 09 am02:49:58
6292018/12/2106 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 07 am02:45:34
6302018/12/2103 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 05 pm02:42:59
6312018/12/2102 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 05 am02:44:45
6322018/12/2112 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 10 am02:49:33
6332018/12/2109 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 08 pm02:40:27
6342018/12/2107 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 07 pm02:41:57
6352018/12/2105 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 06 pm02:50:05
6362018/12/2104 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 06 am02:44:09
6372018/12/2001 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 04 pm02:04:15
6382018/12/2002 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 05 am02:44:45
6392018/12/2012 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 10 am02:49:33
6402018/12/2011 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 09 pm02:42:32
6412018/12/2001 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 04 pm02:04:15
6422018/12/2010 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 09 am02:49:58
6432018/12/2009 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 08 pm02:40:27
6442018/12/2008 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 12 08 am02:47:18
6452018/12/02410. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-12-02 pannipitiya)02:46:27
6462018/11/302018.11.25 "හෙළ ඉතිහාසය" විවෘත ගැටළු සාකච්ඡාව, මහතෙරුණ් වහන්සේ සමඟ.01:46:01
6472018/11/26මහාචාර්ය කරුණාරත්න මහත්මාගෙන් ඔබ සැමට විශේෂ පනිවිඩයක්01:21:25
6482018/11/24භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-11-16)02:56:42
6492018/11/22ඉල් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​01:41:49
6502018/11/22ඉල් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:39:48
6512018/11/22ඉල් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​.​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:00:34
6522018/11/22ඉල් පොහොය සජීවී විකාශය(සිල් සමාදන් වීම​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:12:37
6532018/11/21භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-10-19)02:48:30
6542018/11/2012. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-16 am)02:39:59
6552018/11/2011. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-15 pm)02:35:42
6562018/11/2010. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-15 am)02:44:14
6572018/11/2009. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-14 pm)02:33:46
6582018/11/2008. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-14 am)02:42:51
6592018/11/2007. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-13 pm)02:23:19
6602018/11/2006. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-13 am)02:40:08
6612018/11/2005. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-12 pm)02:46:45
6622018/11/2004. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-12 am)02:44:09
6632018/11/2003. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-11 pm)02:48:46
6642018/11/2002. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-11 am)02:50:30
6652018/11/2001. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-11-10 pm)02:15:14
6662018/11/19409 . පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-11-17 Nugegoda )01:16:13
6672018/11/18408 . පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-11-06 Bandaragama )01:57:24
6682018/11/17සං දේශනාව01:05:47
6692018/11/08( 02 කොටස ) බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද ? Budun Upanne Lankaweda ?02:18:49
6702018/11/06407. පරම සත්‍යය - Parama Sathya "තතිය අනාගත භය සුත්තං" (2018-11-04 Pannipitiya )02:43:12
6712018/11/0412 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 18pm02:38:21
6722018/11/0411 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 18am02:37:42
6732018/11/0410 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 17pm02:42:19
6742018/11/0409 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 17am02:39:46
6752018/11/0408 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 16pm02:42:03
6762018/11/0406 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 15pm02:43:04
6772018/11/0407 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 16am02:00:38
6782018/11/0405 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 15am02:40:52
6792018/11/0404 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 14pm02:42:10
6802018/11/0403 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 14am02:36:18
6812018/11/0402 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 13pm02:43:23
6822018/11/0401 බුද්ධ භාවනා මීරිගම 2018 10 13am01:54:20
6832018/11/03"නීතිමය තත්වය" -බුදුන් උපන් ලංකාව සහ සිරිසද්ධර්මය00:09:24
6842018/11/032018.11.01 මීගොඩ කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා - කෙලෙස් නසන ධම්ම සාකච්ඡා01:09:45
6852018/11/02මීවනපලානේ හිමියන්ගෙන් දහම දැකගත් අභිඤ්ඤාලාබී හිමිනමගේ සුවිශේෂී ප්‍රකාශය.01:06:33
6862018/11/02බුදුන් උපන් රට කුමක්ද? BUDUN UPAN RATA KUMAKDA ? දඹදිව පිහිටියේ කොහේද ?01:07:22
6872018/11/01උපකුලපතිතුමන්ගෙන් හෙළ වැසියන්ට විශේෂ උපදෙසක්01:25:03
6882018/11/012018.10.28 දින විශේෂ සිරි සද්ධර්ම දේශනාව - පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය.02:52:51
6892018/10/26405 . පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-10-21 සෙවනගල මොරකැටිය හබරත්තාවල ධම්මපාල විවේක සේනාසනයේදී )01:48:45
6902018/10/26405 . පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-10-21 හම්බන්තොට බැරගම ගල්විල පුරාණ රජමහා විහාරයේ දී )02:16:08
6912018/10/25404 . පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-10-20 Thangalla )01:11:51
6922018/10/24වප් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​00:00:27
6932018/10/242018 - වප් පොහොය සජීවී විකාශය(ප​.ව​.) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:15:30
6942018/10/242018 - වප් පොහොය සජීවී විකාශය(පෙ.ව​) - මීරිගම පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය​02:44:18
6952018/10/17අපේ රටේ බුදුන්ට සම්බන්ද ස්ථාන සාමාන්‍ය මහජනතාවට දැක බලා ගන්නට කටයුතු සැලසෙන්නෙ නැත්තේ ඇයි00:03:54
6962018/10/15හිටපු ඇමති තුමන්ගේ විශේෂ භාවනා සමාලෝචනය00:23:14
6972018/10/07403. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-10-07 pannipitiya)02:47:19
6982018/10/06භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-09-14)02:52:36
6992018/09/3012. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-14 am)02:40:41
7002018/09/3011. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-13 pm)02:38:02
7012018/09/3010. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-13 am)02:39:16
7022018/09/3009. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-12 pm)02:43:34
7032018/09/3008. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-12 am)02:45:18
7042018/09/3007. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-11 pm)02:41:03
7052018/09/2906. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-11 am)02:41:16
7062018/09/2905. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-10 pm)02:44:30
7072018/09/2904. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-10 am)02:45:55
7082018/09/2903. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-09 pm)02:44:59
7092018/09/2902. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-09 am)02:46:48
7102018/09/2901. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-09-08 pm)02:06:45
7112018/09/27402. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-09-16 pannipitiya)02:43:23
7122018/09/24බිනර​ පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​.​)02:13:53
7132018/09/24බිනර​ පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​.​)02:46:39
7142018/09/22{11 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:37:39
7152018/09/18401. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-09-17 Warakapola )01:06:49
7162018/09/08භාවනා සමාලෝචනය - බිබිල (2018-09-01)02:22:57
7172018/09/0706. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-29 pm)02:30:49
7182018/09/07pawathma saha nawathma-පැවැත්ම සහ නැවැත්ම00:10:01
7192018/09/0711. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-09-01 am)02:48:02
7202018/09/0610. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-31 pm)02:35:12
7212018/09/0609. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-31 am)02:46:22
7222018/09/0608. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-30 pm)02:22:01
7232018/09/0607. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-30 am)02:48:36
7242018/09/0605. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-29 am)02:46:39
7252018/09/0604. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-28pm)02:29:20
7262018/09/0603. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-28 am)02:45:54
7272018/09/0602. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-27 pm)02:35:17
7282018/09/0601. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-08-27 am)02:43:05
7292018/09/02400. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-09-02 Kadawatha)02:00:24
7302018/09/02භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-08-12)02:59:41
7312018/08/302018 නිකිණි පෝය (ප.ව.) - Nikini Poya (PM)01:54:09
7322018/08/30ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය -අරි අට මග -ari ata maga00:04:57
7332018/08/292018 නිකිණි පෝය (පෙ.ව.) - Nikini Poya (AM)02:33:19
7342018/08/29399. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-08-19 Peradeniya)02:03:42
7352018/08/2911. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-11 pm)02:50:21
7362018/08/2912 . බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-12 am)02:43:36
7372018/08/29398. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-08-18 Ambepussa)00:58:22
7382018/08/2910. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-11 am)02:44:39
7392018/08/2909. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-10 pm)02:37:01
7402018/08/2908. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-10 am)02:41:02
7412018/08/2907. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-09 pm)02:30:18
7422018/08/2906. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-09 am)02:43:46
7432018/08/2905. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-08 pm)02:47:36
7442018/08/2804. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-08 am)02:41:07
7452018/08/2803. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-07 pm)02:40:46
7462018/08/2802. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-07 am)02:49:17
7472018/08/2801. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-08-06 pm)02:07:55
7482018/08/25නිකිණි පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​.​)01:52:58
7492018/08/25නිකිණි පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.​ව​.​)02:09:36
7502018/08/25නිකිණි පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.​ව​.​)00:20:01
7512018/08/25නිකිණි පොහොය සජීවී විකාශය (සිල් සමාදන් වීම​)00:03:47
7522018/08/25නිකිණි පොහොය සජීවී විකාශය (සිල් සමාදන් වීම​)00:03:32
7532018/08/23397. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-08-05 pannipitiya)02:46:07
7542018/08/21kusala mula patichcha samuppadaya -කුසල මූල පටිච්ච සමුප්පාදය00:04:39
7552018/08/15396. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-08-04 Bandaragama]02:00:41
7562018/08/14395.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-06-30 Kottawa )01:21:15
7572018/08/13යහපත අයහපත තේරුම් ගත යුත්තේ හේතු එල දහමට සාසදා බලා විනයට ගලපා බැලිමෙන්ද?00:06:33
7582018/08/0884000 pin kama අසූහාරදාහේ පිං කම -සුව අසුව දහසක් දහම්00:01:45
7592018/08/07arya ashtangika margaya -අරිය කළ යුතු අට -අරිය අට මග-ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය00:01:33
7602018/08/04394.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-07-03 Welimada )01:53:17
7612018/08/042018 ඇසළ පොහොය (ප​.ව​​)​- Asala Poya (PM)02:21:24
7622018/08/022018 ඇසළ පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​.​)- Asala Poya (AM)02:50:29
7632018/08/01393.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-07-29 peradeniya)01:57:36
7642018/07/29392. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-07-24)01:26:46
7652018/07/27ඇසළ පොහොය සජීවී විකාශය (සිල් සමාදන් වීම​)00:15:53
7662018/07/23බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-07-19)02:52:54
7672018/07/22බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-07-20)02:49:34
7682018/07/22බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-07-18)02:52:45
7692018/07/22බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-07-17)01:41:49
7702018/07/22{10 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:29:38
7712018/07/21THRIPITAKA -TRANSLATION ERROR00:35:18
7722018/07/17391. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-07-02 Bandarawela)01:58:30
7732018/07/10390. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-07-08 pannipitiya)02:34:55
7742018/07/09389. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-07-07 Bandaragama]02:06:28
7752018/07/07{09 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:30:18
7762018/07/07ඇඹිලිපිටිය හිටපු පුරපති හිමියන් වේවැල්දූවේ ඤානප්‍රභ හිමි00:03:33
7772018/07/07*උපාධිය , M.A. එකට බෞද්ධ සංස්කෘතිය කලේ. බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයේ රැකියාව කරනවා......00:04:34
7782018/07/03භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-06-15)02:52:20
7792018/06/28388.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-06-24 peradeniya)01:59:16
7802018/06/272018 පොසොන් පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​.​)02:07:46
7812018/06/27SATHARA SATHIPATTANA00:02:12
7822018/06/272018 පොසොන් පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​.​)02:45:35
7832018/06/272018 පොසොන් පොහොය සජීවී විකාශය (සිල් සමාදන් වීම​)00:12:42
7842018/06/2412. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-15am)02:41:04
7852018/06/2411. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-14pm)02:36:57
7862018/06/2410. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-14am)02:37:06
7872018/06/2409. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-13pm)02:41:23
7882018/06/2408. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-13am)02:38:33
7892018/06/2407. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-12pm)02:43:48
7902018/06/2406. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-12am)02:41:11
7912018/06/2405. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-11pm)02:42:39
7922018/06/2404. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-11am)02:43:46
7932018/06/2403. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-10 pm)02:48:10
7942018/06/2402. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-10 am)02:42:32
7952018/06/2301. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-06-09 pm)02:27:25
7962018/06/23විශේෂ ත්‍රිපිටක පරිවර්තන හෙළිදරව්ව00:34:54
7972018/06/22387. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-06-17 Mathale)02:05:31
7982018/06/11Meewanapalane - Maha Maya Deviya00:09:45
7992018/06/05386. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-06-03 pannipitiya)02:35:09
8002018/06/04385. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-06-05 Bandaragama]01:51:28
8012018/06/04භාවනා සමාලෝචනය - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-27)01:33:35
8022018/06/03භාවනා සමාලෝචනය - මීරිගම (2018-05-18)01:59:39
8032018/06/0311. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-27 am)02:42:17
8042018/06/0309. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-26 am)02:49:29
8052018/06/0307. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-25 am)02:46:59
8062018/06/0305. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-24 am)02:49:25
8072018/06/0302. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-22 pm)02:47:05
8082018/06/0310. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-26 pm)02:24:17
8092018/06/0308. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-25 pm)02:42:06
8102018/06/0206. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-24 pm)02:43:11
8112018/06/0204. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-23 pm)02:37:54
8122018/06/0203. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-23 am)02:54:03
8132018/06/0201. බුද්ධ භාවනා - ඉසින්බැස්සගල (2018-05-22 am)02:30:16
8142018/06/012018 අධි පොසොන් පොහොය (පෙ.ව​​​​​​​) - මීරිගම​ පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:42:19
8152018/06/01384.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-05-20 peradeniya)02:07:36
8162018/05/292018 අධි පොසොන් පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​​​​​)02:16:51
8172018/05/2612. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-18 am)02:32:33
8182018/05/2611. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-17 pm)02:34:15
8192018/05/2610. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-17 am)02:36:32
8202018/05/2609. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-16 pm)02:31:11
8212018/05/2608. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-16 am)02:37:55
8222018/05/2607. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-15 pm)02:41:20
8232018/05/2606. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-15 am)02:43:04
8242018/05/2605. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-14 pm)02:43:37
8252018/05/2604. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-14 am)02:35:56
8262018/05/2603. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-13 pm)02:41:16
8272018/05/2601. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-12 pm)02:11:05
8282018/05/2602. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-05-13 am)02:41:08
8292018/05/17383. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-05-06 pannipitiya)02:51:29
8302018/05/17382. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-05-05 Bandaragama]01:55:06
8312018/05/10381. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-05-01 Pilimathalawa)02:08:49
8322018/05/102018 වෙසක් පොහොය (ප​.ව​​​​​)- wesak Poya (PM)02:14:18
8332018/05/102018 වෙසක් පොහොය (පෙ.ව​​​​​) -Wesak Poya (AM)02:49:12
8342018/05/0712. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-26 pm)02:07:41
8352018/05/0711. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-26 am)02:59:49
8362018/05/0710. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-25 pm)02:18:07
8372018/05/0709. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-25 am)02:50:16
8382018/05/0708. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-24 pm)02:20:21
8392018/05/0702. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-21 pm)02:35:05
8402018/05/0707. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-24 am)02:53:37
8412018/05/0706. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-23 pm)02:19:15
8422018/05/0605. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-23 am)03:00:32
8432018/05/0604. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-22 pm)02:35:41
8442018/05/0603. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-22 am)02:54:24
8452018/05/0601. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2018-04-21 am)02:48:46
8462018/04/292018 වෙසක් පොහොය සජීවී විකාශය (සිල් සමාදන් වීම​​​)00:12:48
8472018/04/25භාවනා සමාලෝචනය (2018-04-06)02:34:35
8482018/04/1811. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-06 am)02:54:43
8492018/04/1810. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-05 pm)02:49:23
8502018/04/1809. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-05 am)02:41:08
8512018/04/1808. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-04 pm)02:37:05
8522018/04/1807. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-04 am)02:38:03
8532018/04/1806. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-03 pm)02:51:54
8542018/04/1705. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-03 am)02:40:35
8552018/04/1704. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-02 pm)02:46:13
8562018/04/1703. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-02 am)02:40:13
8572018/04/1702. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-01 pm)02:58:34
8582018/04/1701. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-04-01 am)02:50:00
8592018/04/14videoplayback 300:03:35
8602018/04/14videoplayback 100:03:57
8612018/04/12380. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-04-08 pannipitiya)02:53:18
8622018/04/0311. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-15 pm)02:53:08
8632018/04/0310. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-15 am)02:48:47
8642018/04/02භාවනා සමාලෝචනය (2018-03-16)02:43:10
8652018/04/0108. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-14 am)02:40:52
8662018/04/01379.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-30 Biyagama Trade Zones Junction)02:00:57
8672018/04/01{08 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:40:52
8682018/03/312018 බක් පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​​)02:16:46
8692018/03/312018 බක් පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​)02:48:55
8702018/03/31378.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-25 peradeniya)01:59:25
8712018/03/312018 බක් පොහොය සජීවී විකාශය ​- සිල් සමාදන් වීම00:14:21
8722018/03/30377. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-24 Matale)02:08:04
8732018/03/30376. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-24 kekirawa)02:17:03
8742018/03/2604. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-12 am)02:49:03
8752018/03/2612. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-16 am)02:43:03
8762018/03/2509. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-14 pm)02:44:51
8772018/03/2508. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-14 am)02:40:51
8782018/03/2507. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-13 pm)02:46:00
8792018/03/2506. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-13 am)02:33:25
8802018/03/2505. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-12 pm)02:42:52
8812018/03/2503. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-11 pm)02:56:24
8822018/03/2501. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-10 pm)02:15:24
8832018/03/2502. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (2018-03-11 am)02:51:07
8842018/03/20375. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-18 Kadawatha)01:58:43
8852018/03/18374. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-17 Ragama)02:11:57
8862018/03/16භාවනා සමාලෝචනය (2018-02-25)01:32:51
8872018/03/1211. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-25 am)02:51:40
8882018/03/1202. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-20 pm)02:42:03
8892018/03/1210. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (018-02-24 pm)02:51:20
8902018/03/1109. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-24 am)02:53:11
8912018/03/1108. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-23 pm)02:48:36
8922018/03/1107. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-23 am)02:45:21
8932018/03/1106. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-22 pm)02:48:02
8942018/03/1105. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-22 am)02:48:29
8952018/03/1104. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-21 pm)02:51:28
8962018/03/1103. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-21 am)02:44:59
8972018/03/1101. බුද්ධ භාවනා - මීරිගම (ii) (2018-02-20am)02:50:02
8982018/03/05373. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-03-04 pannipitiya)02:53:24
8992018/03/05372. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-03-03 Bandaragama]01:59:34
9002018/03/04371.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-02-27 කරන්දෙනිය​)01:59:40
9012018/03/012018 මැදින් පොහොය සජීවී විකාශය (ප​.ව​.)02:13:17
9022018/03/012018 මැදින් පොහොය සජීවී විකාශය (පෙ.ව​​)02:46:24
9032018/02/28භාවනා සමාලෝචනය ( 2018-02-16)02:53:36
9042018/02/2512. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-16 am)02:49:49
9052018/02/2411. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-15 pm)02:38:05
9062018/02/2410. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-15 am)02:44:10
9072018/02/2409. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-14 pm)02:35:36
9082018/02/2408. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-14 am)02:42:02
9092018/02/2407. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-13pm)02:44:50
9102018/02/2406. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-13 am)02:47:32
9112018/02/2405. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-12 pm)02:43:10
9122018/02/2404. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-12 am)02:41:24
9132018/02/2403. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-11 pm)02:45:36
9142018/02/2402. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-11 am)02:49:28
9152018/02/2401. බුද්ධ භාවනා -මීරිගම (i) (2018-02-10 pm)01:17:39
9162018/02/19370.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-02-18 peradeniya)02:03:13
9172018/02/17සක්වල දොරටුව​ - Star Gate00:05:44
9182018/02/08{07 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:23:24
9192018/02/08සම්මාපත්තිය යනු කුමක්ද?00:06:47
9202018/02/052018-02-04 නිදහස් දින පරම සත්‍යය දේශනාව පන්නිපිටිය02:52:33
9212018/02/05369. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-02-03 Bandaragama]01:59:52
9222018/02/052018 නවම් පොහොය ​(ප​.ව​​) - මීරිගම​ පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:20:56
9232018/02/052018 නවම් පොහොය (පෙ.ව​) - මීරිගම​ පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:47:38
9242018/02/04368.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-28 සූරීය වැව බැද්දෙ වැව රජ මහා විහාරයේ දී)02:22:23
9252018/02/03367.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-27 Mathara Town)02:15:07
9262018/02/01366.පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-21 peradeniya)02:03:40
9272018/01/27{06 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:19:05
9282018/01/2501. බුදුන් උපන් දේශය සොයා දැන ගත යුතු අරමුණ කුමක්ද ?00:10:50
9292018/01/2412. බුද්ධ භාවනා (2018-01-19 am)02:53:40
9302018/01/2411. බුද්ධ භාවනා (2018-01-18 pm)02:52:34
9312018/01/2410. බුද්ධ භාවනා (2018-01-18 am)02:41:15
9322018/01/2409. බුද්ධ භාවනා (2018-01-17 pm)02:42:27
9332018/01/2408. බුද්ධ භාවනා (2018-01-17 am)02:48:42
9342018/01/2407. බුද්ධ භාවනා (2018-01-16 pm)02:49:43
9352018/01/2406. බුද්ධ භාවනා (2018-01-16 am)02:44:04
9362018/01/2405. බුද්ධ භාවනා (2018-01-15 pm)02:50:25
9372018/01/2404. බුද්ධ භාවනා (2018-01-15 am)02:42:18
9382018/01/2403. බුද්ධ භාවනා (2018-01-14pm)02:52:03
9392018/01/2402. බුද්ධ භාවනා (2018-01-14 am)02:40:41
9402018/01/2401. බුද්ධ භාවනා (2018-01-13 pm)02:09:10
9412018/01/2201 බුදුන් උපන් දේශය සොයා දැන ගත යුතු අරමුණ කුමක්ද00:10:50
9422018/01/18මහා සිංහ නාදය00:08:48
9432018/01/18මාගධි භාෂාව යනු කුමක් ද?00:07:12
9442018/01/17365. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-12 Malwane)01:50:09
9452018/01/17364. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-11 Makola (Kiribathgoda) )01:39:57
9462018/01/09{05 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:31:42
9472018/01/07363. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2018-01-07 pannipitiya)02:47:44
9482018/01/07362. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2018-01-06 Bandaragama]01:58:58
9492018/01/072018.01.05 ' හොරණ පාසල් වල සේවයේ නියුතු විදුහල්පතිතුමන්ලාගේ සහ ගුරුවර ගුරුවරියන්ට පැවැත් වු දේශනාව01:51:36
9502018/01/032018 දුරුතු පොහොය ​(ප​.ව​.) - මීරිගම​ පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:13:28
9512018/01/032018 දුරුතු පොහොය (පෙ.ව​.) - මීරිගම​ පරම නිබ්බාන ධර්මායතනය02:47:38
9522018/01/01361. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-12-31 Weyangoda )01:50:12
9532018/01/01360. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-12-30 peradeniya)02:09:51
9542017/12/3011. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-23am)03:05:50
9552017/12/3010. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-22pm)02:27:27
9562017/12/3009. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-22am)02:58:42
9572017/12/3008. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-21pm)02:36:14
9582017/12/3007. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-21am)03:04:05
9592017/12/3006. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-20pm)02:29:06
9602017/12/3005. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-20am)02:58:15
9612017/12/3004. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-19pm)02:41:02
9622017/12/3003. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-19am)03:08:54
9632017/12/3002. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-18pm)02:46:19
9642017/12/3001. බුද්ධ භාවනා - බිබිල (2017-12-18am)02:46:15
9652017/12/29{04 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:31:28
9662017/12/27359. පරම සත්‍යය - Parama Sathya"ඡ ධාතුවිභඬ්ගසුත්තං'' (2017-12-25 Biyagama )02:19:21
9672017/12/26358. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2017-12-24 Monaragala(Sirigala)]02:00:07
9682017/12/23සිත අසංඤ වීම, විසංඤ වීම යනු කුමක්ද?00:03:15
9692017/12/2211. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-13am)02:37:56
9702017/12/2210. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-12pm)02:36:48
9712017/12/2209. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-12am)02:49:23
9722017/12/2208. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-11pm)02:46:43
9732017/12/2207. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-11am)02:44:31
9742017/12/2206. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-10pm)02:45:16
9752017/12/2205. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-10am)02:45:45
9762017/12/2204. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-09pm)02:42:23
9772017/12/2203. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-09am)02:49:35
9782017/12/2202. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-08pm)02:48:46
9792017/12/2201. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-12-08am)02:48:53
9802017/12/16357. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-12-16 Pannipitiya)02:42:36
9812017/12/16356. Parama Sathya - පරම සත්‍යය [2017-12-15 Bandaragama]01:46:52
9822017/12/10355. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-12-07 Kagalla )01:18:53
9832017/12/05354. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-11-26 Mathale Clover Grange Hotel )02:08:25
9842017/12/05353. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-11-27 Parama nibbana Dharmayatanaya )01:39:34
9852017/12/042017 උඳුවප් පොහොය ​ (පෙ.ව​) -Uduwap Poya (Am)02:43:01
9862017/12/032017 උඳුවප් පොහොය ​ (ප.ව​) -Uduwap Poya (pm)02:09:31
9872017/11/29352. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-11-25 Giriulla)00:58:44
9882017/11/28{03 කොටස} හෙළ බොදු ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීම RECTIFYING THE HELA BUDDHIST HISTORY00:26:32
9892017/11/27351. පරම සත්‍යය - Parama Sathya (2017-11-19 peradeniya)02:07:10
9902017/11/25කියන දේ හරි වුනාට කරන දේ නිවැරදිද?00:02:14
9912017/11/23කින්ති සූත්‍රය00:32:34
9922017/11/2312. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-17am)02:40:15
9932017/11/2211. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-16pm)02:40:12
9942017/11/2210. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-16am)02:39:08
9952017/11/2209. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-15pm)02:39:43
9962017/11/2208. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-15am)02:44:24
9972017/11/2207. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-14pm)02:41:33
9982017/11/2206. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-14am)02:41:02
9992017/11/2205. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-13pm)02:40:00
10002017/11/2204. බුද්ධ භාවනා - Buddha Bawana (2017-11-13am)02:42:08
More pages:1 2 3 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 2755)

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.