Trekmentor

Bhikkhu Mapalagama Susilawansa

# Date* Title Duration (hh:mm:ss)
12023/05/25[38] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 38 (25/05/23).01:01:57
22023/05/18[37] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 37 (18/05/23)01:04:49
32023/05/11[36] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 36 (11/05/23)01:05:12
42023/05/05ලොව්තුරු අරණ: අසිරිමත් වෙසක් පුන් පොහෝ දින පැවැත්වෙන විශේෂ ධර්ම දේශනාව (05/05/2023))00:00:00
52023/05/04[35] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 35 (04/05/23)01:04:24
62023/05/0271 - 5 අකාස ධාතුව හා පරිච්ඡේද රූප යනු කුමක් ද?00:01:21
72023/05/0271- 4 රූප 28 නිවැරිදිව - නිෂ්පන්න රූප 18 හා අනිෂ්පන්න රූප 10 කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරිමක්00:04:18
82023/05/0271 - 3 සම්මා දිට්ඨිය සමගින් වැඩෙන බොජ්ජංග ධර්මය හා ඉන්ද්‍රීය ධර්මයන් පිළිබදව නිවැරිදි කිරීමක්00:11:17
92023/05/0271 - 2 ධර්ම අවබෝධයට උපකාර වන කර්මස්ථායනයක් ලෙසට අපූරු ගීතයක් "අමරණීය ද්වාරය"00:04:43
102023/05/0271 - 1 නිවන යන්න මනසේ නිවීමයි හා සෝවාන් මග අවබෝධය බණ පොතකින් ද ලබා ගත හැකි බව00:21:07
112023/04/2929 - 04 - 2023 - විශේෂ සද්ධර්ම දේශනාව ගාල්ල, මාපලගම, පරණතානායම්ගොඩ, ගංගාතිලක පුරාණ විහාරස්ථානයේදී05:19:03
122023/04/27[34] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 34 (27/04/23)01:04:38
132023/04/2373.2 ලොව්තුරු අරණ:සතර සතිපට්ඨානය 48:සච්ච පබ්බය/දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය - උතුම් නිවන් මග වැඩීම (දෙවන කොටස)00:42:02
142023/04/22LIVE♦️73. ලොව්තුරු අරණ: සතර සතිපට්ඨානය 48:සච්ච පබ්බය/දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය ඇසුරින් උතුම් නිවන් මග වැඩීම00:00:00
152023/04/20[33] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 33 (20/04/23)01:05:11
162023/04/1670 8 ජාතිය පහල වීමම ශුද්ධාෂ්ඨක සකස් වීමක් හා ජාතිය නිරුද්ධ කිරීමෙන් ශුද්ධාෂ්ඨක ද නිරුද්ධ වන බව00:04:18
172023/04/1670 7 ප්‍රතිසන්ධි සිත හා ප්‍රතිසන්ධිය සිදුවන ආකාරය හා විඤ්ඤාණය ගමන් නොකරන බවට පැහැදිලි විස්තරයක්00:25:18
182023/04/13[32] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 32 (13/04/23)01:05:25
192023/04/08LIVE♦️72. ලොව්තුරු අරණ: සතර සතිපට්ඨානය 47:සච්ච පබ්බය/දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය ඇසුරින් උතුම් නිවන් මග වැඩීම00:00:00
202023/04/0870-6 ධර්මයට අනුව විශ්වයේ පවතින පරමාණු ස්වභාවයන් - චිත්තජ 6, උත්තජ 4 හා ආහාරජ 2 පැහැදිලි කිරීමක්01:55:03
212023/04/0770 5 පරමාණු 21 කින් මේ මුළු විශ්වයම සකස් වී ඇති බව ඔබ දැනගෙන සිටියේද? එසේ නම් එය දැන ගන්න - SCIENCE00:38:42
222023/04/0770-4 ස්කන්ධ ලෙසට විද්‍යාවෙන් දකින ආකාරය හා ධර්මයට අනුව දැකිය යුතු ආකාරය - අවිද්‍යාව හා විද්‍යාව03:34:11
232023/04/0770 3 පංච උපාදානස්කන්ධයට තියෙන බැදීමෙන් නිදහස් වීම තුලින් ලබන නිරාමිස ප්‍රීතිය00:26:18
242023/04/06[31] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 31 (06/04/23)01:04:26
252023/04/05ලොව්තුරු අරණ: බක් පුන් පොහෝ දින දහවල් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව (05/04/2023))04:31:14
262023/04/05ලොව්තුරු අරණ : බක් පුන් පොහෝ දින උදෑසන පැවැත්වූ සදහම් වැඩසටහන (05/04/2023)02:15:13
272023/04/0470-2 විශ්වයේ මෙතෙක් නොදැන සිටි අපුර්තම ධර්මතාවය පෙන්වන ආගම හෙවත් විශ්වයේ නිවැරිදි විද්‍යාව\SCIENCE02:38:27
282023/04/0470-1 අසහනය දැවිල්ල, පීඩාව නිවීම සදහා ඔබ ජීවත් විය යුත්තේ කෙසේද? දැකිය යුතු ධර්මතාවය හා එය දකින ආකාරය00:34:21
292023/04/0469-20 කාමාවචර කුසල පාරමිතා වැඩීම පිළිබදව නිවැරිදි අවබෝධය හා නිවන් මග වඩන ශ්‍රාවකයන්ගේ වැඩ පිළිවෙත00:30:11
302023/04/0469 19 චිත්තජ කර්මජ උත්තජ හා ආහාරජ රූපයන්ගේ වෙනස්කම් සිදුවන්නේ එහි තියෙන කුමන හේතුන් නිසා ද?00:16:13
312023/04/0369 18 නියත, අනියත හා මිච්ඡා කාණ්ඩ ලෙසට ධර්මයේ සදහන් කොටස් 3ට අයත් පුද්ගලයන් හා නිවන් මග වැඩීම00:06:10
322023/04/0369 17 රූපාවචර හෝ කාමාවචර කුසලයන් ද වැඩිය යුත්ත්තේ? කර්මජ හා චිත්තජ ශුද්ධාෂ්ඨකයන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය00:18:51
332023/04/0269 16 කර්මජ රූප තුලින් ආයුෂය කෙසේද තීරණය වෙන්නේ? සැප දුක උපතකට අදාල කර්මජ රූපය නිර්මාණය කිරිම වීම00:18:00
342023/04/0269 15 ජවන ශක්තිය පච්චුප්පන්නව හට ගැනිම තුලින් පටිච්චසමුප්පාදය හා නාමරූප කෙටි විග්‍රහයක්00:18:44
352023/04/0269 14 චිත්තජ රූපය පාලනය කිරිමෙන් කෙසේද කර්මය තුලින් කාලය අවකාශය වෙනස් වීම දකින්නේ? අවබෝධයේ අසිරිය00:03:57
362023/03/30[30] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 30 (30/03/23)01:05:50
372023/03/2969 13 කාලය හා අවකාශය පිළිබදව නිවැරිදි නිර්වචනය හා විශ්වය ගැන ඔබ මෙතෙක් නොඇසු ධර්මතාවය02:05:27
382023/03/2969 ඉන්ද්‍රිය නානත්වයට අනුව ඔබ තුල කුමන ඉන්ද්‍රීය ද බලවත් හා දුර්වල ඉන්ද්‍රීයන් කෙසේද බලවත් කර ගන්නේ?00:41:43
392023/03/2969 11 එදිනෙදා ජීවිතයේදි මානය කෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ ද හා මානය නැති කර ගන්නේ කොහොමද?00:18:44
402023/03/2869 10 ඔබටත් එක දිගටම ධර්මය ශ්‍රවණය කරන අවස්ථාවේදි යම් යම් කායික හො මානසික බලපෑම් සිදු වන්නේද?00:08:24
412023/03/2869 9 ආර්ය උපවාදයක් කෙසේ සිදු වන්නේද හා ආර්ය උපවාදයකින් නිවැරිදිව කමා කර ගන්නේ කෙසේද?00:23:45
422023/03/2869 8 ජාති හා සංජාති වශයෙන් ජාතිය හට ගැනීමේ පියවර කුමක්ද?00:03:24
432023/03/2869 7 එදිනෙදා ජිවිතයේ වැඩ කටයුතු සමගින් නිවන් මග කෙසේද වැඩිය යුත්තේ?00:23:34
442023/03/25LIVE♦️71 ලොව්තුරු අරණ: සතර සතිපට්ඨානය 46: සච්ච පබ්බය/දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය ඇසුරින් උතුම් නිවන් මග වැඩීම00:00:00
452023/03/2369 6 මිනිසාගේ පැවැත්ම පැමිනෙන්නේ වදුරාගෙන් ද හෝ ධර්මයේ සදහන් පරිද්දෙන් එය කෙසේ විස්තර කරන්නේද?00:13:38
462023/03/2369 5 නිවන් මග යැයි කියලා වැරදි මාර්ගයක් බව දැන දැන ඔබ තවමත් ඒ මාර්ගයම වඩන්නේද?00:23:23
472023/03/2369 4 ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදි එදිනෙදා වැඩ කටයුතු එක්ක නිවන් මග විවර කර ගත්තේ කොහොමද? අත්දැකීමක විස්තරයක්00:06:02
482023/03/2369 3 ධර්මයේ සදහන් පරිදි "ධ්‍යාන කරව්" කියන්නේ කුමන අර්ථයෙන් ද?00:30:22
492023/03/23[29] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 29 (23/03/23)01:05:29
502023/03/15[28] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 28 (16/03/23)01:05:09
512023/03/1469 2 මම නියෝජනය කරමින් ජීවත් වෙනවාද නැති නම් උතුම් වූ නිවන් මග වඩන්න උත්සහ කරනවාද?00:31:16
522023/03/1369 -1 බෞද්ධයා ලෙස අර්ථවත් වන පුද්ගලයා කෙබදු කෙනෙක්ද හා නිවනට උපකාරී වන නිවැරිදි භාවනාව කුමක්ද?01:27:35
532023/03/1368 14 විශ්වයේ පවතින යම් පදාර්ථ ස්වභාවයක් වෙනත් පදාර්ථ ස්වභාවයක් බවට පත්වෙන නියාම ධර්මතාවය00:20:08
542023/03/1368 13 ධම්ම නියාමයේ ආරම්භය හෙවත් සසර ගමන ආරම්භය හා සසර ගමන අවසානය දකින්නේ කොහොමද?00:06:49
552023/03/1168 12 අම්මා කියලා නොදැන තමා අතින් මරණයට පත් උනොත් කෙසේද ආනන්තරීය පාප කර්මය ගලපා ගන්නේ?00:06:34
562023/03/11LIVE♦️ 70.ලොව්තුරු අරණ:සතර සතිපට්ඨානය 45 : සච්ච පබ්බය/දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය ඇසුරින් උතුම් නිවන් මග00:00:00
572023/03/08[27] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 27 (09/03/23)01:04:02
582023/03/06ලොව්තුරු අරණ: මැදින් පුන් පොහෝ දින දහවල් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව (06/03/2023)05:01:28
592023/03/06ලොව්තුරු අරණ: මැදින් පුන් පොහෝ දින උදෑසන පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව (06/03/2023)02:16:20
602023/03/0668 11 ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසන්ධි උපත හා අධිෂ්ඨාන ශක්තියේ බලය කෙලෙස ද බල පැවැත්වෙන්නේ?00:38:43
612023/03/0468 10 දානයක ආනිසංස තීරණය කරන සාධක 3 හා කර්ම ශක්තියේ විපාකය කෙලෙස ලැබෙන්නේද?00:07:58
622023/03/0468 9 සහජාත හා පුනර්භව කර්ම ශක්ත්තිය කෙසේද ගොඩනැගෙන්නේද?00:08:27
632023/03/0468 8 භවයේ දෙයාකාරය හා ජාතිය තුලදී හේතු සකස් වන ආකාරය හෙවත් භව චක්‍රයේ සුක්කානම00:04:47
642023/03/0468 7 ලක්ෂණ රූප කෙලෙස ගොඩනැගෙන්නේ ද හා එහි ස්වභාවයන් කෙසේද?00:02:28
652023/03/0468 6 ධම්ම නියාම හා සංකල්පීමය රාගය කෙසේද සම්බන්ධ වන්නේ?00:07:13
662023/03/0468 5 ශුද්ධාෂ්ඨකයක චලනය හා ස්කන්ධයේ ස්වභාවය කෙසේද නිර්මාණය වෙන්නේ?00:05:24
672023/03/02[26] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 26 (02/03/23)01:05:08
682023/02/2668 4 උත්තජ රූපයේ ශක්ති ස්වභාවය හා පංච නියාමක ධර්ම එකිනෙකට සම්බන්ධ වී කෙසේ ක්‍රියාතමක වන්නේද?01:59:52
692023/02/2668 3 ලෝකයේ යථාර්තය නිවැරිදිව දකිමින් තම ජීවිතය අවබෝධයෙන් යුක්තව කෙසේ නම් ගත කරන්නේද?00:58:48
702023/02/2668 2 වීර්ය බොජ්ඣංග දෙයාකාරයක් ඇති බව හා එය වැඩෙන ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක්00:40:39
712023/02/23[25] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 25 (23/02/23)01:04:18
722023/02/2168-01 නිවන් අවබෝධයට උපකාරි වන "ගුණ" කියන වචනයේ විශ්මිත අර්ථය ඔබත් දැන ගන්න02:58:40
732023/02/2167 12 ධර්මයට කෙතෙරම් කැමැත්තක් තිබුනත් මග වඩන්න නොසන්සුන් වෙන්නේ සිතේ කුමන ස්වභාවය නිසාද?00:28:03
742023/02/2167 11 තවත් කෙනෙකුට කුසල චේතනාවකින් යුක්තව කරනු ලබන ප්‍රාර්ථනාවකින් යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේද?00:12:40
752023/02/2167 10 නිවන් මග වඩන බොහෝ දෙනෙකුට නිවන ප්‍රමාද කරවන මෙම ගැටලුව ඔබට ද පවතිනවාද කියලා බලන්න00:11:13
762023/02/2167 9 වීර්ය අඩු වීමෙන් නිවන ප්‍රමාද වන්නේ නම් නැවත පෙරසේ මාර්ගය වඩන්න කෙසේ කටයුතු කල යුතුද?00:34:38
772023/02/1967 8 දහම් මාර්ගය වඩන්න උපකාරී වන ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාණ කිහිපයක් පැහැදිලි කිරිමක්00:55:33
782023/02/1967 7 විඤ්ඤාණය පිහිටන ආකාර 7 හා කර්මය රැස් කරන තැන් හා කර්මය ගතකරන තැන් කෙටියෙන් විස්තර කිරීම00:24:12
792023/02/1967 6 අසඤ්ඤ භාවනාව වඩනකොට කුසලය හෝ අකුසලය නොවැඩෙන්නේ නම් කෙසේද බ්‍රහ්ම ලෝකයන්හි උපතක් සිදුවන්නේ?00:50:50
802023/02/16[24] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 24 (16/02/23)01:04:53
812023/02/11ලොව්තුරු අරණ : පරම උත්තරීතර මහ සෑ රදුන් අබියස සිට සිදුකරන ලද විශේෂ සද්ධර්ම දේශනාව (11/02/2023)05:34:54
822023/02/1167 5 අසඤ්ඤ භාවනාව වඩන මොහොතේ ස්වභාවය හා නිරෝධ සමාපත්ති ස්වහාවය කෙබදු ස්වභාවයක් ද යන්න පැහැදිලි කිරිම01:20:28
832023/02/1167 4 පච්චවෙක්ඛණ සුත්‍රය ඇසුරෙන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාණය පැහැදිලි කිරිම00:28:30
842023/02/1167 3 ඵල ඥාණය යනු කුමක්ද හා ඵල චිත්තයේ ස්වභාවය කෙබදු ආකාරයේ පවතින්නේද?00:11:07
852023/02/0967 2 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාණ යනු කුමක්ද හා සෝවාන් පුදගලයකුගේ නිවන් අවබෝධය වර්ධනය වෙන්නේ කෙසේද?01:33:01
862023/02/0967 1 විශ්වයේ පවතින ශ්‍රේෂ්ඨම වස්තුව කුමක්ද හා එය ඔබත් ලබා ගන්න දන්නවාද00:12:26
872023/02/09[23] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 23 (09/02/23)01:03:46
882023/02/05ලොව්තුරු අරණ: නවම් පුන් පොහෝ දින දහවල් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව (05/02/2023)04:39:01
892023/02/05ලොව්තුරු අරණ: නවම් පුන් පොහෝ දින උදෑසන පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව (05/02/2023)02:22:44
902023/02/02[22] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 22 (02/02/23)01:04:23
912023/01/29අනිෂ්පන්න රූපයන්ගේ ස්වභාවය හා එය සකස්වන ආකාරය - විඥප්ති රූප 2, විකාර රූප 3 හා ලක්ෂණ රූප 401:18:27
922023/01/28අනිෂ්පන්න රූපයන්ගේ ස්වභාවය හා එය සකස්වන ආකාරය - ආකාස ධාතුව01:04:03
932023/01/28අකුසලයන්ගෙන් ආරක්ෂා නොකරපු සිත කෙසේද ක්‍රියා කරන්නේ හා කුසල සිත් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?00:40:46
942023/01/28අරිහතුන් වහන්සේ කෙනෙකු නිරෝධසමාපත්ති අවස්ථාවකට සම වැදිලා ඉන්න අවස්ථාවක ජීවය පවත්වන්නේ කෙසේද?00:04:51
952023/01/26[21] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 21 (26/01/23)01:03:58
962023/01/25ලොව්තුරු අරණ : විශේෂ සදහම් දේශනාව (25/01/2023)05:56:39
972023/01/2169.ලොව්තුරු අරණ:සතර සතිපට්ඨානය 44 : සච්ච පබ්බය/දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය ඇසුරින් උතුම් නිවන් මග වැඩීම00:00:00
982023/01/19[20] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 20 (19/01/23)01:03:57
992023/01/14ලොව්තුරු අරණ අහිධර්ම දේශනා: ගුණිතයට අනුකූල සසර සමුදය/ පංච නියාම‍යට අනුකූල සසර පැවැත්ම(ප්‍රති විකාශය)08:30:13
1002023/01/13හතර ආකාර රූපයන්ගෙන් කෙසේද මේ විශ්වයම නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය ධර්මයෙන් විස්තර කිරිම02:18:04
1012023/01/13නිබ්බන්ති ලක්ෂණය කියන්නේ කුමක්ද හා එහි ස්වභාවය කෙසේද?00:12:52
1022023/01/13අභිධර්මය - විද්‍යාවෙන් විස්තර කල නොහැකි විශ්වයේ ස්වභාවය ධර්මයෙන් පැහැදිලි කිරිම02:05:03
1032023/01/12[19] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 19 (12/01/23)01:04:33
1042023/01/0768.ලොව්තුරු අරණ:සතර සතිපට්ඨානය 43(සච්ච පබ්බය)සුද්ධාෂ්ඨකය ඇසුරින් පංච නියාම ධර්ම ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය10:04:35
1052023/01/06ලොව්තුරු අරණ: දුරුතු පුන් පොහෝ දින දහවල් පවත්වන ධර්ම දේශනාව (06/01/2023)04:55:28
1062023/01/06අභිධර්ම අවබෝධයේ ඇති වූ ගැටලු වලට පිළිතුරු විස්තර කිරිමක්00:26:41
1072023/01/06ගන්ධබ්බ ස්වභාවය හා සියදිවි හානි කර ගැනිමෙන් අත්භවය අවසන් කල හැකිද?00:05:20
1082023/01/06අකුසලය සිදු කිරිමටත් සිදු උනත් සතර ආපායට නොයන්න හේතු හා ජීවිත රූපයේ ස්වභාවය00:10:44
1092023/01/06අභිධර්මය - මූලික ත්‍රිජකාය නිරමාණය වීම හා ආහාර කයේ මූලික ආකෘතික කය නිර්මාණය වීම00:06:50
1102023/01/06අභිධර්මය - විශ්වයේම පැවැත්ම ගැන අවබෝධයක් - චිත්තජ උත්තජ හා ආහාර රූප නිර්මාණය වීම01:09:42
1112023/01/06ලොව්තුරු අරණ: දුරුතු පුන් පොහෝ දින උදෑසන පවත්වන ධර්ම දේශනාව (06/01/2023)00:00:00
1122023/01/05[18] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 18 (05/01/23)01:05:28
1132023/01/01ලොව්තුරු අරණ : ශ්‍රී ගෞතම සම්බුද්ධ ටෙලි සිත්තම ප්‍රදර්ශනය07:52:40
1142023/01/01අභිධර්මය - අටලොස් රූප යනු මොනවාද හා එම රූප කෙසේද හට ගන්නේ? එකටම පවතින රූප කලාපය කුමක්ද හ එහි ස්වභාවය01:01:42
1152023/01/01වයසට යනකොට හෝ යම් රෝග තත්වයන් තුල මතකය නොමැති වන්නේ කොහොමද?00:21:04
1162023/01/01මනස දමනය කරනවා කියලා කියන්නේ කුමක්ද? මියගිය රූපය පිලිබදව මතකය පවතින්නේ කොහේද?01:15:56
1172023/01/01විකාර රූප වන ලහුතා, මුදුතා, කම්මඤ්ඤතා යන රූපයන් පණ නැති වස්තුන්ටත් පවතින්නේද?00:04:39
1182022/12/3167. ලොව්තුරු අරණ : විශේෂ සදහම් සාකච්ඡාව "නිවන් මග ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව" 31/12/202208:57:19
1192022/12/29ක්ෂණ භංගූරත්වය යනු කුමක්ද හා ආරිය සමාධිය යන්නෙහි නිවැරිදි අර්ථය ධර්මයට අනුව පැහැදිලි කිරිම00:47:39
1202022/12/29පච්චුප්පන්න මොහොත යනු කුමක්ද හා එවෙනි මොහොතක් ඇත්ත වශයෙන්ම පවතින්නේද? පෙර නොඇසු දහමක්00:18:50
1212022/12/29වස්තු රූපය හො හදය රූපය යනු කුමක්ද? ජීවිත ඉන්ද්‍රිය යන්න කුමක්ද හා එහි ස්වභාවය00:27:38
1222022/12/29[17] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 17 (29/12/22)01:04:17
1232022/12/28ලොව්තුරු අරණ _ ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ සෑම බ්‍රහස්පතින්දාවකම උදේ 8:00-9:00 පැයේ දී00:00:52
1242022/12/26ශරීරයේ සමබරතාවය පවත්වන්න රූප කොටස් කෙසේද බලපාන්නේ?00:06:11
1252022/12/26නිෂ්පන්න රූපයන්ට ප්‍රිය අප්‍රියතාවය එකිනෙකට වෙනස් වන්නේ ඇයි?00:20:19
1262022/12/26රූපයක සන්තතිය හා නිබ්බන්තිය යන්නෙහි අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?00:09:52
1272022/12/26ධාතු නානත්වය ඇති වෙන්නේ කෙසේද හා ධාතු නානත්වය ඇතිවෙන්න බලපාන ප්‍රධාන කාරනා 4 පැහැදිලි කිරිම01:43:27
1282022/12/26රහතන් වහන්සේ තුල ධාතු නානත්වයක් පවතින්නේද හා රූපයන් කෙසේද දකින්නේ?00:03:01
1292022/12/26ධාතු නානත්වය තුලින් පංචකාම ගුණය කෙසේද ගොඩනැගෙන්නේ? සිරිමා නම් ගණිකාව තුලින් විස්තර කිරිම00:57:37
1302022/12/22නාමරූප ක්‍රියාවලිය කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරිමක් හා ධාතුන්ගෙන් ගොඩනැගෙන සංඛාර ලෝකය පැහැදිලි කිරීමක්00:14:48
1312022/12/22රහතන් වහන්සේගේ සිත තුල සිදුවන ක්‍රියාකාරිත්වය කෙසේ සිදුවන්නේද?00:02:22
1322022/12/21[16] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 16 (22/12/22)01:05:23
1332022/12/21ලොව්තුරු අරණ _ ඌව රේඩියෝ දේශනා පිළිබඳ නිවේදනය.00:01:36
1342022/12/19ධාතු නානත්වය - ආයතනයන්ට ගෝචර වන ස්වභාවයන් හා එය සකස්වෙලා තියෙන ආකාරය00:36:09
1352022/12/17දුක්ඛ සමුදය වන ආකාරය ගැඹුරට දැන ගැනීම තුලින් කුමක් නිරෝධ කල යුතු ද බව අවබෝධ කර ගැනිම00:22:09
1362022/12/17නිවන් බලාපොරොත්තුවෙන් ධර්මය අසනවා නම් කෙසේද නිවැරිදිව ධර්මය ශ්‍රවණය කල යුත්තේ?00:14:08
1372022/12/17සඤ්ඤා නානත්වය අනුව මනස කෙසේද ක්‍රියා කරන්නේ? සංකල්පිත රාගය නිස්සරණය කිරීම02:56:22
1382022/12/1766.ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව:සතර සතිපට්ඨානය 42 (සච්ච පබ්බය)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය 4,අත්භවය සකස්වීම00:00:00
1392022/12/15[15] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 15 (15/12/22)01:04:34
1402022/12/12ධර්ම අවබෝධය හෙවත් දුක්ඛ සමුදය ප්‍රත්‍ය්ෂ නමුත් කල යුත්ත ප්‍රමාද නොවි කල යුතු බව - දුක්ඛ නිරෝධය කිරීම01:19:35
1412022/12/12ධර්ම අවබෝධය තියෙන බව ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙසට දන්නා නමුත් ඇයි නිවන් පූර්ණය ප්‍රමාද වන්නේ? නිවනට වීර්ය වැඩීම00:31:48
1422022/12/10සතර සතිපට්ඨානය - සච්ච පබ්බය - දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය 3 (ප්‍රති විකාශය)04:05:04
1432022/12/08පණ වගේ ආදරය කිරීම තුලින් දුක්ඛ සමුදය වෙනවා කිව්වොත් විශ්වාස කරනවාද? ආදරය තුලින් නිවන් දකින්නේ කෙසේද?04:14:05
1442022/12/08රූපයට ඇති කරන ආස්වාදය තුලින් දුක්ඛ සමුදය වීම දැකීම හා විදර්ශනාව තුලින් රූපයේ ආස්වාදය නිරෝධය කිරීම02:04:22
1452022/12/08[14] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 14 (08/12/22)01:05:09
1462022/12/07ලොව්තුරු අරණ: උඳුවප් පුන් පොහෝ දින උදෑසන පැවති ධර්ම දේශනාව (07/12/2022)02:09:11
1472022/12/07ලොව්තුරු අරණ: උඳුවප් පුන් පොහෝ දින දහවල් පැවැත්වෙන දේශනාව (07/12/2022)00:00:00
1482022/12/07දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය ගැඹුරට දැකීම - කුමක්ද තණ්හාව කියන්නේ? තණ්හාව කොතැන ද පවතින්නේ?01:30:33
1492022/12/0465.ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව:සතර සතිපට්ඨානය 41 (සච්ච පබ්බය)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය 3, දෙවන කොටස01:32:05
1502022/12/03ධර්මයේ සදහන් වන්නා වූ ප්‍රමාදය හා අප්‍රමාදය යන්නෙහි නිවැරිදි අර්ථය කුමක්ද? නිවනට නිවැරිදි මග00:31:49
1512022/12/03ධර්ම මාර්ගයට විවාහක අඹුසැමු යුවලගේ බලවත් ප්‍රේමය නිවනට බාදාවක් වන්නේද?00:09:28
1522022/12/03ඔබේ දරුවන්ට ඇති ආදරය නිවන් අවබෝධයට බාදාවක් වෙනවාද? කාන්තාවක් ලෙසට ඔබටත් නිවනට ප්‍රමාදයක් පවතින්නේ ද?00:16:06
1532022/12/0365. ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව:සතර සතිපට්ඨානය41 (ධම්මානුපස්සනාව/සච්ච පබ්බය)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය 300:00:00
1542022/12/03නිවන් අවබෝධය සදහා ඔබ දැන ගත යුතුම හා ඔබ අනුගමනය කල යුතු නිවැරිදි පිළිවෙල කුමක්ද?00:23:42
1552022/12/02කෙතෙරම් ධර්මය ශ්‍රවණය කරත් නිවන් අවබෝධයට තව දුරටත් ගැඹුරුටම ධර්මය දැන ගත යුතුයි කියලා ඔබටත් සිතෙනවාද03:20:42
1562022/12/02චතුරාර්ය්‍ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් කෘත්‍ය ඥාණ වඩනවා කියන්නේ කුමක්ද හා අභිධර්මය නිවන් මගට දැන ගත යුතුමද?00:12:03
1572022/12/01[13] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 13 (01/12/22)01:03:46
1582022/11/27ඇති වීම නැති වීම ද අනිච්ච ලෙසට අවබෝධ කර ගත යුත්තේ? පෙණපිණ්ඩූපම සුත්‍රය ඇසුරෙන් නිවැරිදි අර්ථය01:12:27
1592022/11/27අනිත්‍ය ද අනිච්ච ද නිවැරිදි? නිවැරිදි අවබෝධයෙන් කෙසේද තමා තුලින්ම උදයවය දකිමින් සෝවාන් වෙන්නේ?02:17:09
1602022/11/27මානයෙන් නිදහස් වීම සදහා කෙසේ නම් කටයුතු කල යුතුද? ලෝකයේ පවතින දර්ශන දෙක හා නිවන් මාර්ගය00:58:34
1612022/11/27ඔබත් තවම පංචස්කන්ධය හා පංච උපාදානස්කන්ධ නිවැරිදිව අවබෝධ කරගෙන නැද්ද? විඤ්ඤාණය මායාවක්ද?00:18:29
1622022/11/27නිවන් අවබෝධය කර ගැනීම සදහා රූපස්කන්ධ කොතෙක් ගැඹුරට අවබෝධ කර ගත යුතුද?01:50:09
1632022/11/2764. ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව:සතර සතිපට්ඨානය40 (ධම්මානුපස්සනාව/සච්ච පබ්බය)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය 211:26:35
1642022/11/25ඔබට ධර්මය අවබෝධය වී නොමැත්තේ පංචස්කන්ධය හා පංචඋපාධානස්කන්ධය නොදන්නාකම ද? එය නිවැරිදිවම දැන ගන්න01:05:28
1652022/11/25අසන ධර්මය හොදින් ශ්‍රවණය කිරිම හා විමර්ශනය තුලින් ගැඹුරටම අවබෝධය වීමෙන් ඥාණ වැඩෙන බව00:39:53
1662022/11/24[12] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 12 (24/11/22)01:07:05
1672022/11/22ඔබ ප්‍රේම කරන්නා වයසට නොයා ඇසුරු කිරිමට ඔබත් කැමැතිද? "යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං" ධර්මතාවය01:31:21
1682022/11/22කැමැත්ත ඉටු නොවුන නිසාද ඔබට දුක හට ගත්තේ? "යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං" නිවැරිදි අර්ථය කුමක්ද?02:17:14
1692022/11/20ඔබගේ ජිවිතය දෙවැන්නෙක් සමග වාසය කරමින් දුක් විදීමට හේතු කරන ධර්මයේ සදහන් දෙවැන්නා කවුරුන්ද?03:22:13
1702022/11/20ස්ත්‍රීයක් වී සසරේ වැඩි කාලයක් පුරුෂ උප්පත්තියක් නොලබා ස්ත්‍රීයක්ම වී උපදින්නේ කුමන හේතුවෙන්ද?00:16:01
1712022/11/20ත්‍රිජ කය නිර්මාණය වීම හා මූලික ගන්ධබ්බයා නිර්මාණය වීම පැහැදිලි කිරිම00:11:11
1722022/11/19LIVE ♦️ 63. ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව: සතර සතිපට්ඨානය 39 (ධම්මානුපස්සනාව/සච්ච පබ්බය)00:00:00
1732022/11/18ස්කන්ධ පහම මුල් කරගෙන ලෝකය ගොඩ නගන බව හා නිවන් අවබෝධය සදහා ධර්මය නිවැරිදිව කෙසේද ගලපාගන්නේ?02:58:24
1742022/11/17[11] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 11 (17/11/22)01:05:24
1752022/11/16ඔබ ධර්මයට අනුව ආදි කළ්‍යාණ, මධ්‍ය කළ්‍යාණ, පරියෝස කළ්‍යාණ නිවැරිදි අර්ථය දන්නේද හා උතුම් වූ නිවන් මග01:34:05
1762022/11/16අමරණීය වූ නිවන් දොරටුවට ලගා වී සිටින්නේ කුමන ජාතියක් ද කියලා ඔබ මෙතෙක් දැනගෙන සිටියේද?00:18:18
1772022/11/15තමන්ගේ සිතට දැනෙන අකුසල හැගීම් ඇසු ධර්මයට අනුව නිවැරිදිව ගලපාගෙන විදර්ශනා කරන්නේ කොහොමද?01:14:04
1782022/11/1262 ලොව්තුරුඅරණ ධර්ම සාකච්ඡාව : සතර සතිපට්ඨානය 38 (ධම්මානුපස්සනාව/සච්ච පබ්බය)00:00:00
1792022/11/10[10] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 10 (10/11/22)01:06:10
1802022/11/10ධර්මය හොදින් අවබෝධ කරගෙන නිවන් මග වැඩුවත් අත හැරීම මන්දගාමිව සිදුවන්නේ කුමක් නිසාද?00:50:01
1812022/11/10ධර්මයට අනුව ක්ෂය වන ධර්මයන්ට ආලය කිරිම කාලය බව ධර්මානුකූලව පැහැදිලි කිරිම හා නිවන් මග පැහැදිලි කිරිම00:19:06
1822022/11/09බොහො පුද්ගලයන් සද්ධර්මය පිළිනොගන්න හෝ ඔවුන්ට නිවැරිදි වූ තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මය පහදා දෙන්නේ කේසේද?00:23:38
1832022/11/09පෙර ජීවිතයන් දකින්න තරම් දැහැන් වඩවාගෙන තියෙනවා නම් එය ලෝකෝත්තර වූ නිවන මග ගමන් කරන්නෙක් ද?00:17:26
1842022/11/09ලෝකය තුල ගමන කරන පුද්ගලයා හා ලෝකයෙන් මිදෙන පුද්ගලයා කවර දිසාවකට ගමන කරයි ද?00:22:57
1852022/11/07ලොව්තුරු අරණ: ඉල් පුන් පොහෝ දින දහවල් පවත්වන ධර්ම දේශනාව (07/11/2022)00:00:00
1862022/11/06ලොව්තුරු අරණ: ඉල් පුන් පොහෝ දින උදෑසන පවත්වන ධර්ම දේශනාව (07/11/2022)00:00:00
1872022/11/06SADAHAM SAWANA ||කාමය දුකක් ලෙස දකින්න || Ven Mapalagama Susilawansa Himi01:13:48
1882022/11/06ත්‍රීශික්ෂා වන අධි ශීල අධි සමාධි අධි චිත්ත වඩනවා යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?01:23:30
1892022/11/06නිවනම අරමුණු කරගෙන පැවිදිව වනගත වී කටයුතු කිරිම | දූතාංගධාරි භික්සුවක් ලෙස මග වැඩීම කෙතෙරම් සුදුසු ද00:28:05
1902022/11/05ධර්මයේ යම් ගැටලු පවතියි නම් එම ගැටලු නිරාකරනය කර ගන්න ප්‍රශ්න කරන්න මැලි නොවිය යුතු බව00:11:40
1912022/11/05ධර්මය ශ්‍රවණය කරමින් නිවන් මග වඩන ඔබ කුමක්ද තථාගත ධර්මය කියලා මෙනෙහි කල යුත්ත?00:41:51
1922022/11/04ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 61:සතර සතිපට්ඨානය(ධම්මානුපස්සනාව/සච්ච පබ්බය)යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං00:00:00
1932022/11/03[09] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 09 (03/11/22)01:06:13
1942022/11/02සිත මමය කය මමය කියන දෙකෙන් වඩාත් බලවත් ස්වභාවය කුමක්ද හා ආර්ය පුද්ගලයකු හදුනා ගන්නේ කෙසේද?01:15:28
1952022/11/01නිවන් මග වඩනවා කියලා ඔබ කුමක් ද අවබෝධ කර ගත යුත්තේ කියලා කොහොමද නිවැරිදිව විමර්ශනය කරන්නේ?00:27:52
1962022/10/31SADAHAM SAWANAකාමය ශෝකයට හේතුවන ආකාරය Ven Mapalagama Susilawansa Himi01:08:15
1972022/10/29ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව : ලොව්තුරු අරණ මාසික පටිපුච්ඡා සදහම් කතිකාව 29/10/202200:00:00
1982022/10/27[08] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 08 (27/10/22)01:04:33
1992022/10/25SADAHAM SAWANAඋපාදානස්කන්ධය ඇති වීම හා ප්‍රහානය කිරීම Ven Mapalagama Susilawansa Himi00:52:15
2002022/10/23තම ජිවිතයේදි නිවන් මග වඩනවා කියලා තමන්ම දැන ගන්නේ කොහොමද ? සතර සතිපට්ඨානය මෙලෙස වඩන්න02:42:14
2012022/10/23නිවන් මග සුවසේ ගමන් කිරීමට නම් ජිවිතය කුමන අවබෝධකයකින් යුක්තව ගත කල යුතු ද?02:02:04
2022022/10/22ලොව්තුරු අරණ සදහම් සිසිල:මූලික දහම්කරුණු පෙළගැස්ම -13 (ආයතන පබ්බය ඇසුරින් උතුම්වූ නිවන්මග වැඩීම)08:08:25
2032022/10/21SADAHAM SAWANA හතලිස් ආකාරයට ත්‍රිලක්ෂණය වැඩීම Ven Mapalagama Susilawansa Himi02:29:08
2042022/10/20[07] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 07 (20/10/22)01:06:42
2052022/10/18නිවැරිදි චින්තනය සහිතව චර්යාව දියුණු කල හැකි නම් සදාතනික සුවයට පත්වෙන බව - ලෞකික හා ලෝකොත්තර ධර්මය00:29:41
2062022/10/16ගීතයක් ලෙසට රාග විරාගය පිණිස කමටහනක් - ද්වතාව ධර්මතාවය ගීතයක් ලෙසට විශාරද නන්දා මාලනීගේ ගායනයෙන්00:05:33
2072022/10/15ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 59: සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 36 (15-10-2022)00:00:00
2082022/10/15උතුම් වූ නිවනින් සැනසීම උදෙසා මනාකොට දේශනා කරන ලද චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය - ලෞකික හා ලෝකෝත්තර ධර්මය03:21:21
2092022/10/13ලොව්තුරු අරණ:උඩවලව - කොළඹගේ ආර - සංඛපාල - මංචිවත්ත - 'අඹ සෙවණ' සිදුකරන විශේෂ සදහම් දේශනාව 13/10/202200:00:00
2102022/10/13[06] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 06 (13/10/22)01:05:24
2112022/10/11SADAHAM SAWANA || ප්‍රිය රූපයක් දැකීමේදී අසුභය වඩන හැටි || Ven Mapalagama Susilawansa Himi01:20:57
2122022/10/09SADAHAM SAWANA || නිවන් මග වැඩීම || Ven Mapalagama Susilawansa Himi01:49:47
2132022/10/09ලොව්තුරු අරණ සදහම් සිසිල:මූලික දහම්කරුණු පෙළගැස්ම-12 (ස්කන්ධ පබ්බය ඇසුරින් උතුම්වූ නිවන්මග වැඩීම 02)08:22:51
2142022/10/06[05] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 05 (06/10/22)01:02:58
2152022/10/04SADAHAM SAWANA || ධර් මය ප්‍රිෙයා්ගිකව මෙසේ වඩන්න || Ven Mapalagama Susilawansa Himi01:32:31
2162022/10/01SADAHAM SAWANA ||බොජ්ජංග ධර් ම ප්‍රාෙයා්ගිකව වඩන හැටි || Ven Mapalagama Susilawansa Himi01:46:03
2172022/10/01ලොව්තුරු අරණ සදහම් සිසිල:මූලික දහම් කරුණු පෙළගැස්ම11(ස්කන්ධ පබ්බය ඇසුරින් උතුම්වූ නිවන් මග වැඩීම 01)07:28:06
2182022/10/01අනුස්සතිය වඩනවා යන්නෙහි අදහස කුමක්ද හා මෛත්‍රීය නිවැරිදිව පුරුදු පුහුණු කරන්නේ කෙසේද00:34:06
2192022/09/30SADAHAM SAWANA|| රාග සිත් ඇතිවීමේ දී යථාර්තය යටපත් වීම || Ven Mapalagama Susilawansa Himi01:11:09
2202022/09/29[04] ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 04 (29/09/22)01:03:33
2212022/09/27ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 01 (08/09/22)01:00:12
2222022/09/26SADAHAM SAWANA|| නැති රූපයක් පිළිබඳ මායාව || Ven Mapalagama Susilawansa Himi01:02:14
2232022/09/24ලොව්තුරු අරණ සදහම් සිසිල : මූලික දහම්කරුණු පෙළගැස්ම- 10(නීවරණ පබ්බය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම)09:01:09
2242022/09/22ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 03 (22/09/22)01:02:59
2252022/09/17ලොව්තුරුඅරණ දහම් සිසිල : මූලික දහම්කරුණු පෙළගැස්ම - 9(ධම්මානුපස්සනාව ඇසුරින් උතුම්වූ නිවන් මග වැඩීම)05:38:33
2262022/09/15ලොව්තුරු අරණ: ඌව ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ විකාශනයට සමගාමී - සදහම් දේශනා අංක 02 (15/09/22)01:04:59
2272022/09/11හුස්ම ඉහලට පහලට ගැනිම ද ආනාපානසතිය වඩනවා කියන්නේ? නිවැරිදිව භාවනාව වඩන ආකාරය දැන ගන්න00:42:11
2282022/09/10ලොව්තුරුඅරණ දහම්සිසිල : මූලික දහම්කරුණු පෙළගැස්ම - 8(චිත්තානුපස්සනාව ඇසුරින් උතුම්වූ නිවන් මග වැඩීම)09:02:27
2292022/09/03ලොව්තුරුඅරණ දහම්සිසිල : මූලික දහම්කරුණු පෙළගැස්ම - 7 (වේදනානුපස්සනාව ඇසුරින් උතුම්වූ නිවන් මඟවැඩීම)06:38:04
2302022/08/27ලොව්තුරු අරණ දහම් සිසිල : මූලික දහම් කරුණු පෙළගැස්ම - 06 (27-08- 22)08:09:43
2312022/08/21ද්වයතානුපස්සනාව සුත්‍රය- අනිච්ච දැකීම හෙවත් දුක හට ගන්නා ආකාරයත් දුක නිරුද්ධ කරන ආකාරයත් දැකීම00:35:17
2322022/08/20ද්වයතානුපස්සනාව සුත්‍රය - උදයවය ඥානය විඤ්ඤාණය තුලින් දැකීම - ජීවිතය තුල දැන ගැනීමම දුක වන බව00:33:23
2332022/08/20ලොව්තුරුඅරණ දහම්සිසිල:මූලික දහම්කරුණු පෙළගැස්ම-5(පටිච්චසමුප්පාදය ඇසුරෙන් සියලුදෘෂ්ටි නිවාරණය20/8/22)06:17:07
2342022/08/15ද්වයතානුපස්සනාව සුත්‍රය- අවිද්‍යාව අවබෝධයෙන් අනිච්ච දැකීම -එකම විඤ්ඤාණයක් හෝ එකම සිතක් ගමන් නොකරන බව00:28:53
2352022/08/14ද්වයතානුපස්සනාව සුත්‍රය- ත්‍රිලක්ෂණය, චතුරාර්ය සත්‍ය, පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය තුලත් උදයවය දැකිය හැකි බව01:33:07
2362022/08/13ලොව්තුරු අරණ දහම් සිසිල : මූලික දහම් කරුණු පෙළගැස්ම - 04 (13-08- 22)06:22:16
2372022/08/11ප්‍රමාද නොවි මරණයෙන් නිදහස් වී සදාකාලික වූ උතුම් වූ නිවන් සැපයට පත්වීම01:53:08
2382022/08/10විවේක සුවයෙන් වස් වසන ගෞරවනීය සුසිල ස්වාමින්වහන්සේගේ කාරුණික පණිවිඩය00:02:35
2392022/08/06ලොව්තුරු අරණ දහම් සිසිල : මූලික දහම් කරුණු පෙළගැස්ම - 03 (06-08- 22)06:36:31
2402022/07/30ලොව්තුරු අරණ දහම් සිසිල : මූලික දහම් කරුණු පෙළගැස්ම - 02 (30-07- 22)07:14:25
2412022/07/22ලොව්තුරු අරණ : බණ්ඩාරවෙල නගර ශාලාවේදී සිදුකරන ලද විශේෂ සදහම් දේශනාව (ප්‍රති විකාශනය) 22/07/2204:45:28
2422022/07/17ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනිමට චින්තනය /සිස්ටම් එක කෙලෙස වෙනස් කර ගත යුතුද? ජීවිතය තුලින් චතුරාර්ය සත්‍ය02:45:54
2432022/07/17ධර්මයේ පෙන්වා දෙන්නා වූ පංච මාරයන් හා ඔවුන්ගේ මාර ස්වභාවය හා ඔවුන්ගේ බලපෑම කෙසේ පතුරවන්නේද?00:46:00
2442022/07/17අසිරිමත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල පරිදි 31 ලෝකය හා සියලු සක්වලවල් කෙසේ නම් සකස් වෙලා පවතින්නේද00:22:46
2452022/07/16ලොව්තුරු අරණ දහම් සිසිල: මූලික දහම් කරුණු පෙළගැස්ම - 01(ප්‍රති විකාශය) 16-07- 2210:20:57
2462022/07/15ඔබ මෙතෙක් නොදැන සිටි දස දුක්ඛය හා ඔබ කුමන හේතුන් නිසාද ජීවත් වන මේ මොහොතේ අපමන දස දුක් විදින්නේ?01:10:49
2472022/07/15සෝවාන් පුද්ගලයකු තුල කාමය පවතින්නේ නම් එය කෙසේ ස්වභාවයක්ද හා සියලු ආශාවන් කෙසේ අවසන් කරන්නේද?00:12:19
2482022/07/15යථාභූත කියන්නේ කුමන අර්ථයෙන්ද?00:05:42
2492022/07/15සෝවාන් පුද්ගලයකු මරණයෙන් පසුව මනුෂ්‍ය ගන්ධබ්බයකු බවට පත්වෙනවා ද හා මනුෂ්‍ය ගන්ධබ්බයාගේ ස්වභාවය00:08:04
2502022/07/15ඉන්ද්‍රීය නානත්වය අනුව සෝතාපන්න පුද්ගලයන් 3 දෙනා හා ඔවුන්ගේ භව ගමන කෙලෙස අවසන් කරන්නේද?00:11:39
2512022/07/13LIVE♦️ ලොව්තුරු අරණ: ඇසළ පුන් පොහොය දින දහවල් පැවත්වෙන ධර්ම දේශනාව (13/07/2022)00:00:00
2522022/07/13සෝතාපන්න අනුගාමික පුද්ගලයා හා සෝතාපන්න තත්වයට පත් පුද්ගලයන්ගේ ස්වභාවය00:07:29
2532022/07/13සිත කය කියන්නේ නාමරූප නොවන බවත් සෝවාන් පුද්ගලයකු තුලත් අඩුවැඩි වශයෙන් මම මගේ ලෙසට අවිද්‍යාව පවතින බව00:16:17
2542022/07/12ලොව්තුරු අරණ: ඇසළ පුන් පොහොය දින උදෑසන පැවත්වන ධර්ම දේශනාව (13/07/2022)00:00:00
2552022/07/12අසෘතවත් සුත්‍රයේදී විඤ්ඤාණය වදුරකුට උපමාකොට විස්තර කරන්නේ කුමන හේතුව නිසාද?00:04:31
2562022/07/1220 ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය හා සඤ්ඤාව එදිනෙදා ජිවිතයේදි වෙන්කොට හදුනා ගන්නේ කෙසේද?00:06:32
2572022/07/12ලෝකෝත්තර අඤ්ඤතර සමාධි නිමිත්ත යනු කුමක්ද හා එය වඩන්නේ කෙසේද?00:03:11
2582022/07/09ලොව්තුරු අරණ : සංස්කරණය කරන ලද ප්‍රතිවිකාශනය සතර සතිපට්ඨානය (ධම්මානුපස්සනාව / සච්ච පබ්බය) 09/07/202208:36:53
2592022/07/09චතුරාර්ය සත්‍ය මූලික අවබෝධයෙන් තිපරිවට්ඨ ආකාරයට ඥාණය වර්ධනය වන ආකාරය කෙසේද?00:26:51
2602022/07/09ඥාණය තුන් ආකාරය හා අසිරිමත් වූ ලෝකෝත්තර මාර්ගය තෙක් ඥාණය කෙසේ නම් වර්ධනය වන්නේද?00:26:29
2612022/07/09රස තෘෂ්ණාව දුරු කිරීමට දුෂ්කර වන්නේ කුමන හේතුව නිසාද?00:03:15
2622022/07/08විඤ්ඤාණය හා විඤ්ඤාණ ධාතුව යන්න එකම ද හා විඤ්ඤාණය ගෝචර වන්නේ කුමන ඉන්ද්‍රියටද?00:12:57
2632022/07/05දරුවකුගේ යහපත සදහා දැඩි ලෙස අවවාද කිරිම ද්වේශ අකුසල කර්ම විපාක ගෙන දෙන්නේද හා ද්වේශයේ ස්වභාවය00:19:44
2642022/07/05"සං" කියලා ධර්මයේ සදහන් වන්නේ රාග ද්වේශ මෝහ කියන එකම අර්ථයම ද?00:04:28
2652022/07/05අවිද්‍යාව හා මෝහය කියන්නේ එකමද හා අවිද්‍යාව මෝහය කෙසේ ක්‍රියා කරමින් සුගති හො දුගති භවයන් උපද්දවයිද?00:38:45
2662022/07/05චිත්ත වීථී හා පටිච්චසමුප්පාදය අතර සම්බන්ධතාවය කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරිමක්00:05:13
2672022/07/04අරූපි රූපය තුල ත්‍රිවිධ කායන් පවතින්නේද හා අරූපි භවය කෙසේ නිර්මාණය වන්නේද?00:06:56
2682022/07/04සීලය ආරක්ෂා කිරිම ඔබව නිවනටම රැගෙන යන බවට වටිනා ජාතක කතාවක් ඇසුරෙන්- සිත නැමැති මාරයාගෙන් නිදහස් වීම00:52:06
2692022/07/04අදක්ෂ දූෂිත වූ රටේ පාලකයන් නිසා දුක් පීඩා විදින ජනතාව අතරේ ඔබත් නුවණැති පුදගලයකු වන්නේ කෙසේද?00:06:45
2702022/07/03ඔබ මෙතෙක් නොදැන සිටිය උත්කෘෂ්ඨ හෙවත් සත්පුරුෂ දානයක් ලබා දෙන්න සම්පූර්ණ විය යුතු අංග 3 දැන ගන්න00:33:53
2712022/07/03පන්සලෙන් පිරිකර ලබාගෙන පූජා කිරීම තුලින් පිනක් ලැබෙන්නේද හා නිවැරිදිව පිරිකරක් පූජා කරන්නේ කෙසේද?00:10:47
2722022/07/03දානය කියන්නේ කුමන අදහසින් ද හා කුමක් දුරු කිරිම සදහා ද දානයක් ලබා දෙන්නේ?00:44:34
2732022/07/03බුද්ධ පූජාව අනුභවයට සුදුසු ද? ඔබ මෙතෙක් නොදත් අනර්ග දහම් දේශනාවක්00:07:14
2742022/07/02විසි ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය නිවැරිදිව අවබෝධ කර ගැනිම හා සක්කාය තුන් ආකාරයකින් පවතින බව00:36:22
2752022/07/02ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 58: නිවන සහ නිවන් මග පිළිබඳ ගැටලු සහ පිළිතුරු 03 (02-07-2022)00:00:00
2762022/06/28අසුර ලෝකය කුමක්ද හා එහි විපාක ස්වභාවය - තථාගතයන් වහන්සේගේ අසිරිමත් බුදු ගුණ බලය00:50:46
2772022/06/26ලෝකාන්තර නිරය නිර්මාණය වීම හා ඔබ මෙතෙක් නොඇසු තථාගත සම්මා සම්බුද්ධ ගුණයේ අසිරිය00:19:01
2782022/06/26නාමරූප පච්චයා සළායතනං නම් වූ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මතාවය දැකිමෙන් නියම බෞද්ධයකු බවට පත්වීම01:18:49
2792022/06/26මනා සිහියකින් ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් බිහිසුණු සසරෙන් මිදී සදාතනික වූ නිවන් සුවයට පත්වීම01:23:59
2802022/06/25ආස්වාදයේ යථාර්තය ජීවිතය තුලින් දැක චින්තනය වෙනස් කර ගැනිම හෙවත් සෝවාන් මාර්ගයට පැමිණීම02:50:02
2812022/06/20බලාපොරොත්තුවක් කියන දේ කුමක්ද හා චන්ද රාගය කියන්නේ කුමන හේතුන්ගේ එකතුවක්ද?00:04:20
2822022/06/20සැපයි කියන වේදනාවක් දැනෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ සියලු අවස්ථාවන්හි ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් නිසා බව00:05:00
2832022/06/20සංඛාර දුක්ඛතාවය දෙයාකාරයක් බව හා විපරිනාම දුක්ඛය කෙසේ නම් දකින්නේද?00:03:29
2842022/06/19ධර්මය ප්‍රචාරය කරන්න ඔබටත් ආරාධනා - උතුම් නිර්වාන ධර්මයේ අර්ථය එයාකාරයෙන්ම අවබෝධ කර ගනිත්වා00:08:21
2852022/06/19පින්දහම් හෙවත් ආමිස පූජාවන් කිරීමට වඩා ධර්මය ශ්‍රවණය කිරිමට වැඩි කැමැත්තක් ඇතිවෙන එක වැරැද්දක්ද?00:19:12
2862022/06/18සෑබෑ ජිවිතයේ ඔබ විදින්නා වූ දුක්ඛයන් තුලින් කාමයේ ආදීනව දැක චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවනට පත්වීම02:04:52
2872022/06/18සිතෙන් මවා ගත්ත ඔබේම සංකල්ප නිසා සසර පුරාවට විදින්න ලැබෙන දුක්ඛ ස්වභාවයන් තුන් වර්ගය00:57:47
2882022/06/1718/06/2022 - පටිගත කරන ලද විශේෂ දහම් සාකච්ඡාව09:06:03
2892022/06/16ඔබ මෙතෙක් නොදැන සිටි සීලය සමාදන් වෙනවා කියන අර්ථය නිවැරිදිව දැන එය උතුම් වූ නිවන උදෙසා වූ පටිපදාව01:13:57
2902022/06/16දැඩි ආයාසයකින් තොරව ධර්මාවබෝධය සදහා නිවැරිදිව සෝතාධාවනයෙන් යුක්තව මෙසේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න00:23:46
2912022/06/14LIVE♦️ලොව්තුරු අරණ: පොසොන් පුන් පොහොය දින දහවල් පවත්වන ධර්ම දේශනාව (14/06/2022)00:00:00
2922022/06/13LIVE♦️ලොව්තුරු අරණ: පොසොන් පුන් පොහොය දින උදෑසන පවත්වන ධර්ම දේශනාව (14/06/2022)00:00:00
2932022/06/12පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛො කියන දුක්ඛ ස්වභාවය ධර්මයෙන් නිවැරිදිව කෙසේ නම් පැහැදිලි කරන්නේද?00:09:26
2942022/06/12අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛො කියන දුක්ඛ ස්වභාවය ධර්මයෙන් නිවැරිදිව කෙසේ නම් පැහැදිලි කරන්නේද?00:11:01
2952022/06/11උපායාස දුක්ඛය කියන්නේ කුමන අර්ථයෙන්ද හා එය හට ගන්නේ කෙසේද?00:22:10
2962022/06/10ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 58: සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 36 (11-06-2022)00:00:00
2972022/06/08දෝමනස්සය කියන්නේ කුමන අර්ථයෙන්ද හා එය හට ගන්නේ කෙසේද?00:34:29
2982022/06/08විදින දුක කියන්නේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය නොවෙයි නම් කුමන අර්ථයෙන් දුක විස්තර කරන්නේද?00:31:44
2992022/06/06ගීත රසය තුලින් උතුම් වූ ධර්මාවබෝධය- සොවින් පිරි මගේ හදවත ගීතය තුලින් ලෝකෝත්තර වූ නිවන පැහැදිලි කිරිම00:16:30
3002022/06/06දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය තුලින් චතුරාර්ය සත්‍ය - ඔබ තුල ප්‍රියභාවය පවතින තුරු ශෝකය පරිදේවය හටගන්නා බව02:51:24
3012022/06/06සංක්ලේශ ධර්ම මොනවාද හා අනරිය පටිපදාවෙන් මිදි නිවන් මගට පැමිණීම අරිය පර්යේෂණ සුත්‍රය ඇසුරින්00:18:01
3022022/06/05ශෝක නොකරන කෙනෙකු වන්නට නම් කුමක් කල යුතුද? අරිය පර්යේෂණ හා අස්සූ සූත්‍රය ඇසුරින්00:49:05
3032022/06/05උතුම් වූ නිවන සදහා ඔබ කුමන පරීක්ෂණයක යෙදිය යුතුද? ජරා ව්‍යාධි මරණ ධර්ම අරිය පර්යේෂණ සුත්‍රය ඇසුරින්00:52:48
3042022/06/05උතුම් වූ නිවන සදහා ඔබ කුමන පරීක්ෂණයක යෙදිය යුතුද? - ජාති හා ජාති ධර්ම අරිය පර්යේෂණ සුත්‍රය ඇසුරින්01:16:04
3052022/06/05නිවන අපේක්ෂාවෙන් ඔබ නිවැරිදිව කෙසේ නම් නිවන් මාර්ගය අවබෝධ කර ගත යුතුද?00:35:47
3062022/06/05කර්ම පථය සම්පූර්ණ වන්නේ කෙසේද හා ප්‍රවෘත්ති විපාක යන්න කුමක්ද හා එය විපාක ලෙස කෙලෙස බලපාන්නේද?00:10:28
3072022/06/05අටපිරිකර පූජා කරමින් අනතුරුව එය රැගෙන නැවත පූජා කිරිම සොරකමක් වන්නේද?00:21:26
3082022/06/05සියලු දන්දීම් පාරමිතා නොවන බව00:04:19
3092022/06/05සතර අපායට පත් කරන සිත් මොනවාද හා සෝතාපන්න බවට පත් වුයේ නම් අකුසල කර්මයන් කෙලෙස විපාක දෙන්නේද?00:27:18
3102022/06/04මිය ගිය කෙනෙකු මනුෂ්‍ය ගන්ධබ්බයකු නම් ජීවත් වන කෙනෙකු ඉදිරිපිටට පෙනි සිටිය නොහැකි බව00:05:14
3112022/06/04දූෂිත පාලකයන් නිසා දුක් පීඩිත බවෙන් මිදීම උදෙසා ධර්මානුකූල ලෙසට සෑබෑ අරගලය කෙසේ සිදු කල යුතුද?01:05:22
3122022/06/04ධර්මයේ සදහන් පරිදි පාරමිතා යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද හා පාරමිතා පූර්ණය කිරිම කෙසේ නම් සිදු වන්නේද?01:40:27
3132022/06/04ජනමාධ්‍යය වැරදි භාවිතය තුලින් රාග ද්වේශ මෝහ වර්ධනය වීමෙන් අප්‍රමාණ ලෙසට පරිහානියට පත්වෙන බව00:06:02
3142022/06/04මියගිය කෙනෙකුට පෙර ජීවමාන ස්වරූපයෙන්ම පෙනි සිටිය හැකිද එසේ නම් එය කෙසේද?00:11:34
3152022/06/04ජරා මරණ යන සියලු දුක්ඛයන් පෙලෙන අර්ථයෙන් කෙසේ නම් ධර්මය තුලින් දැකිය යුතුද?00:10:15
3162022/06/03LIVE ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 57: සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 35 (04-06-2022)00:00:00
3172022/06/03ඔබට ධර්මය මුණ ගැසෙන්නේ බොහෝ විට මානසිකව වැටුන මොහොතක බවත් එලෙස වීම ඔබේ අවාසනාව නොවන බවත්00:13:25
3182022/06/03සියලු ණය ගෙවා නිමකරන නිවැරිදි මග හෙවත් ත්‍රිවිධ රත්නයෙන්ම කමාව ලැබීමට කල යුතු නිවැරිදි මග00:11:03
3192022/06/03ඔබට ධර්මය මුණ ගැසෙන්නේ බොහෝ විට මානසිකව වැටුන මොහොතක බවත් එලෙස වීම ඔබේ අවාසනාව නොවන බවත්00:27:22
3202022/06/03පන තියෙන හෝ පන නැති සියලු සංඛතයන් මොහොතක් පාසාම ජරාවට මරණයට පත්වෙන බව00:10:58
3212022/06/02මරණය කෙසේ සිදුවුයේ නම් ද ගන්ධබබයකු පහල වන්නේ හා ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්වභාවය කෙසේ නම් විද්‍යමාන වන්නේද?00:11:46
3222022/06/02මනුෂ්‍ය ගන්ධබ්බ හැර වෙනත් ගන්ධබ්බ අවස්ථාවන් පවතිනවාද එසේ නම් එය කෙසේ සකස් වන්නේද?00:17:12
3232022/06/01ස්ත්‍රී පුරුෂ භාව රූපයන්ගේ මූලික ස්වභාවයේ ක්‍රියාකාරිත්වය හා කෙසේ නම් ගන්ධබ්බයා සමගින් සකස් වෙන්නේද?00:44:45
3242022/05/31අසිරිමත් වූ තථාගතයන් වහන්සේගේ මහා කාරුණික බව මුළු සක්වළට විදහා පෙන්වු බව - පරිසා සුත්‍රය ඇසුරෙන්00:29:24
3252022/05/29ලෝකෝත්තර කුසලය අවබෝධය තුලින් සියලු දුක්ඛස්කන්ධයන්ගෙන් මිදෙන උතුම් වූ නිවන් මාර්ගය01:43:15
3262022/05/29ධර්මය අධර්මය හා පින කුසලය නිවැරිදි අවබෝධය තුලින් ලෞකික නිවන් මාර්ගය03:00:01
3272022/05/29ජරා මරණ සියලු දුක්ඛස්කන්ධයන්ගෙන් මිදි උතුම් වූ නිවන කෙසේ නම් අවබෝධ කර ගත යුතුද?01:44:57
3282022/05/28අරිහත් උතුමාණන් වහන්සේගේ ශරීරය ජරාවට මරණයට පත්වෙනවාද හා ශ්‍රමණයකු වන්නේ කෙසේද?01:04:39
3292022/05/27ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 56: නිවන සහ නිවන් මග පිළිබඳ ගැටලු සහ පිළිතුරු 02 (28-05-2022)00:00:00
3302022/05/25LIVEලොව්තුරු අරණ : උතුම් චතුරාර්‍යය සත්‍යය ධර්මාවබෝධය පිණිස සිදුකරන විශේෂ සදහම් දේශනාව 26/05/202200:00:00
3312022/05/25ධර්මයේ සදහන් පරිද්දෙන් මරණයට පත්වෙනවා කියන්නේ කුමක්දැයි නිවන් අවබෝධය පිණිස ගැඹුරින්ම මෙලෙස දැන ගන්න01:44:29
3322022/05/25ධර්මයේ සදහන් පරිද්දෙන් ජරාවට පත්වෙනවා කියන්නේ කුමක්දැයි නිවන් අවබෝධය පිණිස මෙලෙස ගැඹුරින්ම දැන ගන්න02:07:24
3332022/05/24සසරේ ඇත්ත ස්වභාවය හෙවත් යථාර්තය දකින්නට නම් ධර්මය ගැඹුරටම දැකිය යුතු බව00:23:54
3342022/05/24ඔබ මරණයෙන් පසුව නොව මේ මොහොතේ පවා සතර අපායේ ඔබ ජීවත් වන බව දැන සිටියේද?00:04:32
3352022/05/21අවිද්‍යාව හා තෘෂ්ණාව තුලින් දුක්ඛස්කන්ධය ගොඩනගන බවත් හා උතුම් වූ අරිහත් තත්වයට පත්වීම00:54:42
3362022/05/21පරවීමංසන සුත්‍රය ඇසුරෙන් සියලු දුක්ඛයන්ගෙන් මිදෙන්නා වූ මාර්ගය - පටිච්චසමුප්පාද සමුදය හා නිරෝධය04:13:31
3372022/05/21ජීවිතයේ අප්‍රමාණ දුකක් විදින්නා වූ මේ සියලු දුකෙන් මිදෙන ජීවිත අරගලයෙන් මිදෙන්න කුමක්ද කල යුත්තේ?00:22:56
3382022/05/20ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 55: සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 34 (20-05-22)00:00:00
3392022/05/16සම්බුද්ධ දේශනාවට අනුව රටක පිරිහීමටත් රටක ජනතාව උද්ඝෝෂණ අරගල කිරීමටත් හේතු වූ ධර්මතාවය01:34:19
3402022/05/16ඔබ අවංකවම නිවන් මග වඩන්නේ නම් ඉදප්පච්චයා පටිච්චසමුප්පාද ගොඩනැගෙන ක්‍රියාදාමය නිරෝධ කල යුතු බව00:35:40
3412022/05/15ලොව්තුරු අරණ: වෙසක් පුන් පොහො දින උදෑසන පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව (15/05/2022)02:21:28
3422022/05/15LIVEලොව්තුරු අරණ: වෙසක් පුන් පොහො දින දහවල් පවත්වන ධර්ම දේශනාව (15/05/2022)00:00:00
3432022/05/14උප්පත්ති භව හා සහජාත භව හා අත්භව 7ක් නොඉක්මවනවා කියන අර්ථය ධර්මානූකුලව පැහැදිලි කිරිමක්00:08:46
3442022/05/14ලහුතා මුදුතා කම්මඤ්ඤතා රූප ස්වභාවය හා අවිද්‍යාවේ ක්‍රියාකාරිත්වය පවතින තුරු අසාර වූ සත්වයකු ඇති බව00:32:26
3452022/05/14උප්පත්තිය කර්මයට අනුව සිදු වන්නේ නම් අංගුලිමාල පිරිත සජ්ජායානා කිරිම තුලින් එය කෙසේ බලපාන්නේද00:08:13
3462022/05/13නපුංෂකයාගේ උපත කෙසෙ සිදු වන්නේ ද හා ස්ත්‍රී භාව රූප පිහිටන ආකාරයට අනුව ස්ත්‍රී ගති ලක්ෂණ පහල වීම00:35:01
3472022/05/13ගන්ධබ්බයාගේ පැමිණීමේ කාල සීමාව හා සියදිවි නසා ගැනිමෙන් කර්මය අවසන් වන්නේ ද බව00:18:18
3482022/05/11සත්වයකු උපදින ආකාරයන් 4 පැහැදිලි කිරිම00:09:48
3492022/05/11ගන්ධබ්බයාගේ ත්‍රිවිධ කාය යන්න කුමක් දැයි හා එය සකස්වන ආකාරය පිළිබදව විස්මිත පැහැදිලි කිරිම00:03:02
3502022/05/11ධර්මයේ සදහන් වන්නා වූ කර්මජරූප පැහැදිලි කිරිම හා ගන්ඨබ්බයාගේ සංජාති අවස්ථාවට පැමිණීම00:03:34
3512022/05/11අභිධර්මයේ විස්තර කරන්නා වූ දසක පරමාණුව කුමක් දැයි පැහැදිලි කිරිම00:04:38
3522022/05/11ජාතිපි දුක්ඛා නම් වූ දුක්ඛස්කන්ධය නිවැරිදිව විස්මිත වු අභිධර්මය තුලින් දැකිම හා එහි නිරෝධය දැකිම04:17:13
3532022/05/11දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය - නිරායාසයෙන්ම සංකල්පීමය ලෙසට පන්ච උපාදානස්කන්ධයම ගොඩනගන බව දැකීම01:04:33
3542022/05/11නිර්මල වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය නිවැරිදිව ගැඹුරට හා පරිපූර්ණ ලෙසට අවබෝධ කර ගන්න - අභිධර්ම අවබෝධයට මග00:14:56
3552022/05/08ධර්ම අවබෝධයෙන් නිවන් මග වඩන නිවැරිදි විදර්ශනාව - ඔබටත් මග නොවැඩෙන්නේ නම් මෙය අසත්වා!03:06:49
3562022/05/08ධාතු ස්වභාවයෙන් නිවන අර්ථ දක්වන්නේ කුමන අර්ථයෙන් ද?00:06:55
3572022/05/08නිෂ්පන්න හා අනිෂ්පන්න ධාතු ස්වභාවය හා අවකාශය අසංකත ධාතු ලෙසට ගත හැකිද?00:10:11
3582022/05/08චිත්ත වීථියේ ජවන සිත් හා කර්මය අතර සමබන්ධය හා ජවන සිත් වල ක්‍රියා කාරිත්වය කෙටි පැහැදිලි කිරිමක්00:04:59
3592022/05/07අරමුණෙන් අරමුණට විදර්ශනා නොකර නිවැරිදිව පංචස්කන්ධ ක්‍රියාවලියටම විදර්ශනා කරන ආකාරය00:18:21
3602022/05/07අවැඩ අසාධාරණ හො ද්වේශය දුරු කිරිමට කෙසේ කටයුතු කල යුතුද? ධර්මයට අනුව නිවැරිදිව මෛත්‍රිය වැඩීම01:50:24
3612022/05/07මනෝ සංචේතනා යන්න කුමක් ද? මන ධම්ම හා මනෝ විඤ්ඤාණ අතර ක්‍රියාකාරිත්වය කෙසෙ නම් සිදු වන්නේ ද?01:42:57
3622022/05/06ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 54: සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 33 (07-05-22)00:00:00
3632022/05/06නිවන් මග වඩන කෙනෙකු පලමුව දුරු කරගත යුත්තේ ද්වේශය ද රාගය ද?00:02:06
3642022/05/06විදර්ශනාවේදි අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ සෘජුවම පිළිවෙලින් රාග ද්වෙශ මෝහ යන කෙලෙස් වලට බලපාන්නේ නැති බව00:08:30
3652022/05/03ඔබට දුරු කර ගැනිමට පහසු රාගය ද ද්වේශය ද? මහා සාවද්‍ය හො අල්ප සාවද්‍ය වන්නේ ඇයි දැයි පැහැදිලි කිරිම01:08:47
3662022/05/02ලෝකෝත්තර ආරිය සමාධිය හෙවත් ආනාපානසති සමාධිය තුලින් නිසල විලක් මෙන් ආරියභාවයට පත්වීම01:35:56
3672022/05/01ඔබ ඇත්තටම සෝතාපන්න වූ බව ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙසටම කෙසෙ නම් දැන ගන්නේ ද?00:25:49
3682022/05/01උතුම් වූ ආර්ය බෞද්ධයකු වෙන්න ඔබ කුමක් කල යුතු ද?00:20:15
3692022/04/30ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 53: නිවන සහ නිවන් මග පිළිබඳ ගැටලු සහ පිළිතුරු 01 (30-04-2022)11:36:37
3702022/04/30ජීවිතයෙ වැඩියෙන්ම දුක් වේදනාම විදින බවත් දුකකටම පත් කරන මාර ස්වභාවය ඔබගේම චිත්ත සන්තානය තුල පවතින බව01:00:23
3712022/04/30ලෝකය තුල විදින සැප වේදනාව හෙවත් ආස්වාදයම දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය බවත් එය අවබෝධය තුලින් සසර දුක අවසන් කිරිම02:26:51
3722022/04/29ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන සූත්‍රය ලෞව්කික හා ලෝකොත්තර අර්ථයෙන් හා චතුරාර්ය සත්‍ය පැහැදිලි කිරිම02:24:14
3732022/04/27චතුරාර්ය සත්‍ය තිපරිවට්ට ලෙසට ආකාර 12කින් නිවැරිදි ලෙසට අවබෝධ කර ගන්නේ කෙසෙද?02:17:25
3742022/04/25සියලු දුකෙන් මිදෙන අනුපස්සනාව හෙවත් නිවන් මග නිවැරිදිව දකින ආකාර 4 - අසංකත හා අමෘතය වශයෙන්01:09:36
3752022/04/25සියලු දුකෙන් මිදෙන අනුපස්සනාව හෙවත් නිවන් මග නිවැරිදිව දකින ආකාර 4 - නිස්සරණ හා විවේක වශයෙන්01:16:01
3762022/04/25සත්‍ය වශයෙන්ම නිවන් මග වඩන්න කියලා බුදුන් වහනේ පෙන්වා දුන්නෙ කුමක්ද? - කූටාගාර සූත්‍රය01:12:36
3772022/04/24ලොව්තුරු අරණ: කැනඩාවේ-කැල්ගරි ඒහිපස්සිකො විහාරයේ සීල වැඩසටහන දා සිදුකල විශේෂ සදහම් දේශනාව 24/04/202205:08:25
3782022/04/23ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 52: සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 32 (23-04-22)09:50:51
3792022/04/20ඔබත් දැන ගත යුතුම බුදුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නා වූ පරිහානයට හා අපරිහානියට පත්වෙන්නා වු ධර්ම කාරනා 703:45:59
3802022/04/20සුමඞගල සූත්‍රය ඇසුරෙන් බුදුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නා වූ නැකැත් ශාස්ත්‍රය හො සුබ වේලාව01:15:39
3812022/04/18පඨම පුබ්බෙ සම්බෝධ සූත්‍රය ඇසුරෙන් ආස්වාදය ආදීනව හා නිස්සරණය දැකිමෙන් නිවනට පත්වීම00:52:18
3822022/04/18සිත යනු හේතුන්ගේ ඵලයක් බවත් එකම සිතක් කිසි විටකවත් නොපවතින බව00:01:51
3832022/04/17දුතිය අද්ව්‍ය සුත්‍රය ඇසුරෙන් අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ නිවැරිදිව විදර්ශනා කරන්නේ කෙසෙදැයි පැහැදිලි කිරිම00:27:30
3842022/04/17උදායි සුත්‍රය ඇසුරෙන් විඤ්ඤාණයේ අනත්ථ ලක්ෂණය හා ඒකීය වූ සාරවත් වූ භවයෙන් භවයකට යන ආත්මයක් නොමැති බව00:15:03
3852022/04/17අජ්ජත්ත දුක්ඛ සුත්‍රය ඇසුරෙන් අභ්‍යන්තර ආයතනයන්ගෙන් දුක හට ගැනිම හා දුක නිරෝධ කිරිම00:32:09
3862022/04/16ලොව්තුරු අරණ: බක් පුන් පොහෝ දින දහවල් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව (16/04/2022)05:28:54
3872022/04/16ලොව්තුරු අරණ: බක් පුන් පොහෝ දින උදෑසන පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව (16/04/2022)02:11:53
3882022/04/15අජ්ජත්ත අනිච්ඡ සුත්‍රය ඇසුරෙන් නිබ්බිතාවට පත්වීම හා සප්ත බොජ්ඣංග හො නිවන් මග වැඩෙන බව දැන ගැනිම00:55:42
3892022/04/15පටිච්ඡසමුප්පාදය තුලින් උද්‍යව්‍ය හෙවත් දුක්ඛ සමුදය හා දුක්ඛ නිරෝධය දැකිම කෙටියෙන්00:05:39
3902022/04/15චන්ද රාගය යන්නෙහි අර්ථය හා එසෙ චන්ද රාගය නිරෝධ කිරිම තුලින් නිවන සක්ෂාත් කිරිම - 09-04-202200:21:55
3912022/04/12මුලු ධර්මස්කන්ධයම අවබෝධ කර ගැනිමට නන්‍දකොවාද සුත්‍රය ඇසුරෙන් විස්තර කරන්නා වු අනිච්ඡ ධර්මතාවය01:09:39
3922022/04/12රටක ඔබ උද්ඝෝෂණ හො අරගල කිරිමට අනුගත වීමෙන් කර්ම රැස් කිරිම තුලින් ඔබම මතු මතුවටත් දුකකටම පත්වෙන බව00:27:47
3932022/04/11දුක්ඛ සමුදය සුත්‍රය ඇසුරෙන් උද්‍යව්‍ය ධර්මතාවය පැහැදිලි කිරිම - දුක හට ගැනිම හා නිරෝධ කිරිම01:42:26
3942022/04/10ධර්මයේ වටිනාකම හා නිරන්තරයෙන් ඔබත් ධර්මය ශ්‍රවණය කරන කෙනෙක් නම් ඔබත් සෝවාන් ද කියලා දැන ගන්න01:14:35
3952022/04/10රටේ උද්ගත වෙලා තියෙන ගැටලු නිසා ඔබ දුක් විදින්නේ නම් ඒ පිලිබදව ධර්මානුකූලව විග්‍රහයක්00:30:01
3962022/04/09ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 51: සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 31 (09-04-22)10:17:11
3972022/03/30පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය නිරෝධ කරන්නා වූ ගැඹුරු විදර්ශනා ආකාර 8 තේරුම් යන ආකාරයෙන් පැහැදිලි කිරිම01:23:04
3982022/03/29පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය ගැඹුරුන් විදර්ශනා කල යුතු ආකාර 5 - අවිද්‍යාව සදහටම නිරුද්ධ කිරිම01:43:28
3992022/03/27අනිච්ඡ ධර්මතාවය කුමක්ද? - උද්‍යව්‍ය නිවැරිදිව අවබෝධ කර ගන්න - ද්වතාවය අවබෝධයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය03:59:04
4002022/03/27ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නේ ඇයි කියලා ඔබෙන් කවුරුන් හො ඇසුවොත් මෙසෙ පිළිතුරු දෙන්න - ද්වතාවය අවබෝධ කර ගන්න01:13:21
4012022/03/26ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 50: සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 30 (26-03-22)09:37:57
4022022/03/26මහා මංගල සුත්‍රයෙ අර්ථය - ඵුට්ඨස්ස ලෝකධම්මේහි - චිත්තං යස්ස න කම්පති අසෝකං විරජං ඛේමං - 17-03-202200:12:31
4032022/03/26මහා මංගල සුත්‍රයෙ අර්ථය - තපෝ ච බ්ර්හ්ම චරියං ච - අරියසච්චානදස්සනං නිබ්බාන සච්චකිරියා ච - 17-03-202200:27:12
4042022/03/26මහා මංගල සුත්‍රයෙ අර්ථය - ඛන්තී ච සෝවචස්සතා - සමණානඤ් ච දස්සනං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා - 17-03-202200:27:09
4052022/03/26බුදුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන පරිදි ධර්මය ශ්‍රවණය කරන කෙනෙකු ලබන ආනිසංශ 5ක් - 17-03-202200:09:08
4062022/03/25මහා මංගල සුත්‍රයෙ අර්ථය - ගාරවෝ ච නිවාතෝ ච - සන්තුට්ඨි ච කතඤ්ඤතා කාලේන ධම්ම සවණං - 17-03-202200:47:33
4072022/03/20මහා මංගල සුත්‍රයෙ අර්ථය - ආරති විරති පාපා - මජ්ජපානා ච සඤ්ඤමෝ අප්පමාදෝ ච ධම්මේසු00:10:21
4082022/03/20මහා මංගල සුත්‍රයෙ අර්ථය - දානඤ් ච ධම්මචරියා ච - ඤාතකානඤ් ච සන්ගහෝ අනවජ්ජානි කම්මානි00:15:52
4092022/03/20මහා මංගල සුත්‍රයෙ අර්ථය - බාහු සච්චඤ් ච සිප්පඤ් ච ... මාතා පිතු උපට්ඨානං - පුත්තදාරස්ස සංගහෝ00:41:01
4102022/03/20මහා මංගල සුත්‍රයෙ අර්ථය - පූජා ච පූජනීයා නං... අත්තසම්මා පණිධි ච යන්නෙහි අර්ථය විග්‍රහ කිරිම01:21:19
4112022/03/19මහා මංගල සුත්‍රයෙ අර්ථය - අසෙවනා ච බාලානං පණ්ඩිතානඤ්ච සෙවනා - පණ්ඩිතයා හා බාලයා හදුනා ගැනිම02:06:36
4122022/03/19සප්ත බොජ්ඣංග වැඩීම නිවන් මගයි (ප්‍රති විකාශය) 19/03/202205:13:16
4132022/03/19මැදින් පොහෝය දින වැදගත්කම හා චිත්ත සන්තානයේ ක්‍රියාත්මක වැඩ පිලිවෙල අනුව ඊලග භවය උදා වන බව01:20:45
4142022/03/19සසර නැමැති මේ අති භයානක ප්‍රපාතයෙන් ගොඩයන්න පහසුම ක්‍රමය කුමක් ද? - පපාත සූත්‍රය ඇසුරෙන්01:05:57
4152022/03/19අභිධර්මය අවබෝධ කර ගැනිමට නම් කුමක් කල යුතුද? -12-03-202200:14:56
4162022/03/18ධර්ම මාර්ගය වඩන කෙනෙකු සිතන්න ඕන ආකාරය හා සිතිය යුතු කාරණා මොනවාද? -12-03-202201:16:11
4172022/03/17ලොව්තුරු අරණ: මැදින් පුන් පොහෝ දින දහවල් පැවැත්වු ධර්ම දේශනාව (17/03/2022) මහා මංගල සූත්‍ර විග්‍රහය07:35:58
4182022/03/17ලොව්තුරු අරණ: මැදින් පුන් පොහෝ දින උදෑසන පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව (17/03/2022)02:13:39
4192022/03/15ආළෝක කය පුර්ණය යන්නෙහි ලෝකෝත්තර අර්ථය හා සංකල්පීමය ලෝකය නිරුද්ධ කිරිම01:44:19
4202022/03/13කිනම් භවයක ඔබ උපත ලැබුවත් ධර්ම අවබෝධය නොකලේ නම් නිරයම උප්පත්තිය ලබන බවත් හා උසස් භවය කුමන භවයද බව01:42:07
4212022/03/13චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ප්‍රමාද කිරිමෙන් ඔබ කෙතෙරම් නම් භයානක දුක් වේදනා සහිත සසර ගමනක නිරත වන බව01:43:34
4222022/03/13ඔබ තවමත් ධර්මාවබෝධයට ප්‍රමාද වන්නෙක් ද හා ඔබ කෙසේ නම් අප්‍රමාදව ධර්මාවබෝධයට කාලය වෙන් කර ගත යුතු ද?00:31:30
4232022/03/13කාරනා 4ක් අවබෝධ නොකර ගැනිම නිසා භවයෙන් භවයට ඉපදමින් මැරමින් අනන්ත වූ දුක්ඛස්කන්ධයක් විදීමට හේතුවන බව00:21:21
4242022/03/13බුදුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනු ලබන විශ්වයේ පහල වන ආශ්චර්මත් අසිරිමත් සිදුවිම් දෙක - 12-03-202200:15:20
4252022/03/12ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 49 : සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 29 (12-03-22)10:02:28
4262022/03/12බුදුන් වහන්සේ දේශනා කල පරිද්දෙන් විතක්ක විචාර නිවැරිදිව නිවන් මග වැඩිම පිනිස කෙසෙ හේතු කර ගන්නේද?01:34:55
4272022/03/06බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද දෙතිස් කථා හෙවත් නිවන් මග වඩන කෙනෙකු අත්හළ යුතු කථා 32 - 05-03-202202:53:56
4282022/03/06ධර්මයෙ සදහන් දස අව්‍යාකෘත ප්‍රශ්න හෙවත් බුදුන් වහන්සේ පිලිතුරු නොදුන් ප්‍රශ්න 10 - 05-03-202201:33:13
4292022/03/06තමන් ඇති කර ගත් දෘෂ්ඨියෙන් තොරව අන්තයකට නොගොස් ධර්මය ශ්‍රවණය කල යුතු බව - 05-03-2022 | Dham Alokaya00:28:41
4302022/03/06ධර්මයෙන් අනර්ග ඵල නෙලා ගන්න ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැන ගන්න ප්‍රඥ්ඥාවෙන් ධර්මය ශ්‍රවණය කල යුතු බව00:12:16
4312022/03/05ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 48 : සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 28 (05-03-22)07:59:44
4322022/02/28ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනෙකුට කිසිම දෙයක් නොකරන්න තරම් සිතේ පාලු ස්වභාවයක් ගන්නේ ඇයි?00:09:24
4332022/02/26ලොව්තුරු අරණ දහම් සිසිල මූලික දහම් කරුණු පෙළගැස්ම - 01(ප්‍රති විකාශය) 26-02- 2210:20:13
4342022/02/262022 - 02 - 2600:05:00
4352022/02/22ධර්මයේ සදහන් පරිද්දෙන් මම මගේ කියලා ගත යුත්තක් නැද්ද එහෙමත් නැතිනම් සාරවත් වූ දෙයක් නැද්ද?00:33:39
4362022/02/22බුදුන් වහන්සේ ආයු සංස්කාරයො අත හැරියා කියන අර්ථය ධර්මයට අනුකූලව පැහැදිලි කිරිම - 16-02-202200:23:21
4372022/02/21පංච උපාදනස්කන්ධයම දුකක් ලෙස දැක ආර්යකාන්ත සීලයට පැමින නිවන අත්දකින ආකාරය04:03:37
4382022/02/20සැරියුත් මුගලන් වහන්සේලා ආර්ය භාවයට පතු වූ "‍යේ ධම්මා හේතුප්පභවා" ගාථාව තුලින් චතුරාර්ය සත්‍ය01:16:33
4392022/02/20ඉතිහාසයේ සදහන් පරිද්දෙන් විශේෂයෙන්ම නවම් පොහෝය දිනයේ සිදු වුනා වු අසිරිමත් සිදුවීම් මොනවාද?00:21:34
4402022/02/20බොජ්ජංග වැඩිම පිලිබදව අනිවාර්යෙන්ම දැන ගත යුතු දහම් පරියාය - ලීන චිත්තය හා උද්දත්ත චිත්තය 12-02-202200:53:35
4412022/02/20ධර්මයෙ සදහන් පරිද්දෙන් නිවැරිදිව ආනාපානසති භාවනාව කෙසෙ නම් වැඩිය යුතුද?00:17:52
4422022/02/20බොජ්ජංග වැඩිම තුලින් කෙසෙ නම් ත්‍රිවිධ ඥානයන් පහල කර ගන්නේ ද?00:14:26
4432022/02/19බොජ්ජංග වැඩිම තුලින් කෙසෙ නම් ත්‍රිවිධ ඥානයන් පහල කර ගන්නේ ද? - 12-02-2022 | Dham Alokaya00:32:27
4442022/02/19කර්මය ප්‍රභේද සතරක් පවතින බවත් සප්ත බොජ්ජංග වඩන්නේ නම් සියලු කර්ම අවසන් කරන බව00:19:37
4452022/02/19සීලය කුමක්ද යන්න නිවැරිදිව දැන අවබෝධ කර ගැනිමට උත්සහ කරන්නෙ නම් සප්ත බොජ්ජංග වැඩෙන බව00:21:48
4462022/02/19සප්ත බොජ්ජංග වැඩීම තුලින් පහසු විහරනයට මග සැලසෙන බව - 12-02-2022 | Dham Alokaya00:53:30
4472022/02/19නිවන් අවබෝධයේ යථාර්ත අර්ථය නිවැරිදිව ඔබත් ඔබෙ නිවන් මගට ගලපා ගන්න #shorts00:00:17
4482022/02/182022 - 02 - 19 - උතුම් නිවන් මග වැඩීම - ධම්මානුපස්සනාව - බොජ්ඣංග පබ්බයේ සාරාංශය (ප්‍රති විකාශය)07:05:51
4492022/02/16ධර්මයේ සදහන් වන අවිද්‍යාව යන්නෙහි නිවැරිදි අර්ථය කුමක් ද? #shorts00:00:14
4502022/02/16ලොව්තුරු අරණ: නවම් පුන් පොහෝ දින දහවල් පැවැත්වූන ධර්ම දේශනාව (16/02/2022)06:46:00
4512022/02/16ලොව්තුරු අරණ: නවම් පුන් පොහෝ දින උදෑසන පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව (16/02/2022)02:36:17
4522022/02/15නිවන් මග වඩන ඔබ තුල අවබෝධයට පත්වන මෙවන් අංග ලක්ෂණ පවතින්නෙද? - උපෙක්ඛා බොජ්ජංග - 12-02-202200:23:47
4532022/02/15නිවන් මග වඩන ඔබ තුල අවබෝධයට පත්වන මෙවන් අංග ලක්ෂණ පවතින්නෙද? - පස්සද්ධි බොජ්ජංග හා සමාධි බොජ්ජංග00:55:15
4542022/02/15නිවන් මග වඩන ඔබ තුල අවබෝධයට පත්වන මෙවන් අංග ලක්ෂණ පවතින්නෙද? - විරිය බොජ්ජංග හා ප්‍රීති බොජ්ජංග00:46:46
4552022/02/15නිවන් මග වඩන ඔබ තුල අවබෝධයට පත්වන මෙවන් අංග ලක්ෂණ පවතින්නෙද? - සති බොජ්ජංග හා ධම්මවිජය බොජ්ජංග01:18:17
4562022/02/13චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය නිසැක ලෙසින්ම ප්‍රත්‍යක්ෂව අවබෝධ කර ගැනිමට මෙම දේශනාව හොදින් අසත්වා03:22:08
4572022/02/13බහුල වශයෙන් ධර්මය පරිශීලනය කිරිම නිවන් මග ඉක්මන් කිරිමට උපකාරි වන බව - බහුසෘතභාවය - 05-02-202200:19:43
4582022/02/13ආස්වාදය කෙසෙ නම් දුකක් බව වටහා ගත යුතුද එය නිරුද්ධ කරන මාර්ගය කෙසෙ නම් වැඩිය යුතු ද00:13:58
4592022/02/13නිවැරිදි ධර්මය බව තහවුරු කර ගැනිම හා ධර්මය පරිශීලනය කිරිම තුලින ධම්මවිජය සම්බොජ්ජංගය වැඩෙන බව00:18:50
4602022/02/13බහුල වශයෙන් නිග්‍රහ ලැබු උදායි භික්ෂුන් වහන්සේගෙ වීර්ය නිවන් මග වඩන ඔබත් ආදර්ශයට ගත යුතු බව00:16:27
4612022/02/13තණ්හාව සුත්‍රය ඇසුරෙන් බොජ්ජංග වැඩීම තුලින් තණහාව නිරුද්ධ කිරිමෙ පටිපදාව - 05-02-202200:11:30
4622022/02/12ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 47 : සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 27 (12-02-22)11:13:40
4632022/02/12ධර්මයේ සදහන් පරිදිදෙන්ම නිවැරිදි ආකාරයට අමරණීයත්වයට පත්වන්නෙ කෙසෙද - අප්‍රමාදය හා ප්‍රමාදය00:33:11
4642022/02/12සක්විති රජුගේ සප්ත රත්නය/ස්වභාවය හා දෙව්ලොව උපත - ආර්යන් වහන්සෙ කෙනෙක් තුල පහල වන්නා වු සප්ත රත්නය00:39:07
4652022/02/11බොජ්ජංග ධර්ම වඩන්නේ නැති පුද්ගලයාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙසෙ නම් ආමන්ත්‍රනය කරන ලද්දේ ද?00:37:12
4662022/02/08බොජ්ජංග වැඩීම පිලිබදව ඔබ තුල අනිවාර්යෙන්ම වර්ධනය කරගත යුතු අභ්‍යන්තර හා බාහිර අංග දෙක කුමක් ද?00:18:10
4672022/02/06දළිද්ද සුත්‍රයට අනුව දිලිදුකම හා පොහොසත්කම යන්නෙහි පැහැදිලි අර්ථය ගැඹුරෙන්ම දැන ගන්න - 05-02-202200:48:26
4682022/02/06නිවන සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ පවතින අදහස හා නිබ්බාන සුත්‍රයට අනුව නිවනේ නිවැරිදි අර්ථය - 05-02-202202:27:57
4692022/02/06ධාතු ස්වභාවයන් හො නාමරූපයන් නොපවතින තැනක් මේ විශ්වයේ පවතියි ද?00:43:35
4702022/02/06විශ්වයේ පරිපූර්ණ පුන්‍යවන්තයකු බවට පත් වන්නේ කෙසෙද? - 05-02-2022 | Dham Alokaya00:18:15
4712022/02/05ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 46 : සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 26 (05-02-22)09:11:54
4722022/02/05සීල සුත්‍රය ඇසුරෙන් සප්ත බොජ්ජංග පූර්ණය කිරිම සමගින් සත්තිස්බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩිම02:02:47
4732022/02/05සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ආසව හා සබ්බාසව සුත්‍ර ඇසුරෙන් ආස්‍රව දුරු කිරිම- භාවනාමය පහතබ්බා00:30:10
4742022/02/05නිවන අපෙක්ෂාවෙන් මග වඩන ඔබගෙ නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙසටම අවබෝධයට මෙම ඉතා වටිනා වූ ධර්මය ශ්‍රවනය කරත්වා01:51:10
4752022/02/05සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ආසව හා සබ්බාසව සුත්‍ර ඇසුරෙන් ආස්‍රව දුරු කිරිම- අධිවාසනා/පරිවජ්ජනා01:15:01
4762022/02/05සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - බොජ්ජංග පබ්බය - ආසව හා සබ්බාසව සුත්‍ර ඇසුරෙන් ආස්‍රව දුරු කිරිම02:10:58
4772022/02/02සප්ත බොජ්ජංග තුලින් නිවන විවෘත කරන හෙවත් විශ්වයෙ සැගවුනු යථාර්තය අවබෝධ කර ගැනිම01:09:41
4782022/02/02නිවන් මග උදෙසා ශ්‍රවනය කරන්නා වූ ධර්මය මැනවින් අවබෝධ කරගෙන මනාව පුරුදු පුහුනු කල යුතු බව- 29-01-202200:08:45
4792022/02/02පටික්කූල හො අප්පටික්කූල සඥ්ඥා වීපරිතය විදර්ශනාව තුලින් දැකිම කෙටියෙන් - 22-01-2022 | Dham Alokaya00:13:33
4802022/02/02රාග ද්වෙශ හා මෝහ යන කෙලෙස තුන් ආකාරයටම ගලපමින් පටිච්චසමුප්පාදයට අනුව විදර්ශනා කරන්නේ කොහොමද?00:21:47
4812022/02/02අභිසම්භිධාන පිරිත ත්‍රිපිටකයේ සුත්‍ර දේශනාවක් නොවන බව - 22-01-2022 | Dham Alokaya00:04:11
4822022/02/01අවබෝධයෙන් යුක්තව සතර බ්‍රහ්ම විහරන හෝ සප්ත බොජ්ජංග වඩන්නේ නම් ඉතා ඉක්මනින් මග වැඩෙන බව - 22-01-202200:29:48
4832022/02/01තම තමන්ට ගැලපෙන පරිද්දෙන්ම ධර්ම මාර්ගයෙ ගමන් කිරිමට දක්ෂ විය යුතු බව - 22-01-2022 | Dham Alokaya00:13:07
4842022/01/30ඔබ කොතෙක් ධර්මය ශ්‍රවනය කලත් අවබෝධ නොවිමට හෝ පෙර ඇසු ධර්මයන් අමතක වීමට හේතුව දැන ගන්න02:17:10
4852022/01/30මේ ජිවිතයේ මෙතෙක් ඔබ අසා නොමැති මේ දහම් කාරනාව ශ්‍රවනය කොට ඔබේ නිවන් මග ඉක්මන් කර ගන්න - 22-01-202202:15:00
4862022/01/29ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 45 : සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 25 (29-01-22)10:18:24
4872022/01/29මෙත්තාසහගත සුත්‍රය ඇසුරෙන් සතර බ්‍රහ්ම විහරන තුලින් සප්ත බොජ්ජංග වැඩෙන ආකාරය - මුදිතාව හා උපෙක්ෂාව01:56:18
4882022/01/29මෙත්තාසහගත සුත්‍රය ඇසුරෙන් සතර බ්‍රහ්ම විහරන තුලින් සප්ත බොජ්ජංග වැඩෙන ආකාරය - මෙත්තාව හා කරුණාව01:59:02
4892022/01/29නිවන් මග වඩන විවිධ ආකාරයන් හා නිවන් මග වඩන ඔබට මග වැඩිම සදහා ස්වාමින් වහන්සෙගෙන් අවවාදයක්00:31:17
4902022/01/29ධර්ම මාර්ගය වඩන කෙනෙකුගේ වීර්ය සිදුනාම නැවත කෙසෙ නම් වීර්ය ඇති කර ගන්නේ ද? - 17-01-202200:15:43
4912022/01/29පටිඝය බලවත් වෙන්නත් තමන් ධර්ම ශ්‍රවනය මග හරවමින් නිවන් මග වැඩීම ප්‍රමාදයට සිත කටයුතු කරවන්නේ මන්ද?00:23:03
4922022/01/29ධර්ම මාර්ගය නිවැරිදිව වඩන කොට රාගය ක්‍රමයෙන් දුරු වුවද පටිඝය වඩා බලවත්ව නැගෙන්නේ මන්ද? - 17-01-202200:10:28
4932022/01/28දසමාර සේනා ලෙසට සදහන් වන්නේ කුමන ඒවාද හා දසමාර සේනා තම නිවන් මගට බාදා කෙරෙන ආකාරය - 17-01-202200:42:01
4942022/01/28ඉන්ද්‍රීය නානත්වය අනුව නිවන් මග කෙනා කෙනා අනුව විදර්ශනා ලෙසට හො සමථ ලෙසට වැඩිය යුතු බව - 17-01-202200:21:54
4952022/01/28ධර්මයේ සදහන් පරිදි එකළොස් ගින්නෙ දුක්ඛ කියන අර්ථය සියලු කායික දුකක්ම ඇතුලත් බව - 17-01-202200:03:20
4962022/01/27ආස්වාදය හැගීමෙන් සැප ගෙන දුන්නද එය ප්‍රඥ්ඥාවෙන් දුකක් බව පටිච්චසමුප්පන්නව දැකිය යුතු බව - 17-01-202200:14:49
4972022/01/26ධර්ම ශ්‍රවනයෙන් ලැබු අවබෝධය හා අත්දැකිම් විස්තර කිරිමක් - 17-01-202200:09:25
4982022/01/26ධර්මයේ සදහන් වෙනවාද දෙවියන්ගෙන් අපට පිහිටක් ලැබිය හැකි බව- 17-01-2022 | Dham Alokaya00:12:26
4992022/01/26දුරුතු පොහෝ දින දහවල් දේශනාව ආදිත්ත සුත්‍රය ඇසුරෙන් කෙසේ නම් නිවැරිදිව ඔබ ධර්මය අවබෝධ කර ගත යුතු ද?02:18:15
5002022/01/22ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 44 : සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 24 (22-01-22) 02 කොටස06:31:45
5012022/01/22ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 44: සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 24 (22-01-22) 01 කොටස04:58:43
5022022/01/21දුරුතු පොහෝ දින දේශනාව - ඔබ මෙතෙක් නොදත් නොඇසු ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින නිර්මල බුදු දහමේ ඉතිහාසය01:38:36
5032022/01/19සප්ත බොජ්ජංග කොටස් දෙකකින් 14 ආකාරයකට වැඩෙන බව - පස්සද්ධි, සමාධි හා උපෙක්ඛා බොජ්ජංග - 08-01-202200:59:04
5042022/01/17ලොව්තුරු අරණ: දුරුතු පුන් පොහෝ දින දහවල් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව (17/01/2022)06:05:18
5052022/01/17ලොව්තුරු අරණ: දුරුතු පුන් පොහෝ දින උදෑසන පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව (17/01/2022)02:29:35
5062022/01/16සප්ත බොජ්ජංග අභ්‍යන්තර හා බාහිර ලෙසට 14 ආකාරයකට වැඩිම - වීරිය සහ ප්‍රීති බොජ්ජංග - 08-01-202201:05:45
5072022/01/16සප්ත බොජ්ජංග අභ්‍යන්තර හා බාහිර ලෙසට 14 ආකාරයකට වැඩිම - සති සහ ධම්මවිජය බොජ්ජංගය - 08-01-202201:04:39
5082022/01/15පරියාය සුත්‍රය ඇසුරෙන් විචිකිච්චා පංච නීවරයනය - 08-01-2022 | Dham Alokaya00:57:08
5092022/01/15පරියාය සුත්‍රය ඇසුරෙන් පංච නීවරයන් - ථීනමිද්ද හා උද්ධච්චකුක්කුච්ච - 08-01-2022 | Dham Alokaya00:39:00
5102022/01/14සතර සතිපට්ඨානය - ධම්මානුපස්සනාව (ප්‍රති විකාශය) 16 - 01 - 202207:42:53
5112022/01/14පරියාය සුත්‍රය ඇසුරෙන් පංච නීවරයන් අභ්‍යන්තර හා බාහිර ලෙස - කාමඡන්ද හා ව්‍යාපාදය01:36:59
5122022/01/11අභය සුත්‍රය ඇසුරෙන් - ඥානවන්තයකු වීමට සප්ත බොජ්ජංග හේතු වන බව - 08-01-2022 | Dham Alokaya03:13:45
5132022/01/09අභය සුත්‍රය ඇසුරෙන් -අඥ්ඥානවන්තකමට හේතු වන පංච නීවරනයන්ගෙන් වෙන්වීම- උද්ධච්චකුක්කුච්ච හා විචිකිච්චාව02:44:10
5142022/01/08ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 43 : සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 23 (08-01-22)10:47:47
5152022/01/06අභය සුත්‍රය ඇසුරෙන් - අඥ්ඥානවන්තකමට හේතු වන පංච නීවරනයන්ගෙන් වෙන්වීම - කාමඡන්ද ව්‍යාපාද හා ථීනමිද්ද03:01:30
5162022/01/06අභය සුත්‍රය ඇසුරෙන් - ඔබ ඥානවන්තයකු හො අඥ්ඥානවන්තයකු ද කියලා ඔබ තුලින්ම දැන ගන්න02:04:06
5172022/01/052022 නව වර්ෂය ආරම්භ කිරිමත් සමග කෙසෙ නම් ඔබේ නිවන් මග වැඩිය යුතු ද - 01-01-2022 | Dham Alokaya00:06:12
5182022/01/05ඌනතාවය කියන අදහස ධර්මය සමගින් අර්ථ දැක්වීම - 25-12-2021 | Dham Alokaya00:09:22
5192022/01/01ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 42 : සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 22 (01-01-22)09:09:34
5202022/01/01ඔබ මෙලෙස ආස්වාදය කුමක්ද කියලා තමා තුලින්ම නිවැරිදිව අවබෝධ කර ගැනිමම සම්මා දිට්ඨියට පත් වෙන්නේය01:03:30
5212022/01/01ධර්මාවබෝධයෙන් භාවනාව කිරිම තුලින් ධ්‍යාන තත්වයට පත්වීම හා ප්‍රායෝගිකව පටිච්චසමුප්පාදය විදර්ශනා කිරිම00:18:36
5222022/01/01ධර්මාවබෝධයේ අත්දැකීමක් විස්තර කිරිම හා ලොව්තුරු බුද්ධ වන්දනා පොතේ වැදගත්කම 25-12-2021 | Dham Alokaya00:16:27
5232022/01/01සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - බොජ්ජංග පබ්බය- බොජ්ජංග ගිලිහෙන ආකාර 8 මොනවාද - 25-12-202100:10:24
5242022/01/01සමුදය හා නිරෝධය | පූජ්‍ය මාපලගම සුසිලවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ01:03:03
5252021/12/30සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව-බොජ්ජංග පබ්බය- බොජ්ජංග පිහිටන/නොපිහිටන ආකාර 8 කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරිම00:03:49
5262021/12/29සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව- බොජ්ජංග පිහිටන/නොපිහිටන ආකාර 8- නිරෝධය/සංඛාර ආවර්ජනය කිරිම02:53:25
5272021/12/27සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව- බොජ්ජංග පිහිටන/නොපිහිටන ආකාර 8- අනිමිත්ත/නිමිත්ත ආවර්ජනය කිරිම01:48:51
5282021/12/27සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව- බොජ්ජංග පිහිටන/නොපිහිටන ආකාර 8- අනුප්පාද/උප්පාද හා නොපැවැත්ම/පැවැත්ම02:21:24
5292021/12/25ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 41 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 21 (25-12-21)10:42:43
5302021/12/24අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ තුලින් ආස්වාදය නිරෝධය කිරිම හා අට්ඨීයති හරායති ජිගුච්ඡති ලෙසට අනිච්ඡ සඤ්ඤාව වැඩීම01:01:39
5312021/12/24අනුලෝම ශාන්තිය හා සම්මත්ත නියාමය දකින කොට සබ්බ ලෝකේ අනභිරතන සඤ්ඤාව වැඩෙන බව00:09:02
5322021/12/20සතර අපායෙන් මිදි සෑබෑම බෞද්ධයකු වන්නේ කෙසෙද? - උදුවප් පොහෝ දින දහවල් දේශනාව - 18-12-202103:03:43
5332021/12/19ජය ශ්‍රී මහා බෝධියට විශේෂයෙන් පුද පූජා පවත් වන්නේ ඇයි හා සෑබෑ ලෙසට බෝධි පූජාව පවත් වන්නේ කෙසෙද01:42:10
5342021/12/19කිං මූලක සුත්‍රය ඇසුරෙන් ප්‍රඥ්ඥාව මතු කර ගැනිම තුලින් ලෝකයෙන් එතෙර කරන අර්ථයෙන් බොජ්ජංග බව01:09:43
5352021/12/18ලොව්තුරු අරණ: පින්බර උඳුවප් පුන් පොහෝ දින දහවල් පවත්වන ධර්ම දේශනාව (18/12/2021) දෙවෙනි කොටස01:19:40
5362021/12/18ලොව්තුරු අරණ: පින්බර උඳුවප් පුන් පොහෝ දින දහවල් පවත්වන ධර්ම දේශනාව (18/12/2021) පළවෙනි කොටස04:04:16
5372021/12/18ලොව්තුරු අරණ: පින්බර උඳුවප් පුන් පොහෝ දින උදෑසන පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව (18/12/2021)02:00:34
5382021/12/18නිර්වාන ධර්මය උදෙසා ස්පර්ශය, සිහිය හා සමාධිය හේතු කර ගෙන නිවන් මග වැඩෙන බව අවබොධය බොජ්ජංග බව02:05:47
5392021/12/18කිං මූලක සුත්‍රය ඇසුරෙන් නිවනට ඇති කැමැත්ත හා යෝනිසොමනසිකාරය තුලින් නිර්වාන මග අවබෝධය බොජ්ජංග බව01:01:54
5402021/12/18සසර ගැටය ලිහාගන්න | පූජ්‍ය මාපලගම සුසිලවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:38:25
5412021/12/17සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - බොජ්ජංග පබ්බය - පංච නීවරනයන්ගේන් නිදහස් වීමේ අවබෝධය බොජ්ජංග බව01:36:12
5422021/12/16සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ධර්මය නිවැරිදිව ඔබටත් අවබෝධ වෙලා ද තියෙන්නෙ යන්න මෙලෙස දකින්න01:57:16
5432021/12/12ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 40 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 20 (11 - 12 - 21)09:07:39
5442021/12/12සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ධර්මය නිවැරිදිව ඔබටත් අවබෝධ වෙලා ද තියෙන්නෙ යන්න මෙලෙස දකින්න02:08:49
5452021/12/12ලෝකය සැකසි තියෙන්නේ විනාශයටම පමනක් බවත් ඔබේ ජිවිතය ධර්මයෙන් වෙනසක් දකින්නේ ද ?00:18:51
5462021/12/11ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 40: සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මග වැඩීම 20 (11-12-21)09:19:12
5472021/12/11උදයංගම අත්ථංගම ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණ නිවැරදිව දැනගනිමු | පූජ්‍ය මාපලගම සුසිලවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ03:13:42
5482021/12/10සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව- නිරෝධය අමෘත අර්ථයෙන් හා නිරෝධ මාර්ගය අවබෝධ කර ගැනිම අර්ථයෙන්01:48:23
5492021/12/09සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව-නිරෝධය හා නිරෝධය සතර ආකාර අර්ථයෙන් බොජ්ජංග හා සංස්කෘතිය යන්නේහි අර්ථය01:34:31
5502021/12/06සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - බොජ්ජංග පබ්බය - දුක සංකත, සන්තාප, සංයෝජන හා පලිබෝධ අර්ථයෙන් බොජ්ජංග02:19:16
5512021/12/06බොජ්ජංග වඩනවා නම් සිත තදින් බැදෙන බවින් මිදෙන බව හා දුක්ඛ අර්ථය අවබෝධ කිරිම අර්ථයෙන් බොජ්ජංග බවත්01:04:11
5522021/12/06රාග ද්වේශ මෝහ උපදින්නේ ඇයි? | පූජ්‍ය මාපලගම සුසිලවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:40:32
5532021/12/05ලොව්තුරු අරණ දහම් මණ්ඩපයට වසරක් පිරිම නිමිත්තෙන් ගරුතර සුසිල ස්වාමින් වහන්සෙ උදෙසා පුන්‍යානුමෝදනාව00:16:01
5542021/12/05විවිධාකාර කෙතෙරම් බාදක දුෂ්කරතා පැමිනියත් නිවන් මග ගමන් කිරිම නතර නොවන බව00:14:46
5552021/12/05ත්‍රිලක්ෂණය, චතුරාර්ය සත්‍යය හා පටිච්චසමුප්පාදය එක ගාථාවකින් | පූජ්‍ය මාපලගම සුසිලවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ01:25:04
5562021/12/05චතුරාර්ය සත්‍යය හා පටිච්චසමුප්පාදය නිවැරදි අර්ථය දැනගන්න | පූජ්‍ය මාපලගම සුසිලවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ01:48:24
5572021/12/04ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 39: සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 19 (04-12-21)09:16:32
5582021/11/27ලොව්තුරු අරණ දහම් සිසිල: මූලික දහම් කරුණු පෙළගැස්ම - 01 (27-11-21)10:20:13
5592021/11/20නිසල මහතා සමග පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව (ප්‍රති විකාශය) 20-11-202109:14:44
5602021/11/13විශ්වයේ යථාර්ථය පෙන්වා දෙන පටිච්චසමුප්පාදය (ප්‍රති විකාශය)09:31:02
5612021/11/06සප්ත බොජ්ඣංග තුලින් අමරණීයත්වයට පත්වීම (ප්‍රති විකාශය) 06-11-2103:18:58
5622021/11/06සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - නිරායාසයෙන්ම ආස්වාදයෙන් මිදිය යුතු අර්ථයෙන් බොජ්ජංග හා තව දුරටත්02:43:25
5632021/11/06සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - බොජ්ජංග පබ්බය- ආරෝග්‍යා පරමාලාබා අර්ථය හා බොජ්ජංග තව දුරටත් අර්ථයන්01:51:44
5642021/11/01සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - සප්ත බොජ්ජංග විවිධ වු අර්ථයන්ගෙන් නිවන් අවබෝධය සදහාම වැඩෙන බව01:51:35
5652021/11/01සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - බොජ්ජංග පබ්බය - කෙසේ නම් සප්ත බොජ්ජංග නිවන සදහා අවබෝධ කර ගත යුතුද?01:57:39
5662021/10/31සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - බොජ්ජංග පබ්බය - නිවන් පුර්ණය සදහා අවබෝධයේ අංග හෙවත් සප්ත බොජ්ජංග01:01:14
5672021/10/31ධර්මය නිවැරිදි අවබෝධය සදහා කවුද හරි යැයි නොසොයා කුමක්ද හරි යැයි කියන බුද්ධ වචනය පිලිපැදිය යුතු බව00:23:22
5682021/10/30ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 38 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 18(30-10-21)10:57:25
5692021/10/30විඤ්ඤාන ධාතුව නොපෙනෙන බැවින් විදර්ශනා කල යුත්තේ කෙසෙද? - 16-10-2021 | Dham Alokaya00:10:54
5702021/10/28ධර්මය ශ්‍රවනය කරන ආනිසංස ලෙසට පර ප්‍රත්‍ය අවස්ථාව කෙසෙ නම් නිවන් මාර්ගය වැඩෙන්නේ ද - 16-10-202100:08:49
5712021/10/27රහතන් වහන්සේට සැප දුක උපෙක්ෂා වේදනා දැනෙනවා ද - 16-10-2021 | Dham Alokaya00:09:41
5722021/10/27සිත යනු විඤ්ඤානයමය ද හා අනාගාමි පුද්ගලයන්ට පවතින රූප හා අරූප රාගය කාම රාගයට ද අයිති වෙන්නේ?00:08:01
5732021/10/25සෝවාන් පුදගලයකු ප්‍රථම ධ්‍යානයට පත්වුයේ නම් රාග අනුසය ප්‍රහීන කරනවා ද? - 16-10-2021 | Dham Alokaya00:03:36
5742021/10/23ඡඡක්ක සුත්‍රය දෙවන කොටස08:21:38
5752021/10/22ඡඡක්ක සුත්‍රය07:40:20
5762021/10/19දම්සක් පැවතුම් සූත්රය ඇසුරින් උතුම් චතුරාර්ය සත්යය තිපරිවට්ට දේශනාව05:39:21
5772021/10/19සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ඡචක්ඛ සුත්‍රය ඇසුරෙන් ක්ලේස අනුසයන් වැඩෙන හා අනුසය ප්‍රහීනය දැකීම01:10:08
5782021/10/19සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ඡචක්ඛ සුත්‍රය ඇසුරෙන් සක්කාය සමුදය හා නිරෝධය විදර්ශනාව තුලින් දැකීම01:15:17
5792021/10/18සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ඡචක්ඛ සුත්‍රය ඇසුරෙන් නිවැරිදිව උද්‍යව්‍ය ඥානය විදර්ශනාව02:06:15
5802021/10/17සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ඡචක්ඛ සුත්‍රය ඇසුරෙන් විදර්ශනා ඥානය ත්‍රිලක්ඛනය තුලින් දැකීම03:49:08
5812021/10/17සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - අන් සියලු බාදක මැඩගෙන ධර්මය ශ්‍රවනය කිරිමට වීර්ය ඇති කර ගත යුතු බව00:19:14
5822021/10/17සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - නිවන් මග වැඩිමට ඥානය පහල කර ගත යුතු බව - 16-10-202 | Dham Alokaya00:25:26
5832021/10/16ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 37 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 17(16-10-21)11:17:13
5842021/10/11සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - චඡක්ක සුත්‍රය ඇසුරෙන් කෙලෙස් නිමා කරවීම- වේදනා කාය හා තණ්හා කාය02:55:52
5852021/10/11සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - රහතන් වහන්සේටත් ඇසට රූපය පටිච්චය වෙනවා නම් ඇයි සම්ඵස්සයක් නොවන්නේ?00:26:07
5862021/10/11සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - චඡක්ක සුත්‍රය ඇසුරෙන් කෙලෙස් නිමා කරවීම- විඤ්ඤාණ හා ස්පර්ශ අයතනයන්02:21:02
5872021/10/10සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - චඡක්ක සුත්‍රය ඇසුරෙන් කෙලෙස් නිමා කරවීම- අභ්‍යන්තර හා බාහිර අයතනයන්02:39:42
5882021/10/10චුති හා ප්‍රතිසන්ධි අවස්ථාව සමග ගන්දබ්බයාගේ සම්බන්ධය කුමක් ද- 02-10-2021 | Dham Alokaya00:09:15
5892021/10/10නීවරනයන්ගෙන් තොරව ජිවිතය ගත කල යුතු නම් අනවශ්‍ය පුද්ගලයන්ගෙන් දුරස්ව සිටිය යුතු බව- 02-10-202100:04:32
5902021/10/10ආස්වාදය කෙරෙහි බලාපොරොත්තුව නිසාම ද්වෙශය උපදින බවත් මග වඩන කෙනාගේ චරිතය හදුනා ගැනිම- 02-10-202100:09:28
5912021/10/09ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 36 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 16(09-10-21)09:35:29
5922021/10/09කුසල අකුසල සිතුවිලි වෙන වෙනම ලෙසට ත්‍රිලක්ඛණය විදර්ශනා කල යුතුද හා පුරුද්ද අකුසලයක් ද- 02-10-202100:06:41
5932021/10/09ධර්මයේ දැක්වෙන පරිදි අන්තං කල්පය කෙටි විස්තරයක්- 02-10-2021 | Dham Alokaya00:03:45
5942021/10/09Lowthuruarana notice 09 - 10 - 2100:04:31
5952021/10/09සෝවාන් පුද්ගලයා තුල විරති චෛතසිකය වැඩෙන්නේද- 02-10-2021 | Dham Alokaya00:05:20
5962021/10/08අපායගාමි අකුසලයෙන් මිදෙනවා කියන අර්ථය කුමක්ද- 02-10-2021 | Dham Alokaya00:02:04
5972021/10/08පන්ච නීවරනයන් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය හා විදර්ශනා කිරිම තුලින් එයෙන් මිදෙන ආකාරය - 02-10-202100:22:41
5982021/10/08රාගය කොටස් 3ක් ඇති බවත් අනාගාමි තත්වයේදි කාමරාගය පමනක් ප්‍රහීන වන බව - 02-10-2021 | Dham Alokaya00:18:34
5992021/10/08ධර්මයෙන් කෙසෙ නම් කාලය අර්ථ දක්වන්නේ ද අතීත වර්තමාන හා අනාගත වශයෙන්? - 02-10-2021 | Dham Alokaya00:23:38
6002021/10/07කබලිංකාර ආහාරය යනු කරජ කය පවත්වා ගැනිම සදහා ගන්නා ආහාරය ද - 02-10-2021 | Dham Alokaya00:24:34
6012021/10/07අෂ්ඨලෝක ධර්මයන්ගෙන් කම්පා නොවිමම බුද්ධ ශ්‍රාවකයකු වන බව පැහැදිලි කිරිම00:11:36
6022021/10/04සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - තමන්ගේ මානය දුරු කරගෙන නිවන් මග වඩන්නේ කෙසෙද - 02-10-202102:03:21
6032021/10/04සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව -නතුම්හාක සුත්‍රය ඇසුරෙන් මම මගේ නොවන බව අවබෝධ කර ගැනිම00:50:08
6042021/10/03ධර්ම චක්‍රයෙන් කියවෙන්නා වු නිවැරිදි අර්ථය හා අෂ්ඨලෝක ධර්මයන්ගෙන් මිදෙන නිවැරිදි ධර්මානුකූල ආකාරය00:21:20
6052021/10/03සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව-සංකල්පිමය ලෙසට මම මගේ කියලා ගොඩනගන වැරදි දෘෂ්ඨිය වෙනස් කර ගන්නේ කෙසෙද01:15:44
6062021/10/03ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 35 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 15(02 -10 -21) 2 කොටස00:20:42
6072021/10/03සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව -සද්ධර්මය නිවැරිදිව ශ්‍රවනය කරන්නේ නම් ඔබට ආනිසංස 6ක් ලැබෙන බව04:12:10
6082021/10/03ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 35 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 15 (02-10-21)11:55:00
6092021/10/02මානසික රෝගියකුගේ චිත්ත ස්වභාවය කෙසෙද හා සියදිවි නසා ගැනිමකට හේතු කාරනා කුමක්ද00:13:39
6102021/10/02මානසික රෝගයන්ට ලබා දෙන බෙහෙත් ගන්න එක නතර කිරිමෙන් පසු විදින වේදනාව මානසිකව ඇති කරවන්නක් ද?00:14:13
6112021/10/02තමන්ගේ පෙනුම හෝ දැනුම ගැන සිතේ ගැටලුවක් පවතියි නම් ඒ සදහා ධර්මයෙන් කෙසෙ පිළිසරණක් ගන්නේද?00:24:24
6122021/10/01දෙමව්පියන්ගේ වැරදි හැසිරීම නිසා අධ්‍යාපන කටයුතු වලට බාදා වන්නේ නම් කුමක් කල යුතුද00:13:50
6132021/10/01නම ඇසෙන විටත් ගැහෙන, බය වෙන, පිරිසක් ඉදිරිපිට හො කිසිවක් කර ගත නොහැකි මට්ටමට දුර්වල වෙන්නේ ඇයි?00:18:33
6142021/10/01අකුසල හෝ වැරදි සිතුවිල්ලක් තමන් තුල පවතින බව දැනගෙනත් ඒ සිතුවිල්ලමක් නිතරම මතක් වෙන්නෙ ඇයි?00:22:47
6152021/10/01සිතේ පවතින සිතුවිල්ලක් හේතුකොට ගෙන පවතින කලබල ගතියෙන් කෙසෙ නම් මිදෙන්නේද - 23-09-202100:12:10
6162021/09/27බුදුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නා වූ විද්‍යාත්මකව සෑබෑ සතුට සොයා ගැනිම සදහා අවබෝධ කර ගත යුත්ත03:09:23
6172021/09/27ලෝක විද්‍යාව තුල ජිවිතයේ සතුට නොලැබීමට හේතුව හා සෑබෑ සතුට සදහා බුදුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන ක්‍රම වේදය01:57:49
6182021/09/27ආර්ය මාර්ගය වඩන ශ්‍රාවකයකු තුල පවතින අල්පෙච්ඡ ගුණය - 20-09-2021 | Dham Alokaya00:06:03
6192021/09/27ධර්මයට අනුව නිවැරිදිව භව යන්නෙන් අර්ථ දැක්වෙන්නේ කුමක් ද හා ධර්මය කියන්නේ දර්ශනයක් නොවන බව00:12:30
6202021/09/27බුදුන් වහන්සෙගේ ධර්මය සෑම කෙනාටම එකසේ දේශනා කලත් කෙනෙක් නිවනටත් තවත් සමහර අය නිරයටත් පත්වෙන්නේ ඇයි00:24:03
6212021/09/27කර්මස්ථාන කියන පදයේ නිවැරිදි අර්ථය ධර්මානුකූලව පැහැදිලි කිරිම - 20-09-2021 | Dham Alokaya00:27:07
6222021/09/26අසුබය වඩන කොට විකෘතියක් ලෙසට පෙනෙන්නේ කුමක් නිසාද හා නිවැරිදිව අසුබය වඩන ආකාරයව - 20-09-202100:19:15
6232021/09/26ධර්මය අවබෝධ විමෙන් පසුව නැවත සක්කාය දිට්ඨිය නොමැති වුවත් සඤ්ඤාව පවතින නිසා ඇතිවන පටලැවිල්ල00:04:57
6242021/09/24ධර්මාවබෝධය පුර්ණ වන තුරු හදුනා ගැනිම තුල රාග ද්වේශ මෝහ සහිත සඤ්ඤා විපල්යාසය පවතින බව00:16:06
6252021/09/24පරියත්ති ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිවේධ යන ත්‍රිවිධ සාසනය පවතින තුරු සම්බුද්ධ සාසනය බබලන බව00:15:23
6262021/09/24සෝවාන් පුද්ගලයාගේ දිට්ඨිය පහව ගිය නිසා කාමය දුක බව අවබෝධ උනත් කාමය සැප බව සඤ්ඤාව පවතින බව00:07:58
6272021/09/24ත්‍රිවිධ සක්ඛාය ප්‍රහීන කර ගන්නේ කොහොම ද තිස්පොල විදර්ශනා කිරිම තුලින් - 20-09-2021 | Dham Alokaya00:12:57
6282021/09/24ලොව්තුරු අරණ - පේරාදෙණිය සරසවි සිසුන් වෙනුවෙන් සිදුකළ විශේෂ ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව (23 - 09 - 21)08:30:09
6292021/09/22උප්පලවන්නාගේ චරිතය ඇසුරෙන් එදා පාපි කාමතුරයන්ගෙන් පාපි ක්‍රියාවන් හා එයෙන් මිදිම සදහා දේශිත දේශනාව01:48:07
6302021/09/20ඔබ මෙතෙක් නොඇසු අතිවිශිෂ්ඨ ධර්ම කාරනා විග්‍රහයක් - මෙහෙණි සසුන ආරම්භ කිරිම හා එහි ගාම්භීරත්වයන්01:28:15
6312021/09/20ලොව්තුරු අරණ බිනර පොහෝ දින දහවල් පැවැත්වුන ධර්ම දේශනාව (20 -09-2021)05:28:37
6322021/09/20ලොව්තුරු අරණ බිනර පොහෝ දින උදෑසන පවත්වන ධර්ම දේශනාව (20/09/2021)02:28:28
6332021/09/20පෙර නොඇසු ප්‍රඥ්ඥාධික හා වීර්යාධික බුද්ධත්වය පිලිබදව කෙටි විස්තරයක් හා බුදු කෙනෙකු පහල වීම කාලාන්තරය00:36:15
6342021/09/18බුද්ධත්වයට පත්වෙනවා කියන්නෙ එකවර මාර්ග ඵලයන් පූර්ණ කිරිමෙන් ද00:07:26
6352021/09/18තුන්තරා බෝධියකින් නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනිම යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න00:15:06
6362021/09/18උපතින් දෑස් අන්ධයකුට ධර්මය අවබෝධ කර ගත හැකි ද - 11-09-2021 | Dham Alokaya00:03:48
6372021/09/18ධනාත්මක චින්තනය ධර්මය සමග ගැලපේවි ද හා නිර දුක කෙතරම් දුකක් ද බව විග්‍රහයක්00:11:21
6382021/09/18බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර තිබෙන පුද්ගල කාණ්ඩ 3 පැහැදිලි කිරිම - 11-09-2021 | Dham Alokaya00:13:16
6392021/09/18මම මගේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න නිසා ද රූපයක් පෙනෙන්නේ හො නිච්ඡ රූපයක් පවතියිද? - 11-09-202100:06:14
6402021/09/15සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - බුද්ධ ශ්‍රාවකයකු ලෙස ඔබ දැන ගත යුතුම මගනොමග දහම් පරියාය -11-09-202102:12:46
6412021/09/15සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ඛණ සුත්‍රය ඇසුරෙන් ඡඵස්සායතනය තුලින් නිරය විවර වීම හා එයෙන් මිදීම00:56:12
6422021/09/15සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ඡ ඵස්සායතන සුත්‍රය ඇසුරෙන් සමුදය අත්ථංගමය ආස්වාදය ආදීනව නිස්සරණය00:57:43
6432021/09/15සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - දුතියද්වය සුත්‍රය ඇසුරෙන් විඤ්ඤාණයෙ අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ විදර්ශනාව01:14:44
6442021/09/13කොරෝනා වසංගතයෙන් බේරිමට සද්ධර්මය ශ්‍රවනයෙන් තම අධ්‍යාත්මිකය පිරිසිදු කර ගත යුතු බව02:48:28
6452021/09/13සංකල්පිමය ලෝකයක් තුල ඔබ ජිවත් වන බවත් සද්ධර්මය ශ්‍රවනය තුලින් යථාර්තය දැක සසර ගමන නිමා කිරිම00:27:38
6462021/09/12ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 34 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 14 (11-9 -21) 01 කොටස03:08:32
6472021/09/11ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 34 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 14 (11-09-21) : 02 කොටස08:53:34
6482021/09/11දහම ඇසුරු කරන්න ලැබුනත් එය අවබෝධ කර ගන්න උත්සහ නොකරන්නේ කුමන ප්‍රතිසන්ධි ලබපු අය ද? - 04-09-202100:03:58
6492021/09/11තමනට අවබෝධ කර ගත් ධර්මය තව කෙනෙකුට පැහැදිලි කර දීම සුදුසු ද? - 04-09-2021 | Dham Alokaya00:11:06
6502021/09/09දුගති අහේතුක හා සුගති අහේතුක ප්‍රතිසන්ධි ස්වභාවයන් කෙටියෙන් හා අහේතුක ස්වභාවය ද අසඤ්ඤ් බ්‍රහ්ම උපත?00:17:43
6512021/09/07නිවැරිදි ආනාපාන භාවනාවෙදි නොදැනි යෑමක් සිදු විය හැකිද? - 04-09-2021 | Dham Alokaya00:05:53
6522021/09/07අභිබු ආයතනය යන්න කුමක්ද? - 04-09-2021 | Dham Alokaya00:07:13
6532021/09/06සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ඉන්ද්‍රීය සංවර නොකර මාරයාට හසු උනොත් කුමක් වන්නේ ද? - දෙවන දේශනාව03:05:45
6542021/09/06සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - මාරයාගෙන් නිදහස් වීමට ඉන්ද්‍රිය සංවරය කර ගන්නෙ කෙසෙද? -පලමු දේශනාව03:28:54
6552021/09/05සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ඡ ඇසුරෙන් ලෝකය සමුදය වන බව හා ලෝකයෙන් මිදිම උදෙසා කුමක් කල යුතු ද?01:56:39
6562021/09/04ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 33 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 13 (04-09-21)11:40:38
6572021/09/042021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - සසර ගනුදෙනු00:17:26
6582021/09/042021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - යෙදුම අදාළ ප්‍රමාණයට විය00:05:31
6592021/09/042021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - පුනර්භවය ඇති කරන හේතුව00:04:22
6602021/09/042021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - ත්‍රිජ කාය00:09:25
6612021/09/042021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - =චක්ඛු ප්‍රසාදය00:04:42
6622021/09/042021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - සුදුසු ස්ථානයක වාසය කිරීම00:09:23
6632021/09/042021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - රියදුරු බලපත්‍රය ගන්න හැටි00:14:20
6642021/09/042021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - ගලපා ගැනීම ඔබ සතුයි00:10:27
6652021/09/042021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - ආලෝකෝ උදපාදී00:02:18
6662021/09/042021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - උදක බකං00:34:28
6672021/09/042021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - රූපය යනු මේ කයද00:17:34
6682021/09/032021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - දහ හතරවන කොටස07:09:20
6692021/09/032021-08-14- ලොව්තුරු අරණ - මූලික දේශනාව00:25:52
6702021/08/28සීලබ්බතපරාමාස යන්න නිවැරිදි අර්ථය හා පින්කම් අතර වෙනස නිවැරිදි අර්ථය පැහැදිලි කිරිම00:28:18
6712021/08/27චිත්තයේ ස්වභාවය අනුව කර්මය වද අවස්ථාවක් පවතින්නේ ද00:12:21
6722021/08/27ආස්වාදය සැපයි කියන දිට්ඨි සඤ්ඤා චිත්ත සංකල්පිමය රාගය ප්‍රහින වන්නෙ කෙසෙද? - 22-08-2021| Dham Alokaya00:09:57
6732021/08/25එදිනෙදා ජිවිතයේදි මෙසෙ ආස්වාදය දුකක් ලෙසට විදර්ශනාවෙන් දකින්න උත්සහ කරන්න - 22-08-2021| Dham Alokaya00:51:55
6742021/08/25අව්‍යාකෘත යන්නෙන් කුමක් පැහැදිලි වන්නේ ද හා බ්‍රහ්මයන්හි චිත්තයේ පටිඝය හට නොගන්නේද - 22-08-202100:11:01
6752021/08/25උප්පත්තිය කරා යන කර්ම නිමිත්ත හා ගති නිමිත්ත සිත විසින් මොහොතක් පාසා සකස් කරන ආකාරය -22-08-202100:20:33
6762021/08/24"ඉධ මොදති පෙච්ච මොදති" ධම්මපද ගාථාව ඇසුරෙන් සිත පිරිසිදු කර ගැනිම තුලින් සදාකාලික වූ සැපය කරා යන බව01:54:19
6772021/08/24නිකිණි පොහෝ දේශනාව - දරමිටි පොහොය කුමක්ද හා ජයසිරි මහා බෝ සමිදානන්ගේ පහල වීම හා ආර්ය ශීලයේ වටිනාකම01:35:32
6782021/08/22ලොව්තුරු අරණ නිකිණි පොහෝ දින දහවල් පැවැත්වෙන ධර්ම දේශනාව (22/08/2021)05:52:42
6792021/08/22ලොව්තුරු අරණ නිකිණි පොහෝ දින උදෑසන පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව (22/08/2021)03:14:45
6802021/08/22සත්වයකු නැති නම් පින් අනුමෝදන් කරන විට අවඩ අසාධාරන කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්නේ ඇයි? - 14-08-202100:25:28
6812021/08/22නිවන් මග වඩන ශ්‍රාවකයකුට මාර්ග ඵල වැඩෙන වේගය කුමන නියාම ධර්මයන්ට අනූකූලව ද -14-08-2021 |Dham Alokaya00:05:36
6822021/08/21සිහිවිකල්ව ජීවත් වන දෙමව්පියන්ව බාහිර බලපෑම් වලින් මුදවා ගෙන ධර්මයට යොමු කරවීම - 14-08-202100:09:35
6832021/08/21පන්චස්කන්ධයේ නිබ්බන්තිය හා විපරිනාමය යනු කුමක්ද - 14-08-2021 | Dham Alokaya00:05:29
6842021/08/21කබලිංකාර ආහාරයයි රූපයයි අතර සම්බන්ධතාවය - 14-08-2021 | Dham Alokaya00:09:58
6852021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - උප්පාද තිථි භංග00:36:48
6862021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - කරක් ගහන හැටි00:08:10
6872021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - නිබ්බන්ති ලක්ෂණය කෙටියෙන්00:13:04
6882021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - මාර බලයට අසුවෙන හැටි00:11:46
6892021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - තොරතුර ලැබෙන විදිය00:26:36
6902021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - ඇයි දෙකක්00:09:52
6912021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - මදයට සහ පමාදයට හේතු00:14:52
6922021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - පරතෝති00:08:42
6932021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - සත්‍ය ඥාන පහල වීම00:30:40
6942021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - ඔබ කවරෙක්ද00:12:00
6952021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - දහතුන්වන කොටස04:47:18
6962021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - මූලික දේශනය 2 කොටස01:04:07
6972021/08/212021-08-07- ලොව්තුරු අරණ - මූලික දේශනය00:35:01
6982021/08/20රූපය දකින ආකාරයත් රූපය විදර්ශනා ලෙසට දකින ආකරයත් - 14-08-2021 | Dham Alokaya00:12:45
6992021/08/20ධර්මය ශ්‍රවනය කරන්න ආරම්භ කරන කෙනෙකුට පංච නීවරන කෙසෙ නම් බාදා කරන්නේද - 14-08-2021 | Dham Alokaya00:15:10
7002021/08/20අසත් පුරුෂයකුගෙන් නිවන් මගට බාදා වෙනවා නම් එයෙන් කෙසෙ නම් මිදෙන්නේද - 14-08-2021 | Dham Alokaya00:09:41
7012021/08/19ධර්මයේ සදහන් වන ආකාරයට සතර දිවයින යන්නෙහි අර්ථය - උතුරුකුරු පූර්ව ජම්බුදීපය අපරගොයානි - 14-08-202100:10:32
7022021/08/19නිවැරිදිව ධර්ම අර්ථය කුමක්ද චක්ඛුං ඥානං පඥ්ඥා විජ්ජා ආලෝකො උදපාදි යන්නෙහි - 14-08-202100:02:46
7032021/08/19අජානීය දැහැන් හා අශ්වගුණ්ඩ දැහැන් හා සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ඡ සඤ්ඤා පිලිබද විග්‍රහයක් - 14-08-202100:37:42
7042021/08/19ධර්මය හැසිරෙනවා නම් ඔබට කොරෝනා රෝගය හැදුනත් නොදැනුවත්ව උනත් රෝගයෙන් සුව විය හැකි බව - 14-08-202100:08:58
7052021/08/19රූපය විදර්ශනා කිරිමෙදි සංසාරික වශයෙන් හේතු ඵල ලෙසට විදර්ශනා කල යුතු බව - 14-08-2021 | Dham Alokaya00:08:41
7062021/08/18සංයෝජන සමුග්ඝාත සූත්‍රය ඇසුරෙන් සංයෝජන සහමුලින් නැසීම - සතර සතිපට්ඨානය ධම්මානුපස්සනාව - 14-08-202100:20:10
7072021/08/18සංයෝජන සුත්‍රය ඇසුරෙන් සංයෝජන හා සංයෝජන ධර්ම පැහැදිලි කිරිම - සතර සතිපට්ඨානය ධම්මානුපස්සනාව01:28:19
7082021/08/17සංයෝජන හා සංයෝජන ධර්ම නිවැරිදිවම අවබෝධ කර ගන්න - සතර සතිපට්ඨානය ධම්මානුපස්සනාව - 14-08-202100:53:21
7092021/08/17තෘෂ්ණාව ප්‍රහීන කිරිම අවිද්‍යා පාහානා සුත්‍රය ඇසුරෙන් පැහැදිලි කිරිම - සතර සතිපට්ඨානය ධම්මානුපස්සනාව00:29:38
7102021/08/15සතර සතිපට්ඨානය ධම්මානුපස්සනාව-අවිද්‍යාව ප්‍රහීන කිරිම අවිද්‍යා පාහානා සුත්‍රය ඇසුරෙන් පැහැදිලි කිරිම01:11:41
7112021/08/15සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - අවිද්‍යාව නිවැරිදිවම දැන ගන්න අවිද්‍යා පාහානා සුත්‍රයෙන්02:25:35
7122021/08/15සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - සියලු දුකට මූල හේතු අවිද්‍යා තෘෂ්ණා බව අවිද්‍යා පාහානා සුත්‍රයෙන්00:20:04
7132021/08/15ඔබත් අඥ්ඥානයකු ලෙසට ජිවත් නොවි ඥානවන්තයකු ලෙසට ධර්මය ජිවිතය තුලින් දකිමින් ජිවත් වන්න - 14-08-202100:25:55
7142021/08/15ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 32සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 12 (14-08-21)11:54:59
7152021/08/14තථාගත වහන්සේගේ කල්ප කාල යන්නෙහි විග්‍රහය හා අසිරිමත් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පෙර නොඇසු වීරිය පාරමිතාව00:31:08
7162021/08/14උප්පාද ඪිති භංග හා සමුදය නිරෝධය අතර වෙනස හා සිතයි චෛතසික අතර වෙනස - 07-08-2021 | Dham Alokaya00:08:54
7172021/08/14බ්‍රහ්ම ලෝකයක ඉපිද නැවත පහල භවයක උප්පත්තිය කෙසෙ නම් සිදු වන්නේද - 07-08-2021 | Dham Alokaya00:08:49
7182021/08/14නිබ්බන්ති ලක්ඛන අර්ථය නිවැරිදිව ධර්මයට අනුකූලවම දැන ගන්න - 07-08-2021 | Dham Alokaya00:14:14
7192021/08/13සියදිවි නසා ගැනිමට මච්චු මාර බලය ක්‍රියාත්මක බව - 07-08-2021 | Dham Alokaya00:11:49
7202021/08/13ලෝකොත්තර දැහැන් වල ස්වභාවය කෙසෙ නම් ලොව්කික දැහැන් වලින් වෙන්කර හදුනා ගන්නේද - 07-08-202100:09:57
7212021/08/13නාමරූප විඤ්ඤාණයට ආහාර වන බවත් නැවත විඤ්ඤාණ නාමරූපයන්ට ආහාර වන බව - 07-08-2021 | Dham Alokaya00:04:32
7222021/08/13පච්චුප්පන්න මොහොතේ දි අනුපස්සනාව වැඩිම තුලින් නිවැරිදිව ධර්මය දැකීම - 07-08-2021 | Dham Alokaya00:24:29
7232021/08/13විඤ්ඤාණය හා ප්‍රඥ්ඥාව වෙන්කර හදුනා ගන්නේ කෙසෙද - 07-08-2021 | Dham Alokaya00:06:46
7242021/08/13මනස අවස්ථා දෙකක දි පච්චුප්පන්න හා අතීත ආකාරයට ඵස්සය වන බව - 07-08-2021 | Dham Alokaya00:03:16
7252021/08/13සුරාමේර මජ්ජපමාදට්ඨානා ශීලය යනු සුරාවෙන් පමනක් වෙන් වී සිටිමම ද - 07-08-2021 | Dham Alokaya00:14:53
7262021/08/13සංකල්ම ගොඩකට මූලා වී සත්වයකු ඉස්මතු කර ගන්නා බවත් එයෙන් මිදීම නිවන් මග වැඩිම බවත් - 07-08-202100:09:17
7272021/08/13නිවන් දකින්න ඕන කියලා අපි යොමුවෙන්නේ පෙර කලා වූ පාරමිතා නිසා නේද? - 07-08-2021 | Dham Alokaya00:05:47
7282021/08/11සංසාරික පාරමිතාවක් විවරනය ලබන්න බුදු කෙනෙකුගෙන් පමනක් බව හා එයට අදාල ධර්මයේ කෙසෙ සදහන් වේද00:18:09
7292021/08/11අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අනුපස්සනා කරනකොට අනත්ථ ලක්ෂණය පලමුව වැටහෙන්නේ වැරැද්දක් නිසාද - 07-08-202100:07:24
7302021/08/11සත්වයා කියන්නේ අභ්‍යන්තරයේ පවතින් චිත්තයේ ස්වභාවය ද එහි සමුදය නිරෝධය දැකිම ද කල යුත්තේ - 07-08-202100:12:26
7312021/08/09සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව-සියල්ල කෙරෙහි ඇති චන්ද රාගයෙන් මිදිම සමුග්ගාත සාරුප්ප සුත්‍රය ඇසුරෙන්01:35:07
7322021/08/09සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - සමිදි දුක්ඛ පඤ්ඤා සුත්‍රය ඇසුරෙන් දුක්ඛ සමුදය හා දුක්ඛ නිරෝධය00:20:14
7332021/08/09සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව -කාමය මරණයට හේතු අර්ථයෙන් මාර සංකල්පය පඨම සමිදි මාර සුත්‍රය ඇසුරෙන්01:01:51
7342021/08/08සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව -දුතිය මිගජාල සුත්‍රය ඇසුරෙන් දුක්ඛ සමුදය හා දුක්ඛ නිරෝධය01:49:06
7352021/08/08සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව -ජිවිතය අවසන් වෙන්න පෙර බුදුන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශංසා ලබන පුද්ගලයකු වන්න01:02:13
7362021/08/08සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ලෝකයේ ඔබ සිතන ක්‍රමය තුල සත්‍ය නොපවතින බව හා මුලාවෙන් මිදිය යුතු බව00:35:03
7372021/08/08ධර්මය තව කෙනෙකුට කෙසෙ නම් නිවැරිදිව ලොව්කික සම්මා දිටිඨියෙන් ලෝකොත්තර නිවන පහදා දෙන්නේද?00:40:48
7382021/08/08ප්‍රායෝගිකව රහතන් වහන්සේ නමක් කෙසෙ නම් හදුනා ගන්නේ ද - 31-07-2021 | Dham Alokaya00:40:24
7392021/08/08ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 31සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 11 (07-08-21)11:36:50
7402021/08/07රහතන් වහන්සේ තුල පවතින නිහතමානිත්වය හා කායික අවශ්‍යතාවයන් කෙසෙ නම් සකසා ගන්නේද - 31-07-202100:05:57
7412021/08/07රහතන් වහන්සේටත් කායික දුක්ඛය හා සුඛ දැනෙන බව00:08:42
7422021/08/07ධර්ම රසය කවියට ලියන්න සිතෙන්නේ යම් වැරදි බලපෑමක් නිසා ද හා එය ධර්මයෙ කෙසෙ නම් පැහැදිල් කරයිද?00:14:28
7432021/08/07කර්මයෙන් සියල්ල වෙනවා අපේ කර්මයෙන් නේ මේවා කියන වැරැද්ද හා ලොව්කික සම්මා දිට්ඨියෙන් ලෝකොත්තරයට00:25:48
7442021/08/07අග්ගඤ්ඤ් සුත්‍රයේ සදහන් ආකාරයට සත්වයාගේ ආරම්භය හා නිවන කරා යොමු වීම - කාව්‍ය රසයෙන්00:01:35
7452021/08/07තෘෂ්ණාව නැතිව ආහාර ගන්නේ කොහොමද හා ඉන්ද්‍රීය නානත්වය අනුව තෘෂ්ණාව වෙනස් බව -31-07-2021 Dham Alokaya00:08:57
7462021/08/07ඉන්ද්‍රිය නානත්වය මත සෝවාන් පුද්ගලයන් තුන් දෙනකු බිහිවන බවත් නිවන් පුර්නය කරන කාල සීමාවන්00:03:29
7472021/08/07මම මගේ කියන චිත්තය නැතිවන හෙවත් රහත් ස්වභාවයට පත්වෙන කොට කෙසෙ නම් ස්වභාවයක් පවතියි ද?00:33:06
7482021/08/06අරිහතුන් වහන්සේ නමක් හා සාමාන්‍ය පුද්ගලයකු කයට දැනෙන වේදනාව කෙසෙ නම් විදින්නේ ද00:06:46
7492021/08/06මෝහය හරියටම අවබෝධ කර ගන්න හා බ්‍රහ්මයකු නිවන පුර්නය කරන කාල සීමාව - 31-07-2021 | Dham Alokaya00:45:00
7502021/08/052021-07-31- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - දොළොස්වන වන කොටස06:33:53
7512021/08/04සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව ප්‍රගුන කරන්නේ නම් සියලු අත්ථභව නිරෝධ කිරිමෙන් මෙසේ සුව අත්විදින්නේය00:04:01
7522021/08/042021-07-31- ලොව්තුරු අරණ - හොර රහතුන් සහ හරි රහතුන්01:08:13
7532021/08/042021-07-31- ලොව්තුරු අරණ - හාමුදුරුවන්ට AC කැපද ?00:13:55
7542021/08/042021-07-31- ලොව්තුරු අරණ - රහතුන් වහන්සේ ප්‍රකෘතියයි එසේ නම් අපි00:32:08
7552021/08/042021-07-31- ලොව්තුරු අරණ - කායික දුක්ඛ00:11:23
7562021/08/042021-07-31- ලොව්තුරු අරණ - ධර්මය සහ කථා00:04:04
7572021/08/042021-07-31- ලොව්තුරු අරණ - ඒ ඒ භවයේ හැටි00:12:07
7582021/08/042021-07-31- ලොව්තුරු අරණ - මෝහය - මමය මගේය00:19:11
7592021/08/03සතර සතිපට්ඨානය -ආදිත්ත පරියාය සුත්‍රයට අනුව අවධියෙන් යුක්තව අත්ථභව විපරිතයන්ගේන් මිදි නිවන් මග වැඩිම01:11:47
7602021/08/03සතර සතිපට්ඨානය-අත්ථභව වස්තුන් වන දිව කය මනසේ විපරිතයන් හා අවධියෙන් යුක්තව අමා ධර්මයටම කැප කල යුතු බව00:57:01
7612021/08/02සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව-අනගාරික හා අගාරික පටිපදා හා චතුරාර්ය සත්‍ය පිලිබදව කෘත්‍ය ඥාන 4 වැඩිම03:14:52
7622021/08/02සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව-අත්භවයක් තුල දකින්න ලැබෙන වස්තු ආකාර 4 හා විපරීත ඥානය දුරු කිරිම01:07:25
7632021/08/02අවිද්‍යාව කෙසෙ නම් රාග ද්වේශ මෝහ හා ගලපා ගන්නේ ද - 23-07-2021 | Dham Alokaya00:06:54
7642021/08/02ආස්වාදය ගොඩනගන අවිද්‍යාවෙයි තෘෂ්ණාවෙයි ස්වභාවය කෙබදු වෙනවාද - 23-07-2021 | Dham Alokaya00:26:27
7652021/08/01ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 30 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 10 (31-07-21)11:55:00
7662021/07/31කාන්තාවක් වෙලා ඉපදීමට හේතුව පෙර භවයන්හි දී කාමය වරදවා හැසිරීම නිසා ද - 23-07-2021 | Dham Alokaya00:26:25
7672021/07/31ධර්මයට අනුව ගස් වැල් වලට ජීවය පතිනවා ද හා දානය සදහා කැද වර්ග පානය කැපයි ද - 23-07-202100:06:05
7682021/07/31ධර්මතාවය අනුව බෝධි සත්ත්වයකුට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොවන බවත් උන් වහන්සේගේ ස්වභාවය කෙලෙස නම් වෙයිද00:13:14
7692021/07/31මනසිකාරය තුලින් කර්ම රැස් නොවන බවත් මෝහ සිත තුලින් අකුසල ගොඩනගන ආකාරය - 23-07-202100:17:33
7702021/07/31සිත සංවර කර ගැනිම නම් වු කුසල ශීලයත්, භාවිත ශීලය හෙවත් පංච ශීලය යන ශීලයන්හි ආකාරයන් හා සියලු ශීලයන්00:26:52
7712021/07/31නාමාමි බුද්ධං ගුනසාගරන්තං යන ගාථාවෙන් අනුස්සති සතරක් වැඩෙන බව හා එය අවබෝධයෙන් ප්‍රගුන කල යුතු බව00:08:43
7722021/07/31ධර්මතාවයන් එකිනෙකට ප්‍රත්‍ය වෙමින් සමගාමිව වැඩෙන බව - 23-07-2021 | Dham Alokaya00:08:44
7732021/07/31කරන දේ වැරදි කියලා සිතට දැනෙනවා නම් කෙසෙ නම් එයින් මිදින්නේද - 23-07-2021 | Dham Alokaya00:02:22
7742021/07/31ලොව්කික ශීලයේ සිට ලොකොත්තර ශීලය ලෙසට අරති, විරති, පටිවිරති හා වේරමණි ලෙසට වැඩෙන්නෙ කෙසෙද -23-07-202100:09:55
7752021/07/312021-07-10- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - එකොලොස්වන වන කොටස07:43:20
7762021/07/302021-07-10- ලොව්තුරු අරණ - නිදිමතේ ඇත්ත කථාව00:23:44
7772021/07/302021-07-10- ලොව්තුරු අරණ - විද්‍යා උදපාදී00:20:44
7782021/07/302021-07-10- ලොව්තුරු අරණ - පදාර්ථය00:05:48
7792021/07/302021-07-10- ලොව්තුරු අරණ - භාව රූප00:13:08
7802021/07/302021-07-10- ලොව්තුරු අරණ - ගති සුගති සහ දුගති00:05:39
7812021/07/302021-07-10- ලොව්තුරු අරණ - බහුතරය සහ සුළුතරය00:17:30
7822021/07/302021-07-10- ලොව්තුරු අරණ - කාමය දුකයි හැගීම සැපයි00:07:18
7832021/07/29බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර තිබෙන ගෘහ ජිවිතය තුල පවතින පවුල් ජාති හතර හා එහි අර්ථයන් කුමක්ද - 23-07-202100:36:20
7842021/07/29බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද මේ ජිවිතයේදි ප්‍රත්‍යාවේශ්‍යා කල යුතු කරුණු පහ මොනවාද - 23-07-202100:47:57
7852021/07/27සංකල්පීමය රාගය ඇති විට හා නැති විට රූපය දකින ස්වභාවය - 23-07-2021 | Dham Alokaya00:15:46
7862021/07/25ඇසළ පොහෝ දින සවස දේශනාව - හැගීමෙන් ධර්මය දෙස නොබලා ප්‍රඥ්ඥාවෙන් ධර්මය තේරුම් ගත යුතු බව - 23-07-202101:29:47
7872021/07/25ඇසළ පොහෝ දින සවස දේශනාව - ඇසු ධර්මය තම ජිවිතය තුලට ගලපා විදර්ශනා කරන්නේ කෙසෙද - 23-07-202100:26:51
7882021/07/25ඇසළ පොහෝ දින උදෑසන දේශනාව - චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය තුලින් උතුම් වූ බුද්ධ ශ්‍රාවකයකු බවට පත්වීම උදෙසා01:35:24
7892021/07/23ලොව්තුරු අරණ ඇසළ පුන් පොහෝ දින දහවල් පවත්වන ධර්ම දේශනාව (23/07/2021)07:43:31
7902021/07/23ලොව්තුරු අරණ ඇසළ පුන් පොහෝ දින උදෑසන පවත්වන ධර්ම දේශනාව (23/07/2021)02:13:36
7912021/07/202021-07-03- ලොව්තුරු අරණ - බ්‍රහ්ම තල වල උපදින හේතු00:14:35
7922021/07/202021-07-03- ලොව්තුරු අරණ - නොදැන අත දැමීම00:07:50
7932021/07/202021-07-03- ලොව්තුරු අරණ - චිත්ත වීථි00:10:26
7942021/07/202021-07-03- ලොව්තුරු අරණ - ගඩු ගුඩුව නිෂ්ඵල කිරීම00:26:44
7952021/07/19ථීනමිද්දයේ ස්වභාවය හා ථීනමිද්දය දුරු කරවීම සදහා නිවැරිදිව ආලෝක සඤ්ඤා වඩන්නේ කෙසෙ ද - 10-07-202100:24:35
7962021/07/19රූපාවචර හා අරූපාවචර දැහැන් අතර ආකාස ධාතුවේ සම්බන්ධය හා තවත් වටිනා ධර්ම කාරනා විග්‍රහයක් - 10-07-202100:21:14
7972021/07/19විඤ්ඤාණය කෙසෙ නම් ගලපන්නේ ද උප්පත්ති වන රූපය සමග හා සත්වයාගේ පැවැත්ම වන ආකාරය කෙසෙ ද - 10-07-202100:20:52
7982021/07/19ධාතු ස්වභාවයන් එකිනෙකට උපාදාය ධාතු ස්වභාවයන්හි එකතුවක් ලෙසට ශුද්ධාෂ්ඨ සැකසෙන බව - 10-07-202100:05:59
7992021/07/19රූපයන්හි ධාතු ස්වභාවයට ගලපමින් කෙසෙ නම් නිවන සදහා විදර්ශනා කල යුතු ද - 10-07-2021| Dham Alokaya00:13:08
8002021/07/19පුනර්භවය අවසන් වීමෙන් නිවනට පත්වෙන බව - 10-07-2021| Dham Alokaya00:05:47
8012021/07/182021-07-03- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - දස වන කොටස07:49:03
8022021/07/17කාම රූප අරූප ලෝකයන් හා රූපයේ අනිච්ච දැකිමෙන්ම සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහීන වන බව - 10-07-202100:20:57
8032021/07/17පින් පව් කිරිම තුල විභව තණ්හා හා භව තණ්හා වශයෙන් පවතින බව - 10-07-2021| Dham Alokaya00:01:38
8042021/07/17සක්කාය දිට්ඨිය හා සක්කාය සඤ්ඤාව වෙන් වෙන් වශයෙන් හදුනා ගන්නේ කෙසේද - 10-07-2021| Dham Alokaya00:08:08
8052021/07/162021-06-26- ලොව්තුරු අරණ - වැසිකිලියක් සේ පරිහරණය කරන්න00:15:55
8062021/07/162021-06-26- ලොව්තුරු අරණ - විභව තණ්හාව00:29:26
8072021/07/162021-06-26- ලොව්තුරු අරණ - ඉන්ද්‍රිය නානත්ථය00:17:10
8082021/07/162021-06-26- ලොව්තුරු අරණ - ගොලුබෙල්ලා හිතන විදිය00:06:22
8092021/07/162021-06-26- ලොව්තුරු අරණ - නිකන්ම බලා සිටීම00:19:19
8102021/07/152021-06-26- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - නව වන කොටස06:59:16
8112021/07/14මහා සළායතන සුත්‍රය ඇසුරෙන් ආයතන්හි සමුදය හා නිරොධය දකින්නේ කෙසෙද - 10-07-2021| Dham Alokaya01:49:08
8122021/07/14බුදුන් වහන්සේ දේශිත දැන ගත යුතුම බාහිර හා අභ්‍යන්තර ආයතනයන් හා එය කෙසෙ නම් විදර්ශනා කල යුතු ද00:52:43
8132021/07/12භවයෙන් භවයට සකස්වන ආයතනයන්හි මම යැයි ගැනිමක් නොමැති බවත් මාරයාට ඕනෑ පරිද්දෙන් වැඩ ගන්නා බව01:28:24
8142021/07/12සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ආයතන පබ්බය - ආයතනයන්හි අයිති කාරයා කව්ද හා පංච මාරයන්ගේ ස්වභාවය01:35:29
8152021/07/12සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ආයතන පබ්බය - කුමන අර්ථයෙන් ආයතන වෙන්නේ ද හා දුක වැඩි කුමන ධාතුවේ ද00:54:44
8162021/07/12සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ආයතන පබ්බය - පරිඤ්ඤෙයිය හා අභිඤ්ඤෙයිය වශයෙන් අවබෝධ කර ගත යුතු බව01:01:03
8172021/07/11බ්‍රහ්ම ලෝකයක උප්පත්තිය ලබන්න ආර්ය හො අනාරිය කෙනෙකුගේ හේතු සැක්සෙන්නේ කෙසේද - 03-07-202100:15:38
8182021/07/11ධර්මය අවබෝධයක් නොමැතිව කුසලයන් කරන්නේ නම් එහි ආනිසංස හේතු කොටගෙන භවය කෙසෙ සකස් වේවිද - 03-07-202100:08:35
8192021/07/11චිත්ත වීතියේ භවාංග සිතට අරමුණු වන්නේ කුමක් ද හා රහතන් වහන්සේගේ චිත්ත වීතියේ ස්වභාවය - 03-07-202100:10:01
8202021/07/11සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති දුක්ඛාති නම් ඇයි සබ්බේ ධම්මා අනත්ථාති යැයි දේශනා කලේ - 03-07-202100:27:06
8212021/07/11ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 29 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 9 (10-07-21)11:15:34
8222021/07/09ධර්ම අවබෝධයට නිෂ්චිත කාලයක් පැනවිය හැකිද දීර්ඝ හො කෙටි දේශනා ලෙසට - 03-07-202100:15:23
8232021/07/09ධර්මය අවබෝධ කලත් නිවන් මග වැඩීමේ වීර්ය අඩු වෙන්නේ ඇයි - 03-07-2021 | Dham Alokaya00:27:13
8242021/07/09නිවැරිදිව භාරහාර වෙන්නේ කොහොමද - 03-07-202100:38:25
8252021/07/07සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව-ස්කන්ධ පබ්බය-රූප වේදනා සඤ්ඤා සංඛාර විඤ්ඤාණයන්හි ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණය01:14:50
8262021/07/06සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ස්කන්ධ පබ්බය - සක්කාය දිට්ඨිය 20 ආකාරය හා උච්ඡේද සාස්වත දෘෂ්ටිය02:30:38
8272021/07/06සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ස්කන්ධ පබ්බය - සමුදය අත්ථංගමය අවබෝධයෙන් ධම්මානුපස්සනාව වැඩෙන බව01:42:48
8282021/07/06සතර සතිපට්ඨානය යනුවෙන් ධර්මයෙ අර්ථ දැක්වෙන්නේ කුමන අදහසින් ද යන්න නිවැරිදිව දැන ගන්න - 03-07-202101:33:49
8292021/07/05ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 28 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 8 (03 - 07 - 21)10:51:01
8302021/07/02දානයේ ආනිශංස දැන දානය දෙන්නේ නම් එහි කුසල විපාකයන් ද බලවත් බව00:27:16
8312021/07/02ධර්මය අවබෝධය තුලින් කාමභෝගි ගිහි ජිවිතයේ එදිනෙදා කාම සිතුවිලි කෙසෙ නම් පාලනය කල යුතු ද - 26-06-202100:15:49
8322021/07/02කාම භව විභව තණ්හා තුන් ආකාරය ප්‍රත්‍යය වන ආකාරය හා උපාදානයන් පැහැදිලි කිරිම -26-06-2021|Dham Alokaya00:30:03
8332021/07/01ඉන්ද්‍රිය නානත්වය අනුව ධර්මය අවබෝධ වෙන්නෙත් ප්‍රතිපදා වැඩීම සිදු කරන්නෙත් එකම විදියට නොවන බව00:41:12
8342021/07/01රූපාවචර හා අරූපාවචර භවයන්හිදි කෙසේ නම් සළායතන කෙසෙ නම් පිහිටන්නේද - 26-06-2021 | Dham Alokaya00:12:40
8352021/07/01රාග ද්වේශ මෝහ නැති කිරිමට අවිද්‍යා තණ්හා උත්සහයෙන් ප්‍රහීන කල යුතු බව - 26-06-2021 | Dham Alokaya00:06:44
8362021/06/30සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ස්කන්ධ පබ්බය - විඤ්ඤාණ පැහැදිලි කිරිම - 26-06-202101:44:44
8372021/06/30සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ස්කන්ධ පබ්බය - වේදනා සඤ්ඤා සංඛාර පැහැදිලි කිරිම -26-06-202101:14:08
8382021/06/30සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ස්කන්ධ පබ්බය - තුන් කාලයන්ගේ 108 ආකාර තෘෂ්ණා ප්‍රභේදයන්ගෙන් වෙන්වීම01:06:26
8392021/06/29සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ස්කන්ධ පබ්බය - රූපස්කන්ධයේ එකළොස් ආකාරය විස්තර කිරිම -26-06-202102:20:56
8402021/06/29සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ස්කන්ධ පබ්බය මූලික හැදින්වීම -26-06-2021 | Dham Alokaya00:31:19
8412021/06/29නිවැරිදි ධර්ම අවබෝධය නොමැති පුද්ගලයන්ව ඇසුරු කල යුත්තේ කෙසෙද - 24-06-2021 | Dham Alokaya00:21:09
8422021/06/29ධර්ම අවබෝධය පවතිනවා නම් ඔබ තුල ප්‍රායෝගිකව සම්මා ආජීවය වැඩෙන බව00:10:03
8432021/06/29කේන්ති යනවා නම් ඒ ඒ දේවල් මග හැරිය යුතු බව - කෙටියෙන් සබ්බාසව සුත්‍රය ඇසුරෙන් පැහැදිලි කිරිම00:08:48
8442021/06/27ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 27 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 7 (26 - 06 - 21)10:43:09
8452021/06/272021-06-24 ලොව්තුරු අරණ - පොසොන් පොහෝදා උදාසන දේශනය01:36:13
8462021/06/27කුමන ආකාරයකින් හො දෙනු ලබන දානයක් වලක්වන්නේ නම් එහි විපාකයන් කෙසෙ වේවිද00:50:42
8472021/06/27කොරෝනා හෝ ඕනෑම වසංගත රෝගයන්ට හේතුන් ධර්මයෙන් පැහැදිලි කිරිම හා නියත වූ ප්‍රත්‍යක්ෂ වූ ප්‍රතිකාරය00:32:41
8482021/06/27ආසාව නිසා විනාශයට පත්වෙන බවත් එයින් නිදහස් වි සදාතනික වූ නිවනට පත්වෙන ආකාරය -පොසොන් පොහෝය සවස දේශනාව01:30:15
8492021/06/26ධර්මය ආරක්ෂා කරන තරමටම ඔබවත් සියලු වසංගත රෝගයන්ගේන් ආරක්ෂා කරන බව - පොසොන් පොහෝ දින උදෑසන දේශනාව00:30:00
8502021/06/26පොසොන් පෝහයේ වැදගත් කම කෙටියෙන් - අවිචාරත්වයෙන් විචාරත්වයට - උදෑසන ධර්ම දේශනාව - 24-06-202100:58:00
8512021/06/24ලොව්තුරු අරණ පොසොන් පොහෝ දින දහවල් ධර්ම දේශනාව (24/06/2021)06:43:32
8522021/06/24ලොව්තුරු අරණ පොසොන් පොහෝ දින උදෑසන ධර්ම දේශනාව (24/06/2021)02:26:59
8532021/06/242021-06-19- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය -අටවන කොටස04:42:26
8542021/06/232021-06-19- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - හත්වන කොටස03:49:31
8552021/06/21සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - නීවරන ආහාර සුත්‍රය - උද්ධච්චකුක්කුච්ච හා විචිකිච්චා ප්‍රහානය කිරිම01:20:58
8562021/06/21සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - නීවරන ආහාර සුත්‍රය ඇසුරෙන් සමුදය නිරෝධය දැකීමෙන් නිවන පුර්නය කිරිම02:30:54
8572021/06/21සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ආවරන සුත්‍රය ඇසුරෙන් නීවරනයන් ප්‍රහානය තුලින් ධම්මානුපස්සනාව වැඩීම01:06:15
8582021/06/21සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - නීවරන පබ්බය - ව්‍යාපාද ථීනමිද්ද උද්ධච්චකුක්කුච්ච විචිකිච්චා01:18:32
8592021/06/20සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - නීවරන පබ්බය - කාමච්චන්ද නීවරනය ප්‍රහිනය තුලින් ධම්මානුපස්සනාව වැඩීම00:44:41
8602021/06/20සතර සතිපට්ඨානයේ ධම්මානුපස්සනාව - ධර්මය යන්න කුමක් දැයි නිවැරිදි අවබෝධයෙන් නිවන් මග වැඩෙන බව01:15:07
8612021/06/20සතර සතිපට්ඨානය තුලින් පන්චස්කන්ධය විනිවිද දැකීම පිලිබද කෙටියෙන් හා දහම් ග්‍රන්ථය පිලිබදව හැදින්වීමක්00:12:15
8622021/06/20"ලොව්තුරු අරණ" මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරිමේ උපදෙස් මාලාව00:23:27
8632021/06/19ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 26 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 6 (19-06-21)11:52:52
8642021/06/14පින් කිරිමෙන් පසු ප්‍රාර්ථනා කිරිම සුදුසු ද -05-06-2021 | Dham alokaya00:04:39
8652021/06/14කර්ම භවයන් හා උප්පත්ති භවයන් සකස්වන ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරිමක් -05-06-2021 | Dham alokaya00:32:49
8662021/06/12උතුම් සතර සතිපට්ඨාන මූලික දේශනා02:52:39
8672021/06/12ධර්මයේ හැසිරෙන්නෙ නොමැතිකම නිසාම කොරෝනා වගේ රෝගයන්ගෙන් පීඩා විදින බවත් ඉක්මනින් සසරෙන් මිදිය යුතු බව00:18:15
8682021/06/12සෝවාන් පුද්ගලයා කෙසෙ නම් පටිච්චසමුප්පාදය දකින්නේ ද -05-06-2021 | Dham alokaya00:03:27
8692021/06/12ධර්මයේ අකාලික බව පැහැදිලි කර පෙන්වා දීම -05-06-2021 | Dham alokaya00:05:48
8702021/06/12ධර්ම ශ්‍රවනයේදි නොසැලකිලිමත් කම නිසා වන අයහපත හා නිවැරිදි ධර්ම ශ්‍රවනයෙන් කුසල සමාධිය ප්‍රගුන වන බව00:20:48
8712021/06/10වැඩ රාජාකාරි බහුලව පවතින කෙනෙකු කෙලෙස මාර්ගය ප්‍රගුන කල යුතුද හා අතීත මතකයන්ගෙන් අකුසලය වැඩෙන්නේද?00:40:59
8722021/06/102021-06-05- ලොව්තුරු අරණ - උපාදාන පච්චයා භවෝ00:37:03
8732021/06/102021-06-05- ලොව්තුරු අරණ - අකාලික දහම සහ කාලීන ධර්ම දේශනා00:05:47
8742021/06/102021-06-05- ලොව්තුරු අරණ - නොදැන වඩන භාවනාව00:16:12
8752021/06/09ඇසට රූපයක් දර්ශනය වීමේ සිට විදර්ශනා කරන අයුරු හා ධර්ම ශ්‍රවනයෙන් ආලෝකය දර්ශනය වීම -05-06-202100:25:33
8762021/06/092021-06-05- ලොව්තුරු අරණ - fast forward00:03:55
8772021/06/092021-06-05- ලොව්තුරු අරණ - අනාපාන පබ්බය00:45:09
8782021/06/092021-06-05- ලොව්තුරු අරණ - යකඩ දිග හරින හැටි00:42:52
8792021/06/09අනුසය කෙලෙස් නිමවන තෙක් ලෝකොත්තර ආනාපානසතිය හුස්මක් හුස්මක් පාසා නිවැරිදිව ප්‍රායෝගිකව වඩන ආකාරය00:47:26
8802021/06/092021-06-05- ලොව්තුරු අරණ - ගිනි නිවාගන්නා ක්‍රමයක්00:22:52
8812021/06/09සමථ විදර්ශනා ඇසුරෙන් මන ධම්ම තුල ගොඩනැගෙන කෙලෙස් නිම කර ගනිමින් අසන ලද ධර්මය ප්‍රගුන කර ගැනිම00:43:24
8822021/06/082021-06-05- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - හයවන කොටස04:39:04
8832021/06/07ධර්ම අවබෝධය විස්තර කිරිමක් හා සියලු ශ්‍රාවකයන්ට නිවන් මග වැඩීම සදහා වටිනා උපදේශයන් කිහිපයක්00:41:36
8842021/06/072021-06-05- ලොව්තුරු අරණ - මුලික දේශනය00:47:54
8852021/06/06සතර සතිපට්ඨාන - ධම්මානුපස්සනාව මූලික ප්‍රවේශය -කිං මූලක සුත්‍රය අනුසාරයෙන් - ධර්මය යන්න සවිස්තරව02:49:55
8862021/06/06සතර සතිපට්ඨාන - ධම්මානුපස්සනාව දේශනයට මූලික ප්‍රවේශය -ධර්මය කුමක්ද හා තුන් ආකාරය පිලිබදව විග්‍රහයක්01:43:18
8872021/06/06සතර සතිපට්ඨාන - ධම්මානුපස්සනාව දේශනයට මූලික ප්‍රවේශය -කොරෝනා රෝගයට හේතු කාරනා ධර්මයට අනුව විග්‍රහයක්00:37:49
8882021/06/05ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 25 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 5 (05--06-21)11:32:42
8892021/06/02චිත්ත වීතියන්හි කෙටි පැහැදිලි කිරිමක් හා ගිහි බාදකයන් මැඩගෙන නිවන් මග වඩන්නේ කෙසෙද? - 26-05-202100:23:27
8902021/06/01ප්‍රායෝගික ජිවිතයේදි මොහොතක් පාසා ආනාපානසතිය විදර්ශනාව කෙසෙ නම් කල යුතු ද - 26-05-202100:29:03
8912021/05/31කාමය ආස්වාදය දුකක් ලෙසට දකිමින් එහි ආදීනවයන් මෙනෙහි කරමින් වාසය කරන්නේ නම් - 26-05-202100:10:40
8922021/05/31අපායේ ක්‍රියාකාරිත්වය හා උප්පත්තිය සිදුවන ආකාරය හා තවත් වැදගත් ධර්ම කාරනා කිහිපයක් - 26-05-202100:29:19
8932021/05/31චතුර්විධ සුඛ පිලිබදව කෙටි පැහැදිලි කිරිමක් - 26-05-2021 | Dham alokaya00:14:00
8942021/05/30අටසිල් සමාදන් විමේදි සමාදන් වන් විකාල භෝජනය හා උච්චාසයන යන්නෙහි නිවැරිදි අර්ථය කුමක්ද - 26-05-202100:12:30
8952021/05/30පංච ඉන්ද්‍රිය හා පංච බල අතර වෙනස පැහැදිලි කිරිමක් - 26-05-202100:09:08
8962021/05/30නිවන් මග වඩන කෙනෙකු කෙසෙ නම් තමන්ගේ හෝ අනෙකුත් පුද්ගලයන් සමග කටයුතු කල යුතු ද - 26-05-202100:13:40
8972021/05/30නිවන් මග වඩන සෑම කෙනෙකුම එදිනෙදා ජිවිතයේදි නිමිති ලෙසට සතර පෙර නිමිති දැකිය යුතු බව - 26-01-202100:23:28
8982021/05/302021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - වෙසක් දින උදාසන දේශනාව02:05:13
8992021/05/302021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - අපාය විත්ති00:29:16
9002021/05/30කුඩා දරුවකු අසන ලද ප්‍රශ්නයකට පිලිතුරු - ධර්මානුකූලව අර්ථය පැහැදිලි කිරිම මනො පුබ්බං ගමා ධම්මා00:24:10
9012021/05/302021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - අනන සුඛ අනවජ්ජ සුඛ00:10:25
9022021/05/302021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - විකාල භෝජනය සහ උච්චාසයනය00:12:27
9032021/05/302021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - යුද්ධය දිනන හැටි00:08:56
9042021/05/302021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - ඒකෝ චරේ00:13:15
9052021/05/29බුද්ධ ශ්‍රාවකයන්ට දෙනු ලබන දානයන්හි ආනිසංස හා ආර්ය උපවාදයන් හා එහි විපාකයන්ගෙන් මිදීම - 26-05-202100:16:49
9062021/05/29ධර්ම මාර්ගය වඩන්න විර්ය පිරිහීමට ලක් නොවි කෙසෙ නම් පවත්වා ගෙන යා යුතුද - 26-05-202100:32:10
9072021/05/29ඉන්ද්‍රිය නානත්වය අනුව වඩන අනුපස්සනාව වෙනස් විය හැකි බව - 26-05-202100:09:40
9082021/05/29කෙටි විස්තර කිරිමක් - සෝවාන් ඵලයට පත්වීමත් එක්කම නිවන් මග වැඩිමේදි ත්‍රිවිධ විපල්යාසයන් ප්‍රහීන වීම00:05:01
9092021/05/292021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - සතර පෙර නිමිති00:20:44
9102021/05/292021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - ගිහි පිංකම්...00:16:36
9112021/05/292021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - වීර්ය මදි නම් ..00:32:02
9122021/05/292021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - සක්කාය සංඥාව00:04:28
9132021/05/292021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - මුල නැසීම00:09:08
9142021/05/292021-05-26- ලොව්තුරු අරණ - විචිකිච්ඡව නැගෙන්නේ ඇයි00:33:26
9152021/05/28තිස්පොල ත්‍රිලක්ඛණ විදර්ශනා කිරිමේදි පටිච්චසමුප්පාදයට ගලපමින් කෙසෙ නම් බලන්නේද00:08:50
9162021/05/28සිත ගැන බලාගෙන ඉන්න එක පුරුදු නොකොට අකුසල සිතක් ඇති වු කල්හි ඒ හේතු නැති කල යුතු බව - 26-05-202100:09:13
9172021/05/27විචිකිච්චාව පවතින්නේ ප්‍රඥ්ඥාවේ අඩුකම නිසාද? - 26-05-202100:20:08
9182021/05/27වෙසක් පුන් පොහෝ දින සවස පවත්වන මූලික දේශනය - 26-05-202100:13:07
9192021/05/27ලොව්තුරු අරණ - වෙසක් ධර්ම දේශනය 201:46:05
9202021/05/27ධර්මය අවබෝධ කර ගැනිමේ වැදගත් කම - වෙසක් පොහොය දින උදෑසන ධර්ම දේශනය - 26-05-202102:14:40
9212021/05/27වෙසක් පුන් පොහෝ දින පවත්වන ලද මූලික හැදින්වීමේ ධර්ම දේශනාව - 26-05-202100:06:31
9222021/05/26ලොව්තුරු අරණ වෙසක් පුන් පොහෝ දින සවස පවත්වන ලද ධර්ම සාකච්ඡාව (26-05-21)06:28:53
9232021/05/26ලොව්තුරු අරණ වෙසක් පුන් පොහෝ දින උදේ පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව (26--05-21)03:19:33
9242021/05/26ලොව්තුරු අරණ - වෙසක් ධර්ම දේශනය 101:53:21
9252021/05/24ධර්මාවබෝධය වීමත් එක්ක ඕරා ශක්තිය කෙසෙ වර්ධනය වන්නේද00:35:03
9262021/05/24සෝතාපන්න දේවි කෙනෙකු කාම සැපයෙන් කෙසෙ නම් මිදෙන්නෙහි ද00:11:11
9272021/05/24පාපය හා අකුසලය අතර වෙනස පැහැදිලි කිරිම හ රස තෘෂ්ණාව ඇති නොවීමට කුමක් කල යුතුද00:05:36
9282021/05/24අභ්‍යන්තර ලෙසට කාමාවචර සිත් ද බාහිර ලෙසට රූපාවචර හා අරූපාවචර සිත් ගැන සුපැහැදිලි කිරිමක්00:05:46
9292021/05/24පටිච්චසමුප්පාදයේ කර්ම රැස් කරන කර්ම වල ස්වභාවයන්හි වෙනසක් පවතින්නේ ද00:05:10
9302021/05/24සාරාග චිත්තයන් හා වීතරාග චිතයන් පැහැදිලි කිරිමක් - 22-05-202100:06:30
9312021/05/24සතර සතිපට්ඨානය - චිත්තානුපස්සනාව - භාවිතයෙන් යුක්තව අනුපස්සනාව වැඩිමට සිතේ ස්වභාවයන් පැහැදිලි කිරිම01:42:54
9322021/05/242021-05-22- ලොව්තුරු අරණ - තේජස හෙවත් Aura00:34:40
9332021/05/242021-05-22- ලොව්තුරු අරණ - රස තෘෂ්ණාව00:16:52
9342021/05/242021-05-22- ලොව්තුරු අරණ - ආරම්භ වෙන හැටි පවත්වන හැටි00:07:44
9352021/05/242021-05-22- ලොව්තුරු අරණ - සුගතියෙන් සහ දුගතියෙන් ගැලවෙන හැටි00:06:05
9362021/05/24සතර සතිපට්ඨානය - චිත්තානුපස්සනාව -වීර්යන්, අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව තුලින් කර්ම හා කය හෝ සිත මම නොවන බව01:18:31
9372021/05/242021-05-22- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - පස්වන කොටස01:42:18
9382021/05/232021-05-22- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - හතර වන කොටස03:47:23
9392021/05/232021-05-22- ලොව්තුරු අරණ - මුලික දේශනය..03:31:57
9402021/05/23සතර සතිපට්ඨානය - චිත්තානුපස්සනාව - අසත් පුරුෂ ඇසුරෙන් මිදි සත් පුරුෂ ඇසුරු කල යුතු බව - 22-05-202102:15:21
9412021/05/23සතර සතිපට්ඨානය - චිත්තානුපස්සනාව - සිත ප්‍රඥ්ඥාව විසින් පරිහරනය කල යුතු බව | චිත්ත හා චෛතසික01:52:10
9422021/05/23සතර සතිපට්ඨානය සාරංශ දේශනය - සතර විපලයාස, ආහාර, උපාදන වැඩෙන ආකාරයත් හා අනුපස්සනාව තුලින් එහි නිරෝධය01:59:35
9432021/05/23මළගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරිමෙන් පසුව සිහිනයෙන් පෙනෙන්නේ නම් ධර්මයෙන් කෙසෙ පැහැදිලි කරන්නේද00:05:43
9442021/05/23අසාධ්‍ය රෝගී තත්වයේ ඉන්න කෙනෙකුට ධර්මානුකූලව කෙසෙ නම් උපාකාරි කරන්නේද - 15-05-202100:16:05
9452021/05/22ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 24 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 4 (22--05-21)11:47:36
9462021/05/22බුද්ධ පිළිම වන්දනා කිරිම, පිරිසිදු කිරිම හා භාවිතයෙන් බැහැර කිරිම00:07:09
9472021/05/22සෝවාන් පුදගලයකුටත් තාවකාලික මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් ඇති වෙනවාද? - 15-05-202100:05:18
9482021/05/22ජවන සිත් වලින් කර්මය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය - 15-05-202100:09:13
9492021/05/22නිවැරිදි ආකාරයට බුද්ධ වන්දනාවන් කෙලෙස කරන්නේද හා ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයකින් කෙසෙ නම් සතර අපායෙන් මිදෙන්නේද00:51:52
9502021/05/22වන්දනා කරන බුද්ධ පිලිම වහන්සේගේ වර්ණය හෝ හැඩය අදාල වෙනවාද වන්දනාව සිදු කරන්න - 15-05-202100:01:47
9512021/05/22ප්‍රේත යක්ෂ ආත්මයන් සෑම කෙනෙකුටම අත්දැකිමක් නොමැති වීමත් එය කෙසෙ නම් ධර්මානුකූලව විස්තර කෙරෙද?00:12:55
9522021/05/22සංකිලේස කියන්නේ මොනවාද? - 15-05-202100:09:02
9532021/05/202021-05-15- ලොව්තුරු අරණ - බුදු රජාණන් වහන්සේ පිදීමේදී..01:05:56
9542021/05/202021-05-15- ලොව්තුරු අරණ - සංක්ලේශ00:06:03
9552021/05/202021-05-15- ලොව්තුරු අරණ - ධර්ම ගෞරවය00:06:51
9562021/05/202021-05-15- ලොව්තුරු අරණ - නොපෙනෙන ලෝකය00:24:14
9572021/05/202021-05-15- ලොව්තුරු අරණ - අහාර ප්‍රත්‍යවෙක්ෂාව00:31:40
9582021/05/202021-05-15- ලොව්තුරු අරණ - සෝවාන් ඵලයට පත් වීම00:11:57
9592021/05/202021-05-15- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - තුන්වන කොටස03:51:38
9602021/05/20අපේ ජිවිතයේදි යම් විපාකයකට මුහුන දෙන විට කර්ම විපාකය ගෙවලා ඉවර කරනවා කියලා සිත හදා ගන්න එක නිවැරිදිද00:09:39
9612021/05/20ධර්මයේ හැසිරෙන තමා තුලින් යම් වැරැද්දක් සිදු වුයේ නම් එය කෙසෙ නම් කමාව ලබා ගත යුතු ද00:15:04
9622021/05/20ප්‍රායොගිකව ධර්මය මෙනෙහි කරන ආකාරය නිවැරිදි දැයි විමසීම හා ධර්මය මෙනෙහි කරන්න පහසු කාල වේලාවක්00:14:42
9632021/05/20ශ්‍රද්ධාව නිවැරිදිව පවත්වමින් ධර්ම අවබෝධය සදහා කෙසෙ නම් ධර්මය ශ්‍රවනය කල යුතු ද00:06:55
9642021/05/202021-05-15- ලොව්තුරු අරණ - මුලික දේශනය02:22:12
9652021/05/19යක්ෂප්‍රේත පිලිබදව බලිතොවිල් යනාදියන් හි තේරුමක් පවතියි ද මෙය ධර්මානුකූල කෙසෙ නම් පැහැදිලි කරන්නේද?00:20:59
9662021/05/19ඉරියාපථ භාවනාව ප්‍රායෝගිකව වැඩීම හා දහම් අවබෝධය ගැන කරුණු විමසා දැන ගැනිම00:18:36
9672021/05/19ගන්ධබ්බ හා අන්තරාභවික අවස්ථාව - 15-05-202100:09:25
9682021/05/18මරණය සිදුවන ආකාරය හා චුති ප්‍රතිසන්ධිය සිදුවීම කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරිමක්- 15-05-202100:17:00
9692021/05/18ආහාර ප්‍රත්‍යාවේක්ෂා කිරිම හා සංඛාර උපෙක්ෂා ඥානය සෝවාන් ඵලයෙන් පසුව වැඩෙන බව- 15-05-202100:08:08
9702021/05/18කබලිංකාර ආහාරය යන්න සියලු ආයතනයන්හි රූපයන්ටම ගත හැකි ද- 15-05-202100:02:36
9712021/05/18Bawanawa - සතර සතිපට්ඨානයේ වේදනානුපස්සනාව තුලින් චතුරාර්ය සත්‍ය විදර්ශනා කිරිම #Shorts00:00:14
9722021/05/18සතර ආහාරය ගැන කෙටි පැහැදිලි කිරිමක්00:04:11
9732021/05/18සෝවාන් ඵල ස්වභාවය අනුව භව ගමන නිමා කිරිම හා භවයක් යන්නෙ නිවැරිදි අර්ථය- 15-05-20200:07:41
9742021/05/17වේදානානුපස්සනා සාමිස හා නිරාමිස දෙයාකරය - වේදනාවේ ඉන්ද්‍රියන් පහ නිරෝධය තුලින් නිවන් මග- 15-05-202101:44:49
9752021/05/17සතර සතිපට්ඨානය - වේදනානුපස්සනාව - වේදනාවේ ප්‍රභේදයන් කෙලෙස දේශනා කර ඇති ද - 15-05-202102:06:11
9762021/05/16චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් සතර සතිපට්ඨානය වඩනවා නම් විශේෂිත කාල වේලාවක් අවශ්‍ය නැති බව - 15-05-202102:21:36
9772021/05/16ලොව්තුරු අරණ ධර්ම සාකච්ඡාව 23 සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරින් උතුම් වූ නිවන් මඟ වැඩීම 3 (15-05-21)11:43:03
9782021/05/152021-05-08- ලොව්තුරු අරණ - පණිවිඩය.. අණබෙරකරුගේ නොවේ00:36:28
9792021/05/152021-05-08- ලොව්තුරු අරණ - අනත්තනුපසසනාව වැඩිම00:08:46
9802021/05/152021-05-08- ලොව්තුරු අරණ - ලජ්ජාවට කාරණය00:08:28
9812021/05/152021-05-08- ලොව්තුරු අරණ - විපරිණාම ලක්ඛානන් වයෝ00:03:10
9822021/05/152021-05-08- ලොව්තුරු අරණ - තඩන්ග විෂ්කම්භන ප්‍රහානය00:14:51
9832021/05/152021-05-08- ලොව්තුරු අරණ - මව් ගුණ සහ බුදු ගුණ00:05:27
9842021/05/152021-05-08- ලොව්තුරු අරණ - කෙලෙස් දුරු වී දැයි දැනගන්නේ කෙසේද00:21:59
9852021/05/152021-05-08- ලොව්තුරු අරණ - දරු දුක සහ දරාගැනීම00:20:10
9862021/05/152021-05-08- ලොව්තුරු අරණ - සතර සති පට්ඨානය - දෙවන කොටස08:08:00
9872021/05/15සෝතාපන්න පුද්ගලයා තුල ලෝකොත්තර ආර්ය මාර්ගය වැඩෙන ආකාරය - මිරිසවැටිය සෑරදුන් අබියසදී - 27-04-202101:39:24
9882021/05/15සෝතාපන්න පුද්ගලයකු බිහි වන්නේ කෙසෙද? - මිරිසවැටිය සෑරදුන් අබියසදී - 27-04-202101:24:43
9892021/05/14නිවන් දැකිමට අවශ්‍ය නම් පුද්ගල දෘෂ්ඨියෙන් ඉවත්ව ධර්මය ගුරුවරයා ලෙසට ගෙන ධර්මය ශ්‍රවනය කල යුතු බව00:39:15
9902021/05/14කායානුපස්සනාව භාවනාවට අනුව උදයවය කෙසෙ නම් විදර්ශනා කරන්නේ ද00:08:18
9912021/05/14එදිනෙදා ජිවිතයේදි හුස්මක් හුස්මක් පාසා අනත්ථ ලක්ෂණය කෙසෙ නම් මෙනෙහි කරන්නේ ද00:08:48
9922021/05/13බුද්ධ ප්‍රතිමාව සම්බන්ධයෙන් ධර්මානුකූල විග්‍රහයක්- 08-05-202100:04:56
9932021/05/13අනිච්ච සඤ්ඤාවේ පන්ච උපාදානස්කන්ධය හා ගිරිමානන්ද සුත්‍රයේ සදහන් පරිදි උදයවය දකින්නේ කෙසෙද-08-05-202100:08:28
9942021/05/13තුච්ච නින්දිත වූ ඔබේම සිත ඔබව නිවන් මාර්ගයෙන් ඉවතට රැගෙන යන බව ඔබම නොදන්නා බව - 08-05-202100:08:52
9952021/05/12තදංග විෂ්කම්භන සමුච්ඡේද පටිපස්සද්ධි නිස්සරණ කෙලෙස් යටපත් කර ගැනිම හෝ ප්‍රහීන වන ආකාරය පැහැදිලි කිරිම00:14:52
9962021/05/12ඉරියාපථ භාවනාව සදහා තමන් කරන ගමන් කරන වේගය බලපාන්නේ නැති බව - 08-05-202100:09:10
9972021/05/12ද්වේශ හා මෝහ පටිච්චසමුප්පාදය කෙසෙ නම් ක්‍රියා කරන්නේ ද - 08-05-202100:18:32
9982021/05/12තමන්ට ධර්මය අවබෝධ වී කෙලෙස් දුරු වී ඇති බව කෙසෙ නම් දැන ගන්නේ ද - 08-05-202100:10:49
9992021/05/12තම ජිවිතයේ දරා ගත නොහැකි සමහර සිදු වීම තමන්ට ධර්මය ප්‍රගුන කිරිමට හේතු වන බව - 08-05-202100:27:19
10002021/05/11සතර සතිපට්ඨානය - කායානුපස්සනාව - නවසීවතක භාවනාව ප්‍රායෝගිකව වැඩිම - 08-05-202100:14:05
More pages:1 2 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 1792)

* Dates are in UTC.